Skip to main content

Full text of "Catalogus der boekerij van het Konigklijk instituut van ingenieurs"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l Google Dit is ccn digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliothcckpl anken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 

doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is na oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 

domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrecht termijn is verlopen. Het kan per land 

verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 

geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 

lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automaüsch zoeken. 
Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet -commerciële doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebniikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek mst, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informaüe wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken 

op het web via |http: //books .google .coml .JU 4 I CATALOGUS DEK B O E K E R IJ VAN HEÏ KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. TB 'SGRAVENHAGE, 

BIJ GEBR. J. & H. VAN LANGEN IIÜYSEN I N D E E L I N G I. Wetenschop in het algemeen. — Encyclopediën . — 

Handboeken. 

Wiskundige wetenschappen. 

II A. Wiskunde (Algemeene werken , cijferkunst , meetkunst , stel- 

kunst, beschrijvende meetkunst , goniometrie en trigonometrie, 

analytische meetkunst, differentiaal- en integraal-rekening, enz.) 

III. B. Mechanica (Theoretische en toegepaste mechanica, leer van de 

elasticiteit, theorie der gewelven , der aarddrukking, enz.) 
IV. C. "Werkdadige meetkunst (Landmeetkunde, geodesie, waterpassen, 
topographie , vervaardigen van kaarten , instrumenten , stuur- 
manskunst.) 
V. D. Sterrekunde en kosmographie. (Tijdsbepalingswerktuigen.) 
VI. E. Tafels. 

Na tuurkundige wetenschappen, 

VII.'JA.lNatuurkunde. 
VIII. B. Scheikunde. 

IX. G. Mineralogie en geologie. 

X. D. Meteorologie. 

XL E. Natuurlijke historie (Botanie, zoölogie, enz.) 
I XII. F. Algemeene werken (waaronder alles wat niet tot eene van de 
vorige rubrieken behoort.) 

Technische wetenschappen. 

XIII. A. Algemeene werken (Metselen, timmeren, enz.) 
B. Burgerlijke bouwkunde. 

XIV. 1. Handboeken enz. — Ontwerpen, constructie en beschrijving 

van gebouwen. — Geschiedenis der bouwkunst. — Schoon- 
heidsleer, ornamentiek. — Teekenen , perspectief, enz. — 
Verwarmings- en ventilatie-inrichtingen. 
XV. 2. Aanleg, uitlegging en verfraaiing van steden et\ doT^«vv. 
Waterhezorging , rioieering, afvoer Nan fecaV\èïv, e^xv^. 204381 XVI. 

xvn. XIX. 
XX. XXII. 

xxm. 

XXIV. 

XXV 

XXVI, XXVII. 

XXVllI. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIIl. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVIl. 

XXXVIII. 

XXXIX. C. Waterbouwkunde en waterstaat. 

1. Algenieene werken. (Hydraulica, AmsterdamBch peiJ.) 

2. Rivieren en kanalen, beliaNe de Nederland ache. (B»- 
Bchrijïing, stuwen, eni.) 

3. Nederlandeche mieren. (Beschrijving, registert, pliDHO 
tot verbetering en afleiding, watervloeden, rivierwtrkn.) 

4. Nederlandsche scheepvaartkanalen. Stuwen. 

5. Zee- , kust- en havenwerken , behalve de Nederlandse 
(Getijen en stroomen, stormvtoeden,afdammingei],kul' 
en havenlichten , dokken.) 

6. Nederlandsche zee-, kust- en havotwerken. (Getijaa'tQ 
stroomen, stormvloeden, afdammingen , kust- en hano- 
lichten , dokken.) 

7. Dijken, duinen en stranden. (Verdedigingswerken, en-) 

8. SInizen. 

9. Droogioakerijen , indijkingen en Jandaanwinmng. (Wale^ 
opvoerings-werk tnigen.) 

10. Uit- en afwatering. 

11. Landbouwknude. (Ontginning, bevloeiing, drMglegginf, 
beplanting, eni.) 

D. Wegen en Bruggen. 

1. Wegen, nitgeionderd spoorwagen. 

2. Spoorwegen. 
a. Aanleg. 

6. Exploilatie. (Materieel, concessiën en verslsgen.) 
c. Tafels. XL. A. Aardrijkskunde 
XLI. B. Beschrijvingen 
XLII. C. Reisoi. 
XLI/I. D. Kartognphh. 
E. Scheepsbouwkunde. (Zeewezen, zeevaart.) 

F. Tedinologie. Nijverheid. 
i. Algemeens werken. (Kennis van bouwstofiMÜj] 

werking en haar gebruik. Octrooi beschrij vil 

2. Werktuighunde. Stoomwezen. Elektrotaciuii^ 

3. Fabrieken en handwerken. 

4. Telegraphie, 

5. Munten, maten en gewichten. 

6. Tentoonsleilingen. 

Krygaweten sch appen . 
Aardryhskuttde XLVI. 
XLVII. 

XLvni. 
xf.rx. LDl. 
LIV. E. Inkiding tot de geidiiedeiik. (QironoloKte , oudheid- en 
peawingkinide, henldi^, gnMalogie, arefai«fw«aeD.) 

F. AlgeineeDe geaehiedeniG. (tieacfaiedsnu van vendiiUMt^ 

Staten, met nilnmdering nu Nedarisnd en Frankrijfc.) 
&. GsBchiedcniR Tan Nederland. 

1. UflBchiedkimdife waktat. 

2. GflBchied- en oudbeidfcimdife wmngriinyi 
H. GecchiedeniE van Frankrijk, 

I. BiogragAie 

Staatkundige wetmuehappen. 

A. Slaatkonde. (Onderwije in bot tigmttn.) 

B. Staatbniahondkimde en statstiek, 

C. Placeaten , wettm , bealniten 

vooradiriften. 

D. Vln^chriften iiBtrctbndt «aradiille 

Bibiioffrapbie. 
Tattt- mt UmaHatnde. 
De werken, voor welker titels het teeken * is geplaatst, behooren 
tot de verzameling, afkomstig van de voormalige Amsterdamsche 
Kanaalmaatschappij , die in der tijd door den Minister van Water- 
staat, Handel en Nijverheid aan het Instituut in bruikleen is 
afgestaan. Zie Notulen der vergaderingen 1883 — 4884, blz. 3, 17. I. WETENSCHAP IN HET ALGEMEEN. - 
ENCYCLOPEDIEN. — HANDBOEKEN. 1. Groot en volledig woordenboek der wiskunde, sterrekunde, meet- 
kunde, rekenkunde, tuigwerkkunde, burger-, scheeps- en k rijgsbouw- 
kunde, gezichtkunde, water- en vuurwerkkunde , benevens andere 
nuttige kunsten en wetenschappen. Uit het hoogd. vertaald door 
Joannes Levinus Utammetz en overzien door UTillem la 
Bordus. Met koperpl. Amsterdam, 1758. 4to. 

2. De nieuwe, vermeerderde en verbeterde kouranten-tolk , of zakelijk, 
historisch en staatkundig woordenboek. In 't hoogd. uitgegeven door 
Johan Hubner. 2e druk. — Met een 2e deel getiteld: Algemeen 
kunstwoordenboek der weetenschappen. In het hoogd. uitgegeven , met 
eene voorrede verzeld door «f ohan Hubner en uit verscheiden andere 
auteuren en taaien verzameld en vermeerderd door Arn. Henr. 
l¥esterhovius« 2e druk. Amsteldam^ z. j. 2 dln. 4to. 

3. Geschiedkundig overzigt der vorderingen van den menschelijken 
geest in de eigenlijk gezegde wetenschappen en de kunsten die met 
dezelve in betrekking staan. Gorinchem, 1822. 8vo. 

4. Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving. Aanvankelijk 
zamengesteld door P« G. Witsen Geysbeek en na diens over- 
lijden vervolgd door eene vereeniging van vaderlandsche geleerden. 
Amsterdam, 1836—1861. 6 dln. 4to. 

5. Wetenschappelijke blaadjes. Haarlem, 1855. Dln. I, II. 8vo. Met 

ingedr. pi. en fig. 

V I 2 

6. Encyclopédie portative, ou résumé universel des sciences, des lettres 
et des arts. Paris. 8vo. 41 st. Met pi. 

(Physique des corps pondérables. 1825. — Physique des corps impon- 
dérables. 1825. — Astronomie 1825. — Ghimie organique. 1825. — 
Chimie inorganique. 1825. — Archéologie. 1825 — 1826. 2 dln. — 
Histoire universelle. 1825—1826. 2 dln. — Botanique. 1826. 
2 dln. — Médecine. 1826.— Chirurgie. 1826. — Morale. 1826.— 
Economie politique. 1826. — Histoire des littératures. 1826. — 
Histoire des moeurs et couturaes. 1826. — Anatomie. 1827. — 
Mineralogie. 1827. 2 dln. — Physiologie. 1827. — Histoire naturelle 
des plantes, 1828. 2 dln. — Iconographie ofifrant les figures des 
families végétales. 1828. 2 dln. — Histoire naturelle des reptiles. 
1828. — Iconographie ofifrant les figures des reptiles. 1828. — 
Hislorre naturelle des mammiféres. 1828. — Iconographie ofifrant 
les figures des mammiféres. 1828. — Histoire naturelle des insectes. 
1828. — Iconographie ofifrant les figures des insectes. 1828. — 
Histoire naturelle des poissons. 1828. — Hygiëne privée. 1828. — 
Rhétorique. 1828. — Eloquence. 1828. — Peinture. 1828. — 
Mécanique. 1829. — Uroit naturel et des gens. 1829. — Histoire 
des sciences philosophiques. 1829. — Météorologie. 1830. — 
Hygiéne publique et médecine legale. 1830.) 

7. Encyclopédie moderne, ou dictionnaire abrégé des hommes et des 
choses, des sciences, des lettres et des arts, avec Tindication des 
ouvrages oü les divers sujets sont développés et approfondis, par M. 
Coartln, et par une société de gens de lettres. 2e édition. Bruxel les, 
1827—1832. 24 dln. 8vo. 

8. Encyclopédie moderne, Dictionnaire abrégé des sciences , des lettres , 
des arts, de 1'industrie, de l'agriculture et du commerce; nouvelle 
édition, publiée par Firrain Didot frères sous la direction de Léon 
Renler. Paris, 1848. 27 dln. 8vo. Met platen. 

9. Oeuvres de Frangois Arago, publiés d'après son ordre sous Ia direc- 
tion de «f. A« Barral. Paris. 13 dln. 8vo. 

(Notices scientifiques. 1854 — 1858. 5 dln. — Notices biographiques. 
1855. 3 dln. — Instructions , rapports et notices sur les questions 
a résoudre pendant les voyages scientifiques. 1857. 1 dl. — 
Mémoires scientifiques. 1858, 1859. 2 dln. — Mélanges. 1859. 1 dl. — 
Tables. 1862. 1 dl.) 


s WISKUNDIGE WETENSCHAPPEN. 

n. A. WISKUNDE. (ALGhEMEENE WERKEN, OIJFER KUNST, MEETKUNST, 
STELKUNST, BESCHRIJVENDE MEETKUNST, GhONIOMETRIE EN 
TRIGONOMETRIE, ANALYTISCHE MEETKUNST, DIFFEREN- 
TIAAL- EN INTEGRAAL-REKENING, ENZ.) 

1. Lessen over de hoogere algebra, opgesteld ten gebruikebijheton* 
derwijs aan de koninklijke akademie ter opleiding van burgerlijke 
ingenieurs enz. te Delft, door R. Lobatto* 'sGravenhage en Am- 
sterdam, 1845. 8vo. 

2. Theorie complete des nombres complexes dans les diverses fonctions 
suivie d'un complément par Cr» C« Loawenrler. Zalt Bommel 
1872. 8vo. Met pi. 

3. L. Ealers Einleitung in die Analysis des Unendlichen. Aus dem 
Latein: übers: von «f. A. C« Mlchelsen. Mit Kupf. Berlin,1788— 
1791. 3 dln. 8vo. 

4. La methode des fluxions et des suites infinies par Ie chevalier 
ITewton, Traduit en francais. Paris, 1740. 4to. Met fig. in den tekst- 

5. Versuch einer Vergleich der höhern Gleichungen mit den arithme, 
tischen Reihen von E. H» Hochhelmer. Amsterdam, 1791. 8vo. 

6. Om de elliptiske Funktioners Rsekkendvikling, af Dr. 0« «f* Broch* 
Stockholm , 1864. 8vo. 

7. Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening ten gebruike van 
de kadetten der koninklijke artillerie- en genieschool te Delft, door 
!• R. Schmldt. 'sGravenhage en Amsterdam, 1822. 8vo. Met pi. 

8. Beginselen der differentiaal- integraal- en variatie-rekening. Deel I , 
bevattende het beschouwende gedeelte der differentiaal- rekening, door 
•f. de Crelder. 'sGravenhage en Amsterdam, 1823. 8vo. 

9. Beginselen der differentiaal- en integraal-rekening voor de kadetten 
der artillerie en genie aan de koninklijke militaire akademie, door 
•r. Badon C^hyben. Breda , 1847. 8vo. Met pi. 

10. Lessen over de differentiaal- en integraal-rekening, door R« 
Lobatto. Deel I. Differentiaal-rekening. Deel IL Integraal-rekening. 
(Eerste afdeeling.) 'sGravenhage en Amsterdam, \^ó\, «öti >ö^. %h^. 
Met ph n 4 

il. Theorie des fonctions analytiques contenant les principes ducalcul 
différentiel dégagés de toute considération d'infiniinent petits ou 
d'évanouissans, de limites ou de fluxions et réduits a Tanaiyse 
algébrique des qaantités finies, par «f« Li. l«agrange« Paris, 
Prairial an V. 4to. 

12. Traites de calcul différentiel et de calcul intégral par Cli« Bossat* 
Paris, an YI. 2 dln. 8vo. Met pi. 

13. Traite élémentaire de calcul différentiel et de calcul intégral, par 
§• F. Liacrolx. 2e édit. Paris, 1806. 8vo. 

14. Traite élémentaire de calcul différentiel et de calcul inté^^ral, par 
S. F. Liacrolx. 3e édit. Paris , 1820. 8vo. 

15. Traite élémentaire de calcul différentiel k Tusage das éléves de 
rinstitut des voies de communication, par P. A* Bazaine* St. 
Pelersbourg, 1817. 8vo. Vet pi. 

16. Traite élémentaire de calcul intégral k Tusage des éléves de Tin- 
stitut des voies de communication, par P, B* Bazalne et €r« 
Ijamé. St. Petersbourg, 1825. 8vo. Met taf. 

17. Ld» Ealer's vollstandige Anleitung zur Differenzial-Rechnung. 
Aus dem Latein: übersetzt und mit Anmerkungen und Zusatsen be- 
gleitet von «f. A. C* Mlchelsen. Mit Supplement von «f* P« 
C^rftson. Berlin u. Libau, 1790—1798. 4 dln. 8vo. 

18. Classification der Flachen nach der Transformationsgruppe ihrer 
geodatischen Curven von Sophas Lle* Universitats-Program für 
das erste Semester 1879. Kristiania, 1879. 4to. 

19. Rekenkundige verschei denhei en, bevattende inzonderheid de leer 
der waarschijnlijkheden, alsmede de toepassing daarvan op de sterfe- 
lijkheid der menschen en op in&tellingen daartoe betrekkelijk , bijeen- 
verzameld door €r« Ramakers «f r« 's Gravenhage en Amsterdam , 
1826. 8vo. 

20. Verhandeling over de methode der kleinste quadraten,door €r« «f* 
Terdam. Eerste afdeeling. Verklaring van het doel , van het begrip, 
en van de beginselen der methode. Ontwikkeling der rekenwijzen, 
der voorschriften of der regels, welke de methode bevat of aan de 
hand geeft. Aanwijzing, door voorbeelden, voor het gebruik dier 
voorschriften en regels, enz. Groningen, 1850 — 1852. 2 dln. 4to. 

21. Traite élémentaire du calcul des probabilités , par S« F. Lacrolx. 
Paris, 1816. 8vo. 

22. Essai philosophique sur les probabilités par Ie marquis de La 
Place. 5e édition. Paris, 1825. 8vo. 

23. Calcul des probabilités et theorie des erreurs avec des applications 
aux Sciences d'observation en général et k la geodesie en particulier 
par ie lieutenant général «f. B. «f. Llagre* — Deuxième édition 
revue par Ie capitaine d'état-major CamlUe Pény. Bruxelles et 

Par/s, i879. Svo, 5 n 

24. Grundzüge der Wahrscheinlichkeits-Rechnung von Cr. Hagen* 
Zweite, umgearbeitete Ausgabe. Berlin, 1867. 8vo. Met houtsneden. 

25. Grundzüge der Wahrscheinlichkeits-Rechnung von Cr. Hagen. 
Dritte, umgearbeitete Auflage. Berlin, 1882. 8vo. Met houtsneden. 

26. Der constanten wahrscheinliche Fehler. Nachtrag zur dritten Auflage 
der Grundzüge der Wahrscheinlichkeits-Rechnung von Cr. Hagen* 
Berlin, 1884. 8vo. 

27. Beginselen der hoogere meetkunst, ten gebruike van de kadetten 
der koninklijke artillerie- en genieschool te Delft , door I. R* 
Selinildt. 'sGravenhage en Amsterdam, 1822. 8vo. Met pi. 

28. Hoogere meetkunst door «f. de Crelder* 's Gravenhage en Am- 
sterdam 1824. Dl. I. 8vo. Met een atlas in langw. fol. 

29. Meetkundige analysis door «f. de Crelder* Uitgegeven door het 
wiskundig genootschap: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven. 
(Aangevuld 1833.) Amsterdam, 1811— 18i3. 8vo. Met pi. 

30. Beginselen der hoogere meetkunst voor de kadetten der artillerie 
én genie aan de koninklijke militaire akademie, door «f. Badon 
Cïhijben. Breda, 1842. 8vo. Met pi. 

31. Kort begrip der hoogere meetkunst, voor de kadetten der infanterie 
en .kavallerie aan de koninklijke militaire akademie, door «f. Badon 
Cïhijben* Breda, 1848. 8vo. Met pi. 

32. Verhandeling over de cycloïdale lijnen. Academisch proefschrift, 
door D. €r« Cramer. Schiedam, 1856. 4to. Met pi. 

33. Traite élémentaire du calcul de lasoliditécubique,detoutesparties 
que ce soit d'un cylindre, par «f* F* ücheer de Llonastre, 
Delft, 1818. 8vo. Met pi. 

34. Ueber die geometrische Reprasentation der Gleichungen zwischen 
zwei veranderlichen, reellen oder komplexen Grossen von C. A. 
BJerknes 9 herausgeg. von Dr. O. «f» Broch. Ghristiania , 
1859. 4to. 

35. Om Poncelet^s betydning for Geometrien. Et bidrag til de modern- 
geometriske ideers udviklirgshistorie af ElUng Holst. Udgivet 
som [Universitets-program for 1ste halvaar 1879 ved üophus Lle. 
Ghristiania, 1878. 8vo. 

36. * Construction eines Kegelschnittes, wenn derselbe durch imaginaire 
Punkte und Tangenten bestimmt wird, von Radolf ütaadlgl. 
(Mit 1 Tafel.) Wien, 1870. 8vo. 

37. Vraagstukken en oefeningen ter toepassing van het geleerde in de 
beginselen der goniometrie en trigonometrie van S. F. Laerolx* 
Met de antwoorden. Breda, 1835, 1836. 2 bdn. 8vo. 

38. Leerboek der regtlijnige- en spherii?che driehoeksmeting, opgesteld 
ten geLruike bij het onderwijs aan de koninklijke ^Vw-<adft\siv^ \^\ n 6 

opleiding .van burgerlijke ingenieurs enz. te Delft , door R. Lobatto. 
'sGravenhage en Amsterdam, 1843. 8vo. Met pi. 

39. Summarium der goniometrie en der regtlijnige of vlakke trigono- 
metrie. Eene handleiding , bij het volgen van * academische lessen 
over deze onderwerpen der meetkunde, door €r« «f • Ter dam* 
2e druk. Leiden , 1850. 8vo. 

40. Traite élémentaire de trigonometrie rectiligne et sphérique, et 
d'application de Talgèbre k la geometrie, par S* F* Lacrolx* 
6e éditiön. Paris, 1813. 8vo. Met pi. 41. Grondbeginselen der beschrijvende meetkunst, ten gebruike van 
de kadetten der koninklijke artillerie- en genieschool te Delft. Vrij 
gevolgd naar het fransch van S. F. Lacroix door I. R. üchmidt. 
'sGravenhage en Amsterdam, 1821. 8vo. Met pi. 

42. Beginselen der beschrijvende meetkunst, door H« Strootntan* 
Breda, 1840. 8vo. Met pi. 

43. Gronden der beschrijvende meetkunst voor de kadetten van alle 
wapenen aan de koninklijke militaire akademie, door H. ütroot- 
ntan* Breda, 1841. 8vo. Met pi. 

44. Essais de geometrie sur les plans et les surfaces courbes (Elémens 
de geometrie descriptive) par S. F* Lacroix. Paris , 1812. 8yo. 
Met pi. 

45. Supplément de la geometrie descriptive, par M. Hachette. 
Paris, 1811 4to. Met pi. 

46. Traite de geometrie descriptive, par M. Potlerf Paris, 1817. 8vo. 
Met pi. 

47. Application de la geometrie descriptive k Tart du dessin, k Tusage 
des élèves de Tlnstitut, des ingénieurs des voyes de communication , 
par M. Potter* St. Pétersbourg, 1817. 8vo. Met eene pi. 

48. Second supplément de la geometrie descriptive par M. Hachette, 
suivi de Fanalyse géométrique de«f« Leslle. Paris, 1818. 4to. Metpl. 

49. Geometrie descriptive, par Cr. Ronge. 4e edition, augmentée 
d*une theorie des ombres et de la perspective. extraite des pa pier s 
de Tauteur par M. Rrlsson. Paris, 1820. 4to. Met pi. 

50. Traite de la geometrie descriptive par L. L. Tallée. 2e édition. 
Paris, 1825. 4to. Met pi. 

51. Traite de geometrie descriptive, par C F. A. Leroy. Paris, 
1834. 4to. Met atlas. 

52. Geometrie descriptive par Cr. Ronge suivie d'une theorie des 
ombres et de la perspective, extraite des papiers de Tauteur par 
M. Rrisson. 7e édition. Paris , Londres et Leipzig, 1847. 4to. Met pi. 

53. *Die darstellende Geometrie mit Rucksicht auf technische Anwen- 
dung für Real-, Gewerbe-, Handwerker- und Baugewerbschülen, etc. 7 n 

bearbeitet von Dr. W. H. Behse. In zwei Theilen. Mit Tafein 
und Figuren. Halle, 1869, 1871. langw. 4to. (2 dln. in één band.) 
54. * Theorie und Darstellung der Beleuchtung gesetzmassig gestalteter 
Flachen, mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse technischer 
Hochschulen von Dr. Lt. Burmester. Mit einem Atlas von vier- 
zehn lithographirten Tafein. Leipzig, 1871. 8vo (de atlas in folio). 55. De zes eerste boeken der beginselen van Eadldes op eene korte 
en klare manier gedemonstreert door H. Coets. Met een voorreden 
en bijvoegselen van !¥• la Bordus. 4e druk. Leyden, 1752. 8vo. 
Met. fig. in den tekst en pi. 

56. Grondbeginsels der meetkunst, of kort begrip der zes eerste boeken 
met het elfde en twaalfde van Eadldes, door P. üteenstra. 
6e druk. Leyden, 1803. 8vo, Met fig. in den tekst. 

57. Handleiding tot de beschouwende en werkdadige meetkunst der 
platte en ligchaamlijke hoeken en der regtlijnige vlakken en plat- 
vlakkige ligchaamen, toegepast op de aardrijks- sterre- en zef^vaart- 
kunde. Eerste deel , bevattende zommige gewigtige ophelderingen over 
de beginzelen der meet- en stelkunst, de theorie der logarithmen, 
en de meetkunst der vlakke hoeken, door «f. de Crelder* Amster- 
dam, 1806. 4to. Met pL 

58. Allereerste gronden der beschouwende en werkdadige meetkunst, 
opgesteld ten gebruike van de kadetten voor de cavallerie en infan- 
terie, door «f* de Crelder. Amsterdam en den Haag, 1816. 8vo. 
Met pi. 

59. Beginselen der meetkunst, ontworpen naar haren tegenwoordigen 
staat van vordering, door «f. de Crelder. 2e druk. *sGravenhage 
en Amsterdam^ 1817. 8vo. Met pi. 

60. Beginselen der meetkunst en der goniometrie en trigonometrie, ten 
gebruike van de kadetten der koninklijke artillerie- en genieschool 
te Delft. Vrij gevolgd naar het fransch van S. F. Lacroix, door 
I* R. Sehiiildt. 'sGravenhage en Amsterdam, 1821, 1822. 2 afz. 
dln. één bd. 8vo. Met pi. 

61. Meetkundig rekenboek, beschouwend en werkdadig ingerigt ten 
dienste der scholen, door ü* Brandt Hz. Groningen, 1829. 8vo. 
Met pi. 

62. Over de meetkundige bepalingen, door «f. F. L. üchrOder. 
Uitgegeven door de eerste klasse van het koninklijk nederlandsch 
instituut van wetenschappen, letteren en schoone kunsten. Amsterdam, 
1835. 8vo. Met pi. 

63. Vraagstukken en oefeningen ter toepassing van het geleerde in de 
beginselen der meetkunst van ü. F. Lacroix. 3e druk. Breda 
1837. Met antwoorden. 2 dln. 8vo. n 8 

64. Wiskunstige toepassingen voor teckenlessen. 3e dnik. Nijmegen, 
1836, 1838. 2 din. één bd. 8vo. 

65. Beginselen der meetkunst, vrij gevolgd naar het fransch van 
ü. F. Lacrolx door I. R. üchaiidt. 3e druk. 'sGravenhage 
en Amsterdam, 1838. 8vo. Met pi. 

66. Beginselen der meetkunst, voor de kadetten van alle wapenen aan 
de koninklijke militaire akademie, door J, Badon Ghyben. 2e 
druk. Breda, 1848. — Gronden der beschrijvende meetkunst voor de 
kadetten van alle wapenen door H. StrootBian. Breda, 1841. één 
bd. 8vo. Met pi. 

67. Beginselen der vlakke meetkunst, ten dienste van hen, die zich 
tot het ontvangen van akademisch onderwijs voorbereiden, door 
H» Strootman. Met 200 tusschen den tekst geplaatste houtsnêefig. 
Breda, 1851. 8vo. 

68. Beginselen en gronden der meetkunde, bl andleiding bij hooger 
onderwijs, door Dr. C. H. D. Bays Ballot. Utrecht, 1852. 8vo. 
Mei pi. 

69. Iets over het bepalen van den cirkel door punten, raaklijnen en 
rakende cirkels, door !¥• Schirertzel. Dordrecht, 1853. 8vo. 
Met ééne pi. 

70. Nijverheids-bibliotheek. Meetkunstige berekeningen ten dienste van 
den ambachtsman, door «f. A. Hansen. Met houtgrav. Haarlem, 
1855. 8vo. 

71. Elémens de geometrie k Tusage de TEcole centrale des Quatre 
Nations, par ü. F. L<acroix* 11e édition. Paris, 1819. 8vo. Melpl. 

72. Elóments de geometrie avec des notes par A. ]fl. Legendre. 
Douzième Edition. Paris, 1823. 8vo met pi. 

73. Berekening van den teerling-inhoud eeniger aardwerken, meest bij 
de artillerie voorkomende, door P. H. van der Ifleulen. 's Gra- 
venhage en Amsterdam, 1828. 8vo. Met pi. 

74. Traite du cubage des bois, par F. E. Herbin de Halle. Paris 
1812. 8vo. Met pi. 

75. The tangencies of circles and of spheres by B. Alvord. 
Published by the Smithsonian Institution, Washington. New York. 
1855. 4to. Met pi. 

76. Praktische Uebungen für angehende Mathematiker, von E. S. 
IJnser. 2ter Band. Die Lehre von dem Kreise. Mit Figurentaf. 
Leipzig, 1829. 8vo. 

77. Om cirklers beröring. Besvarelse af Universitets prisopgave for 
1859 af C. M. Cïuldberg, udgivet af Dr. O «f. Broeh. Med 
lith. pi. Ghristiania, 1861. 4to. 

78. Instruction pour se servir de rarithmomètre , machine k calculer 
inventée par M. Thomas, de Golmar. Paris. 8vo. s 9 n 

79. Instrnction sur la maniere de s« servir de la règle è calcul , instru- 
ment è l'aide duquel on peut obtenir A vue Ie résultat de toute 
espèce de calculs. Avec fig. 2e édition. Paris et Dijon, 1825. 8vo. 

80. Abaque ou compteur universel qui donne è vue les résultats de 
tous les calculs d'arithmétique, de geometrie, de mécanique pratique, 
etc. par L. Lalanne. Paris, 1845. 4to. Avec description in-8vo. 

Si. Palmer's endless selfcomputing scale and key with a time télegraph , 
making, by uniting the two, a coraputing télegraph, by «f. E. 
FuUer. New York, 1846. 4to. With description in-8vo. 

S2. Beschreibung und Gebrauch der logarithmischen Rechenstabe , von 
•f. H. Lambert. Augsburg, 1772. 8vo. 

83. De geheele mathesis of wiskonst , herstelt in zijn natuurlijke 
gedaante, door A. de Crraaf. Amsterdam, 1679. 4to. Met pi. 

84. De geheele mathesis of wiskonst, herstelt in zijn natuurlijke ge- 
daante, door A. de Crraaf. Amsterdam, 1694. 4to. Met pi. 

85. De geheele mathesis of wiskonst herstelt in zijn natuurlijke gedaante, 
door A. de Crraaf. Amsterdam, 1708. 4to. Met pi. 

86. Volkoomen wiskundig woordenboek, daarin aliekunstwoorden en 
zaaken, welke in de beschouwende, en oeffenende wiskunst voorko- 
men , duidelijk verklaart worden ; in welke mede verscheide zaakén 
de historie der wiskunstige weetenschappen raakende vermengt zijn: 
Üit de beste en uitgelezenste schriften der voornaamste wiskunste- 
naars getrokken. Waarbij gevoegt zijn de spreekwijzen der berg- 
werkers en andere kunstenaars en handtwerkers. Tot nut der geleerde 
en ongeleerde liefhebbers der wiskundige weetenschappen uit de 
hoogd. in de nederd. taaie overgezet door «foan Ijevlnas 
Stammetz en overzien door Willem la Bordas. Leyden, 
1740. 4to. Met pi. 

87. Kort begrip der grondbeginzelen van alle mathematische weeten- 
schappen tot een veel bequamer gebruik voor de leerlingen opge- 
steld door Chrlstlaan Wolff, en uit het hoogd. vert. door 
Adolph Frederlk Marcl. Amsterdam, 1745. 2 dln. één bd. 
8vo. Met pi. 

88. Inleiding tot de mathematische weetenschappen of gemeenzaame 
leerwijze der arithmetica en algebra, door A. B. Strabbe. Am- 
sterdam, 1770—1772. 2 dln. één bd. 8vo. 

89. Historie der wiskunde, in welke bericht gegeeven wordt van haare 
vorderingen, sedert haaren oorsprong tot in onzen tijd; waarin het 
tafereel en de verklaaringen van haare vooi'naamste ontdekkingen, de 
verschillen , waartoe zij aanleiding gegeeven heeft , en de voor- 
naamste voorvallen van het leven der beroemdste wiskundigen voor- 
gesteld worden, door Iflontitcla. Uit het fransch vertaald en verm. 
door A. B. Strabbe. Amsterdam, 1782. dl. l^ \. %sq. n 10 

90. Grondbeginzelen van alle de mathematische weetenschappen, door 
Chrlstlaan Wolff. Uit het hoogd. vert. door «foan Chris- 
toffel van SprUgel. Amsterdam, 1788, 1789. 3 dln. 6 bdn. 
Svo. Met pi. 

91. Wiskundig leerboek door «f. IVieairenhals. Zutphen, 1803 — 
1805. 2 dln. 8vo. Met pi. 

92. Nagelatene wiskundige verhandelingen, door wijlen I. R. üchmldt. 
'sGravenhage en Amsterdam, 1827. 8vo. Met pi. 

93. Vraagstukken betreffende de burgerlijke- en waterbouwkunde, 
werkdadige meetkunst en waterpassing , goniometrie en trigonometrie, 
beschrijvende meetkunst, doorzigtkunde, statica, enz., benevens de 
wijnroei- en peilkunde, door P. «fanse. Met 7 uitsl. pi. Utrecht. 
(1859). 8vo. 

94. Oplossing der vraagstukken betreffende de burgerlijke- en water- 
bouwkunde, werkdadige meetkunst en waterpassing, goniometrie en 
trigonometrie, beschrijvende meetkunst, doorzigtkunde, statica, enz., 
benevens de wijnroei- en peilkunde, door P. «fanse. Utr. z. j. 
8vo. Met pi. 

95. Nieuw archief voor wiskunde. Deel II en III. Amsterdam, 1876, 
1877. 8vo. Met pi. 

96. Bouwstoffen voor de geschiedenis der wis- en natuurkundige 
wetenschappen in de Nederlanden, door D. Bieren» de Haan. 
(Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akademie 
van Wetenschappen , Afd. Natuurkunde. 2e Reeks. Deel VIII , IX , 
X en XII.) Amsterdam, 1878. Svo. 

97. Nouveau cours de mathématique, è Tusage de Tartillerie et du 
génie, oü Ton applique les parties les plus utiles de cette science 
è la theorie et è la pratique des différens sujets qui peuvent avoir 
rapport è la guerre, par M. Bélldor. Paris, 1725. 4to. Met pi. 

98. Cours de mathématiques par Charles Bossut. Nouvelle édition. 
3 Tomes. Paris, An VIII— 1800. 8vo. Met pi. 

99. (Euvres d'Arehlniède traduites littéralement avec un com- 
mentaire par F. Peyrard. Suivies d'un mémoire du traducteur sur 

• un nouveau miroir ardent et d'un autre mémoire de Delambre 
sur Tarithmétique des Grecs. Paris, 1807. 4to. 

100. Ck)urs complet de mathématiques pures, par L. B. Franccenr. 
Ouvrage destiné aux élèves des écoles normale et polytechnique, et 
aux candidats qui se préparent ^ y étre admis. 2e édition. Paris, 
1819. 2 dln. één bd. 8vo. Met pi. 

101. (Euvres complètes de IV. H. Abel, mathématicien, avec des notes 
et développements, rédigée par ordre du Roi par B. Holmboe. 
Christiania, 1839. 2 dln. één bd. 4to. 

102. Cours de mathématiques élémentaires théorique et pratique ; 
manuel a l'usage des candidats aux emplois de conducteur des ponts <i n 

et chaussées at d'agent-voyer, deslycéeset desécolesprofessionnelles; 
redigé d'après Ie programme officie! des études mathématiques , par 
•f. Regnaalt* Paris, 1853. 8vo. Met pi. 

103. Anfangsgründe der Mathematik, von Cr. Cr* üchmldt. Mit Kup- 
fert. 2te Auflage. Frankfurt a/M., 1805 — 1816. 3 dln. met aanhangsel. 
4 bdn. 8yo. (Het 3e dl. met aanh. is van den eersten druk.) 

104. Elemente des graphischen Galculs von Dr. Lalgl Cremona. 
Autorisirte Deutsche Ausgabe unter Mitwirkung des Yerfassers über- 
tragen von MaxintUian Cartze, mit 131 in den Text gedruckten 
Holzschnitten. Leipzig, 1875. 8vo. 

105. De vernieuwde cijfferinge van Mr. W. Bartjens geheel uitge- 
werkt door H. Haanstra. Ie deel , 7e druk , Amsterdam, z. j. 
2e deel. Leeuwarden, 1746. Een bd. 4to. 

106. De eerste beginzelen der reeken-kunde door «f. «f. Blassière. 
3e druk. Rotterdam, 1790. 8vo. 

107. Allereerste gronden der cijferkunst, door «f. de Gelder. 2e druk. 
'sGravenhage en Amsterdam, 1817 — 1819. 2 dln. één bd. 8vo. 

108. Beginselen der cijferkunst, bepaaldelijk ten dienste van hen, die 
zich verder op de wiskunst willen toeleggen, door H. ütrootman. 
2e druk. Breda , 1847 , 1848. 2 dln.' één bd. 8vo. 

109. Beginselen der cijferkunst, bepaaldelijk ten dienste van hen, die 
zich verder op de wiskunst willen toeleggen, door H. Strootman. 
3e druk. Breda, 1852—1854. 2 dln. 8vo. 

110. Grondbeginsels der bouwkunstige reekenkunde, op de gemakke- 
lijkste wijze voorgesteld, door P. van Campen. Met koperpl. 
Leyden, 1780. 8vo. 

111. Grondbeginselen der bouwkundige rekenkunde door wijlen P. van 
Campen. Omgewerkte en verm. uitgave door M. I. ü. Bevel en 
P. E. Ryk. Met koperpl. Leyden, 1826. 8vo. 

112. Grondbeginselen der bouwkundige rekenkunde, door wijlen P. van 
Campen. Aanmerkelijk verkort, omgewerkt en uitsluitend ter be- 
oefening van de cijferkunst ingerigtdoorM. Henriqaes Pimentel* 
Zalt-Bommel, 1857. 8vo. Met pi. 

113. Beginselen der theoretische en practische bouwkundige reken- 
kunde, door «f. van Loghem en «f. 1¥. Schaap. Met üg. in 
den tekst. Leyden en 's Gravenhage, 1859 — 1863. 2 dln. 3 bdn. 8vo. 

114. Iets over onmeetbare getallen en bekorte rekenwijzen bij het 
werken met decimale breuken , door Dr. C. P. Burger. Leiden , 
1865, 8vo. 

115. Iets over onmeetbare getallen en bekorte rekenwijzen bij het 
werken met decimale breuken, door Dr. C. P. Burger. 2e ver- 
beterde druk. Leiden, "1872. 8vo. 

116. Iets over de logarithmen en derzelver gebruik door H. ütroot- 
man. 2e druk. Breda, 1846. 8vo. tl 12 

117. Traite élémentaire d'aritliraetique, è Tiisag^e de Técole centrale des 
Quatre-Nations , par 1^. F. Lacrolx. 14e édition. Paris, 1818. 8 vo. 

i18. Die Rechenkunst in zweenen Theilen von R. Sdtinld* Leipzig,- 
1774. 2 dln. één bd. 8vo. 

119. «f. Relnters Anweisung zur Rechenkunst, zur nahern Anwen- 
dung des matheraatischen Vortrages derselben, auf die Geschafte 
der Handlung und des bürgerlichen Lebens. Mit einer Vorrede von 
•f. G. Bttsch. 2o Auflage. Hamburg, 1776. 8vo. 

120. Verhandelinge over de voor- en nadeelen, die men door een werk 
op verschillende wijzen te maken, verkrijgt, door 11. iTpey. — 
Verhandelinge, behelzende eene nieuwe betooginge van de verhef- 
finge der grootheid a ± h tot de onbepaalde magt n, door 
•f. H. Tan üirliiden. — Beschouwing over de deelen van het 
bastion. Volgens een daarover gegeven voorstel van den hoogleeraar 
H. ITpé, door D. HUnkenberg. Met eene plaat. Ëen band. 8vo. 

i'èl. Algebra ofte nieuwe stelregel, waardoor alles ghevonden wordt 
in de wis-konst, wat vindtbaer is,door «f. Stamploen d^Jonghe* 
*s Gravenhage, 1639. 4to. Met pi. 

122. Volledige inleiding tot de algebra, door L. Ealer. Uit het hoogd. 
vertaald. Amsterd , 1773. 2 dln. 8vo. Met pi. 

123. Proeve over den waren aard van den positieven en negatieven 
toestand der grootheden in de stelkunst, en in de toepassing van 
dezelve op de meetkunst, door «f. de Crelder, *s Gravenhage en 
Amsterdam, 1815. 8vo. Met pi. 

^24. Verhandeling over de binomiaal coëfficiënten, bevattende een aantal 
merkwaardige eigenschappen van dezelve, benevens eene beknopte 
theorie der getallen-reeksen naar de binomiaalwet geordend, door 
•f. €r. Arbon. Rotterdam, 1844. 4to. 

125. Wiskundige lessen, door «f. de Crclder , Ie cursus: Gronden der 
rekenkunst en de eerste beginselen der stelkunst. 2e cursus: Volledige 
gronden der stelkunst. In den Haag, 1808 — 1809. 2 dln. 8vo. Met pi. 

126. Lessen over de algebra of stelkunst, ten gebruike der latijnsche 
scholen , door A. van Bemmelen. 's Gravenhage, 1818. 2 dln. 
één bd. 8vo. 

127. Beginselen der stelkunst ontworpen naar haren tegenwoordigen 
staat van vordering en beschaving, door «f. de Crclder. 's Graven- 
hage en Amsterdam, 1819. 8vo. Met pi. 

128. Beginselen der stelkunst, ten gebruike van de kadetten der konink- 
lijke artillerie- en genieschool te Delft. Naar het fransch van S. F. 
Liacrolx, door I. R. Sehmldt. 's Gravenhage en Amsterdam, 
1821. 8vo. 

129. Vraagstukken en oefeningen, ter toepassing van het geleerde in 
de be^inse'en der stelkunst van ü. L. Lacrolx. Met de antwoor- 
den. Breda, 1835—1836. 2 bdn. 8vo. 130. Beginselen der stelkunst door «f. Badon Crhiibeii en H« 
Strootman. Breda, 1838. 8vo. 

131. Vervolg op de beginselen der stelkunst voor de kadetten der 
artillerie en genie aan de koninklijke militaire akademie, door «f* 
Badon Crhijbeii en H. Strootman. Breda, 1843. 8vo. Met 
fig. in den tekst. 

132. Beginselen der stelkunst voor de kadetten van alle wapenen aan 
de koninklijke militaire akademie , door «f. Badon Crhijbeii en 
H. Strootman. 3e druk. Breda, 1847. 8vo. 

133. Elémens d'algèbre, par M. Clalraat. Paris, 1749. 8vo. 

134. Elémens d'algèbre, a l'usage de 1'école centrale des Quatre-Nations, 
par ü. F. Lacrolx. 12e édit. Paris, 1818. 8vo. 

135. Complément des elémens d'algèbre, a Tusage de Técole centrale des 
Quatre-Nations, par S.. F. Lacrolx. 4e édit. Paris, 1817. 8vo. 

136. Li» Eulers vollstandige Anleitung zur niedern und höhern Algebra 
nach der franz. Ausgabe von de la Orange mit Anmerkungen 
und Zusatsen berausgegeben von «f. P. Crrttson. Berlin, 1796—1797. 
2 dln. 8vo. J^ B. MECHANICA. (THEORETISCHE EN TOEaEPASTE MECHANICA, 
LEER VAN DE ELASTICITEIT, THEORIE DER GEWELVEN, 

DER AARDDRUEEINa , ENZ.) 

1. De beghinselen des waterwichts beschreven duer Slmon Steirin 

van Brugghe. Leyden, 1586. 8vo. Met fig. 

2. De beghinselen der weeghconst beschreven duer Slmon ütevin 
van Brugghe. Leyden, 1586. 8vo. Met fig. 

3. De weeghdaet beschreven duer Slnton Utevln van Brugghe. 
Leyden , 1586. 8vo. Met fig. 

4. Verhandelinge over de snelheid van den wind, door «f. Lulofs. 
Met bijvoegsel. 8vo. 

(Uittreksel uit de Verh. der HolL maatsch. der Weetensch. te 
Haarlem, dl. 9, 1766.) 

5. Gronden der werktuigkunde op eene wiskunstige leerwijze behandeld 
door P. Tan Campen. Leiden, 1803. 8vo. Met pi. en taf. 

6. Beginselen der statica, ten gebruike van de kadetten der konink- 
lijke artillerie- en genieschoül te Delft, door I. R. Hchmldt. 
'sGravenhage en Amsterdam, 1823, 1824. 2 din. één bd. 8vo.Metpl. 

(Met de in 1830 te Breda uitgegeven Bijvoegsels en veranderingen 
aan het eerste deel.) ra ii 

7. Beginselen der dynAmica ten gebraike van de kadetten der konink- 
lijke artillerie- en genieschool te Delit, door I. K« Sckatidlt* 
'sGraTenhage en Amsterdam, 1825. 8vo. Met pi. 

8. Allereerste gronden der statica door Cr. M«B|^e. Uit het firansch 
Tertaald door M. ütrootHaaM* Breda, 1833, 8vo. Met pi. 

9. Gronden der mechanica, Yoor de kadetten der infanterie enkaval- 
lerie aan de koninklijke militaire akademie, door «f. P. C. tbm 
OrerstrateM. Breda, 1840. 8vo. Met pi. 

10. Beginselen der dynamica, statica en hydrostatica, Toor de kadetten 
der artillerie en genie aan de koninklijke militaire akademie, door 
I. P. Belprat. Breda, 1840. één bd. 8to. Met pi. 

il. Beginselen der mechanica Yoor de kadetten der artillerie en genie 
aan de koninklijke militaire akademie, door I. P. J^lprat* 2e 
druk. Breda , 184S. Syo. Met pi. 

12. Over de inhoudsberekening en de bepaling van het zwaartepunt 
eener uitgestrekte klasse van ligchamen , volgens eene enkele formule ; 
eene bijdrage tot de stereometrie, door R. L^batto. Amsterdam, 
1849. 8vo. 

(Overdruk uit de Nieuwe wis- en natuurkundige verhandelingen 
van het genootschap: Een onvermoeide arbeid komt alles te 
boven.) 

13. Allereerste gronden der practische en theoretische mechanica door 
Ch. Delaanay. Vrij gevolgd naar het fransch en verm. door 
F. A. T. Belprat en P. M. BruteldelaRiTière.Leyden, 
1853, 1854. 2 dln. één bd. 8vo. Met fig. 

14. Oplossing van een stelkundig probiema , betrekking hebbende tot 
het vinden van den grootsten last, die door eenige steunpunten kan 
gedragen worden , door «f. Badon Crhtlben. Uitgegeven door de 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Amst. 1859. 4to. Met 
houtsn. 

15. Beginselen der statica en hydrostatica voor de kadetten der artil- 
lerie en genie aan de koninklijke militaire akademie, door I. P. 
Belprat. 3e druk. Breda, 1861. 8vo. .Met pi. 

16. De wet van beweging: de som der kragten in de veerkragtige 
ligchamen is altijd gelijk, na den 'schok, onderzogt doorM. Gber* 
bard* 8vo. 

17. Traite théorique et expérimental d'hydrodynamique, par Cbarles 
Bossut. Nouvelle édition. Paris Tan IV de la république. 2 dln. 
8vo. Met platen. 

18. Traite élémentaire de statique, k Tusage des écoles de la marine, 
par €r. Moiige. 5e édition. Paris, 1810. 8vo. Met pi. 

19. Introduction k Tétude de la statique synthétique, a Tusage de 
rinstitut du corps des voies de communication , par Bazaine* 

Petersbourg, 1830. 8yo. Met pi. 15 m 

20. The motions of fluids and solids, relative to the earlh's surface ; com- 
prising applications 1o the winds and the currents of the ocean , by 
W* Ferrel. (Taken from the Ith and 2d vol. of the Mathematical 
Monthly.) New -York and London, 1860. 4to. 

21. Handbuch der Mechanik fester Korper und der Hydraulik. Mit 
vorzöglicher Rucksicht auf ihre Anwendung in der Architektur. 
Yon «f. A. Eytelweyn. Berlin, 1801. 8vo. Met houtsneefig. en pi. 

22. Handbuch der Statik fester Korper. Mit vorzüglicher Rucksicht 
auf ihre Anwendung in der Architektur. Yon «f. A. Eytelwein. 
Berlin, 1808. 3 din. 8vo. Met pi. 

23. Lehrbuch der Mechanik von Dr. O. «f» Broch* Berlin und Ghri^.- 
tiania, 1854. 1 dl. 2 bdn. 8vo. Met pi. 

24. Hydromechanik von Dr. M. Rtthlmann* Leipzig, 1857. 8vo. 
Met in den tekst gedr. houtsn. 

25. Messung des Widerstandes dên Planscheiben erfahren, wenn sie 
in normaler Richt ung gegen ihre Ebenen durch die Luft bewegt 
werden, von Cr. Hagen. Berlin, 1874. 4to. 

26. * Statik der Hochbauconstructionen. Erster Theil: Steinconstructi- 
onen von Dr. Wilhelm Wlttmann. Mit 7 Kupfertafeln und 51 
Holzschnitten. Berlin. 1879. 8vo. 

27. Sulla resistenza d'attrito. Note illustrative deir ingegnere del Genio 
civile Italo Maganzlnl. Roma, 1878. 8vo. 

28. Statique graphique appliquée aux construction s, toitures, planchers, 

I 

poutres, ponts, etc. par Iflaarlce Maarer. Paris, 1882 8vo. 
Avec un atlas de 19 planches. 4to. 

29. * Die graphische Lösung technischer Aufgaben für Architekten, 
Ingenieure, Studirende, technischen Lehranstalten und gebildete 
Bauhandwerker, von A. Foeppl» Leipzig, 1877. 8vo. (Met houtsnee- 
figuren in den tekst.) 

30. * Graphische Ermittelung der Spannungen in den Hochbau- und 
Brückenbau-Constructionen , herausgegeben von Ladirlg Klasen. 
Mit 199 Holzschnitten und 6 lithographirten Tafeln. Leipzig, 1878. 8vo. 

31. Zur graphischen Statik der Maschinengetriebe. Ëin Leitfaden zum 
Gebrauche für Maschinentechniker , Baumeister und Ingenieure so wie 
zum Unterrichte an technischen Lehranstalten, von Crastav Herr- 
man. Text. Nebst einem Atlas mit acht lithographirten Tafeln. 
Braunschweig, 1879. 2 bdn. 4to. 

32. Wiskundige en werktuigkundige beschouwinge der windmolens 
door «f. Lalofs* (Uittreksel uit de Yerh. van de Holl. maatsch. der 
Weetensch. dl. 2, 1758.) — Wiskundige beschouwinge der windmolens 
vergeleken met die van den heer Lulofs, door ]fl« Martens* 
Amst. (zonder jaartal). Met pi. — Yoornaam ^evol% ^^VcqVlVj^w. \X!\ laatst vermei de beschouwing, door denzelfden. Amst. Met pi. Eén 
bd. 8vo. 

33. Grondbegintzelen der werktuigkunde, waar in zoo wel de in be- 
weeging als de in eevenwigt zijnde werktuigen verhandeld worden, 
dienende tot een inleidinge voor de wiskundige natuur- en sterre- 
kunde. Gevolgt naa de werken van La CalUe en BosMiat 
door «f* «f. Blasslère. 's Gravenhage, 1764. 8vo. Met pi. 

34. Volks- wis- en werktuigkundig lees- en leerboek, toegepast op 
de handwerken, fabrijken en schoone kunsten, door «f. W. Lt. 
▼au Oordt. Bekroond en uitgegeven door de Maatschappij tot 
Nut van 't algemeen. Amsterdam, 1839. 8vo. 

35. Beginselen der werktuigkunde voor de kadetten der artillerie, 
genie en van den waterstaat aan de koninklijke militaire akademie, 

door I. P. Delprat. Breda, 1842. 8vo. Met pi. 

36. Iets over het grondbeginsel der virtuele snelheden, toegepast op 
de beweging der wipbruggen , voorgedragen door F. «f. Stantkart. 
Amsterdam, 1843. 8vo. Met pi. 

(Uitgegeven door het wiskundig genootschap: Een onver- 
moeide arbeid komt alles te boven.) 

37. Werktuigkunde door P. H. Brutel de la Rivière. Amster- 
dam, 1855. 8vo. Met afb. 

(N«. 5—7 van de Volks-bibliotheek.) 

38. * Onderzoek eener bijzondere omstandigheid der centrale beweging 
door Dr. P. van Creer. Leiden, 1872. 8vo. 

39. * De fouten, die voorkomen in een gedeelte van Prof. Tan Creer^s 
geschrift over centrale beweging, aangewezen door «f* Tersluys* 
Groningen, 1873. 8vo. 

40. Iets over de gekoppelde krukbeweging, door «f. D* C M* de 
Roos* 8vo Met pi. 

(Overdruk uit het Nieuw Archief voor Wiskunde, deel IV, 1878.) 

41. Rapport over eene verhandeling van den heer P. L. Bakker: 
(iDe schijf, ter vervanging van de kruk aan de as , ontleend aan den 
ontwonden cirkel , in toepassing te brengen op de werktuigen». Uit- 
gebracht in de gewone vergadering van 25 Februarij 1882, door 
CX. ThO UlehaëUs. Amsterdam, 1882. 8vo. 

(Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Kon. 
Akademie van Wetenschappen, Afdeeling «Natuurkunde», 2e 
Reeks. Deel XVIIl.) 

42. Traite de mécanique oü l'on explique tout ce qui est nécessaire 
dans la pratique des arts, et les propriétés des corps pesants les- 
quelles ont un plus grand usage dans la physique, par M. de la 
Hlre. Paris, 1695. 8vo. Met lig. 

43. Cours de mathématique. 3e partie. Elémens de méchanique stati- 
ca Par M. Camitö. dl. I. 3 édit. Paris, 1766. 8vo. Met pi. +7 nï 

44. Traite de mécanique par 1'abbé Marie. Paris, 1774. 4to. Met pi. 

45. Cours de mathématiques par Ch. Bossut. Tomé 3me. Mécanique. 
Nouv. édition, augmentée d^m ouvrage analogue, intitulé Recherches 
sur réquilibre des voütes. Paris, 1802. 8vo. Met pi. 

46. Principes fondamentaux de l'équilibre et du mouvement, par 
Li. W. M. Carnot. Paris, 1803. 8vo. Met pi. 

47. Traite élémentaire de mécanique, adopté dans l'instruction publique, 
par Li, B. Francoeur. 4e édition. Paris, 1807. 8vo. Met pi. 

48. Traite de mécanique élémentaire par Li» B. Francceur. 5e 
édition. Paris, 1825. 8vo. Met pi. 

49. Recherches expérimentales sur Teau et Ie vent, considérés comme 
forces motrices, applicables aux moulins et autres machines k mou- 
vement circulaire, etc, snivies d'expénences sur la transmission du 
mouvement et la collision des corps, par J» f^meaton. Traduit 
de l'anglais par M. P. i^. Glrard. Paris, 1810, 4to. Met pi. 

50. Le^ns de mécanique analytique, données A l'école royale pol ytech- 
nique par de Prony. Paris, 1815. 2 din. 4to. Met pi. 

51. Traite complet de mécanique appliquée aux arts, par J. A.. 
Borgnis. Paris, 1818. 4to. Met atlas. 2 bdn. 

52. Traifé de mécanique k Tusage des élèves de Tlnstitut des ingénieurs 
des voies de communication , par «!• A.. UI. Destrem. St. Petei*8- 
bourg, 1820. 4to. Met pi. 

53. Theorie de la mécaniquée usuelle ou introduction k Tétude de la 
mécanique appliquée aux arts, par J. A.. Borgnis. Paris, 1821. 
4to. Met pi. 

54. Geometrie et mécanique des arts et métiers et des beaux arts, par Ie 
baron €h. JDapln. Bruxelles, 1825, 1826. 3 dln. 8vo. Met pi. 

55. Précis du cours de mécanique appliquée enseigné 4 PInstitut des 
ingénieurs des voies de communication. St. Pétersbourg, 1828. fol. 
Met fïg. en pi. 

56. Démonstration du principe des vitesses virtuelles , considéré comme 
base fondamentale de la mécanique, par Basalne. St. Pétersbourg, 
1832. — Hetzelfde werk in het russisch. Een bd. 8vo. Met pi. 

57. Principe universel du mouvement et des actions de la matiére 
résultant de la découverte de cette loi générale: la force vive se 
transmet mieux entre corps semblables qu'entre corps différents et 
appiications è la matiére comme è la vie par P. Trémaux. 
Denxiéme édition. Paris 1874. 8vo. 

58. Apergu cinématique des différents systèmes de tringles articulées 
par J. D. C« 91. de Boos , traduit par Alb. Kapteyn , 
ingénieur. Extrait de la Revue universelle des mines etc. 1877. 8vo. 
Met fig. 

59. 3|eRu(üinentary Mechanics : being a concise exposition of the gencral 
principles of mechanical science and their appUcatiow^^ Vi^ Ciliw«\»% m 18 

Tomllnson. Seventh edition corrected. London , 1864. dvo. 

60. Bemerkungen über die Wirkung und vortheilhafle Anwendung 
des Stoszhebers (Béiier hydraulique). Ne|)st einer Reihe von Ver- 
suchen mit verschiedenen Anordnungen dieser neuen Wasserhebungs- 
maschihe von Johann Albert Eytelireln. Berlin , 1805. 4to. 
Met pi. 

61. Elementarisches Handbuch der industriellen Physik, Mechanik und 
Hydraulik, von Dr. C. BernoulU. Stuttgart und Tübingen, 1834, 
1835. 2 dln. één bd. 8vo. Met pi. 

62. Die mechanischen Prinzipien der Ingenieurkunst und Architektur 
von Hetnrlch lloseley. Aus dem Englischen übersetzt und mit 
Erlauterungen versehen von H. I^cheffler. Mit 500 in den Text 
gedruckten Holzschnitten. Braunschweig. 1845. 2 dln. 8vo. 

63. Handbuch der rationnellen und technischen Mechanik von €r. 
Decher. Mit Steintafeln. Augsburg, 1851 — 1856. 3 dln. in 7 bdn. 8vo. 

64. Lehrbuch der Ingenieur- und Maschinen-Mechanik von Nullus 
Welsbach. In drei Theilen. Braunschweig, 1850—1860. 3 dln. 
en 1 Supplement, 8vo. 

(De 2 eerste deelen zijn van den tweeden druk.) 

65. "^^ Lehrbuch der Ingenieur- und Maschinen- Mechanik van Dr. phil. 
JuUus Welsbach. In drei Theilen. Mit in den Text einge- 
druckten Holzstichen. Braunschweig, 1870 en 1871. 3 st. 8vo. (niet 
compleet.) 

66. Lehrbuch der Mechanik von €^« C. J» IJlrlch* Ie Lieferung: 
Grundlehren über Bewegung und mechanische Kr^te. Statik fester 
Körper. Göt tingen, 1855. 8vo. Met pi. 

67. *Taschenbuch der Mechanik (Phoronomie, Statik und Dynamik) 
bearbeitet von Dr. W. Llgoirskl. Mit Uolzschnitten. Berlin, 
1868. 8vo. 

68. *Die Baumechanik. Kin Lehr- und Handbuch für Bauschulen, 
Gewerbeschulen und andere technische Bildungsanstalten, etc. von 
Dr. Jullus Wenck. Mit 154 Figuren und vielen Beispielen. 
Leipzig, 1870. 8vo. 

69. '^Berechnung der Raderübersetzungen nach einer neuen Metbode. 
Herausgegeben von dem Verein «Hotte». Berlin, 1871. 8vo. 

70. * Lehrbuch der höheren Mechanik von A. Rltter. Dr. Phil. 
Erster Theil. Analytische Mechanik. Mitl77 Holzschnitten. Hannover, 
1873. 8vo. 

71. Beitrag zur Theorie der Gentrifugalpumpen van Eb. C^leseler. 
Berfm , 1875. 4to. 

72. *• Theoretische Kinematik. Grundzüge einer Theorie des Maschi- 
nenwesens von F. llealeaa:K. Mit. einem Atlas und zahlreichen 
in den Text eingedrilcHten Holzstichen. Braunschweig, 1875. 8vo. 19 m 

73. ^AufgabensammluDg niit Auflösungen aus dem Geblete derMaschi- 
' nenmechanik , elementar bearbeitet von F. Hautsch. Leipzig, 
1879. 8vo. 

74 ' Das mechanische Relais. Mechanismen zur Ausfiihrung indicirter 
Bewegungen. Ëine synthetische Studie von F. Llncke. Mit neun 
lithographirten TafeJn und einem Hpizschnitt. Berhn, 1880. 8vo. 

75. *Vortrage über Geschichte der theoretischen Maschinenlehre und 
der.damit in Zusammenhang stehenden mathematischen Wissen- 
schaften, von Dr. 9I, Rtthlmann. Mit zahlreichen Holzschnitt- 
Illostrationen und fünf Portraits in Stahlstich. Erste Halfte. 
Braunschweig, 1881. 8vo. 

.76. Specimen mechanicum inaugurale, continens observationes non- 
nullas de rotis dentatis hyperboloidicis et de rotarum dentibus 
helicoïdalibus , def. I. J. van Llinburg Brouiirer. Amstelodami , 

1851. 8vo. Met pi. 

77. Verhandeling over den wederi^tand van balken en ifzeren staven, 
derzelver veerkracht in * aanmerking nemende, naar aanleiding der 
latere theoriên en proeven, door I. P. Delprat* Breda, 1832. 
Svo. Met eene pi. 

78. Verhandeling over den wederstand van balken en ijzeren staven, 
derzelver veerkracht in aanmerking nemende, naar aanleiding der 
latere theoriên en proeven door I. P. Delprat, 2e druk. Breda , 

1852. Svo. Met eene pi. 

79. Handboek bij het bepalen der afmetingen der voornaamste 
deelen van bouwkunstige za menstellingen naar de daarop werkende 
krachten of belastingen; — in overeenstemming met het werkdadige 
bewerkt en ook voor minder geoefenden verstaanbaar gemaakt , 
door W* A. Froger. Amsterdam, 1845 — 1859. 3 stn. 2 bdn. 8vo. 
Met pi. 

8(X Mededeeling van theoriên en beschouwingen over den bouw van 
ijzeren spoorwegbruggen door J» L. I^chneltter en €r. van 
Dlf^en. (Afgedrukt uit de verhandelingen van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs, voor 1860—61.) 's Gravenhage, 1861. 4to. 
Met pi. 

81. De akustische methode ter bepaling, van den coëfficiënt van veer- 
kracht toegepast op eenige tropische houtsoorten. Akademisch 
proefschrift, door Mmon Flgee. Haarlem, 1877. 8vo. 

82. ^Elementaire theorie en berekening van ijzeren kap- en brug- 
constructies , door August Rltter, naar de tweede hoogduitsche 
uitgave bewerkt en vermeerderd door J. €r. van Crendt «Ir* 
en €r. J. W. de Jongh. Met 340 tusschen den tekst gedrukte 
figuren en 7 uitslaande platen. Amsterdam, 1873. 8vo. 

83. Traite analytique de Ja. résistance des solides et d^s ?io\\d«&4'^^^\^ m 20 

résistance, auquel on a joint une suite de nouvelles expériences sur 
Ia force et I'élasticité spécifiques des bois de chéne et de sapin, 
par P. i^. mrard. Paris, 1798. 4to. Met pi. 

84. Essai théorique et expérimental sur la résistance du fer forgé, 
par A. Duleau. Paris, 1820. 4to. Met pi. 

85. Résistance des matériaux par A. Morin. 2e édition. Paris , 
1857. 8vo. Met pi. 

86. Theorie et pratique de Tart de Fingénieur, du constructeur de 
machines et de Tentrepreneur de travaux publics, par L. Tlgremx 
et A. Raox, précédé d'une lettre aux auteurs par M. Ch. Callon* 
Partit didactique: Série A: Résistance des Matériaux; Série B: 
Ginématique; Série G: Physique industrielle ; Série D: Hydraulique 
appliquée et Série £: Mécanique appliquée. Paris, 1867 — 1882. 
17 all. 8vo. Met atlas in fol. 

87. Tables des moments d*inertie et des moments de rupture des pou- 
trelles en fer du profil doublé T laminées par les usines belges avec 
indication des chai'ges qu'elles peuvent supporter pour des portées 
variant de 1 è 12 métres, par Eville i^teens. Paris et Liége, 
1876. 8vo. Met pi. 

88. Effet utile des poutrelles en fer de Ia forme I par M. Dupont- 
Eiixoii. Gharleroi, 1883. 8vo. 

89. The strains on structures of iron work; with practical remarks 
on iron construction, by F. W. Shellds* Londen, 1861. 8vo. 
Met pi. 

90. ^Iron work. Practical formulae and general rules for finding the 
strain and breaking weight of wrought iron bridges, with sundry 
useful tables, by Charles Hutton Doirllng. London , 1866. 8vo. 

91. *The Theory of strains in girders and similar structures, with 
observations on the application of theory to practice, and tables of 
the strength and other proporties of materials, by Blndon B. 
Stoney. In two volumes. London, 1866, 1869. 2 din. 8vo. Met pi. 

92. Statik der hölzernen Bogen- Brücken nach der Gonstruction des 
Herm ۥ Fr. Ton Wlebeklng , von J. JL. Spftth. Mit 1 
Kupfertafel. München, 1811. 8vo. 

93. Theorie der Holz- und Eisen-Gonstructionen, mit besonderer Rück- 
sicht auf das Bauwesen. Von €^. Rebhann. Wien, 1856. 8vo. 
Met fig. in den tekst. 

94. *Die Lehre von der Elasticitaet und Festigkeit mit besonderer Rück- 
sicht auf ihre Anwendung in der Technik, von Dr. £• ÜTlnkler. 
Mit in den Text gedruckten Holzschnitten und lithographirten Tafeln. 
I. Theil. Prag , 1867. 8vo. 

95. Elementare Theotie und Berechnung eiserner Dach- und Brücken- 
Gonstructionen von August Rltter. Zweite umgearbeitete Auflage. 
ffü 495 Holzschnitten. Hannover , 1870. 8vo. 21 ni 

.96. ?fcUber die Festigkeitsversuche mit Eisen und Stahl. Auf Anordnung 
Sr. Excellenz des Herrn Ministers för Handel, Gewerbe und öffent-r 
liche Arbeiten Grafen von Itzenplitz, angestellt vqn A* WObler* 
Mit V Kupfertafeln. Berlin, 1870. fol. 

97. sfcAIigemeine Theorie und Berechnung der continuirlicben und 
einfacben Trager, von Dr. pbil. Jakob I. Weyraucb* Mit 
56 Holzschnitten im Text und 4 Jitbographirten Tafeln. Leipzig, 
1873. 8vo. 

98. Die aussem und innern Krêfte an statiscb bestimmten Brücken- 
und Dachstubiconstructionen , von Ludwlg Tetmi^er* Mit 
85 in den Text gedruckten Holzscbnitten und 8 Tafeln. Züricb, 

1875. 8vo. 

99. Hülfstafeln zur Berechnung èisemer Tr§ger und Stützen von 
€^. Assmann. Zweite Auflage für metrisches System berecbnet 
und umgearbeitet von P* O. IKarbacb* Mit Holzscbnitten. Berlin, 
1H76. 8vo. 

100. *Die angreifenden und widerstebenden Kraite der Brücken- und 
Hochbau-Gonstruct ionen, von Dr. F. Hetnzerllng. Mit 203 in 
den Text eingedruckten Holzscbnitten, 7 Reductions- und 14 Metall- 
sortentabellen. Berlin, 1876. 8vo. 

101. *Die wichtigsten Resultate für die Berechnung eiserner Trager 
und Stützen, von Helnrlcb Mttller. Mit 61 in den Text 
gedruckten Holzscbnitten und 4 litbographirten Tafeln. Berlin , 

1876. 8vo. 

102. Sulle azioni esercitate dai caricbi mobili in una trave sostenuta 
da due appoggi. Memoria dell' ingegnere Cesare llocllgllaiio* 
Gon tavole. Milano, 1879. 8vo. 

103. Verhandeling over de gedaante der gewelven, en de afmetingen 
hunner regtstanden, afgeleid uit de eerste gronden der statica, door 
!• P. Delprat. 'sGravenbage en Amsterdam, 1834. 8vo. Met pi. 

104. Dissertation sur les culées, voussoirs, piles et poussées des ponts, 
par Crautler. Paris, 1717. 8vo. Met pi. 

105. Statique des voutes contenant Tessai d*une nouvelle theorie de la 
poussée et un appendice sur les anses de panier, par J. B* 
Berard» Paris, 1810. 4to. Met pi. 

11)6. Mémoire sur la stabilité des voütes, par M. €r. Lamé et 
E. Clapeyron. (Extrait des Annales des Mines, année 1823.) 
8vo. Met pi. 

107. Sur Tétablissement des arches de pont, envisagé au point de vue 
de la plus grande stabilité. Mémoire accompagné de tables pour 
faciliter les applications numériques ; par Tvon Ttllarceau. 
Extrait du tome 12 du Recueil des savants étrangers publié par 
Tacadémie des sciences. Paris, 1853. 4to. Met pL m 29 

i08. ^Etudes théoriqués et pratiques sar les mors éè soutönement ét 
les ponts et viaducs en ma^nnerie, par «I. D«biMN|«e. Deaxième 
édition. Avec 9 planches et 74 figures. Paris. Z. j. 8vo. 

109. Etudes théoriqués et pratiques sur les murs de soutènement et 
les ponts et viaducs en ma^onnerie, par «I. Itabosqae. Troisiéme 
Edition. Revue, corrigée et augmentée avec 10 planches et 82 figures. 
Paris. Z. j. 8vo. 

110. Essai d'une theorie des voütes en berceau , en are de cercle et 
en plein cintre par Théodore Belpalre. Paris et Gand, 
1878. 8vo. 

111. Tables permettant d'effectuer rapidement les calculs relatifs a la 
stabilité des voütes , par Théodore Belpalre. Paris et Gand , 
1878. 8vo. 

112. A treatise on the art of construcling oblique arches with spiral 
courses. By W. Donaldson. London, 1867. 8vo. 

113. Anweisung durch Construction die fur ein jedes Gewölbe nötliige 
Starké seiner Wiederlagen, für die Praxis vollkommen hinreicheitd, 
genau zu finden. Glogau und Leipzig, 1827. 8vo. Mit iig. 

114. Theorie der Gewölbe, Futtermauern und eisernen Brücken von 
Dr. H. i^cheffler. Mit 206 in den Tëxt gedruckten Holzschnitten 
und zwölf lithographirten Tafeln. Braunschweig, 1857. 8vo. 

115 "^Die Sta tik der Tunnelgewölbe, von Wilhelm Rltter. Mit 17 
Holzschnitten und 2 lithographirten Tafeln. Berlin. 1879. 8vo. 

116. Verhandeling over de zijdelingsche drukking der aarde en de 
hiernaar te regelen afmetingen der muuren door C* !<• Brunlngs. 
4to. Met pi. 

(Overgedrukt uit de Nieuwe verband, van het Bataafsch gen. 
der proefondervindelijke wijsbegeerte, derde deel, 1792.) 

117. Verhandeling over de zijdelingsche drukking der aarde tegen be- 
kleedingsmuren en beschoeijingen, mitsgaders over de voordeeligste 
afmetingen en inrigtlng dezer muren en beschoeijingen, door I. P« 
Delprat. Delft, 1821. 8vo. Met pi. 

118. Over de drukking van aarde tegen bekleedingsmuren , benevens 
ontwikkeling der voornaamste formulen voor de afmetingen dezer 
muren. Ten gebruike der koninklijke militaire akademie, door I. P, 
Delprat. 2e druk. Breda, 1860. 8vo. Met pi. 

119. Over de drukking van aarde tegen bekleedingsmuren, benevens 
ontwikkeling der voornaamste formulen voor de afmetingen dezer 
muren. Ten gebruike der koninklijke militaire akademie, door dr. I* 
P* Delprat, 3e druk. Breda, 1872. 8vo. Met pi. 

120. Recherches sur la poussée des terres et sur la forme et les dimen- 
sions a donner aux murs de revêtement, par R. Proii;^. Paris, 
1802. 4to, Met eene pi. 23 IV 

121. Traite expérimental analytique et pratique de la poussée des terres 
et des murs de revêtement, par M. llayiilel. Paris, 18Ö8. 4to. 
Met pi. 

122. Nouvelles expériences sur la poussée des terres par M. Audé. • 
Mémoire revu par Poncelet a\ec des additions par M. Domergue* 
Paris, 1849. Svo. Met pi. 

1^. Über den Seitendruck der Erde von €r. Hagen. Aus den Ab- , 
handlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
1871. Berlin, 1871. 4to. 

124. * Theorie des Erddrucks auf Grund der neueren Anschauungen , 
von dr. phil. Jacob I. Weyrauch. Mit 34 Holzschnitten im 
Text. Wien, 1881. 8vo. 

125. De kogelbaan der getrokken vuur^vapens met eene wiskundige 
inleiding door J. van Dam van Isselt. 's Gravenhage , 1873. 
8to. Met pi. 

126. Verhandeling over het schot der draagbare vuurwapens, door 
P. Cr* Booms, 's Hertogenbosch , 1855. 8vo. Met houtgr. lY. C. WEREDADIGE MEETKUNST. (LANDMEETKÜNDE , GEODESIE, 
WATÈBP ASSEN , TOPOGRAPHIE , VERVAARDIGING VAN 
KAARTEN, INSTRUMENTEN, STUURMANSKUNST.) 

1. Inleiding tot de beschouwende en werkdaadige meetkunde en het 
gebruik van dezelve in het landmeeten, viraterpassen enz. door 
J« J« Blasslère* 's Gravenhage , 1776. 2 din. Svo. Met pi. 

2. Werkdadige meetkonst, toonende klaar en beknopt hoe dat al 
't gene een ingenieur en landmeter te meten voorvallen kan, wis- 
konstig met en zonder hoek meting door de minste moeite gemeten 
word. Met eene verhandeling van roeden en landmaten. Door 
J« Morgenster, verm. door J* H. Knoop. 3e druk. 's Gra- 
venhage, 1784. Svo. Met pi. 

3. V^erkdadige meetkunst ten dienste van ingenieurs en land meters 
door J. Morgenster 9 vorm. door J. H Knoop 9 omj^ew. 
door M« I« %• IBeTel. Met tafels van formulen en platen. Am- 
sterdam en Dordrecht, 1820. 2 dln. 8vo. 

4. Verhandeling over eene nieuwe wijze om afstanden te meten , 
door wijlen den heere Hendrik Aeneae. Amsterdam, 1813. 
Svo. Met plaat. 

5. Yolks-méetkunde, of onderwijs tot nuttig gebruik. Uitgegeven 
door de Maatschappij tot Nut van *t algemeen. Amsterdam, 1824. 
Svo. Met pi. IT «* 

6. Volks-meetkunde of onderwijs tot nuttig gebruik. Uitgegeven door 
de Maatschappij tot Nut van H algemeen. 2e druk. Amsterdam, 
1837. 8vo. Met pi. 

7. Handleiding tot de werkdadige meetkunst, bevattende de onder- 
scheidene wijzen van het opmeten van landen, het vervaardigen van 
topographische kaarten enz.; met eene beschrijving der voornaamste 
landmeters werktuigen, door F. P. Crislvs Bf»ssing» Delft, 
1828, 1829. 2 dln. èén bd. 8vo. Met pi. 

8. Handleiding tot het opmeten en in kaart brengen van terrein. 
Nijmegen , 1843 , 8vo. Met pi. 

9. Handleiding tol de praktische landuieetkunde door een geêxamineerden 
en beledigden landmeter. Met 122 figuren. Rotterdam , 1846. 8vo. 

10. Beknopte handleiding tot de werkdadige meetkunst, door P« «I. 
LeBiHiea». Zierikzee, 1859. 8vo. Met pi. 

11. Beoordeelende beschouwing van de voorscbriiten gegeven, en van 
den arbeid verrigt, bij de zamenstelling en de bijhouding der kadas* 
trale stukken, door Dr. €r. A. Fenema, 8vo. 

(Overgedrukt uit het Staatkundig en Staathuishoudkundig 
Jaarboekje, 1863.) 

12. * Beginselen der werkdadige meetkunst door £• Barenbroek* 
Nieuwe uitgaaf. Groningen , 1871. 8vo. 

13. Landmeten en waterpassen, door Ch« JI* l^chols* Breda, 1879. 
8vo. Met atlas. 

14. L'arithmétique des géométres ou nouveaux élémens de mathéma- 
tiques, par l'abbé Deldler. Paris, 1739. 4to. Met pi. 

15. Geometrie de Tarpenleur ou pratique de la geometrie en ce quia 
rapport k l'arpentage, aux plans, et aux cartes topographiques par 
M. Doyeo. Paris, 1769. 8vo. Met pi. 

16. Nouveau traite de Tarpentage, par Al. Liefèvre* 3e édition. 
Paris, 1811. 2 dln. 8vo. Met pi. 

17. Nouveau traite géomélrique de l'arpentage. 4e édition augmentée 
d'un traite de geodesie pratique. Par A. Lefèvre, Paris, 1826. 
2 dln. 8vo. Met pi. 

18. L'art de lever les plans, appliqué a tout ce qui a rapport a ia 
guerre, k la navigation et a Tarchitecture civile et rurale, par J* J. 
Ferkaven, 2e édition. Paris, 1811. — Traite de nivellement par 
«I. «I. ¥erkaTen, revu , augmenté et publié par un ancien ingénieur, 
officier au corps royal d'état-major. Paris, 1820. Eén bd. 8vo. Met pi. 

19. Traite de topographie, d'arpenlage et de nivellement, par Lt» 
Pttl»«ant. 2e édition. Paris, 1820. 4to. Met pi. 

20. La levée des plans et Tarpentage rendus faciles , précédés de notions 
élémenlaires de trigonometrie rectiligne, i l'usage des employés aux 
cadastre de la France, par A. L. Soula». 2e édition. Paris, 1820, 
8vo. Met pi. «^ lY 

21. Traite raisonnë d'arpentage, par B. Cronler* Paris, i821. 8vo. 
Met pi. 

22. B. C»nzlers kurze und leichte doch vollstandige Anweisung zum 
Land- und Feldmessen, von A. Treirond J.Cr. Boppelmayr. 
Mit Kupf. 5te Auflage. Nürnberg, 1750. 8vo. 

23. Gründlicher und ausführlicher Unterricht zur praktischen Geometrie 
f on J* T, Bayer, Mit Kupfert. Göttingen, Erlangen, 1802— 4809. 
5 dln. 8vo. 

(De 3 eerste deelen zijn van den 3den druk.) 

24. Die isopedischen Terrain-Aufnahmen des Frledrlch Ritter von 
lj€»e»»l auf der Weltausstellung 1873 in Wien (Abtheilung : Oester- 
reich. Gruppe XVIII F.) von F. B. v. Loessl. Wien, 1873. 8vo. 

25. 3|e Taschenbuch der praktischen Geometrie. Eine Sammlune: von 
Resultaten der niederen und höheren Vermessungskunde von Wil- 
helm Jordan. Stuttgart, 1873. 8vo. 

26 Das Deutsche Vermessungswesen , historisch-kritische Darstellnng 
auf Veranlassung des Deutschen Georaetervereins unter Mitwirkung 
von Fachgenossen , herausgegeben von Dr. !¥• «lordan und K« 
i^teppes* Mit einer Übersichtskarte der Haupttriangulationen des 
Deutschen Reiches. Stuttgart, 1882. 2 dln. 1 bd. 8vo. 

27. Instructie voor de geographische ingenieurs bij het depot generaal 
van oorlog van het Koningrijk Holland, ont^vorpen door den generaal- 
majoor C. B. T. KrayenhoflT en goedgekeurd door den Minister 
van oorlog den 4 Maart 1808. Met bijl. N«. I— IV. folio. 

Bijlage N^. V , behoorende tot het 3e , 5e en 7e artikel van de 
Derde Aideeling der Instructie voor de geographische ingenieurs, en 
dienende tot model voor de te hondene registers, bij het doen van 
viraterpassingen. gr. fol. 

28. Proeve eener andere dan tot nu toe gevolgde elliptische onder- 
stelling voor den vorm van den aard-meridiaan, door J, van der 
Mok. fireda, 1839. 8vo. Met fig. 

29. Geodesie. Voor de kadetten van alle wapenen aan de Koninklijke 
militaire akademie, door €r. A.. van Herkivgk. Breda , 1842. 
8vo. Met pi. en fig. 

30. Greodesie. Voor de kadetten van alle wapenen aan de Koninklijke 
militaire akademie , door €r» A. ¥an Herkwgk» 2e druk. Breda, 
1847. 8vo. Met pi. en fig. 

31. Astronomische waarnemingen gedaan ter bepaling der geografische 
ligging van Batavia door i(. B. de Lange en €r. A. de Lange* 8vo. 

(Overgedrukt uit het Natuurkundig Tijdschrift van Neder- 
landsch Indië. Deel VI. Nieuwe serie, Deel lil, 1854.) 

32. Over de aansluiting van een driehoeksnet van lagere orde aan 
een driehoeksnet van hoogere orde, door Ch. IH* debol»* (Over- lY *« 

gedrokt uit de YerBlagen en Mededeelingen der Kon. Akademie van 
Wetenschappen, Afd. Natuurkunde, 2de reeks, deel XVI.) Amster- 
dam, 1881. 8to. Met pi. 

33. Over de aansluiting van een driehoeksnet van lagere orde aan 
drie punten van een net van hoogere orde, door Ch« II* ik^hols* 
(Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akademie 
van Wetenschappen , Afd. Natuurkunde-, 2de reeks , deel XVIII.) 
Amsterdam, 1882. 8vo. Met plaat. 

34. Verslag der Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing, 
aangaande hare werkzaamheden gedurende de iaren 1880, 1881 en 
1882. 3 stuks 8vo. 

(Overgedrukt uit de Nederlandsche Staats-Cpurant.) 

35. Berekening van afstand en azimuth uit lengte en breedte, door 
Ch. II. i^hols. (Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen 
der Kon. Akademie van Wetenschappen. Afd. Natuurkunde. 2e reeks. 
Deel XVIII.) Amsterdam , 1882. 8vo. Met plaat. 

36. Description des opérations taites en Angleterre pour déterminer 
les positions respectives des observatoires de Greenwich et de Paris. 
Traduite de l'anglais par R. Prony* Paris, 1791. 4to. Met pi. 

37. Methodes analytiques pour la détermination d'un are duméridien, 
par J. B« J» Delambre, précédées d'un memoire sur Ie même 
sujet par A. M. Legendre. Paris, an VIL 4to. Met pi. 

(Hierin bevinden zich twee geschreven nota's van Delambre 
aan J. H. van Swinden.) 

38. Traite de geodesie ou exposition des methodes astronomiques et 
trigonométriques, appliquées soit a la mesure de la terre, soit a la 
confection du canevas des cartes et des plans, par JL% Putssant* 
Paris, 1805. 4to. Met pi. 

39. Précis historique des opérations géodésiques et astronomiques 
faites en Hollande , pour servir de base k la topographie de eet 
état, èxécutées par Ie baron Krayenhoff* La Uaye, 1815. 4to. 
Met eene kaart. 

40. Précis historique des opérations géodésiques et astronomiques 
faites en Hollande, pour servir de base a la topographie de eet état, 
èxécutées par Ie baron Krayenhoff. (Nouvelle édition.) La Haye, 
1827. 4to. Met eene kaart. 

41. Détermination télegraphique de la différence de longitude entre 
des stations Suisses par E. Plantamoar et A. Hlrsch. Genève 
et Bdle , 1872. 4to. 

42. ^Détermination télegraphique de la différence de longitude entre la 
station astronomique du Simplon et les observatoires de Milan et de 
Neuchatel pai' 12. Plantaviour et A. Hlrsch» Genève. Bftle, 
Lyon, 1875. 4to. 27 ly 

48. . Déterminaiion télégrafique de la différence de longitude entre 
l'observatoire de Zurich et les stations astronomiques du Pfander et 
du GSbris par £. Plantamour et R. ÜToIf. Genève, Béle, 
Lyon , 1877. 4to. met pi. 

44. Détermination télégraphique de la différence de longitude entre 
Genève et Strasbourg exécutée en 1876 par £• Plantamour et 
JU, LOw. Genève , BAle , Lyon , 1879. 4to. Met pi. 

45. Publications de la commission géodésique Néerlandaise. I. Déter- 
mination a Utrecht, de l'azimut d' Amersfoort , par J. A.. C. 
Oademans. Avec 3 planches. la Haye, 1881. 4to. 

46» Annual report upon the survey of northern and noiih^vestern 
lakes in charge of C« B. Comstock being appendix I. I. of the 
annual report of the chief of engineers for 1875. Washington, 1875. 
Met kaarten en pi. 

47. Annual report upon the survey of northern and northwestern 
lakes in charge of C. B. Comstock being appendix H.H. of the 
annual report of the chief of engineers for 1876. Washington, 1876. 
8vo. Met kaai'ten en pi. 

48. ^Sammlung geodatischer Aufgaben von Carl Breymann. Mit 
56 Holzschnitten. Wien, 1869. 8vo. 

49. *Die Dreiecksnetze vierter Ordnung als Grundlagen geodatischer 
Detail-Aufnahmen zu technischen oder staatSAvirthschaftlichenZ wecken. 
Ein Handbuch tür Geometer, Ingenieure und Ingenieur-Geographen 
von J, H. Franke. Mit einem Yorwort von Dr. Carl Maxi- 
mlllan Bauernfelnd» Miinchen, 1871. 8vo. 

50. Della origine e dei progressi della geodesia. Orazione inaugurali ai 
corsi di geodesia teoretica e di geodesia pratica letta nelFaula mas- 
sima della r. universita degli studii di Roma il di 15 Decembre 1871 
dal professoro Gav. Alessandro Betocchl* Roma, 1872. 8vo. 

51. Instructie voor de officieren der militaire verkennings-brigade , 
belast met het doen van waarnemingen met den barometer, ter bepaling 
der verschillende hoogtens van den bodem. Gent, 1825. 8vo. Met eene pi. 

52. Verhandeling over het waterpassen en het gebruik van den ba- 
rometer tot het meten van hoogten, door €r. A. van Herkivljk. 
's Gravenhage en Amsterdam, 1828. 8vo. Met pi. 

53. Beschouwende en werkdadige verhandeling over het waterpassen, 
benevens eenige stukken betreffende het uitbakenen van spoorwegen, 
door J, van CleeflT. Groningen, 1846. 8vo. Met pi. 

54. Procesverbaal der overbrenging (op 14 Julij 1851) van het A. P. 
aan het oude Beursplein te Amsterdam, van den steen in het 
oostelijke contrefort van het achterfront der Oude Beurs aan het 
Rokin , naar den steen ingemetseld in het penant tusschen de beide 
-iJEeren bogen van de Nieuwe Brug aan de Noordzijde. Met pi. folio. lY 28 

55. Proeve van een ontwerp voor het waterpassen van- eir het waar- 
nemen der waterstanden in de provincie Groningen, door C^. A. 
Tenema. Groningen, 1855. 8vo. 

56. De algemeene waterpassing der provincie Groningen, door M.* 
Tan RQn. Groningen, 1860. 8vo. Met eene kaart van die provincie, 
door J. W. Blanken. 

57. Uitkomsten van de in i875 en 1876 uitgevoerde Nauwkeurig- 
heids-Waterpassing. I Amsterdam. II. Amsterdam- Deventer. III. 
Deventer-Denekamp. IV. Deventer-Nieuwe-Schans, door dr. IL» €)ohen 
Muart. Delft , 1877. folio. 

Uitkomsten van de in 1877 uitgevoerde Nauwkeurigheids- Water- 
passing. V. Oldenzaal-Salzbergen. VI. Amersfoort-Maastricht, door 
dr. Li. Cohen i^tuart. Delft, 1878. folio. 

Uitkomsten van de in 1879 oitgevoerde Nauwkeurigheids- Water- 
passing. VII. Amsterdam-Roermond. VIII. Kuilenburg-Gorinchem , 
door dr. H. €r. van de l^ande Bakhuyzen en €^« Tan 
Diesen. Leiden, Middelburg, 1880. folio. 

Uitkomsten van de in 1880 en 1881 uitgevoerde Nauwkeurigheids- 
Waterpassing. Eerste gedeelte. IX. Gorinchem-Westkapelle , door 
dr. H. €r. Tan de l^ande Bakhuyzen en €r» Tan Dtesen» 
Leiden, 's Gravenhage, Januari 1882. folio. 

Uitkomsten van de in 1880 en 1881 uitgevoerde Nauwkeurigheids- 
Waterpassing. Tweede gedeelte X. Arnhem- Deventer. XI. Amhem- 
Elten. XII. Venlo-Pr. Eindzuil Dammerbruch. XIII. Pey-Maeseyck. 
XIV. Wijck-Visé. XV. Maarheeze-Budel. XVI. Breda-Steybeek. XVII. 
Woensdrecht-Putte. XVIII. Breda-Vught. XIX. Tilburg-Best. XX. 
's Hertogenbosch-Nijmegen , door dr. H. €r« Tan de Sande 
Bakhuyzen en €r. Tan Blesen, Leiden], 's Gravenhage, Juli 

1882. folio. 

Uitkomsten van de in 1882 uitgevoerde Nauwkeurigheids- Water- 
passing. Eerste gedeelte. XXI. Amsterdam-Zwijndrecht. XXII. Rijswijk- 
Hoek van HoUand-Overschie , door dr. H. €^« Tan de Sande 
Bakhuyzen en €r. Tan Blesen. Leiden, 's Gravenhage, Maart 

1883. folio. 

Uitkomsten van de in 1882 uitgevoerde Nauwkeurigheids- Water- 
passing. Tweede gedeelte. XXIII. Haarlem-Helder. XXIV. Alkmaar- 
Enkhuizen, door dr. H. €r« Tan de l^ande Bakhuyzen en 
€r. Tan Blesen, Leiden, *s Gravenhage, Juni 1883, folio. 

Uitkomsten van de in 1883 uitgevoerde Nauwkeurigheids- Water- 
passing. Eerste gedeelte. XXV. Utrecht-Zwolle. XXVI. Tol N*». 13 
bij Wezep-Meppel , door H* €r. Tan de l^ande Bakhuyzen 
en €r. Tan Blesen» Leiden, 's Gravenhage, Juli 1884, folio. 

58. Essai sur Ie nivellement. Paris, 1805. 8vo. Met pi. 

59. Nivellement de précision de la Suisse exécuté par la Gommission 29 IT 

géodésiqiie federale, sous Ia direction de A. Hlrsch et E. Plan- 
tamovr. Livraisons 1—3. Geneva ei Bdle, 1867, 1868 et 1870. 
Livraisons 4—7. Genève, Béie, Lyon, 1873, 1874, 1877 et 1880. 
4to. Met plaat. 

60. *Das Höhenmessen mit Metall-Barometern (Baromètres holostéri- 
ques) und die Ausmittelung der Ablese-Gorrectionen (des Standes) 
derselben. Nebst 4 Hilfstafeln für barometrische Arbeiten. Eine 
Studie für Freunde der Hypsometrie überhaupt, namentlich aber 
für Eisenbahn-Tracirungs-Ingenieurs, von Josef HOltschl* 
Mit einem in den Text eingedruckten Holzschnitte. Wien, 1870. 8vo. 

61. Instructie van den Minister van den waterstaat en der publieke 
werken, wegens het invoeren van algemeene tiendeelige teekenschalen, 
volgens de elle (metrique) maat, voor alle teekeningen, plans en 
kaarten, welke bij de dienst van den waterstaat kannen voorkomen. 
Met bijl. fol. 

62. Modellen voor het topographisch teekenen, zamengesteld door 
J. H* Jappé. Groningen, 1846. 8vo. 

63. Handleiding tot het onderwijs in het topographisch teekenen, voor 
de kadetten van alle wapenen aan de koninklijke militaire akademie, 
door A. E. André de Ia Porte. Breda, 1851. Met atlas van 
53 pi. 8vo. 

64. . Voorschrift ter vervaardiging van kaarten, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van den 21n Junij 1856. Vervaardigd op het topographisch 
bureau van het ministerie van oorlog. 8vo. (langw. form.) 

65. Voorschrift ter vervaardiging van kaarten. Toevoeging betrekkelijk 
Nederlandsch Oostindiê. Vervaardigd op het topographisch bureau 
te Batavia. 8vo. (langw. form.) 

66. Studiën over kaartprojectiên , door Ch. M. I^chols. Leiden , 
1882. 8vo. Met plaat. 

67. *A treatise on the application of marine surveying & hydrometry 
to the practice of civil engineering by DaTtd i^teTensoii. Edin- 
burgh 8c London, 1842. gr. 8vo. Met platen en kaarten. 

68. Phlllppl Lansbergtt astronomisch en geometrisch quadrant. 
Mitsgaders desselfs onderwijs. Door M. Tan IVtspen. Dordrecht , 
1685. 4to. Met pi. 

69. Verhandeling over de inrigting en het gebruik der octanten en 
sextanten van Hadley. 2 druk. Amsterdam, 1826. 8vo. Met pi. 

(Almanak ten dienste der zeelieden, 5de stuk.) 

70. Verhandeling over het spiegelkruis , uitgedacht door den heer 
lilpkens. Uit het fransch vertaald door 1¥. J» Kempers. 
Delft, 1845. 8yo. Met fi?. IT 30 

71. Llpkens' equerre a miroirs gewijzigd. Beschrijving van derzelver 
inrigting en behandeling voor het uitbakenen van regte lijnen, het 
uitzetten en opnemen van loodlijnen, v\ra ter passen, benevens aanwij- 
zing van derzelver gebruik bij de oplossing van eenige vraagstukken 
der werkdadige meetkunst, door UT. F. Bruinier. Alkmaar, 
1862. 8vo. Met eene pi. 

72. Aanwijzing voor het stellen van het klein waterpas-instrument, 
met astronomischen kijker van tienvoudige vergrooting, vervaardigd 
in de fabriek van Becker en Buddingh te Arnhem. Naar het stelsel 
van prof. 1^. I^tampfer te Weenen. — Nota belrekkólijk het 
onderzoek en de , desnoodige herstelling van de evenwijdigheid der 
optische as met die van de luchtbelbuis voor het zak waterpasinstrument, 
naar bet stelsel van prof. i(. I^tampfer, (Zonder plaats of jaartal.) 
één bd. Svo. Met pi. 

73. L*usage du compas de proportion, expïiqué et demontré et aug- 
menté d'un traite de la division des champs, par Ozaiiam* La 
Haye, 1691. Svo. Met fig. 

74. Mémoire sur un niveau a bulle d'air et è lunettes, de nouvelle 
construction , par I. P. Gt. I. O. A. C. R. D. P. E. G. — Mémoire 
sur les perfectionnemens è apporter au cercle répótiteur, et sur 
deux methodes de niveler a l'aide de eet instrument, avecune extreme 
précision et sans employer aucune mesure exacte de longueur. — 
Notes sur la trigonometrie. Paris, 1824. 8vo. Met eene pi. 

75. Dessin et description du Mesureur, suivis de ügures représentant 
les principales operations qui se font avec eet instrument. Paris, 
(1851) 8vo. 

76. «I. H. Lamberts Anmerkungen über die Branderschen Mikro- 
meter von Glase und deren Gebrauch nebst Beylagen die Geschichte und 
die Vortheile dieser Erfindung betreffend. Augsburg, 1769. 8vo. Met pi. 

77. ^Das mathematische Aschenbrödel in Schule, Werkstatt, Waldund 
Feld oder der Ingenieur- Messknecht, etc. von Max. Rob. Pressler. 
Leipzig, 1870. 8vo. 

78. Das neue Tacheometer von T. Ertel A l^obn in München (nach 
Ingenieur Kreuter's patent) von Frans Kreuter Jun* Ingenieur 
in Wien. München , 1875. 8vo. 

79. Fluth-Apparat. System F. M. Reltz, Hamburg, ausgeführt von 
Dennert & Pape, Altona, ausgestellt vom Königlich Preussischen Geo- 
datischen Institut in der Ausstellung wissen schaftlicher Apparate zu 
Londen 1876. Hamburg, 1876. folio. (Hoogd. en eng. tekst.) 

80. *Die Nivellirinstrumente und deren Anwendung von Dr. M. Doll. 
Mit fünf Tafeln. Stuttgart, 1876. 8vo. 

81. Die Terrain-Aufnahme mit der Tachymetrischen Kippregel von 
Tichy und Starke. Für das Selbst-Studium bearbeitet von Anton 

i9cheiL Mit 20 m den Text gedruckten Holzschnitten. Wien. 1881. 8vo. 81 Y 

I 

'82. Scbat-kamer ofte konst der stuurlieden, dour K, de Trles. 
Amsterdam, 1781. 8vo. Met fig. en taf. 

83. Handleiding tot het practicale of werkdadige gedeelte van de 
stuurmanskunst, door C. Pletersz. 3e druk. Amsterdam, 1791. 
8vo. Met pi. 

84. Handboek der zeevaartkunde, door Ij. lAeniwen. Met 125 afbeel- 
dingen. Amsterdam, 1838. 8vo. 

85. Gronden der zeevaartkunde, vooral ten gebruike bij de sterre- en 
zeevaart kundige tafels van Jacob l^iirart, door P. O. C. 
Torsselman de Heer. Deventer, 1840. Met pi. Met een 
antwoord op de beoordeeling van dat werk in de Gids. 1840 , 
N<». 9 en 10. 2 st. 8vo. 

86. Almanak ten dienste der Zeelieden voor bet jaar 1825, de jaren 
1842 tot en met 1846 en voor het jaar 1848, berekend voor den 
meridiaan van Greenwich op last van Z. M. den Koning der Neder- 
landen. Amsterdam, 1839 — 1845. 7 bdn. 8vo. 

Verklaring van de inrigting en het gebruik van den almanak ten 
dienste der Zeelieden, door J. C« Pilaar. Leiden, 's Gravenhage, 
Amsterdam en Medemblik, 1846. 8vo. 
o7. . L'art du calcul astronomique des navigateurs porté k un plus 
haut degré d'exactitude que celui auquel il étoit déjè parvenu, par 
J. B. K. Dubourguet. Paris, 1801. 4to. Met eene pi. Y, S. 8TEBRBEUNDB ^S KOSMOGBAPHIE. (TIJDSBEPALINGS- 

WBRKTUIGBN). 

1. Astronomische oefening, verhandelende de beginselen der sterre- 
loopkunde, in XXIV plaatjes met beschrijving. Amsterdam, 1769 — 
1771. 2 dln. 8vo. 

2. Grondbeginsels der sterrekunde, door P. I^teenstra. Amsterdam, 
1771—1772. 2 dln. 8vo. Met pi. 

3. Proeve ten betooge dat ook de planeten, even als onze aardbol door 
levende en redelijke schepselen bewoond worden, door J. A. Oost- 
kamp. Haarlem, 1815. 8vo. 

.4 Gronden der sterrekunde, door A. ttuételet. Uit het fransch 
vertaald door R» Lobatto. Amsterdam, 1827—1829. 2 dln. één 
band. 8vo. Met pi. 
5. Beschrijving van den sterrenhemel of onderrigt om de sterrebeelden 
te leeren kennen door eigen oefening, door L. Blelbtreu. 2e uit- 
gave, omgewerkt en vermeerderd door F. Kalser. Met 3 platen. 
Amsterdam , 1 830. 8vo. y 82 

6. Hemelbeschouwing of proeve van betoog over de grootheid, gedaante 
en algemeene bewoning van de nnaan, de planeten en al de overige 
hemelbollen door levende en redelijke schepselen, benevens eene 
natuur- en zedekundige beschrijving van den regenboog, met eene 
afbeelding van denzelven door Ji. A. Oostkamp. Nieuwe uitgaaf. 
Amsterdam, 1833. 8vo. 

7. Beschouwing van het heelal of Volks-leesboek over de sterre- 
kunde, door W. Crleuns Jir. Met 9 uitslaande platen. Groningen, 

1834. 8vo. 

8. Werkdadige sterrekunde. Gebruik en zamenstelling van de Gon- 
naissance des tems, door Li. B. Francoeur* Uit hetfransch ver- 
taald door «I. €• Pilaar. Delft en Medemblik, 1834. 8vo. Met pi. 

9. Beschouwing van de kometen in het algemeen en van de vier 
voornaamste in het bijzonder. Naar het hoogd. van Ji. Ji. Litttrow* 
Amst., 1833. 8vo. Met eene pi. 

10. Iets over de kometen. (Voorgelezen in het genootschap «Ter be- 
vordering der Natuurkundige Wetenschappen», te Groningen.) Met 
een kaartje, voorstellende de loopbaan der komeet van Halleij in 

1835, door W* Crleuns «fr. Groningen, 1835. 8vo. 

11. Verhandeling over de komeet van Halley, benevens een overzigt 
over alle kometen wier omloopstijden met meerdere of mindere 
juistheid zijn bepaald, door F. Katser. 's Gravenhage en Amsterdam, 
1835. 8vo. Met eene kaart. 

12. Verkort tafereel van het Heel-al, volgens de beschrijving van 
J. €r. üomiiier. Amsterdam, 1836. 8vo. 

13. Handleiding bij de beoefening der sterrekunde van tl. F. W* 
Herschel. Uit het Eng. vert. door Ji. W. Frmerlns. Franeker, 
1836—1840. 2 din. één bd. 8vo. Met pi. 

14. Verhandeling over den ring van Saturnus van zijne eerste ont- 
dekking af tot op den tegen woordi gen tijd. Een leesboek voor alle 
standen, door 12« JU. Belma. Leiden 1843. 8vo. Met platen. 

15. De Sterrenhemel, beschreven en afgebeeld en de grondslagen zijner 
verklaring opengelegd door F* Halser. Ie deel, 3e druk; 2e deel, 
2e druk. Amsterdam, 1860, 1853. 8vo. Met bijl. en pi. 

16. Sterrekundig jaarboek, vermeldende de plaatsen en de verschijn* 
selen der bewegelijke hemellichten , voor de jaren 1846, 1847 en 
1848. Naar aanleiding van en ten gebruike bij het werk de Sterren- 
hemel, door F* Kalser. Amsterdam, 1845. 8vo. 

17. Póupulair sterrekundig jaarboek voor de jaren 1854, 1855,1858 — 
1863. Naar aanleiding van en ten gebruike bij het werk de Ster- 
renhemel, door F* Kalser* Amsterdam, 1853—1862. 8 st. 8vo. 
Met kaartjes. 

18. Gissing naar den aard en het doel van den ring van Saturnus 
door W. Tan den Huil* Haarlem, 1849. 8vo. 88 

19. «f. H. Tan Swinden, Beschrijving van het Rijks-Planetarium 
te Franeker, van 1773 tot 1780, uitgedacht en vervaardigd door 
litse Kistnga, 3de druk. Voorafgegaan door het leven van Eisinga 
en eene geschiedenis van zijn planetarium , door W. fieklioir» 
Schoonhoven, 1851. 8vo. Met plaat. 

20. De zonsverduistering van 28 Julij 1851, zooais zij in Nederland 
gezien wordt, verklaard en beschreven. Amsterdam, 1851. 8vo. Met 
fig. en een kaartje. 

21. De totale zons-verduistering van den 28sten Julij 1851, door (JF«) 
T(tdeiiian)« 's Gravenhage , 1851. fol. Met fig. en pi. 

22. Buurpraatje over de zon-eklips op den 28 Julij 1851 . Amsterdam, 8vo. 

23. De aarde staat stil. Bewijzen dat de aarde zich noch om hare as, 
noch om de zon beweegt. Eene voorlezing gehouden te Berlijn door 
Dr. €• ftohOpffer. Uit het hoogd. door JU. «f* Tan Oven. 
Utrecht, 1853. 8vo. 

24 De aarde staat niet stil. Duitsche onzin in het hollandsch weder- 
legd, door Josua. Utrecht, 1853. 8vo. 

25. De aarde staat niet stil. Betoog dat de aarde zich beweegt, door 
Dr. Li. H. Terirey. Amsterdam, 1853. 8vo. 

26. De betoogen voorkomende in de brochure van Dri Li. H* Tenrey, 
de aarde staat niet stil, getoetst aan rede en ervaring, èn onhoud- 
baar bevonden door Josiux. Utrecht, 1853. 8vo. 

27. De bewegingen der hemelligchamen. Nieuwe en on wederlegbare be- 
wijzen dat onze aarde in het middelpunt van het heelal sta at en zon, 
maan en sterren zich om haar bewegen. Naar het hoogduitsch van 
dr. Carl SchOpffer. Met bijschrift van Jostta. Utrecht, 1854. 8vo. 
Met fig. 

28. Sterrekunde. Naar het fransch van A. üuételet. Middelburg, 
1854. 8vo. Met fig. 

29. Handleiding voor vrienden der sterrekunde, tot het volbrengen 
van belangrijke waarnemingen, die geene werktuigen vorderen door 
F. Argelander. Uit het hoogduitsch vertaald door W. F. Hatser. 
Met eene voorrede enz. van F. Katser. Zwolle, 1855. 8vo. 

30. Redevoering over het doel en de eischen eener sterrewacht, door 
F. Kalser. Amsterdam , 1861. 8vo. 

31. De sterrenwereld en de mensch in zijne betrekking tot haar. Eene 
populaire voorlezing van Dr. F. Thetle. Bewerkt naar het hoog- 
duitsch, door C. de J^ong. Utrecht, 1862. 8vo. 

32. Verslag van den staat der sterrewacht te Leiden en van de aldaar 
volbragte werkzaamheden, in het tijdvak van den 1 Julij 1863 tot 
de laatste dagen van de maand Junij 1864, uitgebragt door F. Katser. 
Amsterdam, 1864. 8vo. 

Verslagen van den staat der sterrewacht te Leiden en van de 
aldaar volbragte werkzaamheden in het U^dNaVL n^u Ölövi ^«w\fcw S4 

Jolij 1867 tot de laatste dagoi der maand Jiinq 1873, ui tgeb ragt door 
F. UmiMer. Amsterdam, 1868—1872. 5 st. 8yo. 

Verslagen van den staat der starrenwacht te Leiden en van de 
aldaar volbrachte werkzaambeden, in bet tijdvak van den eersten 
Juli 1872 tot den 18den September 1883, uitgebracbt door H. O. 
TftB de SftBde MmUhmjtewk» Amsterdam, 1873— 1880, Leiden, 
1881-^883. 10 st. 8vo. 

33. Annalen der Stemwarte in Leiden, berausgegeben von Dr. F. 
Katser. Erster, zweiter und dritter Band. Harlem, 1868. Haag, 
1870, 1872. Yierter Band, berausgegeben von Dr. M. C^. taü de 
9»nde Bakla«yEeii. Haag, 1875. 4 dhi. 4to. 

34. Observations matbématiques , astronomiques , géographiques , 
cbronologiques et pbysiques, tirées des anciens livres cbinois ou 
faites nouvellement aux Indes et 4 la Ghine, par les pères de la 
compagnie de Jésus. Rédigées et publiées par Ie P. £• Souctet. 
Paris, 1729. 4to. 

35. Histoire de Tastronomie ancienne, depuis son origine jusqu'è 
Tótablissement de Técole d'Alexandrie par Ballly. 2e edition. Paris , 
1781. 4to. 

36. Astronomie tbéorique et pratique par M. iDelaaibre* Paris, 
1814. 3 dbi. 4to. 

37. Astronomie élémentaire, par A. IHwételet» Bruxelles, 1827. 
8vo. Met pi. 

38. Précis du cours d'astronomie enseigné & Tlnstitut des Ingénieurs 
des voies de communication. St. Petersbourg, 1828. fol. 

39. Uranographie ou traite élémentaire d*astronomie, par Ei. B. 
Francoeur. 5e édition. Paris, 1837. 8vo. Met pi. 

40. Nouveau manuel complet d'astronomie amusante. Traduit de 
Tanglais de Li. Tomltnson, par A. D. Tergnaad. Ouvrage 
omé de figures. Paris, 1843. 8vo. 

41. Le fbrmament expliqué par F» Kalser, traduit par Ie baron 
Forstner de Dambenoy. Paris, 1850. 8vo, 

42. Dictionnaire d' astronomie è Tusage des gens du monde, d'après 
W. et Ji. Herschel 9 etc. Avec figures et un planisphére. 
Précédé de^ Texposition d'un nouveau système sur les formations 
planétaires, par A. JU. A. Cruynemer. Paris, 1852. 8vo. 

43. Annales de Tobservatoire royal de Bruxelles, publiées par A. 
üuételet. Bruxelles, 1848-^1854. dl. VI, VII, VIII 2, IX,X.4to. 

44. L'astronomie illustréë par A* limlth. Traduite de Tanglais par 
Cr. X. Wagner. Edition revue par O. Wttst. Strasbourg, Paris, 
1854. 4to. Met pi. 

45. Astronomie populaire par F. Arago. Publiée d'après son ordre 
sous la direction de M. J. A. Barral. Paris, Leipzig, 1854 — 1857. 
4 dJn. 8vo. Met pi. 35 

46. Résumé du programme de l'université de Christiania pour Ie 
Ier semestre 1861. Introduction par M. Ie professeur C Fearnley* 
Mémoire sur ]a situation réciproque des orbites des comètes par M. 
H. mohn. Christiania, 1861. 4to. 

47. Observations faites dans les stations astronomiques suisses par 
E* Plantamour. I. Righi Kulm. II. Weissenstein. III. Observatoire 
de Beme. Genève, Bale, Lyon, 1873. 4to. 

48. Uranographie Chinoise ou preuves directes que Tastronomie 
primitive est originaire de Ja Ghine, et qu'elle a été empruntée par 
les anciens peuples occidentaux a la sphére chinoise, ouvrage accom- 
pagné d'un atlas céleste, chinois et grec par CrustaTe üchlegel. 
La Haye et Leyde, 1875. 2 dln. 8vo. met atlas in fol. 

49. Astronomical diagrams. London, 1849. 12 pi. met 1 blad tekst. 4to. 

50. Defence of Dr. CrOuld by the scientific council of the Dudley 
observatory. Third edition. Albai^y, 1858. 8vo. 

51. Reply to the «Statement of the Trustees» of the Dudley obserYatory 
by B. A. «ould «Ir. Albany, 1859. 8vo. 

52. Beschreibung und Lage der Universitats-Stemwarte in Christiania, 
von Chr. Hansteen und C. Fearnley. Christiania, 1849. 4to. 
Met pi. 

53. Der Nördliche gestimte Himmel von Dr. F. Reuter. Zweite 
Auflage. Gotha, 1859. Plano. Met eene gebruiksaanwijzing in 8vo. 

54. Om kometbanernes indbyrdes beliggenhed, af H. Blohn. Medpl. 
Christiania, 1861. 4to. 

55. Indberetning om astronomiske og geodetiske observationer , 
anstillede paa en reise i Söndre Bergenhuus' Amt i Sommeren 1863, 
af «f. «f. Astrand. Christiania, 1864. 8vo. 

56. Specimen de solutione problematis Keppleriani, def. C. P. Burger. 
Lugduni Batavorum, 1851. 4to. 

57. Cyclische tijdwijzer of volledige en eeuwigdurende dag-, maan-, 
vaste en beweegbare feest-aan wijzer, benevens eene tafel van 6000 
jaren der merkwaardigste perioden en eene tafel en verklaring van 
den franschen republikeinschen almanak van 1792 — 1806, door tl. Cr. 
Bastlaans. Amsterdam, 1847. fol. 

58. Dissertatie astronomica inauguralis exhibens observationes , ope 
instrumenti transitorii portabilis institutas. Def. tl. A. C. Oude- 

I. Lugduni Batavorum, 1852. 4to. 59. Onderwijs in de hemel- en aardrijkskunde door H. A. Altton. 

Zwolle, 1804. 8vo. 
fiO. Cosmographische lessen door J. de Gelder. Amsterdam en 

den Haag, 1831. 8vo. Met pi. 
61. Gronden der wiskundige aardrijkskunde. Leiddraad bij het onderwi\s 

aan de Delftsche akademie, door Dr. C. P. Burger. \aevd«^,\^^.^^^ V 86 

62. Gronden der wiskundige aardrijkskunde. Leiddraad hij bet onder- 
wijs in de cosmographie aan middelbare scholen, door Dr. C. P. 
Burger. 2e druk. Met figuren. Leiden, 1865. 8vo. 

63. Leesboek over de beginselen der sterrekunde, in verband met de 
wis- en natuurkundige aardrijksbeschrijving. Met afbeeldingen. Delft, 
1841. Svo. 

64. Gauses des marées, des courants marins, etc. Et réclamation a 
TAcadèmie des sciences. Principe universel du mouvement et de 
l'état de la matière, par Trémaux. Svo. 

65. Professional papers. Determination of time , latitude , and azimuth . 
(Reprinted from the Coast Survey reports for 1866, 1868 and 1872.) 
Washington, 1876. 4to. met pi. 

66. Algemeene manier tot de practijck-oeffeningh der Sonne-wijsers 
door «f. Blogge. Middelburgh, 1675. Phlltppl Liansbergtl 

, beschrijvingh der vlacke Sonne-wijsers, door tl. Blogge. Middel- 
burgh^ 1675. Een bd. fol. Met fig. in den tekst. 

67. Wiskonstige beschrijving der reguliere lichamen, aantoonende hoe 
men die uit massive stoffe kan maaken, hun inhoud berekenen, en 
op dezelven zonnewijzers beschrijven , door A. firzey. Amsterdam, 
1764. Svo. Met pi. 

6S. Verhandeling over Huygeus, als uitvinder der slinger-uurwerken, 
door «f. H. Tan üirinden. 4to. Met pi. 

(Uit de Verhandelingen van de eerste kl. van het Koninklijk 
Nederlandsch Instituut. Derde deel. 1817.) 

69. Berekening en constructie van zonnewijzers voor den middelbaren 
tijd, door Li. J^anse Bz. *sGravenhage en Amsterdam, 1843. 
Svo. Met pi. 

70. Iets over de tijdbepaling in Nederland. Tiel, 1846. Svo. 

71. Verhandeling over de tijdmeters, voornamelijk ten dienste van de 
zeelieden, die aan boord van de schepen met het beheer der tijd- 
meters belast worden, door J^. Tos. Breda, 1857. Svo. Met pi. 

72. Over de inrigting en het nut van telegraphische uurwerken in 
eene legerplaats, door Jhr. A. ETerts. Svo. Met eene pi. 

(Uit het tijdschrift Natuurkunde.) 

73.. Het electro-magnetismus toegepast op de vervaardiging van tijd- 
wijzers of uurwerken, door Jhr. A. ETerts. Buiten den handel. 
'sGravenhage, 1872. gr. Svo. Met pi. 

74. Het electro-magnetismus toegepast op de vervaardiging van tijd- 
wijzers of uurwerken, en ter aanwending aanbevolen bij vele huis- 
houdelijke aangelegenheden door Jhr. A. ETerts. 'sGravenhage, 
1874. gr. Svo. met pi. 37 

75. Onderzoek tot aankoop van tijdmeters, ten beboete der Neder- 
landscbe Marine in het jaar 1881 , door Dr. P. Ji» Halser. 
Leiden, 1881. 8vo. 

76. Eclaircissemens sur Tinvention des nouvelles machines proposées 
en France , pour la détermination des longitudes en mer par la mesure 
du temps, par F. Berthoud. Paris, 1773. 4to. 

77. Traite des horloges marines, contenant la theorie , la construction , 
la main-d'oeuvre de ces machines, et la manier^ de les éprouver, 
par F. Berthoud. Avec figures. Paris, 1773. 4to. 

78. Les longitudes par la mesure du temps ou methode pour déterminer 
les longitudes en mer, avec Ie secours des horloges marines, par 
F. Berthoud. Paris, 1775. 4to. 

79. De la mesure du temps, ou supplément au traite des horloges 
marines, et a Tessai sur Thoriogerie par F. Berthoud. Avec 
figures. Paris, 1787. 4to. 

80. Traite des montres i. longitudes etc. par F. Berthoud. Avec 
figures. Paris, 1792. 4to. 

81. Histoire de Ia mesure du temps par les horloges, par F. Berthoud. 
Paris, 1802. 2 vol. 4to. Met pi. 

82. L'art de conduire et de regier les pendules et les montres, par 
F. Berthoud. 5e edition, Paris, 1828. 8vo. Met pi. 

83. Gnomonique graphique ou methode simple et facile pour tracer 
les cadrans solaires, suivie de Ia gnomonique analytique, par J. 
IVIollet. 4e édition. Paris, 1837. 8vo. Met pi. 

84. Gnomonique graphique ou methode simple et facile pour tracer 
les cadrans solaires, suivie de Ia gnomonique analytique, par tl. 
IVIollet. 5e édition. Paris, 1853. 8vo. Met pi. 

85. Principes généraux de Texacte mesure du temps par les horloges 
OU résumé des principes de construction des horloges pour la plus 
exacte mesure du teraps, par J. Jurgensen. 2e édition, corrigée 
et considérablement augmentée par L. IJ. tlurgensen. Paris, 
1838. 4to. Met pi. 

86. Nouveau manuel complet de gnomonique élémentaire ou methode 
simple et facile de tracer les cadrans solaires, d'aprés üternhelm 
et Dom Bedos. Orné de 10 planches. Par C. Boutereau. 
Paris, 1845. 8vo. Met pi. ' 

87. Dissertatio mathematica inauguraiis de tautochronismo def. €r. F. 
Cr. Baehr. Amstelodami , 1851. 4to. Met ingedr. fig. VI. 38 

E. TAFELS. 

1. Nieuwe konstige tafelen van de hoeckmaten, raecklijnen en snij- 
lijnen met de logarithmis der hoeckmaten en raecklijnen, alsmede 
de logarithmi passende op de getallen 1 tot 10000,door A. Tlack 
en verm. met een tafel van de vergrootende breedte en een tafel 
der kromstreken door A. de Crraef. Amsterdam, 1658. 8vo. 

2. Nodige tafelen tot de trigonometria en uittrekking der wortelen, 
waar in de sinus en tangentes voor elke minut des Quadrants nevens 
harer logarithmi en de logarithmi der gemeene getallen van 1 — 10000, 
enz. , zijn begrepen. Uitgegeven door C. WollT en in 't neêrduits 
gebracht door IV. Epkema. Amsterdam, 1742. 8vo. 

3. Nieuwe tafelen, ter berekening van den tijd der watergetijden 
door J. de Kanter Phz. (In de fransche en nederduitsche talen.) 
Middelburg, 1807. 8vo. 

4. Koorden- tafel om hoeken op het papier naauwkeurig te maken en 
te meten, door «f. de Kanter Phz. Middelburg, 1809. 8vo. 

5. Tafels, bevattende, in kubieke ellen, den inhoud van vierkant 
bezaagd en rondhout van verschillende afmetingen, enz., door 
A» Kz* Tan IVoppen. Met bijvoegsel. Middelburg en Brussel, 
1822. 1 bd. 8vo. 

6. Koordentafels of de juiste transporteur. Naar het fransch van 
JU. Baudusson; gevolgd door de koordentafels voor de nieuwe 
verdeeling van den cirkel in 400 graden. Brussel, 1827. 8vo. Met 
eene pi. 

7. Verzameling van formules en tafelen, ten dienste der wiskun- 
digen, door R. Liobatto. 'sGravenhage en Amsterdam,1833. 8vo. 

8. Tabellen voor het berekenen der lengte door tijdmeters, ontworpen 
door «f. üirart. Amsterdam, 1835. 4to. 

9. Vernieuwde uitgave van Douires Zeemanstafelen, of grondbe- 
ginselen der dadelijke zeevaartkunde , door Ji. üirart. 3de druk. 
Amsterdam, 1837. 8vo. 

10. Verzameling van wiskundige tafelen, voor de kadetten van alle 
wapenen aan de koninklijke militaire akademie. Breda, 1843. 8vo. 

11. Beknopte tafelen om den tijd van doorgang der maan door het 
zuiden, benevens dien van hoog en laag water te vinden, door 
JF. Tan Aken. *s Gravenhage , 1853. 8vo. 

12. Gewone logarithmen met zeven decimalen der getallen van 1 tot 
108000 en der sinussen, cosinussen, tangenten en cotangenten van 
alle hoeken in het quadraat van 10 tot 10 seconden door Dr. L. 
SchrOn. Uit het hoogduitsch door Dr. D. Blerens de Haan. 
Stereotyp-uitgave. Brunswijk en Amsterdam, 1862. 4to. 

13. Tables de sinus tangentes , et secantes) et des logarithmes des sinus 
et des tangentes, par M. Ozanam. Paris, 1697. Svo. 89 ttt 

14 Tables portativés de logarithmes, contënant les logarithmes des 
nombres 1 — ^108000; les logaritbmes den sinus et tangentes etc, 
par F. Oallet. Edition stéréotype gravée par F. Didot. Paris, 1795 
(Tirage 1814). 8vo. 

15. Table des quarrés et des cubes et de leurs racines représentées 
par les nombres naturels depuis Tunité jusqu'è dix mille, par 
€. üégutn 1'atné. Paris, 1801. 8vo. 

16. Tables de logarithmes pour les nombres et pour les sinus. Avec 
les explications et les usages principaux pour Tastronomie , la gno- 
raonique, la geometrie, etc. par J, de la Lande. Edition stéréotype 
gravée par F. Didot. Paris, 1805 (Tirage de 1818). 8vo. 

17. Le rapporteur exact ou tables des cordes de chaque angle, depuis 
une minute jusqu'è 180 degrés, pour un rayon de 1000 parties égalès 
par M. Baudusson. Paris , 1808. 8vo. 

18. Gonnaissance des temps ou des mouvemens célestes, è Tusage des 
astronomes et des navigateurs, publiée par le Bureau des longitudes. 
1841—1855. Avec additions. Paris, 1838—1852. 15 dln, 8vo. 

19. New tables for determining the values of the coefficients, in the 
perturbative function of planetary motion, wich depend upon the 
ratio of the mean dlstances, by tl. D. Riinkle. Asteroid Supple- 
ment to New tables for determining the values of b^^-^ and its deri- 

vatives by Ji. D. Riinkle. Published by the Smithsonian Insti- 
tution. Washington, 1855. 2 dln. 4to. 

20. ^Funfstellige logarithmische und trigonometrische Tafeln. Heraus- 
gegeben von Dr. O. üchlOmtlch. Braunschweig , 1871. 8vo. 

21. H: Logarithmisch-trigonometrische Tafeln mit sechs Decimalstellen. 
Mit Rücksicht auf den Schulgebrauch bearbeitet von Dr. C. Bre- 
mlker. Berlin, 1871. 8vo. 

22. * Sehnen-Tafel für den Radius =r 500 von 1' bis 90® gerechnet 
von Carl JU. J^unker. Leipzig, 1873. 8vo. NATUURKUNDIGE WETENSCHAPPEN. 

\II^ .4 NATUÜRKUJ^DE. 

1. De natuurkunde uit ondervindingen opgemaakt door «I. T* 
Desagullers. Uit het engels vertaald door een liefhebber in de 
natuurkunde. Amsterdam, 1736. 4to. Met pi. 

2. Experiraentaal-philosophie of nuttelijke proefnemingen waardoor 
tot een grondige kennisse der natuur en konst de weg gebaant word 
door C* Wolir. Uit het hoogduitsch vertaald door Ji» C* Tan 
SprOgel. Met figuren Amsterdam , 1742—1743. S d\Tv. ^nö. TH 40 

3. II» Cruyot's nieuwe natuur- en wiskonstige vermaaklijkbeden, 
betrekkelijk den zeilsteen, de getallen , de gezigtkunde en scheikunde , 
enz. Uit het fransch vertaald en met eenige aanmerkingen ver- 
meerderd. Met platen. Rotterdam, 1771-1775. 4 dln. 8vo. 

4. Meetkunstige grondbeginzels der natuurkunde door P. Steenstra. 
Amsterdam, 1776, 1778. 2 dln. 8vo. Met pi. 

5. Katecbismus der natuur door «f. F. MarttBet. Met daarop be- 
trekkelijke natuurkundige en opbel derende aanmerkingen. Amsterdam, 
1778—1779. 4 dln. 8vo. Met pi. 

(Het Ie deel is van den derden, bet 3e deel van den vierden druk.) 

6. Inleiding tot de kennisseder natuurlijke wijsbegeerte of eenvoudige 
onderrigting van de grondregels der proefondervind. natuurkunde, door 
«I. Esdré. Met afbeeldingen. Leyden, 1782—1788. 6 dln. 7 bdn. 

Het 3e deel ontbreekt. 

7. Volks-natuurkunde of onderwijs in de natuurkunde voor minge- 
oefenden tot wering van wanbegrippen, vooroordeel en bijgeloof. 
Uitgegeven door de Maatscbappij tot Nut van H Algemeen. Amster- 
dam, 1811. 8vo. 

8. Volks-natuurkunde of onderwijs in de natuurkunde voor minge- 
oefenden, tot wering van wanbegrippen, vooroordeel en bijgeloof. 
Tweede druk. Uitgegeven door de Maatscbappij tot Nut van *t Algemeen, 
Amsterdam, 1831. 8vo. 

9. Gronden der natuurkunde, getrokken uit bet Natuurkundig school- 
boek, uitgegeven door de Maatscbappij tot Nut van 't Algemeen. 
Leyden, Deventer, Groningen, 1818. 8vo. 

10. Natuurkundige lessen. Een leerboek, ingerigt volgens den tegen- 
woordigen trap van vorderingen in de natuurkundige wetenschappen. 
Naar bet hoogduitscb en fransch van Fiseher en Blot, door Cr» Ra* 
makers Jir. en «f. J^onkhert. 'sGravenhage en Amsterdam, 
1828—1830. 2 dln. één bd. 8vo. Met pi. 

11. Over het verband der pbysische wetenschappen door JU. üommer- 
Tille. Uit het engelsch vertaald door J» C. Pilaar. Arnhem, 
1839. 8vo. Met pi. 

12. Natuurkundige stellingen voor de kadetten der artillerie en genie 
aan de Koninklijke militaire akademie, door W. Wenckebaeh. 
Breda, 1840. 8vo. Met fig. 

13. Natuurkundige stellingen voor de kadetten van alle wapenen aan de 
Koninklijke militaire akademie, door wijlen W. Wenckebaeh. 
3e druk. Breda, 1848. 8vo. Met fig. 

14. Grondbeginselen der natuurkundige wetenschappen door A. M. 
Constant Dumerll. Uit het fransch vertaald en met aanteeke- 
ningen vermeerderd, onder medewerking van Ji. A. B. Knyper 
Tan Waschpennlng. Met platen. Breda, 1842. 8vo. M yii 

i5. Philosopbische beschouwingen der natuur , uit bet hoogduitscb van 

K. Snell, vertaald door J^ac. Moleschott. 's Hertogenboscb , 

1842. 8vo. 
i6. Kosmos. Ontwerp eener natuurkundige wereldbescbrijving van A. 

Ton HHinboldt. Naar het hoogduitscb door £• M. Belma. 

Leiden, 1846, 1848. 2 dln. 8vo. 

17. Handboek der pbysica en meteorologie door dr. Ji&h* Mttller. 
Uit het hoogduitscb vertaald door F. Rlenderhoff. Met meer 
dan 500 tusschen den tekst gedrukte houtsnêeplaten. Amersfoort, 
1848, 1860. Eerste gedeelte en tweede gedeelte, eerste stuk. 8vo. 

18. Handleiding tot de kennis der natuur. Schoolboek. Uitgegeven door 
de Maatschappij tot Nut van H Algemeen. Leiden, 1851. 8vo. 
Met fig. 

19. Beschouwingen over de beweging en golving der vloeistoffen, de 
moleculaire zamensteliing en trilling der ligchamen, vooral met be- 
trekking tot de warmte en over onderscheidene andere natuurkundige 
onderwerpen. Met zeven platen. Door A. C. Reuther. 's Gra- 
venhage, 1859. 2 dln. 8vo. 

20. Dr. F. E. Ji. Crttger, Handleiding tot de beoefening der 
natuurkunde. Vrij bewerkt naar de vijfde hoogduitsche uitgave door 
J. M. Tan Koten. Met 240 in den tekst gedrukte houtsnêe- 
figuren. Sneek, 1859. 8vo. 

21. Dr. l). F* J» Crttgers grondbeginselen der natuurkunde door 
de eenvoudigste proeven toegelicht. Voor Nederland bewerkt door 
W. II. LiOgeman. Met omstreeks 450 in den tekst gedrukte hout- 
snee-figuren. Tweede druk. Sneek, 1860 en 1861. 3 dln. 8vo. 

22. Leerboek der natuurkunde en van hare voornaamste toepassingen 
door Dr. «f. Bosscha J^r. Leiden, 1882. 3 dln. 8vo. Met houtsnée- 
figuren in den tekst. 

23. Les entretiens physiques d'Artiste et d'Eudoxe ou physique nou- 
velle en diaiogues, qui renferme precisément ce qui s'est découvert 
de plus curieux et de plus utile dans la nature. 8e édition. Par 
Regnault. Paris, 1750—1755. 5 dln. 8vo. Met pi. 

24. Traite élémentaire ou principes de physique, fondés sur les con- 
noissances les plus certaines, tant anciennes que modern es, et con- 
firmés par Texpérience, par M. tl. Brlsson. 4e édition. Paris, 
1803. 3 dln. 8vo. Met pi. 

25. Elémens de physique expérimentale, suivis d'un abrégé d' astrono- 
mie, par P. «facotot. 2e édition. Paris, 1804. — Elémens de 
cbimie et de mineralogie, par P. tlacotot. Avec figures. 2e édition. 
Paris, 1804. Een bd. 8vo. 

26. Cours de physique fait a l'Institut du corps des voies de commu- 
nication {k St. Petersbourg ?) fol. 

27. Atlas van een werk, getiteld: Cours de physique. Langi^. 4tQ. m 42 

28. Traite de physique expérimentale et mathématique , par Ji. B. 
Blot. Paris, 1816. 4 dln. 8vo. Met pi. 

29. Précis élémentaire de physique expérimentale par Ji, B. Blot. 
2e édition. Paris, 1821. 2 dln. 8vo. Met pi. 

30. Traite élémentaire de physique, pat C Despretz. (Ouvrage 
adopté par Ie conseil royai de l'instruction pubiique pour Tenseigne- 
ment dans les établissemens de Tuniversité.) 2e édition. Paris, 1827 
8vo. Met pi. 

31. Eléments de physique expérimentale et de météorologie par M. 
Poutllet. 4e édition. Paris, 1844. 2 dln. 8vo. Met pi. 

32. Traite élémentaire de physique expérimentale et appliquée et de 
météorologie suivi d*un recueil nombreux de problèmes et illustré 
de 568 gravures intercalées dans Ie texte, par A. Cranot. 8e 
édition. Paris, 1859. 8vo. 

33. A preliminary discourse on the study of natural philosophy by 
Ji. F. W. Herschel. New édition. London, 1845. 8yo. 

34. Der Frau Marquisinn von Chastellet Naturlehre an ihren 
Sohn. Nach der 2en französischen Ausgabe übersetzet von W. B. A. 
TOn ütetnirehr. Halle u. Leipzig, 1743. 8vo. Met pi. 

35. «f. P. Eberhards Samlung derer ausgemachten Wahrbeiten 
in der Naturlehre. Halle, 1755. 8vo. Met pi. 

36. Grundriss der Experimentalphysik. Entworfen von Dr. C. W. Cr. 
Kastner. Zweite Auflage. Heidelberg, 1820, 1821. 2 dln. 8vo. Met pi. 

37. Lehrbuch der Physik , von W. Elsenlohr. Mit 8 Tafeln. Mann- 
heim, 1836. 8vo. 

38. Physikalske meddelelser ved A. Arndtsen. Efter foranstaltning 
af det akademiske Collegium udgivne af Dr. C Hansteen. 1) Om 
capillaritetens Indflydelse paa Areometerets Angivelser, af Chr. 
Langberg. 2) Magnetiske Undersögelser, anstillede med W. Webers 
Diamagnetometer, af A. Arndtsen. 3) Om Nickelens elektriske 
Ledningsmodstand , af A. Arndtsen. Ghristiania, 1858. 4to. Met 
platen. 

39. Over den aard en de toekomst der beweegkracht. Door den schrijver 
van het werk getiteld : «Over de werking der natuurwetten op zedelijk 
gebied» enz. en van het vervolg op dit werk. Amsterdam, 1869. 8vo. 

40. Hygrometer en Dauwpunt, door Mr. J^. F. Amersfoordt. 
(Medegedeeld in het Weekblad Haarlemmermeer 1880. N^. 35.) folio. 

41. De Tean et de son emploi comme force motrice, comme combus- 
tible et comme matière éclairante par Cb. Blondeau. Paris. 8vo. 
Met pi. 

42. Découverte de l'éther atmosphérique par P. F. P. DelestrCf 
Paris. 8vo. 

(PubJications scientifiques et agricoles de E. Lacroix.) 48 m 

43. Lecture on the pendulum-expeiïments at Harton Pit , delivered in 
the Central Hall , South Shields , October 24, 1854. By G. B. Atry. 
Londen, 1855. 8yo. Met pi. 44. Over eenige nieuwe verschijnsels betrekkelijk de leer van verbran- 
ding en verlichting en hunne practische toepassing, door Dr. ü. 
Bleekrode. 1851. 8vo. Met fig. 

(Overdrukje.) 

45. Over de elliptische polarisatie van het licht. Proeve door Cr. 
«reven. Utrecht, 1853. 8vo. Met fig. 

46' Kunstverlichting. Lezing gehouden in drie opvolgende vergaderingen 
der Vereeniging ter beoefening der Natuurkundige Wetenschappen 
te 's Uertogenbosch,door «f. Ringeling, 's Hertogenbosch, 1859. 8vo. 

47. Schets der mechanische warmte-theorie. Academisch proefschrift, 
door Florls Tan Wagenlngen. 's Gravenhage, 1871. 8vo. 

48. Theorie mécanique de la chaleur par R. Claiisliis. Traduite 
de l'allemand par F. Folie. Paris, 1869. 8vo. 

(Bibliothéque des professions industrielles agricoles. 

Serie B. No. 2.) 

49. Nota sur Ie second principe de la thermodynamique par Th. 
Belpalre. (Extrait des Bulletins de 1' Académie royale de Bel giqu e. 
2me Serie, t. XXXIV, No. 12; 1872.) Bruxelles, 1873. 8vo..Met fig. 

50. On the relative intensity of the heat and light of the sun upon 
different latitudes of the earth, by L. W. Bleeeh* Published by 
the Smithsonian Institution. Washington, 1856. 4to. Met pi. 

51. Heat considered as a mode of motion: being a course of twelve 
lectures delivered at the Royal Institution of Great Britain in the 
season of 1862, by Ji. TyndallyF. R. S. With illustrations. London, 
1863. 8vo. 

52. Solar investigations by J^ohn Erlesson. New- York, 1876. 4to. 
Met pi. 

53. Geschichte der Optik, vom Ursprunge dieser Wissenschaft bis auf 
die gegenwartige Zeit, von Dr. E. Wilde. Berlin, 1838,1843. 2 dln.8vo. 

54. Sulla teoria della distribuzione del calore e sui problemi analitici 
cui essa conduce. Dissertazione di laurea di CrloTannl Capparl 
di Pisa. Torino, 1873. 8vo. 

55. Dissertatie inauguralis de phaenomenis physicis, quae in ebullien- 
tibus liquidis observantur, def. €r. Vylenbroek. Lugduni Bata- 
vorum, 1851. 8vo. 

56. Etude du magnetisme et de Télectro-magnétisme au point de vue 
de la construction des électro-aimants, par Ie Vte. Th. Du Moneel* 
Paris, 1858. 8vo. Met plaat. TTI 44 

57. Exposé des applications de rélectricité par Ie Gte. Th. Du Moiicel. 

3me édition entièrement refondue. Paris, 1872 — 1878. 5 dln. 8vo. Met pi. 

58. Origine de 1'induction par Th. Du Moncel. (Extrait des mé- 
moires de TAcadémie des sciences, arts et belles-lettres de Gaen.) 
Caen, 1873. 8vo. 

59. Détermination des élements de construction des électro-aimants , 
par Th. Du IVIoncel. 2me édition. Paris, 1882. 8vo. 

60. Le^ons sur Télectricité et Ie magnetisme par £. Mascart et 
«f. «foubert. Tomé I. Phénoménes généraux et theorie^ ayec 127 
figures dans Ie texte. Paris, 1882. 8vo. 

61. On magnets by O. A. L. Plhl. Read before the Ghristiania 
society of sciences, at the meetings held on 18th May andl5th June 
1877, and published by that Society. Ghristiania, 1878. 8vo. Met pi. 

62. Dissertatio physica Ie galvanometro differentiali, def. Ji, Bosscha 
filius. Lugduni Batavorum, 1854. 8vo. 

63. Eerste verhandeling over de acromatique of Dollondsche verre- 
kijkers, bevattende de algemeene eigenschappen dier werktuigen, 
door «f. F. Hennert* Utrecht, 1772. 4to. Met plaat. 

64. Het mikroskoop gemakkelijk gemaakt enz. door H. Baker. Derde 
druk nagezien en vermeerderd met een aanhangzel door 91 • Houttuyn* 
Amsterdam, 1778. 8vo. Met pi. 

65. Geschiedkundig onderzoek naar de eerste uitvinders der verrekijkers , 
uit de aanteekeningen van wijle den hoogleeraar Tan üirinden, 
zamengesteld door €r. IVIoll. 4to. 

(Uit de nieuwe verhandelingen van de Eerste klasse van bet 
Koninklijk Nederlandsch Instituut, 1831.) 

66. Verhandeling aangaande de uitvinditig, het gebruik en het misbruik 
der brillen, door W. Mensert. Amsterdam, 1831. 8vo. 

67. Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, 
en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. door 
!• Beynen te 's Gravenhage. Met platen. Utrecht, 1839. 8vo. 

68. Het mikroskoop, deszelfs gebruik, geschiedenis en tegenwoordige 
toestand. Een handboek voor natuur- en geneeskundigen, door P. 
Hartlng. Utrecht, 1848—50, 8 dln. 8vo. Met pi. 

69. Het mikroskoop, zijne samenstelling en gebruik, door dr. A. 
HannoTer. Naar de hoogduitsche vertaling in het nederduitsch be- 
werkt door «f. Li« Dusseau. Met 47 glyphographische afbeeldingen 
tusschen den tekst. Utrecht en Amsterdam, 1854. 8vo. 

70. De la construction et de Temploi du microscope par Ie docteur 
A* HannoTer* Traduction approuvée par Tauteur, illustrée de 
vingt figures intercalées dans Ie texte, de deux planches gravées et 
augmentée d'un tableau micrométrique, publiée par Ch. Chevaller. 
Paris, 1855. 8vo. *6 Yin 

m, B. SCHEIKUNDE. 

,1. De zamenstelling van bet water op Lavoisieriaansche gronden 
proefondervindelijk verklaard, en verscheiden nuttige gevolgen, die 
voor de zamenleeving daaruit kunnen verorden afgeleid, nagespoord, 
door W. Tan BarneTeld. Amsterdam, 1791. 8vo. 

2. Yolksscheikunde of onderwijzingen en raadgevingen tot nuttig 
gebruik. (Door JU. IV. Beets..) Uitgegeven door de Maatschappij 
tot Nut van 't algemeen. Amsterdam, 1815. 8vo. 

3. Handleiding tot het vinden der ware sterkte van het acidum aceti- 
cum door middel van de digtheid. Na voorafgegane proeven opgesteld 
door A. Tan der Toorn, 's Gravenhage , 1824. 4to. 

4. Scheikunde ten algemeenen nutte, door IV. B. MlUard. Door 
meer dan 60 afbeeldingen opgehelderd. Amsterdam, 1842. 8vo. 

5. Huishoudkundige scheikunde. De echtheid en goede hoedanigheid 
benevens de toevallige verontreinigingen en opzettelijke vervalschingen 
der gewigtigste levensbehoeften scheikundig opgehelderd. Door 
A. Duflos en A. Hlrsch. Uit het hoogduitsch. Schoonhoven, 
1843. 8vo. 

6. Scheikunde voor den beschaafden stand en het fabrij k wezen , naar 
den tweeden druk van J. Crlrardln. Gouda, 1845. 8vo. Met 
staalkaart en tabellen. 

7. Handleiding bij het onderwijs in de scheikunde voor de kadetten 
der artillerie en genie aan de koninklijke militaire akademie, door 
P. H. Tan der Heulen. Eerste gedeelte. Breda , 1850. 8vo Met pi. 

8. Het scheikundig onderzoek met de blaaspijp , door C. F. Platt- 
ner» Naar de tweede uitgaaf uit het hoogduitsch vertaald door 
F. «f. Hlpp. Met houtsneêplaten. 's Gravenhage , 1850. 8vo. 

9. Over de zelfontbranding van zwartzel , door C« J* CrlaTimans. 
Overgedrukt uit de werken van de Eerste klasse van het Koninklijk 
Nederlandsch Instituut. (Amsterdam, 1851.) 8vo. 

10. Iets over het zeewater door A. van der Toorn. (Over- 
gedrukt uit den Algemeenen Konst- en Letterbode, N^. 16 en 17 
van 1852.) 8vo. 

11. Historisch-kritisch overzigt van de bepalingen der aequivalent-gewig- 
ten van 24 metalen, door L. Mulder. Utrecht, 1853. 8vo. Met 
ééne pi. 

i2. Onderzoek naar den oorsprong en de scheikundige natuur van 

eenige nederlandsche wateren, door J^. W. Crunnlng, Utrecht, 

1853. 8vo. 
13. Het water. Wat het is, wat het doet en waartoe het dient. Door 

E. A. Roftsmaessler. Uit het hoogduitsch vertaald door T. C. 

Winkler. Haarlem, 1858. 8vo. Met pi. en fig. Tm. *« 

14. Het drinkwater in Nederland door W. C. M. ütartng. (Oter- 
gedrukt uit het tijdschift de Volksvlijt.) Amsterdam, 1867. 8vo. 

15. Eenige opmerkingen omtrent het rapport der heeren Dupont 
en Hoogeirerir betreffende het bederfwerend Termogen van plan- 
tenkool door M. üyinons. G. I. Rotterdam, 1875. 8vo. 

16. Mémoires et observations de chimie de B. Pelletler». Recueillis 
par €• Pelletler et üédtllot. Paris, 1798. 2 dln. 8vo. Met pi. 

17. Elémens ou principes physico-chimiques , destinés è servir de 
suite aux principes de physique ; k l'usage des écoles centrales , par 
M. «f. Brtsson. 2e édition. Paris, 1803. 8vo. Met pi. 

18. Traite de chimie élémentaire, théorique et pratique par Ei. Ji» 
Thenard, Paris, 1813—16. 4 dln. 8vo. Met platen. 

19. Elémens de phylosophie chimique par Ie chev. Momfrede Davy. 
Traduit de Tanglais par Ji» B. Tan Mens. Avec des additions 
intercailées au texte. Paris et Amsterdam, 1813. 2 dln. 8vo. Met 
platen. 

20. Dictionnaire portatif de chimie et de mineralogie. 2e édition , avec 
quatre planches gravées et cinq tableaux; par M. Draplez. 
Bruxelles, 1825. 8vo. 

21. Eléments d'électro-chimie appliquée aux sciences naturelles et aux 
arts, par Becquerel. Paris, 1843. 8vo. Met pi. 

22. Études sur les affinités chimiques, par C. M. Crvldberg et 
P. Waage. (Programme de TUniversité pour Ie Ier semestre 1867.) 
Ghristiania, 1867. 4to. 

23. Guide pratique pour reconnaitre les falsifications et altérations des 
substances alimentaires et de quelques autres produits Ie plus géné- 
ralement employees dans Tindustrie et en pharmacie. Par Ie Dr. 
Benestor Liunel. Paris, 1874. 8vo. 

(Publications scientifiques et industrielles de E. Lacroix.) 

24. Gours de chimie générale élémentaire d'après les principes moder- 
nes, avec les principales applications k la médecine, aux arts in- 
dustriels et k la pyrotechnic comprenant I'analyse chimique qualitative 
et quantitative par M. F. Hétet. Paris 1875. 2 dln. 8vo. 

25. Essais sur la mécanique moleculaire, par P. Dronter* Paris, 
1876. 8vo. Met fig. 

(Publications scientifiques, industrielles et agricoles de E. Lacroix.) 

26. A new system of chemical philosophy , by «f. Dalton. Part I. 
Second édition. London, 1842; Part first of vol. II. Manchester and 
London , 1827. 2bdn. 8vo. Met pi. 

27. Report on the chemical analysis of the white sulphur water of 
the artesion well of Lafayette , Ind. , with remarks upon the nature 
of artesian wells by Ch. II. Wetherlll. Lafayette; Ind., (1859) 8vo. *7 IX 

28. Philosophie der Chemie, von C Jf. B. Harsten. Berlin, 1843 . 8vo. 

29. Das chemische Laboratorium der Universitat Ghristiania und die 
darin ausgeführten chemischen Untersuchungen, von A. Strecker. 
Ghristiania, 1854. 4to. Met pi. 

30. Geschichte der Chemie. Bearbeitet von dr. Th. Crerdlng. 
Leipzig, 1867. 8vo. 

31. Krystallographisk-Chemiske undersogelser af Th* Htortdahl. 

Universitetsprogram for 1ste semester 1881. Ghristiania, 1881. 4to. 

32. Dissertatio chymica inauguralis de aquis Leidensibus, def. Cr. JU. 
Perk. Leidae, 1849. 8vo. 

33. Dissertatio chymica inauguralis de incrustatione in lacu Rakaniensi 
def. P. Cr. van Anrooy, Zalt-Boemeliae , 1852. 8vo. 

34. Dissertatio chymica inauguralis de manganii pondere chymico 
def. A. C OademaiiS JTr. Lugduni-Batav orum, 1853. 8vo. 

35. Dissertatio chymica inauguralis de cybotio Gumingii, def. 
JT. JU. van Bentmelen. Lugduni Batavorum, 1854. 8vo. [|[^ C, MINERALOGIE EN GEOLOGIE. 

1. Berigten van aardbevingen in den jaare 1756 in de Nederlanden 
bespeurd. 8vo. 

(Uit de Nederlandsche Jaerboeken Januar^j 1756.) 

2. Schouwtooneel der akelige en " deerlyke verwoestingen , rampen , 
ongevallen en zonderlinge gebeurtenissen, sedert den eersten November 
1755 , zo in Portugal , Spanje ,^ Vrankrijk , Italië , Zwitzerland , 
Duitschland, het Noorden, Engeland en de Nederlanden, als buiten 
Europa 'door de aardbevingen , waterberoeringen , overstroomihgen 
en zeldzame luchtverschijnsels verwekt en voorgevallen. Verrijkt 
met aanteekeningen en met een naauwkcurige afbeelding van de 
verwoesting van Lisbon. Utrecht, 1756. 8vo. 

3. Schouwtoneel der akelige en deerlyke verwoestingen , rampen , 
ongevallen en zonderlinge gebeurtenissen, sedert den eersten November 
1755 zo in Portugal , Spanje , Vrankrijk , Italië , Zwitzerland , 
Duitschland , het Noorden , Engeland en de Nederlanden , als buyten 
Europa door de aardbevingen , waterberoeringen , overstroomingen 
en zeldzaame luchtverschynsels verwekt en voorgevallen. Verrykt 
met aantekeningen, bevattende een beknopte beschryving niet alleen 
van Lisbon, maar ook van alle de voornaamste steden, waarin die 

. rampen en ongevallen voorgevallen zyn. Op nieuws vermeerdert. 
Met een beknopt verhaal der aardbevingen en ONec^lt^^tDcav^tscv IX 48 

ledard het jaar ITaG , tot bet bepn van t jaar 1764; waar in byionder 
de omftandighfden van waterrloed van 1757, en de Terwoesting 
der stad Comorra in 1763, besloolen met de Watersnood ^an 't jaar 
1764. 8 Gravenhage, Z. j. 8¥o. Met pL 

4. Matnnrligke historie van den SL Pietersberg bq Maastncfat , door 
B. Wmmimm Aalst Wwm^. Uit het firanscb door «I. W. P«wte«r. 
Amsterdam, 1802—1804. 2 d]n. 8¥o. Met pL 

5. BesdiryTing oTer de inwendige gesteldheid des aardbols en de 
oudste ¥eranderingen die op dezelTe zqn voorgeTallen , alsmede over 
de basalt en steenkolen door S* ^mwmem Jae. Amsterdam, 1829. 8to. 

6. Verslagen Tan de heeren F. W. CmmTmié.9 P. Miurtlag en 
W. Jf. fhmwÊUmwt 9 orer de maatregelen tot bepaling van de daling 
des bodems in Nederland. 2 st. 8to. 

(Orergedmkt uit de Verslagen en Medededingen der Koninklijke Aka- 
demie Tan Wetenschappen ,A£d. cNatuurkunde», 1ste deeL 1853.) 

7. Eene beschouwing oTer de koolformatie Tan Bomeo , naar aanleiding 
Tan XVIII en XIX der Bqdragen tot de geologische en mineralogische 
kennis Tan Neda*landsch-Indië , door S. B leek r#dle* 8to. 

(OTerdrukje.) 

8. Onderzoek van een kopererts uit de Padang's boTenlanden (Sumatra) 
met een overzigt Tan hetgene esr oTer koperertsen in Ne^lands Indiê 
bdtend geworden is, door S. Bleelurede* 8to. 

(OTerdrukje.) 

9. Iets aangaande de artesische putten in het hotogdom Limburg, 
door A. ir. «• T»m mtemsdQk. (1844.) 8to. 

(Orerdrukje.) 

10. De bodem Tan het Oldambt en van Westerwolde door Dr. Cr.A. 
TemcHU^ 2 st. 8vo. Met platen. 

(Uittreksel uit een grooter werk.) 

11. OTer het dalen van de noordelijke kuststreken van ons land, door 
Cr. A« Temeau». Met eene plaat. Groningen, 1854. 8vo. 

12. Verslag van de commissie voor de geologische beschrijving en kaart 
van Nederland, over het vorrigte Tan October 1852 tot October 
1853 en Tan October 1853 tot October 1854. ('s Gravenhage , 1853, 
1854.) (Uitgebracht aan Z. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken.) 
2 stuks. 4to. 

13. Verhandelingen uitgegeven door de commissie belast met het ver- 
vaardigen eener geologische beschrijving en kaart van Nederland. 
Haarlem, 1853, 1854. 2 dln. folio. 

14. De bodem van Nederland. De zamenstelling en het ontstaan der 
gronden in Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven, 
door ir. €• IL Startnc. Haarlem, 1856—1860. 2 dhi. 8to. 

' Met pL 49 ix 

15. Bijdragen tot de kennis der nijverheid in Nederlandsch-Indiê, docMr 
de* ingenieurs van het mijnwezen in Ned -Indiê. — I. Tin-slakken (tra) 
welke op Banka onbenuttigd worden weggeworpen, door C de 
C^root. (Batavia, 1856.) 8vo. 

(Overgedrukt uit het Tijdschrift voor Nijverheid in Nederlandsch- 
Indië, deel III.) 
46. Voorraaals en thans. Opstellen over Neêrlands grondsgesteldheid van 

Dr. W. €. H. Staring. Haarlem, 1858. 8vo. Met kaarten. 
17. Een woord aan het publiek , betreffende : eene beschouwing over de 
kooliormatie van Borneo, naar aanleiding van de XVIIIde en XIX*» der 
bijdragen tot de geologische en mineralogische kennis van Nederlandsch- 
Indiê, door §. Bleekrode 9 door Corns. de Crroot. (Batavia» 
1859.) 8vo. 

(Overgedrukt uit het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch- 
Indië , deel XIX.) 
48. Overzigt van hetgeen er voor de geologie van Nederland verrigt 
is en nog te verrigten valt. Opgesteld in October 1860, door Dr. 
W. ۥ H. Staring. Haarlem, 1860. fol. 

19. Verhandeling over het ontstaan der losse steenen, die op de Drentsche 
heidevelden, en op andere plaatsen voorkomen, door JU. Dassen. 8vo. 

(Overgedrukt uit het Tijdschrift voor natuurlijke geschiedenis, 
Ilde deel , 4de stuk.) 

20. Benoeming der gesteenten , aangenomen bij het mijnwezen in 
Nederlandsch-Indië. 1864. Voornamelijk gevolgd naar Se aft en 
STaamann. 8vo. 

21. Bijdrage tot de geologische en mineralogische kennis van Neder- 
landsch-Indiê, door de Ingenieurs van het Mijnwezen in Nederlandsch- 
Indiê. XXXI. Ontginbare kolenlagen in de ommelanden van Bengkoelen, 
naar een verslag van P. van Hyk, door C* de Crroot* 
(Batavia, 1864.) 8vo. Met eene kaart. 

(Overgedrukt uit het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch- 
Indië. deel XXVI.) 

22. £ene bijdrage tot de kennis van de Nederlandsch-Indische steenkolen, 
door Corns. de Groot. Met vijf bijlagen. Rotterdam, 1865. 8vo. 

23. Over de Borneo-steenkoien en hare geschiktheid als brandstof, 
door C* de Groot. (Batavia, 1868.) 8vo. 

(Overgedrukt uit het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch* 
Indiê , deel XXX.) 

24. Ontwerp van kopermijn-ontginning op het eiland Timor, door 
H. de Bruyn. Leiden, 1869. 8vo. Met kaart. 

25. Over de aardoliën der Nederlandsche Oost-indische bezittingen 
door £• H. Ton Baunihauer. Overgedrukt uit de Verslagen en 
Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdee* 
ling Natuurkunde, 2e reeks, deel II l. Amsterdatïi,\%^ .%NO.'^^\.Viïö^«ïv. BC 50 

96. Het Ombilieii-kolenYeld in de Padangsche Bovenlanden en het 
transportstelsel op Sumatra's Westkust. (Door W. H. de Greve.) 
^ *s6ravenhage, 187i. 4to. Met kaarten. 

27. Topographische en geologische beschrijving van een gedeelte van 
Sumatra's Westkust, door M. D. JU. Terbeek. Batavia, 1883 
gi\ 8vo. Met atlas in folio. 

28. Verslag omtrent een geologisch onderzoek van de gronden in de 
Betuwe, in verband met waarnemingen betrefifende de doork welling 
der dijken , op last van den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, ingesteld door Dr. F. Seelhetm. 's Gravenhage, 1883. 
4to. Met platen. 

<29. Rede betreffende de ramp, veroorzaakt door de werking van den 
* vulkaan Rakata (Krakataoe) in 1883, door Corns. de Crroot, 
uitgesproken in de Indologische Vereeniging te Delft, den 18den 
Februari 1884. 'sGravenhage, 1884. 8vo. 

90. Description d'une sonde de mer ou bathométre, qui pourraservir 
k sonder toutes les profondeurs des mers, précédée d'un coup d'oeil 
géologique sur la terre, pour autant que Ie sujet y est intéresse par 
A* Tam Stlprlaam LaTs^ius. La Haye, 1805, 4to. Met pi. 

31. Précis du cours de mineralogie enseigné è Tlnstitut des Ingénieurs 
des voies de communication. St. Petersbourg, 1828. fol. 

32. Mémoire sur Texploitation des mines des comtés de Gomwall et 
de Devon, par ^M. Combes. (Ëxtrait des Annales des Mines, 

Ille Serie, tome V.) Paris, 8341. 8vo. Met platen. 

33. Aérage des mines par Ch. Contbes. Avec supplément. (Extrait 
du tome XV et XVIII des Annales des Mines.) Paris, 1839—1841. 
2 bdn. 8vo. Met platen. 

34. Recherches sur Ie giseraent et Ie traitement direct des minerais 
de fer dans les Pyrénées, et particulièrement dans TAriége, suivies 
de considérations historiques, économiques et pratiques surletravaii 
du fer et de Tacier dans les Pyrénées, par JF. Fran^ots. Avec 
planches et dessins au microscope par F. Mereadter. Paris, 
1843. 2 bdn. 4to. 

35. Note relative k Tune des causes présumables des phénoménes 
erratiques, par E. de Beaumoiit. (Extrait du Bulletin de la 
Société géologique de France, 2e série, tome IV, séance du5 Juillet 
1847.) Paris. 8vo. 

36. Rapport sur les recherches géologiques, exécutées par ordre du 
gouvernement pendant Tannée 1852 dans la Néerlande. (Extrait du 
premier volume des Mémoires , publiés par la commission générale.) 
Harlem, 1852. 4to. 

S7. Goap d'ceil géologique sur les mines de la monarchie autrichienne , 
rédigé, par ordre de Tinstitut impérial et royal de geologie, par Ie 51 Ï5S Ghevalier Fr. de Ha«er et Fr. Fcetterley avec une introduc- 
tion par €r. Haidinger. Traduit sur I'original allepiand par Ie 
comte A. Marschall. Vienne, 1855. 4to. 
38 Observations sur les phénoménes d'érosion en Norvège , recueillies 
par JF. C HOrbye, et publiées avec I'autorisation du sénatacadé- 
mique par B. II. Keilhau. Avec trois cartes et deux planches. 
Programme de rUniversité pour Ie Ier Semestre 1857. Ghristiania, 
1857. 4to. 

39. Geologie. Affaissement du sol et envasement des fleuves survenus 
dans les temps historiques par A. de LaTeleye. Amsterdam, 
1859. 8vo. 

40. Monographie des brachiopodes fossiles du terrain crétacé supérieur 
du ducbé de Limbourg , par JT. Bosqaet. Première partie : 
Graniadae et terebratulidae (Subfamilia Thecidiidae). (Extrait du 
troisième volume des Mémoires pour servir è la description géologique 
de Ia Néerlande.) Haarlem, 1860. 4to. Met platen. 

41. Aper^u des ossements fossiles de Tépoque diluvienne trouvés dans 
la Néerlande et les contrées voisines par W. C H. Staring. 
(Extrait des Bulletins et comptes-rendus de TAcadémie Royale des 
Sciences, Section Physique, Volume XII.) Amsterdam, 1861. 8vo. 

4 2. Notice sur les restes du mosasaurus et de la tortue de Maastricht , 
conservés au musée de Teyler k Üarlem, par W. C H. Staring. 
(Extrait des comptes rendus de 1'académie royale des sciences, 
Section sciences exactes, Volume XIII.) Amsterdam, 1862. 8vo. 

43. Rapport sur les progrés de la mineralogie par €r. Delafosse. 
Publication faite sous les auspices du Ministère de Tinstruction 
publique. Paris, 1867. 8vo. 

44. Le glacier de Boium en Juillet 1868 par %. A. Sexe. Avec 
gravures sur bois. (Programme de l'université pour le premier 
semestre 1869.) Ghristiania, 1869. 4to. (In de Noorweegsche en 
de Fransche taal). 

45. Le névé de Justedal et ses glaciers , par C de üeue^ Programme 
de l'université royale de Ghristiania du second Semestre 1870. Publié 
par les sojins du sénat académique par ü. A. üexe. Avec une carte , 
9 photographies et unp planche lithographée. Ghristiania, 1870. 4to. 

46. Des affaissements du sol produits par Texploitation houillière. 
Mómoire adressé k ^'administration communale de Liége par Cr. 
Bnntont* Liége, 1871. 2bdn. 4to. Met atlas. 

47. Les oscillations des cötes de France par Delesse. Extrait du 
bulletin de la Société de géographie. (Janvier 1872.) Paris, 1872. 
8va. Met kaart. 

48. Les eaux thermales de Pile de San-Miguel (A^ores) Portugal. 
LisbonnQ, 1873. 8vo. 

49. Le fond des mers. Études lithologiques. Lithologie du fond des lï 5a 

mers, par M. Delesse. Par M. Alexls Delaire. (Extrail des 

Annales- du Conservatoire.) (1875). 8vo. 
50. * L'ancienne jonction de i'Angleterre a Ie France ou Ie détroit de 

Galais, par IVtcolas Desmarets* Paris, 1875. Avec 2 cartes 

topographiques. 8vo. 
5i. Portugal. Notice sur la mine de pyrite cuivreuse de S. Domingos. 

Commune (concelho) de Mertola province do Alemtejo. Lisbonne, 

1876. 8vo. met kaart. 

52. Notice sur Ie terrain houiller du Limbourg Néerlandais, par 
M. Bogaert. Paris, 1877, 8vo. Met kaarten. 

53. Explosion d'acide carbonique dans une mine de houiile; par M. 
Delesse. (Extrait des comptes rendus des séances de 1' Académie 
des Sciences t. LXXXIX, séance du 17 Novembre 1879). 4to. 

54. Queiques résultats d'études sur Ie terrain houiller du Limbourg 
Néerlandais, par Conrad Bttttgenbach. Amsterdam, 1880. 8vo. 

55. Manual of Mineralogy , including observations on mines , rocks , 
reduction of ores , and the applications of the science to the arts. 
With 260 illustrations. By Jaihtes D. Dana, A. M., second 
edition. New Haven, 1849. 8vo. 

56. Diagrams of geology, history, and physical geography. London, 

1849 , 1850. 4to. 

57. Report of the secretary óf war , communicating Information in 
relation to the geology and topography of Galifornia. Washington, 

1850. 8vo. 

(Senate documents.) 

58. Section of the earth's crust, on a large scaie, showing cleariy the 
arrangement of the Strata , etc. London , 1852. 4to. 

59. First report of a geoiogical reconnoissance of the northern 
counties of Arkansas, made during the years 1857 and 1858 by 
D. D. Owen, assisted by W. Klderhorst and £• T* Cox. 
Little Rock, 1858, 8vo. Met pi. 

60. Second report of a geoiogical reconnaissance of the middle and 
Southern countries of Arkansas , . made during the years 1859 and 
1860, by D. D* Oiren, assisted by R. Peter, JU. lieo 
liesquereax and £. Cox. Philadelphia , 1860. 8vo. Met pi. 

61. Department of Science and Art. Prospectus of the government 
school of mines and of science applied to the arts. 9th Session. 
1859—60. London, 1859. 8vo. 

62. The Victorian Government Prize Essay. Essay on the origin and 
distribution of Gold in quartz veins, and its association with other 
minerals and on the most improved methods of extract ing gold 
from its matrices. Motto aPick and Pen» by Henry Rosa les. 
M. & G. E. Melbourne, 1861. 8vo. 53 IX 

63. The Gold fields of Victoria in 1862. (Second Tbousand, Melbourne.) 
1863. 8vo. 

64. * Annual Report of the State Geologist of New Jersey for 1869 & 
1870. Trenton, 1870. New- Brunswick, 1871. 8vo. 2 bdn. Met platen 
en kaarten. 

65. On the rise of land in Scandinavia by i(* A. Sexe* Ghristiania, 

1872. 8vo. 

66. Engineer department, United States army. An Essay concerning 
important physical features exhibited in the Yalley of the Minnesota 
river and upon their signification by Q. H. Warren. (Part II of 
Report of the Minnesota river, snhmitted to Brig. Gen. A. A. 
Humphreys, chief ef cngineers, October 31. 1874). Washington, 
1874. 8vo. 

67. Lehrbuch der Oryktognosie , von dr. J. R. Blum. Mit 300 
krystallographischen Figuren. Zweite, vermehrte und verbesserte 
Auflage. Stuttgart, 1845. 8vo. 

68. Taschenbuch für Freunde der Geologie von K. C t. lieonhard. 
Mit Stahlstichen , einer Lithographie undmehreren Zwischendrücken. 
1—3. Jahrgang. Stuttgart, 1845—47. 3 dln. 8vo. 

69. Das Christiania-Silurbecken , chemisch-geognostisch untersucht, 
von Th. HJerulf. Auf Veranstaltung des academischen GoUegiums 
herausgegeben von A. Strecker. Mit einer geognostischen Uber- 
sichtskarte und Profilen. Ghristiania, 1855. 4to. 

70. Handwörterbuch der Berg-, Hutten- u. 8alzwerkskunde , der 
Mineralogie und Geognosie. Herausgegeben von dr. C Hartmanii. 
Zweite ganzlich neu bearbeitete Auflage. Weimar, 1859 — 60. 3 dln. 8vo. 

71. Geologische Elemente enthaltend einen idealen Erddurchschnitt 
sowie die Geschichte der Erde nach den fünf geologischen Entwick- 
lungsperioden mit genauer Angabe der Eruptionen , Systeme und 
Format ionen , Charakteristik der Systeme und Verzeichniss der 
organischen Ueberreste ( Verst einerungen). Für Schulen und zum 
Selbstunterricht , zusammengestellt von Wilhelm IVetdtg. 
Heidelberg 1873. 8vo. (eene kaart in omslag.) 

72. Mineralische Kohle. (Gruppe I, Section 1.) Bericht von J. Pechar 
und dr. A. Peez. (Officielier Ansstellungs-Bericht herausgegeben 
durch die General-Direction der Weltausstellung 1873). Wien, 1874 
8vo. Met platen. 

73. * Alpha betisches Firraen-Verzeichniss sammtlicher Kohlengruben lm 
Ober-Berg-Amts-Bezirk Dortmund, von J. i^levers. Iserlohn, 

1873 , 1874. 2 bdn. 8vo. 

74. * Atlas des Bergwesens , von Retnhold i^chwamkrug und 
Ferdinand Btschoff* 8 Tafeln in Holzs-chnitt nebst erlauterndem. 
Texte. Leipzig, 1874. 8vo. IX 54 

75. *Die Steinkohlen des Ruhrgebietes. Zusaramenstellung der bedeu- 
tendsten Zecben des Rubrkohlen-Reviers, unter Angabe der Qualitat 
der geforderten Kohlen , etc. Köln, 1876. 8vo. 

76. *Die Braunkohle. Ein popularer Vortrag von ۥ F. ZIncken 
in Leipzig. Leipzig, 1878. 8vo. 

77. ^mmlungen des geqlogischen Reichs-Museums in Leiden. I. 
Beitrage zur Geologie Ost-Asiens und Australiens. Herausgegeben 
von K. Martin en A. Wlehmann. Band I— III. (9 afl.) Band 
IV afl. 1. Leiden 1884—1884. 8vo. met platen. 

78. Reale accademia dei Lincei. Estrat to della sessione VI del 5 maggio 
1872. — Sulla cenere lanciata dal Vesuvio alla fine della passata stra- 
ordinaria eruzione. — Nota del prof. cav. Alessandro Betocchl, 
Inspettore del Genio Givile. 4to. 

79. Sociedade de Geograpbia de Lisboa. Explora^óes Geologicas e 
Mineiras nas Golonias Portugue^as. Gonferencia feita na Sociedade 
de Geograpbia de Lisboa na noite de 17 de Janeiro de 1881 por 
liOaren^o üallietro. Lisboa, 1881. 8vo. 

80. Besvarelse af den af det Akaderaiske Gollegium d 23 de Mai 1854, 
fremsatte Pi'isopgave Nr. 6. At underkaste de iorskjellige Tbeorier. 
der ere fremsatte om Dannelsesmaaden af de uskiktede Bjergarter i 
Ghristianias Overgangsformation , en videnskabelig Prövelse, samt 
veie dem mod hinanden; af Th. HJernlf. 8vo. Met fig. 

81. lagttagelser over den postpliocene el Ier glaciale forniation i en del 
af det sydlige Norge af Prof. dr. UI* i^ars og Lector Th., HJernlf* 
Ghristiania, 1860. 4to. Met kaart en fig. 

82. Geologiske undersögelser i Bergens omegn afTh* Vtor^jllahl og 
UI* Irgens. Med et tillaeg om Qeldstykket mellem laerdal og Urland 
samt om profilet over FileQeld af Th. HJervlf. Gbristiania, 1862 
4to. Met kaart en fig. 

83. Om sneebraeen folgefon af i(. A. Sexe. Ghristiania, 1864. 4to. 
Met kaart. 

84. Om de geologiske forbold paakyststraekningenafNoirdreBe^genbus 
Amt, af UI. Irgen» og.Th. Hlortdahl. Gbristiania, 1864. 4to 
Met kaart en fig. 

85. Om de i Norge forekommende fossile dyrelevninger fra qvartaer- 
perioden, et bidrag til ver faunas historie. Af dr. ]IUel|»el Sars. 
Med 4 lithograpberede plancher. Gbristiania, 1865. 4to. 

86. Veiviser ved geologiske excursioner i Ghristiania om,egn: med et 
farvetrykt kart og flere traesnit. Af Lector Theodor HJerulf. 
Ghristiania, 1865. 4to. Met pi. 

S7. Maerker efter en iistid i omegnen af HardangerQorden af M. A. 
^•Ke. Gbristiania, 1866. 4to. Met kaart en pi. 
(Aan de bijgevoegde fransche vertaling ontbreken de 2 laatste blz.) 55 J 

88. Forekomster af kise i Visse skifere i Norge, med 3 plancher og 
fiere traesnit af Amund Heiland, udgivet ved E. B. Mttnster. 
Christiania, 1873. 4to. 

89. On Giants Galdrons, by S. A. I^exe. — Jaettegryder og gamles 
Strandlinier i fast klippe af S. A. I^exe. Med. traesnit. üniversitets- 
program. Christiania, 1874. 4to. 

90. Om stratifikationens spor af dr. Theodor HJer«lf. Christiania, 
1877. 4to. Met houtsneefiguren tusschen den tekst. 

X» D. METEOROLOaiE. 1. Bericht wegens eene merkelijke verbetering in het maken van 
barometers, door P. filzenbroek. 8vo. Met plaat. 

(Overgedrukt uit de Verhandelingen van de HoHandsche Maat- 
schappije der Weetenschappen. Zesde deel, Ie stuk. 1761.) 

2. Natuurlijke historie van den dampkring en deszelfs invloed over 
de geheele wereld. Naar het fransch van Rtchard* Leiden, 1772. 4to. 

3. Rekenkundige regelen om de astronomische, fransche, engelsche, 
rhijnlandsche en amsteldamsche meetschaalen der barometers met 
elkander te vergelijken , door Q. Brender k Brandts. (Her- 
drukt uit het tweede ' deel van het genees-, natuur- en huishoud- 
kundig kabinet, door den heer J, Toegen Tan C2ngelen* M. D.) 
Leyden, (1780.) 8vo. 

4. Tafereel van harde winters, doormengd met staatkundige en andere 
gebeurtenissen van die jaaren, in ons vaderland, door J. HE. Hertng* 
Amsteldam; (1784.) 8vo. Met kaart en pi. 

5. Gedenkwaardige waarneemingen en annotatiên of aanteekeningen 
der vrieskoude en van het weeder, gedurende November en Decem- 
ber 1798 en Januarij en Februarij 1799, door J. Cantzelaar. 
Rotterdam. 8vo. 

6. Beschrijving van den storm van den 9den November des jaars 
1800. Haarlem, 1801. 8vü. 

7. Verklaring^Jder verhevelingen of korte meteorologie, voornamelijk 
betrekkelijk tot deze [gewesten , door li. H. QreTe. Haarlem, 
1817. 8vo. 

8. Gedenkboek van den*orkaan in|November 1836 en van den daarop 
gevolgden kersstorm.|| Door C Tan der TyTer. Amsterdam, 
1837. 8vo. 

9. Verhandeling over de electriciteit des'dampkrings op zee, en de 
middelen ter beveiliging vanj schepen, tegen het gevaar, waaraan 
dezelve, ten dien opzigte zijn blootgesteld; door D* Q. Muller. 
(üit de Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het zeewezen en 56 

de zeevaartkunde, door Jhr. €r. A. Tindal en Jb. I^wart. lil. 
D. 1. st.) en Nadere beschouwing der afleiders aan boord van *s Rijks 
schepen, ten vervolge op de in. dit Tijdschrift Ille Deel Ie stuk, 
opgenomen verhandeling over dit onderwerp , door Dr. Cr. Huiler* 
(Met eene plaat) Uit de Verhandelingen en berigten betrekkelijk het 
zeewezen en de zeevaartkunde van Jhr. Cr* A. Tindal en Jb* 
i^wart. (1848.) NO. 2. Arasterdam, 1842 en 4848. een band. 8vo. 

10. Uittreksel uit de meteorologische waarnemingMi , gedaan aan boord 
van Z. M. korvet Boreas, op eene reis naar Oostindië en terug, 
door J. Boelen en Brutel de la RlTlère, in de jaren 1840 
tot 1842. Medegedeeld door W. Wenckebacb. Uitgegeven door' 
het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschap- 
pen. Utrecht, 1844. 8vo. 

11. Uitkomsten der meteoroloüische waarnemingen, gedaan te Utrecht, 
in de jaren 1839 — 1843. Medegedeeld door R. Tan Rees- Uit- 
gegeven door het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en 
wetenschappen. Utrecht, 1844. 8vo. 

12. Uitkomsten der meteorologische waarnemingen, gedaan te Breda 
van 1839 — 1846 door en onder leiding van Dr. W. Wenckebacb, 
medegedeeld door Dr. C* H* D. Buys Ballot. (Met 13 uitslaande 
tabellen.) Uitgegeven door het provinciaal Utrechtsch genootschap van 
kunsten en wetenschappen. Utrecht, 1848. 8vo. 

13. Uitkomsten der meteorologische waarnemingen, gedaan in 1849 
en 1850 te Utrecht en op eenige andere plaatsen in Nederland, door 
Dr. C H* D. Buys Ballot. Met de daarbij behoorende wind- 
waarnemingen in Nederland gedurende de jaren 1849 en 1850 bijeen- 
verzameld door Dr. F. W. C Krecke. (Autographie.) Uitgegeven 
door het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en weten- 
schappen. Utrecht. 1851. 2 dln. 4to. 

14. Meteorologische waarnemingen in Nederland. 1851. Met aanwijzing 
van de afwijkingen der weersgesteldheid van den gewonen gang en 
magnetische afwijkingen te Utrecht in minuten boogs. Door Dr. 
€. ü. D. Buys Ballot. Utrecht, 1852. 8vo. Met tabellen. 

15. Meteorologische waarnemingen in Nederland en zijne bezittingen, 
en afwijkingen van temperatuur en barometerstand op vele plaatsen 
in Europa , uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Meteorolo- 
gisch Instituut. 1852—1854, 1856—1884. (Sedert 1865 onder den 
titel: Meteorologisch Jaarboek.) Utrecht 1852—1885. 43 dln. langw. 4to. 

16. Description de Tobservatoire météorologique et magnét ique a Utrecht, 
par F. W. C Krecke. Avec planches. Publiée par la Société 
provinciale des arts et des sciences a Utrecht. Utrecht, 1850 8vo. 

17. Het beginsel vaii de Wet der Stormen. Eene gids voor zeelieden. 
Naar het engelsch van J* Sedgwick. Met eene voorrede Tan 
Dr. ۥ H. D* Bays Ballot. Utrecht, 1852. Svo. Met platen. ^ 57 

18. Het universeel extract-journaal met verklaring ten gebruike van de 
nederlandsche zeelieden, uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch 
Meteorologisch Instituut. Utrecht, 1853. 8vo. Met plaat. 

19. * Handleiding tot de kennis der meteorologie , voornamelijk voor 
zelfonderrigt. Met een aanhangsel, bevattende inlichtingen en voor- 
schriften tot het doen van meteorologische waarnemingen en alle daartoe 
benoodigde tafels, door Dr. F«W.CKrecke. Haarlem, 1867. 8vo. 
Met platen. 

20. *De orkaan in den nacht van 14 op 15 October 1877, beschreven 
door den gezagvoerder van het stoomschip aCastori). Amsterdam, 

1878. 8vo. 

21. Weder voorspel tingen, door Mr. J. P. Amersfoordt, mede- 
gedeeld in het Weekblad van Haarlemmermeer. N**. 8. dd. 21 Februarij 

1879. fol. 

22. Regen waarnemingen in Nederlandsch-Indiê. Jaargang I — III. 1879 
—1881, door Dr. P. A. Bergsma; jaargang IV en V, 1882—1883, 
door Dr. J. P. Tan der i^tock. Batavia, 1880— 1884. 5bdn. 8vo. 

23. Observations made at themagneticaland meteorologicalObservatory 
at Batavia. Published by order of the government of Netherlands 
India. Meteorological observations ünder the direction of Dr. P. A* 
Bergsma. Vol. I— V. Batavia, 1871—1882. fol. 

24. Royal Dutch Meteorological Institute. Suggestions on a uniform 
system of meteorological observations. Utrecht, 1872. 8vo. 

25. A sequel to the Suggestions on a uniform system of meteorolo- 
gical observations. Utrecht, 1873. 8vo. 

26. Lettre è M. Ie comte de * * * oü Ton donne les principaux élémens 
pour servir è la theorie des vens dans les zones tempérées, etc. 
Dissertation historique sur les vents alisés Sc les moussons que Ton 
éprouve périodïquement k la mer entre les tropiques & aux environs , 
par E. Hallet. (1753.) 8vo. 

(Uit de Transactions Philosophiques.) 

27. Dissertation sur la comparaison des thermomètres , par J. 1I« Tan 
S^ninden* Leide, 1792. 8vo. 

28. Cours complet de météorologie de F. li. Kaemtz. Traduit et 
annoté par Ch. MEartlns. Avec un appendice contenant la repré- 
sentation graphique des tableaux numériques , par li. I^alanne* 
Paris, 1843. 8vo. Met platen. 

29. Courants et révolutions de Tatmosphère et de la mer comprenant 
une theorie nouvelle sur les déluges périodiques par F. J«llen. 
Paris, 1860. 8vo. 

.90. Etudes sur les mouvements de Fatmosphére, par C* ME. Quld- 
berg et II . Mohii. (Programmes de Tuniversité.) Christiania, 
1876 & 1880. 2 din. 4to. Met platen en houtsneefigureu \w dsvYV^V&N., X 58 

34. Vollstandige und auf Erfahrun^i^ gQgründete Beschreibung von allen 
sowohl bisher bekannten als aiich einigen neuen Barometern. Mit 
sechs Kupfertafeln. Nebst einem Anhang seine Thermometer betref- 
fend von J. F. liuz. Nürnberg und Leipzig, 1784. 8vo. 

32. Yersuch kritischer Nachtrage und Supplemente zur Luzischen Be- 
schreibung alterer und neuerer Barometer, und anderer meteoro- 
]ogischen Werkzeuge von F. W. Tolgt. Leipzig, 1802, 8vo. 
Met platen. 

33 Untersuchungen über den Magnetismus der Erde von C« Han- 
steen. Übersetzt von P. Tresehow Hanson* Erster Theil. 
Die mechanischen Erscheinungen des Magneten. Mit 5 Kupfertafeln 
und einem Atlasse von 7 Karten. Ghristiania, 1819. 4to. De Atlas 
in fol. 

34. Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins in 
den Jahren 1836>-i841. Herausgegeben von C F. Crauss und 
W. Weber. Mit Steindruckfafeln. Göttingen u. Leipzig, 1837— 1843. 
6 bdn. 8vo. und 20 Tafeln. Resultate. Jahrgang 1838 u. 1841. Leipzig, 
1839 u. 1843. 2 bdn. 4to. 

35. Atlas des Erdmagnetismus nach den Elementen der Theorie ent- 
worfen. Supplement zu den Resultaten aus den Beobachtungen des 
magnetischen Vereins unter Mitwirkung von C W« II. Crold- 
sehmldty herausgegeben von C* F* Qanss und W« Weber. 
Leipzig, 1840. 4to. 

36. Resultate magnetischer, astronomischer und meteorologischer Be- 
obachtungen auf einer Reise nach dem östlichen Sibirien in den 
Jahren 1828 — 1830 von C Hansteen und Due. Mit drei Karten 
und einen Figur-Tafel. Herausgegeben von der Gesellschafl der 
Wissenschaften zu Ghristiania, 1863. 4to. 

37. Meteorologische Beobachtungen an der Königlichen üniversitats- 
Sternwarte zu Ghristiania 1837—1863. Ghristiania, 1865. 5 afl. in 
3 bdn. 4to. 

38. Entwurf zu einem Schiffs-Tagebuch dem freien Deutschen Hoch- 
stifte zu Frankfurt a/M. vorgelegt von F* K. Krepp* Beilage zum 
Sitzungsbericht der am 23. u. 24. Juli 1865 zu Frankfurt a/M. ab- 
gehaltenen ersten Jahresversammlung Deut«cher Meister und Freunde 
der Erdkunde. Plano. 

39. * Die periodischen und nicht periodischen Verand erungen des Baro- 
meterstandes, so v^ie die Stürme und das Wetter über der hanno- 
verschen Nordseeküste, als Grundlage der Sturm- und Wetter-Pro- 
gnose, dargestellt von Dr. ME* A. F* Prestel. Mit zwei Tafeki in 
Steindruck. Emden, 1866. 4to. 

40. ^Anleitung zur Anstellung meteorologischer Beobachtungen und 
Sammlung von Hilfstafeln, von Dr. Carl ^ellnek* Wien, 1876. 
8vo. Met figuren in den tekst. 59 

41. Windrosen des südlichen Norwegens. Mit der Goldmedaille König 
Garis XV belohnte Abhandlung von C de Seue* Universitats 
program für das erste Semester 1876, herausgegeben von H. ]IIohii« 
ilit 40 lithographirten Tafeln. Kristiania, 1876. 4to. 

42. Meteorological observations and essays by J. Dalton. Second 
edition. Manchester, 1834. 8vo. 

43. On the influence of water on the temperature of soils. Also, on 
the quantity of rain water, and its discharge by drains by J* 
Parkes. London, 1844. 8vo. 

44. Observations on days of unusual magnetic disturbance, made at 
the British colonial magnetic observatories, under the departments 
of the ordnanne and admiralty. Printed by the British government 
under the superintendence of £• Sabtne* VoL I. part I. 1840, 
1841 ; part II 1842—1844. London, 1843, 1851. 2 bdn. 4to. 

45. Observations made at the magnetical and meteorological observator y 
at Toronto in Ganada. Printed by order of Her Majesty's Government 
under the superintendence of C2. i^ablne. Vol. I 1840— 1842. — 
Vol. II 1843—1845. With abstracts of the observations to 1848, and in 

' some cases to 1852, inclusive. London, 1845, 1853. 2 dln. 4to. Met pi. 

46. Observations made at the magnetical and meteorological observa- 
tory at St. Helena. Printed by order of Her Majesty's Government 
under the superintendence of £• Sablne. Vol. I. 1840 — 1843 with 
abstracts of the observations from 1840 — 1845 inclusive. Vol. II. 
1844—1849. London, 1847, 1860. 2 dln. 4to. Met pi. 

47. Observations made at the magnetical and meteorological observa- 
tory at Hobarton, in van Diemens Island and by the antarctic naval 
expedition. Printed by order of Her Majesty's Government, under 
the superintendence of C2. Sablne. Vol. I. 1841, 1842, with ab- 
stracts of the observations from 1841 — 1848 incl. Vol II. 1843 — 
1845, with abstracts of the observations from 1843 — 1850 incl. 
Vol. III. 1846—1848. London, 1850—1853. 3 dln. 4to. Met platen. 

48. Observations made at the magnetical and meteorological observator y 
at the cape of Good Hope, printed by order ofHerMajesty's Govern- 
ment under the superintendence of £• Sablne* Vol. I. Magnetical 
observations, 1841 — 1846, with abstracts of the observations from 
1841—1850 inclusive. London, 1851. 4to. Met pi. 

49. Photographic self-registrering magnetic and meteorological appa- 
ratus, invented by Ch« Brooke* (Extracted from the lUustrated 
Magazine of Art. N». 13.) 1852. 4to 

50. Smithsonlan contributions to knowledge. On the recent secular 
period of the Aurora Borealis, by D. Olmsted* (Accepted for 
publication, January, 1855.) Washington city: Published by the 
Smithsonian Institution, 1856. 4to. 60 

51. Appendix. Record of auroral phenomena observed in the Higher 
Nortbevn latitudes. Compiled by P« Force* Pubb'shed by the 
Smithsonian Institution. Washington, 1856. 4to. 

52i Results of meteorological observations, made under the direction 
of the United States Patent office and the Smithsonian Institution, 
from the year 1854 — 1859 inclusive, being a report of the commis- 
sioner of patents made at the first session of the thirty-sixth congress. 
Washinfeton, 1861, 1864. Vol. I and vol. II. part. I. 4to. 

(Senate documents.) 

53. Astronomical and meteorological observations made at the United 
States naval observatory during the year 1863 and 1864. Published by 
authority from the hon. secretary of thenavy Captain J. UI. Crllllss. 
U. S. N. , superintendent. Washington, 1865 en 1866. 2 bdn. 4to. 

54. Annual report of the chief signal-officer to the secretary of war 
for the years 1872 and 1875 Washington, 1873, 1875. 2 bdn. 8vo. 
Met platen en kaarten. 

55. First annual report of the United States geological survey to the 
Hon. Garl Schurz, secretary of the Ihterior by Clarence Mlng, 
directer. Washington, 1880. gr. 8vo. Mot kaart. 

56. Second annual report of the United States geological survey to 
the secretary of the Interior 1880—1881 by J. "W. Powell, 
directer. Washington. 1882. gr. 4to. Met platen in en buitenden tekst. 

57. Third annual report of the United States geological survey to the 
secretary of the Interior 1881—1882 by J. W, Powell. Was- 
hington, 1883. 4to. Met platen. 

58. Twelflh annual report of the United States geological and geo- 
graphical survey of the territories: a report of progress' of the 
exploration in Wyoming and Idaho for the year 1878. In two parts 
by F. T, Hayden. Washington, 1883. 8vo. Met platen. 2 bdn. 
Met atlas in portefeuille. 

59. United States geological survey. Tertiary history of the Grand 
Canon district with atlas by Clarence £• Dutton/Washington 
1882. 4to. met atlas in groot fol. 

(Monographs of the U. S. Geological Survey, Volume II.) 

60. Department of the Interior. Monographs of the United States 
geological survey. Volume III. Geology of the Comstock lode and 
the Washoe district. With atlas By Qeorge F. Becker. Was- 
hington, 1882. 4to. Met pi. de atlas in gr. fol. 

61. Department of Interior United States geological survey. — Mineral 
resources of the United States, by Albert Williams^ Jr. 
Washington, 1883. 8vo. 

62. Department of the Interior. Monographs of the United States 
geological survey. — Volume IV. Comstock mining and miners, by 
CSllot liOrd. Washington, 1883. 4tp. Met platen. 61 XI 

63. Department of the Interior. Bulletin of the United States geolo- 
gical survey. N». 1—6. Washington, 1883, 1884, 6 stuks. 8vo. Met 
platen. 

64. Meteorologiske iagttagelser paa Ghristiania observatorium. 1864 — 
1867. Ghristiania, 1865—1868. 4 dln. 4to. 

65. Meteorologiske iagttagelser paa fem telegrafstationer ved Norges 

e 

kyst. Reducwede og sammenstillede of J. J. Astrand. Forste og 
anden aargang. Udgivne af det kongelige norske Frederiks nniversitet 
ved C. Fearnley. Ghristiania, 1866. 4to. 

66. Meteorologiske iagttagelser i det sydlige Norge. 1863 — 1864 — 1865— 
1866. Udgivne af det kongehge norske Frederiks universitet ved det 
norske meteorologiske institut. Ghristiania, 1867. 4to. 

67. Norsk meteorologisk aarbog for 1867—1870, 1872 1873. Udgivet 
af det norske meteorologiske institut. Ghristiania,1868— 1874. 6 bdn.4to. 

!• E. NATUURLIJKE HISTORIE. (BOTANIE, ZOÖLOGIE ENZ.) 

1. Den zeeworm beschouwd in zijn eigen aard en natuur, vsraardoor 
zij die schadelijke, vreeselijke en verdervende woede aanrigt in 
'slands paaien en houtwerken, nevens een onderzoek na deszelfs 
afkomst en oorsprong, mitsgaders eene overwegingehoe,en wat voor 
middelen met vrugt en voordeel tegens dit verderf en den zeeworm 
konden gebruikt worden, door A. de Bruyn. Rotterdam, 1735. 8vo. 

2. Groot en algemeen kruidkundig , hoveniers , en bloemisten woorden- 
boek. Met koperen platen, door Ph« ntller. Volgens den laatsten 
druk uit het engels vertaald door J. Tan Gems. Leiden, 1745. 
2 dln. in één band. fol. 

3. Natuurlijke historie van Holland, door J. Ie Francq Tan 
Berkhey. Met afbeeldingen. Amsterdam 1769—1779. Dl. I— III, 
IV, 1ste stuk. 10 bdn. 8vo. 

4. Nederlandsche vogelen ; volgens hunne huishouding , aard en eigen- 
schappen, beschreven door C IVozeman en na diens overlijden 
door n. Houttayn. . Met gekleurde teekeningen naar 't leeven, 
door C Sepp en Zoon. Amsterdam, 1770—1829. 5 dln. fol. 

(Het 5de deel in portefeuille.) 

5. De mensch, zooals hij voorkomt op den bekenden aardbol, be- 
schreven door n. Staart 9 afgebeeld door J. Huyper. Tweede 
druk. Zalt-bommel, 1825, 1826. 6 dln. 8vo. Met pi. 

6. Krijgskundige loercursus ten gebruike der Koninklijke militaire 
akademie. Handleiding tot de paarden kennis voor de kadetten der 
kavallerie en artillerie, door F. Tan der PoUt Tweede druk. 
Breda, 1842. 8vo. Met fig. in den tekst. XI 6i 

7. Handleiding tot de paardenkennis voor de onder-officieren en 
korporaals der kavalierie en artillerie, door F« Tan der Poll. 
Breda, 4844. 8vo. Met fig. in den tekst. 
8 Verhandeling over de rupsen-soorten en derzelver verdelging, door 
D. Buyzen. (Uitgegeven door bet provinciaal genootschap van 
kunsten en wetenschappen in Noord- Braband.) 's Hertogenbosch , 
1845. 8vo. 
9. Korte beschrijving der thans heerschende aardappelen-epidemie en 
der middelen tegen hare verspreiding , door P. J. Campag ne. 
Tiel en Arnhem , 1845. 8vo. 
10. De Zuid-Amerikaansche zeepbast, door Prof. S. Bleekrode. 8vo. 

(Overdruk je.) 
11 Geschiedenis der ontdekkingen in de ontleedkunde van den mensch, 
gedaan in de noordelijke Nederlanden, tot aan het begin der Idde 
eeuw, door A. Tan der Boon Cs. Uitgegeven door het pro- 
vinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen. Utrecht, 
1851. 8vo. Met fac-simile. 

12. De Surinaamsche getah-pertsja , door prof. S. Bleekrode* 8vo. 
Met plaat. 

(Overgedrukt uit <tde Volksvlijt.» Julij 1857.) 

13. Natuurlijke historie van Nederland. De flora van Nederland, door 
dr. €. A. J. A. Oudemans. Haarlem, 1859—1862. 3 din. 8vo. 
Met atlas 4to. 

14. Voorloopig verslag omtrent het onderzoek naar de natuurlijke ge- 
schiedenis van den paalworm. 1859. 8vo. 

(Overgedrukt uit de Verslagen en Modedeelingen der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen. Afdeeling «Natuurkunde». 
1ste reeks, deel IX. 1859.) 

15. Eerste tot en met het zevende en laatste verslag over den paal- 
worm, uitgegeven door de Natuurkundige afdeeling der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen. Overgedrukt uit de Verslagen en 
Mededeelingen. Afdeeling «Natuurkunde». Amsterdam, 1860 — 1865, 
en 1869. 7 st. 8vo. 

16. Over den paalworm (teredo navalis) langs de kusten van de 
provincie Groningen, door €^. A. Venema. 8vo. 

(Uit een grooter werk.) 

17. Dictionnaire raisonné universel d*histoire naturelle contenant This- 
toire des animaux , des végétaux et des minéraux , et celle des corps 
célestes, des météores, et des autres principaux phénomènes de la 
nature avec l*histoire des trois règnes, par Valmont-Bomare. 
Quatrième édition. Lyon, 1791. 15 dln. 3vo. 

18. Dictionnaire raisonné , universel d'histoire naturelle, par Talmont* 
Bomare. Nouvelle édition. Lyon, 1800. 15 dln. 8vo. 63 XI 

19. CEuvres complètes de Buflon, snivies de ses continuateurs. Seule. 
édition complete, avec figures coloriées. Bruxelles , 1828 — 1833. 14dln 
tekst, 6 dln. platen. 8vo. 

20. Quelques observations de morphologie végétale faites au jardin 
botanique de Ghristiania, par J. M. IVormaii et publiées avec 
Fautorisation du sénat académique par H. ^ H. Raseh* Avec 2 
lithographies. Programme de 1'üniversité pour Ie Ier sem. 1857. 
Ghristiania, 1857. 4to. 

21. Bibliothèque des professions industrielles et agricoles. Guide pra- 
tique pour Ie choix de la vache laitière, par firneüt Dubos. 
Paris, 1867. 8vo. 

22. Glassement botanique des plantes alimentaires du Brésil , par 
José de Saldanha da C^ama. Paris, 1867, 4to. 

23. Mémoires pour servir A la connaissance des crinoïdes vivants , par 
m. Sars, Avec 6 planches. (Programme de Tuniversité royale de 
Norvège.) Ghristiania ,' 1868. 4to. 

24. The first annual report of the American museum of 'natural 
history. January , 1870. New -York. 8vo. 

25. The mangrove, by A. H. Bisschop C^reTeltnk. Reprinted 
from the Nantical Magazine, June, 1873. Delft, 1873. 8vo. 

26. Die Gulturpflanzen Norwegens beobachtet von Dr. F. C«Schttbeler. 
Mit einem Anhange über die altnorwegische Landwirthschaft; mit 
einem Vorwort von Chr. Boeck. Universitats-Program fiir das 
ie Semestre 1862. Ghristiania , 1862. 4to. Met kaart , tabellen en platen. 

27. Bemaerkninger angaaende graptolitherne af C. Boeck. (Med 
2de lithographerede plader). Ledsager forel assnings- ca talogen for 
iste haivaar 1851. Ghristiania, 1851. 4to. 

28. Bidrag til kundskaben om Middelhavets littoral-fauna , reise- 
bemaerkninger f ra Italien. Af UI. Sars. Ghristiania , 1854. 8vo. 
Met plaat. 

29« Om siphonodentalium vitreum, en ny slaegt og artafdentalidernes 
familie, af Dr. UI. Saf«. Med 3 lithographerede plancher. (Univer- 
sitets program for fSrste haivaar 1861.) Ghristiania, 1861. 4to. 

30. Beskrivelse over lophogaster typicus , en mserkvserdig form af de 
lavere tiföddede krebsdyr af Dr. UI. Sars. Med 3 lithographerede 
plancher. Universitetsprogram for andet haivaar 1862. Ghristiania, 
1862. 4to. 

31. Oversigt over de ved Norges kyster iagttagne copepoder henhörende 
til calanidernes , cyclopidernes og harpuctidernes familier af 
A. Boeck. (Saerskilt aftrykt af Vidensk.-Selskab. Forhandlinger 
for 1864.) 8vo. 

32. Beretning om en i sommeren 1863 foretagen zoologisk reise i 
Ghristiania Stift; af G^. O. Sars. Ghristiania, 1864. 8vo. Xli 64 

33. Om sneebraeen folgefon af 9. A. Sexe. Udgivet som üniversitels- 
program for andet hal vaar 1864. Hermed et kart og nogle i texten 
indtagne traesnit. Christiania^ 1864. 4to. 

34. Norges ferskvandskrebsdyr. Forste afsnit branchiopoda. I. Gladocera 
ctenopoda (fam. sididse & liolopedidae) af G^. O. Sars. Prisbelönnet 
Af handiing. Hermed 4 lithographerede plancher. Ghristiania , 1865. 4to. 

35. Enumeratio plantarum vascularium, qvae circa Ghristianiam sponte 
nascuntur, auctore UI. IV. Blytt« Ghristianiae, 1844. 4to. 

36. Enumeratio insectorum Norvegicorum. Fasciculum V, catalogum 
hymenopterorum continentem, auctore H. ütebke defuncto , edidit 
J. Sparre Schnetder. Pars I. Programmatis nomine edidit 
Univ. regia Fredericiana. Ghristianiae, 1880. 8vo. 

XII, F' ALGEMEBNB WERKEN (WAARONDER ALLES WAT NIET TOT 

EBNE VAN DE VORIGE RUBRIEKEN BEHOORT). 

1. Huishoudkundig handboek voor den stedeling en landman of 
Chomel» huishoudelijk woordenboek verkort. Met naar de natuur 
geteekende en gekleurde platen. Amsterdam, 1800 — 1803. 4 dln.8vo. 

2. Volksgeneeskunde of eenvoudige middelen en raadgevingen tegen 
de kwalen en krankheden der raenschen. Naar den tweeden druk uit 
het hoogduitsch van Dr. J. F. Ostander. Leeuwarden ,1835. 8vo. 

3. Over het betrekkelijke nut in Holland der aanwending van den 
filtreertoestel van den heer de Fonvlelle te Parijs om water te 
zuiveren en eenige verdere bijzonderheden omtrent de waterzuivering 
hier te lande en op de schepen, 's Gravenhage , 1841. 8vo. 

4. Handleiding voor het onderwijs in de gymnastiek, uitgegeven met 
voorkennis van het departement van oorlog. Breda, 1844. 8vo. 

5. Verzameling van 142 voorschriften of middelen, van welke de 
geneeskracht tegen de daarbij opgegevene kwalen als onfeilbaar 
erkend, of de kracht, tot het verkrijgen der voorgestelde uitkomsten , 
proefondervindelijk bewezen is, door J. von Spechhan. Z. pi. 

1844. 8vo. 

6. Waarom en hoe moet de wetenschap der natuur door den mensch 
worden beoefend? Eene vraag aan het oordeel van alle beoefenaars 
dier wetenschap onderworpen en met het oog op de tegenwoordige 
richtingen der natuurstudie, ook in ons vaderland, in korte trekken 
beantwoord door Ij. All Cohen. Groningen, 1847. 8vo. 

7. Sehoedler's boek der natuur. Algemeene beginselen der physica^ 
astronomie, chemie, mineralogie, geologie, physiologie, botanie en 
zoölogie. Naar de vijfde hoogduitsche uitgave bewerkt door J. 1B¥, 
Cruniilng en J. J. Altheer. Met 322 figuren. Utrecht, 1850^ 
1852. 7 stuks. 8vo. 65 xn 

8. De electro-biologie, wetenschappelijk verklaard en bare geheimen 
ontsluijerd. Naar de voorlezingen van J. B. Hods, verzameld en 
uitgegeven door Cr. W. ütone. Vertaald en omgewerkt door een 
med. doctor. (Dr. v. IT.) Amsterdam, 1852. 8vo. 

9. Volksgezondheidsleer door H. Dados en Boateiller Jr« Tén 
gebruike van Nederland bewerkt door J. H. C. Knoop. Amster- 
dam , 1853. 8vo. 

10. Stof, kracht, leven en geest. Eene bijdrage tot de ontwikkelings- 
theorie, door J. A. Hrajenbrlnk. (Overgedrukt uit het Tijd- 
schrift der Natuurkundige Vereeniging in N. I.) Batavia, 1854. 8vo. 

11. * De lucht beschouwd in hare betrekking tot kleeding, woning en 
bodem. Drie populaire voorlezingen door Dr. Max von Petten- 
kofer^ Uit het hoogduitsch door R. £• de Haan.. Met hout- 
gravuren. Amsterdam, 1873. 8vo. 

12. * De strijd der geneeskundigen tegen het riolen-, latrinen- en moeras- 
vergift binnen en buiten de Residentie, door A. W. M. van 
Hasselt, 's Gravenhage, 1874. 8vo. 

13. Ie en 2e Verslag der Vereeniging ter bevordering der Volksgezond- 
heid te Maastricht. Maastricht. 1882 en 1883. 2 stn. 8vo. 

14. Guide médical et hygiénique du voyageur par Ie Dr. £. Hecatsne. 
Paris, 1864. 8vo. 

15. Hygiéne du voyageur en chemin de fer par Ie Dr. E. Hecatsne. 
Paris, 1864. 8vo. 

(Ook opgenomen in het vorige werk.) 

16. Les influences du chocolat, du thé et du café sur l'économie )f,5 
humaine. Ouvrage faisant suite a l'hygiène alimentaire par A. 
Bebay. Paris, 1864. 8vo. 

17. Etude sur les boissons fermenlées par M. Boucherte. Paris. 8vo. 

(Publications industrielles et agricoles de E). Ijacrotx.) 

18. Société anonyme des spécialités mécaniques réunies. — Note sur 
les appareils respiratoires a l'usage des sapeurs-pompiers et générale- 
ment des ouvriers des professions rendues insalubres par la présence 
de fumées, de gaz ou poussiéres unisibles dans l'atmosphère. Paris. 
1878. 8vo. Met houtsneêfiguren in den tekst. 

19. The history of coffee, including a chapter on chicory by W. Lair, 
of Edinburgh, coffee raerchant to the Queen. London, 1850. 8vo. 
Met pi. 

20. Fiske Fund Prize Essay. — The causation of typhoid fever by 
G^eorge E. Waring^ Jr., Newport, K. I. (Reprinted from the 
Boston Medical and Surgical Journal, July 18 and 25, 1878.) Cam- 
bridge, 1878. 8vo. 

21. Illustrirter Führer durch dasnaturwarme Herren-Mineraldamplbad 
des Ofner Raitzenbades. Leipzig, 187-2. fol. Met pi. 

5 xn 66 

22. Uber die Ursachen des Wechselfiebers und die Vorsichtsmassre- 
geln zam Schatze gegen dasselbe. Herausgegeben von der Bergwerks- 
direction der I. k. k. priv. Donaa-Dampfschiffahrts-Gesellschaft. 
Fünfkircfaen, 1873. 8vo. 

23. Vorsichtsmassregeln zum Schutze gegen die Cholera. Herausgegeben 
von der Bergwerksdirection der I. k. k. priv. Donau-Dampfschiffahrts- 
Gesellschalt. FQnfkirchen, 1873. 8vo. 

24. Garta della malaria deir Italia illasfrata da livlgi TorelU» 
Firenze, 1882. 4to. 

25. Sociedade de Geographia de Lisboa. Expedi^ao Scicntifica k Serra 
da Estrella em 1881. Sec^ao de Medicina. Snb-sec^ao de Ophthal- 
mologia. Relatorio do Sr. Dr. Francisco liOuren^o da Fon- 
seca Junior. Lisboa. 1883. 4to. 

26. Inversie vesicae urinariae og luxationes femorum congenitae hos 
samme Individ, iagttagne af Lector Voss. Uermed 2de farve* 
trykte plancher. Universitets-Program. Christiania, 1857. 4to. 

27. Forhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskeres fjerde Mode, i 
Christiania den 11 — 18 Juli 1844. — Beretninger om Sygdomsforholdene 
i 1842 og 1843 i Danmark, Sverige og Norge, oplaeste ved de 
Skandinaviske Naturforskeres Mode i Christiania 1S44. Anhang til 
Models Forhandlinger. Christiania, 1847. 2 bdn. 8vo. TECHNISCHE WETENSCHAPPEN. 

KiM ^ i A. ALGEMEEN£ WEBEEK. (METSELEN, TIMMEREN, ENZ) 

1. De aloude metzel werken , vergeleken tegen de hedendaagsche , of 
vertoog, waarom de zwaare muuren, van dezen tijd, krachteloos en 
bouwvallig zijn, in tegenoverstelling van die der ouden, door C J« 
HrayenholT, beoordeeld en wederlegd door C Redeiykheld. 
'sGravenhage en Amsterdam, 1775. 8vo. 

2. C Redeiykheld bestraft, of deszelvs zo genoemde beoordeeling 
en wederlegging van het vertoog nopens de aloude metzel werken, ver- 
geleken tegen de hedendaagschen, met bladvolgende aanmerkingen 
beantwoord door C. J. HrayenholT. *s Gravenhage , 1776. 8vo. 

3. De beoordeeling en wederlegging over en van het werkje van 
C J* HrayenholT (aangaande de aloude metzelwerken) verdeedigd, 
door ۥ Redeiykhetd. 's Gravenhage, 1776. 8vo. 

4. Algemeene voorwaarden om te strekken voor alle bestedingen ot 
contracten , gedaan of aangegaan wordende tot de uitvoering van 
werken, of het doen van leverancien voor den dienst der fortificatien , 
enz. (vastgesteld bij dispositievan den Commissaris-Generaal van Oorlog 
bij dispositie dd. 18 Februarij 1815, N». 16.) 'sGravenhage,1815. 8vo. 67 xra 

5. Handboekje voor houtkoopers, architecten, aannemers van pu- 
blieke werken, timmerlieden enz. inhoudende eene prijsberekening 
van balken enz., tegen eene cent de kubiekpalm. Met een voorberigt. 
Amsterdam, 1824. 8vo 

6. Gix>ndig onderwijs in de schilder- en verw-kunst,door Ij. Slmls, 
Tweede druk. Amsterdam, 1829. 2 din. één bd. 8vo. 

7. Handboek voor de officieren van het korps ingenieurs, mineurs 
en sappeurs, door J. D. Pasteur. Zutphen, 1825—1827. 3 dln. 
Met aanhangsel of vierde deol. Arnhem, 1833. 3 bdn. 8vo. Met pi. 

8. Handboek voor de officieren van het korps ingenieurs, mineurs en 
sappeurs door J. D. Pasteur. 2e druk. Arnhem, 1837 — 1838. 
Dln. I — III. Met het aanhangsel of IVde deel van den eersten druk. 
4 dln. één bd. 8vo. Met pi. 

9. Bouwkundig hand- woordenboek , ten dienste van ingenieurs, 
architecten, opzigters, aannemers en verdere bouwkundigen, door 
J. D. Pasteur. Tweede vermeerderde en verbeterde druk door 
P. IToot. Met platen 's Gravenhage, 1850. 3 dln. 8vo. 

10. Bijdragen tot de bouw- en natuurkundige wetenschappen, door 
W. F. Camp. 1ste bijdrage : Nieuw metselverband in zware muren, 
benevens eenige bedenkingen over de wijze van zamenstelling en het 
onderhoud van buiten-muren, inzonderheid der werken van fortifi- 
catie en waterstaat. (Met plaat.) 2de bijdrage. Proeven nopens het 
verbindend vermogen van onderscheidene metselspeciën. 3de bijdrage. 
Proefnemingen nopens de zamenstelling, eigenschappen en deugd van 
de cementen, den schelpkalk en steenkalk, de steenkolen- en turf* 
asch, en omtrent de voordeeligste menging van de zamenstellende 
deelen der metselspeciën in het algemeen. Vlissingen, 1835—1838. 
3 st. 8vo. (Van detweedebijdrage, de 2de druk. Vlissingen, 1839. 8vo.) 

11. Handleiding voor houtkoopers, architecten, aannemers van publieke 
werken, timmerlieden enz., inhoudende de berekening van alle 
soorten van houtwaren tegen alle prijzen welke in den handel voor- 
komen, tegen den cent en de honderdste gedeelten der cubiek-palm, 
door C Hol. Arnhem, 1836. 8vo. 

12. Handboek voor metselaars, 's Gravenhage. 1839. 8vo. Met pi. 

13. Werken van W. A. Froger. verzameld in drie banden, 4to, 8vo 
en fol., bevattende: 

1. Bouwkundige bijdragen, 1ste jaarg., 4de stuk, Mei 1843 (waarin. 
Proeve eener handleiding tot het beoordcelen der inrigting van hei- 
werken onder muren). — 2de jaarg., 3de en 4de stuk. September 
en Derember 1844 (waarin: Handleiding tot bepaling der dwars- 
afmetingen van brugliggers). — Brief van de subcommissie voor 
het bouwen en inrigten van schoollokalen aan de plaatselijke school- 
commissie te Amsterdam, dd. December 1863. — Gemeenteblad van 
Amsterdam, Afd. I, van 24 April en 19 Mei 18^^, b^N^W.wA^ V^\ xni «8 

Yersiag der door den gemeenteraad benoemde commissie («9. €^. W* 
Fynje) W. A. Froger, T« J. Stieltjes.) oTer het Toor 
Amsterdam het best passende Centraal-Spoorwegstation. — Gemeente- 
blad a. V. van 27 Januarij 1872, bevattende het rapport der commissie 
(J. Tan Ijennep) W. A. Froger, «f. Strootnan, IV. T. 
miehaëlts, T. «f. Stieltjes en Zenettl) belast met het 
ontwerpen of voordragen van een plan tot reiniging en reinhouding 
van de wateren en van den bodem van Amsterdam. — Gemeenteblad 
a. v. van 13 December 1872, bevattende het rapport van W. A. 
Froger en T. JF • Stieltjes, over het peil van het Noordzeekanaal. 

II. Nieuwe wis- en natuurkundige verhandelingen van het ge- 
nootschap te Amsterdam ten zinspreuk voerende: Een onvermoeide 
arbeid komt alles te hoven, Ie deel, 6e stukje, waarin : !¥• A. Froger, 
ontwikkeling van formulen tot het berekenen van balken, kolommen, 
hangers enz. 1840. — Over de verdediging der landgrenzen van 
den Staat, enz., door W. A. Froger. Amst., 1849. ~ Ontwerpen en 
rapporten betreffende het verbeteren der groot e handelswa ter wegen 
van Amsterdam, enz., door W. A. Froger. Amst., 1859. — • Leerwijze 
tot het beoordeelen van den vorm en de dikte van gewelide over- 
dekkingen in verschillende bouwstoffen, en tot het bepalen der af* 
metingen van gewelfregtstanden, enz. door W. A.Froger. Amst.,1859. 

III. Ontwerp tot bekoming eener geregelde waterverversching in 
de grachten der stad Amsterdam, op uitnoodiging van de plaatselijke 
commissie van geneeskundig toezigt vervaardigd door W. A. Froger. 
enz. Amst., 1850. Met atlas. 

(Vóór den eersten band een eigenhandige brief van W. A.Froger.) 

14. De volmaakte timmerman, of volledig handboek voor timmerlieden. 
Verbeterd en vermeerderd door Ij. Tan Heusden. Met 10 groote 
uitslaande platen, bevattende meer dan 500 afbeeldingen. Amsterdam, 
1843, 1844. 2 st. één bd. 8vo. 

15. Nieuw uitgevonden stelsel van timmerwerk of bouwkundige zamen- 
stellings-leer van Ij. Ijaves. Naar het fransch met eene voorrede, 
door C Hram. Amsterdam, 1844. 4to. Met pi. 

16. Vier en dertig ontdekte geheimen voor teekenaars, schilders en ver- 
lakkers; namelijk: voor de leer der kleuren, om doorzigtig papier te 
maken, beste wijze om teekeningen te kopiëren enz. enz. Uit de na- 
gelaten papieren van een schilder en teekenmeester zamengesteld, 
door F. Dletrlch. Uit het hoogduitsch. Amsterdam, 1845. 8vo. 

17. Bouwkundig woordenboek of verklaring van de meest gebruikelijke 
technische benamingen, voorkomende bij de burgerlijke bouwkunde, 
waterbouwkunde en spoorwegen, door €r. C W. Pytak. 'sHer- 
togenbosch, 1848. 8vo. Met pi. 

18. Bouwkundige almanak voor de jarenl850— 1860, of onmisbaar zak- 
boek voor ingenieurs, aannemers, architecten, timmerlieden, meubel* «o XIH 

makers, metselaars, steenhouwers, smeden, schilders, en allen die eenig- 
nns met de bou'wkunde in betrekking staan, door J. H* Harte, W. 
€• Brade en P« D. Scheffelaar. Gorinchem. il bdn. 8vo. Met pi. 

19. Eenige opmerkingen omtrent de beheijingen en funderingen en 
over de oorzaken van het ontstaan van scheuren in de muren 
der gebouwen. Medegedeeld door W. F. C^. Ij. Tan HoolT. Am- 
sterdam, 1853. 4to. 

(Overgedrukt uit de Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door 
de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, deel 8. 1854.) 

20. Zakboek ten dienste van bouwkundigen, aannemers, tiromj^rlieden, 
enz. Naar het hoogduitsch. Taschenbuch van Dr. C. W. Dempp» 
door P. D. Scheffelaar. Gorinchem, 1854. 8vo. Met pi. 

21. Handleiding tot het maken van berekeningen voor timmer-, metsel-, 
stukadoors-, verwers-, glazenmakers- en behangerswerk, zamengesteld 
en vervaardigd door Ths. Braacx, D. «f. Cramer en onder 
medewerking van JF. BochoTen. Rotterdam, 1857. 8vo. 

22. Algemeene voorwaarden en bepalingen voor bij bestek binnen 
het Rijk plaats hebbende werken en leveringen, door W. A. 
Froger. Amsterdam, 1857. 8vo. 

23. Algemeene regelen en voorwaarden, voor de uitvoering en het 
onderhoud der aarde-, kram-, rijs-, steenglooijing* en zinkwerken, 
aan de calamiteuse polders van Zeeland, ('s Gravenhage, 1857.) 8vo. 

24. Bepalingen betreffende de uitvoering van ver wingen onder het 
beheer der genie. ('sGravenhage), 1857,1860,1861, 4 stukken, folio. 

25. Tarief toepasselijk op de werken en leveringen voor de dienst der 
genie voor het jaar 1858. Eerste inspectie van fortificatiön te Delfzijl, 
Groningen, Koevorden, Hellevoetsluis, 'sGravenhage, Muiden, Nijmegen, 
Delft, Amsterdam, Brielle, Amersfoort, Naarden, Woerden, Utrecht, 
Gorinchem, Zutphen, Deventer, Doesburg, den Helder. — Tweede 
inspectie van fortificatiën te Vlissingen, fort Bath, Bergen op Zoom, 
Willemstad, Neuzen, Woudrichem, Breda, Heusden, Vere, 's Bosch, 
Grave, Geertruidenberg, Dordrecht, Breskens. — Inspectie over de 
vestingwerken in Limburg, te Maastricht en Venlo. 35 din. fol. 

26* Bernoulll's Vademecum. Een praktisch handboek voor be- 
rekeningen, dagelijks voorkomende in de bouw- en werktuigkunde. 
Naar de negende hoogduitsche uitgave vertaald en omgewerkt door 
•f. €^« Tan Crendty Jr. Met ruim honderd, tusschen den tekst 
gedrukte afbeeldingen. Arasterdam, 1859. 8vo. 

27. Bernoulll's Vademecum. Een praktisch handboek voor be- 
rekeningen, dagelijks voorkomende in de bouw- en werktuigkunde. 
Oorspronkelijk naar het hoogduitsch vrij bewerkt door J» €r« Tan 
Crendt, Jr. Tweede druk. Op nieuw herzien en vermeerderd 
door J. W. Stous Sloot. Met 196 afbeeldingen en 136 tafels* 
Amsterdam, 1863. 8vo. xra 70 

28. * Bernoullt's Vademecum. Een praktisch handboek voor bereke- 
ningen dagelijks voorkomende in de bouw- en werktuigkunde. Derde 
druk. Met gebruikmaking van de 12de hoogduitsche uitgave, aan- 
merkelijk vermeerderd en omgewerkt door J« €r. van Crendt JFr* 
en G^. J. Wi de Jong^h. Met 276 afbeeldingen, 181 tafels en 
321 voorbeelden. Amsterdam, 1872. 8vo. 

29. BernouUI's Vademecum. Een praktisch handboek voor bereke- 
ningen, dagelijks voorkomende in de bouw- en werktuigkunde. Oor- 
spronkelijk naar het hoogduitsch vrij bewerkt door «f. Cr. Tan 
Crendt Jr« Vierde druk, met gebruikmaking van de 16de Hoog- 
duitsche uitgave door Cr. JF . W. de Jongh. Met 344 afbeeldingen, 
223 tafels en 321 voorbeelden. Amsterdam, 1884. 8vo. 

30. Algemeene regelen en bepalingen voor de uitvoering en het onder- 
houd der Rijkswaterstaatswerken. Vastgesteld bij beschikking van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, dd. 24 April 1860, N<>. 160, 
3e afd. ('s Gravenhage 1860.) 8vo. 

31. * Algemeene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van 
werken onder beheer van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, vastgesteld den Isten Maart 1866. 's Gravenhage, 1866. 8vo. 

32. Van Crendt en Brtnkman's technische Bibliotheek II. Alge^ 
meene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken 
onder beheer van het Departement van Binnenlandsche Zaken, vast- 
gesteld den len Maart 1866. Met aanteekeningen. Amsterdam, 1872. 8vo. 

33. Algemeene voorwaarden voor de uitvoering van werken en leveringen 
voor den dienst der genie, vastgesteld bij beschikking van den Minister 
van Oorlog van 3 Augustus 1872, nO. 58 G. 's Gravenhage, 1872. 8vo. 

34. Algemeene voorwaarden voor de uitvoering van werken en leveringen 
voor den dienst der genie, vastgesteld bij beschikking van deh Minister 
van Oorlog van 14 Mei 1879. Vle Afd. Genie. N^. 31. 's Gravenhage, 
1879. 8vo. 

35. De zamenstelling der voornaamste timmerwerken. Een practisch 
handboek voor ambachtslieden. Hoofdzakelijk gevolgd naar de tweede 
uitgave van die Schule des Zimmermans van B. Harres, en voor 
Nederland bewerkt door JF* G^* van G^endtJFr. Met 258 tusschec 
den tekst gedrukte houtsneden. Gouda, 1861. 8vo. 

36. De behandeling en zamenstelling der voornaamste metselwerken. 
Een practisch handboek voor ambachtslieden, hoofdzakelijk gevolgd 
naar den tweeden druk van die Schule des Maurers van B. Harres, 
en voor Nederland bewerkt door F. W. van Crendt JFCI^z. Met 
253 tusschen den tekst gedrukte houtsneden. Gouda. 1862. 8vo. 

37. Templeton's handboek ten gebruike van bouw- en werktuig- 
kundigen. Met vele tafels en ongeveer 100 fraaije houtgravuren. 
Vrij bewerkt naar de i2de engelsche uitgave van : Millwright and 
Engineer's poeket companion. Gouda, 1863. 8vo. 71 xm 

38. Pe Ingenieur. Praktische handgids voor groot en klein, of ver- 
zameling van tafels, regels en formules uit de wis-, bouw- en 
werk tui gkunde. Vrij naar de derde hoogduitsche uitgave van Dr. J. 
Wetsbach, voor Nederlanders bewerkt door €r* HuUper Hz« 
Met 478 houtsneden. Amsterdam, 1865. 8vo. 

39. 4( De practische timmerman. Handboek voor architecten, timmerlieden, 
opzichters en leerlingen naar JF • ProntnltZy door WL. £• C. Plemp. 
Leiden, 1872. Met atlas. 2 bdn. 8vo. 

40. * Bouwkalender voor 1873, saamgesteld door JF • €r« Tan G^endt; Jr. 
Amsterdam, kl. 8vo. 

41 . * Bouwkalender voor 1881 , oorspronkelijk saamgesteld door JF • G^. Tan 
Crendt JFr. vermeerderd en omgewerkt door Th. G. Schlll en 
D. H. HaTerkamp. (11e Jaargang). Amsterdam, kl. 8vo. Met kaart. 

42. *De bouwkundige vraagbaak en rekenmeester, inhoudende eene 
alphabetische omschrijving van de meest gebruikelijke materialen, 
enz. en gevolgd door eene handleiding tot het maken van berekeningen 
voor timmer-, metsel-, aard-, stukadoor werk, enz. enz. Een en ander 
verduidelijkt door 24 uitslaande steendrukplaten, bewerkt door G. 
A. Smit. Leiden, 1875. 2 bdn. 8vo. 

43. * Tabellen voor vereenvoudigde inhoudsberekening van dammen, 
kribben, kaden, dijken en ingravingen, samengesteld door JF. G. 
lingten. Zierikzee, 1877. 8vo. 

44. Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Vergadering van 3 en 4 Julij 
1879, te Amsterdam. Gemeente Werken van Amsterdam. 8vo. Met kaart. 

45. Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Vergadering van 29 en 30 Junij 
1882, te Antwei*pen . Handelsinrigtingen te Antwerpen. 8vo. Mei kaart. 

46. Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Vergadering van 29 en 30 
Augustus 1884, te Rotterdam. Mededeelin gen van verschillende leden. 
Met elf platen. Rotterdam, 1884. 8vo. 

47. Algemeene voorschritten voor de uitvoering en het onderhoud van 
werken onder het beheer van het Departement van Waterstaat 
Handel en Nijverheid, vastgesteld 12 September 1882. (*s Gravenhage, 
1862.) 8vo. 

48. Beknopt practisch leerboek der burgerlijke- en water-bouwkunde, 
door B. F. Plasschaert. Deel I. Burgerlijke Bouwkunde. Met 
1050 in den tekst gedrukte figuren. Elf afleveringen. Deel II. Water- 
Bouwkunde, Afl. 1. Arnhem, 1883—1885. 8vo. 

49. Le science des ingénieurs dans la conduite des travaux de fortifi- 
cation et d'architecture civile, par Bélldor. Nouvelle èdition. La 
Haye, 1754. 4to. Met pi. 

50. La science des ingénieurs, dans la conduite des travaux de fortifi- 
cation et d'architecture civile, par Bélldor. Nouvelle èdition, avec 
des notes par M. NaTler. Paris, 1813. 4to. Met pi. 51.' Dictionnaire portalif de l'ingénieiip, oü 1'on explique les principaux 
> termes dés sciences les plus nécessaires èun ingénieur^ par Béllilor* 
Paris, 1755. 8vo. 

52. Devis instructif des travaux de construction dépendans du service 
du génie, suivi d'observations sur la maniere de regier, par Tanalyse 
les prix des ouvrages, approuvé par Ie ministre de la guerre. Paris, 
an VII. 4to. 

53. Devis instructif des travaux de construction dépendans du service 
du génie en France, suivi d'observations sur Ia maniere de regier, 
par l'analyse, les prix des ouvrages. Delft, 1817. Svo. 

54. Plans, coupes et élévations des diverses productions de Tart de la 
charpente. Publiés par J. Ch« Hrafft. (Paris), fol. Met pi. 

55. Ëxpériences sur la main d'oeuvre de différens travaux dépendans 
du service des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs 
des batimens civils, par N. !• B. Anseltn. Boulogne, 1810. 4to. 
Met pi. 

56. Encyclopédie de Tingénieur, ou dictionnaire des ponts et cbaussées, 
par JF. R. Delatstre. Paris, 1812. 3 dln. 8vo. Met atlas. 4to. 

57. Traite théorique et pratique de Tart de bétir par J. Rondelet. 
Sixième édition. Paris, 1830—1832. 5 dln. 4to. Met atlas in fol. 

58. Aide-mémoire portatif a Tusage des officiers du génie, publié avec 
Tapprobation de M. Ie ministre de la guerre, qui a décerné è Tauteur 
un prix d'encouragement d'après Ta vis du comité des fortifications, 
par JF. Laisné. Paris, 1837. 8vo. Met pi. 

59. L'ingénieur de poche. Tablettes usuelles du constructeur. Régies 
et données pratiques par Ch. Arntengaud Jeune et Emile 
Barrault. Paris. z. j. 8vo. 

60. Traite de Tart de la cbarpenterie par A. R. Clniy. Bruxelles, 
1841, 1842. 2 dln. één band Svo. Met atlas in fol. 

61. Tables k l'usage des ingénieurs, pour abréger et faciliter les 
calculs, d'après celles de M. €renteys« Ëdition complétée et con- 
sidérablement augmentée par £• Crtrard. Ouvrage adopté par 
l'école militaire de Bruxelles. Bruxelles, 1841. — Recueil de tables 
k l'usage des ingénieurs, faisant suite k Touvrage sous Ie mêmetitre 
de R. C^énteys, et formant Ie 2e volume, par B. E» Couslnery. 
Paris, 1846. 2 dln., één bd. Svo. Met pi. 

62. Traite pratique de Tart de bdtir en béton, ou résumé des con- 
naissances actuelles sur la nature et les propriétés des mortiers hy- 
drauliques et bétons, etc. par F* M. Ijebrun. Paris, 1843. 4to. Met pi. 

63. Cours de construction professé k Técole militaire de Bruxelles 
(1843 k 1847) par A. Bcmanet. Bruxelles, 1847—1850. 2 dln., 
één bd. Svo. Met atlas 4to. 

64. Manuel des aspirants au grade d'ingénieur des ponts et chaussées. 
Guide du conducteur des ponts et chaussées, de Tageat voyer, da 73 xm 

garde du génie et d'artillerie, rédigé d'après Ie nouveau programme 
oificiel, par «f. Regnaiilt. Partie théorique. Partie pratique. Paris, 
1854—1857. 4 dln. 2 bdn. 8vo. Met pi. 

65. Formules, tables et renseignements pratiques; aide-mémoire des 
ingénieurs, des architectes, etc, par JF • Clauilel» Troisiénoe édition. 
Paris, 1854. 8vo. Met pi. 

66. Manuel des aspirants aux fonctions de conducteur et d'agent-Toyer. 
Cours complet de mathématiques élémentaires, suivi d'applications 
pratiques a Tart de Tingenieur, par li» L. Taathler et Allyre 
Bureaa. Paris, 1854. 8vo. Met pi. 

67. Manuel du conducteur des , ponts et chaussées, rédigé d'après Ie 
nouveau programme officiel par E. Enilrès. Ouvrage indispensable 
aux conducteurs et agents secondaires des ponts et chaussées et desi 
compagnies de chemins de fer, aux agents-voyers, et k tous les 
candidats è ces emplois; avec flgures dans Ie texte et planches 
grafées. Paris, 1854. 8vo. 

68. Ecole impériale des ponts et chaussées. Gollection de dessins distribués 
aux élèves. Légendes explicatives des planches. Tomé premier. 1857— 
1863. Paris. 8vo. Met atlas in fol. 

Ecole des ponts et chaussées. Gollection de dessins, etc. Tomé 
premier, comprenant les livraisons 1 & 7. Paris, 1875. 8vo. Tomé 
deuxième, comprenant les livraisons 8 è 17. Paris, 1881. 8vo. Met 
atlassen in foL Tomé troisième, livraisons 18 et 19, Paris* 1883 en 
1884. 8vo. 

69. Agenda spécial des architectes et des entrepreneurs de batiments 
pour Tannée 1866, publié avec Ie concours de M. M. les architectes. 
Tablet tes de poche pour tous les jours de l'année. 10.000 renseignements. 
Paris, 1866. 8vo. 

70. Notice sur l'application des plans inclinés dans les travaux de ter* 
rassement, par H» J» Rousseau et A. du Roy. Extrait des 
Annales des travaux publics de Belgique, T. XXIV. Bruxelles, 1867. 8vo. 

71. Carnet de Tingénieur, recueil de tables, de formules et de ren- 
seignements usuels et pratiques sur les sciences appliquées k Tindustrie, 
k Tusage des ingénieurs-constructeurs. Publié par les rédacteurs des 
Annales du génie ei vil. Quatorziéme et dixhuitième édiiion. 1869 et 
1873. Paris. 2 bdn. 8vo. 

(Bibliothèque des professions industrielies et agricoles.) 

72. Agenda Oppemtanii k Tusage des ingénieurs, architectes, agents- 
voyers, conducteurs de travaux, mécaniciens, industriels, entrepreneurs. 
Paris, 1868 et 1873. 2 bdn. 8vo. Met fig. 

73. * Guide pratique du conducteur des ponts et chaussées et de l'agent 
voyer. Principes de i'art de Tingénieur par F. Btrot. Troisième 
édition. Deuxième partie cRoutes et Chemins». Paris. 8vo. Met pi. 

(Bibliothèque des professions industrielles et agricoles.) XIII 74 

74. •A rudimentary treatise oh foundations and concrete works, by 
E. Bobson. With illastrations. London, 1850. 8vo. 

75. Adcock's Engineer^s pocket-book for the year 1858, containing 
numerous and extensive tables and formulae, for use in superficiai 
and solid mensnration ; strength and weight of materials; machinery; 
mecbanics; hydraulics; bydrodynamics; steam engines; cbemistry; 
etc. London, 1858. 8vo. Met fig. 

76. Adcock's Engineers' pocket-book for tbe year 1873, valuable 
to arcbitects, builders and confractors. London, 1873. 8vo. Met fig. 

lik Adcock's Enginoers' pocket-book, for the year 1884, being 
bissextile or leap year, valuable also to arcbitects, builders, and 
contractors. London, 1884. 8vo. Met fig. 

78. The millwright and engineers pocket companion; to which is 
annexed an appendix of a series of mathematical tables, containing 
the circumferences and areas of circles, superficies, and solidity of 
spheres etc. etc. by W. Templeton. With lithographic and ether 
iilustrations. Gorrected by S. Ulaynard. Thirteenth edition. London, 
1861. 8vo. 

79. A manual of civil engineering by W. JF • Ulacquoni Ranktne* 
With numerous diagrams. London, 1862. 8vo. 

90, * X manual of civil engineering by W. J. üacquorii Rankine. 
With numerous diagrams. Sixth edition, revised. London, 1870. 8vo. 

81. Engineering facts and figures for 1863, 1864, 1865, *1866. An annual 
register of progress in mechanical engineering and construction. 
Edited by A. Betts Brown. London and Edinburgh, 1864^ 
1867. 4 dln. 8vo. Met fig. 

82. Pocket-book of mecbanics and engineering. Containing a memoran- 
dum of facts and connection of practice and theory, by JFohn W. 
IVystrom G. E. Fhiladelphia and London, 1865. 8vo. 

83. Pocket-book of mecbanics and engineering. Gontaining a memoran- 
dum of facts and connection of practice and theory by John W. 
IVystrom G. E. Philadelphia and London. 1873. 8vo. Mot plaat en fig. 

84. * Engineering notes, by Frank Robertson. London and New- 
York, 1873. 8vo. 

85. The practical magazine. An illustrated cyclopspdia of industrial 
news, inventions and improvements, collected from foreign and 
british sources for the use of those concerned in rav\r materials , 
machinery, manufactures, building and decoration. New series. N^. 1. 
vol. 5, 1875. London. 4to. Met pi. en vign. 

86. Address delivered before the British Association at Bristol, 1875 
by sir John Hairkshair, F. R. S. president, London, 1875. 8 vo. 

87. * The progress of civil and mechanical engineering and sbipbuilding 
(Illustrated), edited by WtlUam Smlth, John Benry IVoble 
and Thomas Sntlth. London, 1877. 4to. Met pi. 75 xm 

88. Lehrbuch des Steinscbnitts der Mauern, Bogen, Gewölbe und 
Treppen , von Dr. A. Rlngleb. Berlin ,1844. 8vo. (Atlas ontbreekt.) 

89. Der Ingenieur. Sammlung von TafeJn, Formeln und Regein der 
Arithmetik, Geometrie und Mechanik. Für praktische Geometer , 
Mechaniker, Baumeister und Tecbniker überbaupt bearbeitet von 
«lulliM Welsbach. Mit282in den Text gedruckten Holzscbnitten. 
Braunscbweig, 4848. 8vo. 

90r skDer Ingenieur. Sammlung von Tafeln, Formeln und Regein der 
Aritbmetik, der theoretischen und praktischen Geometrie sowie der 
Mechanik und des Ingenieurwesens, bearbeitet van Dr. pbil. «101109 
Welsbach. Mit 491 in den Text eingedruckten Holzsticben. 
Braunschweig, 4868. 8vo. 

94. Allgemeine Baukunde des Ingenieurs, von UI. Becker. Stutt- 
gart, 4853. 8vo Met atlas. fol. 

92. Armengaud und Barrault, der Tascben-Ingenieur , oderdie 
unentbehrlicberen Formeln und Rechnungs-Resultate aus dem Gebiete 
der reinen und angewandten Mathematik, Chemie, Pbysik, Mechanik, 
Hydrodynamik , Civil- und Maschinenbaukunst und andern verwandten 
Fachern. Nach dem französischen Original , mit Rücksicht auf deut- 
sche Verhaltnisse, frei bearbeitet und mit vielen Erganzungen und 
Zusatzen vermehrt von A« W. Hertel* Weimar, 4856 und 4862. 
2 dln. 8vo. Met tabellen. 

93. Portefeuille für Ingenieure, enthaltend sechs und achtzig Tafeln, 
nebst einem Anhange, für Ingenieure, Mechaniker, Baumeister, 
Geometer, Berg-, Hutten- und Forstmanner, Genie- und Artillerie- 
OfQciere u. s w. von A« Cr. Harln. Zweite vöUig ungearbeitete 
Auflage. Brünn, 4863. 8vo. 

94. Des Ingenieurs Taschenbuch. Herausgegeben von dem Verein 
cHütte». 5te, 6te, ♦Tte, 9te, & 42te Auflage. Mit vielen in den Text 
eingedruckten 'Holzscbnitten. Berlin, 4864, 4865, 4867, 4873, 4881 
und 4883. 6 bdn. 8vo. 

95. taschenbuch für die Baugewerke, von Franz Holses^ bearbeitet 
von Johann Ulolses* München, 4865. 8vo. 

96. *Hülfsbuch zur Anfertigung von Bau-Anschlagen und Feststellung 
von Bau-Rechnungen von J. Hanger. Mit mehreren in den Text 
eingedruckten Holzscbnitten. Berlin, 4866. 2 dln. 8vo. 

97. *Handbuch der Ingenieur- Wissenschaft. Vollstandig in 4 Banden, 
mit 444 gravirten Tafeln in gr. folio. — Zweiter Band: der Brückenbau 
in seinem ganzen Umfange, von Hax Becker. Stuttgart , 4873. 8vo. 
Fünfter Bd. VI. Heft. Die Kabelschiffahrt uud die Eisenbahnbrücke über 
den Neckar bei Jaxtfeld. Stuttgart, 4870. 8vo. Met 3 atlassen in folio. 

98. *Das Massen-Nivellement und dessen praktischer Gebrauch, von 
: FriuiK Blckcnteyer. Mit 2 lithogr. Tafeln und 5 Figuren in 

Holzschnitt. Leipzig, 1870. 8vo. xm 76 

99* ^^Der practtsehe Ingeniear and Baomeister, toq Merite PéllH- 

ser« Mit vielen in den Text eingedmckten Holzschnitten. Ente and 

sweite Halfle. Brünn, 1S74. 2 bdn. 8to. 
100. ^Deutscbeg Bauhandbuch. Eine systematische Zasammenstellang der 

Resultate der Bau wissenschaften mit allen Hül fs wissenschaften , etc. 

Veranstaltet von den Ueraosgebem der Deatschen Baoieitang and des 

Deotscben Baokalenders. Mit mebren taosend Holzschnitten and einer 

Maasstabtabelle. Berlin, 1874 und 1877. (Liefening 1^3.) 3bdn.8vo. 
lOi. labellen und Beispielen für eine rationelle Verwendang des Eisens 

zu ein£achen Baokonstraktionen. Bearbeitet and berausgegeben dnrch 

0. iBtze* Berlin , 1878. 8vo. 

102. technische Mittbeilungen. Eisenbahnwesen. Ingeniear- Wissenschaft 
Baukunde. 9. and lU. Heft. Zurich , 1878. 2 bdn. 8vo. Met pi. 

103. ^Handbuch der Fundirungs-Methoden im Hochbau , Brückenban and 
Wasserbau. Heransgegeben von Eind^rlg MlaAes* Mit 166 Hohs- 
schnitten und 6 lithographirten Tafeln. Leipzig, 1879. 4to, 

104. 'l'Der Maurer. Tafeln zür Berechnung der Baukosten und Ban- 
materialien fur den Maurer, etc. von P. Urnst» Leipzig. 4to. B. BURGERLIJKE BOUWKUNDE. 

KIT» h HANDBOEKEN ENZ. — ONTWEEPBN , COKSTRUOTDB BH 
BE8CHBIJYINQ TAK aSBOUWEN. — GESCHIEDENIS DER 
BOUWKUNST. — SCHOONHEIDSLEER, ORNAMEN- 
TIEK. — TEEKENEN, PERSPECTIEF ENZ. — VER- 
WARMINOS-EN TENTILATIE-INRICHTINOEN. 

1. Grontregulen der Bow-const. ofte de vytnementheyt van de vyf 
orders, der Arcliitectvra. van Tincent ücamozzi* Amstelrodami, 
1640. folo. Met platen. 

2. Tincent ücamoszi bouwkonstige wercken begrepen in 8 boeken. 
Amsterdam, 1661. fol. 

(Yan het 3de en 6de boek, de voornaamste welke de bouwkunst 
behandelen, beschrijving en platen; van de overige boeken 
enkel de platen.) 

3. Oeuvres d'architecture de Tincent Hcantozzi» Traduit de 
ritaüen par A. €• B. Aviler et ü. Du Ry. Leide, 1713. fol. 
Met pi. 

4. Traite des cinq ordrcs d'architecture dont se sont servi les anciens. 
Traduit du Palladio. Augmenté de nouvelles inventions pour Tart 
de bien bastir par Ie Ilaet. Amsterdam, 1682. 8vo^ Met pi. 77 XïV 

5. Regd van de vijf ordens der architecture, door Jl» B« Tan 
Tlgnola* Amsterdam, 1726. 8vo. Met pi. 

6. Architecture moderne ou Tart de bien bdtir peur toutes sortes de 
personnes, par C At Jonibert. Paris, 1764. 2 dln. 4to. Met pi. 

7. Le Vignole moderne ou traite élémentaire d'architecture oü sont 
expliqués les principes des cinq ordres de J. B* Ttgnoley par 
J. R. liiicotte» ire partie. Paris, 1772* 4to. Met pi. 

8. Yerhandding over de bouwkunde, met de noodige aanmerkingen 
en wakmeemingen door ü. le Clerc* Uit het f ransch vertaald door 
P. E. DuyTené* Amstsrdam, 1781. Met atlas. 2 bdn. 4to. 

9. Werkdaadige bouwkonst of uitvoerige verhandeling der vijf orders, 
eta. door M* Muysers* Met atlas. Dordrecht, 1782. 2 bdn. fol. 

10. Architectura of wiskunstige verhandeling, om de voornaamste 
eigenschappen der burgerlijke bouwkonst betrekkelyk te maaken tot 
de vijf bouw-orders, door J. Berquin. Amsterdam, 1789, 1790. 
2 dln., één bd. fol. Met pi. 

11. Die landwirthschafbliche Bauwissenschaft , von Fr« Metneri. 
Mit 17 Kupfertafeln. Halle, 1796,1797. 2 dln. 8vo. 

12. Handbuch der Land-Bau-Kunst, vorzüglich in RQcksicht auf die 
Gonstruction der Wohn- und Wirthschalts-Gebfiude , für angehende 
GameraUBaumeister und Oeconomen, von D. Cltlly» ZwoiterTheil. 
Mit 23 illuminirten Kupfertafeln. Berlin, 1798. 4to. 

13. Handbuch der Land-Bau-Kunst, vorzüglich in Rücksicht auf die 
Gonstruction der Wohn- und Wirthschafts-Geb^ude für angehende 
Gameral-Baumeister und Oekonomen, von B. Clilly, nach dessen 
Tode herausgegeben von B. Cr. Friderici* Dritten Theils erste 
und zweite Abtheilung. Mit Kupfern. Halle, 1811. 2 bdn. 8vo. 

14. Handbuch der Land-Bau-Kunst, vorzüglich in Rücksicht auf die 
Konstruktioa der Wohn- und Wirthschaftsgebaude für angehende 
Kameral-Baumelster und Oekonomen von B« Crilly. Yierte Auflage, 
in zwei Banden. Mit funfzig Kupfertafeln. Braunschweig, 1818. 
2 bdn. 8vo. 

15. Traite des b&timents propres a loger les animaux qui sont nécessaires 
h réconomie rurale. Avec 50 planches. Leipzig, 1802. fol. 

16. L'architecture de TitruTe , traduite enfran^ois,- avec desremar- 
ques, par Be Bioul. Bruxelles^ 1816, 4to. Met pi. 

17. Précis des le^ons d'architeciure données ^ Técole royale polytech- 
nique, par J« ]¥• L. Burand* Paris, 1817. 2 dln. één band. Met 
atlas. 4to. 

18. Partie graphique des cours d*architecture faits k Tecole royale 
polytechnique depuis sa réorganisation ; précédée d'un sommaire des 
le^ons relatives è ce nouveau travail. Précis des le^ons d'architecture 
données k Técole royale polytechnique par «I. li« N. Biirand* 
Paris, 1821 , 1823. 2 dln. Eén band. 4to. Met pi. XIT 78 

19. Le Vignole des on^riers ou methode facile pour tracer les cinq 
ordres d*architecture, Ouvrage composé de 34 planches. Par Ch. 
Itformand. Paris, 1821. 4to. 

20. Le Vignole de poche, ou mémorial des artistes, des propriétaires 
et des ouvriers, conienani les régies des cinq ordres d*architecture, 
par TMerrj flU Paris, 1823. 8vo. Met pi. 

21. De Yignola der ambachtslieden of gemakkelijke wijze om de vijf 
bouworders te teekenen, enz., door Ch. WorHtasd. Uit het franscfa 
vertaald door J. tbb ütraaten» Met atlas. Amsterdam, 1824. 
2 bdn. 4to. 

22. De burgerlijke bouwkunde of verhandeling over eenige gebouwen, 
derzelver gronden , doorsneden en gedeeltens door J. Tan ütraa- 
ten. Amsterdam , z. j. 4to. Met pi. 

23. Essai sur les constructions rurales économiques, par le vicomte 
de Morel-Tindé. Les détails de constructions et devis par A. 
li. liusson. Paris, 1824. fol. Met pi. 

24. Dictionnaire portatif d'architecture civile et des arts qui en dé- 
penden t par U. Vltry. Paris, 1827. 8vo. 

25. Theoretisch en practisch bouwkundig handboek , door UT. ۥ 
Brade. *s Gravenhage, 1827—1834. 4 din. één bd. 4to. Met pi. 

26. Manuel d'architecture ou traite de Tart de bétir, par C* J. 
Toussaint. Ouvrage orné de planches. Tomé second. Paris, 1828. 8vo. 

27. Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde. Beantwoording eener 
prijsstofTe door Ei. Tan Heusden. Bekroond en uitgegeven door 
de Maatschappij tot Nut van 't algemeen. Amsterdam, 1833. 8vo. 
Met pi. 

28. Bouwkundig woordenboek, of verzameling van verklaringen van 
bouwkundige benamingen, alphabetisch gerangschikt, ten dienste 
van eerstbeginnenden in de bouwkunst, door W. C Timmer- 
man. Met 4 uitslaande platen. Breda, 1835. 8vo. 

29. Anweisung zur Architektur des christlichen Cultus von Ii« Ton 
Klenze. München, 1835 , 1837. 2 dln. fol. Met pi. 

30. Nederlandsch bouwkunstig magazijn. Tijdschrift tot verbetering ^ 
nut en voordeel in de bouw-, timmer-, beeldhouwkunst en meube- 
lering, enz. Amsterdam, 1839. deel 1, II, le stuk. Eén bd. 8vo. 
Met figuren in den tekst. 

31. Handboek der schoone bouwkunst, door Jl. Jl. Penn. Me^ 
veertien platen. Breda, 1841. 4to. 

32. Theoretisch en practisch bouwkundig handboek, door W. C. Brade. 
Tweede druk. *s Gravenhage, 1842. 4 dln. 4to. Met pi. 

33. Handleiding tot de kennis der burgerlijke en militaire bouwkunst. 
Bouwkundige leercursus voor de kadetten der genie aan de koninklijke 
militaire akademie, door jhr. C. M. ütorm Tan 's CrraTesande* 
Breda 1843. 8vo. Met atlas in fol. 7» XIV 

34. Handleiding tot de kennis der burgerlijke en militaire bouwkunst. 
Bouwkundige leercursus voor de kadetten der genie aan de koninklijke 
militaire akademie, door jhr. C« M. ütorni van 's Crravesande. 
Tweede druk. Breda, 1850. 8vo. Met atlas in fol. 

35. Handleiding tot de kennis der burgerlijke en militaire bouwkunst. 
Bouwkundige leercursus voor de kadetten der genie, door jhr. C« 
M. ütorni Tan 's CrraTesande. Derde herziene druk. Breda, 
1863. 2 dln. 8vo. Met atlas in fol. 

36. Vignole des propriétaires ou les cinq ordres d'architecture, d'après 
J» Barozzio de Tig^nole , par Möisy père. Suivi de la charpente, 
menuiserie et serrurerie, par ThloUet fils. Paris, 1845. 4to. Met pi. 

37» Bijdrage tot de kennis der gothische bouwkunst of spitsbogenstiji 
in Nederland, door Servaas de Jlongf. Afl. 1 — 3. Amsterdam, 
1847—1851. Met pi. folio. 

(In het fransch, engelsch en hoogduitsch.) 

38. De regelen der vijf bouw-orden naar Jl* Barozzlo Tan Tig^nola^ 
vrij gevolgd door M* €r. Tétar Tan ElTen , bevattende 72 platen 
met derzelver beschrijving, alsmede opheldering en toepassing der 
eerste regelen, naar verschillende schrijvers overgenomen. Amsterdam, 
1848. 4to. 

39. Proeve eener bouwkundige terminologie. Uitgegeven door de maat- 
schappij tot bevordering der bouwkunst. I. Middeleeuwsche bouw- 
kunst. Amsterdam, 1850. fol. Met fig. in den tekst. 

40. Bijdragen tot de kennis der bouwkunde in Nederlandsch-Indiê, 
door H» de Bruyn. Batavia, 1851. 8vo. Met atlas in fol. 

41. Bouwkundig memoriaal. Ëen boek voor handwerkslieden in het 
algemeen, en voor bezitters van grond-eigendommen in het bijzonder, 
bevattende tevens vele raadgevingen bij het bouwen en herstellen 
van woonhuizen. Betrekkelijk dit laatste vrij gevolgd naar het hoog- 
duitsch van J. A. Rontbergf. Door W. C. Brade. Met tafels. 
Amsterdam, 1852. 8vo. 

42. Algemeene bouwkunde. Handleiding bij het onderwijs in de bouw- 
kunde, alsmede tot eigen oefening voor bouwmeesters, leerlingen, 
bouwliefhebbers , enz., door Cr. Heine. Door P* D* ücheffelaar. 
Met platen. Gorinchem, 1857. 8vo. 

43. Traite des constructions rurales et de leur disposition par li. 
Bouchard. Avec 150 planches. Paris, (1858.) 2dln. (3st.) gi'.8vo. 

44. Handleiding tot beoefening van den griekschen bouwstijl door 
H. P. Vogel. *s Gravenhage , 1863. 8vo. Met atlas in fol. 

45. Vocabulary of technical terras, in eight languages. Givil and ec- 
clesiastical architecture, byJHenrlHall* London, 1865. lang w. 8vo. 

46. Grondbeginselen der schoone bouwkunst, door H. P« Togel* 
Met 134 houtgravuren. Amsterdam 1872. 8vo. 

(Van Gendt en Brinkman's Technische bibliotheek I.) XIV 80 

47. The piocket technical guide and measurer for builders and sur- 
veyors containing a complete explanation of the termsused in building 
construction, hj A«C« Beaton. London, 1872. kl. 8vo. Met figuren. 

48. * Handboek voor burgerlijke bouwkunst, door Th. M. M. CrilekeB. 
Groningen, 1873 en 1878. 3 d!n. gr. 8vo. Met pi.; benevens eene 
verzameling cAlbumplaten» in portefeuille, fol. 

49. * Allgemeine Bau-GonstructionK-Lehre mit besonderer Beziehung auf 
das Hochbauwesen, von Cr. A. BreyHtann, neu bearbeitet von 
H. Itang. III. Theil. Gonstructionen in Metall. (Eisen-Gonstructionen.) 
Vierte Auflage, mit 180 Holzschnitten im Text und 108 Figurentafeln. 
Stuttgart, 1877. 4to. 

50. Forelaesninger over Huusbygningskunsten for Officeerskolens Inge- 
nieur-afdeling af K. J. Sommerfeldt. Kjebenhavn, 1878—1880. 
3 dln. 8vo. Met 2 atlassen, in fol. 

51. Handbuch der Architektur. ünter Mitwirkung von Fachgenossen, 
herausgegeben von Prof. J. DurHt, Prof. H. Knde, Prof. dr. 
K. üchmitt und H. Wagner. Mit in den Text eingedr nekten 
Abbildungen. Darmstadt, 1880—1884. 4 dln. 9 bdn. gr. 8vo. 

52. Beknopt Handboek voor burgerlijke bouwkunde, door F. Ls. 
Berghuis. Met 1 00 figuren. Groningen, 1884. 8vo. 

53. Burgerlijke Bouwkunde. Gonstructie der onderdeelen van gebouwen, 
door Cr. J. Morre. Trappenboek. Met LIX platen, 's Gravenhage, 
1884. gr. 8vo. (de atlas in portefeuille, fol.) 

54. Afbeeldingen van den schouwburg te Amsterdam; geinveilteerd 
door Jl. £• de Witte, gegraveerd door R. en H. Tinlceies. 

Amsterdam , 1774. fol. 

55. Afbeeldingen van antieke en moderne bouwkundige voorwerpen, in 
84 platen, met beschrijving, door Jl* Tan Straaten. Amsterdam, fol. 

56. Bouwkundige aanmerkingen , op het onlangs tentoongestelde model 
van een koopmansbeurs voor de stad Amsterdam , door I. UTarn- 
Sineii. Amsterdam, 1840. 8vo. 

57. Kort antwoord op de aanmerkingen des heeren I. Warnsinck , op 
het onlangs tentoongestelde model van eene koopmansbeurs voor de 
stad Amsterdam, door Jl. D. Zocher* Met twee platen. Amster- 

. dam, 1840. 8vo. 

58< Beknopte wederlegging van het kort antwoord des heeren J. D. 
Zocher, door I. Warnsincii. Met eene plaat. Amsterdam, 1840. 8vo. 

59. De beurs van Amsterdam, door P. üeheitenta. Amsterdam, 
1846. 8vo. Met pi. ' 

60. Het gedenkteeken ter eere van den gesneuvelden generaal-majoor 
Michiels, op te rigten te Padang op Sumatra's Westkust. (Door Ql 
Cr. Tan der HoeTen* Overgenomen uit den Militaire Spectator, 
2de serie, 4de deel, N«. 11.) Breda, 1882. 4lo. Met pi. 81 XIV 

61* Nieuwe katholieke kerken. Kapel der zusters van het H. Sakra- 

ment, onlangs voltooid te Atrecht (Arras), door AClberdingk) 

ThCysi). 8vo. 

(O verdruk je.) 

62. Behandeling der vraag betreffende de inrigting van eene ambachts- 
school. Twee antwoorden op de in 1857 als eerste onderwerp door 
de maatschappij tot bevordering der bouwkunst, met het rapport 
der beoordeelaren. Uitgegeven door de maatschappij voornoemd. 

' Amsterdam , 1858. 4to. 

63. Korte beschrijving der kathedraal van Straatsburg. Voorafgegaan 
door eenige geschiedkundige aanteekeningen haren bouw betreffende , 
door <9. H* lieliman* 8vo. 

(Overgedrukt uit de Bouwkundige Bijdragen, 11de deel, 1860.) 

64. Bapport aan Z. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken, over 
de verbouwing van de kap der CTroote Zaal op het Binnenhof te 
's Gravenhage , door W« W. Rosé» 's Gravenhage , 1861. 4to. 
Met pi. 

65. Genius est mater artis. Album. Verzameling van Bouwkundige 
schetsen en ontwerpen. Uitgegeven door en onder redactie van 
«I. H« Lieliman. Amsterdam, 1863—1866. 3 dln. tol. 

66. Verslag der commissie, in December 1863 belast met een onder- 
zoek naar den staat waarin zich het paleis voor Volksvlijt te Amsterdam 
toen bevond. Met drie platen, 's Gravenhage , 1864. 4to. 

67. De arbeiderswoning. Ontwerp van 48 zoodanige woningen, gebouwd 
voor de vereeniging «Salerno» te Amsterdam, medegedeeld door 
Jl. H* liellHtan. Amsterdam, 1866. foL Met eene afb. 

68. Hedendaagsche Bouwkunst. Uitgezochte ontwerpen van vreemden 
en inlandschen oorsprong, met korte beschrijvingen. Onder redactie 
van H. J. H* Crroneman, civiel-ingenieur. Groningen, 1867. 4to. 

69. Over fresco-schilderwerken en voornamelijk over die van den heer 
Tictor 'SÊotter f in de kerk Saint Sulpice te Parijs naar aanleiding 
eener mededeeling in een fransch dagblad, vrij bewerkt en uitgebreid 
door J. H. lielinian* fol. 

(Overgedrukt uit de Bouwkundige Bijdragen. 15de deel, 1867.) 

70. Prijsvraag voor een ontwerp van arbeiderswoningen. Uitgeschreven 
door de afdeeling «Utrecht» van de vereeniging ter bevordering van 
fabriek- en hand werksnij verheid. Utrecht, 1868. 8vo. Met pi. 

71. Nationaal gedenkteeken voor 1813. Overdragts-oorkonde en be- 
schrijving (1869). 8vo. 

72. Algemeen verslag omtrent den toestand der arbeiderswoningen te 
Arnhem. Arnhem, (1871). 8vo. 

73.* Ontwerp van een paleis voor de \ietgevende macht. Medegedeeld 
in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs door A* Huët en €r. 
J. Horre. Delft, 1871. 8vo. xrv 82 

74. Uitgevoerde bouwwerken en ontwerpen van den architect H« iJFü, 
wtkM deH Brink, lid van de Koninklijke akademie van beeldende 
kunsten te 's Gravenhage. iste deel en 2e deel. iste aflevering. 
Amsterdam, 1873. fol. 

75. Börö-Boedoer op het eiland Java, afgebeeld door en onder toezigt 
van F* C* Wtlsen , met toelichtenden en verklarenden tekst , 
naar de geschreven en gedrukte verhandelingen van F* C* UTllsen, 
Jlm F. €r« Rruntund en andere bescheiden, bewerkt en uitge- 
geven op last van Z. E. den Minister van Koloniën door dr. C« 
lieemans. Leiden, 1873. 8vo. (In 't Nederduitsch en Fransch.) 
Met atlas in 8 afteveringen, gr. folio, en enveloppe met textplaten. 
gr. 4to. 

76. *De nieuwe koopmansbeurs , naar aanleiding van de voordracht van 
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam van den ^en Septem- 
ber 1873, door A» L. Tan Crendti Met een kaartje. Amsterdam, 

1873. 8vo. 

77. *Beschou wingen naar aanleiding der voordracht van Burgemeester 
en wethouders tot het bouwen van eene nieuwe Beurs te Amsterdam, 
door August Hendrlchs. Amsterdam, 1879. 8vo. Met pi. 

78. *Het Stadhuis, thans Koninklijk Paleis, met aanwijzing der vroegere 
en tegenwoordige inrichting, door Martin Kalff» Amsterdam, 

1874. 8vo. , 

79. Bestuur der burgerlijke godshuizen. Programma van den prijskamp 
voor de oprichting van twee weezenhuizen en een ouderlingenhuis. 
Antwerpen, 1875. 8vo. Met drie teekeningen. (In het Nederlandsch 
en Fransch.) 

80. Staatsspoorwegen. Lijn J. Sectie 1. Gewichtsstaat van de ijzeren 
overkappingen van het gemeenschappelijk station- en van het station 
bij de Beurs, te Rotterdam, 1876. 2 bdn. fol 

81. Het nederlandsch handels-etablissement tePortSaïd. 's Gravenhage, 
1877. 8vo. Met pi. en 2 kaarten. 

82. *Modelboek van verplaatsbare houten gebouwen uit de fabriek van 
Crebr. Diykerman, stoom-timmer-fabriekanten te Breda. Uitgave 
Tan 1877. 8vo. 

83. Plan général , élévation et profil du temple de Salomon, du Palais 
de Salomon et de celui de la fille de Pharaon avec toutes leurs 
dépendances, par Mr. Mallet, Consul k Smyrne. fol. 

84. Choix des monumens, édifices et maisons les plus remarquables 
du royaume des Pays-Bas, par P, J, Croetghebuer. Gand,1827. 
fol. Met pi. 

85* Analyse descriptive historique et raisonnée des monumens deTan- 
tiquité, des édifices les plus remarquables du moyen-age et des 
derniers temps, et des constructions hydrotechniques en Europe, 83 XIV 

par Ie Chevalier de UTiebeking. Munich, 1838—40, 5 dln. 4to. 
Met atlas in 2 bdn. fol. 

86. Description de la grande cloche de Moscow, par A* R. de 
Montferrand. Paris, 1840. fol. Met pi. 

87. Grands prix d*architecture. Projets couronnés par TAcadémie royale 
des beaux arts de France. Liége, 1842. fol. 

88. Description et dessins de la prison cellulaire de Pentonville, lez- 
Londres. fol. 

89. Description des plans de la prison raodèle de Pentonville. (Extrait 
du rapport de Tinspecteur-général des ba timen ts des prisons, Ie major 
•febb.) 1844. 8vo. 

90. Eglise catbédrale de Saint-Jsaac. Description architecturale, pitto- 
resque et historique de ce monument , par A* Rieard de Mont- 
ferrand. St. Fétersbourg, 1845. fol. Met pi. 

91. Edifices de Rome moderne ou recueil des palais, maisons , églises, 
couvents, et autres monuments publics etparticuliers lesplus remar- 
quables de la ville de Rome dessinés et mesurés, par Pi« lietarouiUy* 
Liége, 1849. 4to. Met atlas in gr. fol. 

92. Notice sur Ia construction d'un palais des beaux-arts, par M. B. 
Meyers et Jl. du Pré* Avec une planche. firuxelles, 1852. 8vo. 

93. Le tombeau de Napoléon premier aux invalides. Notice par A* 
lienoir* Ornée de 43 gravures sur bois. Paris, 1855. 4to. 

94. Habitations ouvrières et agricoles , cités , bains et lavoirs, sociétés 
alimentaires , détails de construction, formules représentant chaque 
espéce de maison et donnant son prix de revient en tout pays. 
Statuts, règlements et contracts. Gonseils hygiéniques par le dr. 
A. ClaTel. Par £• Muller. Paris, 1855—56. 8vo. Met atlas 
in folio. 

95. Etudes d'une maison du XVIe siècle k Lisieux, dessinées d'aprés 
natiure et lithograpbiées, par Challamel, avec une notice hi&torique 
par M. H*** (de Tonneville). Paris. fol. 

96. Le palais de i'exposition universelle au cbamp de Mars en 1867, par 
R. Ramée. Paris. (Librairie scientifique , industrielle et agri- 
cole.) 8vo. 

97. L'église du monastère épiscopal de Kurtea d'Argis en Valachie. 
Traduit de 1' Allemand de liOuis Reissenberger. Avec IV 
planches et XXV gravures sur bois. Vienne, 1867. 4to. 

98. Société anonyme Liégeoise des maisons ouvrières fondée a Liége, 
Belgique le 21 Öepterabre 1867. Notice sur les travaux de la société. 
Plans, devis, cahier des charges. Liége, 1873. 8vo. Met pi, 

99. Les habitations ouvrières en tous pays. Situation en 1878. Avenir, 
par £nlle Muller et Kntlle Caeheux. Paris , 1879. 8vo. Met 
atlas in portefeuille, fol. XIV 84 

100. The public Ledger Building, Philadelphia : with an account of the 
proceedings connected with its opening June 20, 1867. Philadelphia, 
1868. 8vo. Met pi. 

101. Mittheilungen der Gesellschaft für vaterlaendische Alterthömer in 
Basel. YI. Die Dominikaner Klosterkirche in Basel, von Ij. A. 
Barckhardt und Ch. Rigg^enbach* Basel, 1855. 4to. Met pi. 

102. Die mittelalterlichcn Baudenkmaler Niedersachsens. Herausgegeben 
von dem Architecten- und Ingenieur- Verein zu Hannover. Heft XI 
—XIII. Hannover, 1866/67. 2 bdn. 4to. Met pi. 

103. A pestvdrosi közvégóhid és marhavdsar keletkezése és leirdsa. Be- 
schreibung der Entstehung und Einrichtung des öffentlichen Schlacht- 
hauses und Viehnaarktes in Pest. Budapest, 1873. 8vo. 

104. Der Dom zu Mainz , seine Grundung, Erweiterung und Herstellung. 
Baugeschichtliche Skizze, von P* Jf» H« Cuypers, Dombau- 
meister zu Mainz. (Vortrag gehalten auf Veranlassung des Vereins 
lür Kunst und Literatur am Freitag 20 April 1875.) 4to. Met plaat. 

105. Der Eisenhochbau der Gegenwart. Systematisch geordnete Samm- 
lung neuerer eiserner Hochbau-Gonstructionen , von Dr. F» Hein- 
Kerling. Heft I u. II. Aachen 1878. fol. Met atlas fol. 

106. Album di gemme architettoniche ossia gli edifizj piu rimarchevoli 
di Vicenza e del suo Territorio rilevati da Cr. Zanetti disegnati 
da M* Moro e con cenni illustrativi dimostrati da Cr. Pulle* Yenezia, 
(1847). 6 dln. fol. 

107. Atlas carcelario ó coleccion de laminas de las principales cérceles 
de Europa y de America, por D. Ramon de la Sagra» Madrid , 
1843. fol. 

108. Beskrivelse over de nye Üniversitets-Bygninger. (Met il lithogr. 
Plancher.) Christiania, 1852. 8vo. 

109. Bidrag til bygningsskikkens udviking paa landet iNorge. IsteHefte. 
Huse med kun eet Vserelse. Ghristiania, 1865. 4to. Met pi. 

110. Bijdrage tot de geschiedenis van de bouwkunde der middeleeuwen; 
of handleiding tot de geschiedenis der gothische bouworde , door 
W. C* TimHterinan. Met platen, 's Gravenhage, 1838. 8vo. 

111. Bekroonde beantwoording der door de Hollandsche maatschappij 
van fraaije kunsten en wetenschappen uitgeschreven vraag «Waarin 
ligt de reden van de weinige vorderingen der bouwkunst in ons 
Vaderland, in vergelijking van die bij andere volken, en welke zijn 
de middelen, om haar bij ons hooger op te voeren» door R« ]!• 
Bttchler. Leyden, 1845. 8vo. 

(Nieuwe werken der maatschappij, 3de deel, 1ste stuk.) 

112. Geschiedenis der Middeleeuwsche bouwkunde, haar oorsprong en 
ontwikkeling, door F. de Tigne. Amsterdam, 1846. 4to. Met pi. 

/i<?. De ii}-stand-houding onzer monumenten. Een brief aan de vierde 85 XIY 

klasse van het koninklijk nederJandsche instituut van wetenschappen, 
letterkunde en schoone kunsten, door Jl. A* Alberdingk Thyat. 
utrecht, 1848. 8vo. 

114. Kort overzigt van den bouwtrant der middeleen wsche kerken in 
Nederland, door mr. F. W. Eyck tot Zayllchein. 8vo. 

(Overgedrukt uit de berigten van het Historisch Gezelschap, te 
Utrecht, tweede deel, eerste stuk, 1849.) 

115. Kort overzigt van den bouwtrant der middeleeuwsche kerken in 
Friesland en Groningen, door mr. F. W. lI* Kyck tot Zuy- 
licheat. 8vo. 

(Overgedrukt uit de Kronyk van het Historisch Genootschap te 
Utrecht, zevende jaargang, 1851.) 
116 Geschiedenis der bouwkunst, bij eenige der merkwaardigste volken 
van vroegeren en lateren tijd, door P* M. Brutel de la RlTière» 
Leyden, 1854. 8vo. Met pi. 

117. De romaansche kunst in ons vaderland door J. A* Alberdingk 
TkUm. 1859. 8vo. 

(Beoordeeling van het werk: «Les églises romanos du royaume 
des Pays-Bas, par F. 'S. W.. Hyck tot Zuyliehem.i» 
Overdrukje.) 

118. De kunst der middeneeuwen en de oorzaken van haar verval, door 
Krnest Renan. Vertaald naar het artikel van Krnest Renan, 
voorkomende in de a Revue des deux Mondes» van 1862 en mede- 
gedeeld door J* H. lieliman* 8vo. 

(Overgedrukt uit de Bouwkundige Bijdragen, deel XV, stuk 2. 1865.) 

119. Geschiedenis van de bouwstijlen in de hoofdtijdperken der archi- 
tectuur, door Eugen* CrugeL Met 500 in den tekst gedrukte 
figuren. Arnhem, 1869. gr. 8vo. 

120. Over de benaming «Christelijke bouwkunst.^ Ëene bijdrage, door 
den heer Jl. H. lieliman, voorgelezen in de afdeeling Amsterdam 
van de Maatsch;appij tot bevordering der bouwkunst, den 8en Maart 
1867. 4to. 

(Overgedrukt uit de Bouwkundige Bijdragen, dl. XVI, st. 1.1869.) 

121. Geschiedenis der Bouwkunst in afbeelding. Uit den Duitschen 
«Bilder- Atlas zur Geschichte der Baukunst» overgebracht door Mr. 
C. Tosniaer. Leiden, 1884. fol. 

122. Mémoire sur Farchitecture ogivale en Belgique, couronné par 
Tacadémie royale de Bruxelles ; par A. Cr. B. üchayes. Bruxelles, 
1840. 4to. Met pi. 

123. Entwurff einer historischen Architectur, in Abbildung ünterschiedener 
berühmten Gebaude des Alterthums und fremder Völcker. Heraus- 
gegeben von J. B. Fischers. Leipzig, 1725. 4 dln. in één bnd. 
fol. Met. pi. XIV 86 

424. Europeesch museum van schilder- en beeldhouwkunst, zijnde eene 
verzameling van ruim zeven honderd staalgra vuren, voorstellende de 
beroemdste schilderstukken en beelden uit de eerste Kabinetten van 
Europa, waarvan er honderd betrekking hebben op de geschiedenis 
der Wereld-oorlogen, gevoerd sedert de groote Staatsomwenteling tot 
op het herstel der Volksonafhankelijkheid in ! 815. Breda, 1840 — 1842. 
Afïev. 1 — 113 en aflev. 120. 8vo. Met gravuren. 

125. De bevordering der bouwkunst in verband met de zedelijke be- 
schaving der bouwlieden. Eene voorlezing uitgesproken door A. A* 
Ütuart, in de bijeenkomst der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst den 25sten Maart 1843. Amsterdam. 8vo. 

126. De kunst beschouwd als een element van volksbeschaving. Eene 
voorlezing door Jl. Warnslnck. 1849. 8vo. 

127. Beschouwingen over het aesthetische der bouwkunst. Eerste ge- 
deelte. Grieksche en romeinsche stijl. Naar het engelsch door een 
bouwkundige. Met platen, *s Hertogenbosch, 1853. 8vo. 

128. Over het wenschelijke van het onderwijs in de esthetica of de 
leer van het schoone. Medegedeeld door Jl« H. lieliHtan* Amster- 
dam, 1868. fol. 

(Overgedrukt uit de Bouwkundige Bijdragen, dl. XVI, st. 3.) 

129. Over het onderwijs in de beeldende kunsten in Nederland, door 
Jl. F. Metzelaar. (Delft, 1869.) 8vo. 

130. ^Bouwkundige Studiën door A. UT. Wetssnian. Amsterdam. 
1881. 8vo. • 

131. Trésor de Tart ancien, Sculptures-architecture, ciselures, émaux, 
mosaïques, et peintures recueillis en Belgique et dans les provinces 
limitrophes. Monuments artistiques et archéologiques , la plupart 
inédits, des sinés d'après nature et gravés par Arnaud Üchaepkens* 
30 planches, avec texte explicatif. Bruxelles, 1846. fol. 

132. Magazijn van tuin-sieraden ; ot verzameling van modellen van 
aanleg en sieraad, voor groote en kleine lust-hoven, voornamelijk 
van dezulke die met weinig kosten, te maken zijn. Getrokken uit de 
voornaamste buitenlandsche werken naar de gelegenheid en gronden 
van dit Koningrijk gewijzigd, en met vele nieuwe platte gronden en 
sieraden vermeerderd, door Cr* Tan Ijaar* Nieuwe Uitgave. Met 
190 platen. Zalt-Bommel, 1802. 4to. 

133. Verzameling van arabesken, ornamenten en versierselen van vroeger 
en later tijd, in 72 platen, 's Hertogenbosch, 1846. fol. 

134. De leer van het ornament met teekeningen toegelicht door W« If* 
Rosé. Delft, 1863. 4to. 

(De platen ontbreken.) 
^35» Architectonischo Vormleer. Eerste deel : De Vormen der Buiten- \ 87 XIV 

Ordonnantïën in zestig platen met beschrijving; Tweede deel: de 
Vormen der Kinnen-Ordonnantiën, met beschrijving, door E. Crugel. 
Amsterdam, 4880 — 1884. 5 aflev. 8vo. (de platen in 2 portefeuilles, fol.; 

136. 10 Cahiers d'ornements, dessinés par Krafft et gravés par 
Johannot. Paris. fol. 

137. Handleiding tot het meetkunstig teekenen, opgesteld ten dienste 
der latijnsche scholen, en inzonderheid ten gebruike der indastrie- 
scholen, door Jf» de Crelder* 'sGravenhage en Amsterdam, 1829. 
8vo. Met pi. 

438. Handboek voor jonge beoefenaars en liefhebbers der schilderkunst, 
door M» P. li* BoiiTler, uit het Fransch vertaald door Jl« C* 
Beyer. Breda, 1831. 4 st. 8vo. Met pi. 

139. Volledige bandleiding voor het schilderen in sap- en dekverv^en. 
Vrij vertaald en vermeerderd naar het fransch van F* P« Ijangflols 
de liOngfueTille , met bijvoeging eener beschrijving van het 
schilderen op porselein» glas, satijn en meer andere kunstoefeningen, 
door P. JoUy. Hoorn, 1843. 8vo. Met plaat. 

140. De methode van teekenonderwijs van de Gebr. F. en A* Dapais, 
en hare invoering in het koninklijk athenaeum te Maastricht (Uit 
het duitsch van Dr. Klöden door D. J. üteyn Parvé.) Leyden, 
1852. 8vo. 

(Overdruk uit de Nieuwe bijdragen voor het onderwijs en de op- 
voeding van 1852.) 

141. Handleiding tot het teek enen naar de natuur en de beginselen der 
doorzigtkunde. Voornamelijk ingerigt ten dienste der volksscholen, 
door Braet Ton Uberfeldt en T. Blngf. Ieen2estuk. Amster- 
dam, 1863 — 1866. 2 bdn. 8vo. Met platen en houtsnêefiguren in 
den tekst. 

142. Le petit architecte ou tracé lineaire appliqué k Tart de représenter 
toutes sortes d'objets en papier et en carton, etc, k Tusage de la 
jeunesse, par D. H. Rockstroh et F. Jl* Brug^iier* Avec 23 
plancbes et un beau titre litbographiés. Gand, 1823. 

143. Verhandelinge van de grontregelen der doorzigtkunde of teken- 
konst (perspectief), door H. Tan Houten. Amsterdam, 1705. 4to. 
Met platen en figuren in den tekst. 

144. De kunst om in perspectief te tekenen, enz. Met figuren. Naar den 
zesden druk uit het engelsch vertaald door A» Fokke üimonsz. 
Leyden, 1805. 8vo. 

145. Lessen over de eerste beginselen van het schaduwen in de bouw- 
kunde. Uit het fransch vertaald naar C. M* de la Crardette» 
door IV* W» Ardesch* Met platen. *sGravenhage en Amsterdam, 
1826. 8vo. XIV 88 

446. Verkorte leerwijze der afteekening van schaduwen in de bouw- 
kunde, ten dienste der leerlingen in deze kunst; strekkende ten ver- 
volge op de Vignola der ambachtslieden, door Ch* Itfonnand* 
Uit het fransch vertaald door Jl. Tan ütraaten» Met 6 platen. 
Amsterdam, 1828. 4to. 

147. Grondregelen der perspectief of doorzichtkunde door Mr. W« 
Bllderdyk. Dordrecht, 1828. 8vo. Met pi. 

148. Gezigtkundige misvorming en herstelling van flguren, beelden en 
teekeningen, door Jl. de Kanter, Phll.z. Middelburg, 1834 
8vo. Met pi. 

149. Handboek der vereenvoudigde doorzigtkunde, volgens de nieuwste 
leerwijze. Naar het fransch van A» Ie Breton» Utrecht. Met 
atlas. 2 bdn. 4to. 

150. HcBeginselen der Doorzichtkunde, door J» J» €r« Rinkes* Met 
12 uitslaande platen. Amsterdam, 1874. 8vo. 

151. La science des ombres par rapport au dessin, par II* Dapatn 
ratné. Paris, 1786. 8vo. Met pi. 

152. Etudes d'ombres k Tusage des écoles d'architecture, par C. §• 
li'ETelUé. Paiis, 1812. 4to. Met fig. en pi. 

153. Gonstructions-Lehre mit ihren Anwendungen auf Schatten-Con- 
struction, Perspectiv und Maschinenzeichnung, als Vorbereitung zu 
Monge's und Hacliette's Werken, von Jl. Arbesser. Mit sieben 
Kupfertafeln. Wien, 1824. 8vo. 

154. *Lehre der Perspektive in kurzer, leidt fasslicher Darstellung von 
Cr. Berber. Vierte Auflage. Mit 4 Tafeln. Leipzig, 1873. gr. 8vo. 

155. Praktische wenken omtrent lucht verversching (ventilatie), door 
iJF. Walker. Vrij gevolgd naar het engelsch met aanteekeningen , 
door H. C Bosseha. Deventer, 1853. 8vo. Met pi. 

156. Luchtverversching en verwarming, door J. W« IL* Roger* 
Utrecht, 1856. 8vo. 

157. Ventilatie, door Dr. J. W. C^unntng. 1861. 8vo. 

(Overdrukje.) 

158. De gezondheidsvereischten van schoolgebouwen, met toepassing 
op de lokalen der openbare armenscholen te Amsterdam , door 
Dr. Cr. A. ]y. Allebé en Dr. H. Tan Cappelle. Haarlem, 
1861. 8vo. 

159. Nieuw stelsel van verwarming door heete lucht, van Boyer en 
consorten te Ludwigshafen a/Rhein. Gerepresenteerd in Holland, 
door G. Remy. Rotterdam , (1867). 8vo. 

160. Nota omtrent een ingesteld onderzoek naar de werking van het 
verwarming- en ventilatie-systeem van de heeren Boyer en con- 

borten te Ludwigshafen am Rhein, zooals dat is toegepast op de 89 XIV 

vier schoollokalen van het schoolgebouw, toebehoorende aan den heer 
Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, op het Munsterkerkhof te 
Utrecht, Februarij 4870. 4to. Met tabellen. 
i6i. Een dringend volksbelang. De ventilatie en verwarming onzer 
woonhuizen, der scholen, fabrieken, hospitalen en andere openbare 
gebouwen, door M* B. Tan Daalen. 'sGravenhage, 1871. 8vo. 

162. Lezingen over ventilatie van den heer Lewis W. Leeds uit New- 
York. Uit het engelsch vertaald , door H* Cr* Dykennan» (Over- 
gedrukt uit de Opmerker, 1877.) Arnhem. 4to. ' 

163. Acoustique et optique des salles de réunions, Principes, obser- 
vations et documents a considérer pour la disposition des salles de 
théatre, amphithéatres , concerts, temples et oratoires, etc. Avec 

;ures dans Ie texte, par Th^e liachez* Paris, 1879. 8vo. 164. Vergelijking eener berekening der kosten , tusschen het dekken van 
daken , met pannen of met zink , door B. Tan Duyn» Utrecht , 
1821. 8vo. 

165. Brandvrije gebouwen. Door Cr» lloll* (Overdruk uit de Alg. 
Konst- en Letterbode voor 18*22.) 8vo. 

166. Verhandeling over het uitslaan en in wateren van binnen- muren 
en holbogen en ter bevordering eener matige droogte, voornamelijk 
binnen die gebouwen , tot het bergen van buskruid en levensmiddelen 
bestemd; met eenige scheikundige aanteekenihgen, door Jf.Cr.W* 
II*... Nijmegen, 1827. 8vo. 

167. Patentdekking, van C. Üoetens. Octrooi ter vervaardiging van 
platte en hellende daken, zolders, vloeren, overwulving van kelders, 
dekking van terrassen en bekleding van muren , enz. enz. Beschrijving 
met platen. Tweede en verbeterde drnk. 's Gravenhage , 1840. kl.8vo. 

168. Handleiding tot de vervaardiging der dornsche leemdaken, door 
ۥ A. Ber^sma* Utrecht, 1840. 8vo. Met plaat. 

169. Verhandeling over de oorzaken der vochtigheid in gebouwen, over 
huiszwam, muurzout, enz., door W* Cr. Blelchrodt. Uit het 
hoogduitsch, naar den vierden zeer vermeerderden druk. Met eene 
steendrukplaat. Amsterdam, 1844. 8vo. 

170. Iets over het bouwen van gegoten mortelhuizen , waarvoor aan 
den heer C* Cr* Rjyden, te Boraes in Zweden, octrooi verleend is: 
en beschrijving van een mortelkar, welke bij deze en alle andere 
bouwwijzen met veel voordeel kan aangewend worden. Uit het hoog- 
duitsch. Met twee verklarende houtsneeplaten. Deventer, 1851. 8vo. 

i71. Bedenkingen tegen de wijze van bouwen van pakhuizen , voorge- 
steld door den heer J. Tan Maurtk, in diens vlugschrift : «Iets over 
het bouwen van pakhuizen enz.» benevens eenige regelen in acht te 
nemen bij het gebruik van ijzer in bouwwerken, door H* C« Bosscha* 
Deventer, 1856. 8vo. XIV 90 

172. Voorschriften wegens het plaatsen van bliksem-afleiders aan *s rijks 
gebouwen en wel bijzonder de buskruid-magazijnen, gegeven door 
den inspecteur-generaal der fortificatiên C. R« T« llrayeiüioff. 
'sGravenhage, 1819 8vo. 

173. Bijdragen over afleiders en het onweder, door Cr* Illoll* (Over- 
genomen uit den Algemeenen Konst- en Letterbode, 1836, N®. 21, 
22, 36 en 50.) Haarlem, 1836. 8vo. 

174*. Handleiding tot het stellen van bliksem-afleiders, door den luitenant- 
generaal baron Krayenhoff. Nijmegen, 1836. 8vo. Met plaat. 

175. Mémoire sur les couvertures des casernes et édifices , par M. Bel- 
■tas» (Extrait du N^ 11 du Mémorial de Tofficier du génie.) Liége , 
1839. 8vo. Met pi. 

176. Instruction sur les paratonnerres , adoptée par TAcadémie des 
sciences, Ire partie, 1823 Craj liussac* 2e partie, 1854 él. 
Poulllet, rapporteurs. Paris, 1855. kl. 8vo. Met pi. 

1 77. Hurwood*s patent apparatus, for moving and fastening windows, &c. 
A description of various modes of applying the above inventions. 
Ipswich, (1850). 8vo. Met pi. 

178. By Her Majesty's Royal Letters Patent. Tall Sc Go., Limited. Gon- 
crete builders , and patentees of the universal building apparatus for 
the construction of walls , houses , and other buildings. London, 1873. 
Langw. 8vo. Met pi. 

179. üeber Erfindung, Gonstruction und Vortheile der Bóhlen-Dacher 
mit besonderer Rücksicht auf die Urschrift ihres Erfinders, von 
D. CrlUy. Mit acht illurainirten Kupfern. Berlin. 1797. 4to. 

180. Die Pisé-Baukunst , in ihrem ganzen Umfang, oder vollstandige 
und faszliche Beschreibung des Verfahrens , aus blosser gestampfter 
Erde, obne weitere Zuthat, Gebaude und Mauerwerk von aller Art 

^ wohlfeil, dauerhaft, feuerfest, und sicher gegen Einbruch aufzufuhren. 
Aus dem französischen Original des Herrn Cointeraax, bearbeitet 
und mit zusatzen versehen von C* Li* Üeebasz» Mit Kupfern. 
Leipzig. 2 dln. 1 band. 8vo. 
18i. Die Konstruction und Anlegung der Blitzableiter zum Schutze 
aller Arten von Gebauden, Seeschiffen, und Telegrafen-Stationen , 
nebst Anleitung zu Kostenvoranschlagen, etc. von dr. O* Buchner* 
Weimar, 1867. 8vo. Met atlas, langw. 8vo. 

182. Beknopt Verslag der inwijding van het nieuwe locaal van Arti 
et Amicitiae, op den 10 December 1840. 8vo. 

(Overdrukje uit de Avondbode van 11, 12 en 14 December 1840.) 

183. De 500ste vergadering der vereeniging Architectura et Amicitia, 
te Amsterdam, den 8sten Mei 1867 herdacht, door haren voorzitter- 
hoDorsdr Jl» B* lieliHtan* 8v3. 91 XIV 

184. Het Yalsch alarm è propos van wandalisme in het ware daglicht 
gesteld en onschadelijk gemaakt. Een antwoord op twee artikelen, 
in het tijdrchrift de aDietsche Warande,» bestuurd door den heer 
Jom* A* Alberdlngk Thllnt, door «f. H. Lellntan. Voor- 
gelezen in de vereeniging Architectura et Amicitia te Amsterdam, 
in Mei en Junij 1859. Amsterdam, 1859. 8vo. 

185. Wandalisme. Een repliek voor den heer «f. H. Lellntaii (naar 
aanleiding van Diens vlugschrift: «Het valsch alarm è propos van 
Wandalisme in het ware daglicht gesteld en onschadelijk gemaakt,» 
door «f. A. Alberdlngk llil|iit. 

(Overdruk uit de «Dietsche Warande.» Vijfde deel, 1860.) 

186. Van «Plaesteraers* : eene studie over het beginsel «sch ij n-en- waar- 
heid» in de kunst, door A(l^^i'd^i>Sl^D VCbynt]). 

(Overdrukje uit de «Üietsche Warande.» Vijfde deel, 1860.) 

187. Baschouwingen over akademiên en kunstwerkplaatsen (ateliers). 
Vrij vertaald uit het Organ für Christliche kunst, jaargang 1858, 
door «f. H. Lelintan. Uitgegeven door de vereeniging Architectura 
et Amicitia te Amsterdam. Amsterdam, 1859 8vo. 

188. Belangstellend woord omtrent de bestemming der groote of zoo- 
genaamde Loterijzaal , op het Binnenhof te 's Gravenhage , door 
D. «f. den Beer Portugael. 's Gravenhage, 1862. 8vo. 

189. Neêrland's monument voor 1813. Een gemoedelijk woord over 
enkele der ingezondene prijsontwerpen, tevens open brief, door een 
neutraal deskundige, [«f. H. Lelliitaii.J Amsterdam, 1863. 8vo. 

190. De eerste steen. Toespraak gehouden in het Willemspark te 
's Gravenhage 17 November 1863, door «f. «f. van Oosterzee. 
's Gravenhage, 1863. 8vo. 

191. Antwoord op de uitdaging van mr. C Tosntaer, door mr. «f. van 
liCnnep* (Nationaal monument ter herinnering aan Nederlands 
herkregen onafhankelijkheid in 1813.) Amsterdam, 1864. 8vo. 

192. Brief over de beide bekroonde ontwerpen voor een nationaal 
monument geteekend Ebenhaêzer en N. O. door UT. IV. Rosé. 
's Gravenhage, 1864. 8vo. 

(Overgedrukt uit den derden open brief van J. H. liellntan 
aan professor «f. UT. Brouwers.) 

193. Over de prijsvraag voor de monumenten ter herinnering aan 1813, 
door I. Crossehalk. Amsterdam, 1865. 8vo. 

194. De minister van binnenlandsche zaken en de academie van beeldende 
kunsten en technische wetenschappen te Rotterdam. Mededeeling 
door Bestuurders dier instelling, aan hare leden, aan de kunstenaars 
en verdere belangstellenden in den bloei der kunst. Rotterdam, 1864. 8vo. 

195. Verhandeling [over de vraag: «Moet de opleiding van toekomstige 
bouwkunsten aren aan do landsregering worden opgedragen, of 
moeten de leerlingen zich hunne onderwijzers kiezetv1t>'\NQ0t^^^x^%^seL XV 92 

ter algemeene bijeenkomst van de leden der Maatschappij (itot 
bevordering der bouwkunst^», gehouden den 14den Julij 1865, door 
Jf. H. liellntan. 8vo. 

196. De aesthetiek en het monument te Brielle, door Jfm Ph. Koeliitan. 
*s Gravenhage, 1872. 8vü. 

197. ^Tan Crendt en Brlnkntan's Technische bibliotheek. III. Het 
bouwkundig onderwijs in het buiten- en binnenland, door H. X* 
Boersnta. Amsterdam, 1874. 8vo. 

198. Adres aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
betreffende het ontwerpen van gevels van het nieuw te bouwen 
departement van Justitie, door H. P. Togel. 's Gravenhage, 1876. 
Met bijlagen, fol. 

XV. ^« AANLEG, UITLEGGING EN VERFRAAIING VAN STEDEN EN 

DORPEN. WATERBEZORGING, RIOLEERINQ , 
AFVOER VAN FiECALIÊN, ENZ. 

1. Verhandeling over de indijking en uitbreiding der stad Rotterdam, 
door J. A. Beyerlnck. Rotterdam, 1849. 4to. Met pi. 

2. Plan tot uitbreiding der gemeente Rotterdam op Feijenoord (1863). 
8vo. Met kaart. 

3. Ontwerp tot uitbreiding der stad Amsterdam , tusschen de Utrecht- 
sche- en Leidsche Barrières , door J. Conlnck UTestenberg c. s. 
Amsterdam. Amsterdam, 1866. fol. Met kaart. 

4. Ontwerp tot het aanleggen eener breede aanzienlijke hoofdstraat 
en het bouwen eener nieuwe centrale burgerwijk (cité ouvrière) te 
Amsterdam. Amsterdam , 1866. 4to. Met kaart. 

5. Plan tot uitbreiding der stad Amsterdam. Amsterdam, 1867. 8vo. 
Met losse kaart. 

p. *Over de verbetering der wegen te Amsterdam, met het oog op het 
centraal-station, benevens een woord over de uitbreiding der stad 
aan de overzijde van het IJ, door I. Crosschalk. Met een schets- 
kaart. Amsterdam, 1872. 8vo. 

7. *Eenige kantteekeningen op de voordracht van burgemeester en 
wethouders over de verbetering der water- en landwegen, naar en 
door Amsterdam, benevens een woord over den bouw eener nieuwe 
Beurs, door I. Crosschalk. Amsterdam, 1873. 8vo. 

8. *Plan tot uitbreiding der stad in den omtrek der Zaag- en Willems- 
poorten, voornamelijk met het oog op een ontruiming der kelder- 
woningen met]]een toelichting, door !• Crosschalk. Amsterdam, 
1874. 8vo, Met kaart. 

9. Défense du projet d'agrandissement général d'Anvers, présenté 
par MM. F. ]iLeUer;[et Contp. Bruxelles, 1855. 8vo Met pi. 98 XV 

iO. Agrandissement général d*Anvers. Lettre de MM. Keiler et 
Clontp. ^ M. Le Ministi'e de la Guerre; contenant: une réfutation 
de critiques dont leur projet de grande enceinteaétéTobj e t,quelques 
nouveaux développements sur ce projet, ainsi que des plans détaillés 
avec cotes de ni vel lement, coupes etc.Bruxelles 1858. 8vo. Metatlas in fol. 

11. Tenth, twelfth and thirteenth annual report of the board of public 
works to the common council of the city of Ghicago for the muni- 
cipal fiscal year ending March 31, J871, 1873 & 1874. Ghicago, 
1871, 1873, 1874. 3 dln. 8vo. Met pi. 

12. Yillage improvements and farm villages, by Creo. E. IWarlng Jfr» 
Boston, 1877. 8vo. Met houtsneefiguren in den tekst. 

13. Beredeneerend vertoog rakende het circuleeren der wateren door 
de stad Amsterdam, door een liefhebber \an konst en waterwerken. 
Amsteldam. 8vo. 

14. Ontwerp om alle de gragten in 'sGravenhage in eene gedurige 
beweeginge te brengen en on-ophoudelijk van water uit den Rhyn te 
voorzien, enz., door P« WUtsehut. 'sGravenhage, 1751. 8vo. 

15. Project of ontwerp om de stank of besmettelijke reuk der wateren 
in de gragten van 'sGravenhage des zomers voor te koomen, door 
ۥ Redelykheld. 'sGravenhage, 1773. 8vo. 

16. Waterleiding te Amsterdam, door H. A. Bake* 'sGraven- 
hage, 1841. 8vo. 

17. Advies uitgebragt door de heeren H. F. F(|iije en M. H« 
Clonrad over verschillende ontwerpen van waterleiding, om de 
stad Amsterdam van versch drinkwater te voorzien. 'sGravenhage, 
1844. 8vo. 

18. De voordeelen der duin-waterleiding. Met afbeeldingen. Amster- 
dam, 1854. 8vo. 

19. Rapport van den opzigter over de stedelijke werken en gebouwen 
C*'. E« Tan den Arend) , betreffende het dempen der grachten 
en de daarmede in verband gebragte beschouwing wegens het nood- 
zakelijke eener waterverversching in de stad Haarlem. 1855. 8vo. 
Met eene kaart. 

20. Verslag uitgebragt door de commissie (JD. J. Storm Buyslng, 
Cr. Tan Dlesen en UT. "X. Rose])^ benoemd door den ge- 
meenteraad van Haarlem, tot aanwijzing der middelen tot herstel 
van het bederf der stadswateren. 1857. 8vo. Met plaat. 

21 Voorstel van burgemeester en wethouders van Haarlem aan den 
gemeenteraad tot het dempen der Oude- en Kraaijenhorstergrachten 
en tot verbetering van den toestand van het stadswater; volgens de 
de daarbij gevoegde memorie van toelichting (1859?) 8vo. Met 
2 kaarten. XV 94 

22. Rapport over de aanvragen naar de concessie voor het aan- 
voeren van drinkwater te 'sGravenhage, van den generaal-majuor- 
ingenieur !• P« Delprat, met de daarbij behoorende bescheiden. 
(1867.) 8vo. 

23. Duinwaterleiding voor 'sGravenhage en Leiden, door IV. H. 
Henket. 'sGravenbage, 1869. 8vo. 

24. Rapport aan den Koning van de commissie, benoemd bij Zr. Ms. 

besluit van 46 Julij 1866, n°. 68, tot onderzoek van drinkwater, 

in verband met de verspreiding van cholera en tot aanwijzing der 

middelen ter voorziening in zuiver drinkwater. Tweede druk. 'sGra- 

venhage, 1869. 4to. Met pi. 

25. ^De modder-kwestie. Het verschil tusschen den gemeenteraad van 
Amsterdam en de directie der Kanaal-Maatschappij, uit de officieels 
stukken toegelicht. Amsterdam, 1869. 8vo. 

26. Drinkwater en grondboringen te Utrecht in 1870. M.emorie, aan 
de gezondheids-com missie der stad Utrecht ingediend, door jhr. mr 
A« D. Tan Rlentsdyk, deel uitmakende van het verslag der 
verrichtingen van genoemde commissie over het jaar 1870. Utrecht, 
1871. 8vo Met pi. 

27. De middelen ter verkrijging van zuivere lucht en goed drink- 
water in de groote steden. Eene lezing door £• H. TOn Bauvi- 
hauer. Haarlem, 1871. 8vo. 

28. Mededeeling over de in aanleg zijnde Drinkwaterleiding te Rotter- 
dam, door C B« Tan der Tak. Met drie platen. (Overgedrukt 
uit het verslag der afdeeling «Rotterdam» van de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst, 1871—1872). 4to. 

29. Rapport van de commissie door den (Rotterdamschen) gemeente- 
raad benoemd tot onderzoek betreffende het water der drinkwater- 
leiding. (Rotterdam,) 1875. 8vo. Met plaat. 

30. *Ontwerp ter voorziening in de behoefte van versch water in de 
grachten van Amsterdam. Met 2 schetskaarten. Amsterdam, tol. 

31. Mededeeling betreffende de waarnemingen van den stand van bet 
grondwater te Groningen in 1881 — 1882, door O. Crleuns* (Over- 
gedrukt uit het Verslag der Vereeniging tot bevordering van de 
Volksgezondheid te Groningen.) Groningen, 1882. 8vo. Met plaat. 

32. Waterleiding te Arnhem. Rapport aangaande het onderzoek naar 
de beste prise d'eau en beschrijving van het daarop gebaseerde 
schets-ontwerp van den heer H. P. 'S. Halbertsnta, ingenieur 
te Rotterdam. Met 6 bijlagen en schetsontwerp, 1882. fol. 

33. Waterleiding te Arnhem. Algemeene omschrijving der uit te voeren 
werken volgens het «Volledig Technisch Ontwerp», aangeboden aan 
het bestuur der gemeente Arnhem, bij missive van 27 Augustus 
1883 , door H. P. 'M. Halbertsma. Rotterdam , 1883. fol. 

34. Memorie betreffende de waterverversching van ^sGravenbage en 95 XT 

toelichting Tan het daartoe strekkende ontwerp, door Jf. van der 
¥egt« 'sGrayenhage, 1883. 8vo. Met kaart. 35. Notice historiqae sur Ie projet d'une distribution générale d'eau è 
domicile dans Paris, et exposé de détails y relatifs, recueillis dans 
différentes villes du Royaume-lJni , notamment k Londres, par C. 
F. Mallet. Paris, 1830. 4to. Met plaat. 

36. Azaïs. Ëxplication et histoire du puits de Grenelle. Septième publi- 
cation, augmentée d'un épisode. Paris, 1843 8vo. 

37. Mémoire sur les eaux de Paris présenté è la coinmission municipale 
par M. Ie préfet de la Seine (Cr. E. Haussntann). — Recherches 
statistiques sur les sources du bassin de la Seine qu'il est possible 
de conduire è Paris, exócutées en 1854 d'après les ordres de M. Ie 
préfet de la Seine, par M. Belgrand. Paris, 1854. Een band. 
4to. Met pi. 

38. Fontaines publiques de Ia ville de Caen, par J. Travers. (Ex- 

trait du journal «l'Ordre et la Liberté.») Gaen, 1857. 8vo. 

39. Gorruption des eaux de la Senne. Discussion au conseil provincial 
dans la séance du 20 Juillet 1860. Bruxelles, 1860. 8vo 

40. Rapport sur Ie sondage a vapeur pour la recherche d'eau potable 
è Grissée, Ile de Java, avec atlas de 15 planches photographiques et 
2 planches lithographiques , par P. van Dyk et Jf. Ph. firnte- 
ling. Batavia, 1872. 4to. (de atlas, groot folio.) 

41. Association internationale pour Teau potable. Séance générale 
tenue è Amsterdam Ie Jeudi II Septembre 1879, è Toccasion du 
Congres périodique international des Sciences Médicales. Discours 
du vice-président mr. Jf. Cr, «fttger. Amsterdam, 1879. 4to. 

42. Discours prononcé a l'Hótel de Ville d' Amsterdam Ie 28 Février 
1883, devant la commission du conseil municipal de Paris, par 
€. M. de Bruyn Kops , ingénieur. 8vo. 

43. DescriptioD ot' the Groton Aqueduct, by Jf. B« Jervls. New- 
York, 1842. 8vo. 

^. Lambeth water works. Extension of works, for obtaining asupply 
of pure soft water from the river Thames at Ditton , in the county of 
Surry, by Jf. ülntpsoii. London, 1848. 8vo. Met kaarten. 

*^' Supply of water to London by means of the Henley and London 
waterworks and navigation. London, 1848. 8vo. Met kaarten. 

^' *A treatise on Waterworks for the supply of cities and towns, by 
iavtuel Hughes. London, 1859. 8vo. 

47. s^Rudimentary treatise on well-digging , boring , and pump-work. With 
illustrationë. By «föhn Creo. Swindell. London, 1860. 8vo. 

^' Progress report from the select committee on Gastlemaine and XT ■ 96 

Sandhurst water supply, with minutes of evidence. Melbourne, 
1861—2. fol. 

49. Report on the Coliban and Geelong schemes of water supply. 
Melbourne, 1871. fol. Met platen en kaarten. 

50. *0n the cleansing of Rivers, by C* E* Austln. London, 1872.8vo. 

51. Report on water supply to Clunes. Melbourne, 1873. fol. 

52. Brilish Guiana. Report on the water supply of Demerara, by H* 
Slccanta. 1879. London. fol. 

53. British Guiana. Remarks on the water supply scheme, of the 
east coast, Deraerara, by H. Slccanta. 1879. Demerara, 1879. iol. 

54. British Guiana. Memorandum on the water supply of the east 
coast, Demerara, by H. Slccanta. 1879. foL 

55. *Anlage und Ausführung von Wasserleitungen und Wasserwerken 
mit besonderer Rücksicht auf dieStadteversorgung, vonFrledrlch 
KOnlg. Mit 84 Holzschnitten und 6 lithographirten Tafeln. Leipzig, 
1868. 8vo. 

56 *Das Wasserwerk der Stadt Dresden erbaut in den Jahren 1874 
bis 1874. Herausgegeben von B. Üalbach* Erster Theil. Mit 4 
Tafeln und einer Tabelle. Halle a/S. 1874. 8vo. Zweiter Theil, Erste 
Halfte. Halle a/S. 1875. 8vo. (niet compleet) met atlas in folio. 
Zweiter Theil, Zweite Hallte (tekst ontbreekt) alléén de atlas in folio. 
Dritter Theil. Halle a/S. 1876. 8vo. met atlas. 4to. 

57. * Bericht der von dem Gemeinderathe der Stadt Wien zur Prüfung 

der neuen Wasserleitungs-Röhren ernannten Experten-Commission. 
Wien 1871. 8vo. 

58. Die Albwasser-Verzorgung im Königreich Württemberg. Stuttgart, 
1873 4to. 

59 *Der üntergrund und das Trinkwasser der Stadte unter Berück- 
sichtigung der Verhal tnisse in Erfurt von dr. A. UTolff. Erfurt, 
1873. 8vo. 

60. Apparate und Anlagen von Wasserleitungen. Bericht von C. 
Frischauf* (Officieller Ausstellungs^ Bericht, herausgegeben durch 
die General-Direction der Weltausstellung 1873.) Wien, 1874. 8vo. 

61 . *Project einer Wasser versorgung der Stadt München aus den Quellen 
des Mangfallthales von B. §albach. Mit drei lithographirten Tafeln» 
Leipzig, 1878. 4to. 

62. *Die Versorgung der wasserarmen Alb mit fliessenden Trink- und 
Nutz-Wassern und das öffentliche Wasser- Versorgungs-Wesen im. 
Königreich Württemberg, verfasst von Dr. T. £hiitanii« Stuttgart , 
1880. fol. Met kaarten en platen. 

63. Die Rheinthal-Wasserleitung der Stadt Elberfeld von Talentlii 
§chnelder» Nebst 10 lithographirten Tafeln. Elberfeld, 1881. fol, sr xr 

64. Voorstel van burgemeester en wethouders aan den gemeenteraad , 
betreffende het plan voor een nieuw rioolstelsel te 's Gravenhage. 
1867. 8vo. 

65. Rapport over het rioolstelsel van 's Gravenhage, uitgebragt door 
de commissie benoemd door den gemeenteraad , den 9den Julij 
1867. 8vo. 

66. Ontwerp rioolstelsel voor 's Gravenhage. Rapport ingediend aan 
heeren burgemeester en weihouders door Ch. T. Llernur. 's Gra- 
venhage, 1867. 8vo. 

67. Het rioolstelsel van Ch. T. Liernur, toegelicht en aanbevolen door 
P. Maas Creesteranus. 's Gravenhage, 1868. 8vo. 

68. Rapport aan den raad der gemeente Dordrecht over het rioolstelsel 
van Ch. T. Liernur. (Door H. Llnse.) Dordrecht, 1868. 8vo. 

69. De invoering van het pneumatisch rioolstelsel te Praag en hare 
resultaten. Uit de «Technischen Blattern , Vierteljahrschrift des deut- 
schen Ingenieur- und Architekten- Vereines in Böhmen». Vertaald 
door P. Maas Creesteranus. 's Gravenhage, 1869. 8vo. 

70. Adres aan den gemeenteraad van 's Gravenhage, naar aanleiding 
van het aherzjene plan» tot rioleering der stad van UT. C* Tan 
der ÜTaeyen Pieterszen, door P. Maas Creesteranus. 
's Gravenhage , 1870. 8vo. 

71. Gemeenteblad van Amsterdam, inhoudende een Rapport der com- 
missie tot voorbereiding van de publieke werken dezer gemeente, 
betreffende de demping der Looijersloot. Amsterdam , 1870. 8vo. Met 
teekening. 

72. Plan van een rioolstelsel met afvoer van faBcale en andere onreine 
stoffen, voor Amsterdam (van J. Cr. Tan UTiftrik.) Amsterdam, 

1870. 8vo. 

73. De verbetering van het rioolstelsel te Leiden. Open brief van de 
vereeniging tot verbetering van de volksgezondheid te Leiden aan 
den gemeenteraad. Leiden, 1870. 8vo. Met kaart. 

74. Ontwerp van een rioolstelsel voor Tilburg, door «f. P. Havelaar* 
Uitgegeven op last van het bestuur dier gemeente. Leiden, 1870. 4t o. 
Met pi. 

75. Rapport aan den gemeenteraad van 's Gravenhage over de -Waarde 
van het in Engeland toegepaste «A B C proces» tot zuivering van 
het rioolwater, door dr. £• H« Ton Baumhaaer, §• de 
Clercq Wz. en UT. H. Henket. 's Gravenhage, 1871. 8vo. 

76. Ontwerp tot bemahng , riolering en afvoer van de fécale stoffen der 
gemeente Dordrecht. (Door H. liinse.) Dordrecht, 1871. 8vo. Met pi. 

77. 4cDe schadelijke gevolgen van de thans in Nederland bestaande 
riolen, aangetoond in een onderzoek naar de oorzaken van het stinken 
der grachten en singels van Haarlem, door J. §wens. Haarlem, 

1871. 8vo. Met tabellen. 

1 5tV 98 

78. Riolen. Verzameling, afvoer en gebruik der faecaliên. Hun ge- 
schiedenis, constructie en hygiënische eischen. Uitsluitend beschouwd 
in verband tot den Nederlandschen hodem, als handleiding voor 
allen, die ze willen zamenstellen of beoordeelen, door wijlen «f. A« 
C* £schaazler« Met 58 figuren toegelicht Arnhem, 1871. 8vo. 

79. liiernur's stadsreinigingstelscl. Waarin bestaat dit? en welke 
bezwaren zijn er tegen? door den uitvinder. Arnhem, 1872. 8vo. 

80. ^liiernur's pneumatisch rioolsysteem. Rapport omtrent de proeven 
genomen te Amsterdam, door dr. L. Aronstcin en Arntand 
Sassen. Breda , 1872. 8vo. 

81. *Nog een woord over de rioolen-kwestie van 's Gravenhage , door 
A. E. Maas. 's Gravenhage, 1872. 8vo. 

82. Charles T. lilernur. Het ontwerp tot reinhouding van de 
wateren en van den bodem van Amsterdam der heeren Froger, 
§trootiiian, Michaëlis, Stieltjes en Zenettl, toegelicht en 
vergeleken met het pneumatische rioolstelsel. Amsterdam 1873. 8vo. 

83. De rioolkwestie in het bijzonder het verwijderen van onze faecale 
stoffen met het oog op hollandsche toestanden beschouwd dooc 
lI. Syntons. *sGravenhage, 1873. 8vo. 

84. Het rapport van de openbare gezondheidscommissie, uit den ge- 
gemeenteraad van Rotterdam, tot .aanbeveling van de toepassing van 
het Liernurstelsel aldaar, op het geheele dichtbebouwde deel der 
gemeente, Rotterdam, 1873. folio. 

85. Eenige mededeelingen omtrent het koolcloset-stelsel en zijne toe- 
passing te Kralingen, door lI. Syntons, L. K. Inst. Ing. 1873. 8vo. 

86. Het rapport van de commissie van fabricage, uit den gemeente- 
raad te Leiden , tot aanbeveling van de uitbreiding van het Liernur- 
stelsel aldaar, over de geheele gemeente. Leiden, 1873. fol. 

87. ^Het stadsreinigingsstelsel van Liernur en zijne uitvoerbaarheid in 
Nederland, door F. de Bas. Met ééne plaat, 's Gravenhage , 
1873. 8vo. 

88. ^Charles T. Liernur, Adres aan den gemeenteraad van Amr 
sterdam. Een voorstel tot riolering der stad, naar aanleiding van 
den directeur der publieke werken. Amsterdam, 1874. 8vo. 

89. ^Charles T. Liernur. Het koolclosetstelsel van M. §ymoBS 
nader beschouwd, naar aanleiding van zijne laatste mededeelingen 
daarover. Amsterdam, 1874. 8vo. 

90. Een woord naar aanleiding van eene onlangs verschenen brochure 
van den heer Liernur en een en ander omtrent het koolclosetr 
stelsel door M. Simons, 's Gravenhage, 1874. 8vo. 

91. Eenige nadere mededeelingen omtrent het koolclosetstelsel door 
M. §ymons. 's Gravenhage, 1874. 8vo. Met pi. 

92. Toelichting der voorstellen van de gezondheids-commissie en den 
directeur der publieke werken benevens eene opheldering van. mijn voorstel tot de reiniging van Annsterdam, door Ch« T. lilernur. 
Amsterdam , 1876. 8vo. 

93. De rioolkwestie in den Haag , door Licrnur en de Bruyn 

Kops. (Dagblad van Zuidholland en 'sGravenhage van den 2den 
en 3den Februarij 4876.) 

94. ^lilernur en de Bruyn Kops. Resultaten der proefnemingen 
met poudrette bereiding te Dordrecht. Amsterdam, 1876. 8vo. 

95. *VoorIoopig ontwerp van eene algemeene zuivering en reiniging der 
grachten, straten, pleinen, huizen en lucht te Amsterdam door een 
volmaakt spoelrioolstelsel van Jer. Wenntaekers. Aangeboden 
aan de regeering te Amsterdam in September 1876. Brussel , 1876. 8vo. 

96. De militaire stichting op Damlust en haar fecaliênafvoer in verband 
tot Utrechts belangen, door H. Llnse. Utrecht, 1876. 8vo. Met pi. 

97. Eenige opmerkingen over de voorstellen der gemeenteraads-com- 
missie , betrekkelijk de verwijdering van onrcinheden te Breda , door 
W. Badon «hyben. Breda, 1877. 8vo. 

98. Ontwerp tot rioleering van *sGravenhage, met bijlagen, door 
B. Relnders. 'sGravenhage, 1878. 8vo« 

99. Rapport der commissie uit den gemeenteraad tot onderzoek van 
een rioolstelsel voor 'sGravenhage. 'sGravenhage, 1879. 8vo. 

100. Cbarles T. Llernur. Meer licht op de beerput-quaestie. Naar 
aanleiding der beweringen van dr. «f. €r. «f. «f. Mol en de Am- 
sterdamsche Courant. Amsterdam, 1879. 8vo., 

101. Charles T« lilernur. Stelselmatige bodemverontreiniging contra 
pneumatische rioleering. Een onderzoek naar de aanhangige voor- 
stellen ter verbetering van den openbaren gezondheidstoestand te 
Amsterdam. Amsterdam, 1879. 8vo. 

102. ^Een voorstel tot oplossing van de kwestie der faecaliên, door 
•f. Swens. Haarlem, 1869. 8vo. Met plaat. 

103. Rioleering en waterverversching te 'sGravenhage, door §ch(iiii« 
■telpennlnck). 'sGravenhage, 1883. 8vo. 

104.^ CSonseil supérieur d'hygiène publique. Instruction pratique pour la 
construction des égouts. Bruxelles, 1852. 8vo. Met figuren in den 
tekst. 

105. ^Assainissement de Paris. Des eaux d'ëgout et des vidanges, leur 
utilisation a l'agriculture par irrigation dans leurs parcours jusqu'a 
la mer. Mémoire (par F. Duculng et «f. Brunfaut). Paris, 
1875. fol. Met pi. 

106. Assainissement des villes. Système différenciateur d'égouts de 
Charles T. lilernur. Francfort s. Main, 1876. 8vo. 

107. Notice sur Ie système d'égouts de la ville de Memphis, par Creorge 
11. WarlBg. (Medegedeeld in het «Journal d'Hy^ièuQi».^ Z ^^\^\svr 
ber 1881.) Svo. 108. Ghicago sewerage. Report of the results of examinations made in 
relation to sewerage in several Ëuropean cities, in the winter of 
1856—7. By the chief engineer of the board of sewerage commis- 
sioners. Ghicago, Illinois, 1858. 8vo. Met pi. 

i09. The sewage question : being a general review of all systems and 
methods for draining cities and utilising sewage; also a description 
of captain Liernur's system for daily inoffensive reraoval of faecal 
solids, fluids and gases by pneumatic force, combined with an im- 
proved raethod of sewage utilisation, by F. Ch« Krepp. London , 
1867. 4to. Met ingedr. houtsn. 

110. The sanitary drainage of houses and towns , by Creorge E« 
Waring Jr. New-York, 1876. 8vo. 

111. Draining for profit and draining for health, by Creo« £• Wa« 
ring Jr, Illustrated. New- York, 1877. 8vo. 

H2. ' Sanitary engineering. A guide to the construction of works ot 
sewerage and house drainage wilh tables for facilitating the calcu- 
lations of the engineer, by Balduin Latham. Second edition. 
London, 1878. 8vo. Met pi. 

113. Irvington sanitary survey; an examination as to local causes of 
fever and ague on the east bank of the Hudson river from Dobbs' 
Ferry to Tarrytown, with recommendations for improvement, by 
Creo. E. Waring «fr. , consulting engineer. Illustrated by a 
topographical sketch map, by £• C. Metcalf , assistant. -^ Also, 
suggestions for the sewerage of Irvington Yillage. New -York » 

1879. 8vo. 

114. The sewering and draining of cities. A paper read at the meeting 
of the American public health association at Nashville (1879), by 
Creorge E. Waring Jr. Newport, R. I. 8vo.. 

115. Excremental diseases: their causation and their prevention by 
hygienic means, by Creorge £• Waring Jr* Newport, R. I., 
(1879.) 8vo. 

116. The sewerage of village-cities. An address delivered before the 
American social science association, by Creorge £• Waring JFr« 
(1879). 8vo. 

117. British Guiana. — I. Report upon the sewerage and drainage of 
the city of Georgetown, by H. §iecama. Demerara, 1880. fel. 

118. The Toner lectures instituted to encourage the discovery of new 
truths for the advancement of niedicine. Lecture VIII. Suggestions 
for the sanitary drainage of Washington Gity, by Creorge £• 
Waring Jr. Delivered May 26, 1880. — Washington, Juno, 

1880. 8vo. 

119. Gauging of public sewers, by Creo. £• Waring JFr., geplaatst 
in het National board of health bulletin. — Washington, August 7, 
^880. Vol. 2. N*>. 6. 4to. - - ^--V .- • • 


4 101 XV 

120. The sewerage of Memphis, by Frederick B. Odell. Read at 

the annual meeting. November 3, 1880. 8vo. 

121. Newport Daily News. Wednesday aflernoon. November 24, 1880. 
Waarin een artikel: «the sewerage of Newport R. I.i& fol. 

122. A report to the mayor and city council upon a plan'^of sewerage 
for Baltimore City, and its probable cost, by C H. liatrobe* 
Baltimore, 1881. 8vo. 

123. Storm- water in town sewerage, by George E. ÜTaring Jfr» 
Newport, 1881. 8vo. 

124. The sewerage of Memphis, U. S. A. by Geo. E. Waring «fr* 
London, 1881. 8vo. Met kaart. 

125. Report to the State board of health, on the methods of sewerage 
for cities and large villages, in the State of New- York, by «fames 
T« Gardiner. 

(Uittreksel uit the State board of health of New-York. N». 42. 
1881.) 8vo. 

126. The separate system of sewerage, by Geo« £• Waring Jr. 
(Reprinted from «the American architect», March and April) 1882. 
Newport, R. I. 8vo. 

127. Conceming Mr. Rudolph Ilering's project for the sewerage of 
Blnghamton. N. Y. by Geo* E. Waring Jr. Newport, R. I. 
1883. 8vo. 

128. The sewerage of Paris, by Geo. E. Waring Jr. (1883.) 8vo. 

129. Sanitary works at home and abroad, by J. G* R. geplaatst in: 
«The American». Vol. VI. N^. 163. September 22, 1883. Phila- 
delphia. fol. 

130. 3|e[Jeber die Ranalisation von Berlin. Gutachten der Königl. wissen- 
schaftlichen Deputation für das Medicinalwesen nebst einem Nach- 
trage. Mit zusatzlichen Bemerkungen van Rad. Tlrchoir. Berlin, 
1868. 8vo. 

131. *Das unterirdische Basel. Ein Beitrag zur Kanalisationsfrage. Drei 
populare VortrSge gehalten von Dr. Frledrich GOttlshelnt. 
Basel, 1868. 8vo. 

132. *üeber Entwasserung der Stadte, über Werth oder Unwerth der 
Wasserclosette, über deren angebliche Folgen: Verlust werthvollen 
Düngers, Verunreinigung der Flüsse, Benachlheiligung der Gesundheit, 
mit besonderer Rücksicht auf Frankfurt a/M., von Dr. med. Georg 
Tarrentrapp. Berlin, 1868. 8vo. 

133. *Schwemmcanale oder Abfuhr? Eine Frage und Abstimmung vor 
der Versammlung deiitscher Naturforscher und Aerzte. Mit sach- 
lichen Erlaüterungen von Carl Pieper. Dresden, 1869. 8vo. 

134. *Ueber Stadtereinigung (Kanalisation, Abfuhr) und ein neues System 
fentilirter Latrinenfêsser nebst einem neuen Ventilationshut v. Dr. ia«d« XYI 102 

Adolf Togt. (Mit 4 Tafeln und 6 Holzschnitten.) Bern, 1873. 8vo. 

135. *Zur Frage über die Canalisation und Reinigung von St. Petersburg. 
£in Plan über die Voruntersuchungen dieses Unternehmens. lm 
Auflrage der Unterzeichner desselben zusammengestellt von Dr. 
J. Erichsen. St. Petersburg, 1874. 8vo. 

136. ^Wasserleitung, Canalisation und Rieselfelder von Danzig. Mit einem 
Plan der Stadt und deren Umgegend. Zweite Auflage. Danzig, 1877, 8vo. 

137. *Caralisation der Stadt Braunschweig. Vortrag gehalten in der 
Versaramluhg des braunschweigischen Architecten- und Ingenieur- 
Vereins am 13. Februar 1877 von Lt. Mitgau. Mit einem Atlas von 
26 Zeichnungcn. Wolfenbuttel, 1877. 8vo. Met atlas, fol. 

138. Sui Lavori di Miglioramento e di Risanamento della cittè di 
Bruxelles. (Fiume Senne e Fogne Collettrici.) Ricordi di Yiaggio delP 
ingegnere del genio civile ICtalo]) MCaganzlnl]). Roma, 1878. 8vo. 

C. WATERBOUWKUNDE EN WATERSTAAT. 

TI. 1. ALGBHEENE WERKEN. (HTDRAUTiICA, AHSTERDAMSCH PEIL, ENZ.) 

1. Onderzoek over de oude en tegenwoordige natuerlijke gesteldheyd 
van Holland, dog voornamentlijk Weet- Vriesland, ten opzigte van 
deszelfs rivieren en landen , dijkagie, enz., door mr. Z. li'Eple. 
t' Amsterdam, 1734. 8vo. Met pi. 

2. Hydrostatica practica, inhoudende verscheide duidelijke en onkost- 
bare manieren, waardoor het water in hooge vloeden kan verhinderd 
worden, van in huizen enz. te komen. In 't engels geschreven door 
W. MakcuUock en vertaald door li. llondet. Rotterdam, 
(1743.) 8vo. Met pi. 

3. Theatrum machinarum universale; of keurige verzameling van 
verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, water- 
keringen, ophaal- en draaibruggen. Eerste deel door T. Tan der 
Horst, tweede deel, door «f. PoUcy. t' Amsterdam, 1757/74. Een 
band. fol. Met pi. 

4. Rivierkundige grondwaarheden bijzonderlijk toegepast op de rivieren 
onzes lands tot herstellinge derzelven, door li. Bleker. 4to. Met pi. 

(Uitgegeven door het Bataafsch genootschap der proefondervinde- 
lijke wijsbegeerte, 1772.) 

5. Berigt over de verdeeling en zamenloop der rivieren, door Paulo 
Frist. Uit het latijn vertaalddoorP. Boddaert.Svo. Meteene pi. 

(Uittreksel uit de verhandelingen der Hollandsche maatschappij 
der weetenschappen. 14e deel, 1773.) 

6. De oirsprong van Zuidhollandt, roet de veranderingen door storm- 108 XYI 

winden en hooge watervloeden, zoo op St. Elizabeths nacht, inden 
jare 1421 , als anders aan het landt en de rivieren veroirzaakt, door 
R. Tan Mourlk. Rotterdam, 1775. 8vo. 

7. Tweede bijvoegzel tot de prijsverhandeling over de snelheid van 
stroomend water , en de middelen , om dezelve op allerleie diepten 
te bepaalen, door C Brunlngs. 8vo. 

(Uittreksel uit de Verhandelingen der Hollandsche maatschappij 
der weetenschappen te Haarlem, dl. 26. 1789.) 

8. Inleiding tot de waterbouwkunde, bevattende de voornaamste 
gronden der beweeg-, waterweeg- en waterloopkunde, door A. van 
BeHtHtelen. Leyden, 1793. 8vo. Met pi. 

9. Natuur- en waterloopkundige grondregelen, toegepast op den water- 
staat der Yereenigde Nederlanden, door een voornaam waterloop- 
kundigen. Amsterdam, 1806. 8vo. Met kaarten en platen. 

10. Wiskundige verhandeling over de berekening van *t vermogen der 
uitwatcrende sluizen, door J. de Kanter. Phll. z. (Overdruk uit 
de Nieuwe verhandelingen van het Zeeuwsch genootschap der weten- 
schappen, eerste deel. 1807.) 8vo. Met plaat en tabellen. 

11. Verhandeling over de verspreiding van den vloed uit zee opwaarts 
langs de onderscheidene rivieren en riviertakken, door C« l** Bru- 
nlngs. (Overgedrukt uit de verhandelingen der eerste klasse van 
het llollandsch Instituut, eerste deel. 1812.) 4to. 

12. Verhandeling over het doen van waarnemingen, op de hoogte van 
het water, in dé onderscheidene riviertakken en stroomen aan de 
zeeboezems, houdende tevens een ontwerp van een zamenstel om de 
hoogte des waters, benevens den streek en de kracht des winds, 
zoowel des nachts als des daags, bij aanhoudendheid werktuiglijk te 
doen aanteekenen, door A. F. Croudrlaan. 4to. Met pi. 

(Uit de Verhandelingen der eerste klasse van het Koninklijk 
Nederlandsche Instituut, deel III. 1817.) 

13. Onderscheidene theoriën omtrent het vermogen der waterleidingen, 
getoetst aan de ondervinding, door C Li* Brunings. Aanmer- 
kingen op de verhandeling en nadere bepaling van den standvastigen 
coëfficiënt, afgeleid uit de waarnemingen des verloops van den Rij n- 
landschcn Slaperdijk, door A. F. Croudrlaan. 

(Overgedrukt uit de Verhandelingen der eerste klasse van het 
Koninklijk Nederlandsche Instituut, deel IV. 1818.) 

Onderzoek, in hoe verre eenige der tot hiertoe voorgedragene 
theoriën, omtrent de beweging des waters in kanalen, op de ver- 
mogens der rivieren, welke het noordelijk gedeelte der Nederlanden 
doorstroomen, toepasselijk zijn, door lI. €r. Bei|erlnck. 

(Overgedrukt uit de Nieuwe verhandelingen der eerste klasse van 
het Koninklijk Nederlandsche Instituut, deel II. 1829.) 

Eén band. 4to. Met platen, kaart en tabellen. XVI 10* 

14. Natuurkundige geschiedenis van de kusten der Noordzee en van 
de veranderingen welke zij sedert den Cymbrischen vloed tot op 
heden door watervloeden ondergaan hebben. Uit het hoogduitsch van 
F* Arends Met eene voorrede en aan teekenin gen vermeerderd door 
dr. B. Wcsterhoff. Met eene kaart. Groningen, i835--1837. 3 dln.8?o. 

15. Proeve van eenen cursus over de waterbouwkunde, door F. Baud. 
's Gravenhage, Amsterdam en Leeuwarden, 1836/38. 2 dln. 8vo. Met 
atlas in fol. 

(Met eene beoordeeling van het 2de deel, door Cr. J. TCcrdam)y 
overgedrukt uit het Tijdschrift voor Nijverheid, Vide deel, I. stuk.) 

16. Verhandeling over de wateiweeg- en waterloopkunde , toegepast 
op de rivieren in het algemeen, en in het bijzonder op de stroomen 
in ons vaderland. Uit nagelaten stukken verzameld, met teekeningen 
opgehelderd en met tabellen vermeerderd, door A« de €reii% 
Arnhem, 1843. 8vo. 

17. Handleiding tot de kennis der waterbouwkunde, voor de kadetten 
van den waterstaat en der genie aan de Koninklijke militaire aka- 
demie, door D. «f. §torm Bujslng. Breda, 1844/45. 2 dln. 
8vo. Met atlas fol. 

18. Handleiding tot de kennis der wateibouwkunde, voor de kadetten 
van den waterstaat en der genie aan de Koninklijke militaire aka- 
demie, door B. J. Storm Buyslng. 2de druk. Breda, 1855 — 1857. 
2 dln. 8vo. Met atlas fol. 

19. Verspreide bijdragen van F. W. Conrad. 

Bijdrage tot de geschiedenis der eerste sluizen in Holland. 
Aanteekeningen betrekkelijk het hoogheemraadschap van Rhijnland 

en deszelfs verschillende uit wateringen. 
Over duinen en stranden. 
Het zeegat van Goedereede. 
Aanteekeningen omtrent den aanleg van sommige dijken in 

Nederland en de verschillende wijzen van bescherming der 

buitenglooijingen aan de zeedijken. 
Aanteekeningen omtrent eenige werktuigen tot het opbrengen 

van water, hier te lande in gebruik of uitgevonden. 
Oeverwerken van het Haarlemmermeer. 
Ontwerp van Jacob Bartelsz. Veris, tot droogmaking van het 

Haarlemmermeer. 
Aanteekeningen op het aangevoerde in de zitting der Staten- 

Generaal van 2 April 1838, met betrekking tot het ontwerp 

van droograaking van het Haarlemmermeer. 
Nota over de doorgraving van de landengte van Panama. 

's Gravenhage en Amsterdam, 1849. 8vo. 

20. Verhandeling over het berekenen van de middelbare snelheid der 
waterstroomen, uit hun verhang en de afmetingen van hunne dwars* 105 XTI 

profHen, door !• P. Delprat. Overgedrukt uit de Verhandelingen 
der eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut, 3de 
reeks, dde deel. Amsterdam , 1850. 4to. 
2i. Mengelingen, bevattende gedachten betrekkelijk onderscheidene 
onderwerpen, meerendeels behoorende tot de waterbouw- en werk- 
taigkunde. Met 3 platen. Door A. C. Reuther. 'sGravenhage, 
4852. 8vo. 

22. Volledig leerboek der sluis- en waterbouwkunde, bevattende de 
beschrijving en afbeelding van alle soorten van sluizen, bruggen, 
duikers, enz., benevens het leggen van kribben, rijs-, zink- en dijk- 
werken, en al datgene wat eenige betrekking heeft tot de sluis- 
en waterbouwkunde, door J. H* Harte. Gorinchem, 1852. 4to. 
Met pi. 

23. Groote werken in Nederland. Zeehavens voor Amsterdam en Rot- 
terdam, bedijking van de Zuiderzee, enz., door B« P« €r« van 
Diggelen. Zwolle, 1855. 8vo. 

24. Over het berekenen der gemiddelde waterhoogte en der water- 
getijden, uit gedane waarnemingen, dóór F. «f. Stantkart. Uit- 
gegeven door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Am- 
sterdam, 1854. 4to. 

25. Over de betrekking tusschen de gemiddelde snelheid van het water 
in rivieren en de werkelijke snelheid, door I. P* Delprat* Am- 
sterdam^ 1855. 4to. Met pi. 

26. Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en 
zeestroomingen in sommige gedeelten van den Oceaan. Uitgegeven 
door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. 2de om- 
gewerkte druk. Utrecht} 1856. 4to. Met pi. 

27. Over het Amsterdamsche peil, het A. P., door F. «f. Stantkart. 
Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde, deel XVII. 
Amsterdam, 1864. 8vo. Met filg. in den tekst. 

28. Iets over het Amsterdamsche peil, door E. OÜTier Dz. Over- 
gedrukt uit den Volksalmanak, uitgegeven door de Maatschappij tot 
Nut van *t Algemeen, voor het jaar 1866. 's Gravenhage, 1865. 8vo. 
Met fig. in den tekst. 

29. * Handboek voor water- en burgerlijke bouwkunde, door F. liZ. 
Berghuis. Groningen, (1871—1879.) 2 din. (3 banden.) fol. Met pi. 

30. ^ Tabellen voor vereenvoudigde inhoudsberekening van dammen, 
kribben, kaden, dijken en ingravingen, samengesteld door J. Cr. 
liUgten. Zierikzee, 1877. 8vo. 

31. Eenvoudige verklaring van waterstaatkundige benamingen, vooral 
met het oog op militaire inundatiên, door F. A. Hoefer. Utrecht, 
1880. 8vo. Met pi. XYI 106 

32. Traite des moyens de rendre les rivières navigables,aYecplu8ieurs 
dessins de jettées, ponts a rouleaux, écluses, etc. Paris, 1693. 8vo. 

33. Architecture hydraulique ou Tart de conduire, d*élever el de ménager 
les eaux pour les dilférens besoins de la vie, par Bélldor* Paris, 
1737—1753. 4 dln. 4to. Met pi. 

34. Theorie des fleuves, avec Tart de bétir dans lears eaux et de 
prévenir leurs ravages, par J. I. SUberschlag. Traduit de 
Tallemand, par M. d' Au. • Paris^ 1769; 4to. Met pi. 

35. De la possibilité de faciliter rétablissement ^général de la navigation 
intérieure du Royaume, de supprimer les corvees et d*introduire 
dans les travaux publics Téconomie que 1'on désire, par de Fer 
de la IVouerre. Paris, 1786. 2 dln. 8vo. Met kaarten. 

36. Nouveaux principes d*hydrau1ique appliqués k tous les objets d*utilité 
et particulièrement aux rivières, par M. Bernard. Paris, 1787. 4to. 
Met pi. 

37. Mémoire sur Ie mouvement et la figure des ondes, par naiiger- 
gues. (1792.) Met eene nederlandsche vertaling. Een bd. 8vo. Met fig. 

38. Essai sur la theorie des torrens et des rivières, contenant les 
moyens les plus simples d'en empécher les ravages, d*en rétrécir Ie 
lit et d'en faciliter la navigation, Ie halage et la flottaison. Ac^ 
compagné d'une discussion sur la Navigation intérieure de la France ; 
et terminé par Ie projet de rendre Paris, port maritime, en faisant 
remonter k la voile, par la Seine, les navires qui s'arrêtent è Rouen. 
Ouvrage mis k la portee de tout Ie monde, par Ie citoyen Fabre. 
Paris, 1797. 4to. Met platen. 

39. Recherches sur les moyens de perfectionner les canaux de naviga- 
tion et sur les nombreux avantages de petits canaux, par R. Fulton. 
Avec des dessins de constructions nouvelles d'aqueducs et de ponts 
en bois et en fer. Paris, An VII (1799.) 8vo. 

40. Mémoires sur les quantités d'eau, qu*exigent les canaux de navi- 
gation, par J. A. Ducros. Suivis du rapport fait par R» Prony. 
Paris, An IX. (1801.) 8vo. Met plaat. 

41. Recherches physico-mathématiques sur la theorie des eaux courantes, 
par R. Prony. Paris, 1804. 4lo. Met pi. en tabellen. 

42. Recherches sur la formation et Texistence des ruisseanx, rivières 
et torrens, qui circulent sur Ie globe terrestre , par liecreulx* Avec 
buit planches. Paris, 1804. 4to. 

43. Description des travaux hydrauliques de li. A. de €)e9safi. 
Avec soixante-sept planches. Publtée par du-Bols d' ArneuTtUe* 
Paris, 1806/08. 2 dln. 4to. 

Examen critique de Touvrage de M. Bubuat, sur les principes 
de rhydraulique et observations sur les hypotheses dont il a fait 
usage et les expériences qu'il a fait exécuter, par M. lieor^ulll* 
Avec planches. Paris, 1809. 8vo, 107 XVI 

45. Recueil de divers mémoires extraits de la blMiothèque impériale des 
ponts et chaussées, a Tusage de MM. les ingénieurs. Deuxième édition. 

V Publié par P. €• Lesage. Paris, 1810. 2 dln. Één bnd. 4to. Met pi. 

46. Architecture hydraulique ou Tart de conduire, d'élever el de 
inénager les eaux pour les différents besoins de la vie, par Bélldor. 
Tomé Ier. Nouv. édition avec des notes et additions, par M. XaTler. 
Paris, 4819. Tomé 2d— 4me. Paris, 1810. 4 dln. 4to. Met pi. 

47. Travaux des ponts-ct-chaussées depuis 1800, ou tableau des con- 
structions neu?es faites sous Ie règne de Napoléon Ier, en routes, 
ponts, canaux, et des travaux entrepris pour la navigation fluviale, 
les dessöchements, les ports de commerce, etc, par Coartln. 
Paris, 4812. 8vo. 

48. Principes d'hydraulique et de pyrodynamique, vérifiés par un grand 
nombre d'expériences faites par ordre du gouvernement, par M. Hu- 
bnat. Nouvelle édition. Paris, 1816. 3 dln. in twee bdn. 8vo. Met pi. 

49. Recherches sur les moyens d'exécuter sous Tenu toutes sortes de 
travaux hydrauliques, sans employer aucun épuiseraent, par Cou- 
lomb. Troisième édition. Paris, 1819. 8vo. Met pi. 

50. Programmes ou résumés des le^ons d'un cours de construction, 
par M. J. Kganzln* Troisiéme édition. Paris, 4821. 4to. Met pi. 

51. Mémoire sur un nouveau système d'éclairage des phares, par 
M. A. Fresnel. Paris, 1822. 4to. Met pi. 

52. Recueil d'expériences et d'observations faites sur différens travaux 
exécutés pour la construction du pont de Nemours, pour celle de 
Tarsenal et du port militaire d'Anvers, et pour la reconstruction du 
port de Flessingue, par li. C Bolstard. Paris, 1822. 4to. Metpl. 

53. Essais sur la construction des routes, des canaux et la législation 
des travaux publics, par M. d. Cordler. Lille et Paris, 4823, 
1828. 2 dln. 8vo. Met atlas in fol. 

54. Essai sur la solution numérique de quelques problèmes relatifs au 
mouvement permanent des eaux courantes, par •!• B.Belanger* 
Paris, 4828. 4to. Met fig. 

55. Recherches et considérations sur les canaux et les rivières en 
général. Application particuliere aux voies fluviales des départements 
du sud-ouest de la France, et plus spécialement è la jonction des 
deux mers, par la Garonne entre Toulouse et Bordeaux, par C* 
Deschamps. Paris, 4834. 4to. Met pi. en kaarten. 

56w Du mouvement des ondes et des travaux hydrauliques maritimes, 
par A« R. Emy« Paris, 4831. 4to. Met atlas fol. 

57. Traite d'hydraulique , è T usage des ingénieurs, par J. F. d'Au- 
butsson de Tolslns. Paris, 4834. 8vo. Met pi. 

58. Traite d'hydraulique, k Tusage des ingénieurs , par «l. F. d' Au- 
bulsson de Tolslns* Seconde édition. Paris et Strasbour^, 
lS4a 8vo. Met pi. XVI 108 

59. Programme ou résumé des leyons d*un cours de constructions , 
avec des applications tirées spécialement de Tart de Tingénieur des 
ponts et chaussées; ouvrage de feu M. J. Sganzln. 4e édition, 
par M. Relbell. Paris, 1839—1841. 3 din. één band. 4to. Met pi. 

60. Cours de construction des ouvrages qui établissement Ia navigation 
des rivières et des canaux, professé k Técole des ponts et chaussées 
de 1832 è 1841, par M/Mlnard. Paris, 1841. 4to. Met atlas. fol. 

6i. Cours de construction des ouvrages hydrauliques des portsdemef, 
professé a Tccole des ponts et chaussées, par M. IVIlnard. Paris, 
1846. 4lo. Met atlas fol. 

62. *Cours de construction des ouvrages qui établissement la navigation 
des rivières et des canaux, professé d Técole des ponts et chaussées 
par Mlnard. Première part ie: Navigation des rivières. Deuxième 
partie: Ouvrages hydrauliques des ports de mer. Liége, 1851, 1852, 
2 dln. eén band. 4to. Met atlas fol. 

63. ' Étude sur la navigation des rivières a marées et la conquête des 
lais et relais de leur embouchure, par M. Bounlceau* Paritf, 
1845. .8vo. Met pi. 

64. Essai sur I'histoire hydraulique de la Néerlande , par J* liacrolx* 
(Extrait des Annales des ponts et chaussées , Septembre et Octobre 
1846.) Paris. 8vo. Met eene kaart. 

65. Études théoriques et pratiques sur Ie mouvement des eaux cou- 
rantes, suivies de considérations relatives au régime des grandes 
eaux, au débouché a leur donner, et è la marche des alluvions 
dans les rivières k fond mobile, par J« Dupult. Paris, 1848. 8vo. 
Met pi. 

66. Expériences hydrauliques sur les lois de Técoulement de Teau k 
travers les orifices rectangulaires verticaux k grandes dimensions, 
exécutées a Metz, d'après les ordres de M. Ie Ministre de laGuerre, 
pendant les trois derniers mois de 1828 et pendant les années 1829, 
1831 et 1834, par M. I^esbros. Prix de mècanique de 1850. Paris, 
1851. 4to. Met pi. 

67. Traite de Ia mesure des eaux courantes ou expériencc(s , observations 
et methodes concernant les lois des vitesses , Ie jaugeage et Tévalu- 
ation de Ia force mècanique des cours' d'eau de toute grandeur; Ie 
débit des pertuis des usines, des fortiGcations et des canaux d'irri- 
gation; et Taction dynamique des courants sur les corps en repos; 
par P. Bolleau» Paris, 1854. 4to. Met pl. 

68. De Ia plaine maritime depuis Bouloghe jusqu'au Danemark. Ire 
partie. Mémoire sur Ia plaine maritime depuis Anversjusqu'èBoulogne, 
par Antolne Belpalre. 2e partie. Etude sur la plaine maritime 
depuis Boulogne jusqu*au Danemark , par Alphonse Belpalre. 
Anvers, 1855. Eén band. 8vo. Met plaat. 

69. De Taménagement des eaux pluviales peur améliorer Ie sol et peur 

/' 109 XVI 

. prévenir les inondations. Recueil de mémoires d'hydraulique agricole 
par M. de Saint Tenant. Paris, 1856. 8vo. 

70. Hydraulique, par A, Morin. Deuxième èdition. Paris, 1858. 8 vo. 
Met fig. en pi. 

71. Étude sur TefTet des marées, dans la partie maritime des fleuves, 
par P. Caland. Paris. (Rotterdap, 1861.) 8vo. Met pi. en kaarten. 

72. Traite descriptif et raisonné des constructions hydrauliques k la 
mer et dans les eaux courantes avec applications aux travaux miii- 
taires, par E. Roffiaen. Première partie: Hydraulique. Bruxelles, 
Paris, La Haye. 1861. 8vo. Met pi. 

73. De Taxa hydraulique des cours d'eau contenus dans un lit pris- 
9iatique et des dispositifs réalisant» en pratique, ses formes diverses, 
par M. Boudln. Gand et Paris, 1863. 8vo. Met pi. 

74. ^Memoire sur Fétablisseraent des travaux dans les terrains vaseux 
de Bretagne , par M. Crolzette Desnoyers. (Extrait des Annales 
des ponts et chaussées. 3e cahier 1864.) Paris, 1864. 8vo. Met pi. 

75. .^Recherches hydrauliques entreprises par M. H. Darcy, con- 
tinuées par M. H. Bazin. Première partie: Recherches expérimen- 
tales sur Fécoulement de Peau dans les canaux découverts. Paris, 
1865. Atlas in folio. Deuxième Partie: Recherches expérimentales 
sur la propagation des ondes. Paris, 1865 et 1866. 4to. Met atlas 

' in folio. 3 bdn. 

76. Phares et fanaux lenticulaires système A. Fresnel. Lampes Doty 
è mèches concentriques pour brüler les huiles minérales dans les phares 
lenticulaires des. différents ordres. Paris, 1870. 4to. Met plaat en fig. 

77. Note sur Tépaisseur a donner aux batardeaux a coffrage, par 
JF« H. Hroekhans* (Extrait des Annales des Travaux publics de 
Belgique. Tomé XXXI, 1873.) Gand, 15 Novembre 1872. 8vo. 

78. Application de Fhuile minerale k Téclairage des phares. Note par 
li* Aeykiaud* (Extrait des Annales des ponts et chaussées. Tomé 
V, 1873.) Paris, 1873. 8vo. 

79. Notice sur les travaux publics en Hollande, par Pb. Crolzette 
Desnoyers. Planches et texte. Paris, 1874. 2 din. 4to. 

80. *Da flot de fond dans les liquides en état d'ondulation par P. A. 
C^maglla. (Extrait des Annales des ponts et chaussées. Tomé I, 
1881.) Paris, 1881. 8vo. Met plaat. 

8ii^ Notice sur les élévateurs et plans inclinés pour canaux , par M. JT. 

Hlrseb. Paris, 1881. 8vo. Met atlas in folio. 
82< Étude sur la marche des crues et sur Tiniluence des travaux' de 

rectification , d'approfondissement et d'élargissement des cours d'eau, 
: |>arTli. Belpalre. Gand, 1881. 8vo. Met fig. in den tekst. 
83. ^Éttide pratique sur les marées fluviales et notamment sur Ie mas- 

.Oaret, application aux travaux de la partie maritime des fleuves, 

par A« C^ntoy. Paris, 1881. 8vo. Met alias. XVI 110 

84. Recherches théoriques et cspérimcntales sur les oscillations de 
]'eau et les machines hydrauliques a colonnes liquides oscillantes. 
Avec huit planches. Par Ie M<«. A. de Callgny. Paris, i883. 
2 dln. 8vo. 

85. Light-house construction and illumination. 8vo. 

86. Quarterly papers on engineering, edited and published by JFoltn 
Weale. London, 1844,1845. 3 dln. 4to. Met pi. en kaarten. 

87. * A rudimentary treatise on the liistory, construction, and illumina- 
tion of light-houses, by Alan Stevenson. With illustrative en- 
gravings and woodcuts. London, 1850. 8vo. 

88. * The rudiments of hydraulic engineering by Q. R. BaimelL 
With illustrations. London, 1858,1859. 2 dln. 8vo. 

89. On the construction of breakwaters, for harbours siroilarly situated 
as the one at Dover; by Ch« llvm. London, 1859. 8vo. Met 'pi. 

90. A lunar tidal wave in Lake Michigan, demonstrated by J, W» 
«raliam. With plates. Philadelphia, 1860. 8vo. 

91. The- Victorian Government Prize Essay. Essay on the collection 
and storage of water in Victoria. Motto: cExperientia», by F. 
Adteson. Melboume, 1861. 8vo. Met kaart. 

92. * A treatise on rivers and torrents, with the method of regulating 
their course and channels, by Paul Frisl, to which is added : An 
essay on navigable canals, translated by J. Crarstin. A new edition, 
corrected. London. 1861. 8vo. Met pi. 

93. * The rudiments of Civil Engineering, for the use of beginnei^ and 
for those who are in practice: also applicable for the instroction of 
the working engineers of H. M.'s army and navy. New edition, with 
additions. With plates and diagrams, by «l. l^Ceale). Londen, 
1862. 8vo. Met fig. en pi. 

94. * The design and construction of harbours, by ThiiBUM Me* 
TeASon. Edinburgh, 1864 8vo. Met pi. 

95. * The principles and practice of canal and river oDgineeiing kf 
JPaTtd SteTCASon. Second edition. Edinburgh, 4872. gr. 8yo. 
Met pi. en kaarten. 

96. MorelFs patent steam, sailing and floating-dry-dock, by M. Mi&trtÊL 
Trieste, 1873. 4to. Met fig. 

97. * Steam towing on rivers and canats, by means of a snbmcrgoi 
cable* With a description of their cable system, by the pateateei 
F. J. Meyer and IF. Weraii^li. London and New Tork, iSTG. 
8vo. Mét pi. 

98. A treatise on rivers and canals relating to the eonirol wmè im- 
proTement of rivers and the design, constmction, and deiralofneBl 
of canals, by Eu F. Tem«n-B[ar€«wrt« YoL L Tezt VoL IL 

Plates. Oxfordj 1882. 2 bdn. 8vo. ni XTl 

99. Grundriss zur Kentniss und Verbesserung der Flösse und Ströme. 
Aus dem HoUandischen übersetzt diirch X. Beckmann* Göt- 
lingen, 4775. 8vo. 

100. Theorie uncT Gebrauch des Hydroraetrischen Flügels oder eine 
zuverlassige Methode, die Geschwindigkeit der Winde und stromenden 
Gewasser zii b^obachten von R. Woltmaii. Hamburg, 1790. 4to. 
Met pi. 

101. Beytrage zur hydraulischen Architeclur, von R. Woltman. 
Mit Kupfem. Göttingen, 1791—1794. 3 dln. 8vo. 

102. Lehrbuch der Hydraulik mit bestandiger Rucksicht auf die Er- 
fahrung, von H. Chr. Ijangsdorf. Mit 51 Kupfertafeln. Alten- 
burg, 1794. 4to. 

103. Grundlehren der Hydraulik welche durch eine grosse Menge auf 
Befehl der Regierung angestellter Versuche bewahrt worden sind. 
Aus dem Französischen der neuen verbesserten und vermehrten 
Auflage des Herrn du Buat^ Obergesetzt von J. W. A. Kos- 
maiin. Mit Kupfern und Holzschnitten. Berlin, 1796. 8vo. 

104. Herrn Brunings Abhandlung über die Geschwindigkeit des flies- 
senden Wassers und von den Mitteln, dieselbe auf allen Tiefen zu 
bestlmmen. Aus dem HoUandischen übersetzt von Hröncke* Mit 
einem Kupfer. Frankiurt a/M., 1798. 4to. 

105. Praktische Beytrage zur Wasserbaukunst, betreffend den Bau der 
Uberfalle, Wehre, Archen, Schiffahrt-Schleusen, Brücken und Hafen. 
Mit Kupfern. Von B. «llly. Erstes Heft. Berlin, 1800. 4to. 

106. Praktische Anweisung zur Konstruction der Faschinenwerke und 
den d^zu gehörigen Anlagen an Flüssen und Stromen nebst einer 
Anleitung zur Yeranschlagung dieser Baue. Entworfen von «l. A. 
Eytelweln* Mit 8 Kupfern. Berlin, 1800. 4to. 

107» Ausfflhrliche Anleitung zur Strohm- und Deich-Baukunde, von 
H. A. Riedel. Erster Band. Berlin, 1800. 4to. 

108. Beschreibung eines Grund- und Rammbaues auf einem ehemaligen 
Sumpfe in Potsdam, für Bau- und Werkmeister aufgesetzt von 
H. 11. Hanger, mit Bemerkungen von A. li. Hrttgér. Mit 
6 Kupfertafehi. Potsdam, 1801. 8vo. 

109. Praktische Anweisung zur Wasserbaukunst, welche eine Anleitung 
zur Entwerfung, Yeranschlagung und AusfQhrung der am gewöhn- 
lichsten vorkommenden Wasserbaue enthalt Herausgegeben von 
B. Gllly und «l. A. Eytelweln* Zweit^ und dritte Auflage. 
Berlin, 1818-1830. 

Praktische Anweisung zur Bauart der Faschinenwerke und der 
dazu gehörigen Anlagen an Flüssen und Stromen, nebst einer An- 
leitung. zur Yeranschlagung dieser Baue, entworfen von •!• A« 
EytelweiA. Berlin, 1818. 

Bemerkungen über die Wirkung und vortheiVhaiVQ N.xcn^tA\Sl\\.^\^^ XYI 112 

Stoszhebers (Bélier bydraulique.) Nebst einer Reihe von Versuchen, 
verschiedenen Anordnungen dieser ncucn Wasserbebungsmaschine, 
Ton J* A* Eyteliveln. Berlin, 1805. Eén band. 4to. Met pi. 

110. Beytrage zur Baukunst Schifibarer Kanale, \on R. "Woltiiiaii. 
Mit secbs Kupfertaieln. Göttingen, 1802. 

Beytrage zur ScbifTbarmacbung der Flüsse, von R. Woltman. 
Mit VII Tafeln in Steindruck. Hamburg, 1826. Een band. 4to. 

111. Praktische Anweisung zur Baukunst scbiilbarer Canale von «l.li* 
Hogreive. Mit einer Carte vom Ganal von Languedoc und sieben- 
zehn Kupfertafeln. Hannover, 1805. 4to. 

112. F* D* mchelottl's hydrauliscbe Versucbe zur Begründung 
und Beförderung der Theorie und Practik. Nebst einem Anhange 
v^relcher die neuesten Turiner Versucbe von J. T. Rlchelottt 
entbait. Aus dem Italieniscben übersetzt von C* €r* Zlmmermann. 
Mit Anmerkbngen begleitet von «l. JL. Eytelweln. Mit IV Kupfer- 
tafeln. Berlin j 1808. 4to. 

113. Versuch einiger Beitrage zur bydrauliscben Arcbitektur, von 
F* «f* £• ilchulz. (I. Hydrotecbniscbe Reisebemerkungen aui 
einer Reise durch verscbiedene Gegenden von Frankreich, in 1803 
und 1804 gesammelt. — II. Einige Bemerkungen über die Bauart 
mit Sinkstücken. — III. Versuch eines Beitrages zur Theorie der 
Buhnenwerke. — IV. Versuch eines Beitrages zur Theorie dei? 
Gewölbe.) Königsberg, 1808. 4to. Met pi. 

114. Beytrage zur allgemeinen Wasser-Baukunst oder ausführliche 
Beschreibung der grossen und zablreichen hydrometrischen Versucbe^ 
welche in der Weser und Werre, hauptsacblich im Bezirk des 
Fürstenthums Minden, zur Bereicberung und Berichtigung der 
hydrotbecbnischen Wissenschaften angestellt sind; nebst einer Kritik 

* - . 

der bisber in der Strom-Baukunst gangbarsten Theorien und Grund- 
satze, von F. £• Th. Funk. Lemgo, 1808. Met pi. 

Versuch einer auf Theorie und Erfahrung gegründeten Darstellung 
der wichtigsten Lebren der Uydrotechnik von F. E. Th. Funk* 
Erster Band. Von der Bewegung des Wassers in Strom- und Fluss- 
betten handelnd. Mit fünf Kupfertafeln. Berlin, 1820. Een band. 4to. 

115. Theoretisch-practische Wasserbaukunst. Neue Ausgabe von C* F« 
Hriebeklng.Müncben, 1811—1817. 4 dln. 4to, Met atlas in 3 bdn. fol. 

116. Ausführliche Abhandlung der Hydrotechnik oder des Wasser- 
baues, von •!• E. üllberschlag, Mit 30 Kupfertafeln. Heipzig, 
1813'. 2 dln. 8vo. 

117. Was muss an schift- oder flossbaren Flüssen bey eintretenden 
Hochgewassern und Eisgangen geschehen? Augsburg, 1814. 8vo. 

118. Beschreibung neuerer Wasserbauwerke in Deutschland, Frankreich, 
den Niederlanden und der Schweiz, von €r. Hagen* Mit zwei 
erlautemden Kupfertafeln. Königsberg, 1826. 8vo. 118 xn 

419. GrondzQge der Vorlesungen ober Strassen-, Brückèn-, Schleusen-, 
Ganal-, Strom-, Deich- und Hafen-Bau, gehalten in der Königl. 
Bau-Akademie zu Berlin in den Jahren 1824 bis 1831, von Dr. 
•I* F. 'Wm Dletleln. Mit einigen Anmerkungen und Zusatzen 
von A. II. Crelle. Mit vierzehn Rupfertafeln. Berlin, 1832. 4to. 

120. Vier Buecher von dem Wissenswuerdigsten und Nuetzlichsten der 
Wasserbaukunde ; begleitet von den merk wuerdigsten und wichtigsten 
Beispielen, von C F. Ton Wlebeklng. München, 1835 — 37. 

3 din. 4to. Met pi. en kaarten ; benevens atlas in fol. 

121. Handbuch der Wasserbaukunst , von Dr. Q. Hagen. Iter Theil. 
Die Quellen. Zweite Auflage. Königsberg, 1853. Dritte Auflage. 
Berlin, 1869/70. 2 dln 2ter Theil. Die Ströme und Kanale. Zweite 
Auflage. Königsberg , 1852/54. 3 dln. Dritte Auflage. Berlin, 1871/74, 

4 dln. 3ter Theil. Seeufer- und Hafen-Bau. Berlin, 1863/65. 4 dln. 
Zweite Auflage. Berlin, 1878/81. 4 dln. 17 bdn. 8vo. Met atlassen in 
in Tol. 16 bdn. 

122. Die Experiment^l-Hydraulik , von X Welsbach. Mit 149 in 
den Text eingedruckten Holzschnitten. Freiberg, 1855. *8vo. ' 

123. Ueber Wellen auf Gewassern von gleichmassige Tiele, von Cr. 
Hagen. Aus den Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissen-» 
schaften zu Berlin, 1861. Mit 1 Tafel. Herlin, 1862. 4to. 

124. ♦Die Fangedamme , Spund wande. Rammen und Wasserschöpf- 
maschincn in ihrer Anwendung bei den Gründungen, herausgegeben 
von «l. Promnltz. Mit 125 Holzschnitten. Halie, 1869. 8vo. 

125. *Neueste Aufschlüsse in der Hydraulik oder die mechanische Gleich- 
gewichtsform , Verbindung und Bewegungsart des Wassers. Gemein- 
fasslich dargestellt, von A. Anderssohn. Breslau , 1870. 8vo. Met 
fig. in den tekst. 

126. *üeber .die Bewegung des Wassers in Leitungsröhren. Beweise für 
die Energie des Luftdruckes, von H. üchlotter. Gera, 1871. 8vo. 
Met fig. in den tekst. 

127. Ueber das Gesetz, vironach die Geschwindigkeit des stromenden 
Wassers mit der Entfemung vom Boden sich vergrössert, von Q. 
Hagen. Aus den Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissen- 
schaften zu Berlin, 1871. Berlin, 1871. 4to. 

128. *Die neuen Formeln für die Bewegung des Wassers in Kanalen 
und reg^lmassigen Flussstrecken , von W. R. Hutter. Mit 21 
Zeichnungs-Blattern. (Separat-Abdruck aus der Allgemeinen Bauzeitung. 
Jahrgang 1871.) Wien, 1871. 4to. & Zweite Auflage. 1877. 8vo. 2 bdn. 

129. Ueber die Wasserabnahme in den Quellen, Flüssen und Stromen 
bei gleichzeitiger Steigerung der Hochwasser in den Culturlandern , 
von G. Wex. Mit 7 Tafeln Zeichnungen. (Separat-Abdruck aus der 

■ •' Zeitschrift des oesterr. Ingenieur- und Archi lekten- Vereins. II., IV. 
und VI. Heft. 1873.) Wien, 1873. 4to. XYI 114 

130. *Von der Fluth und Ebbe des Meeres, von H. lients* Mit XYI 

Tafeln und 18 Holzschnitten. Hamburg, 1873. fol. 

131. *Die internationale Rheinstrom-Messung bei Basel vorgenammen 
am 6. — 12. November 1867. Ein Beitrag zur Tbeorie und Praxis der 
Wassermessungen an grosseren Flüssen, von H. Crrebenau. Mit 
17 Tafeln. München, 1873. 4to. 

132. Untersuchungen über die gleicbf5rmige Bewegung des Wassers, 
von €r. Hagen. Berlin, 1876. 8vo. 

133. *Tafeln der mittleren Wasser- Geschwindigk ei ten (V) und der Wasser- 
Mengen (M) in jedec Zeit-Secunde in Wasserlaufen mit ii facben 
Böschungen mit 7 stelligen Briggischen Logarithmen berecbnet, durch 
O. Roeder. Berlin, 1877. Leipzig, 1877. fol. 

134. Die Bewegung des Wassers in Röhren, von Ch. €r. JParraeh. 
Nach den «Transactions of the American Society of Givil Engineers» 
1878, Mai, S. 114— 121, bearbeitet vom Ingenieur Halbertsiiia.8vo. 

135. Die Hydraulik und die hydraulischen Motoren. Ein Handbuch für 
Ingenieure, Fabrikanten und Constructeure. Zum Gebrauche für 
technische Lehranstalten sowie ganz besonderszum Selbstunterricht, 
von Cr. Melszner. Jena, 1878/82. 3 dln. 8vo. Met atlas. 

136. Handbuch der Ingenieurwissenschaften in vier Banden. Erster Band: 
Vorarbeiten, Erd-, Strassen-, Grund- und Tunnel bau,herausgegeben 
von Edm. Heuslnger Ton Waldegg; Zweiter Band: der 
Brückenbau, herausgegeben von dr. F. Schttfferund Gd. Honne | 
Dritter Band: der Wasserbau, herausgegeben von li. Franzlus 
und Ed. Honne; Yierter Band: die Baumaschinen, herausgegeben 
von Ij. Franzlus und F. lilncke. Leipzig, 1879—85. 8 bdn. 
gr. 8vo. Met atlassen. 

137. Die naturwidrige Wasserwirthschaft der Neuzeit. Ein Mahnruf , von 
A. Dleck. Mit einer lithogr. Tafel. Wiesbaden , 1879. 8vo. 

138. Der Bodensee und die Tieferlegung seiner Hochwasserstande. Eine 
hydrologische Studie auf Grund der Verhandlungen der Internationalen 
technischen Gommission für die Kegulirung der Bodensee- Wasserstande 
von 1873->1878, bearbeitet von Jüax Honsell. Mit einem Atlas 
von 11 Tafeln. Stuttgart, 1879. 8vo. De atlas in fol 

139. Die Messungen in der Elbe und Donau und die hydrometrischen 
Apparate und Methoden des Verfassers, von A* R. Harlaelier» 
Mit bO Holzschnitten und 5 lithographirten Tafeln. Leipzig, 1881. fol. 

140. Die verschiedenen Methoden zur Verbesserung der Schiffbarkeit 
von Flüssen in Deutschland , * Frankreich , Russland u. s. w. , von 
ü. Janlckl. Bearbeitet und mit Zusatzen versehen von Klett. 
Mit 2 Lithographien und mehreren Holzschnitten. Hanno ver, 1882. 4to. 

141. Gescbwindigkeit des stromenden Wassers in verschiedenen Tiefen. 
Untersucht nach den von Brtlnlngs ausgeführten Messungen, Ton 
€^0 Hagen. Mit 1 Tafel. Berlin, 1883. 4to. 115 xTn 

19S. Unsere natürlichen WasserlSufe. Wasser- und Geschiebebewegung, 
Form des selbstgeschaffenen und des abgeSnderten Bettes derselben , 
mit besonderer Berücksichtigung der Rheincorrection. Hydrotech- 
nische Studiën aus den Papieren des ehem. kgl. bay. Oberbaurathes 
Creorg. liaTale, von Jacob Rapp* Weilheim , 1883. 8vo. Met 
pi. en tabellen. 

143. Hydrograpbische Gommission des Königreicbes Bdhmen. Hydro- 
metriscbe Section. Nr. VI. Die hydrometrischen Beobachtungen im 
Jabre 1882. Tabellariscb und graphisch dargestellt , von A* R* 
flarlaclier. Mit 33 Tabellen und 3 lithographirten Tafeln. Prag, 
1883. 4to. 

144. De canali na\igabili trattato del P. D. Paolo Frlsl Bernabita. 
Firenze, 1770. 4to. Met eene plaat. 

145. Sul nuovo rnetodo per chiudere Ie rotte dei fiumi e formare sostegni . 
prowisorii nel grandi canali immaginato da Antonlo Chlamentl* 
Relazione dell' ingegnere €r. B. Bladego. Gon tre tavole. Milano, 
1873. 8vo. Met pi. 

146. Ministère dei lavori pubblici del regno d'Italia, direzione generale 
delle opere idrauliche ufficio governativo del genio civile di Milano. 
(1873.) fol. 

147. Ministero dei lavori pubblici. Sulle opere idrauliche dei Paesi 
Bassi. Relazione di missione a sua Ëccellenza il Sig. Ministro dei 
Lavori pubblici dell' Ingegnere all. del genio civile Italo Ma* 
ganzlnl. Roma, Firenze, 1877. fol. Met atlas. 

148. Sppra una formola di Redtenbacher per Ting. €r. Cupparl* 
Torino, 1882. 8vo. 

149. Sopra un punto della storia della teoria sul moto delF acqua nei 
canali per l'ing. €r. Cupparl. Torino, 1882. 8vo. 

150. Sulle condizioni idrauliche della pianura settentrionale Pisana. 
Riflessioni deir ing. €r. Cupparl. Torino, 1884. 8vo. Met pi. 

151. Memoria sobre o sondographo do primeiro tenente da armada 
Adolpho Pereira Plnhelro. Rio' de Janeiro, 1876. 8vo. 
Met plaat, 

152. Dissertatie, in qua, ratione mathematica et physica, quaeritur de 
mensura, constructione, et munitione aggerum terreorura, ad lacus, 
fluvios et mare ab agris humilioribus arcenda. Def, €r« JF» TerdaHi* 
Lugduni Batavorum, 1825. 4to. 

[!• ^' bitibren en eanalëk behalyë de nedbrlandschb. 

(beschrijving, stuwen enz.) 

1. Mémoire relatif au projet de canal a grande section de Jemmappes 
k Alost, par la vallée de Ia Dendre. Anvers,i84*i.4Vo.li\eV^«ïv%Va.^'t\.. XTH ii« 

2. *De la dérivation de Ia Meuse au point de vue des interets génértux 
du commerce et de Tindustrie. De la nécessité d*une station intérieure 
reliant la Meuse au ciiemin de fer. De Tavenir de Liége sous 
rinfluence de ces améliorations. Mémoire par JU. F. Liége, 1845. 
8vo. Met kaarten. 

3. Notice sur ]e canal de Mons è la Sambre et observations sur Ie 
cahier des charges et les pièces k Tappui de la demande en concession, 
par Ad. Le Hardy de Beaulleu. Bruxelles, 1846. 8vo.Met.pl. 

4. Y a-t-il moyen de prévenir les inondations et particulièrement dans 
Ia vallée de la Meuse ? Examen de cette question, par P. •!• Moreau* 
Ie partie. Bassin de Liége. Liége et Bruxelles, 1850. 8vo. 

5. Projet d'amélioration au régime de la Meuse. Béponse au mémoire 
de feu M. QuOlery par Kttmmer. (Annales des travaux pu- 
bliés de Belgique. Tomé IX. p. 5.) Bruxelles, 1851. 8vo. 

6. Mémoire sur la construction d*un canal maritime direct entre 
Anvers et la mer du Nord, avec embranchement sur Bruges et Gand, 
par Tan Alsteln. Bruxelles, 1857. fol. Met eene kaart. 

7. Les prises d'eau de la Meuse. Liége, 1861 8vo. 

8. Ville d' Anvers. Conseil communal. Projet du gouvernement ponr 
Ia rectification des quais de TEscaut. Rapport des commissions des 
travaux, des finances et du commerce réunies. Anvers, 1873. 8vo. 

9. Mémoire k Tappui d'un projet de régularisation et de rectification 
des quais de TËscaut è Anvers, présenté par li. Marguerie et 
Ch« üerTals* Anvers, 1874. 4to. Met eene kaart. 

10. Ville d' Anvers Reconstruction sur un nouvel alignement des quais 
de TEscaut et installations nouvelles pour Ie chargement et Ie déchar- 
gement des navires, etc. Gontrat du 16 Janvier 1874 entre Ie Gou- 
vernement et Ia ville d' Anvers pour Texécution des travaux et 
Ie partage des revenus. Bruxelles, 1874. 8vo. 

41. Avant-projet d'un canal maritime h. grande section de Gand è la 
mer avec embranchement sur Bruges par A. de ]IIaere-Iilai« 
nander. Gand, 1875. 8vo. Met eene kaart. 

12* D*une communication directe de Bruges è la mer, par Jk» de 
Bfaere-Iilntnander. Bruges, 1877. 8vo. Met pi. 

13. Sui lavori eseguiti nel Belgio pel miglioramento del regime del 
-' fiume Mosa. Relazione di missione a sua Eccellenza il Sig. Ministro 

dei Lavori Pubblici delT Ingegnere allievo del genio civile Italo 
BfaganElnl. Roma, 1877. 8vo. Met pi. 

14. Travaux hydrauliques, dont T étude a été demandée par M. An* 
tolne Dansaert. Première partie. Notices explicatives. Deuxième . 
partie. Plans, cartes et tableaux. Bruxelles, 1878. fol. • 

15. Annexe au projet d'une communication directe de Bruges k la 
men Bruges, 1879, 8vo. 

f6. • Réponse au rapport de la commission instituée Ie 10 Octobre 1878 117 xvn 

pour exaininer mon avantprojet d'une communication directe tle 
Brages h Ia mer , par A. de Maere-lilmnander. Gand , i883. 
8vo. Met pi. 

17. Sui lavori della Schelda ad Anversa per la sistemazione del porto 
e del fiume. Nota deir ingegnere del genio civile I. Hagansliil* 
(Estralto dal Giomale del Genio Gtvile, anno i879.) Homa, i879 
8yo. Met pi. 

18. Mémoire sur les avantages de la navigation des canaux et rivières 
qiii traversent les départeraens de Ia Meurthe, des Yosges, de la 
Meuse et dó la Moselle, etc, par liecreulx. Nancy, an III. (i795) 
4to. Met pi. 

19. Mémoire et discussion sur les moyens de rendre Ie Doubs navigablé, 
pour opérer la jonction du Rhöne au Rhin, suivant Ie projet imprimé 
en Mars 1792, avec application è plusieurs autres rivières, ousystème 
de navigation fluviale, par P. Bertrand. 2e édition. Paris, 1804. 
4to. Met eene plaat. 

20. Histoire du canal du Midiou canaldeLanguedoc,par Andre099y* 
Nouvelle édition. Paris, 1804. Met atlas. 4to. 

21. Mémoires sur les canaux de navigation , et particulièrement sur 
Ie canal du Gentre, autrefois canal du Charolais, par Crautlieyy 
publiés par IVaTler. Paris, 1816. 4to. Met pi. 

22. Rapport d'une commission spéciale d'ingénieurs du corps royal 
des ponts et chaussées, sur la situation des travaux du canal de 
rOurcq et de ses dépendances, k Tépoque du Ier Janvier 1816. Paris, 
1819. 4to. Met pi. 

2db Description du canal de jonction de la Meuse au Rhin, projeté et 
exécuté par A. Hageau. Paris , 1819. 4to. Met atlas in fol. 

24. De Ia navigation intérieure du département du Nord et particu- 
lièrement du canal de la Sensée, par|M. JF. Cordler. Paris & 
Lille, 1820. 4to. Met kaarten en pi. 

25. Mémoire sur les cours d*eau et les canaux d*arrosage des Pyrénées- 
orientales, par «laabert de Passa, Paris, 1821. 8vo. Met pi. 

'26. Délibération du conseil de la compagnie des canaux, en réponse 
au mémoire publié par Tipgénieur Polonceaui coi;itre Ie canal 
de dérivation de la rivière d'Ournq. Extrait du registre des délibérations 
de Ia compagnie des canaux de Paris; Séance du 2 Janvier 1823. 4to. 

27. Dictionnaire hydrographique de la France, suivi de la collection 
complete des tarifs des droits de navigation, par Th. RaTlnet. 
Paris, 1824. 2 din. één bd. 8vo. Met eene kaart. 

28. Description du canal de Saint-Denis et du canal Saint-Martin, par 
R. K. de Tllller». Paris, 1826. 4to. 

29. De Tétat actuel de la navigation de la Seine, entre Rouen et Paris 
et des moyens de la perfectionner par M. Jüonler. Paris, 1832. 4iQ. xvn 118 

90L Mémoire sur Ie canal latéral a la Garonne, établissant la jónction 
définitive des deux mers, par A. Doln» 2e édition. Paris, 4835. 
4to. Met 2 kaarten. 

31. Encore quelques mots sur la canalisation des rivières, et spéciale- 
ment sur la partie du cours de la Garonne, entre Tonlouse et 

, Bordeaux, qu'on peut se dispenser de remplacer par un canal 
artificiel ou latéral , avec une lettre de C« Deschamps. (1838.) 4to. 

32. Documents relatifs aux canaux , publiés par Ie Ministère des travaux 
publics. Paris, 4840. 4to. Met eene kaart. 

33. Du Rhóne et du lac de Genéve ou des grands travaux k exécuter 
pour la navigation du Léman k la mer, par li* li. Tallée. Paris, 

' 4843. 8vo. Met eene plaat. 

34. Du concours des canaux et des chemins de fer et de rachévement 
du canal de la Marne au Rhin, par Ch. ColUgnon. 2e édition. 
Paris & Nancy, 4845. 8vo. Met eene kaart. 

35. Notice sur les barrages mobiles et automobiles composés et exécutés 
par M. Chanolne. Paris, 4855. 8vo. Met pi. 

36. Etudes sur les inondations. Gauses et remede. Ouvrage couronné 
par TAcadémie impériale des sciences, belles-lettres et arts de 
Bordeaux, par M. J, Duntas. Paris, 4857. 8vo. Met pi. 

37. Des inondations. Examen des moyens préposés pour en prévenir 
Ie retour, par M. «I. Dupult. Paris, 4858. 8vo. Met pi. 

38. H^Schlussbericht über den vorzunebmenden Ausbau der Wasserstrassen 
in Frankreich, verfasst im Namen der FranzÖsisclien Enquête- 
Commission für Ëisenbabnen und Verkehrswege von KrantE» 
(National- Versammlung , Sitzung vom 43. Juni 4874. N«>. 2474.) 
Wien. 8vo. Met kaart. 

39. Port de Rouen. Rapport sur les améliorations dont sont encore 
susceptibles la Seine maritime et son estuaire, présenté k M. Ie 
maire de Rouen par Ii. Ii. Tauthler, Rouen, 4881. gr. 8vo. 
Met pi. en kaarten. 

40. Recbercbe du meilleur mode de navigation sur Ie Rhone, précédée 
de considérations sur la résistance au mouvement des coques de 
bateau en mer, dans les riviéres et dans les canaux, par F« Horeaux* 
Paris, 4883. folio. 

41. Description of the river Tees and of the works upon it connected 
' with tbe navigation by J. Taylor, with an abstract of the dis- 
cussion upon the paper, edited by James Forr est. London, 4865. 
8vo. Met pi. 

42. Memoir on the river Tyne by IF. A» Brooks, with an 
abstract of the discussion upon the paper, edited by «IFames For* 
rest» Londen, 1867. 8vo. Met pi. 

43. On the outfall of the river Humber by W. Shelford, with an 119 XYn 

abstract of the discussion upon tbe paper, edited by JTaHiesFor^ 
rest. London, 1869. 8vo. Met pi. en tabellen. 

44. Description of tHe river Witham and itsestuary, andoftbe various 
works carried out in connection therewith, for the drainage of the 
fensy and the improvement of the navigation by W. H. Wheeler 
with an abstract of the discussion upon the paper, edited by JFames 
Forrest. London, 1869. 8vo. Met pi. 

45. The river Clyde by Jf» Deas» y/iih an abstract of the discussion 
upon the paper, edited by JTantes Forrest. London, 1873. 8vo. 
Met p}. 

46. Description dn port prés de Lindau sur Ie lac de Gonstance, 
exécuté en 1812 d'après les ordres de S. M. Ie roi de Bavière, par 
Charles Frédérie Wlebeklng* Avec cinq planches. Munich, 
1812. 4to. 

47. Beschreibung des Kanales von der Donau zum Maine, von Lieute- 
nant Ton üpruner. Bamberg, 1836. 4to. Met eene plaat. 

48. Der Binnenfluss-Bau im Groszherzogthum Baden. Bearbeitet von 
Groszh. Oberdirection des Wasser- undStraszenbaues 1863. Kar Isruhe, 
1863. Met atlas. 2 bdn. 4to. 

49. Der Donau-Oder-Canal. Wien, 1872. 8vo. Met kaarten en tabellen. 

50. * Regulirung der Moldau an der «Teufelsmauer» von JF. Deutseh. 

Mit drei Tafeln. Wien, 1876. 8vo. 

51. * Die Canalfrage und die Rheincorrection zwischen Basel und Mann- 
heim, von M. Honsell. Berlin, 1878. 8vo. 

52. * Berlin ein Stapelplatz des Welthandels durch den Nord-Ostsee- 
Kanal. Project von Dr. ütrousberg. Mit einer Uebersichtskarte. 
Berlin, 1878. 8vo. 

53. Studiën über Bau und Betriebsv^eise eines Deutschen Kanalnetzes, 
von Kiw'ald llellingrath. Mit einem Atlas von 11 Tafeln. Berlin, 
1879. 8vo. Atlas fol. 

54. Projekt zur Korrektion der ünterweser. Auf Veranlassung der 
nach Beschluss des Bundesrats vom 15. Februar 1874 berufenen 
Reichs-Kommission in den Jahren 1879-— 1881 von dem OberbaU" 
direktor Franslus zu Bremen entworfen und von der Reichs- 
Kommission festgestellt. Mit 6 lithographischen Tafeln und einer 
Rarte der ünterweser. Leipzig, 1882. fol. 

55. Reale accademia dei Lincei. Estratto dalla sessione II, dell' 8 
gennaro 1871. Effemeride della straordinaria piena del Tevere dei 
giomi 28 e 29 Decembre 1870. Nota del prof. Cav. Alessandro 
Betoeehl. 4to. Met plaat. 

56. Reale accademia dei Lincei. Estratto dalla sessione I del 10 de- 
cembre 1871. Effemeride della piena del fiume Tevere avvenuta del XYH lao 

decorso Novembre 1871. Nota del prof. Cav. JLlessandro Betoc- 
chl. 4to. Met pi 

57. Reale accademia dei Lincei. Estratto della sessione V del 7 Aprile 1872. 
Effemeride della piena del Tevere avvenuta nel decorso Marzo 
1872. Nota del prof. Cav. Alessandro;Betocchl, Inspettore del 
genio civile. 4to. Met plaat. 

58. Ministro dei lavori pubblici del regno dltalia direzione generale 
delle opere idraulicbe ufficio governativo del genio civile di Milapo. 
Della traversa esistente sul fiume LamLro in Linato nei beni delP 
orfanotrofio mascbile costrutta nel 1864 per disposizione del con- 
siglio degli orfanotrofi e II. pp. annessi di Milano a seconda del pro- 
gretto deir ingegnere GiovanniFrassl* Milano, 1873. 8vo. Met pi. 

59. Le inondazioni del Tevere in Roma pel commendatore prof. 
Francesco Brloschl. (Estratto dalla Nuova Antologia.) Firenze, 
1876. 8vo. 

60. Relazione che accoropagna il progetto di una nuova inalvedzione 
del Tevere attraverso i Prati di Castello dalla risvolta della Farnesina 
a valle di ponte Milvio üno a quella di S. Spirito a valle di ponte 
Elio corapresa la sistemazione del succcssivo tronco d'alveo fino al 
ponte di S. Giovanni dei Fiorentini che si propone allo scopo di 
preservare la citta di Roma dai danni delle allagazioni di detto 
fiume. Roma, 1879. 4to. Met kaarten. 

61. Rapport over het ontwerp van een kanaal ter vereeniging van de 
rivieren den Donau en de Theiss, van Pest naar Szegedin, in Hon- 
garije, door H. F. Fijnje, JU. H. Conrad en F. W. Conrad. 
Uit het fransch vertaald door Jf. «. W. FUiiJe. (1847.) 8vo. 
Met pi. 

62« Gutachten über die Regulirung der Theiss von P.Paleocapa* 
Aus dem Ital. übersetzt von J. Teber. Pest, 1847. 8vo. Het kaarten. 

63. Mémoire sur les travaux d'amélioration exécut^s au x embouchures 
du Danube par la commission européenne instituée en vertu dé 
Tarticle 16 du traite de Paris du 30 Mars 1856. Galatz, 1867. fol. 
Met atlas in fol. 

64. Bericht und Antrage des von der Commission für die Donau- 
regulirung bei Wien ernannten Comités. Vorgetragen in derPlenar- 
versammlung am 27. Juli 1868 und von derselben einstimmig an- 
genommen. Wien, 1868. 8vo. Met kaarten. 

65. Bericht der Donau-Regulirungs-Commission in Wien über ihre 
Thatigkeit vom Zeitpunkte ihrer Constituirung (17. Marz 1869) bis 
zum Schlusse des Jahres 1869, 1 Janner bis 31 December 1870 und 
1 Janner bis 31 December 1871. Wien, 1870, 1871 und 1872. 3 at. 8vo. 

66. Description of the delta of the Danube and of the vtrorksj recently 
executed, at the Sulina mouth by sir Ch. A.. Hartley with an 121 XVII 

abstract ot the discnssion upon the paper edited by C. Ifanby 
F. R. S. and Javies Forrest. London, 1872. 8vo. Met pi. 

67. A magy. kir. közmnnka és közlekedési ministemek a képviselöhdzhoz 
benyujtott Jelentése a Buda-Pesti Dunarész szabdlyozasanak elöhala- 
désaról. Pesti , 1872. 4to. Met kaarten. 

68. A Tisza völgy térkepe Isö kötet. Nagy-SzöIIöstöI-Czigdndig Ilik kötet. 
Szigdndtól- a üunaig. Arany 14.400 Mérték 1"— 200®. A. m. k. 
közmunka és közlekedési ministerium rendeietéböi az eredeti szel- 
vényekröl lemésoltatott a. m. k. dllamnyomda detal 1872. 2 dln. 
Groot folio. Met kaarten. 

69. Mémoire sur rachèvement des travaux d'amélioration exécutésaux 
embouchures du Danube par la commission européenne instituée en 
"vertu de Tarticle 16 du traite de Paris du 30 Mars 1856. A"vec 
3 cartes jointes au texte et un atlas de 59 planches, faisant suite au 
premier mémoire présenté par ia commission aux puissances signa- 
toires du traite en Décembre 1865. Leipzig, 1873. fol. Met atlas. 

70. Beschreibung der Arbeiten der Donau-Regulirung bei Wien. Her- 
ausgegeben von der Donau-Regulirungs-Gommission in Wien. Wien, 
1873. 8vo. Met kaarten. 

71. A Tiszai atmetszesek fokonkénto képzödése 1855ik évtöl 1872ik 
évig. A. m. kir. közmunka és közlekedési Ministerium rendeietéböi, 
a tiszai iolyamosztalyok éltal észlelt adatok alapjan készült eredetiröl, 

, lemésoltatott a. m. k. dllamnyomda éltal 1873. Groot folio. 

72. Ëlöterjesztés a Tiszaszabdlyozés keletkezéséröl , fejlödéséröl éa 
jelenlegi allasaról. A. magyar kir. közmunka- és közlekedési minister 
ür rendclete következtébeh szerkesztette Herrlch Kérolj. Pesti, 
1873. 4to Met kaarten. 

73. Description of the delta of the Danube, and of the works recently 
executed, at the Sulina mouth by Sir Charles Augustus Hartle j^ 
with an abstract of the discussion upon the paper, edited by Jautes 
Foirest. London, 1874. 8vo. Met pi. 

74. * Die Überschwemmung und ihre Ursachen. Subjectiire Anschauungen 
über die Donau-Regulirung bei Wien 1876, von J. Deutsch* 
Mit drei Tafeln. Wien, 1877. 8vo. 

75. Die Theiss-Überschwemmungen. Vorschlage zu deren Abwendung 
von H. OTermars. Budapest, 1879. 8vo. 

76. Rapports de la commission composée des ingénieurs étrangers 
invites è examiner les travaux de régularisation exécutés sur les 
rivières Hongroises. Budapest, IS 79. Met atlas. 2 bdn. 4to. 

77. Actenstücke zur Regulirung der Stromschnellen der Donan zwischen 
Moldova und Turn-Severin. Herausgegeben vom Donau-Vereine. 
Wien, 1880. 4to. Met portret en pi. 

78. Der Untergang und Wiederauf bau Szegedin*s nebst dem Gutachten 
der Biuwartigen Experten über die Theiss-Regulirung. Nach offi- xra 122 

ciellen Quellen bearbeitet 'von JFosef Riedel* Mit 4 Tafeln. Wien, 
4880. 8vo. 

79. * Das obere Fellagebiet im Kanalthale in Karn ten nnd die dortigen 
Wasserbauten mit Untersachungen über Steinkasten und Thalsperren, 
Yon Martin KoTatseh. Mit einer Tabelle und vier Zeichnungs- 
blSttern. Wien, 1881. 8vo. 

80. Ganal Holsteinois de Brunsbuttel a Ia baie de Neustadt destiné a 
faire communiquer Ia mer du Nord avec la mer Baltique par C* 
Hansen. Gopenhague, 1860. 4fo. Met eene kaart. 

81. The great Uolstein Shipcanal from Brunsbuttel to the bay of Neu- 
stadt for uniting the Northsea and the Baltic, by C* Hansen. 
Copenhagen , 1860. 4to. 

82. Rapport sur Ie projet d'un canal de grande navigation entre la mer 
du Nord et la mer Baltique, par F. !¥• Conrad* La Haye, 1863. 
4to. Met eene kaart. 

83. Rapport sur Ie projet d^un canal de grande navigation entre la 
mer du Nord et la mer Baltique par F. IV. Conrad. 2e édition. 
La Haye, 1863. 4to. Met eene kaart. 

84. * Denkschrift uber den grossen Norddeutschen Kanal zwischen Bruns- 
büttler Koog an der Elbe und dem Kieler Hafen. Herausgegeben 
Yom dem Kieler Gomittee für den Kanalbau, von Chrlstensen. 
Mit 9 Blatt Karten und Planen. Kiel , 1865. 4to. 

85. Denkschrift über einen Kanal zur Yerbindung der Nordsee mit der 
Ostsee. Im Auftrag des Kanal-Gomités aus den Stadten Husum, 
Schleswig und Eckernförde bearbeitet von T. JF. ütlel^es. Mit 4 
Blatt Karten und Planen. Haag, 1866. 8vo. 

86. *Der Nord-Ostsee-Kanal. Drei Reden gehalten am 3. Mai 1870, 
zusammengestellt und mit einem Yorwort begleitet von B. JFahn. 
Berlin, 1870. 8vo. 

87. Amsterdamsche Gourant van 7, 8, 20, 22 en 23 Mei 1856, waarin 
onder anderen is opgenomen een artikel over de doorgraving van de 
landengte van Suez. 

88. Doorgraving der landengte van Suez. Antv^oord van den heer 
F. de liesseps aan Lord Palmerston. 8vo. 

COvergedrukt uit de Amsterdamsche Gourant van 18 Julij 1857.) 

89. De doorgraving van de landengte van Suez, door JF* P. de 
Bordes. Zutphen, 1857. 8vo. Met eene kaart. 

90. De doorgraving der landengte van Suez, en hare gevolgen voor 
Nederland en zijne koloniën, door mr. R. !¥. JF. C Bake* 
Twee voorlezingen gehouden in de afdeeling koophandel der maat- 
schappij aFelix Meritis.» Haarlem, 1857. 8vo. 

91. Over de doorgraving der landengte van Suez, door F. !¥. Conrad. i«8 XYH 

Met eene tabel en zes kaarten. Voorgedragen in de gewone vergade- 
ring van de Natuurkundige afdeeling der Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen van 28 November 1857 en door haar uitgegeven. 
Amsterdam, 1858. 8vo. 

92. Verslag over de vermoedelijke gevolgen der doorgraving van de 
landengte van Suez voor den handel en de reederijen van Nederland, 
uitgebragt door de commissie benoemd bij E^on. besluit van 10 Julij 
1856, no. 61. 's Gravenhage , 1859. 4to. Met kaarten. 

93. *De scheepvaart door het Suez- kanaal naar Indiê. Eene voorlezing 
gehouden in het collegie <iZeemanshoopi> , door A* C* Boscht 
Amsterdam , 1869. 8vo. 

94. ^Egypte en het Suez-kanaal. Voorlezing gehouden in «Felix Meritis», 
door mr. N • JF« den Tex* Amsterdam , 1870. 8vo. 

95. De doorgraving van de landengte van Suez en hare gevolgen, door 
C* Jk» Jeekel. Met eene kaart van het Suez-kanaal. (Over- 
gedrukt uit het tijdschrift aOnze tijd».) Amsterdam, 1870. 8vo. 
Met kaart. 

96. Percement de Tlsthme de Suez. Documents publiés par F. de 
liesseps. Ire— 6me série. Paris, 1855/66. 6 dln. 8vo. Met pi. 
en kaarten. 

97. Compagnie universelle du canal maritime de Suez. Firman de 
concession et cahier des charges. Statuts. Paris, 1856. 4to. 

98. Percement de Tisthme de Suez. Réponse k la Révue d'Edimbourg, 
par Barthélevij üalnt-HUalre* (Extrait de la Revue Britan- 
nique d'Avril 1856.) Paris, 1856. 8vo. 

99. Percement de Tisthme de Suez. Atlas des cartes, plans, sondages, 
profils et forages k Tappui du projet de la commission internationale. 
3e série des documents publiés par F* de liesseps* Paris, 

1856. 4to. 

100. Extraits des procès-verbaux des séances de la commission inter- 
nationale du canal de Suez. Paris, 1856. 8vo. 

101. Rapport et second rapport è Tacadémie des sciences, par Ie baron 
Dupln sur Ie canal maritime de Suez. Paris, 1857/58. 2 st. 8vo. 

102. Observations sur Ie discours sur Ie percement de Tisthme de Suez 
prononcé par M. I^tephenson^ dans la chambre des communes, 

1857. Paris, 1857. 8vo. 

103. Canal maritime de Suez. Observations hydrographiques dans la 
baie de Péluse par Ie capitaine Phlllgret. Rapport et extraits du 
Journal nautique. Paris, 1857. 8vo. 

104. Canal maritime de Suez. Second report par Ie baron Ch. Duplii. 4to. 
(Uit de comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 1858.) 

105. Canal de Suez. Etat de la que^ion, par F. UT. Conrad. La 
Haye, 1858. 8vo. Met eene plaat. xvn 1*4 

106. Le canal de Suez. Episode de l'histoire dn XlXe siècle par E. 
Desplaces. Paris, 1858. 8vo. 

107. Lettre adressée par M. F. de Ijemêep» k M. €Jh, Mamhjf 

sur la question du canal de Suez. Paris, 1858. 8vo. 

108. Question du canal de Suez par F. de liesseiM. Paris, 1S60. 8?o. 

109. Rapport du directeur général des travaux du canal de Suez. Ier 
Mai 1860. Paris. 8vo. 

110. Rapports de M. F. de liesseps , au nom du conseil d*adinini- 
stration dans les assemblees générales des actionnaires de la compagnie 
universelle du canal maritime de Suez, de 1860, 1862, 1803 et 1866. 
Paris , 1862/66. 4 st. 8vo. 

111. Rapport de JF* Hawkshaw, sur les travaux du canal de Suez 
suivi des observations do Tolsln. Documents publiés par F* de 
liesseps. Paris, 1863. 8vo. Met pi. 

112. Circulaire de M. F. de Ijesseps ^ k MM. les actionnaires du 
Canal de .Suez , 31 Oclobre 1863. 8vo. 

113. Compagnie universelle du r^nal maritime de Suez. Assemblee géné- 
rale des actionnaires (dixième réunion, 2 Juin 1868). KapportdeM. 
Ferdlnand de liesseps. Rapport de la commission de vérification 
des comptes. Résolutions de Tassemblée générale. Paris, 1868. 8vo. 

114. Compagnie universelle du canal maritime de Suez. Transit des 
navires. Exposé de M. Ferdlnand de liesseps* Paris, 1868. fol. 

115. Rapport de Ia commission chargée d'examiner les conditions de 
^ Texploitation du canal k M. Ferdlnand de liesfl^ps, président- 
directeur de la Compagnie universelle du Canal maritime de Suez. 
Paris , 1868. 8vo. 

116. *Les grandes voies du progrès Suez et Honduras, avec cartes. Par 
Henrl de üuekau. Paris, 1869. 8vo. 

117. ^Histoire du canal de Suez par Ferdlnand de liesseps* 
(Ëxtrait des Lectures et Conférences). Paris, 1870. 8vo. 

118. Les Ports-Cbenaux et Port-Said par le Comm. JLlexandre 
Claldl. Rome, 1870. 8vo. Met pi. 

119. Compagnie universelle du canal maritime de Suez. Rapport de M. 
Ferdlnand de Ijesseps au nom du conseil d'administration. 
Rapports de la Commission de vérification des comptes, compte rendu, 
résolutions de Tassemblée générale. Paris, 1870, 1871. 3 st. fol. en 8 vo. 

120. *Percement de Tisthme de Suez. Description des travaux et ouvrages 
d*art définitifs, des machines et des appareils mis en oeuvre sur 
les chantiers, des procédés et du matériel employés par l'exploitation 
du canal maritime par Ij. Montell* Paris, 1872. fol. Met atlas. 

121. Inquiry into the opinions of the commercial classes of Great 
Britain on the Suez ship canal , by F. de Ijesseps. London , 
1857. 8vo. Met kaarten. i«5 XYH 

1S2. The isthmus of Suez canal question, viewed in its political hearings, 
hy D« A« liange. London, 1859. 8vo. 

123. Der Suezkanal von F. Szarrad j. Leipzig, 1859. Svo. Met kaarten. 

124. Indirizzo della regia camera dl commercio di Genova al signor 
o F* de li Ogwc yi e inchiesta sul bosforo di Suez. 8vo. 

(Uit het Bollettino dell' Istmo di Suez, 1857.) 

125. Il taglio deir istmo di Suez. D'onde procedano, e come sipossano 
vincere gli ostacoU che si oppongono air esecuzione di quest'opera. 
Estratto dalla Rivista Gontemporanea. Torino, 1857. Svo. 

126. Gonsiderazioni sulle ultime publicnzioni reiative alle opinioni espreFse 
in parlament dal signor ütephenson sul taglio delF istmo di Suez e 
osservazioni sulle lettere dei signori Mac-Clean e Manbj pu- 
blicate nelF isthme de Suez, del P. Paleocapa» Torino, 1858. Svo. 

(Uit het Bollettino dell* istmo di Suez.) 

127. Estratti del rapporto della commissione neerlandese sulle conse« 
quenze del taglio deir istmo di Suez. Torino. Svo. 

(Uit het Bollettino deil' Istmo di Suez van 26 december 1859.) 

128. La possibiliti e l'utilita pratica del bosforo di Suez riconosciuta 
anche da una commissione speciale olandese. Lettera deir ingegnere 
F. Iir. Conrad al direttore del Bollettino deir Istmo di Suez. 
Torino, 1859. Svo. 

(Uit het Bollettino delP Istmo di Suez ) 

129. Rapporto del Signor F. de liesseps alla prima assemblea gene- 
rale degli azionisti della compagnia universale del Bosforo di Suóz. 
15 Maggio 1860. Torino. Svo. 

(Uit het Bollettino delF Istmo di Suez.) 

130. Sul regime delie acque del progettato canale marittimo di Suez e de 
laghi amari interposti. Memoria deü' ingegnere £• liOHtbardlnl. 4to. 131. Travaux d'améliorations intérieures projetés ou exécutés par Ie 
gouvernement général des Élats-Unis d'Amérique de 1824 a 1831, 
par €r. T. Foussln. Paris, 1834. 4to. Met atlas in fol. 

132. Report of Lieut. Gol. JF* D. Crrahavi on the improvement of 
the Uarbors in the States of Wisconsin, Illinois, Indiana, and Michi- ^ 
gan for the years 1855 and 1856. Washington. Svo. Met twee kaarten. 
(U. S. senate document s.) 

133. Report of Lieut. Gol. J. D. Crrahavi. on the improvement 
of the Harbors in the northern and north western lakes for the year 
1857. Washington. Svo. (ü. S. senate documents.) 

134. Annual report of brevet Lieut. Gol. J. D« C^raham. (for the 
year 1858) on the improvement of the Harbors of lakes Michigan, 
St. Clair, Erie, Ontario, and Ghamplain. Idem, for the year 1860. 
Washington, 2 dln. Svo. xvn i8« 

135. Report upon the physics and hydraulics of the Mississippi ri?er; 
upon the protection of the alluvial region against overflow; and upon 
the deepening ot the mouths. By A* AtHuHiplurejs and H* L« 
Abbot. Philadelphia, 1861. 4to. Met pi. 

136. ^Report of general Humphre jSy reviewed by JFavies B. CSads* 
Washington, 1874. 8vo. 

137. * James B. C2ads. Improvement of the mouth of the Mississippi 
river. St. Louis , 1874. Svo. 

138. Report of explorations in 1873 of the Golorado of the west and 
lts tributaries by prof. JF. IV. Powell under the direction of the 
Smithsonian institution. Washington, 1874. 8vo. 

139. Annual report of the canal commissioners of the State of New 
York. (Transmitted to the legislature January 5. 1875.) Albany, 
1875. 8vo. Met kaarten. 

.140. Mississippi river levées. Report from the Gommittee on the Mis- 
sissippi levees. May 8. 1876. 8vo. 

141. Physics and hydraulics of the Mississippi river. Report of ü. S. 
levee commission reviewed by JFavies B* CSads. St. Louis, Fe- 
bruary 19. 1876. New Orleans 1876. 8vo. 

142. Letter from Js. B. C2ads to the secretary of war with appen- 
.dices. New Orleans, 1876. 8vo. 

143. Report of the inspection of the Southpass improvement of the 
mouth of the Mississippi river (June9, 1876) by C B. Covistock» 
Washington, 1876. 8vo. Met pi. 

144. Report on the Mississippi jetties by Javies B. C2ads» August. 
18, 1876 New- York, 1876. 8vo. Met pi. 

145. Report on the transportation route along the Wisconsin and Fox 
rivers, in the State of Wisconsin, between the Mississippi river and 
lake Michigan, bij Gouverneur H. fVarren. Washington , 1876. 
8vo. Met kaarten en pi. 

146. Fourth , fifth and sixth report upon the improvement of the 
Southpass of the Mississippi river showing the condition ofthe works 
on August 17, November 18, 1876 and March 16, 1877, by C. B. 
CoHUStock, 3 St. 8vo. Met pi. 

147. Settlement in favor of James B. C2ads. Letter from the secre- 
tary of war transmitting papers and documents concerning the inpro- 
veraent of the South Pass of the Mississippi river. Washington, 1877. 
8vo. Met pi. 

148. * Annual report of the State Engineer and Surveyor on the New-York 
State Ganals, for the fiscal year ending September 30, 1876 by 
John B. Tan Buren Jr. Transmitted to the legislature February 
15,' 1877. New-York, 1877. 8vo. Met kaarten. ■liM.. 127 XTH 

149, . Verslag van de beeren J. BLuyper en JF« F. UT. Conrad » 

afgevaardigden van het Aardrijkskundig Genootschap op het Inter- 
nationaal Congres, ter bespreking van de doorgraving der Ameri- 
kaansche landengte. Met een kaart. (1880.) 4to. 

150. Waarde van het Panatnakanaal voor den wereldhandel, door 
JF. Dlrks. (Overgedrukt uit het Tijdschrift «de Zee.») Met een 
kaart. Amsterdam, 1880. 8vo. 

151. Projet d'un canal de jonction de TOcéan Pacifique et de TOcéan 
Atlantique è travers l'isthme de Panama , par N. Crarella. Paris, 
1845. 8vo. Met kaarten. 

i52. Percement de Tisthme de Panama par Ie Canal de Nicaragua. 
Exposé de la question, par M. Félix Bellj. Paris, 1858. 8vo. 
Met kaarten. 

153. Compagnie du canal maritime international, atlantique et pacifique 
(limitée). Sous Ie patronage et la protection des grandes puissances 
maritimes. Paris, (1862). fol. Met kaart. 

154. Canal interocéanique. 1877 — 1878. Rapports sur les études de la 
commission internationale d'exploration de l'isthme américain , par 
liucleii N.-B. HTyse, Armand Reclus et F. jiosa. Ac- 
compagnés de cartes, profils et d'un tablaux synoptique. Paris, 
1879. 4to. 

155. Congres international d'études du canal interocéanique, tenu a 
Phótel de la Société de Géographie Boulevard Saint-Germain 184 du 
15 au 29 Mai 1879. Compte rendu des séances. Paris, 1879. 4to. Met 
plaat en kaarten. 

456. La lumière sur Monsieur de Lesseps, son canal de Suez, son 
projet du canal interocéanique de Panama et un mot sur Ie projet 
du canal de Nicaragua par JFer* fVenniaekers. Bruxelles, 1880. 
8vo. Met kaart. 

157. The Atlanto-Pacific canal for all nations. Goncession, Prospectus, 
Preliminary Statement. London. 2 st. 4to. ; 1 st. 8vo. Met kaarten. 

158. Report of the Secretary of war (U. S.) communicating Lieutenant 
Mlcbler's report of bis survey for an interoceanic ship canal near 
the Isthmus of Darien 1861. 8vo. Met kaarten. 

(Senate documents.) 

159. American Society of Civil Engineers. Inter-Oceanic Canal Projects, 
by Ferdlnand de liesseps, J. Dlrks and T. Dauzats* 
March, 1880. 8vo. 

160. American Society of Civil Engineers. Inter-Oceanic Canal Projects. 
Discussions by Justin Blrks and A. CouTreux flls« April 
188Ö. 8vo, XTin 128 

160. Report of the Roya] commission appointed by his Excellency to 
examine into and report upon the best means of clearing the riTer 
Murray, etc. together with the proceedings of commission, minutes 
of evidence and appendices. Melboume, 1867. fol. STIII. 3. NEDERLANDSCHE RIVIEREN. (BESCHRIjyiNG , REGISTERS, 

TLANNEN TOT YERBETERING EN AFLEIDING, 
WATERVLOEDEN , RIVIERWERKBN .) 

1. Verzameling van geschreven en gedrukte stukken , betrekkelijk den 
staat enz. van eenige nederlandsche hoofd-rivieren. (Missives, rap- 
porten, resolutiën, verbalen enz.) 4699 — 1749. fol. 

2. Verzameling van geschreven en gedrukte verbalen, memoriên, 
resolutiën , missives enz. , betreffende de nederlandsche rivieren. 
1745—1769. fol. Met kaarten. 

3. Zeer langdurige en naukeurige observatien omtrent de rivieren 
den Wael , Maes , Merwe en Leek , door J. Tan den Burch- 
graef. Gorinchem, 1744. Aanmerkingen van C. Telsen op dat 
•werk , Leyden , 1744. Vervolg of bijvoegsel van het eerstgen. werk. 
Gorinchem, 1747. Aanmerkingen van F. Beyerlnck op de rivier- 
kundige verhandeling van C. Telsen. Arnhem , 1770. Eén bd. 8vo. 
Met pi. 

4. Rivierkundige verhandeling , afgeleid uit waterwigt- en water- 
beweegkundige grondbeginselen, en toepasselijk gemaakt op de rivieren 
den Rhijn , de Maas , de Waal , de Merwede en de Lek , door C» 
Telsen. Amsterdam, 1749. Rivierkundige waarnemingen, uit onder- 
vinding opgemaakt, dienstig tot het bepaalen van middelen ter voor- 
koming van overstroom ingen der aangelegenste rivieren in Gelder- 
land en Holland, door M. Tan BarneTelt. Amsterdam, 1773. 
Eén bd. 8vo. Met pi. 

5. Bekroond antwoord op de door de Hollandsche maatschappij der 
Weetenschappen uitgeschreven prijsvraag : In welke hoeveelheid zijn 
de nederlandsche rivieren sedert den aanvang dezer eeuw verzand, 
enz., door M. Bolstra. 1754. Ontwerp tot verbetering en beveiliging 
van de rivierdijken onzes lands. 1756. Aanmerkingen over het rijzen 
der zee en het zinken der landen aan de nederlandsche kusten, door 
JF. liulofs. Eén bd. 8vo. Met pi. 

(Uittreksels uit de Verhandelingen der Maatschappij.) 

6. Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en water- 
beweegkundige grondbeginselen , en toepasselijk gemaakt op den 
Rhijn, de Maas, de Waal, de Merwede en de Lek, door C* Telsen* 
Met kaarten en pi. Tweede druk. Harlingen, 1768. 8vo. 129 XTIII 

7. Waterbeschrijving der vereenigde Nederlanden, waarin alle de 

verscheidene wateren, die deeze landen bespoelen, beschreeven zijn 

■ en aangeweezen word, hoe de overstroomingen in dezelven konnen 

plaatse hebben, door D* H. Daatun. Amsteldam, 1771. 8vo. 

- Mei eene kaart. 

9b Vertoog nopens den oppervlakkigen stand der rivieren in het alge- 
meen; mitsgaders van de nederlandsche rivieren inzonderheid, voor 
sooverre die stand, benevens alle de ten dien opzigte voorgevallen 
veranderingen uit de dieswegens gedane waarnemingen blijkbaar is, 
door C. li. Branlngs. 4to. Met tab. 
(Overdruk uit de Verhandelingen der eerste klasse van het IIol- 
*• ' ■ iandsch Instituut. Eerste deel. Amsterdam, 1812.) 
ü - Vertoog nopens de ijswording en het ontdooijen van het gevormde 
ijs, naar mate van de^ tenxperatuur, welke door den thermometer 
•r aangewezen wordt, door C. !<• Branlngs* Met bijvoegsel en 
;« • kaart. — Iets over de verschillende mate van digtheid der ijsstoppingen 
\. op de rivieren, naar gelang van den onderscheiden hoogtestand dier 
i>i.. rivieren : afgeleid uit de waarnemingen , ter gelegenheid van den 
l- wang in louw- en sprokkelmaand van den jai*c 1810, door C li. 
t\'. Mnwalngs. Een bnd. 4to. Met pi. 

(Overdruk uit de Verhandelingen der eerste klasse van het Kon. 
Ned. Instituut. Tweede deel. Amsterdam, 1816.) 
)L Veriameling van hydrographische en topographische waarnemingen 
In Holland, door C. R. T. Krajenhoff. Amsterdam, 1813. 8vo. 
Met pi. 
k* Veriameling van hydrographische en topographische waarnemingen 
In Holland, door baron ۥ R* T. Krayenhoff. 's Gravenhage , 
1835. 8vo. Met pi. en tab. Nieuwe titel-uitgave. 
L Geschied- en natuurkundige overwegingen betrekkelijk de rivieren: 
den Ryn, den Flevus, het kanaal van Gorbulo, of Lek, en den 
Katwijkschen Rijn, door D* üvrarts. 'sGravenhage en Amster- 
dam, 1822. 8vo. Met eene kaart. 
). Verhandeling over den staat van den Rijn , de Waal , de Maas , 
en den IJssel en de langs deze rivieren gelegen polders, benevens 
middelen tot verbetering derzelve, van J. H* Tan Rechteren. 
M^megen, 1830. 4to. Met eene kaart. 
4. Bijdragen en aanmerkingen der onderscheidene van ouds bekende 
en latere geschriften , over de boven- en beneden-rivieren , enz., door 
S. Blanken Jz. Utrecht, 1838. 4to. 
15. Tabel van eenige waarnemingen gedurende de wintersaizoenen van 
1810—1846 nopens de rivieren de Maas en Merwede in Noordbrabant, 
met een staat van waarnemingen nopens de uitdamping enz. van 
een waterplas boven het stortebed in den Baardwijkschen overlaat , 
van ^ April tot 19 Augustus 1844. Door A. de GeuA. 
xvm j 30 

16. Proeve van onderzoekingen over het al of niet verhoogen der vrater- 
. spiegels en der beddingen van de nederlandsche rivieren, gedurende 

het tijdvak van 1772 tot en met 1840. Door Ü.Croekoop. Arnhem, 
1844. Svo. (Verbeterd en aangevuld tot 1850.) 

17. Geschiedkundige beschrijving der overlaten in de provincie Noord- 
Braband door A. de Crcms. Uitgegeven dooF het Provinciaal ge- 
nootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Braband. Breda, 
1844. 4to. Met pi. 

18. Vervolg op de geschiedkundige beschrijving der overlaten in de 
provincie Noordbrabant , door H. F. Fffaje. Uitgegeven door het- 
zelfde genootschap, 's Hertogenbosch , 1853. 4to. Met eene kaart 

19. Memorie over de verdeeling der wateren van den Boven-Rijn , 
tusschen de Waal, den Neder-Rijn en den IJssel door JF. H. Ferrand. 

. 's Gravenhage , 1847. 8vo. 

20. Gedanken über die Nothwendigkeit der Schliessung der Mündung 
des Alten Rheines unweit Lobith, das Hauptmittel die Schififbarkeit 
des Rheines in seinem St romschei dungsgebiethe zu befördem, zu 
verbessern und zu erhalten. Vom Verfasser der: Recherches biblio- 
graphiques sur quelques impressions néerlandaises du 15me et du 
16me siècle C^. du Paj de Montbrvn.) Mit einer Flnsdcarte. 
Emmerich, 1850. 8vo. 

21. De nederlandsche hooidrivieren en de plannen tot hunne ver- 
betering, in populairen toon beschreven door een* oud' soldaat. 
CT. J. §tlellJesO Nijmegen , 1850/1851 , 2 st. één bd. 8vo. Met 
pi. en tab. 

22. De IJssel , als handelsweg en als wateinweg, van de vroegere tijden 
tot heden. Geschiedkundige proeve door mr. F. A. Jord^BS. 8vo. 

(Overdruk uit den Overijsselschen almanak vooroudheid en letteren 
voor 1852.) 

23. De algemeene rivierverbetering in Nederland, voorafgegaan door 
eene schets der hoofdrivieren door Li. A. ReuTens. Zutphen , 
1858. 8vo. 

(Overgedrukt uit het tijdschrift Pantheon.) 

24. De Nieuwe Merwede door F. !¥• Conrad* Amst. , 1865. 8vo. 
Met eene kaart. 

(Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke 
Akademic van Wetenschappen, Aideeling Natuurkunde.) 

25. Schets der nederlandsche rivieren door F. OUvler Dz. (1868.) Svo. 

(Overgedrukt uit den Almanak der Maatschappij : tot Nut van 
't Algemeen.) 

26. Registers der peilingen behoorende tot de kaarten der volgende 
rivieren van Nederland: 

De Boven-Rijn, de Waal, de Merwe, de Oude- en een gedeelte der 
Nieuwe Maas, van Lobith tot Brielle. 131 xym 

De Neder-Rijn, de Lek en de Nieuwe Maas, van den Hoofddam 
te Pannerden tot Brielle. 

De IJssel, van den Hoofddam te Westervoort tot Kampen. 

De Hollandsche IJssel, van Gouda tot IJsselmonde. 1860. 

De Boven-Maas van beneden Visé tot Woudrichem. 
4ste ged. Van beneden Visé tot Venlo. 4852. 
2de ged. Van Venlo tot Grave. 1854. 
3de ged. Van Grave tot Woudrichem. 4857. 

De Nieuwe Merwede en het Hollandsch diep, van de Tongplaat 
tot de Noordschans. 1864. 

8 bdn. fol. 
27. Registers bevattende de beschrijving van de peilschalen, hakkel- 
bouten en andere verkenmerken langs de nederlandsche hoofdrivieren, 
opgemaakt bij de algemeene dienst van den waterstaat. 

Register I. De Boven-Rijn, van Emmerik tot het punt van sepa- 
ratie te Pannerden. 4849. 

Register II. De Waal, van het punt van separatie te Pannerden 
tot het fort Loevestein. 4849. 

Register III. De Merwede, tusschen het fort Loevestein en Gorin- 
chem. 1849. 

Register IV. 4ste ged. De Merwede, van Gorinchem tot Dordrecht. 
1859. 

Register IV, 2de ged. De Oude en Nieuwe Maas, van Dordrecht 
tot Brielle. 1860. 

Register V. De Neder-Rijn en de Lek, van Pannerden tot Vrees- 
wijk, en tot Vianen, en de Oude-Rijn. 1850. 

Register VI. De Lek en de Nieuwe Maas, van Vreeswijk en Vianen 
tot Brielle. 1860. 

Register VII. De Noord, de Oude Maas en de Dordsche kil, van 
Krimpen tot Willemsdorp; de zeedijken in Noordbrabant en de 
Westerschelde, tot Vlissingen en Bresken s. 1860. 

Register VIII. De IJssel, van Westervoort tot de Zuiderzee. 1852. 

Register IX. De Boven-Maas, van Visé tot Grave. 1850. 

Register X, 1ste ged. De Boven-Maas, van Mook en Grave tot 
Hedel en het fort Crevecoeur; de Dieze, van *s Hertogenbosch tot 
bet fort Crevecoeur. 1856. 

Register X, 2de ged. De Boven-Maas, van Hedel tot Woudrichem. 
1856. 

Register X, 3de ged. Het Oude-Maasje, de traverse der Beersche 
Maas, en elders in Noordbrabant. 1867. 

Bijlagen : 

Registers I, II en III,. 1ste ged. bijl. I — VII. Bescheiden betrekkelijk 
de. rivieren de Boven-Rijn, de Waal en de Merwede, van Emmerik 
tot Gorinchem. 1854. XVIII 132 

Registers I, II en III, 2de ged., bijl. VIII. Bescheiden betrekkelijk 
de rivier de Linge. 1854. Met kaarten. 

Register VII, biji. N°. 2. Peüschalen enz. tusschen Willemstad en 
Goedereede. 1862. 

Register VII, bijl. N^. 3. Peüschalen enz. tusschen Moerdijk en 
Raamsdonk. 1864. 

Register VII, bijl. N^. 4. Peüschalen enz. in de arrondissementen 
Axel en Hulst. 1866. 

Register VIII en IX. Peilschalen enz. tusschen Zwartsluis en 
Groningen en langs de zeedijken der provinciën Groningen en 
Friesland. 1861. 

17 bdn. fol. 

28. Tienjarig overzigt der waargenomen waterhoogten langs de hoofd- 
rivieren in Nederland. Bij de algemeene dienst van den waterstaat 
bijeenverzameld, onder leiding van den hoofdinspecteur Ij. J. A* 
van der Hun. 1861. fol. 

29. Tienjarig overzigt der waargenomen waterhoogten langs de Neder- 
landsche hoofdrivieren^ de Zeeuwsche stroomen, de Noordzee, de 
Zuiderzee, de Wadden, enz. Op last van den Minister van Binnen- 
landsche Zaken bij de algemeene dienst van den waterstaat bijeen- 
verzameld onder leiding van den hoofdingenieur P* Caland. 1871. 
Met bijvoegsel, fol. 

30. Tienjarig overzigt der waargenomen waterhoogten langs de Neder- 
landsche hoofdrivieren, de Zeeuwsche stroomen, de Noordzee, de 
Zuiderzee , de Wadden, enz. Op last van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, bij de algemeene dienst van den waterstaat 
bijeenverzameld onder leiding van den hoofdinspecteur P. Caland. 
1881. Met vervolg. 2 bdn. folio. 

31. Staat van vergelijking van de hoogte der middelbare rivier- (M.R.) 
hoogwater- (M.V.) en laag water- (M.E.) standen gedurende het 
tienjarig tijdvak 1861 tot 1870 met het tienjarig tijdvak 1851 tot 
1860. fol. 

32. Verzamelingstabellen der maandelijksche en jaarlijksche water- 
hoogten langs de Boven -Rijn, Waal, Merwede, enz.; de Neder-Rijn, 
Lek, Nieuwe Maas en Noordzee; den Gelderschen IJssel; de Bovén- 
Maas, over de jaren 1854 — 1870. 

Aisvoren langs den Amer, het Hollandsch diep en de Zeeuwsche 
stroomen, over de jaren 1862 — ^1870. 

Aisvoren langs de kusten van de Zuiderzee en de Wadden, over 
de jaren 1865—1870. 

Bijvoegsels tot id. over de jaren 1866—1870. 

Aisvoren langs de Noordzee over de jaren 1866 — 1870. 

Aisvoren langs de Schelde over de jaren 1868—1870. 17 bdn. fol. 

33. Waterhoogten te Dordrecht, Keizersveer en Moerdijk volgens de 133 XYin 

bladen der zelfregistreerende peilschalen gedurende de maand De- 
cember 1873. fol. 

34. Yerzamelingstabellen der waterhoogten langs de Nederlandsche 
zee- en rivierkusten , waargenomen in de jaren 1877 tot 1883. 7 
din. fol. 

VerzameJingstabellen , volgens de bladen der zelfregisticerende peil- 
schalen, gedurende de jaren 1877 tot 1883. 7dln. folio. 

35. Gegevens betrekkelijk de herziene Rivierkaart. 

a, Bovenrijn, Waal, enz. — Supplementblad N®. 1 (*s Gravendeel) 
Supplementblad N**. 2 (Nieuw-Beijerland), blad N®. 3 (Nijmegen), 
biad N<». 4 (Herveld) , blad N^. 5 (Dodewaard) , blad No. 6 
(Leeuwen), blad N«. 7 (Tiel), blad N^. 10 (Zuilichem), blad 
No. 13 (Werkendam), blad No. 14 (Giessendam) , blad N*>. 15 
(Sliedrecht), blad No. IG (Dordrecht), blad No. 17 (Heerjansdam), 
blad NO. 18 (Heinenoord), blad No. 19 (Poortugaal),bladNo.20 
(Hoogvliet) , blad No. 23 (Brielle). 

h. Bovenrijn, Nederrijn en Lek, enz. — Supplementblad N®. 2 
(Alblasserdam) , blad No. 3 (Angeren) , blad No. 5 (Arnhem) , 
blad NO. 6 (Heteren) , blad No. 7 (Öpheusden) , blad No. 8 
(Rhenen), blad No. 9 (Maurik), blad N®. 10 (Wijk bij Duurstede), 
blad NO. 11 (Culemborg), blad No. 12 (Hagestein), blad N^. 13 
(Vianen), blad No. 14 (Ameide), blad No. 15 (Schoonhoven), 
blad N«. 16 (Lekkerkerk) , blad N°. 17 (Krimpen aa'n de Lek), 
blad NO. 18 (Rotterdam). 

c. Bovenrijn, Nederrijn en Lek, enz. en Geldersche IJssel. — 
Blad No. 4 en 1 (Westervoort). één bd. 

d. Bovenrijn , Nederrijn en Lek , enz. en Bovenrijn , Waal, enz. — 
Blad NO. 19 en 21 (Vlaardingen). één band. Blad N^. 20 en 22 
(Maassluis), één band. 

e. Bovenrijn, Nederrijn, Lek, enz. en Bovenrijn, Waal, Boven- 

22 
Merwede, enz. — Blad N®, — (Hoek van Holland). 

/. Bovenrijn , Waal , enz. en Bovenrijn , Nederrijn en Lek , enz. — 
Blad NO. 1 en 1 (Schenkenschans). Blad N». 2 en 2 (Keker- 
dom). 2 bdn. 

g. Bovenrijn, Waal, enz. en Bovenmaas. — Blad N®, 8 en 29 
(Yarik). Blad N^. 9 en 30 (Z alt-Bommel). Blad 11 en 35 
(Brakel). Blad N°. 12 en 36 (Gorinchem). 4 bdn. 
te zamen 43 bdn. fol. 

36. Verbaal van de Staat en het Gevaar Van de Revier de Lek , in 
Maart 1744 En Gonsideratien omme soo veel doenlijk is, die onheylen 
foor te koomen , met vervolg door HÊ. Bolstra. Z. pi. en j. fol. . 

37. Hollands en Utrechts ondergang nabij , door het Pandoc^^ CaxAaN. xTin 134 

en de rivier de Lecq, indien die rivier niet merkelijk van opper- 
water word ontlast. Gouda, 1751. 8vo. 

38. Rivierkundige waarnemingen, uit ondervinding opgemaakt, dienstig 
tot het bepaalen van middelen ter voorkoming van overstroomingen 
der aangelegenste rivieren in Gelderland en Holland , door II. van 
Barneveld. Arasterdam, 1773. Rivierkundige aanmerkingen op 
de rivierkundige waarneemingen van M. van BamcTeld, door 
ۥ Redeiykheld, 's Gravenhage, 1773. Eene bd. Svo. Met 
eene kaart. 

39. De droevige gevolgen van het steeds toenemende vermogen van 
het Pandersche canaal , uyt langdurige ondervindingen , en voor al , 
uyt die, van den jaare 1769 en 1770 aangetoond, en de middelen 
tot redres van de verloore proportie van het water op de Waal, 
Nederrijn, en I Jssel opgegeeven door C !<• de Pagnlet* *s Graven- 
hage, 1771. Svo. 

40. Bekroonde verhandeling over de verbetering van de Merwe van 
Loevestein af en de Oude en Nieuwe Maas voorbij den Briel , door 
J. van der Llndeii Crz. Met de daarop gevolgde aanmer- 
kingen. (1774.) 4to. 

(Uitgegeven door het Bataafsch genootschap der proefondervinde- 
lijke wijsbegeerte.) 

41. Verzameling van rapporten, verbaalen en verdere stukken, be- 
treffende de doorsnijdingen en werken , welken , sedert de conventie 
van den jaare 1771, op de boven-rivieren , tusschen Emmerik én 
Arnhem , zijn aangelegd , zo tot bevordering van derzelver vaar- 
baarheid, als om, door eene geregelde verdeeling van het opperwater, 
de overstroomingen (bij 'open rivier) te voorkomen. Uitgegeeven op 
last van het Provinciaal Gomittee van Holland. Met 13 kaarten en 
2 pi. in den Haag, 1798. 2 dln. fol. 

42. Belang van Gelderland, Utrecht en Holland bij het afsluiten van de Lek, 
• en geschiedenis van die rivier door Adr. ütolker. Leiden, 1809. 8vo. 

43. Memorie ter verklaring van de grondbeginselen , waarop rustende 
zijn de beschouwing en de daarbij voorgestelde ontwerpen tot het 
herleiden en geheel vereenigd openen van de zoogenaamde Werken- 
damsche Killen in ééne nieuwe Merwede, als hoofdrivier, door de 
groote westkil, enz., volgens derzelver bestaande natuurlijke strekking, 
naar het Hollandsch diep, met de bedijking der oude Beneden- 
Merwede en den Biesbosch, door J. Blanken Jz. Met eene 
vervol g-memorie ter oplossing van bijzondere bedenkingen tegen het 
ontwerp. Amsterdam, 1819. 2 bdn. 4to. Met kaarten en pi. 

44. Bijdragen tot den waterstaat der Nederlanden, bijzonder in opzigt 
tot zeker ontwerp van den inspecteur-generaal J. Blanken Jz. 
tot afdamming der rivier de Merwede, door mr. !¥• B» Donker 
Curtïu». Dordrecht, 1819. 8vo. Met kaarten. 135 XYm 

45. J. Blanken Jz* Beschouwing over de uitstrooming der Opper- 
Rijn- en Maas- wateren door de iiederlandsche rivieren tot in zee, 
benevens de overwegingen dezer beschouwing van de heeren 
Croudrlaan, van Utenhove en Donker Curtlus uitge- 
geven door de eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut. 
Amsterdam, 1819. 4to. Met kaarten en pi. 

46. Ontwerp om de steeds toenemende ongelukken , bij ijskarringen 
op de bo venrivieren, zoo niet geheel te voorkomen, althans grootelij ks te 
verminderen, door E. C. Lnltjes. Dordrecht, 1821. 8vo. Met profilk. 

47. Plan hoe alle rivieroverstroomingen , bij open water of ijsverstop- 
ping, door de rivier, bij aftapping van onderen, op een bepaald 
noodpeil te houden, zouden kunnen worden voorgekomen, enz. door 
C. Zillesen. Rotterdam, (1821.) 8vo. Met eene pi. 

48. Proeve van een ontwerp tot sluiting ^ van de rivier den Neder- 
Rhijn en Leek en het storten van derzelver water op den IJssel, 
door baron Hrajenhoff. Nijmegen, 1821. 4to. Met pi. 

49. Aanmerkingen en bedenkingen van H. J. van der Urgek op 
de Proeve van een ontwerp tot sluiting van de rivier den Neder- 
Rhijn en Leek en het storten van derzelver water op den IJssel. 
Amsterdam, 1823. 4to. 

50. Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de Whaal en 
de Boven-Maas, en het doen afloopen dezer laatste over hare oude 
bedding, op het Bergsche veld, door baron Hrajenhoff. Nijmegen, 
1823. 4to. Met pi. 

51. Memorie betrekkelijk den staat der rivieren, in opzigt harer be- 
dijkingen, der dijkbreuken en der overstroomingen, van vroegere 
tijden tot die der laatste, in het jaar 1821, benevens daarin opge- 
slotene aanmerkingen op het proef-ontwerp tot sluiting van de 
rivieren den Neder-Rijn en de Lek en het storten van derzelver 
water op den IJssel van C* R* T. Krayenhoff. Door J. Blan- 
ken JTz. Utrecht, 1^. 4to. 

52. Verhandeling tot onderzoek omtrent het vereischte vermogen van 
zijdeiingsche afleidingen ter ontlasting der te hoog opzwellende, of 
door het ijs in afvoer belemmerde, rivierwateren, enz., door A. F. 
Crondrlaan. Uitgegeven door de eerste klasse van het 'Kon. Ned. 
Inst. Amsterdam, 1823. 4to. Met pi. 

53. Rapport aan Zijne Majesteit den Koning uitgebragt door de com- 
missie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen , ingesteld bij *s Ko- 
nings besluit van den 15en Maart 1821. N*. 105. *s6ravenhage 
1827. 4to. Met atlas in fol. en losse kaarten. 

54. Rapport aan Z. M. den Koning, uit te brengen en voorloopig goed- 
gekeurd door de commissie tot de zaken der rivier-afleidingen , 
ingesteld bij Koninklijk besluit van den 7den Julij 1828 , n^. 47. fol. 

(Gedr. stukken van de Staten-Generaal, zitting 1850/51.) xvra 136 

55. Memorie van den Raad der stad Deventer over het Rapport uit- 
gebragt door de commissie tot onderzoek der beste rivierafleidingen. 
Deventer, 1828. 8vo. 

56. Memorie van het koliegie van den Lekdijk bovendams over het 
rapport aan Z. M. den Koning uitgebragt door de commissie tot 
onderzoek der beste rivierafleidingen. Utrecht, 1828. 4to. 

57. Vrijmoedige gedachten op het rapport aan Z. M. den Koning uit- 
gebragt door de commissie tot onderzoek der beste rivierafleidingen, 
door ۥ de Beer. Dordrecht, 1828. 8vo. iviet eene kaart. 

58. Analyse du travail de la commission, chargée par arrêté de S.M. 
du 15 Mars 1821, n®. 105, de rechercher les meiUeurs moyens de 
faire dériver les eaux des rivières. La Haye, 1828. 8yo. 

59. Aanwijzende middelen om onze rivieren , ter verhooging harer 
oevers, min kostbaar te verdiepen, door P. van den Bosch. 
1828. 8vo. 

60. Aanmerkingen op het ontwerp van afleiding van den Rijn , langs 
den IJssel en door de provincie Overijssel. Deventer, 1828. 8vo. 

61. Antwoord van €r. moll aan mr. J. €r. van IVes, wegens eene 
memorie van het collegie van den Lekdijk bovendams over het 
rapport aan Z. M. uitgebragt door de commissie tot onderzoek der 
beste rivier-afleidingen. Amsterdam, 1829. 4to. 

62. Proeve eener zeer spoedige en min kostbare rivier-verdieping door 
het zoo krachtig uitwerksel van den stroom, door H. van den 
Bosch. (1835.) 8vo. Met eene plaat. 

(In het nederduitsch en fransch.) 

63. Wederlegging van het in dato 15 November 1835 uitgebragt rap- 
port, omtrent de mogelijkheid om door de kracht des strooras 
Neêrlands rivierbeddingen te verdiepen, door P. van den Bosch. 
Met het rapport. 1836. Een bnd. 8vo. 

64. Verhandeling over de algemeene rivier- en waterstaatkundige 
onderwerpen , welke van de vorige eeuwen , tot op heden gevormd 
en uitgevoerd , of nog in overweging zijn , met de uitwerkselen tol 
op den tegenwoordigen tijd, enz. door J. Blanken Jz. Utrecht, 
1836. 4lo. Met eene kaart. 

65. Bekroond antwoord op de door het Bataafsch genootschap der 
proefondervindelijke wijsbegeerte uitgeschreven prijsvraag : Welke 
middelen zijn er bij den tegenwoordigen staat onzer rivieren in het 
werk te stellen, om zoo wel de schadelijke overstroomingen voor 
te komen, of ten minste zoo veel mogelijk te beteugelen, als om de 
bevaarbaarheid der verschillende riviertakken te behouden en te 
verbeteren, door J. A. Scholten Hz. Rotterdam, 1841. 4to. 
Met kaart en pi. 

(Nieuwe verhandelingen, 8ste deel, 2de stuk.) 

66. De verbetering onzer rivieren en bedijkingen, in verband tot de isr XTin 

voorkoming van doorbraken en overstroomingen, en gepaard met 
doelmatige verbetering en "waardevermeerdering der polders (met 
bijlagen en kaarten), door C. Sehlffer. 's Gravenhage, 1851. 8vo. 

7. Denkbeelden omtrent eene noodzakelijke en mogelijke vérbetering 
van den toestand der boofd-rivieren in Nederland, in verband be- 
schouwd met de dijkbreuken en overstrooraingen voorgevallen inde 
jaren 1809, 1820 en 1855, door P. «I. de ttuartel. Assen, 1855. 8vo. 

8. Ontwerp-plan om Nederland op eene min kostbare wijze van vol- 
doende rivier-waterafleidingen te voorzien, door O* O. Gorinchem, 
1855. 8vo. 

9. Geulvormige rivier verdieping alleen door de kracht des strooms 
toegepast op de spadende schroef van Archimede zoo tot bevordering 
van handel en scheepvaart als ter voorkoming van verdere nood- 
lottige overstroomingen, in verband met de thans in ontwerp zijnde 
vaste bruggen over onze rivieren, door P* van den Bosch. Met 
twee schetsen. Breda, 1857. 8vo. 

0. Verslag, uitgebragt door de commissie tot onderzoek over den 
verhoogden waterspiegel op de rivieren de Waal en Merwede. 
's Gravenhage, 1858. 4to. Met kaart. 

1. Verslag over de verzakking te Nijmegen, door F* W* Conrad en 
I« P« Delprat. Met vier vervolgen. Amsterdam, 1858 — 63. 5 st. 
8vo. Met 2 pi. en 3 tab. 

(Uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen.) 

2. Beschouwing van den toestand onzer rivieren, in verband met de 
oorzaken van overstrooming en dijkbreuken. Rotterdam, 1861. 8vo. 

3. Openbare brief aan Z. M. den Koning over de middelen van voor- 
ziening tegen dijkbreuken en overstrooraingen, door B. v. B* 
Borculo, 1861. 8vo. 

6. Rapport der inspecteurs van den waterstaat (over de middelen tot 
verbetering der rivieren), naar aanleiding eener beschikking vanden 
Minister van Binnenlandsche Zaken van den 27sten Maart 1861, 
N<^.123. Met bijlagen, waarvan bijl. 5 een afzonderlijk boekdeel uitmaakt, 
en Vervolg, 's Gravenhage, 1861 — 64. 3 bdn. 4to. 

5. Verslag der staats-commissie, benoemd bij koninklijk besluit van 
13 Februari 1869, N<*. 12, tot onderzoek der bezwaren in zake de 
Nieuwe Merwede. 's Gravenhage, 1870. 4to. Met pi. 

5. Aanteekeningen betrekking hebbende tot de watera^ftappingen van 
de Boven-Maas. 1859. 4to. Met pi. 

7. Graphische voorstellingen van den invloed der nachtelijke tappingen 
door het kanaal Luik-Maastricht op den waterstand der rivier de Maas 
te Maastricht, te Maasbracht en te Kessel. Behoorende bij de aan- 
teekeningen nopens de wateraftappingen van de Boven-Maas. 1859. 
langw. 4to. Met pi. I XYin 138 

78. La navigation sar la Mense et Ie canal de Maestricht i Bois-le-Doc 
Deux recaeiis complets des docaments relatife aox entniTes de cette 
navigation internationale par P.'Kc|^o«t. Maestricht,1849,hiHaye, 
1858. 2 bdn. fol. Met krt en pi. 

79. De Maas, de Zoid-Wiliems vaart en de wateraftappingen in België, 
door P« Wiegomt» 's Gravenhage, 1859. 8vo. 

80. La navigation sur la Meose et lecanaldeMaestrichtè Bois-le-Doc. 
(Zuid Willemsvaart) par P« Rego«t. La Haye, 1860. 8vo. 

81 . De Maas en de waterstaat , in verband met de belangen van scheep- 
vaart, groot- en transithandel Door een reeder en handelaar. Rot- 
terdam , 1860. 8vo. 

82. Beschouwingen over de Maaskwestie, naar aanleiding van het 
rapport der commissie van enquête over den toestand van de Maas 
en de Zuid- Willemsvaart, door P. Rego«t. Met het verslag der 
commissie van enquête, 's Gravenhage , 1S61. Een bd. 8vo. 

83. De Maas-quaestie. Overgedrukt uit het Nieuw dagblad van 's Gra- 
venhage. 's Gravenhage , 1862. 8vo. 

84. Rapport over de verbetering van den waterweg van Rotterdam 
naar Zee, uitgebragt door een Raad van den Waterstaat, ingesteld 
bij besluit van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 5den 
November 1857, No. 125, 3e Afdeeling. 's Gravodhage , 1858. 4to. 
Met kaarten. 

85. Van Rotterdam naar Zee , door J« Mudlg* Rotterdam , 1869. 8vo. 

86. De nieuwe waterweg van Rotterdam naar Zee, met e«ae kaart van 
het nieuwe zeegat aan den Hoek van Holland, door den schrijver van 
ede Noordzee voor Amsterdam» (A« Hu6t.) Rotterdam, 1872. 4to. 

87. Rapport van den Chef der Mydrographie behelzende een overzigt 
der hydrographische opnemingen van den Nieuwen Rotterdamschen 
Waterweg, door den Minister van Marine aan de Tweede Kamer 
der Staten Greneraal ingezonden. (1873.) fol. 

88. Kan de tegenwoordige nieuwe Waterweg van Rotterdam naar Zee. 
nog een goed vaarwater worden? door J* J. t« R. Rotterdam. 
8vo. Met kaart. 

89. Maassluis and Hoek van Holland. ]9I« Dirkmw^ager Crzoon's 
Guide to the New-waterway for 1876. Gontaining Time of iligh-and 
Lowwater on the bar New-waterway for every day and night of the 
year, etc. Rotterdam. 8vo. Met pi. en kaart. 

90. Een woord over den Nieuwen Maasmond door den Hoek van 
Holland, door Triton Kzn, Met kaart. Rotterdam, 1877. 8vo. 

91. Studiën over het verzanden van riviermonden, toegepast op- en 
beschouwd in verband met den waterweg door den Hoek van Hol- 
land, benevens een plan tot het malen van een voldoend diepen 
waterweg door den Hoek van Holland, door W. BraadsmA 
aohZn. Met 3 kaarten. (1878.) 8vo. 139 XTin 

92. Yoorloopig Verslag van de staats-commissie j benoemd bij Koninklijk 
Beslait van 4 December i877, n^. 1, tot het instellen van een on- 
derzoek omtrent de verbetering van den waterweg langs Rotterdam 
naar Zee. Met teekeningen. 'sGravenhage, 4879. 4to. 

93. Eindverslag van de staats-commissie benoemd bij Koninklijk be- 
sluit van 4 December 1877 No. i , tot het instellen van een onder- 
zoek omtrent de verbetering van den Waterweg langs Rotterdam 
-naar Zee. Met teekeningen. 'sGravenhage, 1880. 4to. 

94. Beantwoording door de staatscommissie benoemd bij Koninklijk 
besluit van 4 December 1877 , No. 1 , tot het instellen van een on- 
derzoek, omtrent de verbetering van den Waterweg langs Rotterdam 
naar Zee van eenige door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid bij schrijven van 23 Augustus 1880, No. 15, gestelde 
vragen. 1880. 4to. 

95. Het rapport van de staatscommissie voor den Nieuwen Waterweg. 
(Overgedrukt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant.) Rotterdam, 

1880. 8vo. 

96. Een Jobstijding. (Twee ingezonden stukken, overgedrukt uit de 
Schiedamsche Courant van 20 en 1i4 September 1880.) 8vo. 

97. Nog een woord over den Rotterdamschen waterweg, door D* A. 
Wittop Koning. Rotterdam, 1881. 8vo. Met kaart. 

98. De waterwerken aan den Nieuwen-Maasmond, doorW. A.Kok. 
Rotterdam, 1881. 8vo. 

99. Eene opmerking over den Rotterdamschen waterweg, door W. 
M. Tlsser. 'sGravenhage, 1881. 8vo. 

100. Opmerkingen betreffende de verslagen van de staats-commissie 
omtrent de verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee, 
door H. F. Fynje. Nijmegen, 1881. 8vo. 

101. *Drie millioen subsidie of het dilemma voor Rotterdam , in zake het 
ontwerp van de staats-commissie over afdoende verbeteringen aan 
den nog onvoitooiden nieuwen waterweg van Rotterdam naar zee, 
door Mercurius. Rotterdam, 1881. 8vo. 

102. De Rotterdamsche waterweg, door J. Dlrks. Amsterdam , 

1881. 8vo. 

103. De critiek van den hoofdingenieur Dlrks , aangaande den Rotter- 
damschen waterweg, door dr. £.. F. van Dissel. Leiden, 1881. 8 vo. 

104. De Rotterdamsche waterweg, door ES. Steuerw^ald. *sGraven- 
hage, 1881. 8^ o. 

105. De hoogste regter in zake den Rotterdamschen waterweg, door 
een ingenieur. Rotterdam, 1881. 8vo. 

106. Adres aan de Tweede Kamer der St aten-Generaal in zake den 
Rotterdamschen waterweg, door den ingenieur D. A. Wittop 
Koning. Rotterdam , 1882. 8vo. 

107. De Gids. Zeven- en veertigste jaargang. Vierde sotxö ^ ^^t^Va '^ 
XTin 140 

gang. Maart en April 1883. (Waarin een artikel van R* P* «#• 
Tateln Itfolthenliis , over den Rotterdamschen waterveeg.) Am- 
sterdam. 2 bdn. 8vo. 
i08. ^Zijdelingsche afleiding van water uit een rivier over een der dijken, 
door €r. Tan Dlesen. (Overgedrukt uit de Verslagen en Mede- 
deelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling: 
Natuurkunde. 2de reeks. Deel XV ) Amsterdam , 1879. 8vo. 

109. *Eene stem over de noodzakelijkheid van de verbetering der Neder- 
landsche rivieren en zeegaten , enz. , door P. Faddegon Senior* 
Amsterdam, 1879. 8vo. 

110. De verbetering der Nederlandsche hoofdrivieren, door Th. Blcck- 
■tann. (Opgenomen in het Aardrijkskundig Weekblad, 1ste Jaargang, 
1880, 2de halijaar. No. 38—41. Nieuwe serie, onder redactie van 
dr. €r. J. Dozy.) 8vo. 

111. Ontwerp tot kanalisatie van de rivier de Lek tot verbetering van 
de vaart van Keulen naar Amsterdam en tot het verruimen van 
den Gelderschen IJssel voor afvoer van ijs en Khijnwater, door 
P. J. de ttuartel. Opgedragen aan alle waterbouwkundigen , 
dijkbesturen en ingenieurs in Nederland. Utrecht, 1877. 8vo. 

112. Nota over het beveiligen van den noordelijken Nederrijn- en 
Lekdijk , tegen buitengewoon hooge rivierstanden bij open rivier en 
ijsgang; in verband gebragt met eene verbeterde afwatering van de 
Linge , door L. J. du CelUée muller. Utrecht , 1879. 8vo. 
Met kaart. 

113. Ligt Holland bloot voor watersnood? Openbaar schrijven aan 
mijne ambtgenooten in de bedreigde provinciën door P. II. llont|}n. 
Gouda, 1879. 8vo. 

114. Holland in last door mr. P. F. Hubreeht. Openbaar schrijven 
aan allen die eenigen omslag betalen in de Hoogheemraadschappen 
van Rijnland, van Amstelland en van den Lekdijk-Bovendams. 
's Gravenhage , 1879. 8vo. 

115. Open brief aan mr. P. F. Hubreeht, naar aanleiding van zijne 
brochure «Holland in last». Leiden , 1879. 8vo. 

116. Is Holland in last? en moet Nederland daaraan opgeofferd worden? 
Door eenige ingelanden in de polders ten zuiden van de Lek tegenover 
Lekdijk-Bovendams. Naar aanleiding van mr. P. F. Hubreeht'9 
openbaar schrijven aan allen die eenigen omslag betalen in de 
Hoogheemraadschappen van Rijnland, van Amstelland en van den 
Lekdijk-Bovendams. Utrecht, 1879. 8vo. 

117. Verslag van den toestand der waterkeerende werken van het 
Hoogheemraadschap van den Lekdijk-Bovendams en al wat daarmede 
belangrijks is voorgevallen van den 1. Mei 1880 tot den 30. April 
1881. fol. Met kaarten. 

as. Watervrede door R. P. «I. Tuteln Nolthenlus. Openbaar 141 XTIII 

schrijven aan allen die bij doorbraak van Noorder- ot Zuider-Lekdijk 
of van dijken langs den Gelderschen IJssel schade zullen lijden. Met 
een kaart. Amsterdam , 1880. 8vo. (Benevens het oNieuws van den 
Dag,» No. 3050, dd. 6 Februari i880 en het «Zondagsblad,» N*». 16, 
dd. 18 April 1880.) 

119. De Noorder-Lekdijk-Bovendams en de doorsteking van den Zuider- 
Lekdijk bij Gulemborg 1803 — 1813. Eene bijdrage tot de geschiedenis 
van den Nederlandschen Waterstaat geschetst en met onuitgegeven 
stukken toegelicht door J« W. Welckcr. 's Gravenhage, 1880. 8vo. 

120. *De oeververdediging te Doorwerth, door J. H« van der DiÉssen* 
Met één kaart en 2 profilteekeningen. Arnhem, 1870. 8vo. 

121. Verslag der staats-commissie , benoemd bij Koninklijk besluit van 
21 April 1878, N®. 10, tot het instellen van een onderzoek omtrent 
de verbetering van het Zwolsche Diep. 's Gravenhage , 1879. 4to. 
Met pi. en kaarten. 

122. Amsterdam een zeestad. Eene studie over de verbinding van 
Amsterdam met den Boven-Rijn en de droogmaking der Zuiderzee , 
door A* Ha6t« Rotterdam. 1880. 4to. Met kaarten! 

123. *l^Q waterweg van Zwolle langs Kampen naar Zee, ook in verband 
tot het rivierbelang van den IJssel, door mr. J« Thlebout. Met 
een kaart, 's Gravenhage, 1881. 8vo. 

124. ^Overbrugging te Heusden van de nieuwe rivier. Een vraagpunt in 
verband met de wet tot verlegging van den Maasmond. Gedrukt 
voor rekening van de gemeente Heusden. Heusden,' 1883. 8vo. Met 
tabellen. 

125. Nederlandse watervloeden of naukeurige beschrijvinge van alle 
watervloeden voorgevallen in Holland, Zeeland, Flaandren , Braband, 
Utregt, Gelderland, Friesland, Overijssel, Groningerland en de naa- 
buirige landen. Beschreeven van %• A. Crabbema. In 't ligt ge- 
bragt door T, Crutberleth. Gouda , 1703. 8vo. Met pi. 

126. Verzameling van eenige geloofwaardige berigten en brieven be- 
treffende de elende van de opgezetenen der overstroomde landen in 
Nederland. Amsterdam, 1741. 

Verhaal van de wijze, op welke de Penningen, ten behoeve der 
noodlijdenden, in de overstroomde landen van Gelderland in Holland 
in den aanvang des jaars 1741 te Amsterdam en elders ingezameld, 
bestierd en besteed zijn. Amsterdam , 1742. Een bd. 8vo. 

127. Naeuwkeurig bericht wegens het doorbreken van de Rijn, Wael 
en Maesdijken. 8vo. Met eene kaart. 

(Uit de Nederlandsche Jaerboeken, Maert 1757.) 

128. Hollands en Utrechts ondergang nabij, door het Panderse canaal 
en de rivier de Lecq, indien die rivier niet merkelijk van opperwa ter 
word ontlast. Gouda, 1751. 
xvni 1*2 

De verschrikkelijke watersnood langs de rivieren de Waal en de Maas, 
voorgevallen in de maand Februarij 1757 met derzelver droevige ge- 
volgen; waarbij gevoegd is een vertoog over bet eenige middel van 
redres voor het toekomende, door J* Plerllnck. Met eene kaart. 
Amsterdam, 1757. 

De droevige gevolgen van het steeds toenemend vermogen van het 
Panderscbe canaal en de middelen, tot redres, van de verloore pro- 
portie van het water op de Waal , Neden-ijn en IJssel opgegeeven 
door C. Li. de Pagniet* 'sGravenhage, 1771. 

£cht relaas van 't geen is voorgevallen voor op en na de over- 
strorainge der rivier de Leek over den dijck bij Willige Langerak 
onder de Looppikkerwaard , van 25 Januarij tot 1 Februarij 1771. 
Gouda. 

Het nut der bedijking tot redres der Gnancie voor de provincie 
van Zeeland beredeneert en de nadeelige gevolgen voor de gemeene 
zaek, resulterende uit de oneenigheden tusschen de respective bond- 
genooten over de bedykbaere schorren in het committimus aengetoont 
door mr. W. Schorer. 2e druk. Middelburg, 1771. — Een 
band. 8vo. 

129. Naauwkeurige beschrijvinge van de watervloeden en dijkbreuken 
veroorzaakt door den Rijn, Waal, Merwe, Leek enz. Bijeenverzameld 
door H. V. Berkum 5 nader overzien door een voornaam liefhebber. 
Beginnende met 876 en eyndigende met 1757. Gouda, 1758. 8vo. 

130. Rekening en verantwoording der liefdegiften , ingezameld ten be- 
hoeve der noodlijdenden, door de overstroom ingen van 'slands 
rivieren , in het jaar 1784. fol. 

131. Naauwkeurige beschrijving der overstroomingen , benevens derzelver 
treurige gevolgen zo buiten als binnen deze republiek in den jaare 
1784 voorgevallen. Leyden en Amsterdam, 1785. 8vo. Met pi. 

132. Bijlage No. 1 tot de Oeconomische courant , behelzende een uit- 
voerig en naauwkeurig verslag van den tegen woordigen staat der 
rivieren in ons Vaderland en van de overstroomingen, welken de 
geduchte ijsgang in dezelven veroorzaakt heeft, voor zoo verre zulks 
uit het gebeurde tot den 26 Februarij 1799 heeft konnen opgemaakt 
worden. Amsterdam. 4to. Met eene kaart. 

133. Beschrijving van den watersnood van 't jaar 1799 in verscheidene 
gedeelten van ons vaderland door ijsverstoppingen veroorzaakt, door 
C. ZlUesen» Amsterdam , 1800. 8vo. Met pi. 

134. Wis- en natuurkundig onderzoek van de oorzaken dier menigvul- 
dige, allerschadelijkste riv iero ver stroomingen , welke, sedert het jaar 
1784, door ijsverstoppingen zijn voorgevallen en van de mogelijke 
daartegen te gebruiken hulpmiddelen, enz., door C» Zillesen. 
Rotterdam. 8vo. 

J35« Stukken, betreffende de administratie en uitdeling der penningen, 143 XYni 

volgens decreet van bet vertegenwoordigend ligchaara des Bataal- 
schen Volks, van den 19 Maart 1799, gecollecteerd ten behoeve der 
ingezetenen , v^elke door de overstrooming der rivieren in dat jaar 
voorgevallen, noodlijdende waren geworden. Uitgegeven op last van 
het Staatsbewind der Bataafsche republiek. 'sGravenhage, 1802. 8vo. 

136. Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen langs 
de rivieren in het koningrijk Holland voorgevallen in Louwmaand 
1809, door H. Ewyk. Amsterdam, 1809. 2 dln. 8vo. Met pi. en 
kaarten in fol. 

137. Rapport van de algemeene commissie tot regeling en uitdeeling 
van den onderstand voor de noodhjdende, door den watersnood; 
aangesteld bij besluit van Zijne Majesteit den Koning van Holland, 
van den 9den van Sprokkelmaand 1809. La. B, uitgebracht aan Z. Exc. 
den Heer Minister van Binnen landsche Zaken; benevens derzelver 
rekening en verantwoording, met de daartoe behoorende bijlagen. 
Amsterdam, 1811. 8vo. 

138. Kort overzigt betrekkelijk op den watersnood in Januarij 1820, 
door A. Blanken Jz* 'sGravenhage en Amsterdam, 1820. 8vo. 
Met eene plaat. 

139. Beschrijving van den nederlandschen watersnood in louwmaand 
van 1820. Amsterdam, 1820. 8vo. Met pi. en kaart. 

140. Verhandeling over de inbraak en overstrooming van den groeten 
Znidhollandschen waard, op den 18 November 1421. Voorgelezen 
door J. Smits Jz* Dordrecht, 1822. 8vo. Met eene kaart. 

141. Verslag van de centrale commissie, tot leniging der waterrampen 
in Noord- Brabant, veroorzaakt door de stormen en overstroomingen 
in Februarij 1850. 's Hertogenbosch, 1850. 8vo. 

142. Schets van den watervloed in Gelderland, Noord- Brabant, Utrecht 
en Zuid-Holland in Maart 1855, door mr. W« van de Poll* 
Tiel, 1855. gr. 8vo. 

143. Beschrijving van den watervloed in Gelderland in Maart 1855 , 
door mr. Ij. A« J. W. baron Sloet en H. F. Fynje. Arnhem, 
1856. 2 dln. 8vo. Met kaarten en schetsen. 

144. Geschiedkundig verslag van de meest bekende, buitengewoon hooge 
watervloeden, doorbraken en overstroomingen, welke Noord- en 
Zuid-Nederland van de vi-oegste tijden tot heden hebben geteisterd, 
door D» J. Crllmmerveen. Amsterdam , 1856. 8vo. 

145. Beschrijving van den water vloed in Gelderland in Januarij en 
Februarij 1861, door li. J. du Celllée Huiler. Met kaart en 
teekeningen. Leiden, 1861. 8vo. 

146. ^Verslag over het voorgevallene tijdens het hooge opper water en 
den ijsgang op de nederlandsche rivieren in den winter van 1875 
op 1876. 'sGravenhage, 1876. 4to. 

147. Verslag over het voorgevallene tijdens het hooge opiperwatAv ^\^. XTin 144 

den ijsgang op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1879 
op 1880. 'sGravenhage , 1881. 4to. Met pi. en kaart. 

148. Verslag over het voorgevallene tijdens het hooge opperwater en 
den ijsgang op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1880 
op 1881. 's Gravenhage, 1881. 4to. Met kaarten. 

149. Verslag over het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op 
de Nederlandsche rivieren in den winter van 1882opl883. 'sGraven- 
hage, 1883. 4to. Met Ubellen. 

150. Greschied- en waterloopkundige aanteekeningen, nopens de dichting 
van de rivier de Dintel, ter verbetering van de scheepvaart op en 
wateriozing langs dezelve rivier, door J. Roehusseii. den Bosch. 8vo. 

151. Beschouwing van het plan ter wederdigting van de rivier de Mark 
en Dintel, en de gevolgen daar uit te wachten in het bijzonder voor 
de stad Breda. Breda, 1820. 8vo. 

152. Missive van den raad der stad Breda aan de Staten der provincie 
Noord -Brabant, betrekkelijk de wederdigting van de rivier de Mark 
en Dintel. Breda, 1821. 8vo. 

153. Beschrijving van de rivier de Aa en van de daarop gelegen water- 
molens. Staat van de afmetingen der rivier de Aa, enz. ^ 

(Negen vei*schillende stukken in één band. 8vo.) 

154. Proeve over den ouden loop van de rivier de £em , en den vroegeren 
toestand der landstreek aan hare boorden gelegen. Utrecht , 1832. 8vo. 

155. De verbetering der waterafleiding in de Geldersche vallei, in ver- 
band met de daarstelling eener kanaalvaart in deze landstreek. Door 
den schrijver der proeven over den loop der rivier de Eem, en over 
de verbetering dier vallei. Utrecht, 1842. 8vo. Met kaart en plaat 

156. De Overijsselsche wateren door Willem Staring en T« «#• 
StielQes. Met kaart. Zwolle, 1848. 8vo. 

157. Handboek voor verdrinkenden en liefhebbers van varen, waarin 
men alles behandelt wat hun ter harte gaat, die bovenmate worden 
beregend en ellendig slecht schuitje yaren. Ie gedeelte. Inleiding en 
de Berkel-nooden. Deventer, 1842. 8vo. Met kaart en pL 

158. Bekroonde verhandeling over de verbetering van het Zvvolsche diep, 
door B. P« €r« Tan Diggelen* Uitgegeven door de Overijsselsche 
vereeniging tot ontwikkeling van provinciale welvaart. Zwolle, 1843. 
8vo. Met kaarten. 

159. Verslag nopens den toestand van het vaarwater langs het Zwolsche 
diep, door de Commissie tot de zaken van het Zwolsche diep. (1851.) 8vo. 

160. De tolquaestie van het Zwolsche diep, ten vijfdemale-, ten zesde- 
male- en ten negendemale toegelicht door W« J. Schutte vaêr* 
Assen, 1856, 1857, 1866. 3 stukken. 8vo. 

161. Verslag over den toestand der Berkel en ontwerp tot Terbetering 
van die rivier. Zutphen* 1845. fol. Met kaarten. 145 4. NEDERLAND8CHB SCHEBPVAARTKAKALEK. STUWEN. 

1. Handboek der waterbouwkunde. Beschrijving der voornaamste 
kanalen in Nederland, met vier bijlagen, voorafgegaan door een 
geschiedkundig overzigt der kanalen, door W. C« Brade. Met 
eenen atlas van 17 kaarten. 'sGravenhage en Amsterdam 1844. 4to. 
De atlas in fol. 

2. Overzigt der Scheepvaartkanalen in Nederland, op 1 Mei 1879. 
Uitgegeven door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijver- 
heid. 8vo. 

• 

3. Verslag van de door het bestuur der stad Amsterdam benoemde 
kommissie tot onderzoek naar de mogelijkheid om, door het smalle 
gedeelte van Holland, een kanaal geschikt voor de groote scheepvaart 
en eene veilige haven aan te leggen. Amsterdam , 1853. 4to. Met kaarten. 

I. Onderzoek aangaande de vereischten van een daar te stellen kanaal 
naar de Noord-Zee, bij Holland op zijn Smalst, ten einde te beant- 
woorden aan de behoefte van de hoofdstad, zijnde een verkorte 
waterweg van en naar de Noord-Zee, voor de zeeschepen, zonder 
last te breken, door J. J. A. Santhagens en zes andere leden 
van den gemeenteraad van Amsterdam. Amsterdam, 1855. fol. 

5. Korte beoordeeling der ontworpen doorgraving van Holland op 
zijn .Smalst, door J« H« Cordes. Amsterdam, 1858. 8vo. 

5. Holland op zijn Smalst en de verbetering van het Nuord-Hollandsche 
Kanaal, onderling vergeleken door H. A. Inslnger. Naar aan- 
leiding der korte beoordeeling der ontworpene doorgraving van Holland 
op zijn Smalst, door J« H. Cordes. Amsterdam, 1858. 8vo. 

7. Antwoord aan den heer H. A. Inslnger, op zijne onderlinge 
vergelijking van Holland op zijn Smalst, met de verbetering van 
het Noord-Hollandsch Kanaal, door J. H. Cordes. Amsterdam, 

1858. 8vo. 

8. Open brief aan ieder Nederlander over de doorgraving van Noord- 
Holland op zijn Smalst , en het Nederlandsche spoorwegnet , door 
W* C. Ulagnenat. Amsterdam, 1859 8vo. 

9. Het Noordzee-kanaal en de spoorweg van het Nieuwe Diep op 
Amsterdam , met een zijtak van Uitgeest op Haarlem , enz. onmisbaar 
noodig voor Noord-Holland, benevens een woord over het rapport 
der waterstaats-commissie, door P« Faddegon Pz« Amsterdam, 

1859. 8vo. 

0. Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken over eene 
verbinding van Amsterdam met de Noordzee, door middel van een 
kanaal door Holland op zijn smalst, uitgebragt door den raad van 
den waterstaat. 'sGravenhage, 1859. 4to. Met kaarteu. XIX i*ö 

il. Memorie van toelichting op het voorloopig verslag over het kanaal 
door Holland op zijn smalst, ingediend door eene commissie, be- 
noemd uit het comité ter bevordering der doorgraving van Holland 
op zijn smalst. Amsterdam, 1859. 8vo. 

12. Noordzee-haven en kanaal voor Amsterdam. (Doorgraving van 
Holland op zijn smalst.) Het plan, waarvoor concessie is gevraagd, 
beschreven door de ontwerpers B« W« Croker en Cli. Bun. 
Amsterdam, 1859. 8vo. Met pi. 

13. Ontwerpen en rapporten betreffende het verbeteren der groote 
Handels- water wegen van Amsterdam en de te maken aanlegplaatsen 
voor stoombooten in het IJ aldaar; met eene voorrede betreffende 
het beheer der publieke werken van die stad , door W« A« Froger* 
Amsterdam, 1859. 8vo. (De atlas ontbreekt.) 

14. Verkorte verhandeling over de doorgraving van HoUand op zijn 
Smalst, voorgedragen in de afdeeling koophandel der Maatschappij 
Felix Meritis, op den 15 December 1859, door H. A. Insinger* 
Amsterdam, 1860. 8vo. Met eene kaart. 

15. Kort betoog, houdende ernstige bedenkingen tegen het plan der 
doorgraving van Holland op zijn Smalst, met aanprijzing van de 
verbetering van het Groote Noord-Hollandsche kanaal, in verband 
met den aanleg der spoorwegen in het gewest, door jhr. P* Op- 
perdoes Alewyn. Utrecht, 1860. 8vo. 

16. Doorgraving van Holland op zijn Smalst. Korte memorie moetende 
dienen ten betooge, dat de Texelsche zeegaten verzanden, en dat de 
kust bij Wijk aan Zee onveranderd is gebleven, door H. A* iBSin- 
ger. Amsterdam, 1861. 8vo. 

17. De doorgraving van Holland op zijn Smalst. Een laatste woord 
door mr. H. P. €r. ttaaek. Amsterdam, 1862. 8vo. 

18. Eenige opmerkingen aangaande verschillende plannen tot daar- 
stelling eener zeehaven aan de Noordzeekust in verband met eenen 
korteren toegang van uit zee naar Amsterdam, door psos. 'sGra- 
venhage, 1862. 8vo. 

19. *Wordt Amsterdam alléén gebaat door de doorgraving van Holland 
op zijn Smalst? Amsterdam, 1862. 8vo. 

20. Doorgraving van Holland op zijn Smalst. De stelling dat de Texelsche 
zeegaten verzanden verdedigd , door H. A. Inslnger* (Amsterdam, 
1862.) 8vo. 

21. De Noordzee vóór Amsterdam. Eene voorlezing, gehouden in de 
afdeeling aKoophandeb van de Maatschappij Felix Meritis, door 
A. Huët. Amsterdam, 1862. 8vo. 

22. De Noordzee vóór Amsterdam. Eene voorlezing , gehouden in de 
afdeeling aKoophandeb van de Maatschappij Felix Meritis, door 
A. Huët. Tweede druk. Amsterdam, 1862. 8vo. 

23. De Amsterdamsche Kanaal- Maatschappij ten voile bediend. Een 147 XIX 

woord aan Amsterdammers met gezond verstand, door C» A. J* 
Creeslnk. Amsterdam, 1863. 8vo. 

24. Verslag van het algemeen Comité , uitgebragt in eene vergadering 
van inschrijvers in de Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij , gehouden 
den 6den October 1863 in het lokaal ade Eensgezindheid», te Am- 
sterdam. Amsterdam , 1863. 8vo. 

25. Het Kanaal door Holland op zijn Smalst. Amsterdam, 1883. 8vo. 
Met kaart. 

26. Wat nu? Eene vraag in zake de doorgraving van Holland op zijn 
Smalst, in verband met den Noordhollandsch-Frieschen spoorweg, 
's Gravenhage, 1863. 8vo. 

27. Brief aan den gemeente-raad van Amsterdam door Chs. Busken 
HuCt* Amsterdam, 1863. 8vo. 

28. Eenige beschouwingen over eene Noordzeehaven voor Amsterdam 
en de afdamming van het IJ bij het Pampus, door A. Caland* 
Middelburg, 1863. 8vo. Met pi. 

29. Voorwaarden waarop, onder dagteekening van den lOden December 
. 1861, 258ten Junij 1862, 24sten September 1862, 7den Jan uarij 1864 

en 8sten November 1864, concessie is verleend tot het maken van 
een kanaal ter verbinding van de Noord- en Zuiderzee en daarmede 
in verband staande werken, benevens indijking en droogmaking van 
gronden in het oostelijk en westelijk IJ en in het Wijkermeer. 8vo. 
Met kaarten. 

30. Het wetsontwerp betrefifende het Noordzee-kanaal. Arnhem, 
, 1864. Svp. 

(Overgedrukt uit de «Arnhemsche Courante van 23 April 1864.) 

31. Ëen ernstig woord over de doorgraving van Holland. Mei 1864. 
Amsterdam, 1864. 8vo. 

32> Holland op zijn Smalst. Memorie van beantwoording beantwoord. 
Amsterdam, 1864. 8vo. 

33. Holland op zijn Smalst. Nalezing op de Kamer-debatten. Amster- 
dam, 1864. 8vo. 

34. HeRapport omtrent de zaken der Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij , 
uitgebragt door de daartoe in de bijeenkomst van inschrijvers van 
18 Januarij 1865 benoemde Commissie. Amsterdam, 1865. 8vo. 

35. Amsterdamsche Kanaalmaatschappij. Contract met de heeren llenry 
Lee & Son. Bestekken 1865 — 1877. (In de nederduitsche en de engel- 
sche taal.) langw. 8vo. 

36. Doorgraving van Holland. Het advies der Raadscommissie getoetst 
aan het belang van Amsterdam door een aandeelhouder. Amsterdam , 
1867. 8vo. 

37^ Be«choivwingen van den tegenwoordigen toestand der Amsterdam* 
sch9 JKaoi^l-Maatschappij door Aandeelhouders. Amsterdam , 1867. 8vo, 
38b* De ]Haprds0e vóór Amsterdam. Eene beantwoording van vra.%<^vv. .^ 148 

gesteld in het Koninkl^k Institnot Tan Ingenieurs, door A* ■«8t« 
Amsterdam, 1867. 8to. Met eene kaart. 

39. Het IJ Toor Amsterdam. Aüsloiting bij Schdlingwoade, spoorweg- 
station in 't open haventront, gevaren, aanslibbing, enz. door W* 
J. l^liatteTaêr. Amsterdam, 1867. 8to. 

40. ^Beoordeeling der brochure van den beer ScbntteTaer, chet IJ 
voor Amsterdam» enz. door F. C. ^askl. Amsterdam, 1867. 8vo. 

41. De afsluitdijk bij Schellingwoude en de Nieuwe Waterweg, door 
C. B. Zwolle, October 1867. 8vo. 

4SL De Amsterdamsche Kanaalmaatschappij. Hare toestand go. voor- 
stellen door Joan llvller. Amsterdam, 1867. 8vo. 

43. Amsterdamscbe Kanaalmaatschappij. Verslag nitgebragt door de 
directie in de buitengewone Algemeene Vergadering van 13 Novem- 
ber 1867. 8vo. 

44. Jan Klaassens St. Nicolaas-geschenk aan aspirant-kanaalmakers. 
Amsterdam, 1867. 8vo. 

45. De doorgraving van Holland en de Amsterdamsche Kanaal- Maat- 
schappij. Een subsidiair voorstel met de toelichting door S* Cr* 
Jiiger. Amsterdam, December 1867. 8vo. 

46. Ontwerp voor een open vaarwater van Amsterdam naar de Noord- 
zee, met de vereischten waaraan het moet voldoen en devoordeelen 
aan hetzelve verbonden, door A* Caland* Middelburg, 1868. 8vo. 
Met kaart. 

47. Nog een woord over eene Noordzeehaven van Amsterdam, in 
verband beschouwd met de toekomst van die stad, door A* €)aland« 
Middelburg, 1868. 8vo. 

48. De Noordzee vóór Amsterdam. Nadere beschouwing van de kosten, 
naar aanleiding der repliek van den ingenieur A. Huëty en be- 
spreking van twee andere nadeelen, door J* Dlrks, ingenieur van 
deii watei*staat. Amsterdam, 1868. 8vo. 

49. De Noordzee vóór Amsterdam. Verzameling van stukken betrefiende 
de doorgraving van Holland op zijn Smalst, door A* M«ët. Am- 
sterdam, 1868. 8vo. Met kaarten en pi. 

50. De strekking der overeenkomst tusschen den Staat der Nederlanden 
en de Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij , ontwikkeld door jhr. 
mr. J. W« H. Ratgers van Rozenburg. Amsterdam, 
1868. 8vo. 

51. liet kanaal en de Kanaalmaatschappij. Een woord aan de aandeel- 
houders en aan Nederland. Met eene bijdrage, bevattende eenhisto- 
risch overzigt der zaak, door mr. ]9I« J* Pynappel. Amsterdam, 
1868. 8vo. 

52. De heer mr. II. J. Pynappel en de Kanaal maatschappij , door 
J. H. Tan der Mealen li. Cs. Amsterdam, 1868. 8to. 

^. Het Noordzee-kanaal. Een woord naar aanleiding Tan mr. Pyn- 149 

appel *s brochure: «Het kanaal en de kanaalmaatschappij», door 
9. W« Jo9. Jltta. Amsterdam, 1868. 8vo. 

54. Een ernstig woord tot allen die belang stellen in den bloei van 
Neêrlands hoofdstad, opgedragen aan den edelachtbaren gemeente- 
raad van Amsterdam, door P. J. de Q,aartel. Arnhem, April 
1868. 8vo. 

55. Eenige mededeelingen , beschouwingen en wenken betreffende de 
afsluitdijk bij Schellingwoude , mede naar aanleiding van een uit- 
gegeven werkje getiteld: ude strekking der overeenkomst tusschen 
den Staat der Nederlanden en de Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij», 
door W. J» Sehuttevaêr. Zwolle, Julij 1868. 4to. 

56. Historisch overzicht en opmerkingen betrekkelijk de ontwerpen 
tot verbinding van de Noord- met de Zuiderzee langs Amsterdam 
hetzij door een open vaarwater of door een met dammen en sluizen 
gesloten kanaal, door A* Caland. Middelburg, 1869. 8vo. 

57. De doorgraving van Holland op zijn Smalst en het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs , door den schrijver van de Noordzee vóór 
Amsterdam. (A* Haët.) Amsterdam, 1869. 8vo. 

58. Eenige dagbladen en andere gedrukte stukken betreffende het 
Kanaal door Holland op zijn Smalst. In omslag in folio. 

59. De voornaamste ofiicieele stukken over het kanaal door Holland 
op zijn Smalst, gewisseld sedert 1860 en berustende op het Archief 
der gemeente Amsterdam. Eene historische bijdrage ter beoordeeling 
van de verhouding waarin het Gemeente-bestuur van Amsterdam 
verkeert en verkeerd heeft ten opzigte van het kanaal en de personen , 
collegiën en corporatiên bij de uitvoering daarvan betrokken. Uit- 
gegeven op last van het Gremeen te-best uur van Amsterdam. Amsterdam, 

1872. gr. 8vo. 

60. Vervolg der verzameling van ofiicieele stukken over het Noordzee- 
kanaal, gevnsseld sedert 1860 en berustende op het Archief der Ge- 
meente Amsterdam. Amsterdam, 1872. 8vo. 

61. *Rapport betreffende het Noordzeekanaal en de uitwateringen van 
Rijnland, Schermerboezem en Amstelland, met eene daarbij behoo- 
rende graphische voorstelling der waterstanden in de Zuiderzee bij 
Zeeburg, in het IJ voor Amsterdam, enz. van 1 Junij tot 28 Sep- 
tember 1872, door «I. F. W. Conrad. Ts Gravenhage , 1877.) 
2 bdn. 4to. 

62. Het peil van het Noordzee-kanaal , door mr. J» €r« A. Faber. 
Parmerende, (1872.) 8vo. 

63. Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij. Verslagen over de jaren 

1873, 1874, 1875, 1880, 1882. Amsterdam, 1873—1880. 5 stuks 8vo 

64. Een oud plan van doorgraving van Holland op zijn Smalst, met 
eenige bijdragen tot de levensbeschrijving van Jan Pieterszoon Dou^ 
zijn zoon Johannes Don, zijn kleinzoon Jan Johanneszoon Dou,door XIX 150 

mr. Jacob Paalus Amersfoordt. 'sGraTenhage, 1873. 8vo. 
Met p]. 
(Overgedrukt uit het Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs.) 

65. Verslag van de Ck)n)missie tot het onderzoek en de beantwoording 
van eenige vraagpunten het Noordzee-Kanaal betreffende, ingesteld 
bij Kon. Besluit van 8 Februarij 1873, No. 8. Met eenige bemerkingen 
van T. J. Stlel^es. 's Gravenhage, 1873. 8vo. 

66. Gelijkmaking van het Peil van het Noordzeekanaal en van Schermer- 
boezem , door mr. J. €r, A. Faber. Purmerende , 1873. 8vo. 

67. Inlichtingen op het adres van de Schippersvereeniging « Schuttevaêr», 
houdende klagten over het gebruik der schutsluizen bij Schelling- 
woude als spuisluizen. (Overgedrukt uit de Provinciale Drentsche 
en Asser Courant van 21 Julij 1874.) 8vo. 

68 Praktische beschouwing en opmerkingen over het Noordzee-Kanaal 
voor Amsterdam. Een bemoedigend woord voor aandeelhouders. 
Amsterdam , 1874. 8vo. 

69. De Hooge Regering en het Gemeentebestuur van Amsterdam in 
zake het Noord zeekanaal, door jhr. mr. J. W. H« Rutgers 
van Rozenburg. Arasterdam , 1875. (Met een naschrift.) 8vo. 

70. De beschuldigingen van jhr. mr. J. W. H« Rutgers van 
Rozenburg tegen het Gemeentebestuur van Amsterdam , in zake 
het Noord-Zeekanaal, uit de stukken weerlegd. Amsterdam, 1875. 8vo. 

71. Antwoord van jhr. mr. J. W. H. Rutgers van RomeKburg 
op de Apologie van het Gemeentebestuur van Amsterdam, door een 
ongenoemde. Amsterdam, 1875. 8vo. 

72. * Lezing van dén heer D. van Ketwlch , in het Gollegie cZee- 
manshoop», op 12 Junuari 1875. (Amsterdam, 1875.) 8vo. 

73. Peil verhooging van het Noordzeekanaal door mr. S. €r« A. Faber. 
(Overgedrukt uit de Purmerender Courant). Purmerende, 1875. 8vo. 

74. * Aan de Ingelanden van de polders in het voormalig IJ , Noord- 
en Zuid- Wijkermeer , Noord- en Zuid-Spaarndam en Houtr^k. Junij 
1876. 8vo. 

75. * Arasterdamsche Kanaal-Maatschappij. Inwijding van het Noordzee- 
Kanaal en de haven van IJmuiden op 1 November 1876. Feestrede, 
uitgesproken door den President. Inauguration du Canal maritime 
et port d' Amsterdam Ie 1 Novembre 1876. Discours du Président. 
Traduction. 2 bdn. 4to. 

76. *De ontwerpen voor los- en laadsteigers aan den Westerdokdijk, 
door J. €r. van Gendt Jr. Amsterdam, 1877. 8vo. 

77. 4e Arasterdamsche Ka naai -Maatschappij. Gids voor de haven van 
IJmuiden voor 1878, bevattende den tijd van hoog* en laagwater, 
een seintabel en een tabel van afstandseinen , benevens andefe be- 
langrijke mededeelingen. Amsterdam, 1878. 8vo. 151 XK 

78. Amsferdamsehe Kanaal- Maatschappij. Voorwaarden der negende 
openbare veiling van landen in het drooggemaakte IJ, op 13 Maart 
1878. (Amsterdam, 1878.) 8vo. 

79. ^Amsterdam en Rotterdam. Verzameling van stukken betreffende 
de doorgraving van Holland op zijn Smalst en van den Hoek van 
Holland, met kaarten en platen door A. Huët. Rotterdam, 1881. 
2 dln. 8vo. Met atlas langv^. 8vo. 

80. * Atlas der peilingen in de Noordzeehaven., fol. 

81. Professional papers of the corps of engineers. U. S. Army N^'. 22. 
Report on the North Sea canal of Holland; and on the improvement 
of navigation from Rotterdam to the Sea ; to the chief of engineers , 
United States army, by brevet major general J. €r. Barnard. 
Washington, 1872. 4to. Met pi. 

82. * Der Nordsee-Ganal bei Amsterdam und die dazu gehörigen Anlagen, 
von A. Wiebe. Mit Zeichnungen. Frankfurt a. d. Oder, 1871. fol. 

(Overgedrukt uit Zeitschrift für Bauwesen, Jaargang 1871.) 

83. De Amstel, de Drecht en de Aar voor grootere schepen bevaarbaar 
gemaakt, door J. de Jong. Amsterdam, 1825. 8vo. Meteene kaart. 

84. Overeenkomsten betreffende het Noord-Hollandsch Kanaal, in de 
jaren 1819, 1820, 1821, 1823, 1828, 1834, 1839, 1842, 1855, 1859 
en 1863; in jportefeuille. 8vo. 

85. Geschiedkundige beschrijving van het Oude Sassche kanaal en de 
delving van de nieuwe vaart van Gent tot Neuzen. Naar hetfransch 
van A. de Bast, door C A. Le IVorinant. Gent, 1827. 8vo. 

86. Ontwerp van een kanaal van Breda naar het Hollandsch diep 
nabij den Moerdijk, geschikt ter voorziening in eene voldoende en 
zoo zeer noodige uitwatering als ook aan de stoom- en scheepvaart 
dienstbaar gemaakt; getrokken uit het plan en de memorie van den 
ingenieur ÜH*. J. Tan der Lee. Breda, 1846. 8vo. Met een kaartje. 

87. Het navigatie-kanaal (naar het Vloedspui in het Hollandsch diep) 
toegelicht en verdedigd door J. Tan Andel Hz. 'sHertogenbosch, 
1851. 8vo. 

88. Gemotiveerd voorstel aan Z. M. den Koning , met het ontwerp van 
een kanaal ter vereeniging der rivieren de Maas en de Schelde, 
door Tan Oorkam, oud generaal-majoor. Leyden, 1855. 8vo. 

89. Het Apeldoomsche kanaal. 'sGravenhage, 1859. 8vo. 

90. De Singelvaart van Doraselaer. Door (mr. J. P.) Anaersfoordt. 
(Overgedrukt uit de a Amsterdamsche Courant» van 30 en 31 Mei 
1867 , N*>. 129.) fol. Met houtsn. 

91. Ontwerp tot kanalisatie van de rivier de Lek; tot verbetering van 
de vaart van Keulen naar Amsterdam en tot het verruimen vanden 15a 

Gelderschen IJssel, voor afvoer van ijs en Rhijnwater, door P. X 
de Huartel. Utrecht, 1877. 8vo. 

92. Aanteekeningen op het ontwerp van een kanaal door de Grelder- 
sche vallei, opgemaakt op uitnoodiging van het Amsterdamscbe 
Rijnvaart-comité, door J. €r» Tan Gendt Jr. Utrecht, 1878. 
2 bdn. 8vo. Met kaarten. 

93. Kanaal van Breda naar Oosterhout in verband beschouwd met de 
waterverversching en* waterontlasting van Breda en omstreken, door 
Th. Bleckmann. Breda, 1878. Met kaarten en tabellen. 

94. Het kanaal-ontwerp Maassluis— 's G ra venhage — Velzen der Vereeni- 
ging van en voor Ned. Industrieelen toegelicht. (Door H. liinse.) 
'sGravenhage, 1879. 8vo. 

95. Nota*s van den heer Commissaris des Konings in de provincie 
Groningen, benevens de verbetering van de kanalen in deze pro- 
vincie, in verband beschouwd met de plannen in die nota's vervat, 
door €r. A. Tenema. Groningen, 1856. 8vo. 

96. Rapport van de commissie uit de Staten der provincie Groningen, 
over eene verbetering en vereeniging der scheepvaartkanalen en eene 
verbeterde indeeling in nieuwe waterschappen van dit gewest. Gro- 
ningen, 1856. 8vo. 

97. Iets over de scheepvaart en afwateringskanalen in de provincie 
Groningen, door H. A. Wj||nne. (Twee voorlezingen gehouden 
in de afdeeling «Koophandel» der Maatschappij .aFelix Meritisi.) 
Haarlem, 1857. 8vo. 

98. Beschouwingen over de wensc^elijkheid en uitvoerbaarheid van 
eene kanaal-verbinding tusschen Blokzijl en Groningen (onder bij- 
voeging van een schetskaart) , door B. Prakken. Steenwijk , 
1867. 8vo. 

99. *Beschouwingen over het belang van eene kanaalverbinding Gronin- 
gen — Gorredijk — Heerenveen — Lemmer, door F. O. SleesirQk en 
H. S. Tan Andringa, naar aanleiding van een ontwerp kanaal- 
verbinding Blokzijl— Groningen van den heer B. Prakken. (Met 
eene schetskaart.) Amsterdam, 1868. 8vo. 

100. De ont worpene kanalisatie van Drenthe uit het ware oogpunt be- 
schouwd en in hare waarde geschetst, door A. Honamers Pi. 
Met een kaartje. Groningen, 1847, 8vo. 

101. De Scheepvaart in Salland en Twenthe, door W. ütaring en 
T. J. Stieltjes. Zwolle, 1847. 8vo. Met kaarten. 

102. De Rijn- Wezer- vaart, door T. J. Stiel^es en W. ütsrinf» 
Zwolle, 1850. 8vo. Met eene kaart. 

103. Rapport over de verbinding van de Ems bij Hanekenveer met de 
Overijsselsche kanalen te Almelo, door (L.) T(an) d(e) Hasteele en 
T. J. Stieltjes. Zwolle, 1851. 8vo. 153 

104. A,1gemeene verslagen van commissarissen der Overijsselsche kana- 
lisatie-maatscbappij, nitgebragt in de algemeene vergaderingen van 
1852 en 1853. Zwolle, 1852/53. 2 st 8vo. 

105. De Overijsselsche v^aterwegen uit een Nederlandsch oogpunt be- 
schouvird, door T. J. Miel^es. Zwolle, 1855. 8vo. Met tabel 
en lengte-profiUen. 

106. Memorie van den ingenieur-directeur der Overijsselsche kanalisatie- 
maatschappij betrekkelijk de vermoedelijke opbrengst der kanalen. 
Zwolle, 1855^ 8vo. 

107. Verslagen aan de aandeelhouders der Overijsselsche kanalisatie- 
maatschappij voor de gewone vergaderingen van 1855—1859. Zwolle, 
1855)59. 5 st. 8vo, 

108. De Overijsselsche kanalen en hetgeen hunne daarstelling is vooraf- 
gegaan. Verslag van den raad van administratie der Overijsselsche 
kanalisatie-maatschappij aan de aandeelhouders. Zwolle, 1858. 8vo. 
Met eene kaart. 

109. Verslag van den ingenieur-directeur der Overijsselsche kanalisatie- 
maatschappij (T, J, Stiel^es) <>^^^ de kanalisatie in het oostelijk 
gedeelte van de provincie Overijssel. Met bijlagen en kaart. Zwolle, 
1858. 8vo. 

110. Verslag aan den raad van bestuur der Overijsselsche kanalisatie- 
maatschappij over aansluitingen naar de bestaande vaarten, door 
den ingenieur-directeur T. J. Miel^es. Zwolle, 1859. 8vo. Met 
een hoogtekaartje. 

111. Verslag aan de aandeelhouders der Overijsselsehe kanalisatie-maat- 
schappij, voor de gewone vergadering van 5 April 1881. Zwolle, 
1881. 8vo. Met tabellen. 

112. Waterwegen van Amsterdam naar Rotterdam en naar den Rijn, 
door T. J. Sttel^es. (Overdruk uit chet Vaderland» van 25, 26, 
27 en 29 October 1877.) ('sGravenhage, 1877.) 8vo. 

113. Het kanaal door de Geldei'sche Vallei. De kortste en beste water- 
weg tusschen Amsterdam en den Rijn. Amsterdam, 1877. 8vo. 

114. Ontwerp van een nieuwen waterweg van Amsterdam naar den 
Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam, door J. A. A. Waldorp. 
'sGravenhage, 1877. 8vo. Met plaat en kaart. 

115. Adviezen van mr. J, J. Teding Tan Berkhout, omtrent 
eenige belangrijke onderwerpen. I. £en kanaal van Amsterdam door 
de Geldersche Vallei naar de Boven- Waal. Amsterdam, 1879. 8vo. 

116. Uitgewerkt plan eener Rijnvaart tusschen Waal en Noordzee* kanaal, 
zonder last van spoorwegbruggen. Met kaart en teekeningen. Aan- 
geboden en voorgedragen aan het Rijnvaart-Gomité te Amsterdam 
door J. KaUr. Amsterdam , 1879. 4to. 

117. Kanaal van Amsterdam door de Geldersche Vallei naar de Waal. 154 

Beschouivingen betreffende den aanleg des kanaal s, hoofdzakelijk 
van het gedeelte -van Zeeburg bij Amsterdam tot Woudenberg, opge- 
steld op verzoek van bet Rijnvaart-Gomité te Amsterdam. Met eene 
kaart. Door TS» H. Henket. 'sGravenhage, 1879. 8vo. 

118. Memorie van toelichting. Ontwerp-concessie voor eèn scheepvaart- 
kanaal van Amsterdam naar Duitschland, van J. Cr. Jftger. 
Amsterdam, 1879. fol. 

119. Scheepvaartverbinding van Amsterdam met de Waal in de richting 
naar Duitschland, door IV. H. Henket. Eerste stuk. 's Gravenhage, 
1880. 8vo. 

120. Ontwerp van een nieuwen waterweg van Amsterdam naar de 
Waal. Opgedragen aan Z. E. den Minister van Waterstaat , Handel en 
Nijverheid, door een oud-officier. 'sGrav^hage, 1880. 4to. Met kaart. 

121. Rapport betreffende de verbetering der bestaande Keulsche Vaart, 
uitgebracht door de ingenieurs J. Tan der Tegt en P. H. 
Hemper, ingevolge opdracht van het Gemeentebestuur van Utrecht. 
April 1880. 4to. Met kaarten. 

122. Ontwerp van een kanaal van Amsterdam langs Utrecht over Wijk 
bij Duurstede naar Tiel , en voor een kanaal van Amsterdam over 
Gouda naar Rotterdam , van den hoofdingenieur J. Tiui der 
Toom. 1880. 4to. Met pL en kaarten. 

123. Rapport betreffende eene aanvraag van den heer J« Cr. «Ülger 
te Amsterdam, om concessie voor den aanleg van een kanaal door 
de Geldersche vallei, ter verbinding van Amsterdam met den 
Boven*Rijn en voor de droogmaking der plassen beoosten de Vecht, 
's Gravenhage , 1880. 4to. 

124. Rapport der Commissie van hoofdingenieurs betreffende het plan 
eener Rijnvaart tusschen de Waal en het Noordzeekanaal, van den 
Directeur der publieke werken te Amsterdam, 's Gravenhage, 1880. 
4to. Met kaart. 

125. Rapport der Commissie van hoofdingenieurs nopens een nader 
onderzoek naar de vereischte verbeteringen van de bestaande Keulsche 
vaart en betreffende een globaal ontwerp voor een waterweg van 
Amsterdam tot Utrecht de verbeterde Keulsche vaart volgende en 
verder over Wijk bij Duurstede naar de Waal bij Tiel. 's Gravenhage, 
1880. 4to. Met kaarten. 

126. Verzameling van stukken betrekkelijk de pogingen, in de laatste 
jaren aangewend om het Noordzee-kanaal door de Geldersche vallei met 
den Bovenwaal in verbinding te brengen. Uitgegeven op last van het 
Gemeente-bestuur van Amsterdam. Amsterdam, 1880. gr. 8vo.Met kaart. 

127. Nota der commissie van hoofdingenieurs betrekkelijk den brief 
van het Amsterdamsche Rijnvaart-Gomité aan den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, dd. 26 November 188Q. 'sGra- 

■ venhage, 1881. 4to. 165 XIX 

i28. Nota met 4 bijlagen en 2 kaarten door W. A. Froger, over- 
gelegd in eene afdeeling der 2de Kamer van de Staten-Generaal in 
Maart 1881, bij het onderzoek van het ontwerp tot verbetering der 
Keulsche Vaart. Alleen de nota is in de handelingen der Kamer 
opgenomen. Amsterdam, 1881. 8vo. 

129. De ontworpen verbindingen van het Noordzeekanaal met den 
Boven-Rijn, beschouwd uit het oogpunt der landsverdediging door 
H. Dland. Met 1 schetskaart. 'sGravenhage, 1881. 8vo. 

130. Nog een woord over het Rijnkanaal, door J. Dirks. Amsterdam, 
1881. 8vo. 

131. Een tijdelijke Rijnvaart of de Keulsche vaart? door C Lelj. 
Met 1 schetskaartje. Amsterdam, 1881. 8vo. 

132. £en Rijnvaart-Kanaal voor Amsterdam. Beschouwingen over de 
eischen en de wenschelijke afmetingen van een Rijnvaart-Kanaal 
voor Amsterdam, en over het wetsvoorstel ter verbinding van Am- 
sterdam met de Merwede, benevens een voorloopig ontwerp vaneen 
kanaal van Amsterdam naar de Waal bij Ochten, langs Amersfoort 
en Amerongen, door E. H. Stiel^es. Met een kaartje. 'sGraven- 
hage, 1881. 8vo. 

133. De twaalf ontwerpen voor het Amsterdamsche Rijnvaart-Kanaal, 
beknopt omschreven en beoordeeld door een Ingenieur. Met eene 
schetskaart waarop de verschillende ontwerpen zijn aangewezen. 
'sGravenhage, 1881. 8vo. 

134. De laatste editie van het Merwede-Kanaal. Amsterdam , z. j. 8vo. 

135. Ontwerp van een nieuwen waterweg rechtstreeks van Rotterdam 
naar Amsterdam, door W. Brandsma Johzn. Rotterdam, 

1877. 8vo. Met kaart. 

136. De ontwerpen tot verbetering der vaart van Amsterdam naar 
Rotterdam, door E. H. Stieltjes. Rotterdam, 1877. 8vo. 

137. De verbetering van den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam 
en de gemeente Gouda, door E. ]!• Stieltjes. Met een kaartje. 
Rotterdam , 1878. 8vo. 

138. Verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam. 
(Rapport der hoofdingenieurs van den Waterstaat.) 's Gravenhage , 

1878. 4to. Met kaart. 

lX« 5. WK- 9 KÜST- EBT HAYEKWEBEBir , BEHALYB DE KBDEB- 
LANDBOHB. (aiTUBV EN STROOMEN , STOBMYLOEDEN , 
AFDAMHINOBK y KÜST- EN HAYENLIOHTEN y 

POKKEN.) 

1* Reports of the Superintendent of the Goast Survey, showing 
the progress of the Survey during the year^ 1853, 1856, 1857, 156 

1859, 1860— 1862. Washington, 1854/64. 7 dln. 4to. Met kaarten. 

(U. S. Senate documents.) 

2. Report on the history and progress of the Americtn GoastSurvey 
up to the year 1858, by the Gommittee of twenty appointed by the 
American association for the advancement of science, at the Montreal 
meeting, August, 1857. Oxford, 1858. 8vo. 

3. Report upon the Woosung Bar, by C A. Oscher and ^ohs. 
de Rj||ke. Shanghai, 1876. lol. Met kaarten en tabellen. 

4. Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en 
zeestroomingen in sommige gedeelten van den Oceaan, benevens 
verslag van de conferentie te Brussel gehouden in Augustus en 
September 1853. Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch 
Meteorologisch Instituut. Utrecht, 1853. 8vo. 

5. Natuurkundige beschrijving der zeeën, door lI. F. Maury, 
vertaald door H. H. Jansen. Dordrecht, 1855. 8vo. Met kaarten 
en tab. 

6. *Tijd van hoogwater met volle en nieuwe maan, op de voornaamste 
plaatsen der aarde, benevens dè rijzing van het water bij spring- 
en doodtij. Amsterdam, 1867. 8vo. 

7. Traite du flux et du reflux de la mer, d'après la theorie et les 
observations. Extrait du quatrième volume de TAstronomie, par 
M. de la Lande. Paris, 1781. 4to. 

8. Exposé du régime des courants observés depuis Ie XVIe siècle 
JQsqu'è nos jours dans la Manche et la mer d'Allemagne et de leur 
supputation dans la navigation générale è l'aide du routier compteur, 
par F. Am F. Heller. Deuxiéme tirage. Paris, 1861. 8vo. Met 9. Des courants de marée sur Ie littoral de la Belgique, par M. A. 
ütessels. Bruxelles, 1867. 8vo. 

10. Le phénoméne du flot courant è propos du naufrage de la frégate 
russe Alexandre-Newsky, par M. le Commandeur A. Cialdi.' (Extrait 
de Ia Revue maritime et coloniale. Juillet 1869.) Paris, 1869. 8vo. 

11. *Zur Physiographie des Meeres. Ein Versuch von A. Oarels und 
A. Beeker. Mit 2 Karten und 15 Figuren. Triest, 1867. 8vo. 

12. *Die Sturmfluth vom 18 November 1872. Zusammenstellung aus 
den bei dem Schleswig-Holsteinischen Gentral-Gomité för die Noth- 
leidenden eingegan genen Berichten. Glückstadt, 1873. 8vo. 

13. sfcYergleichung der Wasserstande der Ostsee an der Preussischen 
Kuste, von C Hagen. Berlin 1877. 4to. 

14. Sul moto ondoso del mare e su le correnti di esso special- 
mente su quelle littorali pel comm. Alessandro Cialdl. Roma , 
1866. 8vo. 157 

15. Rapport eener reis naar Engeland en Frankrijk, tot het opnemen 
van belangrijke dok- en andere bouwwerken door JL. £• Tromp 
en J. Strootman, Met acht platen. Overgedrukt uit de Ver- 
handelingen en Berigten betreffende het Zeewezen en de Zeevaart- 
kunde, door J. Swart. Amsterdam, 1857. 4to. 

16. Rapport aan den Minister van Binnenlandsche Zaken door wijlen 
den hoofdinspecteur (Ka, J, A.) Tan der Kun en den hoofd- 
ingenieur J. A. Beyerlnck, over hun bezoek van eenige havens 
in België en Frankrijk 18G3. 's Gravenhage , 1864. 4to. Met pi. 

17. Les établissements maritimes d'Anvers dans leurs rapports avec les 
chemins de fer. Exposé fait par Ie département des travaux publiés. 
Bruxelles, 1868. 4to. Met kaart. 

18. Anvers au XXme siècle. 1830 — 1872. — L*avenir. Projet van 
Agtmael & Gie. Met een plan. — Projet d'Agrandissement des éta- 
blissements commerciaux et maritime d* Anvers et extension de la 
ville sur la rive droite de TEscaut par J. liano. Notice explicative. 
Met plan. — Gréation de nouveaux établissements commerciaux et 
maritimes a Anvers. Projet. Notice explicative. Met kaarten. Anvers 
et Bruxelles. 1872. Eén band groot 4to. 

19. Port et rade de Dunkerque. Notice hydrographique et géographique, 
historique, technique et statistique. (1873.) fol. Met kaart. 

20. Port de Gravelines. Notice hydrographique et géographique , tech- 
nique et statistique. (1873.) fol. Met kaart. 

21. Du port de Heyst et du canal maritime de Gand avecembranche- 
ment sur Bi*uges, par A. de llaere-Iiimnander. Deuxième 
part ie. Gand, 1875. 8vo. Met kaarten. 

22. Anvers. Aper^u sur ses installations maritimes et son industrie. 
Excursion des 3, 4 et 5 Aoüt 1879. Anvers. 1879. 8vo. Met pi. 

23. Royaume de Belgique. Ministère de Tlntérieur. Commission instituée 
par arrêté ministeriel du 10 Octobre 1878, pour examiner Ie projet 
d'établissement d'une communication directe de Bruges k la mer, 
présenté par M. de Maere-Iiimnander , ancien membre de la 
chambre des Représentants. Rapport et documents publiés par ordre 
de M. Rolin-Jacquemyns. Bruges, 1883. Avec atlas 4to. 

24. Mémoire sur les travaux k la mer comprenant Thistoire des ouvrages 
executés au' port d'Alger, et Texposé complet et détaillé d*un système 
de fondation k Ia mer au moyen de bloes de béton, par M. Poirel. 
Paris, 1841. 4to. Met atlas. 

25. Travaux d'achèvement de la digue de Cherbourg de 1830 k 1853 
par ^. Bonnin, précédés d'une introduction historique sur les travaux 
executés depuis Forigine jusqu'en 1830, par A. JË. de Liamblardle. 
Paris, 1857. 4to. Met atlas. 158 

26. Études et notions sur les constnictions k Ia mer par M. BaaMleeaii, 
ingénieur en chef des ponts et chaussées. Paris , 1866. Met atlas. 
2 bdn. 8vo. 

27. Ministère des Travaux publics. Ports Maritimes de la France. 
Paris, 1874—1883. 5 dln. 4to. Met atlassen in folio. 

28. Sur la fondation de Fanden port de Gherbourg 1686, — 1739 è 
1743, — 1758. — Notes et plans publiés par M. Ie M^. JL. de 
Caligny et M. Li. E. Bertin. Paris, 1879. 8vo. 

29. Note sur les móles k piles et arceaux dans les ports k bassin sur 
Tusage qu'en ont fait les Romains et sur les difiérences de ce système 
avec celui des möles-gardiens , avec ouverture du cóté du vent, 
proposé de nos jours pour les ports-cbenaux par A. Cialdi» (Extrait 
des Annales industrielles, livraison du Ier Juin 1879.) St. Grermain 
en Laye. 1879. 8vo. 

30. Le nouveau port international du Sund k Eisenen r d'après les 
plans du concessionaire M. Tingenieur Carlé. Gopenhague, 1868. 
4to. Met kaart. 

31. Rapport sur les ports projetés sur la cóte de Jutland et les 
canaux préposés entre le LiimQord et la mer. Rapport over de ont- 
worpen havens op de kust van Jutland en de voorgestelde, kanalen 
tusschen de LiimQord en de zee. Door (F. W.) t^onraé^ 
J. F. W. Conrad en W. Tan de Poll. 's Gravenhage , 1869. 
fol. Met kaart. 

32. Rules and regulations of Lowestoft Harbour and the Fish Markets, 
with tables oi harbour and navigation dues, wharfage and ware- 
house rates , signals , towing rades , etc. Stratford , 1860. 8vo. Met 
een kaartje. 

33. ^Account of the construction and maintenance of the Harbour at 
Braye Bay, Alderney, by mr. lieTeson Francis Ternon 
Harcoart. 8vo. 

(Voordracht gehouden 25 November 1873, in the Institution of 
Givil Engineers.) 

34. British Guiana. II. Report upon the bar of the Demarara river 
and the port of Georgetown , by H. ülccama. Demarara. 1880. fol. 

35. Promemoria über einen auf Veranlassung der hohen Regierung 
der Stadt Hamburg aufgemachten vorlaufigen Entwurf zier Verbes- 
serung des Hafens und der sonstigen Wasserbau-Angelegenheiten 
dieser Stadt; von D. IHentz. Hamburg, 1840. 8vo. 

36. HeËin Beitrag zür Beurtbeilung unserer maritimen Verhal tnisse mit 
besonderer Berücksichtigung auf das Hafenbau-Project auf der Nordsee- 
Insel Röm, von Ph. Frelherr Ton Httnssberg. Ber]m,.i868. 
8vo. Met kaarten. 159 XX 

37. Die neuesten Ganal- und Hafen-Werkzeuge in Frankreioh und 
England , von H. §chemfll« Mit IX Tafeln und 15 Figuren im 
Texte. Wien, 1882. 8vo. 

38. Gonsiderazioni sul protendimento delle spiagge et suUMnsabbiamento 
dei porti deH'Adriatico applicate allo stabilimento di un porto nella 
rada di Pelusio, di P, Paleocapa. Torino, 1856. 8vo. Met kaarten. 

39. Regno d'Italia. Ministère dei lavori pubblici. Album dei porti dil, 
II e III Glasse , illustrato dalle notizie nauticbe e commerciali d*ogni 
porto e da]la statistica delle opere esistenti e di quelle eseguite nel 
decennio 1861 al 1870. Roma, 1873. Gr. folio met kaart. 

40. Sui porti svedesi del Sund. Nota deir ingegnere del genio civile 
Itslo MagaBKini. Roma, 1881. 8vo. Met plaat. 

41. Informe sobre la construcción de un dique seco en Talcahuano, 
presentado al supremo gobiemo de la Repüblica de Ghile por el 
Injeniero en Jefe del Waterstaat Don J. Dirks. Santiago, 1883. 
8vo. Met pi (De tekst is in de fransche en de spaanscbe taal.) 

42. *Iets over het plaatsen van een drijvend dok in de nabijheid van 
Batavia, door £• H. Boom. Utrecht, 1871. 8vo. 

43. Een haven-plan voor Batavia, door J, A. Kri^enbrink. 
Overgedrukt uit het Bataviaasch Handelsblad n^, 203 van 29 Au- 
gustus 1871, Batavia en Tiel, 1871. 8vo. Met kaart. 

44. Plan van oprichting eener Maatschappij tot het leggen en exploi- 
teeren van drijvende droge dokken in Nederlandsch Oost-lndiê. 
Utrecht, 1872. 8vo. Met pi. 

45. Verzameling van geschreven en gedrukte stukken, betrekkelijk 
den aanleg eener zeehaven voor Batavia. (Rapporten , verslagen , 
nota's, begrootingen, enz.). 1872 — 1875. fol. (In portefeuille.) 

46. Een zeehaven voor Batavia. Verzameling van officieele bescheiden, 
uitgegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia. 
Batavia, 1872. 8vo. Met kaart. 

47. *Eene zeehaven voor Batavia. Mijne indrukken over de verzameling 
van officieele bescheiden, uitgegeven door de Kamer van Koop- 
handel en Nijverheid te Batavia, door J» CrroU. Rotterdam, 
1873. 8vo. Met kaart. 

48. HeHet goedgekeurde havenplan .voor Batavia te Tjandjong Prior. 
Bechou wingen over de jongste nota van den wd. Voorzitter der 
Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia, enz., door H» J. 
Schram. Tweede druk. Batavia en Haarlem, 1876. 8vo. 

49. De opportuniteit eener concessie voor de exploitatie der haven te 
Tandjong Priok in verband met de omtrent het scheepvaartkanaal 
gerezen quaestiên, door A. J. Cohen Stuart* Batavia, 1883. 8 vo. 

50. «Volgzame Schildknaap» of (terechtwijzing) aVerdienende Ridder?» 
Nadere beschouwing van de jongste brochure over ade Opportuniteit XX 160 

eener concessie voor de exploitatie der Priokhaven», door J. de 
Booy. Batavia, 1883. 8vo. 

51. Opgave en omschrijving' van alle lichttorens en vuurschepen der 
wereld. Naar het engelsch door P. A. de Boer. Zesde druk. 
Amsterdam. (1879.) 8vo. 

52. Rapport contenant Texposition du systöme adopté par la commission 
des phares, pour éclairer les cótes de France. Paris, 1825. 4to. Met 
eene kaart. 

53. Note sur Ie phare de Ier ordre construit k l'est du port d'Ostende, 
par M. Ii« Crepin. Extrait des Annales des travaux publics de 
Belgique. T. XXI. 1863. Ostende, 1863. 8vo. Met plaat. 

54. On submarine foundations particularly the screv^-pile and moorings, 
by A. mtchell, and an account of the Mapliri Sand lighthouse, by 
J. ii. Redman. With abstracts of the discussions upon both 
papers. Revised by Ch. Manbj. Excerpt Minutes of proceedings 
of the Institution ofCivil Engineers. London, 1848. 8vo. Met fig. en pi. 

55. Beschreibung des Baues des Bremer Leuchtthurmes an der Stelle 
der Bremerbaake in der Wesermündung, von J. J. Tan Iton- 
selen. Bremerhaven, 1857. 4to. Met pi. en kaart. 

56 Regno dltalia. Ministère dei lavori pubblici. Album dei fari. Illustrato 
dalle notizie intorno ai loro caratteri e posizione etc. Roffla,1873. Gr. 
folio met kaart en plaat. 

57. *Der Bau des vereinigten Slip- und Trocken-Dock's im neuen 
Arsenale des Osterreichischen Lloyd in Triest. Ein Beitrag über die 
Verwendung der Santorin-Erde zu Wasserbauten von Clduard 
J. Heider. (Mit 6 lithographirten Planen und einer Ansicht des 
Bauplatzes.) Triest, 1861. fol. 

6. NEDERLAin)SOHE ZBE- , KUST- EN HAVBITWERKEN. (OBTIJBN 
EN STROOMEN y STORMVLOEDEN , AFDAMMINGEN , KUST» 
EN HAVENLICHTEN , DOKKEN.) 

1. Scylla en Charybdis, behelzende een project ter verbetering der 
zeegaten en het vaarwater van Texel en aanwinning van eenige 
duizend morgen land, door L; Brandltgt. Met de aanmerkingen 
en bijlagen op het daarover door gecomm. tot de zaaken van 's lands 
zeeweringen aan de Helder uitgebragt rapport. Amsterdam, 1780. 
Een bd. 8vo. Met kaarten. 

% Bekroonde antwoorden op de door de Hollandsche maatschappij 
der wetenschappen uitgeschreven prijsvragen: 

10. Kan men den juisten tijd en geboorte der Teielsche zeegaten, 
uit echte historische bewijzen , bepaalen ? Welke zijn de voornaamste 
veranderittgen j die dezelven ondergaan hebben? En van welken 161 XXI 

invloed is dit één en ander op de Zuiderzee en hei Ye , mitsgaders 
op de kusten en zeeweringen der provinciën welke aan deze wateren 
paaien? door A. ITpey. 

2®. Of en door welke middelen de voornaamste stroomen in de 
Tezelsche zeegaten, en wel hoofdzakelijk in en hij het Marsdiep, 
van den wal afgekeerd en het naderen der gevaarlijke diepte voor- 
gekomen, of de zeeweringen tegen de nadeelige uitwerking van dien 
beveiligd zouden kunnen worden, door J. O. Hiislj» 

Een bd. 8vo. Met pi. 

(Uit de Verhandelingen der maatschappij, deel 21 en 23, 1784 

en 1786.) 

3. Aanmerkingen over het rijzen der zee en het zinken der landen 
aan de nederlandsche kusten, door J. liulofs. 8vo. 

(Overgedrukt uit de Verhandelingen van de Hollandsche Maat- 
schappij der Wetenschappen, deel 25, 1788.) 

4. Natuurkundige geschiedenis van de kusten der Noordzee, en van 
de veranderingen welke zij, sedert den Cymbrischen vloed tot op 
heden, door watervloeden ondergaan hebben. Uit het hoogduitsch 
van F« Arends, door dr. R. Wcgfterhoff. Met eene kaart. 
Groningen, 1835. 2 dln. 8vo. 

5. Over waarnemingen der getijen langs de nederlandsche kusten op 
.last van Z. M. gedaan van 9 — ^28 Junij 1835, door officieren der 

nederlandsche marine, onder bestuur van €r. lloll. 
Over de getijen aan de kusten van Nederland, door R. Tan Rees. 
Een bd. 4to. 

(Uit de nieuwe verhandelingen der eerste klasse van het Koninklijk 
Nederlandsch Instituut, Vilde deel, 1838.) 

6. Nieuwe en eenvoudige verklaring van de veranderingen, die de 
kusten van ons land langs de zee, de wadden, de zeeboezems en 
groote stroomen ondergaan , door €r. A. Tenema. Groningen , 
1849. 8vo. 

7. Bijdragen tot de hydrographie van de provincie Groningen : I. Vloed 
en eb langs de Groningsche kust, door €r. A. Tenema. V. Over 
den toestand van eenige hooldkanalen in de provincie Groningen,' 
door C A. Tenema. 2 bdn. 8vo. 

(Gedeelten van een grooter werk.) 

8. Toelichtende memorie aangaande de meerdere of mindere bevaar- 
baarheid van de zeegaten van Brouwershaven, Goeree, Maas en ook 
het Scheur van Maassluis , alle onderling lot dat einde in verband 
beschouwd, voor het belang van den handel en de hoogere scheepvaart, 
door J. li» li. Penning IVIeuwland. Zierikzee, 1861. 8vo. 

9. Nota over de middelbare hoogte der zee met betrekking tot het 
Amsterdamsche peil, gewoonlijk aangewezen door de letters A.P., 
door F* JF. §tamkart. Overgedrukt uit Verslagen en M^^^<^- 

W XXI 162 

deelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Aid. Na- 
tuurkunde, deel XV. Ailisterdam, 1863. 8vo. 

10. Verzameling van de hoogte der waterstanden, waargenomen' om 
elke tien minuten, van des morgens 5 tot des avonds 7 uren aan de 
peilschalen langs de Wester- en Ooster-Schelde en verdere ZeeuWsche 
stroomen, van den 7 tot en met den 20 JuUj 1869. OpgemttaRt in 

* Novemher 1869 door den hoofdingenieur van den waterstaat in 
Zeeland J. F. W. Conrad. Middelburg, fol. 

11. *Beschrijving behoorende bij de hydrographische kaart: 

1°. der zeegaten van de monden der Schelde; 2**. van het Brouwers- 
havensche zeegat, Roompot en Oosterschelde ; 3**. der zeegaten van 
Goeree en de Maas; 4*. van de monden der Schelde; 5^. van hèi 
zeegat van Texel, 's Gravenhage, 1870, 1873, 1875 en 1878. 5 bandjes: 8vo. 

12. Waarnemingen van waterstanden langs de kust der Zuiderzee van 
10 tot 25 Mei 1871. 2 bdn. lol. Met pi. 

13. Tabellen van waargenomen waterstanden van de Zuiderzee en de 
Vecht te Muiden, opgemaakt uit de dagelijksche waarnemingen ge- 
daan door de directie der militaire genie, en van de Vecht aan de 
Weerdsluis te Utrecht^ 1854— 1871. (Utrecht, 1872.) fol; • 

14. Waarnemingen van waterstanden langs de kust der Noordzee van 
5 tot 20 October 1871. fol. Met pi. 

15. De Lauwerzee en hare geulen , in verband met de verbetering 
van den binnenlandschen waterstaat in Friesland, beschouwd -door 
9. J. Termaes. Leeuwarden, 1879. 8vo. Met kaart. 

16. Verslag over de waarnemingen in de Noordzee omtrent de stroomen 
langs de Nederlandsche kust in de jaren 1880 — 1882, door]I«Iler- 
nelot Moens en II. P. J. Tutein IVolthenius. (Uitgegeven 
door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid.) 4to. Met pi. 

17. Description hydrographique de TEscaut, par M. ütessels. Z. 

pi. en j. 4to. 

18. Mémoire sur les marées de PEscaut, par M. A» Stessels. Eitrait 
des Annales des travaux publics de Belgique. T. XXI, 1864. 8vo. Met pi. 

19. Des courants de marée dans l'Escaut, par M. A. Iitessel§* 
Bruxelles, 1868. 8vo. Met plaat. 

20. Mémoire sur Téclairage de TEscaut, par M. A. UtesselS* 
Bruxelles, 1869. 8vo. Met pi. 

21. *Kustverlichting van Holland. Lijst van alle vuren en lichten langs 
de oevers der Schelde en de kusten der Noord- en Zuiderzee Opge- 
maakt in Januarij 1869. Arnhem, 1869. 8vo. 

22. €r. Outhofs verhaal van alle hooge watervloeden in meest alle 
plaatsen van Europa. Tweede druk. Embden , 1720. 8vo. Met een kaartje. 

23. Nadere aanmerkingen over de oorzaak en werkinge der Water- 168 XXI 

beroeringe'van den Isten November 1755, door mr. «JF« F. Dryf- 

heat. (1762.) 8vo. Met plaat. 
(Overgedrukt uit de Verhandelingen yan de Hollandsche Maat- 
sehappqe der Weetenschappen. VII deels I. stuk. 1763.) 
L Historie der watervloeden welke ons vaderland en wel voornraament- 

I^ de zeeven vereenigde provintien, zeedert haar eerste opkomsten 

bewooning ondergaan hebben. Amsterdam, 1775. 8vo. Met plaat. 
S. Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden bijzonder 

op den 14 en 15 van slagtmaand des jaars 1775 voorgevallen. 

Amsterdam, 1776. 8vo. Met eene kaart. 
5. Bespiegeling over Neérlandsch waternood, tusschen den 14den en 

15den November 1775, door J. H. Hering. Amsterdam, 1776. 

2 dln. 8vo. M. pi. en bijl. 
1. Bespiegeling over Neérlandsch waternood, tusschen den 21 en 22 

November 1776 door J. H. Hering. Amsterdam, 1778. 8vo. Met 
' pi. en bijl. 
^ Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den watervloed 

tusschen den 14 en 15 Januarij 1808 door J. de Hanter Phz. 

Middelburg, 1808. 8yo. 
^. Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den verschrikkelijken 

watervloed tusschen den 14 en 15 van Louwmaand des jaars 1808, 

door ü. Tan Hoek. Haarlem , 1808 — 1810. 3 st. 8vo. Met pi. en kaart. 
D. Tafereel van den watervloed of geschied- en zedekundige beschrijving 

der verschillende doorbraken en ovcrstrooniingen , welke den 3, 4 

en 5den Februarij 1825 de Nederlanden geteisterd hebben. Amsterdam, 

1825. 8vo. Met kaart en plaat. 

1. Historisch tafereel van den zwaren watersnood op den 3, 4 en 5 
den Februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende ge- 
troffen. Met platen en kaarten. Amsterdam, 1826. 8vo. 

2. Gedenkboek van Neerlands watersnood, in Februarij 1825, door 
J. C HeJ||er« Met platen en kaarten. *sGravenhage, 1826. 2 dln. 8vo. 

). Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen 
in de provincie Vriesland; voorgevallen in Sprokkelmaand 1825, met 
eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewest, door 
J. Tan lieeunren. Leeuwarden, 1826. 8vo. Met eene kaart. 

L Beschrijving van Overijssels watersnood in Februarij 1825, door 
J. ter Pelkwfik. Zwolle^ 1826. 8vo. 

b. Geschiedenis der watervloeden aan de kusten der Noordzee, sedert 
den Cymbrischen vloed tot en met 1830. Uit het hoogduitsch van 
F. Arends (door J. H. W.) Groningen, 1837. 8vo. 

5. *Die Nordsee-Stürmflut von 30/31 Januar 1877, in ihren Ursachen 
und ihrem Verlauf nach den ihm zuganglichen Quetlen popular 
dargestèlit von Dr. Oeorg Ellker. Emden, 1877. 8vo. Met plaat. XXI 164 

37. Ye- spiegel, waarin de {gebrekkigheid van het Ye, de noodzakelyk- 
heid van het redres en de middelen daartoe te zien is, opgeheldert 
en aangedrongen door aanmerkingen op verkeerde denkbeelden van 
den liefhebber der waterloopkunde en gevoelens van P« Steenstra, 
door li. Brandllgt. Amsterdam, (1778). 

Scylla en Charybdis, behelzende een project ter verbetering der 
zeegaten en het vaarwater van Texel en aanwinning van eenige 
duizend morgen land, door Ij. Brandllgt. Amsterdam , 1780. 
Met kaarten. 

Aanmerkingen met de nodige bylagen op het rapport door de 
gecommitteerden tot de zaaken van 'slands zeeweeringen aan den 
Helder gedaan aan de Staaten van Holland en West- Vriesland, aan- 
gaande voornoemd project, door IL» Brandllgt. Amsterdam, 1780. 
. Een bnd. 8vo. 

38. Natuurlyke oorzaaken van de steeds toeneemende slikken in 't Y, 
en de verdrooging voor de stad Amsterdam, door D. ülob. Amsteldam, 
1780. — Aanmerkingen daarop van P» Steenstra. Amgterdam, 
1780. Een bnd. 8vo. 

39. Noodig bericht van P. Steenstra, wegens den nitslag det 
gemaakte werken , tot verdieping van het Ye voor Amsterdam. 
Amsterdam, 1781. 8vo. 

.40. Kort verhaal van de uitdiepingen gedaan, in den jaare 1779 en 

1780, in 't Ye, voor de stad Amsterdam. Dienende tot beoordeeliog 
van zeeker nodig Derigt van P. Steenstra, wegens den uitslag 
der gemaakte werken m 't Ye, opgesteld door J. S. Crentx. 

1781. Amsterdam, 1781. 8vo. 

41. Verhandeling over da oorzaken der toenemende opslibbing.van 
het Y en de middelen, welke, tot wegneming en herstel daarvan, Zimden 
kunnen en behooren aangewend te worden, door J. Roeloüi Jr. 
Amsteldam, 1809. 8vo. Met pi. 

42. Bekroonde Verhandelingen over de afdamming van het IJ, door 
A. F. Croudrlaan en D. llentz. Uitgegeven door de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen. Haarlem, 18^4. 8vo. Met kaarten. 

43. Verhandelingen over de aanslibbing der haven van Amsterdam en 
de afdamming van Pampus. (Door BClben.)) Met eene- kaait 
Amsterdam, 1828. 8vo. 

44. Stukken betrekkelijk het ontwerp ter afsluiting van het Reitdiep, 
uitgegeven op last van gedeputeerde staten van Groningen. Groningen, 
183b. 8vo. 

45. Eenige beschouwingen over de afdamming van het Sloe en be- 
trekkelijk de verdere belangen in Zeeland, met den gun stigen invloed 
van derzelver bevordering . op de provincie Noord-Braband en het 
hertogdom Limburg, door A. P. €r. Tan Diggelen. Middelburg, 
1843. 8vo. 165 XXI 

46. De afdamming van het Sloe nader aangeprezen, dóór B. P* C^« 
TftM Biggelen, Middelburg , 1844. 8vo. 

47. Verslag over de aansluiting van Ameland aan den Vrieschen wal 
en de opslijking van het Wad, door W. Tan Peyma. Met eene 
schetskaart en drie profilteekeningen. Uitgegeven door R. Pos- 
thanaus en H. B. Hlaasen. Leeuwarden, 18ö0. 8vo. 

48. Artikel over de aanslibbing van de Schelde, vertaald uit den 
Belgischen Moniteur des interets matériels; en beschouwingen daar- 
over door B. Bronkers. 8vo. 

(Uittreksel uit de Zeeuwsche Courant van Maart en April 1859, 

gedeeltelijk in handschrift.) 

49. ^Scheepvaart en hand^lsnood; veroorzaakt door de afsluiting van 
het IJ bij Schellingwoude en de bezwaren, daaruit voort vloeijende; 
door UT. J. SchutteTaêr. Meppel, (1872.) 8 vo. 

50. Nota betreffende de afdamming der Arnemuidsche haven. Niet in 
den handel. Door den Bouivineester Borsius & Tan der 
I/ejé. Middelburg, 1873. 8vo. Met kaart. 

51. ^De afdamming van het Sloe. Zakelijke inhoud van eene voorlezing, 
gehouden in het Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen , door 
!P. JT. TXejt. (Met chromolithografische teekening.) Middelburg, 
1873. Svo. 

52. Le régime de TEscaut. Le barrage de TEscaut Oriental et du Sloe 
par J. et - F. de Méulenieester Irères è Lillo. Anvers, 
(1867.) Svo. 

53. La HoUande et les traites k propos des barrages de TEscaut Oriental 
et du Sloe. Etude de droit international par Bésiré de Gareia 
de la Tega. Bruxelles, 1867. 8vo, 

54. Les barrages de TEscaut Oriental et du Sloê considérés au point 
de vue juridique. Gand, 1867. Svo. 

55. Des barrages de TEscaut Oriental et du Sloe au point de vue 
technique, par A. R. Blommendal. La Haye, 1867. Svo. 

56.- Le barrage de TEscaut Oriental. Observation sur le rapport de la 
commission internationale par un membre de la seconde charabre 
des Etats-Généraux des Pays-Bas. QG. A. Fokker.) La Haye, 
1867. Svo. 

57.' A propos du barrage de TEscaut, par mr. J. W. Tan lian^bergc. 
La Haye, 1867. Svo. 

58. Dn barrage de TEscaut Oriental et du Sloe au point de vue des 
traites et des faits. Réponse k M. Tan Lansberge par un diplo- 
mate bdge. Bruxelles, 1867. Svo. 

^. Erreurs ou sophismes? A propos des brochures d'un diplomate 
beige et de M. Oarcia de la Tega sur le barrage de TEscaut 
Oriental, par un ancien diplomate néerlandais. La Ha^e^ 1867 « %^^. 1 XXI 16« 

60l Rêponse a un diplomate beige, par Taateur de la bfx>chare mtitnlfe 
A propos da barrage de TEsGant (mr. S. W« vaM li««wfcgrgc.) 
La Haye, i867. 8vo. 

61. Des barrages de 1'Escaut et leur infloence sur Ie bras ocodcntal 
do fleoTe, par M. UTelleBS. (Extrait des Annales des traTaiix publks 
de Belgiqiie. T. XXIV.) Braxelles, 1867. 8to. Met een kaart. 

62. CoDsidérations sur les rapports des ingéniears étrangers cbargii 
d'examiner les qoestions que se rattacbent au barrage de TEscaat 
Oriental etc. (Extrait d*un R:»pport de Tinspecteur en cbef da Water- 
i^taat des Pays-Kas F. IT. C^aradl, do ii Mai i867, n^ 800.) fol. 63. Report on the proposed barring of tbe east and Stee channds of 
the Schelde addressed to the rigbt bon. the lord Stanley, by Sir 
diarles A. Martley. London, 1867. 8yo. Met pi. 64. Beantwortung der Frage wie das Y am Pampus bei Amsterdam 
durch einen mit Schleusen Tersebenen Deich abzudammen sei. Von 
A. F. CioiidrlaaB. In*s Deutsche übersetzt ¥on IP. Relnli^M. 

(Aus Crelle's c Journal der Baukunst» besonders abgedrockt) (Mit 
zwei lithographischen Tafeln.) Berlin, 1832. 4to. 

65. Verhandeling over de nuttigheid en noodzakelijkheid der drooge 
dokken door P. CilaTlaiaBS. Rotterdam, 1798. 

Verhandeling over het aanlagen en maaken van zoogenaamde 
drooge dokken in de Hollandsche zee-havens, bijzonder toegepast op 
de gelegenheid van 'slands dok en werf te Hellevoetsluis, door 
J. Blaakea Js. Rotterdam, 1796. 

Verhandeling over de schutsluizen ea aanmerkingen over bet door- 
laaten van schepen door dezelve, door S* P. wmm Oappelle* 

Iets over de uitwaterende sluizen, door S. Racli«S9eM. 

Verhandeling oVer een kanaal van 's Hertogenbosch tot Luik, door 
M. Terhees. Met daarop gemaakte aanmerkingen. 

Een bnd. 4to. Met pi. 

^Uit de Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap van proef- 
ondervindelijke vrijsbegeerte, deel VIII. X en XII, 1794^ 1796 «n 1798.) 

66. Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die ^ranBatatia 
en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haringvisscherij en de 
walvischvangst. In een en dertig kunstplaaten door W. énb JFong 
en BI. i^allleth , beschreven door C tab der A»« Amsterdam, 
1805. fol. 

67. Bekroond antwoord op de door het Zeeuwsch genootschap der 
wetenschappen in 1806 uitgeschreven prijsvraag over de middélea 167 

tot voorkoming van de verhoogingr door opslikking van den bodem 
der Middelburgsche haven , door T. Speleveld. 8vo. Met eene kaart. 
(Uit de Verhandelingen van het Zeeuwsch genootschap der 
Wetenschappen, deel II, 1806.) 

68. Memorie en beschrijvende begrooting betreffende den aanleg van 
eene haven te Scheveningen, door F. W. Conrad, D. J. f^torm 
Bayslng en J. A. BeUerlnck. 'sGravenhage, 1858. 8vo. Met 
pi. en kaart.. 

69. Stukken betreffende den aanleg van eene zeehaven te Scheveningen. 
(Uitgegeven door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.) *s Graven- 
hage, 1859. Svo. Met' pi. 

70. Ontwerp voor eene zeehaven te Scheveningen, voorafgegaan door 
eenige bedenkingen op de daartoe reeds ingezondene ontwerpen, door 
A. Caland. Middelburg, 1860. 8vo. Met eene kaart. 

71. Verhandeling over eene haven te Scheveningen gehouden door 
A. E. Maas, den 13 November 1863 in de vergadering van de 
afdeeling c*s Gravenhage» der Vereeniging tot bevordering van fabriek- 
en hand werknij verheid in Nederland. 'sGravenhage, 1863. 8vo. 

72. Verslag van de commissie uit den gemeenteraad (van *s Gravenhage) 
voor den aanleg van een zeehaven te Scheveningen, uitgebragt inde 
i-aadsvergadering van den 17 Mei 1864. ('s Gravenhage , 1864.) 8vo. 
Met kaarten. 

73. Eene haven te Scheveningen, met twee platen, door Harco T. 
.1 .tl Hora Slecama* 's Gravenhage, 1874. 8vo. 

..74v : Ontwerp van eene zeehaven voor *s Gravenhage , verbonden met 

de rivier de Maas te Vlaardingen en het spoorwegnet ; met beschrijving, 

. toelichting, begrooting, enz. 's Gravenhage, 1878. 4to. Met kaarten. 

75. Zeehaven te Scheveningen voor de visscherij. Toelichting van het 
,i 4. ontwerp, door H. Slccama. 's Gravenhage, 1883. fol. 

76. Haven te Scheveningen. Toelichting van ontwerp en begrooting, 
' door H. JMccama. 's Gravenhage , 1883. fol. 

f 

77. De wacht en visscherij op de Lutine, Verslagen over de jaren 
1874—1878 door W. H. ter Heulen. Amsterdam, 1875— 1879. 
5 st. 8vo. Met kaarten en houtgravuren. 

H.' 7. BIJKKN, DUINEN BN STRANDEN. (VERDEDIGINGSWERKEN, ENZ.) 

.1. Antwoord op de vraag: Welke aanleg van Paal- en Rijswerken , 

betrekkelijk derzelyer stand en zamenstelling ; is het meest bestand 

: tegen den slag en aandrang van het water en de kruijing van het 

ijs , zoowel aan onze zeeöevers , als aan die van onze rivieren en 

-/ meifsn 1. Door A. F. Croudrlaan. 4to. Met plaat. 

(Uit de verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proef- 
ondervindelijke Wijsbegeerte, deel XII, 1798.) xxn i«8 

2. Handleiding tot de kennis der dijksbonw en zeeweringskunde doolr 
A« Caland. Zierikzee » 1833. deel I. 8vo. Met pi. 

3. Iets of niets , of invallende gedachten , over mogelijke TÖórbehoed- 
middelen , ter beveiliging onzer zeedijken en zeeweringen , tegen 
zware zeestortingen en golfslagen, door P. Tan CrrletliulEeii. 
Utrecht, 1834. 8vo. 

4. Register bevattende de aanteekeningen van aanwinst of afneming 
der duinen, de ligging van de hoog- en laagwaterlijn, en diensvolgens, 
de breedte van het strand; opcremeten uit de verkenningspa'en, langs 
het strand der Noordzee van de Heldersche zeewering tot aan den 
Hoek van Holland. (Langs het strand van Noordholland sedert 1843 ; 
langs dat van Zuidholland sedert 1857.) fol. 

5. Register der strand metingen uit de verkenningspalen , geplaatst 
langs de stranden der Noordzee op de eilanden Yoorne en Goede- 
reede. Beginnende met het jaar 1879. Rotterdam, fol. met kaarten. 

6. Register , bevattende de aanteekeningen van aanwinst ot afheming 
der duinen , de ligging van de hoog- en laagwaterlijn , en diens- 
volgens de breedte van het strand, opgemeten uit de verkennings- 
palen, geplaatst op 1000 M. aTstand van elkander, langs het strand 
der Noordzee op de eilanden Ameland en Schiermonnikoog. Begin- 
nende met het jaar 1880. fol. Met kaarten. 

7. Verzameling van stukken betrekkelijk den Hondsbossche en Duinen 
tot Petten , de sluizen daartoe behoorende en de dijken daarmede 
in verband staande. 1388 — 1598. (Bijlagen tot het Verbaal Tan h«t 
verhandelde in de vergadering van Hoofdingelanden van den Honds* 
bossche van den 5. Mei 1857.) 4to. 

8. Nalezing tot de verzameling van stukken , van 1388 tot 1598, be- 
trekkelijk het hoogheemraadschap van den Hondsbossche en Duinm 
tot Petten, bijeengebragt door den dijkgraaf mr. A. JF« Kl«p|iel« 
Alkmaar 1862 en 1881. 2 stn. fol. 

9. Verhandeling over de Hondsbossche zeewering door S. W. W. 
Conrad. Bekroond en uitgegeven door dijkgraaf en hoogheemraden 
van den Hondsbossche en Duinen tot Petten. 1864. 4to. M. pi. 

10. Verhandeling over de Hondsbossche zeewering en de duinen te 
Petten in de provincie Noordholland , door P. J. de l|,mMrtel9 
Bekroond en uitgegeven door dijkgraaf en hoogheemraden Tan den 
Hondsbossche en Duinen tot Petten. 1864. 4to. Met pi. 

11. De Hondsbossche en Duinen tot Petten, door mr. J. C(. A< 
Faber. Met een kaartje. Purmerende, 1879, 1880. 2 st. 8vo. 

12. De zeeweringen aan den Hondsbossche en bij Petten, door 
A. Moet. Amsterdam, 1866. 8vo. 

13. De kust van Noord- en Zuid-Holland, door B. JF. fttoroi Bvjwüif « 
Uitgegeven door de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 
Amsterdam, 1860. 8vo. 
169 xxn 

14. Essai sur ]es travaux de fascinages et la construciion des digues 
OU description du réendiguement des polders du Bas Escaut Beige; 
précédé d'une notice historique sur ces polders par IJ. Ti. KItmmev* 
Bruxelles, 1849, dl. I. 4to. i5. Incitamentum et adiumentum, dat is opweckinge ende aanleydinge, 
tot het uytvinden van bequaame middelen en gronden om de zee- 
dycken, in Hollandt en West-Yrieslandt , tegens het soo dickwilë 
doorbreecken en geduyrig afspoelen beter , als tot nog toe te be- 
schermen en te bevreyden, door IV. lilstlngh, J. G. Amsterdam, 
170^. — Incitamentum et adiumentum secundum, dat is eene tweede 
opwecking en aanleiding, so tot het lang vereischte beeter verzorgen 
en meerder verstercken van de oude magteloose Muyder-Zee-dijle^, 
als om te ondersoecken en te oordeelen, of het reeds geopenbaarde 
met dese nog volgende middelen alderbequaamst en onkostelykst hier 
toe souden syn , enz. Door IV. li(Istlngh) , J. G. Amst. 1705. — 

Een band 4to. 
i6. Demonstratie te doen aan de Ed. Mog. Heeren Gommissarissen van 
de Staaten van Holland en Westvriesland, tot de inspectie van den 
geproject eerden Slaaperdijk, \er gematigde ontlastingen van het Ye 
water op Noordholland, by extraordinaris hooze vloeden. —Verbaal 
van de inspectie der sluyz^i en duykers in de Noordhollandse Dyken 
tegen het Ye. 4732. — Verbaal van de geordonneerde besogne op 
het subject van den geprojecteerden Noordhollandsen Slaaperdijk. 
1732. — Met nog acht andere stukken het dykwezen betreffende 
waaronder van M. Bolstra, J. liulofs en A. Mutsert. 
1732. 1743. 1744. 1747. 1749. Een band fol. Met kaart. 
17^ Natuurkundige verhandeling of waameminge betreffende den hout- 
uytraspende en doorboorende zeeworm, door C. Belkmeer Is. 
Met koperpl. Amsterdam, 1733. 

Aanmerkingen over den oorsprong, gesteltheit en aard der zee- 
wormen, door Rovsset. Met koperpl. Leyden, 1733. 

Ontwerp tot een minstkostbaare, zeekerste en schielijkste herstel- 
ling van de zorgelijke toestand der Westfiriesche zeedijkken, door 
P. Straat en P. Tan der Beure. Amsterdam, 1733. Met plaat. 

Dringende nootzake om aan alle de zee-dijken gelegen aan de 
Znider-Zee en 't Ye te maken nieuwe buiten-werken door %. 
liakenman. Enchuizen, 1735. 

Ontwerp van een onkostbaar en zeker middel om de Westvriesche 
zeedijken te stellen buiten eenig gevaar van doorbrake door 9. 
liakeMmaM. Met pi. 

Ontwerp om den tegen woordigen dijk, voor- en bewesten de stad 
MedembKck, in staat te stellen, om 't geweid der zeebtaren^ in xxn 170 

zwaare stormen en hooge vloeden te kunnen wederstaan. (1737.) Met pi. 
Een band. 8vo. 

18. Ontwerp tot een minst kostbaare zeekerste en schielijkste herstel- 
ling der Westfriesche zeedijken, door P. Mraat en P» tam der 
Deure. Amsterdam, 1733. 8vo. Met plaat. 

19. Ontwerp van een onkostbaar en zeker middel om de Westvriesche 
zeedijken te stellen buiten eenig gevaar van doorbrake, door 1^ 

. Ijakenaian. Amsterdam, 1733. fol. Met pi. 

r20. Ontvyrerp tot een minst kostbaare zeekerste en schielijkste herstelling 
des Westfriesche zeedijken, met een nader ontwerp hoe men de 
dijken, daar de grootste dieptens zijn, op de zeekerste minst kost- 
baarste en schielijkste wijze kan herstellen, door P. Straat en 
P. Tan der Deure. Amsterdam, 1735. 8vo. Met pi. 

,21. Ontwerp om den tegen woordigen dijk, voor en bewesten de stad 
Medenblick in staat te stellen om 't geweld der zeebaaren, in zwaare 
stormen en hooge vloeden te kunnen wederstaan. Z. pL en j. 8vo. 
Met eene plaat. 

22. Verhandeling over het stoppen eener dijkbreuke, door II. Cron- 
drlaan Jz. en J. Plerllnek. 8vo. Met pi. 

(Uit de Verhandelingen der Hollandsche maatschappij der - 
Wetenschappen, deel V, 1760.) 

23. Verhandelingen over de redenen der meenigvuldige vallen of grond- 
braken in de zeedijken, voornamelijk die der provincie Zeeland, en 
de wijze , waarop dezelve best voorgekomen , of, daar zijnde, spoedigst 
en minst kostbaar kunnen hersteld worden, door B. IVebbens, 
B. Benou en C. de Hanter. 8vo. Met pi. 

(Uit de verhandelingen van het Zeeuwsch genootschap der 
Wetenschappen, deel III, 1773.) 

24. Verhandeling over de zeedijken in het algemeen en die der V^f 
deelen in het bijzonder, door A. Ypey. Harlingen en Amsterdam, 
1777. 8vo. Met pi. 

25. Natuur- en wiskundige verhandelinge over het aanleggen en ver- 
sterken der dijken, door mr. P. Tan Blelsiryk. Uit het latijn 
vertolkt , met aanmerkingen vermeerderd en opgehelderd door JF. 
Esdré. Leyden , 1778. 8vo. Met pi. 

26. Verhandeling over den Rhijnlandschen Slaaperdijk bij ^aavndam, 
met betrekking tot deszelfs gevolgen zo voor den waterstaat van 
Rhijnland als voor de stad Amsterdam, door F. W. CUmrad. 
Met 2 kaarten. Haarlem, 1802. 

Verhandeling over de onschadelijkheid der paalwerken voor de 
sluizen op Half wegen, met betrekking tot de ontlasting vao 
Rhijnlands boezem-water, C Brunlngs. Haarlem, .<179&. Met 
plaat. 

VerhandeUng over den voordeeligsten boek onder welkao men de 171 XXII 

puntdeuren eener siluize kan zaamenvoegen, door C* Branlvgs Jr. 
Haarlem, 1797. Mei plaat. 

Onderzoek nopens zeker vraagstuk uit de evenw^;tkunde door 
C» Li. Brunlngs. (Uitgegeven door het Utrechtsch genootschap 
van kunsten en wetenschappen.) Utrecht, 1803. Met plaat. 

Een hand. 8vo. 

27. Nationaale courant van 13 Januarij 1796, N». 6, waarin een artikel 
betrekkelijk het werk aan den Sparendamschen Hogendijk, huiten 
de Haarlemmerpoort te Amsterdam, fol. 

28. Verhandeling over de wijze om het kram- en matwerk aan de 
zeedijken duurzamer en tegen den slag van 't zeewater meer hestand 
te maken, door A. Schraver. (1799.) 

Verhandeling over de oorzaken , waardoor de uitloozing van het 
Jandwatm* uit het eiland Walcheren wordt belemmerd en de middelen 
om het eiland Walcheren van deszelfs overtollig land water te kunnen 
ontlasten, door A. §chraTer. (1804.) 

Een band. 8vo. 

(Uit de nieuwe Verhandelingen van het Zeeuwsch genootschap 

der wetenschappen, deel I, 1807.) 

29. Verzameling van stukken , betrekkelijk tot het aanleggen van 
steenglooijingen aan den dijk der Vijf doelen Leeuwarden, 1815. 8vo. 

30. Verslag eener proeve , van het vormen , bakken en gebruiken van 
zware tigchelsteenen , voor het maken van steenglooijingen , of tot 
dekking der glooijingen van dijken; door J. £• Wlldeatan. 
Amsterdam, 1825. 8vo. Met pi. 

(Uit de Verhandelingen van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, 

deel VI , 1823.) 
BI. Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedijken, en 
de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der 
provincie Vriesland , door W. waja. Peyma. Franeker , 1827. Svo. 
. Met eene kaart. 

32. Profilen van de rivier- en zeedijken in de provincie Noordbrabant. 
1849. fol. 

33. Memorie over den Harenschen zeegdijk, bekend onder den naam 
van Groenendijk , in Noord-Braband. Met eene kaart. (Door W. C. 
Mngevdonck Tan Dleden.) Nijmegen , 1851. 8vo. 

34. Beschouwingen over het jaarverslag van de centrale directie van 
Walcheren, over 1859. Bevattende tevens wenk, aan allen die belang 
hebben bij polders , aan zee of zee-armen gelegen, door D. Dronkers. 
Middelburg, 1860. 8vo. 

35. Ovelr de verzinkingen van het Westerhoofd der nieuwe f Jdijken 
te Amsterdam, door F. W. Conrad. Uitgegeven door de Konink- 
lijke Akademie van Wetenschappen. Amsterdam, 1860. 8vo. Met pi. 

(Overgedrukt uit de Verslagen en Medédeelingen , deel X ^ 186Q.\ 36. Schets van een ontwerp strekkende tot beveiliging der rivierpolders 
tegen doorbraak in de dijken, door J. B. Tan RechtereM Tan 
Alineai. 's Gravenhage , 1861. 8vo. 

37. Verhandeling over de oorzaken der dijkbreuken en voornamelijk over 
die in den bandijk en den Rijnspoorweg te Babberik in de gemeente 
Zevenaar, door E. H. JF. du Puy de Montbrun. Amsterdam, 
1861. 8vo. 

38. Register der grondboringen, gedaan langs den IJseldam en den 
Lekdijk benedendams; in de maanden Juli en Augustus 1874. (Door 
li. A. Tan der Toort.) Schoonhoven , 1874. 8vo. Met eene 
afzonderlijke kaart. 

39. ' Memorie betrekkelijk den hoogen Rijndijk, door C« H. llee* 
Mei 1879. 8vo. 

40. Memorie omtrent den Wierikkerdijk , door C. M. Bee* Februari 
1880. 8vo. Met kaart. 

41. Eenige blikken in het verleden, het heden en de toekomst van 
Kampen , voornamelijk met het oog op de bedijking langs zee. Voor- 
lezing door W. Cr. Boele in de Vereeniging cAlgemeene Belangen» 
te Kampen, 27 Maart 1882. Zwolle. 8vo. Met kaarten. 

42. Recherches sur la construction la plus avantageuse des digues, 
par Bossut et TIallet. Paris, 1764. 4to. Met pi. 

43. Recherches sur la construction la plus avantageuse des digues, 
par Bossut et Tlallet. Nouvelle édition. Paris, 1800. 4to. Met pi. 

44. Dissertatie, in qua, ratione mathematica et physica, quaeritur de 
mensura, constructione, et munitione aggerum terreorum, adlacus, 
fluvios et mare ab agris huiDÜioribus arcenda. Def. Cr, S. Terdan* 
Lugdani Batavorum, 1825. 4to. 

45. Algemeen rapport der commissie van superintendentie over het 
onderzoek der duinen , ingeleverd bij de eerste kamer van het Ver- 
tegenwoordigend ligchaam des Bataafschen volks. Eerste deel: 
Tegenwoordige staat der duinen van het voormalig gewest Holland. 
■Tweede deel: Ontwerp tot vrucht baarmaking der duinen. Lieyden, 
1798/99. 2 dln. 8vo. 

46. Wandeling naar de zeeduinen van Wassenaar tot digt aan Seheve* 
ningen, door A. F. Twent. 1805. 8vo. 

47. Iets over de duinen door F. W. Conrad. 1831. 

Bijdrage tot de geschiedenis der eerste schutsluizen in Holland 
door F. W. Conrad. 1831. 

Over de duinen en stranden door F. W. Conrad. 1832. 

De werking der grondgolven beschouwd als eene der oorzaken 
van het ontstaan van verzandingen, stranden, duinen, enz. Volgens 
A. B. Bmy door F. W. Conrad. 1833. 178 Kxn 

Nieawe theorie van de beweging der golven , volgens Emy door 
F. W. Cowradi. Met plaat. 

Eenige aanteekeningen , omtrent den aanleg van sommige dijken 
in Nederland en de verschillende wijzen van bescherming der buiten- 
glooijingen aan de zeedijken door F. W. Conrad. 

Een bnd. 8vo. 

(Overdrukken.) 
I. Opmerkingen over hetgeen er in Frankrijk is tot stand gebracht 
en wat er in Nederland zoude kunnen gedaan worden tot staiting 
der zandverstuivingen in de duinen en op de heide door middel 
van bezaaijing of beplanting , door jhr. W. Tan Cltters. 's Gra- 
venhage, (1880.) 8vo. 

K Mémoire sur les dunes du golfe de Gascogne, contenant Ie résuUat 
d'expériences et d'observations sur Ie mouvement et la marche de 
ces dunes et sur les travaux destinés a les fixer, par M. liaTal. 
(Extrait des Annales des ponts et chaussées, 1847.) 8vo. 

0. Beschrijving van het oude Batavische zeestrant. Met nodige Land- 
kaerten verrykt. 's Gravenhage , 1753. 8vo. 

1. Een drietal prijs-verhandelingen over de middelen om door aflei- 
ding der stroom , de oude of buiten dijk der Zuriger Oord tegens 
de woede der zee te beveiligen en de aanslijking of aanwinst van 

. strand aldaar te bevorderen, door J. J. JFacobl en %• Mledema, 
A. Ypey en B. TIcboel. Franeker, 1790. 8vo. Met pi. 

2. . Verhandeling over het nut der afgezaagde palenhoofden en de 
beste wijze van verdediging der zeestranden , door A. Caland. 
Middelburg , 1819. 8vo. Met pi. 

(Overgedrukt uit de nieuwe Verhandelingen van het Zeeuwsch 
genootschap der wetenschappen, Ille deel, 4e stuk, 1819.) 

3. * Staat van uitgevoerde werken in de provincie Zeeland , tot ver- 
dediging der kusten van de caiamiteuse polders en van den oever 
voor Neuzen, van en met het jaar 1830, opgemaakt door J.R.T. 
Ortt. fol. 

54. Opene brief aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland , betrek- 
kelijk het gebeurde met de zee-oe ver- verdediging ten jare 1849, 
tusschen Scheveningen en den Hoek van Holland, door mr. A. A. J« 
lleylink. 's Gravenhage , 1850. 8vo. 

)5. * Ontwerp-verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken over 
de oever-verdediging in Zeeland door den Raad van den Waterstaat 
-voor Zeeland, 's Gravenhage , 1861. fol. 

K. Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende 
da oeververdediging in Zeeland, uitgebragt door den raad van den XXH 174 

waterstaat, benoemd bij Z. E. beschikking van den dden Jaii^1860, 
N°. 143, 3de afdeeling. 's Gravenhage , 1862. 4to. Met pi. ^ 

57. Waterbouwkundige aanteekeningen over de Zeeuwsche oever- 
vardediging, door J. F. W. Conrad. Middelburg, 1874. 8vo. 
Met kaarten. 

58. De oever verdediging in Zeeland sedert 1860, door JU* B. G* 
Mogerwaard. Ie stuk. Inleiding. Met 3 teekeningen. 2e stuk. De 
Noordkust van Noordbeveland. Met 5 teekeningen. 3e stuk. De linker- 
oever der Westerschelde voor het waterschap de Vereen igde polders 
van Ossenisse. Met 5 teekeningen. Middelburg, 1884. 3 st. 4to. 

59. aiel859 — 1873. De kust in gevaar. Opmerkingen nopens de zeegaten 
en stranden van Texel, Vlieland en Terschelling, in verband met 
de doorgraving van Holland op zijn smalst , door JF. Ij. Kikkert. 
Met eene kaart van Vlieland— Texel , in 1873. Haarlem , 187.3. 8vo. 

60. British Guiana. — Report on the sea defences of the west coast, 
Demerara, by H. Siccama. 1879. fol. 

[XIIIj» 8. SLUIZBN. 

1. De nieuw uitgevonden sluis met in en uitschuivende deuren, uit- 
gevonden en beschreven door C. Redelykheld. *s Gravenhage en 
Amsterdam, 1774. Met pi. 

De nieuw uitgevonden diep^machine , uitgevonden en beschreven 
door C. Redelykheld. 'sGravenhageen Amsterdam, 1774. Met pi. 
Een band fol. 

2. : Middel, dienende tot verzekering der sluizen, tegens zwaren stormen 

en hogen watervloeden, bestaande in een sluissluitbak, uitgevonden 
en beschreven door C Redeiykheld. 's Gravenhage en Amster- 
dam, 1776. 8vo. Met pi. 

3. Verhandeling over den voordeeligsten hoek , onder welken men de 
puntdeuren eener sluize kan zaamen voegen , door C Brunliigsjr. 
Haarlem, 1797. 8vo. Met plaat. 

4. Nieuw ontwerp tot het bouwen van min kostbare sluizen welke 
alle de vereischten der bekende sluizen bezitten, en daar en boven 
de steeds ontbrekende, meer uitgebreide nuttigheden van dezelve, 
vervullen kunnen, door JF. Blanken Jz. 's Gravenhage, 1808. 

Brief over dat werk door A. F. Crondrlaan. Amsterdam, 1808. 

Antwoord daarop door JT. Blanken Jz» 's Gravenhage, 1808. 

Verhandeling over het ontwerp van sluizen volgens de uitgave van 
' den inspecteur generaal J. Blanken JTz. het eerst aan de Ben- 
schopper sluis beproefd, opgesteld door A. F. Croudriaan* 
Amsterdam, 1809. 

Een band 8vo. Met pi. • •' 175 xxm 

•5. Chilwerp ter verbetering van de schutsluizen , om , door eenen 

eenvoudigen toestel aan dezelve de belangrijke eigenschap te geven, 

dat, bij de doorschutting, het schutwater voor een groot gedeelte 

weder op den hoven-boezem terug gevoerd wordt, door A. F. 

Croudriaan. 4to. Met pi. 
f . (Overgedrukt uit de werken van het Kon. Ned. Instituut , deel 1, 1812.) 
'6. Aanmerkingen over het nemen van proeven met modellen van 
r werktuigen in het algemeen en verslag van de zoodanigen., als in 

het bijzonder genomen zijn met een model van den toestel, door 

r ' welken de schutsluizen de belangrijke eigenschappen kunnen ver>> 

-krijgen, dat, bij de doorschutting, het schutwater voor een groot 

gedeelte weder op den bovenboezem terug gevoerd wordt door A« 

F. Croudrlaan. 
.' Memorie van korte aanteekeningen , wegens de geaardheid der 

grondlagen, benevens der zei ver hoogten en diepten, voor zoover deze 
r : bij nauwkeurig onderzoek, in de strekking en de nabijheid van het 
. groot Amsterdamsche kanaal, door Noord- Holland, tusschen het IJ 

en de reede van Texel, of die van de Helder en het.Nieuwediep 

gevonden zijn, door JF. Blanken JFz. 

(Oyergecjirukt uit de verhandelingen van de eerste klasse 
van het Kon. Ned. Instituut, deel VI, 1828.) 
Een band. 4to. 

7. Beschrijving van een ontwerp van sluizen met gekoppelde deuren, 
welke bij alle waterstanden geheel óf gedeeltelijk geopend en wederom 
gesloten kunnen worden, door C Alewyn. Brussel, 1824; 8vo. 
Met pi. 

8. Bekroonde verhandeling over de middelen tot het bedwingen der 
wellen , bij het funderen van diepe sluizen, door A. F. Crondrlaan. 
(18-27.) 8vo. Met pi. 

•(Uit de werken van de Hollandsche maatschappij der weteiischappen.) 

9. Ontwerp eener nieuwe constructie van sluisdeuren genaamd spoor* 
deuren , door JF« C. Singels. Met twee plans. Gorinchem , 1839. 8vo. 

(In de nederlandsche en de fransche talen.) 
40.' Opmerkingen aangaande sluisfunderingen, door D« J. ^torni 
Buyslng. (Amsterdam, 1848.) 8vo. Met plaat. 
(Afgedrukt uit het Tijdschrift voor de wis- en natuurkundige 

wetenschappen , deel I.) 
11. Opmerkingen aangaande de sluisdeuren, door D. J. dÉomi 
' BuyiAng. Met fig. in den tekst. (Amsterdam, 1850.) 8vo. 
(Afgedrukt uit het Tijdschrilt voor de wis- en natuurkundige 

wetenschappen, deel III.) 
\% De beweging der spoordeuren in sluizen, door drukking van het 
water op een drijfraam, aangewezen door B. P. Cr. Tan Diggelen. 
Zwolle, 1850. 8vo. Met plaat. ■f xxin 176 

13. Nieuw uitgedachte schuivende sluisdeur en rolwipbrug tcKainpeik 
Ontworpen en uitgevoerd bij den bouw der uitwatering-schatslois 
aldaar, door JF« Swets Az« Volledige beschrijving met vijf uit- 
slaande platen en eene photographie. Zwolle, 1872. 4to. 

14. Mémoire sur un nouveau moyen d'emplir et de vider les écluses, 
snivi de notes sur Técoulement des fiuides. Gonsidérations sur Ie 
développement et la largeur k donner aux courbes des canaux, par 
S. P. «t. Paris, 1825. 4to. Met pi. 

15. Notice sur la manoeuvre des écluses du canal du Centre; par 
Benoel et Comoy. (Extrait des Annales des ponts et chaossées.) 
Paris, 1838. 8vo. Met plaat. 

16. Rapport et mémoire sur Ie nouveau système d'éclose k fiotteur 
de M. B. Crlrard, par M. Poncelet. Paris, 1845. 4to. Met plaat, 

17. Practische Anweisung zum Bau hölzener Abwasserungsschleusen , 
zunSchst f ur die nördliclien Seeprovinzen, von €r« Cr. M. Baclihols* 
Hannover, 1829. 4to. Met pi. 

^XIY. d* DBOOOMAKERIJBK , INDIJEJNGEK BK LANDAANWINKDrO. 

(WATEROPy OBRI NGS WBEKTUIQEN.) 

1. Het nut der bedijking tot redres der financiën voor de provincie 
van Zeeland beredeneert, en de nadeelige gevolgen voor degemeene 
zaek, resulterende uit de oneenigheden tussen de respective bondt- 
genooten over de bedijkbaere schorren in het Gommittimus, aen- 
getoont door mr. W. §chorer. Middelburg, 1770. 

Het recht van de Staten van Zeeland over de Hoofd- of Hooge 
plaat beredeneerd en aangetoond door li. Tan Oosdorp. Middel- 
burg, 1771. 

De eijgendom der Staten van Zeeland over de Hoofdplaet betoogt, 
alsmede de jurisdictie over de IJsendijkse schorren aen de magistraet 
van Biervliet toegekent en beweert tegen het coUegie 's Lands van 
den Vrije, door mr. W. Schorer. Middelburg, 1771. 

Het recht van jurisdictie over de Hoofdplaat aan de magistraat 
der stad en lande van Biervliet toegekend en tegen het tractaatje 
van li. Tan Oosdorp verdedigd. Middelburg, 1772. 

Zeedige bedenkingen op het voormelde naamloos tractaatje, door 
mr. W. §chorer. Middelburg, 1772. 

Een bnd. 8vo. 

2. Algemeen verslag van de doorbraak in de droogmakerij vanBleis- 
wijk en Hillegersberg, voorgevallen den 26 December 1833 (door 
J. A. dcholten Hz.). Rotterdam, 1836. 8vo. Met pL 177 XXIV 

9L Rapport van de commissie benoemd in liet derde landhuishoud- 
kundig congres, gehouden te Groningen in 1848, over de inpoldering van 
de Lauwerzee en een gedeelte van den Doilard. 8vo. Met een kaartje. 

4. Verslag aan den Koning, uitgebragt door de commisie tot onder- 
zoek omtrent de droogmaking der piassen beoosten de Vecht, 
ingesteld bij 's Konings besluit van 1 Junij 1858. 's Graven ha ge , 
1860. 4to. Met eene kaart. 

5. Vierde jaariijksch verslag omtrent den toestand van den Anna- 
Paulownapoider, behelzende een beknopt overzigt van de geschiedenis 
des polders tot heden, (opgemaakt door Jf. C« de lieeuw). 
Nieuwediep, 1856. 8vo. Met eene kaart. 

6. Bedijking, opkomst en bloei van de fieemster; voorafgegaan door 
eene beschouwing van den vroegeren toestand van Noord-Holland, 
door JF. Boiiaiaii , met portret op staal , van Dlrck Van Oss , 
grondlegger van de Beemster, en drie uitslaande kaarten. Purmerende, 
1857. 8vo. 

7. De geschiedenis der inpoldering en bebouwing van V^Taard en 
Groet in Noord-Holland , voorzien van eene kaart van dien polder ; 
door A. R. Moos. Amsterdam , 1858. 8vo. 

8. Over de schorren, aanwassen en kwelders in Nederland, door J. 
Tan der Toorn. (Overgedrukt uit het Tijdschrift ter bevordering 
van Nijverheid, deel VI. 1865.) Haarlem, 1865. 8vo. 

9. De landaanwinning op de Friesche Wadden in hare noodzakelijkheid, 
uitvoerbaarheid en voordeden beschouwd en toegelicht , door jhr. 
mr. P. jr. W. Teding iran Berkliout. Zwolle , 1867. 8vo. 
Met kaart en pi. 

10. De landaanwinning op de Friesche Wadden. £en woord naar aanleiding 
van de beschouwing over bovengenoemd Project, door den heer 
T. jr. §tlelij es , in tde GidsD 1869. N^ 1 (door P. J. W. 
Teding Tan Berkhout. Deventer, 1869.) 8vo. 

H. De landaanwinning op de Friesche Wadden in haar verband met 
eene afsluiting van het Amelander Zeegat, (door Teding iran 
Berkhout, November 1882.) 8vo. 

42. Het verzekeren van een vasten boezemstand aan Rijnland, be- 
schouwd door de ingenieurs J. F. W. Conrad, li« A. ReuTens 
en T« JF. litleiyes. Beantwoording eener vraag van de vereenigde 
Vergadering van het Hoogheemraadschap , naar aanleiding van het 
in den winter van 1866 ondervonden waterbezwaar. 1868. Alkmaar, 
4to.. Met pi. 

18. Nadere adviezen uitgebragt aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Rijnland, door de ingenieurs JT • F. W. Conrad , li. A. ReuTens 
en T* J[« Stieltjes , in commissie vereenigd met den ingenieur , 
hoofd-opzigter van Rijnland , P. maas Geesteranuü ^ 1871 — 
1872. (Arnhem, 187'2.) 4to. Met pi. 
XXIT 178 

14. open brief aan dijkgraaf en hoogheemraden van Rqnland overde 
door de beeren ^I. F. W. C^aradl, !<• A. KeM^eas en T. 

J* i^tteltjes in commissie Tereenigd met den heer P. Mmm 
Cree9termB«s Toorgestelde stoombemaling met centrifugaalpompen 
te Katwijk aan zee, gevolgd door eene vergelijkende besdionwing 
Tan centrifugaalpompen en pompraderen , toegepast op de bemaliDg 
van den polder Mastenbroek, door J« II. M* vab K^yeii. 
Utrecht, 1874. 8to. Met plaat. 

15. Tweede en derde open brief aan dijkgraaf en hoogheemraden van 
Rijnland over de door de beeren S. F. W. C^Bimd, Et. A* 
Wieuwem» en T* J. i^tteltfes in commissie vereenigd met den 
beer P* Maas '^Creesteraaws voorgestelde stoombemaling met 
centrif ogaal pompen te Katwijk aan zee; bevattende beschonwingen 
over de brochure: cis Rijnland in gevaar?» van den heer T* JT. 
9ttelt|e9 en ontwerpen tot bet afmalen van Rijnland^s boezem met 
groote waterraderen , door J. B. M. Taa Royea. Utrecht, 1874 
8vo. Met plaat. 

16. Maatschappij tot droogmaking van een gedeelte der Legmeerplassen. 
Verkooping van gronden in de drooggemaakte Legmeerplassen onder 
de gemeente Nienwer-Amstel , aan den Bovenkerkerweg op 18 Sep- 
tember 1877, te Amsterdam. Koopvoorwaarden met staat der te 

■ veilen gronden en combinatiën en twee kaarten. Amsterdam, 1 877. 4to. 

17. *De droogmaking der plassen beoosten de Vecht, in verband 
met de verbetering van de Keulsche vaart, door A. R. Krat|eMfcaft 
▼aa de liear» Breda , 1880. 8vo. Met kaart 

18. De plannen tot droogmaking van de plassen beoosten de Vecht, 
in verband met de belangen van de defensie en den waterstaatkundigen 
toestand van de Vechtstreek , door W* Badoa CrhybeB. Met 
een kaaii. (Overgedrukt uit denMilitairenSpectator. 1881.No. 4en5.) 
Breda, 1881. 8vo. 19. *The practice of embanking lands from the sea, by 

Wlgi^as. London, 1852. 8vo. 
^. Die Entwassemng des Blocklandes im Gebiet der freien Hansestadt 

Bremen , (von Berg). Breraen , 1864. fol. Met pi. 

21. Die Trockenlegung des Fucino-Sees, von C(* Magea. Mit 
Zeichnungen. 4to. 

(Overgedrukt uit cZeitschrift für Bauwe&en, JahrgangXXIX (1879).) 

22. Dessécbement du lac Fucino par S. E. Ie Prince A. Torldnia. 
Réponse a M. Tingénieur commandeur £• lioaibardlat par lié^n 
de Rotrouy accompagnée de notes et tableaux relatifs an régime 
du bassin du lac avant, pendant et aprèsFécoulement, par A«]liiSf€* 
Florence, 1872. 4to. Met kaart en plaat. 

23. Dessécbement du lac Fucino exécuté par S. E. Ie prince Alexandre 179 XXIV 

Torlonia. Précis historique et technique par A. Brlsse et li. de 
Rotroii. Rome, 1876. 4to. Met atlas, gr. lol. 

(In de fransche en de engelsche taal.) 

24. Prosciugamento del lago Fucino eseguito dal principe D. Al essandro 
Torlonia. Confronto tra Temissario di Clandio e remissario Torlonia, 
di liéoB de Rotron. Firenze, 1871. 8vo. Met pi. 

25. Del prosciugamento del lago Fucino per opera di S. E. IK Sig. 
Principe Alessandro Torlonia. Memoria letta alla regia accademia dei 
lincei nelia tornata del di 9 Giugno 1872, dal professore Gav. 
Alessandro Betocchl. Roma. 1873. 8vo. 

26. Haerlemmer-Meer-Boeck , dienende tot een remonstrantie , \er- 
klaringh ende voorbereydinge om de Haerlemmer ende de Leytse- 
Meer te bedycken , enz. door JF. Az. Leech Water* Vijfden 
druck. Arasterdam, 1654. 

Een kleyne chronycke ende voorbereydinge van de afkomste ende 
't vergrooten van de dorpen van Graft ende Rijp, enz., door JF. Az. 
lieeg-irater. Nieuwe druk, vermeerderd met eene beschrijving 
van den grooten brandt in de Rijp, op 6 Januarij 1654. Amsterdam» 
1654. Een bnd 4to. Met pi. 

27. Haarlemmer-Meer-Roek. Of beschrijving , hoe men de Haarlemmer 
en Leytse-Meer bedyken en droog maaken sal , enz. door JT • Az, 
lieegh- water. 9de druk. Amsterdam, 1724. 

Een kleyn chronykje ende voorbereidinge van de afkomst ende 
't vergroten van de dorpen van Graft en de Ryp, enz. Door JF. Az. 
lieeg-w^ater, enz. Amsterdam, 1724. Een bnd 4to. Met pi. 

28. ' Haarlemmer-meer-boek, of beschryving hoe men de Haarlemmer 

en Leytse-meer bedyken en droogmaken zal : als ook van de dieptens, 
gronden, en nuttigheid derzelver, enz. door JT . Az. Leegh-w^ater. 
Elfden druk met een kaart en platen verciert. Amsterdam, 1736. 4to. 

29. Het Haarlemmer-meer-boek van JT • Asz. Leeghw^ater. Der- 
tiende druk. Met aanteekeningen van en voorafgegaan door eenige 
levensbijzonderheden van den schrijver , en een historisch overzigt 
der plannen tot en der werken over het droogmaken van het Haar- 
lemmer-meer, door mr. W. JT. C. Tan Hasselt. Met portret, 
kaarten, fac-simile, enz. Arasterdam, 1838. 8vo. 

30. Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haarlemmer- 
meer door C. "Felsen. Tweede druk. Leyden, 1727. 8vo. 

31. Korte schets , verhandelende het droogmaken van de groote Meer 
of geneesmiddel tegen Hollands ondergang door 't water, door dr. 
C. Zumbag de Hoesfelt. Tweede druk. Leyden, 1743. 8vo. 
Met eene kaart. 

32. Ontwerp tot droogmaking van het Haarlemmer-meer, zonder vooraf- 
gaande bedijking, van dr. C Zumbag de Hoesfelt > v^xv d&w XXIV i«ü 

jare 1742. Medegedeeld door mr. W. JT. €. Tan Hasselt. Met 

eene kaart. Amsterdam, 1838. 8vo. 

33. Brief van een Hollander aan een voornaam Heer , over het Be- 
dyken en Droogmaken van de Haarlemmer Meer. Amsterdam, 1751. 4to. 

34. Verhandeling over het Haarlemmermeer door jhr. mr. J.C* baron 
du Tour. 'sGravenhage en Amsterdam, 1819. 8vo. 

35. Verhandeling over de droogmaking van het Haarlemmer-meer en 
aangelegen veenplassen, doormengd met landbouwkundige aanmer- 
kingen. Met eene kaart, door J. Engelman. Zutphen, 1820. 8vo. 

36. Verhandeling over de droogmaking van de Haarlemmer-meer, door 
F. €r. baron iran Lynden iran Hemmen, 's Gravenhage en 
Amsterdam, 1821. 8vo. Met atlas in fol. 

37. Vrije gedachten van een ingeland van Rijnland, over de verhande- 
ling van droogmaking des Haarlemmermeers, uitgegeven door F. Cr. 
baron iran liynden van Hemmen , in den jare 1821. Leiden, 
1821. 8vo. 

38. Antwoord op de vrije gedachten van een ingeland van Rijnland, 
door F. €r. baron van Lynden iran Hemmen. 'sGravenhage 
en Amsterdam, 1821. 8vo. Met eene plaat. 

39. Memorie van den hoogleeraar JT. de Crelder, behelzende 
deszelfs consideratiën over het ontwerp van den baron Tan liynden 
Tan Hemmen, strekkende ter droogmaking van de Haarlemmer- 
meer. Leiden, 1821. 8vo. Met eene plaat. 

40. Aanteekeningen op de memorie van den hoogleeraar J. de 
Gelder, door F. G. baron Tan Lynden Tan Hemn&en. 
'sGravenhage en Amsterdam, 1822. 8vo. 

41. Het ontwerp van droogmaking van het Haarlemmermeer, beknopt, 
maar volledig voorgedragen; in eenen brief van een heer te Utrecht 
aan zijnen vriend te Amsterdam. Leiden, 1821. 8vo. 

42. De droogmaking der Haarlemmer-meer , mits met de noodige voor- 
zorgen in hel werk gesteld, voor de gezondheid der naburige be- 
woners en arbeiders niet schadelijk , door €r. J. Pool. Amster- 
dam , 1838. 8vo. 

43. Beschouwing van de droogmaking van het Haarlemmer-meer, in 
betrekking tot Rijnlands- waterstaat , vervat in een rapport opgemaakt 
door A. Hanegraaff, F. de lieenw en J. Hros. 1839. fol. 

44. Over de droogmaking van het Haarlemmermeer, door jhr. mr. 
GeTers Tan Kndegeest. Amsterdam, 1843 — 1861, 3 st. in één 
band. 8vo. Met atlas in fol. 

45. Rapport der commissie tot onderzoek naar de middelen, welke 
zouden zijn aan te wenden, om aan alle landen van den Haarlem- 
mermeerpolder bij voortduring eene behoorlijke waterontlasting te 
verzekeren. (D. JF. §torm Buyslng c. s.) Haarlem , 1858. 8vo. 

46. Bedenkingen tegen het rapport der commissie tot onderzoek naar \ 181 XXTV 

de middelen, welke zouden zijn aan te wenden, om aan alle landen 
van den Haarlemmermeerpolder bij voortduring eene behoorlijke 
waterontlasting te verzekeren, door een niet-ingeland (bij een* open- 
baren brief den beer dijkgraaf opp^edragen.) Amsterdam, 1859. 8vo. 

47. De Haarlemmermeerpolder, door ü* 8vo. 

(Overdrukje, behelzende eene beschouwing van het voorgaande 

werk. 1859.) 

48. Het rapport der commissie tot onderzoek naar de middelen tot 
behoorlijke waterloozing in de Haarlemmermeerpolder, beoordeeld 
door geen hoofdingeland. (Haarlem, 1859.) 8vo. 

49. Gedachten omtrent de verbetering van den Haarlemmermeerpolder. 
(Door A* Tan Egmond, 1859.) 8vo. Met pi. 

50. De kilbemaling van den Haarlemmermeerpolder. Opstel over het 
verbeteren van de waterstanden in Haarlemmermeer, door droog- 
maling van het lage , en bevloeijing van het hooge land , in verband 
met eene verbeterde eind-opmaling van het boezemwater, door mr. 
jr« P. Amersfoordt. Amsterdam, 1869. 8vo. Met plaat. 

51. Het Haarlemmermeer wat het was en wat het is , door P* Boek el* 
Amsterdam, 1872. kl. 8vo. 

52. Rapport van den heer A* Ellnk üterk naar aanleiding van 
eenige adressen van ingelanden van den Haarlemmermeerpolder tot 
verlaging van den waterstand gedurende de wintermaanden. Haarlem, 
1874. 8vo. Met plaat en tabellen. 

53. Een rapport der commissie benoemd uit het bestuur van den 
Haarlemmermeerpolder omtrent de klagten van eenige ingelanden 
over den waterstand , als omtrent de geschiktste middelen en de beste 
maatregelen tot verbetering van den waterstand in den Haarlemmer- 
meerpolder. Haarlem, 1876. 8vo. 

54. Dwarsprofillen van de vaarten en togten in den Haarlemmermeer- 
polder, opgenomen in de maand Januarij 1876. Schaal 1 a 100. 8vo. 

55. Weekblad van Haarlemmermeer van 29 Junij 1877, n°. 26, be- 
helzende: «Het Haarlemmermeer is vijf en twintig jaren droog ge- 
blevem», door JT, P. Amersfoordt. fol. 

56. Extrait d*un nouveau mémoire sur Ie dessëchement du lac d'Haarlem 
(par R» Blanchet») Amsterdam, 1827. 8vo. 

57. Mémoire sur Ie desséchement du lac de Harlem et sa conversion 
en forêt, par A* de Stappers. Accompagné d'une carte des- 
criptivè. Bruxelles, 1829. 8vo. 

58. Sketch of the operations executed in the drainage of the lake of 
Haarlem, with its actual state at the present time. By M. CreTers 
d'Endegeest, President of the Commission for the Drainage of 
the Lake Haarlem, etc. etc. Z. pi. (1856."^ Svo. XXIV 182 

59. Voorlezing, bevattende eenige beschouwingen betrekkelijk den phy- 
sieken toestand der lage bodems in ons vaderland, tevens strekkende 
tot inleiding voor een ontwerp ter verbetering der gesteldheid van 
een gedeelte des bodems van- en ter uitbreiding der kustlanden langs 
de Zuiderzee, door B. P. Cr. Tan Diggelen. Zwolle, 1843. 8vo. 

QO^ De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ , met 
kanalen van af den IJssel bij Arnhem , langs Amsterdam tot in de 
Noordzee; voorgesteld en aangeprezen als een krachtig middel tot 
verheffmg van handel, scheepvaart en landbouw in Nederland. Amster- 
dam , 4848. 8vo. 

61. De Zuiderzee, de Friesche Wadden en de Lauwer zee. Hare be- 
dijking en droogmaking beschouwd door B. P* O. Tan Biggelen* 
Zwolle, 1849. 2 stuks. 8vo. Met kaarten. 

62. Proeve van een ontwerp tot afsluiten, indijken, droogmaken en 
in cultuur brengen van een gedeelte der Zuiderzee , door JT. A. 
Beijerlnck* 's Gravenhage, 1866. 8vo. Met pi. 

63. Hetzelfde werk. 2e druk. 's Gravenhage, 1866. 8vo. Met pi. 

64. Hetzelfde werk. 3e druk. 's Gravenhage, 1867. 8vo. Met pi. 

65. Een omslag met dagbladen en overdrukken uit dagbladen uit de 
jaren 1866 en 4867, bevattende artikelen betrekking hebbende tot 
de droogmaking van de Zuiderzee, geschreven door IJT, Tan der 
Heulen, jhr. P. Opperdoes Aleir^n, Een Soorman^ en 
verslagen omtrent voordrachten van mr. jr« P. Amersfoordt, 
T. «f. Stlel^es, enz. 

66. Het ontwerp tot afsluiten, droogmaken en in cultuur brengen van 
een gedeelte der Zuiderzee, door den inspecteur van den waterstaat 
•f* Al Beijerlnck en de tot verontwaardiging stijgende afkeuring 
van dat ontwerp door jhr. P* Opperdoes Aleirfjn, beoordeeld 
door een polder werker, 's Gravenhage, 1866. 8vo. 

67. Een woord betreffende het bedijken in de Zuiderzee, in het open- 
baar gerigt aan den heer I«f • Tan der Heulen , door B. P. Cr. 
Tan Biggelen* ('s Hertogenbosch, 1866.) 8vo. 

68. De proeve van een ontwerp tot indijken en droogmaken van een 
gedeelte der Zuiderzee, beschouwd door H* lilnse* 's Gravenhage, 
1866. 8vo. Met eene kaart. 

69. Iets over de Zuiderzee en hare afsluiting, door een poldergast. 
's Gravenhage , 1867. 8vo. 

70. De indijking der Zuiderzee, volgens den beer Beiferlnek en 
hare gevolgen voor de niet ingedijkte kusten; vooral met het oog 
op de afstrooming van Frieslands boezemwater, beschouwd door drie 
leden der 2de afdeeling van de maatschappij van landbouw en vee- 
teelt in Friesland. St. Anna-Parochie, 1867. 8vo. 

71. Wederlegging van een deel der bezwaren tegen de droogmaking 
der gansche Zuiderzee geopperd, door den schrijver van het werk 
183 XXIV 

getiteld: Over de werking der natuurwetten op zedelijk gebied, enz. 
Amsterdam, d867. 8vo. Met fig. in den tekst. 

72. De Economist voor Augustus—September 1867 , bevattende o. a. : 
De droogmaking van een gedeelte der Zuiderzee door T* «f. Stieltjes* 
Met een kaart. Amsterdam, 4867. 8vo. 

73. Droogmaking van bet zuidelijk gedeelte der Zuiderzee. Verzameling 
van officieele bescheiden uitgegeven door de Nederlandsche maat- 
schappij voor grond-crediet. 's Gravenhage, 1868. 4to. Met pi. en kaarten. 

74. Verslag aan den Minister van fiinnenlandsche Zaken over een 
onderzoek van het afsluiten , indijken , droogmaken en in cultuur 
brengen van een gedeelte der Zuiderzee, volgens het ontwerp van 
den heer jr« A. Beyertnek , uitgebragt door den raad van den 
waterstaat , benoemd bij beschikkingen van Z. Ëxc. van den 28sten 
Augustus 1866 en den 29sten October 1867. 's Gravenhage, 1868. 4to. 

75. * Rapport van den Raad van Waterstaat aan den heer Hoofdinspec- 
teur van den waterstaat , over de droogmaking der Zuiderzee , dd. 
's Gravenhage , 22 September 1869. fol. 

76.' Verslag der Staatscommissie ter beoordeeling van het ontwerp 
voor het indijken, droogmaken en in cultuur brengen van het 
zuidelijk gedeelte der Zuiderzee, benoemd bij koninklijk besluit van 
4 Mei 1870 NO. 1. Leiden, 1873. 4to. Met pi. 

77. Proeve van een ontwerp tot afsluiting der Zuiderzee en daarna 
gedeeltelijke inpoldering en droogmaking , door K.. K.* K.oo(|* 
Met kaart. Sneek , 1870. 8vo. 

78. Eenige bemerkingen betreffende de zoo gewigtige aangelegenheid 
der indijking en inpoldering van een gedeelte der Zuiderzee, in verband 
met de rigting van den Noord-Hollandsch-Frieschen spoorweg, tusschen 
Amsterdam en Leeuwarden , door jhr. P* Opperdoes Aleiryn. 
Met twee schetsteekeningen of kaarten. Amsterdam , 1872. 8vo. 

79. Hoe staat het toch met de droogmaking van het zuidelijk gedeelte 
der Zuiderzee? Beknopte beantwoording dezer vraag, geput uit de 
gedrukte officieele bescheiden. Met eene kaart, 's Gravenhage, 1874. 8vo. 

80. Zuiderzee. Plan van het ontginnen en in cultuur brengen van de 
gronden in het droog te maken zuidelijk gedeelte, door H.Bosk er. 
Afdruk uit Bijblad van de Landbouw-Courant 1875, N». 13, 27 
Mei. Zwolle, 1875. 8vo. 

81. De droogmaking der Zuiderzee. Overgedrukt uit «Eigen haard» 
No. 20 en 21. (1875.) 8vo. Met kaartje. 

82. * Indijkingen en droogmakingen, — ook der Zuiderzee (doorT. JT. 

fêtieliie».^ 8vo. Met kaart. 

(Overgedrukt uit «de Gids», 1867, No. 11.) 

83. Open brief van de maatschap fot droogmaking van het zuidelijk 
gedeelte der Zuiderzee aan de leden der Tweede Kamer der Staten 
Generaal. Amsterdam, 1877. 8vo. XXIV 18* 

84. * Beschouwingen naar aanleiding van het wetsontwerp tot bedijking 

en droogroaking van het zuidelijk gedeelte van de Zuiderzee, door 
mr. P. «f. O. Tan Diggelen. Zwolle, 1877. 8vo. 

85. De droogmaking der Zuiderzee, door 1B¥. Badon €rhi|ben. 
(Overgedrukt uit ede Militaire Spectator» 1878.) Breda, 1878. 8vo. 

86. "Voorstel van wet van den heer A* Bama tot het instellen van 
een onderzoek betrekkelijk de afsluiting en het droogleggen der 
Zuiderzee. Geleidebrief. Ontwerp van wet. Memorie van toelichting. 
Nota van verbeteringen. Memorie van beantwoording. Verslag, 
('s Gravenhage) , 1882 en 1883. fol. Met kaart. 

(Stukken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.) 

87. Beschouwing over de afsluiting en het droogleggen der Zuiderzee, 
door A* Bnina. (Met schetskaart.) Sneek, 1883. 8vo. 

88. Nationale tentoonstelling der Nederlandsche Goudmijn of de nieuwe 
provincie Zuiderzee , door «Ier. Wenmaekers* Amsterdam , 
April 1883. 8vo. 

89. Exposition nationale de la mine d'or Néerlandaise ou la nouvelle 
province la Zuiderzee, par «Ier* Wenmaekers. Amsterdam, 
Mai 1883. 8vo. 

90. Verschillende stukken , betreffende de door Ij. Crenneté uit- 
gevonden machine, om eene groote quantiteit waater uit een diepe 
plas te kunnen uitwerpen. 1751 — 62. fol. Met pi. 

(Uit de resolutiën der Staten van Holland en West- Vriesland.) 

91. Korte beschrijving van het nieuwe water-rad, uitgevonden door 
Ij. de Crenneté* (Jit het fransch vertaald door Z. t* Jf. Dordrecht, 
(1756.) 8vo. 

92. Beschrijving en afbeelding van eene geoclroyeerde schep-schijf 
voor allerhande watermolens , waardoor het water hooger dan door 
de gewoone schep-raden wordt uitgemaalen , door mr. «f* «f« Hari- 
stnck* Amsterdam , 1771. 8vo. Met plaat. 

93. De groote voordeelen aangetoond , welken ons land genieten zou , 
indien men vuur-machines in plaatse van watermolens gebruikte. 
Rotterdam , 1772. 8vo. 

94. Theorie der schuinsliggende rosenkransmolens of scbepwerken, 
door W« «f* €r* Harsten. 8vo. Met plaat. 

(Overgedrukt uit de verhandelingen der Hollandsche Maatschappij 
der Weetenschappen , deel XIV. 1773.) 

95. Wiskundige beschouv\nng van een hellend water -scheprad, nieuw- 
lings door den heere A. €r* Eckhardt in 's Haage uitgevonden, 
door H. Aeneae. Amsterdam en Leyden, 1774, 1775. 2 st. Met pi. 

Wis- en water beweegkundige aanmerkingen over (het Ie stukje 
van) die beschouwing. Leyden , 1774. Met pi. Een bnd. 8vo- 
(Het2e stukje bevat tevens eenige bedenkingen tegen die aanmerkingen.) 185 XXIT 

96. Verklaaring der oorzaaken van do beurtwisselende beweeginge in dè 
vuur*machrines ; en aanmerkingen op de groote voordeelen die er ons 
land door genieten zoude , als ze in plaats van watermolens gebruikt 
kierden, door P. Steenstra. 

Wederlegging der aanmerkingen van P. üteenstra over de 
vuur-machines , door R. Ij» Brouirer. Amsterdam , 1774. Een 
bnd. 8vo. Met plaat. 

97. "Verhandeling over een nieuw uitgevonden schoepmolen , waaruit 
de middelweerstand en de weerstand van *t buiten water , die in 
schepradmolens plaats hebben, geheel is weggenomen, door Philoxe- 
nas. Amsterdam, 1776. 8vo. Met pi. 

98. Beschrijving en afbeelding van een tuimelschep-machine, dienstig 
voor allerhande watermolens , door A. F. Oortgysen. Hoorn , 
1780. 8vo. Met plaat. 

99. Beschouwende vergelijking tusschen de watermolens met hellende 
en met staande schepraderen , door F. «f. Eckhardt. Tweede 
druk. 's Gravenhage , 1816. 8vo. Met pi. 

100. Iets over de watermolens met staande schepraderen, met aan- 
wijzing voor welke verbetering en verdere volmaking dezelve nog 
vatbaar zijn. Dordrecht, 1822. 8vo. Met plaat. 

101. Verzameling van stukken betrekkelijk de staand- en hellend- 
schepradmolens, behelzende, de, met dezelve, op hoog gezag, op 
onderscheidene tijden en plaatsen genomene proefmalingen ; en eenige 
autentieke rapporten en attesten omtrent het effect der bestaande 
hellend-schepradmolens. Amsterdam, 1822. fol. 

402. Memorie over de proefmalingen, gedaan met de Culemburgsche 
windwipmolens n**. 5 en 7, aan de Hom, bij Leerdam, enz. door 
jr. Blanken JTz. Met platen. Utrecht, 1827. 8vo. 

103. Waterstaat- en werktuigkundig betoog, tot het weder in gebruik 
stellen , en geenszins verlaten , der nog overige vijf voormolens van 
de Zederikboezem bij Ameide, door «f. Blanken «fz. Utrecht, 
1828. 8vo. 

104. Beschrijving van het water-opvoerings-werktuig, genaamd perpen- 
diculaire dubbele t rechter- vijzel of waterbraker; benevens natuur- 
en werktuigkundige beschouwing over de in gebruik zijnde water- 
opvoerings-werktuigen , door P. Faddegon Pz. Met bijgevoegde 
akten van proefmalingen en eene uitslaande plaat. Amsterdam, 
1846 , 8vo. 

105. Het stelsel van water-opvoering, in toepassing gebragt te Dreumel. 
Uitgevonden door H. F. F^nje, beschreven door F. baron van 
üeherpenzeel Heusch. Nijmegen , 1847. 8vo. Met plaat. 

106. Gedachten over de wind- of stoombemaling voor polders, benevens 
eenige opmerkingen omtrent het stoomtuig de Leeghwater, door 
•f. A. Scholten Hk.zn. Rotterdam, 1847. 8vo. Met tabellen. XXIV 186 

107. Verslagen ingediend aan de eerste klasse van het Koninklijk Ne- 
derlandsche Instituut over eene brochure van den heer ^. A. 
Scholien, den titel voerende: Gedachten over de wind- ofstoom- 
bemaling voor polders, benevens eenige opmerkingen omtrent het 
stoomtuig de Leeghv^ater door de heeren €r. jr« Verdaai, !• P« 
^elprat en F. JT. Staaikart. Amsterdam, 1848. 8vo. 

108. Over de stoomtuigen voor de droogmaking van het Haarlemmer- 
meer, door €r« SiBions. Amsterdam, 1848. 4to. Met pL 

109. Verslag over het stoom werktuig in den polder van Wamel , Dreumel 
en Alphen , door H. F. Fynje* Nijmegen , 1849. 4to. Met pi. 

110. Bemerkingen betrekkelijk het verslag over het stoorowerktuig in 
den polder van Wamel, Dreumel en Alphen. Met eene plaat. Door 
H 'sGravenhage, 1849. 8vo. 

111. Eenige opmerkingen aangaande de schepraderen, door D. Jf. Stonn 
Bayslng. (Afgedrukt uit het Tijdschrift voor de wis- en natuur- 
kundige wetenschappen, uitgegeven door de eerste klasse van het 
Koninklijk Nederlandsche Instituut, dl. III. 1850.) 8vo. Mot eene 
afbeelding. 

112. Droogmaking van land door stoomkracht. Dit het Engelsch door 
•f* Tan Maurtk. Amsterdam, 1851. 8vo. Met plaat. 

113. Vergelijking der stoombemaling van het Haarlemmermeer, met erae 
door middel van windmolens; gevolgd door twee verhandelingen, 
bevattende: gedachten over de inrigting en het gebruik van wind- 
molens. Met vijf platen. Door A. C. Reutlier. 'sGravenhage, 
1851. 8vo. 

114. Vervolg op het werk , getiteld : Vergelijking der stoombemaling 
van het Haarlemmermeer met eene door middel van windmolens, 
gevolgd door twee verhandelingen, bevattende gedachten over de 
inrigting en het gebruik van windmolens. Met drie platen. Door 
A« C« Renther* 'sGravenhage, 1855. 8vo. 

115. Voorstel tot verbetering van het voorgemaal in den £lshout,door 
middel van een stoom-waterwerk , voor den Alblasserwaard , door 
H. ]tf« A* Ij* Motemaker. Met platen. Dordrecht, 1S52. 8vo. 

116. Plan tot droogmaking van de Legmeerplassen door middel van 
stoomgemaal , volgens het stelsel van den heer H. F. Fynje 
Tan üalTerda , zooals hetzelve is toegepast in den Molenpolder 
van Wamel en Dreumel. Met uitslaande kaart. Uithoorn, 1852. 8vo. 

117. Windwatermolens. Het verkrijgen van wateropbrengst bij slappen 
wind en meer opbrengst bij alle winden. (Octrooi Mei 1866.) Door 
H. OTemtars Jr« Roermond , (1866.) 8vo. 

118. *De Waterhijschmolens. Eenvoudig toegelicht door ^. B. ]I«Tan 
Royen. Gorinchem, 1866. 8vo. 

119. Stukken betreffende eene verbeterde bemaling van den Zoidplas- 
polder in Schieland. Gouda, (1869.) 8vo. Met plaat en tabellen. 187 XXIV 

120. Beschrijving van de centrifugaal-watermolens , welke door rond- 
draaiende buizen het water opvoeren, geschikt voor groote en kleine 
droogmalingen , bet aanvoeren van water voor irrigatien , op rijst- 
velden, stellen van inondatien enz. Met eene plaat. Ontworpen door 
jhr. T. H. Snoeck. Nijmegen, 1869. 8vo. 

121. "Vervolg op de beschrijving van de centrifugaal-watermolens, welke 
door ronddraaiende buizen het water opvoeren. Centrifugaal-water- 
molen met draaiende buizen ingericht om evenals de bestaande 
centrifugaalpompen te kunnen gebruikt worden tot het leegmalen 
van fondeeringsputten, kuilen, bij groote werken en het hoog opvoeren 
van water in fabrieken, alsmede in plaats van scheeps- en andere 
pompen. Met eene plaat Ontworpen door jhr. T. H. Snoeck. 
Nijmegen, 1869. 8vo 

122. *Het Pomprad, een verbeterd scheprad. Eenvoudig toegelicht door 
JF. H. B* Tan Royen» Met twee uitslaande platen. Utrecht, 
1869. 8vo. 

123. Het waterwerktuig, genaamd : Pomprad, door H« OTermars JTr. 
's Gravenhage, 1871. 8vo. Met pi. 

124. Verslagen over de bemaling van den Zuidplaspolder in de jaren 
1871 en 1872. Gouda, 1871 en 1873. 2 stuks. 8vo. Met tabellen. 

125. De verbetering der bemalingsmiddelen van het waterschap ade 
Beemster». Rapport uitgebracht door «f. F« UT. Conrad, «f. C* 
de lieeuir, H. Llnse en Ij. A. ReuTens. Naar aanleiding 
van het besluit van Hoofd-Ingelanden van genoemd waterschap van 
30 Maart 1871. Haarlem, 1873. 4to. Met tabellen. 

126. Rapport van den 21 October 1875, aan de vergadering van inge- 
landen, uitgebracht ten opzichte van eene geheele stoombemaling 
van den Zuidplaspolder. Gouda, (1875.) 8vo. Met tabellen. 

127. Over de meest voordeelige stoombemaling bij de droogmaking der 
Zuiderzee , volgens een nieuw stelsel van boezem- en polderbemaling 
door A. Huët* (Overgedrukt uit het Tijdschrift van het Konink- 
lijk Instituut van Ingenieurs, 1877 — 1878.) 's Graven hage, 1878. 8vo. 

128. Maatschappij IJzergieterij «de Prins van Oranje». 'sGravenhage 
Stoomgemalen. (Prospectus 1878.) 8vo. 

129. Pulsometers, de eenvoudigste, goedkoopste en zuinigste toestellen 
tot opvoeren van water en andere vloeistoffen tot verlangde hoogte « 
direct door stoom in zelfwerkende pulsatie, door den uitvinder 
C« Henry Hall. Prospectussen met afbeeldingen, prijscourant, 
enz. Berlijn eri Dordrecht, 1879. 4to. 

130. De centrifugaalpomp. — Een werktuig tot het opvoeren van water , 
door ^. A. Roest Tan lilmburg. (Met 4 platen.) 'sGravenhage, 
1880. 8vo. 

131. Beschouwingen over de aanwending van stoomgemaal tot verbetering 
der waterlossingen in het Rijk van Nijmegen en Maas en Waal, 
XXIT 188 

•ok in andere rivierpolders waar een groot verschil in hoogte tot 
opvoer van water bestaat, door H. F* Fynje. Nijmegen, 1884. 
Svo. Met plaat. 

132. Description de la machine k vapeur, constrnite è Drenmel, ponr 
améliorer TécoDlement des eaux superüues, d'après Ie nouveau système 
de H. F. Fynje, par T. baron de Ik^herpenseel Mevseli. 
Nimègue, 4847. Svo. Met plaat. 

133. Des machines et appareils destinés i Vélévation des eaux, par 
A. Morin. Paris , 1863. 8vo. Met pi. 

134. Usine van den Brande 4 Schaerbeek (Bruxelles). Pompes rotatives, 
système Crretndl brevet ées. Extrait de «La Sucrerie Beige». Liége, 
1876. Svo. 

135. On the practical results obtained from various water-raising 
machines in Holland, by €r. Cuppari. Translated and abstracted 
by W. H. Thelirall. (Excerpt Minutes of Proceedings of the 
Institntion of Civil Engineers. Vol. LXXV. Session 1883—84. Part I.) 
London, 1884. Svo. 

136. ^obst BOsens Heb-Maschine , so Peter fknnnier in 1759 
erfunden , nebst Anweisung und Zeichnung wie eine Saug-Purope von 
Bley zu verfertigen. Göttingen , 1771. Svo. 

137. Ueber Kreiselpumpen von Crisbert Kapp in London. (Separat- 
Abdruck aus dem «Civilingenieur» , XXVIII Band, 4 Hefl) (Hierzu 
Tafel XI.) 4to. 

138. *Catalog mit Illustrationen und Erlauterungen über Pumpen, 
hydraulische Widder , Spritzen , Ketten-pumpen und andere hydrau- 
lische Förderungs-Maschinen von W* A II. Doui^las. Entworfen 
und herausgegeben von Bernhard Flchiiianii. Prag, 1870. Svo. 

139. ♦Der Bau der Pumpen und Spritzen, bearbeitet von W. JFeep* 
Mit 157 Holzschnitten nebst einem Atlas von 38 color. Tafeln. 
Leipzig, 1871. Svo De atlas in fol. 

140. *Illustirter Catalog von Centrifugalpumpen und Gentrifugalpump- 
maschinen, von Brodnitz A üeydel, in Berlin. (1874.) 4to. 

141. Sui resultati pratici di varie macchine idrofore applicate in Olanda. 
Appunli deir ingegnere CrtOTannl Cuppari. (Estratto dal 
Periodico cLlngegneria civile e Ie Arti industriali». Torino 1883. 
Anno IX.) Torino, 1883. Svo. Met pi. 

142. Specimen inaugurale de cochlea hydraulica. Def. JT. mi. Mu» 
iitcli* Trajecti ad Khenum, 1839. Svo. Met pi. 

XXV. 10. UIT- EN AFWATERING. 

1. Memorie over het zoogenaamde verhang in den waterspiegel van 
de voornaamste kanalen en boezems, mitsgaders over de ruimten 189 XXV 

der sluizen, met de verder bestaande middelen en werktuigen tot 
uitwatering van de lage landen en meeren, in Holland, Utrecht, 
Gelderland en Noord-Braband, door «f. Blanken «fz. Utrecht, 
1817. 4to. 

2. Memorie van geschiedkundige aanteekeningen , over de vroegere 
binnendijksche waterontlastingen door sluizen en waterleidingen tot 
in de buitenrivieren, en de daarop gevolgde stichting der windwater- 
molens, met derzelver lage en hooge boezems, enz. , door «f* Blan- 
ken «fz. Met Iste ver volg-Memorie. Utrecht, 1834—35. 2 bdn.4to. 
Met pi. 

3. De kwel. Eene mededeeling van H* F. Fyi^e, aan de alge- 
meene vergadering der Geldersche Maatschappij van landbouw , ge- 
houden te Tiel den 6 Junij 1848. 8vo. 

4. Rivier-polders in Nederland. Hunne gebreken en middelen tot 
• herstel, door B. te Oempt. Met kaart en pi. Haarlem, 1857. 8vo. 

5. Een nieuw uitwateringskanaal in het voormalig vierde district 
van Zeeland (westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen). Mededeeling 
door mr. O. A. Fokker. Tweede druk. (1868.) 8vo. 

6. Landbouw en Waterstand. — Rapport der commissie, benoemd 
door het Utrechtsch departement van de Nederlandsche Maatschappij 
ter bevordering van Nijverheid, tot het doen van opgave der be- 
zwaren, welke in het ressort ,van het departement uit eene min gunstige 
verhouding van den waterstand voor den landbouw mogten bestaan ^ 
en om de middelen op te sporen en toe te lichten, welke zouden 
kunnen aangewend worden om die bezwaren op te heffen of te 
verminderen (9 bijlagen.) (Utrecht, 1870.^^ 8vo. 

(Overgedrukt uit het «Tijdschrift der Maatschappij ter 
bevordering van Nijverheid» Dl. XI, 1870.) 

7. Eenige waarnemingen en opmeikingen over het opwaaien van 
water, door ^. R« T. Ortt. (Overgedrukt uit de Verslagen en 
Mededeelingen der K. Akademie van Wetenschappen. Afd. Natuur- 
kunde. 2e reeks deel VI.) Amsterdam, 1872. 8vo. 

8. Overzigt van den gebrekkigen staat der waterlossing vandeMaas- 
polders en van de landen in de omstreken van 's Hertogenbosch ; in 
verband met het nut van het geprojecteerde kanaal van uitwatering 
en inundatie , tusschen Grave en Geertruidenberg , door mr. «f. II. H. 
van de Mortel. Met een kaartje, 's Hertogenbosch , 1848. 8vo. 

9. Memorie betrekkelijk het ontworpen kanaal van uitwatering der 
boven-Maaspolders en de landen in de omstreken van 's Hertogenbosch, 
benevens toelichting en wederlegging van het «Overzigt van den 
gebrekkigen staat der waterlossing van de Maaspolders enz., door 
mr. Jf. B. H. Tan de Mortel» , door €• üchlffer. (Met bijlagen.) 
's Gravenhage, 1848. 8vo. /^ XXV 190 

10. Bijdrage tot eene nadere kennis van de gebrekkige -waterlossing 
en het ontworpen kanaal van uitv^atering der boven- Maaspolders en 
van de landen in de omstreken van 's Hertogenbosch, als een vervolg 
op: Het Overzigt van den heer van de Mortel en De Memorie 
van den heer Schtffer, (door F. Cr. «f. Tan RyckeTorsel.) 
*s Hertogenbosch , 1848. 8vo. 

ii. Nadere beschouwingen over de noodzakelijkheid tot den aanleg van 
een kanaal van uitwatering, van Grave naar de Oude Maas, in 
Noordbrabant, door mr. «f. B. H* Tan de Mortel, 's Hertogenbosch, 
4849. 8vo. 

12. Berigt en consideratien betrekkelijk het ontworpen kanaal van 
uitwatering en inundatie van Grave naar Geertruidenberg, uitgebragt 
onder dagteekening van 25 Mei 1849, N°. 1030, door wijlen den 
hoofdingenieur van den waterstaat A* de Oeus* 's Hertogenbosch, 
1839. 8vo. Met eene profilteekening. 

13. Onpartijdige beschouwing van een paar punten , betrekkelijk het 
geprojecteerd zoo veel geruchtmakende uitwaterings- en inundatie- 
kanaal van Grave naar Geertrui denberg, in Noord-Brabanjt, dooreen 
onpartijdige. Waalwijk, 1850. 8vo. 

14. Het waterschap van Grave naar den Amer, en het concept-reglement 
voor het bestuur van dien naam. Ëen antwoord van mr. JT. Tersfelt 
op een artikel in het dagblad de Nieuwe Noordbrabander van 14 
November 1854. 's Bosch, 1854. 8vo. 

15. Ylugtige blik op het schrift van mr. Versfelt over het waterschap 
van Grave naar den Amer , door IX. F. liassen, 's Hertogenbosch, 
1854. 8vo. 

16. Bijdrage, ten betooge van het onnatuurlijke en verderfelijke van 
het stelsel van wateropstuwing in Noord-Brabant , door M. Tan 
den Bogaard. Met een kaartje. Nijmegen, 1861. 8vo. 

17. Plan tot water vrij making van 's Hertogenbosch en een gedeelte 
der landen tusschen de Zuid- Willemsvaart en de rivier de Dommel, 
door A. Keurenaer. (Met eene kaart.) 's Hertogenbosch, 1877.8vo. 

18. Proeve over de verbetering van den afloop van het water, in de 
landstreek tusschen de Veluwsche en Utrechtsche bergheuvelen ge- 
legen , en de Geldersche vallei genaamd. Utrecht, 1832. 8vo. 

19. De verbetering der waterafleiding in de Geldersche vallei, in verband 
met de daarstelling eener kanaalvaart in deze landstreek , door den 
schrijver der proeven over den ouden loop der rivier de Eem, en 
over de verbetering dier vallei. (Tan Asch Tan l¥ijck.) Utrecht, 
1842. 8vo. Met kaart en pi. 

20. Verslag over den toestand der rivieren en afwateringen in hel 
Zutphensche , en ontwerpen tot verbetering van dien toestand (door 
W. €. A. ütarlng). Met eene kaart in 4 bladen. Zutphen, 1847. fol. 191 XXV 

21. Rapport, uitgebragt aan den dijkstool van het polderdistrict van 
den Boemelerwaard, boven den Meidijk, door de commissie tot 
onderzoek der beste middelen welke tot verbetering van den water- 
staat, in dit district moeten aangewend worden. 's Bosch, Amsterdam 
en Rotterdam, 4850. fol. 

22. Verslag over den toestand der waterlossing in de Geldersche Vallei, 
opgemaakt door de afdeeling Neder- Veluwe der Geldersche Maat- 
schappij van Landbouw. 4861. 8vo. 

(Medekleelingen en berigten der Geldersche Maatschappij van 

Landbouw. 4861. L) 

23. Eenige beschouwingen betrekkelijk den toestand van het polder- 
district Boemeier waard beneden den Meidijk. (Door A. Tan Os.) 
Gorinchem, 4864. 8vo. 

24 De verbetering van de gezamenlijke afwateringen in het Zutphensche. 
(Toegelicht met een kaart) door Ij* A. ReuTens. Arnhem, 4867. 8vo. 

25. Gewijzigd plan en begruoting der kosten tot verbetering der water- 
lossingen en inlating van rivierwater tot vruchtbaarmaking van de 
landen van het district van het rijk van Nijmegen en van Maas en 
Waal. (Door H. F. Fijnje.) Tiel, 4877. 8vo. Met plaat. 

26. Rapport over den waterstaatstoestand van het polderdistrict Veluwe 
en ontwerp eener verbeterde afwatering vanhetdistrict. Leiden, 4884. 
4to. Met atlas fol. 

27. Rapport over de ingekomen bezwaren tegen het ontwerp tot ver- 
betering der gecombineerde waterlossing van de polderdistrikten 
«het Rijk van Nijmegeni) en «Maas en Waab. Nijmegen, 4883. 4to. 

28. Ontwerp tot verbetering van de gecombineerde waterlossing van 
de polderdistricten «het Rijk van Nijmegen» en «Maas en Waalp. 
Ingezonden aan het bestuur van het waterschap 43 Januari 4883, 
door de ingenieurs «f. van Hasselt en de Montni^. Nijmegen, 
1883. 4to. Met kaarten. 

29. Ontwerp tot verbetering van den waterafvoer langs den Ouden 
IJssel en den Aastrang met inrichting van eerstgenoemden tot scheep- 
vaartkanaal , door de ingenieurs JT. Tan Hasselt en de Koning. 
Nijmegen, 4884. 4to. 

30. 4e en 2e Advijs van de heeren van Bronckhorst en Stalpart, 

op de bezwaren van de ingelanden en ingeêrfden op de Schermer, 
tegen de open gaten en sluizen aldaar, gedagteekend 9 November 
4544 en November 4545. 2 bdn. fol. 

(Naar authentieke copiën , in het archief der Uiiwaterende sluizen.) 

3l. Waterkrijg of missive, geschreven aen een particulier vriendt; 
over het sluyten van het water na de Haerlemmer-meeren ; het 
dammen van de Drecht en Goutse vaert. 4670. 8vo. 

^2. Waterkryghs-praetje, tusschen verscheyde persoenen; of derde missive XXV 192 

aan een particulier vriend ; waer in wort aangewesen 't Yervolgh van de 
waterkrygh ; en hoe dat Leyden en Amsterdam aen vers water konnen 
komen, door een liefhebber van 't gemeene beste. Amsterdam, 1670.8vo. 

33. Twee verhandelingen over de verbetering der ontlastinge van 
Rhijnlands boezemwater; en het project der doorgraavinge uit het 
Wijker-meir naa de Noord-Zee. Haarlem, 1772, 1773. 8vo. 

34. Zwarigheden en bedenkingen tegen het ontwerp van doorgravinge, 
omtrent het dorp Kat wijk- Bui ten tot in de Noord-Zee, voorgesteld 
als een middel ter ontlastinge der overtollige wateren van het Haer- 
lemsche Meer, door C. Redelykhetd* Amsterdam, 1772. 8vo. 

35. Derde verhandeling over de verbetering der ontlastinge van Rhijn- 
lands boezem- water; en het project der doorgraavinge uit het Wijker- 
meir naa de Noord-Zee, met aanmerkingen (daarop) vanden schrijver 
der tweede verhandelinge. Haarlem, 1773 Svo. 

36. Bedenkingen en aanmerkingen over den waterstaat van Rhijnland 
en over eene uitwatering te Catwijk, door A. P. Tirent* 'sGra- 
venhage, 1802. 8vo. 

37. Rapport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering te Catwyk 
aan Zee, gedaan in 1802, op last van dykrichter en hoogheemraaden 
van Rhynland , door F. UT* Conrad , A. Blanken JFz* en 
ü* K.ros. Met bijlaagen en kaarten en piaaten. Haarlem, 1803. fol. 

38. Extract uit het register der resolutiën van het Gedeputeerd bestuur 
van Holland, dd. 12 Maart 1804, houdende vaststelling eener concept- 
missive aan het Staats- Bewind der Bataafsche republiek , speciaal 
strekkende tot het doen eener fmantiêele voordragt , omtrent het 
daarstellen eener uitwatering, te Catwijk aan Zee. 8vo. 

39. Iets over het kanaal van Steenenhoek en over de weigering van 
de ingelanden der Nederbetuwe, om het hun opgelegde aandeel, in 
de kosten van dit kanaal , te betalen , door een' Nederbetuwenaar. 
'sGravenhage en Arasterdam, 1821. 8vo. 

40. Beschouwing van de Schie, in derzelver betrekking als boezem 
voor de ontlasting van de polder-landen , door «f* A. Scholten Hs» 
Met vier tabellen. Rotterdam, 1834. 8vo. 

41. Memorie over het al of niet voordeel i ge voor Delfland van eene 
uitwatering in de Noord-zee , te Scheveningen , door F. W* Conrad. 
'sGravenhage en Amsterdam, 1847. 8vo. Met tabellen. 

42. Iets betrekkelijk de regten der ingelanden van Rijnland op eene 
behoorlijke uitwatering , volgens vroegere oorkonden , en de over- 
eenkomst , gesloten met de Meer-commissie, den 19 Julij 1847, door 
mr. I. «f. Tan Hees van Berkel. 's Gravenhage , 1850. 8vo. 

•43. Rekest aan den Koning op den 27. December 1850 ingediend door 
ingelanden van de polders, onder Alphen gelegen , inhoudende beklag 
over den hoogen boezemstand, door de sluiting van het Haarlem- 
mermeer veroorzaakt. (Leyden , 1850.) 8vo. 198 XXV 

L De afscheiding der banna Landsmeer in het hoogheemraadschap 
Waterland van het NoordhoUandsch Kanaal , door mr. Jfm €^« A» 
Faber^ P. de Boer Pz. en A. Ooede Dz, Met twee kaartjes. 
Purmerende, 1873. fol. 

>. * Adres aan Z. Exc. den Minister van Binnehlandsche Zaken van 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland, betreffende de stichting 
eener nieuwe waterlozing te Katwijk, in het gemeen belang van het 
Noordzeekanaal en het Hoogheemraadschap Rijnland. Leiden, 
1876. 4to. 

3. Verzekering tegen overstrooming in Amsterdam; met een overzicht 
van boezemstanden in en om Amsterdam in \erband m^t het weder, 
door mr. ^« P« Amersfoordt. (Medegedeeld in het Algemeen 
Handelsblad van 1 Februarij 1880.) fol. 

7. Waterschappen in de provincie Utrecht, hunne grootte, zomer- 
peilen en bemaling, in 1883. Utrecht, 1884. 8vo. - 

3. Verslag over den tegenwoordigen toestand der afwatering in 
Twenthe en over de middelen om die te verbeteren ; opgemaakt naar 
de metingen van 1869 — 1871, die op last van de Staten van Overijssel 
zijn geschied, door T. «!• Sttel^les. Zwolle, 1872. 8vo. Met 
tabellen. 

d. Stukken betrekkelijk aan te brengen verbeteringen in den binnen- 
landschen waterstaat der provincie Vriesland. Leeuwarden, 1835. fol. 

d. Stukken, betrekkelijk aan te brengen verbeteringen indenbinnen- 
landschen waterstaat der provincie Vriesland. Herdrukt. Leeuwarden, 
1855. 8vo. 

1. Memorie omtrent den tegenwoordigen toestand van den binnen- 
landschen waterstaat in de provincie Friesland, met opgaaf der nog 
vereischt of nuttig geacht wordende verbeteringen aan de kanalen 
van algemeene afstrooming en scheepvaart. (Door C. ^. Bolten.) 
Leeuwarden, 1860. 8vo. 

'2. Verbetering van Frieslands water toestand. Beschouwingen over de 
beginselen en middelen, welke ten aanzien der afstrooming van het 
boezemwater dezer provincie vroeger bestonden, thans bestaan en 
nog gevolgd behoorden te worden, ten einde het, zooveel mogelijk, 
duurzaam meester te zijn ; door jhr. «f* A. liycHlama a IVyeholt. 
Met eene gekleurde kaart. Leeuwarden , 1869. 8vo. Met pi. 

% Iets over Frieslands waterstaat en landbouw. Beschouwingen over 
de rapporten en voorstellen tot verbetering van den stand van het 
boezemwater in de provincie Friesland; door jhr. J. A. liycklama 
a IVyeholt. Leeuwarden, 1871. 8vo. 

Sp. Memorie over den toestand van den binnenlandschen waterstaat 
der . provincie Friesland. (Door C* Brunings en P. Caland.) 
(Leeuwarden), 1871. 8vo. Met bijlagen. 

\^ xxy 19* 

55. Stukken betrekkelijk het ontwerp ter afsluiting Tan het Reitdiep, 
uitgegeven op last van gedeputeerde staten der provincie Groningen. 
Groningen, 1835« 8vo. 

56. British Guiana. — Report on the Boerisirie creek lock scheme, 
by H. Stccama. (Printed at the cRoyal Gazette».) 1879. foL 

57. British Guiana. — Report on the drainage of the Abary and west 
coast, Berbice, districts; by H. Siccania. 1879. (Ordered by the 
Gourt of policy to be printed.) Demerara, 1879. fol. 

58. Sul compimento delle opere di bonificazione e sulla definitiva rego- 
lazione 'delle acque nelleMaremme Toscane per AlfredoBaccartni 

(1872). Roma, 1873. fol. Met pi. 

59. Ing. €r. Cuppart. Gonsiderazioni suH' ordinamento dei c-onsorzi 
idraulici pei corsi d'acqua minori e special mente per quelli della 
pianura Pisana , con un* appendice sulle istituzioni idrauliche Olandesi. 
Pisa , 1880. 8vo. 

60. Ministère dei Lavori Pubblici. — Relazione sui servizi idraulici pel 
bienniol877 — 78, presentata dal Ministro dei Lavori Pubblici (Baccarini) 
nella tornata del 18 Marzo 1880 alla Camera dei Deputati. Roma, 
1880. 4to. 

61. Sugli elementi dai quali dipende la portata massima degli scoli. 
Osservazioni deir Ing. O* Cuppart. Con Tavola. Milano, 1882. 8vo. 
Met plaat. 

62. Anno 1880 — 81. Sistemazione idraulica del Comprensorio delle 
cinque Terre del Val d'Arno inferiore nella provincia di Firenze. — 
Sui lavori attualmente piü convenienti nello interesse delle Gomunitè 
di Fucecchio S. Gi*oce, Gastelfranco, S. Maria in Monte,e MontecalvoH. 
Relazione degli Ingegneri IVtccoU e Cuppart. San Miniato, 1882.4to. 

tXTT. 11* LANDBOUWKUITDB. (ONTGINKraö, BEyLOEIING, DBOOQh 

LEGGING, BEPLANTING, ENZ.) 

1. 1. Bekroonde beantwoording der vraag: Welken zijn de beste mid- 
delen, om onze landen, zoo hoogen als laagen, elk naar zijnen aart 
ten meesten voordeele aan te leggen*,f';door «f. lie Francq Taa 
Berkhey. 1763. M. pi. 

2. Verhandeling over den verbeterden landbouw der Brabanders 
en Vlamingen, door J. Tan Iperen. 

3. Korte verhandeling over den turf bouw en den wederaangroei 
van het veen, zooals die bijzonder in de Langstraat plaats heeft ^ 
door «f. Zetjlmans. 

4. Verhandeling over het navorschen en uitvinden der steenkoIoiQ, 
door J. de üteMtn. Uit het hoogd. vert. door P. Boddaearl. 
Met pi 195 XXVI 

5. Verhandeling over het nut der kruidkunde, tot voordeel onzer 
landen en landgenooten aangelegd, door D* Meese» Met vervolg. 

6. Eenige nasporingen aangaande de mosplanten, of ze zonder 
zaadlob of lobben, dan of ze met een of twee voorkomen, gelijk 
duizende andere gewassen, door D* Meese. Met pi. 

7. Beantwoording der vraag: Welke boomen, graanen, wortels en planten, 
ons noch bij aankweeking onbekend, zoude men met vrucht in ons land 
kunnen invoeren, enz., door JT. Basteren W« van Hazen. 1774. 

8. Beantwoording der vraag: Welke boomen, heesters en planten 
zijn er, behalven den helm en den sleedoorn, dewelke op de zand- 
duinen ter weeringe der zandverstuivinge kunnen geplant worden, 
enz., door «f. Le Francq Tan Berkhey, Daubenton , 
Iff. Dentan en IV. Meerburs* 1774—1776. 

9. Proeven omtrent het planten van moerbezieboomen , het op- 
voeden van zijdewormen en het aanwinnen van zijde, door UT. H* 
Tan Hasselt. 1776. Met pi. 

10. Verhandeling over een soort van appelboomen welken vrugten 
voortbrengen zonder te bloeijen, door E. P. Üiragernian. 

Een bnd. 8vo. 

(Uit de verhandelingen der Hollandsche Maatschappij van Weten- 
schappen bijeenverzameld.) 

Gedachten over den landbouw, en hoe de landman in ons vaderland 
bij de lage prijzen der tarwe kan blijven bestaan, door P. Pous. 
Middelburg, 1835. 8vo. 

Berekening van de zuivere inkomsten van eenen bouwman, welke 
eene bouwhoeve met land, van de beste soort, in gebruik heeft; 
alsmede eene aanwijzing, dat vele bouwhoeven even goed zonder 
als met braking bebouwd kunnen worden; waarbij eindelijk nog 
gevoegd is: het voordeelige, om het koolzaad in de schuur, in plaats 
van op het opene veld , te dorschen ; door C. I^eendertse Punt. 
Tweede verbeterde en vermeerderde druk. Dordrecht, 1844. 8vo. 
t. Beredeneerd overzigt der landbouwkundige schriften, betrekkelijk 
de provincie Noord-Braband , door dr. C. R. Hermans. (Uitge- 
geven door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Weten- 
schappen in Noord-Braband.) 'sHertogenbosch, 1845. 8vo. 
). Programmas en verslagen betreffende het vijfde, negende, tiende, 
elfde, veertiende, vier en twintigste, vijf en twintigste en zeven en 
twintigste Nederlandsch landhuishoudkundig congres. Leiden , Assen, 
*s Hertogenbosch , Maastricht , Winschoten , Arnhem , Groningen , 
Delft, 1850, 1854, 1855, 1856, 1859, 1870, 1871, 1873. 9 st. 8vo. 

Algemeen verslag wegens den staat van den landbouw in het 
Koningrijk der Nederlanden, gedurende 1842, 1846 — 1849 en 1859, 
opgemaakt door eene commissie uit de nederlandsche maatschappij 
ter bevordering . van nijverheid. Haarlem. 6 dln. 8vo. XXVI 196 

7. Verslag van den landbouw in Nederland, over 4838, 1859, 4861/62, 
4873—83. 'sGravenhage, 1860/83. 3 dln. 4to. en 13 dln. 8vo. 

8. Verslag over de landhuishoudkundige school te Groningen en het 
landbouwonderv^ijs in naburige rijken , door dr. W* C. H. Staring, 
uitgegeven op last van den Minister van Binneniandsche Zaken, 
's Gravenhage , 1861. 8vo. 

9. Verslag aan den Minister van Binneniandsche Zaken van de in 
Frankrijk genomen proeven met de methode van den heer O. Hooi- 
brink. (Vervolg van de verslagen, opgenomen in de Staats-courant 
van 23 Junij 1864.) Door W. ۥ H. Staring. Boekhorst, 1865. 8vo. 

10. Over den tegenwoordigen toestand van den landbouw op Java. 
Redevoering, uitgesproken in de afdeeling Groningen der Maat- 
schappij tot nut van den Javaan door den oud-directeur der open- 
bare werken in Nederlandsch-Indiê H. de Bruyn. Leiden, 4869. 8vo. 

11. Handleiding voor de Gou vernemen ts-koffiekultuur. Krachtens 's Gou- 
vemeraents Besluit, dd. 22 Februarij 1873, N^. 21, uitgegeven door 
de Nederlandsch-Indische Maatschappij van Nijverheid en Landbouw. 
Batavia, 1873. 8vo. 

42. Bevloeijing en drooglegging van bouwland en weiden. Antwoord 
van mr. «f. P« Amersfoordt op de vraag van den heer Tan 
Opstall. Haarlemmermeer 29 December 1875. (Bijvoegsel van het 
Nieuws van den Dag van 17 Januari 1876.) 

13. Vragen van de koninklijke engelsche commissie voor landbouw 
met de antwoorden gegeven op Badhoeve in Haarlemmermeer 1880; 
opgemaakt onder toezicht van mr. «f. P. Amersfoordt. fol. 

(Medegedeeld in het Maandblad voor Augustus 1880, N^. 8, der 
HoUandsche Maatschappij van Landbouw.) 

14. Prospectus de l'école théorique et pratique d'horticulture deGand, 
dirigée par !<• Tan Houtte. Gand, 1849. 8vo. 

45. Cours d'agriculture et d'hydraulique agricole, comprenant les prin- 
cipes généraux de Téconomie rurale et les divers travaux d'améliora- 
tion du régime des eaux dansrintérêtdeTagriculture, parSTadault 
de Baffon. Paris, 1853 — 1858. 3 dln. 4 bdn. 8vo. Met pi. en kaarten. 

16. Bulletin du congres international d'horticulture, qui a été réuni k 
Bruxelles, les 24, 25 et 26 Avril 1864. Gand, 1864. 8vo. Met plaat. 

17. Guide pratique d'agriculture générale, par A.CrObin. Paris,l 869.8vo. 

(Bibliothèque des professions industrielies et agricoles.) 

18. Société nationale d*agriculture de France. — Sur les études de 
geologie agronomique aux Etats-Unis et en particulier sur celles de 
M. G. H. Gook dans Ie New- Jersey par M. Delesse. Paris, 1880. 8vo. 

19. Société nationale d'agriculture de France. — Garte agronomique 
du département de Seine-et-Marne , par M. Oelesse. Paris, 1880. 
8vo. Met kaart. 197 XXVI 

20. The Viclorian {j^overnment prize essay. — Essay upon the agri- 
culture of Victoria , with reference to lts climate advantages , and 
the geological and chemical character of its soils etc. Illustrated 
by a plan of a model domain. By WiUiam Story. Melbonrne , 1861 . 
8to. Met kaart. 

21. Grundsatze zur Anfertigung richtiger Anschlage welche die Land<- 
Bauktinst in sich begreift ; von A. F. Triest*. Mit Knpfertafeln. 
Berlin, 1809—1815. 3 dln. 8vo. 

22. SuUe bonificazioni , risaie ed irrigazioni del regno dltalia. Milano, 
1865. 4to. Met pi 

23. Seneto del Regno. Relazione deir Ufficio centrale sul progetto 
di legge dMniziativa del senatore Torelll. Bonificamento delle regioni 
di malaria lungo Ie ferrovie d'Italia. Gomunicato al Senato nella 
tomata delF 11 gingno 1880. 4to. 

24. Indicagoes agricolas para os emigrantes que se derigirem ao Brazil 
pelo dr. !Nr. «f. MEorelra. Rio de Janeiro, 1875. (Alsmede in de 
engelsche taal.) 2 bdn. 8vo. Met een portret. 

25. Verhandeling over het toegangbaar maken van de duinvalleijen 
langs de kust van Holland, door mr. D. T. GeTers, bekroond 
en uitgegeven door de Maatschappij ter bevordering van den landbouw. 
Amsterdam, 1826. 8vo. 

26. De Peel en bedenkingen over denzelven. (Door P. IS. de la Court.) 
's Gravenhage , 1841. 8vo. Met kaart. 

27. Prospectus van de op te rigten maatschappij tot verveening en 
ontginning van woeste gronden onder den naam van Helena-veen 
in Noordbrabant en Limburg, 's Hertogenbosch , 1857. 8vo. Met kaart. 

28. Wat zal er worden van de Noord-Brabant-Limburgsche Peel? 
(Door «f. Tan de Griendt.]) 's Hertogenbosch , 1876. 8vo. Met 
kaart. 

29. Rapport k M. Ie ministre des travaux publics, sur Ie degré d'avan- 
cement et la coordination du projet de canalisation , d'irrigation et 
de défrichement des bruyères de la Gampine, par M. Kttmmer. 
Broxelles, 1840. 8yo. Met eene kaart. 

30. Défrichement des bruyères de la Gampine. Mémoire sur l'intervention 
projetée du gouvernement (par M. Kttmmer.]) Bruxelles, 1845. 
fol. Met pi. 

31. Défrichement des bruyères de la Gampine. Rapport è M. Ie ministre 
de l'intérieur sur les résultats obtenus k la suite de Tintervention 
de TEtat, pour la création des prairies irrigables dans la Gampine, 
pendant les années 1847 a 1849 inclusivement, par IJ. Kttmmer. 
Bruxelles, 1850. fol. Met pi. XXVI 198 

32. Défrichement des terrains incultes. (Exécution de la loi da '25 Mars 
1847.) Gompie rendu présenté par M. Ie ininistre derintériear ^la 
Ghambre des représentants (de Belgique). Bruxelles, 1850. fol. 
Met pi. 

33. Gréation de prairies irrigables et établissement d'une colonie agricole 
dans la Gampine. Rapport adressé è M. Ie ministre de rintérienr, 

■ sur les résultats obtenus, pendant Tannée 1850 inclusivement , a la 
suite de Tintervention de TÉtat par IJ. Kttmnier. Bruxelles, 
1851. lol. Met pi. 

34. De la culture du houblon dans les bruyères de Belgique et des 
Pays-Bas, par A. Mertens. Anvers, 1857. 8vo. 

35. Grédit pour les défrichemens. Proposition de M. Mertens. ^ 
Rapport de M. Damoulln. 1859. Anvers. 4to. 

36. Du delta du Rhone et de son amélioration, au moyen de la culture 
du riz, par H. Peut. Mémoire adressé k 1' Assemblee nationale. 
Paris, 1848. 8vo Met kaart. 

37. Mise en culture des ccMarismas de Lebrijai), en Espagne. Rapports 
explicatifs. 1876—1878. Avec une carte. Amsterdam , Février 1879. fol. 

38. Verhandeling over het nationaal gebruik der turf- ofhoutasschein 
Holland, door «f. Ie Francq Tan Berkhey. Amsterdam, 1779. 8vo. 

39. Verhandeling over de spagestoken landen , door L. JHeenderlnk. 
1784. 

Bericht wegens verscheide proeven tot het weer instandbrengen 
van nietswaardige landerijen, door «f. ETenblQ. 1784. 

Bericht van Cornelis Tan der Harst wegens zijn aanleg en 
bebouwing van woeste duinen. 1784. 

Bericht van A. Bogaardt wegens den aanleg van woeste duinen 
tot goede bouw- en weilanden verricht door L. Tan der Harst* 1784. 

Een bnd. 8vo. 

(Uit de Verhandelingen der Maatschappij ter bevordering van den 

landbouw.) 

40. Verhandeling over het planten van boomen binnen en rondom de 
steden door W. Tan BarneTeld en «f. F. Holler. Utrecht, 
1793. 8vo. 

41. België, een navol genswaardig voorbeeld voor Nederland, inde 
oprigting van Tandbouwscholen , ter verzorging en opleiding van de 
verwaarloosde behoeftige jeugd. Z. pi. en j. 4to. 

42. Verslagen van den staat der land huishoudkundige school te Groningen 
in de jaren 1859, 1861—1864. Groningen , 1860—1864. 4 st. 8vo. 

43. De kinakultuur op Java , op het einde van het jaar 1859. Kort 
beschreven door Fr. «funghuhn en «f. £. de Try. Batavia, 
1860. 8vo. Met plaat. 

44. Landbouw-onderwijs. Opmerkingen naar aanleiding van het ontwerp 199 XXVI van wet tot regeHng van het middelbaar onderwijs, door «f. 
Snellen. Leiden , 1862. 8vo. 

45. Over de biezen en over het riet, door H. £• Tersehoor Tan 
Sleeuw^yk. Z. pi. en j. 4to. 

46. Weekblad van Haarlemmermeer van 24 en 31 Mei 1867, waarin 
twee opstellen van mr. «f. P. Amersfoordt over de Dienstkar 
en Geeren ploegen, fol. 

47. Extract uit het rapport van het landbouw-echeikundig onderzoek 
van den bodem van den voormaligen IJboezem, voor wat betreft 
den Houtrakpolder , drooggemaakt door de Amsterdamsche kanaal- 
maatschappij. Amsterdam, 1873. 8vo. Met pi. en tabellen. 

48. Rapport van het landbouw-scheikundig onderzoek van den bodem 
der polders I en II , gelegen in het voormalig Wijkermeer en den 
IJboezem, en drooggemaakt door de Amsterdamsche kanaal- 
maatschappij. Amsterdam , 1873. 8vo. Met pi. en tabellen. 

49. liternur en de Bruyn Kops. Resultaten der proefnemingen 
met poudrette bereiding te Dordrecht. Amsterdam , 1876' 8vo. 

50. De Djati-bosschen op Java , hunne natuur , verspreiding , geschie- 
denis en exploitatie, door «f. W. H. Cordes. Batavia, 1881. 8vo. 
Met pi. , photographiên en kaarten. 

51. De la culture au plantoir mécanique et au rayonneur-sarcloir. 
Suivie d'une instruction pratique sur l'emploi de ces Instruments , 
par H. Ie Dcicte. Bruxelles, 1854. 8vo. Met fig. 

52. Rapports de M. Alex. Adam sur Temploi dans les dunes de 
Gondette et de St.-Etienne des graines de pin , de Ier Juillet 1864 
— 30 Juin 1866. Arras, 1865,1866. 2 st. 8vo. 

53. Guide pratique de la culture du saule et de son emploi en 
agriculture, par M. «f. P. «f. Koltz. Paris, (1867). 8vo. Met fig. 
in den tekst. 

(Bibliothèque des professions industrielles et agrlcoles.) 

54. Le grenier conservateur de M. Pavy. Rapport extrait des Annales 
de la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire, de Février 1873. (Par 
£• Damourette.) 8vo. Met pi. 

55. *Le sel en agriculture, Absorption plus complete des engrais, 
amélioration des fourrages , assimilation plus active des aliments, par 
P. Bortter. Expériences concluantes. Sixième édition. Bruxelles, 
1874. 8vo. 

56. *Galcaire k nitrification, production naturelle de nitrate pour Pagricul- 
ture matière fertilisante , par P. Bortier. Troisième édition. 
Bruxelles, 1874. 8vo. Met plaat. 

^7. La dynamite en agriculture par Cr. de Hantm. (Extrait du 
Journal de TAgriculture. TÓme IV de 1877 et tome Ier de 1878.) 
Paris. 8vo. XXVI 200 

58. Prize portable agricultural implements and machines, manafactnred 
by Clayton, Shuttlew^orth A Co. Lincoln, 1851. 8vo. Met af b. 

59. A farmer's vacation by George £• Waring Jr., of Ogden 
farm. Reprinted (with additions) from Scribner's Monthly. lUustrated. 
Boston, 1876. 8vo. 

60. Niederlandisch-Meltray , Ackerbau-Golonie bei Zütphen, fursittlich 
verwahrloste Kinder, deren Gründung, innere Einrichtung tind Erzie- 
hungssystem , nebst einem Anhange , enthaltend die Rede des Direcktors 
obiger Anstalt, Hm. W. H. Suringar, gehalten in der XVII. 
Versammlung deutscher Land- und Forst wirthe in Gleve. Aus dem 
Französischen übersetzt. Zweite Auflage. Frankfurtam Main, (1855.) 8vo. 

61. Beretning om Ladegaardsöens hovedgaard for 1862 og 1863. Udgivet 
af Bestyreren. Ghristiania, 1865. 4to. Met fig. en kaart. 

62. De middelen tot het door besproeijing vruchtbaar maken van heide- en 
andere woeste gronden, in verband beschouwd met de kanalisatie 
in Dreiithe. Door A. Kommer» Pz. Assen, 1849. 8yo. Met kaart. 

63. De Belgische Kempen, door Willem Staring. Arnhem, 1850. 
8vo. Met kaarten. 

64. Handleiding tot het vloeijen van hooilanden voor Nederland (door 
Willem Staring). Uitgegeven door de Geldersche maatschappij 
van landbouw. Tweede druk. Arnhem, 1851. 8vo. Met fig. 

65. Proeve om door waterbesproeijing woeste gronden in cultuur te 
brengen, door A. Kommers Pz. Met kaart en plaat. Zutphen, 
1854. 8vo. 

66. Prospectus en concept-statuten eener op te rigtene naamlooze maat- 
schappij, tot den aanleg en exploitatie van een scheepvaartkanaal in 
Noord-Braband , van het bevaarbare gedeelte der rivier de Donge 
tot aan de stad tilburg, met eenen zijtak naar Riel, in verband met 
den aanleg van kunst- of vloeiweiden. Amsterdam, 1856. 8vo. Met kaart. 

67. Rapport over de irrigatien in Nederland , van W. IV. Clermont) 
S. Tan Rollen en WlUemi Staring, door laatstgenoemde 
uitgebragt op het 12de landhuishoudkundig congres, te Deventer, 
in 1857. 8vo. Met pi. 

68. Iets over de hoeveelheid water benoodigd tot bevloeijing van 
velden , bestemd voor de verbouwing van rijst in de tropische ge- 
westen , meer in het bijzonder op Java , door W. Kraft. 8vo. 

(Overgedrukt uit het Tijdschrift voor Nijverheid in Nederlandsch 

Indië, deel VI, 1860.) 

69. Maatschappij tot nut van Javaan. Voorstel tot het aanleggen van 
irrigatiewerken in Demak en Grobogan (door H. de llrayn). Z. pi* 
en j. 8vo. 

70. Beschouwingen over den invloed van het water tot vruchtbaa^ 
making der landen (door H. F. Fgnje.) Tiel, 1877. 8vo. Met 201 XXTI 

71. Rapport è M. Teisseire, sur les cours d'eau du département du 
Var et sur les moyens d'augmenter les irrigations , par M. Bosc 
Draguignan, 1845. 8vo. 

72. Ministère de l'Intérieur. Service des travaux d'irri gation. Flandre 
occidentale. Travaux préparatoires k Tirrigation sous les communes 
de Ruddervoorde , Swevezeele et Lichtervelde. Dévis et cahier des 
charges. Bruxelles , (1848.) fol. 

73. De rirrigation, de son influence sur Tagriculture et des moyens 
d'y pourvoir; avec description d*une maniere de barrer les eaux 
courantes, en déversoir a chassis- dormants, et d'en éléver Ie niveau, 
applicable lè oü toute autre maniere est impossible , par J. A* 
Krajenbrink. Avec planches. Batavia , 1851. 4to. 

74. Ministère de Tlntérieur. Irrigations de la Campine. Rapport sur 
les travaux de Texercice 1853 — 1854, par M. MEagis. Bruxelles, 
1855. 4to. 

75. Traite pratique de Pirrigation des prairies, par J. KeelholT. 
Avec atlas. Bruxelles , 1856. 2 dln. 8vo. 

76. * De Futilisation des eaux d'égout en Angleterre, Londres et Paris, 
par A. Ronna. (Extrait de la Revue universelle des mines, etc.) 
Paris et Liége, 1866. 8vo. Met pi. 

77. Préfecture de la Seine. Assainissement de Ia Seine, épuration et 
utilisation des eaux d'égoüt. Rapport de la commission d'enquête de 
la Seine sur Favant-projet d'un canal d'irrigation de Clichy k la 
forêt de Saint-Germain. Paris, 1876. 8vo. Met pi. 

78. * Die Spüljauchenrieselung. Kritische Beitrage betreffend die Theorie der 
Spüljauchenrieselung nach Prof. Dr. Dttnkelberi^ von Alexander 
MEflUer und die Spüljauchenrieselung bei Danzig von B. Schw^eder« 
Berlin , 1875. 8vo. 

79. * Bericht an den Tit. Stadtrath von Zürich über den Besuch einar 
Anzahl Berieselungsanlagen in England und Paris, nebst sachbezugli- 
chen Yorschlagen für Zürich von A. Bflrkli-Ziegler und 
A. Hafter. Zürich, 1875. 8vo. Met plaat. 

80. *Die Technik der Berieselung mit stadtischem Canal wasser, seine 
Reinigung und Yerwerthung , von Professor Dr. Dttnkelberg* 
Bonn, 1876. 8vo. 

81. Over de drainage. (Waterafleiding door buizen onder den grond.) 
Eene bijdrage door A. Ton D. Naar het hoogduitsch door R. A. C« S* 
'sGravenhage, 1850. 8vo. Met fig. 

82. Report on drain-tiles and drainage. By J. Parkes. London, 
1843. 8vo. 

83. Ministère de Tlntérieur. 3me Rapport sur les opérations de drainage 
enireprises en Belgique. (Par «f. jLeclere.)BruxeIles, 1852.4to.Met pi. XXVI 202 

84. Defricbement des terrains incultcs. Drainage. (Exécution de Ia Joi 
du 25 Mars 1847 en de la loi du 6 Juin 1851.) Compte rendu pré- 
senté par M. Ie ministre de i'intérieur k la Ghambre des représentants 
(de* Belgique) 1853. fol. Met pi. 

85. *Rudimentary treatise on the drainage of districts and lands, by 
Cr. Drysdale Dempsey. Third edition. London, 1859, 8vo. 2), WEGEN EN BRUGGEN. 

.VII. 1. WEGEN, UITGEZONDERD SPOORWEGEN. 

1. Omstandige beschrijving van het begin , de voortzetting en den 
tegen woordi gen staat van den weg onder de rivier de Teems te 
Londen. Uit echte bronnen verzameld , door H. Felthani Orton. 
Uit het engelsch vertaald. Met eene af beelding. Amsterdam, 1827. 8vo. 

2. Gedachten over het aanleggen van kunstwegen zonder tolheffing. 
(Door C. V. PanhuysO Z. pi. 1851. 8vo. 

3. *De verbetering der wegen van en naar het Centraal- Spoorwegstation 
te Amsterdam. Met een kaartje. Door A. L. Tan Crendt. Amsterdam, 
1872. 8vo. 

4. Traite de la construction des chemins. Nouvelle édition. Par 
Gautler. Paris, 1750. 8vo. Met pi. 

5. Projet de canal et de chemins de fer pour Ie transport des pavés 
k Paris, précédé d'un tableau des progrès de la dépense dupavéde 
Paris pendant les deux derniers siècles, par Ch. «f os. JHinard. 
Paris, 1826. 4to. Met pi. 

6. Gompagnie du pont sous la Tamise , commencé ie 24 Juin 1824. 
Bruxelles, 1827. 8vo. Met plaat. 

7. Gours de construction k Tusage de l'lnstitut des Ingénieurs des 
voies de communication. St. Petersbourg, 1827. fol. Met pi. 

8. Mémoire sur les chaussées vicinales, et sur les moyens d'en completer 
Ie développement dans la province de la Flandre oriëntale, par H. T. 
Gand, 1829. 8vo. Met tabellen. 

9. Notice sur Tamélioration des chaussées en cailloutis, des accotemens 
des routes , et des chemins en terre, par A. R» PolonceMk 
Paris , 1834. 4to. Met pi. 

10. Tables nouvelles pour abréger divers calculs relatifs aux projets 
de routes particulièrement les calculs des terrasses et des plans 
parcellaires, par L. Laiamie. Paris, 1838. 4to. 

11. Essai d'un traite sur Tentretien des routes en empierrement, par 
Berthanlt-Dacreax. Paris, 1841. 2 dln. één hand. 8vo. ao3 XXVH 

2 Mémoire sur Ie rouleau compresseur et sur son emploi pouraffer- 
mir les empierrements neufs et de réparation des chaussées , par 
Ch. H. Schattenmanii. Deuxième édition. Strasbotirg , 1842. 
8yo. Met plaat. 

). Mémoire sur les expériences de cylindrage de chaussées en empierre- 
ments , faits a Paris et dans Ie département de la Seine , par C H. 
Schattenmanii. Paris, 1844. 8vo. 

k Etudes sur les chaussées empierrées. Manuel d'entretien de ces 
chaussées, par M. F. Talles. Paris, 1855. 8vo. 

>. Report of the superintendent of the Sutro Tunnel Gompany for 
the year ending November 30, 4872, together with detailed reports 
from the heads of Departments. (London), 1873. 8vo. Met pi. 
en figuren. 

>. Aus Erfahrungen gesammleter theoretisch-praktischer Unterricht 
in dem Strasen- und Brückenbau. Mit neun Kupfertafeln. Zweibrüc- 
ken, 1786. 4to. 

7. Gemeinfassliche durchaus auf Erfahrung gegründete Anieitung zum 
Strassen- und Brückenbau , nebst einem Anhange über die Gautheysche 
Brückenbaukunde, von dr. K.. C Langsdorf. Mit XXII. Kupfer- 
tafeln. Mannheim und Heidelberg, 1817. 8vo. Met atlas, langw form. 

B. Theoretisch-praktische Strassenbaukunde von C F. Wiebeking. 
Mit lünf Kupfertafeln. Sulzbach , 1808. 8vo. 

}. Leitfaden zur Anlage und Unterhaltung der Landstrassen , sowie 
zur Beurtheilung der Kosten, Vehikeln, und Frequenz dieser 
Gommunicationen , von I. C. To|^ellus Steenstrap. Mit 10 
lithographirten Tafeln. Gopenhagen , 1843. 4to. 

(De platen ont breken. > 

1 * Der Unterseeische Tunnel zwischen England und Frankreich vom 
geologischen, technischen- und finanzieller Standpunkte beleuchtet 
von £• A. Ton Hesse. Mit zwei Karten und einer Tafel Abbil- 
dungen. Leipzig, 1875. 8vo. 

1. Die Strassen der Schweiz. Gedrangte Darstel lung ihrer historischen 
Entwicklung und ihres gegenwartigen Bestandes mit einem Anhang: 
Ueber das schweizerische Postwesen, von S. BaTier. Mit 23 
Tafeln. Zurich , 1878. 4to. 

2. Handbuch des gesammten Strassenbaues in Stadten. Zum practischen 
Gebrauche für Ingenieure u. stadtische Behörden sowie zum Selbst- 
studium für Studirende des Wegebaues. Von Richard Krflger. 
Mit 171 Holzschnitten und vielen Tabellen. Jena, 1881. 8vo. 

3. Die Asphalt-Strassen. Beschafifung der Rohmaterialien , Bau der 
Fahrdamme und Fusswege. Reinigung und Reparatur der Asphalt- 
Strassen mit allen Hülfsgeratschaften pp. von,E.Dietrich. Berlin, 
1882. 8vo. Met houtsneden. XXVIII 204 

24. Ministro dei lavori pubblici. Relazione sulle strade comunali obbli- 
gatorie per 1'anno 1871 presentata alla camera dei deputati dal mi- 
nistro dei lavori pubblici Devincenzi hella seduta del 27 Apnle1872 
in esecuzione delFarticolo 16 della legge del 30 Agosto 1868. N**. 1603. 
Volumen I, II , III. Roma, 1872. 3 dln. langw. 4to. Met kaarten. 

2. SPOORWEGEN. 

VUL a. Aanleg. 

1. Handboek voor de kennis van spoorv^egen, bevattende de beschrijving 
van de laatste verbeteringen en uitvindingen tot de spoorwegen be- 
trekking hebbende. Met acht platen en eene kaart. Amsterdam,1849.8vo. 

2. Beknopte handleiding tot de kennis der spoorwegen en het voor- 
naamste wat daartoe betrekking heeft. Vrij bewerktnaar Ton Webers 
aSchule des £isenbahnwesensx> en andere elementaire geschriften, 
door mr. «f. jL. de Bruyn Kops. Met platen. Amsterdam, (1863). 
2 bdn. 8vo. 

3. Handleiding tot de kennis van ijzeren spoorwegen bij hetbataillon 
mineurs en sappeurs, door A. E. André de la Porte. Breda, 
1868. 8vo. Met pi. 

4. Traite pratique sur les chemins en fer et sur les voitures destinées 
è les parcourir, par Th. Tred gold , traduit de Tanglais, par 
T. DuTerne. Paris, 1826. 8vo. Met pi. 

5. Becherches sur les rails et leurs supports. Extrait des ouvrages 
anglais de P. Barloir et ST. Wood, suivi de la description des 
rails et des coussinets employés sur les principaux chemins de fer 
d'Europe et d'Amérique , etc. par E. Loeard. Paris, 1853. 8to. 
Met atlas. 4to. 

6. Notions générales sur les chemins de fer. Statistique, histoire^ 
exploitation , accidents , organisation des compagnies, etc. suivises des 
biographies de Cugnot , Héguln et Creorge Stephenson et 
d'une bibliographie raisonnée, par A. Perdonnet. Paris, (1859.) 8vo. 

7. Traite élémentaire des chemins de fer, par Aug. Perdoanei* 
Troisième édition. Paris , 1865. 4 dln. 8vo. Met pi. en portretten. 

8. Mémoire sur Ie pont-viaduc du Point-du-Jour et sur les ouvrages 
d'art de la section du chemin de ter de ceinture comprise entre 
Auteuil et Javel, par M. Bassomplerre-Heirrlii et M. de 
TlUlers du Terrage. Paris, 1870. 8vo. Met pi. 

9. Société des forges de la Providence è Marchienne, prés de Charleroi 
(Belgique). Voie métallique. Système Hllf. Liége, 4877. 4to. Metpla^. 

10. Note sur la maniere de se comporter des voies Hilf et des voies 
sur traverses mé,talliques établies dans la province de Luxembourg, 
par M. €r. Braet. 205 xxvm 

Note sur les moyens de prévenir les amoDcelleiiients de neige , 
par M. Cr. Braet. Met. plaat. 

Étude sur la résistance des murs armés de contreforts , par M. 
O. Braet. (1882.) 3 stuks. fol. 

About railways, by WiUlant Chambers» London and Ëdin- 

burgh, (1865.) 8vo. Met fig. 
l. Memorandum as to the principlesinvolved in JHallet's patent iron 

buckled plate elastic permanent may. London , 1868. 8vo. Met fig. 
). Angle-iron railway construction and equipment company. American 

system. Chicago, (1873, 1874). 2 st. 8vo. Met fig. 

L Theoretische und praktische Anleitung zum Nivelliren und zu andern 
damit verwandten, beim Ëisenbahnbau vorkommenden geometrischen 
Arbeiten, von S. Stampfer. Yierte Auflage. Mit drei Kupfertafeln. 
Wien , 1858. 8vo. 

j. Eisenbahn-Oberbau. Ueber Constructionen an Weichen und Kreu- 
zungen , ausgeführt bei der österreichischen Nord-Westbahn, von 
W. Hohenegger. (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift des österr. 
Ingenieur- und Architekten- Vereines. Jahrgang 1872. VIII. Heft.) Mit 
sechs Tafeln. Wien , 1872. fol. 

3. Neuer patentirter Schienenbieg-Apparat von E. Schrabetz. 
Wien , 1872. 8vo. Met plaat. 

7. Herzspitz-Modell-Sammlung von Ganz & Gomp. Ëisengiesserei & 
Maschinen-Fabriks-Actien-Gesellschaft in Of en und Ratibor. Pest, 1872. 
fol. Met plaat. 

8. Eisenbahn-Unter-und Oberbau. Drei Bande mit 293 Holzschnitten und 

19 lith. Tafeln. Bericht von Franz Rziha. (Officieller Ausstel- 

lungs-Bericht herausgegeben durch die General- Direction der Weltaus- 

stellung. 1873.) Wien, 1876, 1877. 2 bdn. 8vo. Met pi. en fig. in 

den tekst. 

(De derde band ontbreekt.) 

19. sfeVortrage über Ëisenbahnbau am Polytechnikum zu Aachen, von 
A. Ton KaTen. 20 Tafeln Skizzen enthaltend Disposition von 
Bruecken und practische Details. Zum Gebrauche bei den U bungen 
im Projectiren von Eisenbahnen für die Polytechniker gedruckt. 
Zweiter Abdruck. Aachen, 1874. langw. fol. 

d. HeVortrage über Ëisenbahnbau am Polytechnikum zu Aachen von 
A. Ton KaTcn. V. 37 Tafeln Ërdarbeiten bei Eisenbahnen. Aachen, 
1877. langw. fol. 

t. *Vortrage über Ëisenbahnbau am Polytechnikum zu Aachen. VI. 
Kurze Anleitung zum Projectiren von Eisenbahnen von A. TonKaTen* 
Mit 3 Figurentafeln. Aachen , 1878. 8vo. i xxvni 206 

22. Handbuch för specielle Ëisenbahn-Technik tinter Mitwirkung von 
Fach genossen herausgegeben von CSdmand Heusinger Ton 

Waldegg. Erster Band. Der Eisehbahnbau. Zweiter Band Der Eisen- 
bahn-Wagenbau in seinem ganzen Umfang. Dritter Band. Der Loco- 
motivbau. Vierter Band. Die Technik des Betriebes mit Signalwesen 
und Werkstatteneinrichtung. Leipzig, 1874—1877. 4 dbi. 8vo. Met 
figuren in den tekst en 4 deelen pi. 

23. Der eiseme Oberbau— System Hilf— für Eisenbahn-Geleise. Technisch 
und finnnziell eingehend erörtert von INE. Hilf. Mit YI Figuren taf ein, 
Zeicbnungen im Text und II Tabellen. Wiesbaden, 1876. 8vo. 

24. * Theorie und Anleitung zur practischen Ausiührung der rationellen 
Inhalts-Berechnung bei den Erdbauten , besonders der Eisenbahnen 
von Entanuel TonDambrow^skl. Mit 11 lithographirten Tafeln. 
Leipzig, 1876. 8vo. 

25. * Yoi*trage über Eisenbahnbau , gehalten an verschiedenen deutschen 
polytechnischen Schulen, begonnen von dr. £• Winkler. Fünftes 
Heft. cUnterbau.D Dritte Auflage. Mit 275 Holzschnitten und 5 Tafeln 
in Farbendruck. Prag, 1877. 8vo. 

26. *Der einspurige Zwillings tunnel seine Bedeuting im Eisenbahnbau 
und seine Ausführung, von H. Crrandjean und R. WtUiains. 
Mit 9 lithogr. Tafeln. Zürich, 1878. 8vo. 

27 * Musterconstructionen tür Eisenbabn-Baii, herausgegeben von CS.Heu- 
singer TOn Waldegg* 1 . Band. 3. Lieferung. 2. Halfle. Hannover, 
1880. fol Met pi. 

28. Die Rutschungen und Beschadigungen der Bosch ungen der Erd- 
bauten bei Eisenbahnen und Strassen und die zur Sicherung und 
Reparatur angewendeten Mittel, von A. t« ILaTen. Mit eingeheftetem 
Atlas von 21 Tafeln. Wiesbaden , 1883. 4to. 

29. Bedenkingen over den ijzeren spoorweg van Amsterdam naar Keulen, 
in antwoord op het werkje: De IJzeren spoorweg van Amsterdam 
naar Keulen verdedigd, benevens andere bijdragen tot de gedachten 
over den handel. Tweede stuk. Delft, 1834. 8vo. 

30. Iets over het nut der ijzeren wegen voor Nederland , door mr. 
D. Donker Curtias. 'sGravenhage, 1837. 

Een woord van mr. D. Donker Curtlus, over de vraag door 
wien de ijzeren wegen moeten worden aangelegd en geëxploiteerde 
'sGravenhage, 1838. 

Korte beschouwing van het , door den ingenieur W. C Brade . 
uitgegeven prospectus van een ijzeren spoorweg van Amsterdai 
naar Rotterdam. Amsterdam, 1835. 

Stoomwagens op gewone wegen, als algemeen vervoermiddfe.' 
mogelijk, nuttig en voordeelig voor Nederland, door A. Crordo- 
Met eene plaat. 'sGravenhage, 1838. 207 xxTin 

Iets over de spoorwegen en de stoom wagens op gewone wegen, 
door A. Crordon. Met eene plaat, 's Gravenhage, 1837. 

Recherches sur les chemins de fer. 

De ijzerbanen, beschouwd als de voornaamste materiele middelen, 
ter bevestiging van den vrede in Europa enz. Yrijgevolgd naar 
het fransch van M. CheTAlier. Rotterdam , 1 838. 

De stoomwegen door A. F. Bouricius. Arnhem, 1837. 

Die Eisenbahnen und deren Aktionare in ihrem Yerhaltniss znm 
Staat, von D. Hansemann. Leipzig u. Halle, 1837. Met eene 
kaart. 

Bericht des Gomité's fur Eisenbahne im Groszherzogthum Baden 
an das Groszh. Ministérium des Innern. Karlsruhe, 1837. 

Preussens wichtigste Eisenbahn-Frage , von D. Hansemanii. 
Leipzig u. Halle, 1837. 

Eén bnd. 8vo. 

31. Bedenkingen omtrent het Koninklijk besluit van 8 October 1845, 
bepalende de spoorwijdte voor alle binnenlandsche spoorwegen. 
Amsterdam, 1845. 8vo. 

32. Beschrijving van de drie eerste sectien van den Hoilandschen 
IJzeren Spoorweg. (Door F. W. Conrad») 8vo. 

33. Eenige beschouwingen over het doelmatige tot het daarstellen van 
een spoorweg, uit de hoofdstad van Zeeland, door de provinciën 
Noord-Braband en Limburg , door D. Dronkers. Met een kaartje. 
Middelburg, 1845. 8vo. 

34. -IJzeren spoorweg van Vlissingen en Middelburg op Venlo en 
Maastricht, door D* Dronkers. Middelburg, 1846. 8vo. 

(De daarbij behoorende kaart ontbreekt.) 

35. Beschouwing van den Zeeuwsch-Duitschen spoorweg verbindende 
den mond der Schelde met de Maas en den Rijn, van Vlissingen 
naar Maastricht met bijgevoegde statistieke tabellen, alsmede de 
rapporten der engelsche en nederlandsche ingenieurs. Middelburg, 
1846. 8vo. Met eene kaart. 

^- Rapport omtrent de onteigeningen ten behoeve der IVe sectie van 
den Hoilandschen spoorweg, zijnde het gedeelte tusschen 's Graven- 
hage en Rotterdam , door F. W. Conrad* 's Gravenhage en 
Amsterdam, 1847. 8vo. 

^'' Beschrijving van het hulpspoor nabij Delft in de IVe sectie van 
den spoorweg van Amsterdam naar Rotterdam, door F. W. Conrad* 
's Gravenhage , 1847. 8vo. Met plaat. 

^ - Memorie over de spoorwijdte der ijzeren wegen, door jL. «f* A. 
"▼an der Kun. 's Gravenhage , 1847. 8vo. Met pi. 

Mémoire sur ie chemin de fer Hollando-Belge de Liége a Utrecht 
|>ar Maestricht et Bois-le-Duc. Section de Liége a Maestricht. (Par 
li. RoHteO Liége, 1854. 4to. Met kaarten. 9 1 ^ xxvm 208 

40. Spoorwegen in Nederland, door A. lilmons* Delft, 1855. 8vo. 

41. Bedenkingen over de rigting van den spoorweg in Friesland, 
Groningen en Drenthe, door mr. L. Oldenhais Crratanta. 
Assen, 1855. 8vo. 

42. De Nederlandsch-fielgische-Luiksch-Limburgsche spoorweg. Ver- 
eenigd ontwerp van «f. P. Bredlus en F. de Bruyne en 
1<« Houtain A Cie. Dordrecht, 1857. 8vo. Met kaart. 

43. De Nederlandsch-Belgische-Luiksch-Limburgsche spoorweg. Yer- 
eenigd ontwerp van «f. P. Bredius en F. de Bruyne en 
jL. Houtain A Co. Naschrift. Dordrecht, 1857. 8vo. 

44. Memorie over de noodzakelijke spoorwegen in Nederland en de 
wijze om het kapitaal tot aanleg en exploitatie te vinden, door 
P. A. Beuchlin, £. H. Mol en L. A. J. Jl¥. Sloet. 
(Arnhem , 1857.) 8vo. 

45. Concept-voorstel aan de raden der gemeenten Arnhem, Zutphen, 
Deventer, Zwolle en Kampen , betrekkelijk den aanleg en de exploitatie 
van spoorwegen in de noordelijke en oostelijke gedeelten des Rijks, 
met memorie van toelichting. (Zwolle en Deventer , 1857 en 
1858.) 8vo. 

46. Aanvrage van concessie tot het aanleggen van spoorwegen in 
de noord- en noordoostelijke provinciën van Nederland. (Door 
de Brouw^er Tan HogendorpO 'sGravenhage, 1858. 8vo. 

47. INE. de Brouw^er Tan Hogendorp. Ëenige teregtwijzingen 
betredende mijne aanvrage tot concessie der noord- en noordooster- 
spoorwegen. ('sGravenhage, 1858.) 8vo. , 

48. Adres aan den Koning en memorie over den aanleg en de exploitatie 
der zuider-spoor wegen ter verbinding van Rotterdam en Vlissingen 
met den linker Rhijnoever en Maastricht, met de latere uitvoering 
en exploitatie van den spoorweg van Arnhem tot ^s Uertogenboscb 
en van Tilburg tot de Belgische grenzen in de rigting van Tumhoat 
('sGravenhage, 1858.) 8vo. Met kaart. 

49. De Nederlandsche spoorwegen, door Cr. H. Tan Soest. 'sGra- 
venhage, 1858. 8vo. ' 

50. Adres aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en 
aan den Minister van Binnen landsche Zaken van het bestuur der 
gemeente Nijmegen, ter bevordering van de belangen der gemeente 
bij den aanleg van spoorwegen in Nederland (Nijmegen , 1858.) 8vo. 

51. Verzoekschriften omtrent den aanleg van spoorwegen, aan Z. M. 
den Koning en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ingediend 
door E. «f. H. Buil. 's Gravenhage , 1858. 8vo. 

52. Op welke wijze kan een goed spoorwegnet in Nederland tot stand 
komen? Amsterdam, 1858. 8vo. Met eene kaart. 

53. Hoe krijgen wij spoorwegen? (door A. F. Jongstra.) 1858. 8to. 

(Overgedrukt uit de Provinciale Friesche Courant.) m xxvm 

54. Spoorwegen in Nederland, door «f. d. L. Met eene kaart. Arnhem , 
1858. 8vo. 

55. Nadere memorie over de noodzakelijke spoorwegen in Nederland 
en de wijze om het kapitaal tot aanleg en exploitatie te vinden, 
door P. A. Reachlin , E. H. Kol en L. A. «f. W. Sloet. 
(Arnhem, 1858.) 8vo. 

56. Spoorwegen in Oost-Nederland. Verslag aan den raad der gemeente 
Zwolle, tot toelichting van het voorstel der Zwolsche spoorweg- 
commissie, aan de raden der gemeenten Arnhem, Zutphen, Deventer, 
Zwolle en Kampen. Met een kaartje en zeven tabellen. Zwolle, 1858. 8vo. 

57. Verslag aan de gemeenteraden van Arnhem, Zutphen, Deventer, 
Olst, Wijhe, Zwolle en Kampen, over den uitslag der opmetingen 
voor spoorwegen; met eenige opmerkingen over het verband tusschen 
land- en waterwegen in oostelijk Nederland door T. «f. ütlel^es. 
Zwolle, 1858, 8vo. Met kaarten. 

58. Kort betoog over de noodzakelijkheid van den aanleg van meerdere 
spoorwegen in Nederland, door jhr. P. Opperdoes Alei>FJ(|ii* 
Hoorn, 1858. 8vo. 

59. Ëenige bedenkingen tegen de b*estrijding der spoorweg-concessie 
van de heeren Sloet en Reuchlin, door 91. SimonCrZ. Leeuwarden $ 
1858. 8vo. 

60. Bijdrage tot de kennis van het belang der nederlandsche spoor- 
wegen, door «f. Cr.W. Fijnje. Met bijlagen. Dordrecht, 1858.2st.8vo. 

61. Iets tegen iets in de bijdrage van den heer ingenieur «f. Cr. W« 
Fffi^ie, betrekkelijk de Nederlandsche spoorwegen. Amsterdam 

1858. 8vo. 

62. Les chemins de fer néerlandais. Lettre è son excellence Monsieur 
Ie Ministre des Finances (Octobre 1857) par JU. de Brouirer 
van Hogendorp. La Haye, 1858. 8vo. 

63. Memorie betreffende de gemeente Eindhoven , in verband met den 
geprojecteerden Zuider Spoorweg. Eindhoven, (1858.) 8vo. Met kaart 

ö4. Toelichting van de belangrijkheid en de rigting der noordelijkste 
spoorwegen in Nederland, door U. Cr. Schilthals «fz. Groningen, 

1859. 8vo. 

^' Memorie van de kamer van koophandel en fabrijken te Almelo, 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, over de ontworpen 
i'igting der spoorwegen in de provincie Overijssel. Met eene kaart en 
bijlagen. Almelo, 1859. 8vo. 

Bijdrage tot de kennis der verschillende voorgestelde of ontworpen 
iiederlandsche spoorwegen, bevattende tevens algemeene beschouwingen 
Over de voorwaarden van concessie en van vervoer, door «f. Cr. 
l¥. Fyi^e* Gorinchem, 1859. 8vo. Met tabellen. 

Adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Reerlnk 
o. s. , bevattende nadere inlichtingen omtrent hunne aativva^^^ q>\£l 6a 67. -\ * XXVra aio 

concessie voor den aanleg en de exploitatie van spoorwegen in Neder- 
land. (Leeuwarden, 1859.) 8vo. 

68. Ontwerp van een spoorweg-net, in verband met de belangen van 
den handel en van de nijverheid in Nederland. Memorie van toelich- 
tingen, gevoegd bij de aanvraag tot concessie voor den aanleg van 
Zuid-Nederlandsche spoorwegen; door P. Blanchemanclie A Cie. 
Maastricht, d859. 8vo. 

69. Ylissingen, Stavenisse, Brouwershaven. Iets over de keuze van eene 
dezer havens als uitgangspunt eener spoorweglijn van de kust naar 
de duitsche grenzen. (Door P.) Maastricht, 4859. 8vo. 

70. De Staat en de spoorwegen. Een woord naar aanleiding van de 
spoorwegkwestie in ons Vaderland, door mr. A. INE. Maas Crees- 
teranus. 's Gravenhage , i859. 8vo. 

71. Een ernstig woord over de Noorder-spoorwegen van Philopatris. 
'sGravenhage, 1859. 8vo. 

72. Eenige beschouwingen over spoorwegen, door T. J. Stiel^es. 
Zwolle, 1859. 8vo. 

73. Eenige beschouwingen over spoorwegen, door T. J. Stiel^es. 
Tweede uitgave. Zwolle, 1859. 8vo. 

74. Een woord over het adres der Amsterdamsch-Utrechtsche com- 
missie betrekkelijk de spoorwegen. Rotterdam, 1859. 8vo. 

75. Een woord ter bestrijding op sommige adressen tegen de spoor- 
wegwet. (Door X.) Rotterdam, 1859. 8vo. 

76. De hoofdpunten der spoorweg-quaestie , behandeld naar aanleiding 
van de gehouden discussiên in de Tweede Kamer der Staten-Greneraal. 
Amsterdam, (1859.) 8vo. 

77. Noor der-spoor wegen. Adressen en toelichtingen van de heermi 
DuU A Cie. Verbinding van de Zuiderzee-ha vens Harlingen en Kampen, 
in de kortste richting met het Pruisische centraal-station Rheine. 
300 Nederl. Mijlen. — 26,000,000 Gulden. Met eene kaart, 's Gra- 
venhage, 1859. 8vo. 

78. Een kort woord over de rigting van den Zuider-Spoorweg , (door 
een toeschouwer.) Amsterdam, 1859. 8vo. Met kaart. 

79. Voorloopig verslag aan het Amsterdamsch-Utrechtsche spoorweQ^- 
comitté over den uitslag der opmetingen van eenen spoorweg, loo- 
pende van Utrecht over Kuilenburg naar 's Hertogenbosch. Arnhen^, 
1859. 8vo. 

80. Verslag aan het Amsterdamsch-Utrechtsche spoorweg comitté ov«r 
den uitslag der opmetingen van eenen spoorweg , loopende van (Jtrecslüt 
over Kuilenburg naar 's Hertogenbosch. Amsterdam, (1859.) 8vo. 

81. Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering van 
langstellcnden in en belanghebbenden bij de directe aansluiting 
Scheveningen en 'sGravenhage aan het groote spoorwegnet van 
Europa. 'sGravenhage, 1859. 8vo. 211 xxYin 

82. Open brief aan hunne Excel len tien de heeren Ministers van Binnen- 
landsche Zaken en Justitie te *s6ravenbage door de directie der 
Nederlandsche Rbijn-spoorwegmaatschappij te Amsterdam. Utrecht, 
4859. 8vo. 

83. Beschouwingen over land- en waterwegen, ook uit het oogpunt 
der verdediging beschouwd, door een oud-soldaat. (T. J. Iftlel^es.) 
Arnhem, 1859. 8vo. Met kaart. 

84. Bedenkingen tegen het gevoelen van een' oud-soldaat (T. J. 
ütlcl^eO over ede Spoorwegen , beschouwd uit het oogpunt der 
verdediging», 's Gravenhage , 4860. 8vo. 

85. Een woord aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal , naar aan- 
leiding van het geschrift, getiteld: <sDe hoofdpunten der spoorweg- 
c[uaestie:». 's Gravenhage, 4860. 8vo. 

86. Iets over de rigting der lijnen en over de te maken bruggen in 
het ontwerp van de regering tot het aanleggen van spoorwegen. 
Rotterdam, 4860. 8vo. 

87. De verbindings-lijn Sche veningen- 's Gravenbage-Leij den- Woerden, 
getoetst aan het belang der residentie en aan alle andere openbare 
belangen. (Met eene vergelijkende kaart.) Amsterdam, 1860. 8vo. 

88. Stukken betreffende de ontworpen verbinding van Scheveningen 
en 's-Gravenhage met het Europeesch spoorwegnet, uitgegeven door 
het 's Gravenhaagsche spoorweg-comité. 's Gravenhage, 1860. 8vo. 

89. Openbare verantwoording van de Nederlandsche Rbijn-spoorweg- 
maatschappij ten aanzien van de aansluiting te Rotterdam. Amster- 
dam, 4860. 8vo. 

90. De Nederlandsche Rhijn-spoorweg-maatschappij en de verbinding 
Scheveningen-'s Hage-Gouda, tegenover de Hollandsche IJzeren 
spoorweg-maatschappij en de verbinding Leyden -Woerden. Amster- 
dam , 1860. 8vo. 

91. De spoor weg- verbinding der Residentie, beschouwd in verband 
met de memorie van de Hollandsche ijzeren spoorwegmaatschappij, 
('s Gravenhage , 1860,) 8vo. 

^' Open brief aan de beide Kamers der Staten-Generaal van £• J. H. 
Huil) over den aanleg van spoorwegen voor rekening van den 
Staat, 's Gravenhage , 1860. 8vo. 
^3- Aanvraag tot bekoming van eene concessie voor den aanleg en 
de exploitatie van spoorwegen in Nederland, door Cr. Montauban 
'Tan üwyndregt, c. s. Rotterdam, 1860. 8vo. 
^*- Wat kan er van de Nederlandsche spoorwegen worden ? Voorstellen 

tot bevrediging en regeling dezer nationale zaak, door W. F. 
4el Cavtpo genaamd Camp. Rotterdam, 1860. 8vo. 
- Spoorwegen in Nederland, door een voorstander der waarheid. 

Amsterdam, 1860. 8vo. 

Ontvjrerp van een algemeen Nederlandsch spoorwegnet, aangevraagd 96 xxviiï 212 

door «f. P. Bredlus , mr. W. ü. van Reesema en £• Rlehe^ 

den 16 April 1860. *s Gravenhage , (i860) 8vo. Met kaart. 

97. Adres aan Zijne Majesteit den Koning van de spoorwegvereenigiag: 
Drenthe. Assen, (1860.) 8vo. 

98. De rigting van den spoorweg tusschen Rotterdam en Dordrecht. 
(Door D. ü. Dl.) Dordrecht, 1861. 8vo. 

99. De spoorweg- verbinding van Nederland met Hannover. Amster- 
dam, 1861. 8vo. 

iOO. Zal de rigting van de Zuider-spoorweglijn veranderd worden? 
Amsterdam, 1861. 8vo. 

101. Memorie betreffende den geprojee teerden spoorweg Arnhera- 
Nijmegen , tot aan de Pruissische grenzen , waarvoor concessie is 
aangevraagd. Nijmegen. 1861. 8vo. 

102. Het ontwerp voor spoorwegen door Haarlemmermeer en omstreken 
van mr. J. P. Amersfoordt 9 beoordeeld en vergeleken met een 
dergelijk ontwerp vroeger ingediend door J. J. Tan Brederode. 
Haarlem, 1864. 8vo. 

103. De Spoorwegquaestie. (Overgedrukt uit de Rotterdamsche Courant 
van 8 November 1864.) 8vo. Met kaart. 

104. Adres aan de Tweede Kamer der Staten -Generaal , ingediend door 
de directie der Nederlandsche Rhijn -Spoorweg-maatschappij, betref- 
fende het ontwerp van wet tot onteigening van perceelen, ten 
behoeve van het gedeelte van den spoorweg van Utrecht naar 
Kuilenburg, in de gemeente Utrecht. Met bijlagen. Utrecht, 1864. 8 vo. 

105. Aken-Maastrichtsche spoorweg. Zijtak naar de domaniale mijnen 
te Kerkrade. Petitie aan Hunne Excellentiën de heeren ministers van 
Binnenlandsche Zaken en Financiën met uittreksels van het Koninklijk 
besluit van concessie, de wet van overdragt der mijnen, de over- 
eenkomsten betrekkelijk den zijtak en het daaromtrent verhandelde 
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Heerlen, 1864. 8vo. 

106. De opening van den Limburgschen Staats-spoorweg op den 6 No- 
vember 1865. (Door Jqs. Russel.) Maastricht, 1865. 8vo. 

107. Briefwisseling, rapporten en plannen wegens de plaatsing van het 
centraal -spoorwegstation te Amsterdam. (1864, 1865.) fol. Met pi. 

108. Iets nieuws over de plaatsing van het centraal- station. Amster- 
dam, 1865. 8vo. 

109. Het centraal-station in het open ha venfront nog eens van eene 
andere zijde beschouwd, door een nieuweling. Amsterdam, 1865. 8vo.' 

110. Eenige stukken omtrent de plaatsing van het spoorwegstation in 
het IJ voor de stad Amsterdam , over de jaren 1866 — 1869. In 
omslag, fol. 

111. De Amsterdamsche handel en het centraal-station, door een oud 
expediteur. Amsterdam, 1867. 8vo. 213 xxvm 

142. Het regeringsplan of niets? Een woord over de plannen tot spoor- 
verbinding te Amsterdam. Amsterdam, 4867. 8vo. Met pi. 

13. Beschouwing van de ontworpen communicatie-middelen: de vaart 
over Pampus, de Noord-hollandsche spoorbrug, het centraal- 
spoorwegstation, door J. BCoelen)) oud kargadoor te Amsterdam. 
Amsterdam, 1867. 8vo. 

14. *Kort woord over het Regerings-ontwerp tot plaatsing van een 
centraal spoorwegstation te Amsterdam, door JU. H. Inslnger. 
Amsterdam , 1867. 8vo. 

15. De tegenwoordige stand der spoorwegkwestie van Amsterdam. 
Vergelijking van het ontwerp van de ingenieurs der StaatsSpoorwegen 
en dat van den heer ütleltjes door een lid der kiezersvereeniging 
«Burgerplicht». Amsterdam, 1869. 8vo. 

16. Over spoorweg-stations te Amsterdam bij den Dam, door Crose- 
iRFlnckel. Met een kaart. Amsterdam, 1873. 8vo. 

17. Peut-on se servir en toute sécurité de la ligne du chemin de fér 
de rétat de Maestricht a Sittard? par P. Regout. Maestricht, 
1865. 8vo. 

18. De Zeeuwsche spoorweg. (Door H. «f. A. TerduchèneO 
Middelburg, 1866. 8vo. 

19. De Zeeuwsche spoorweg, door D. Dronkers. Oost- en West- 
Souburg, 1866. fol. Met een kaartje 

20. Open brief aan mr. C. J. A. den Tex , Burgemeester van Amster- 
dam, inhoudende: beschouwingen over de memorie van den heer 
T. J. ütleltjes, over de vraag: welk is voor Amsterdam het 
beste spoorwegplan ? door A. . «f. Tan Prehn. Amsterdam , 
1869. 8vo. 

21. *Staats -spoorweg Rotterdam-D ordrecht in verband met het plan 
van uitbreiding der gemeente op Fijenoord. Rotterdam, 1868. 8vo. 
Met kaarten. 

22. Gemeenteblad van Amsterdam. Afdeeling 1. Nos. 145 en 163, 
inhoudende het verslag der commissie, benoemd door den Gemeente- 
raad van Amsterdam, omtrent de spoorweg-verbinding aldaar. Am- 
sterdam, 1869. 8vo. 

23. De spoorweg Nijmegen- Arnhem met de overbrugging van de 
Waal en den Rijn, door ÜT. H. ÜTlerstrasz. Met drie bijlagenen 
twee kaarten 's Hertogenbosch , 1869. 8vo. 

54. *Een spoorweg door Waterland en West-Friesland , door mr. J. Cr. A. 
Faber. (Overgedrukt uit de Purmerender Courant.) Purmerende, 
1869. kl. 8vo. 

^- Verzameling van gewisselde stukken omtrent de aansluiting van 
den T^ederlandschen Rhijn-Spoorweg en den Staats-Spoorweg te 
Utrecht. (Uitgegeven door de Maatschappij tot Exploitatie van Staats- 
spoorwegen.) Met supplement. Arnhem, 1868, 187Ü. 2 bdn. 8vq. xxTin 214 

426. Vervolg op de verzameling van gewisselde stukken omtrent de 
aansluiting van den Nederlandschen Rhijn-Spoorweg en den StaaU- 
Spoorweg te Utrecht; (Uitgegeven door de Nederlandsche Rhijn- 
Spoorweg-Maatschappij.) Arnhem, 4870. 8vo. 

127. Utrecht en de Oosterspoorweg. Beschouwingen van de handels- 
sociëteit te Utrecht. (Door A. Pos en A. CorTer. Utrecht, 4870.) 8vo. 

428. Voorwaarden van concessie voor den aanleg en de exploitatie van 
een spoorweg van Tilburg ten noorden langs 's Hertogenbosch, langs 
het fort Orthen en Rnvestein naar Nijmegen, (4874.) 8vo. 

429. De Noordhollandsch-Friesche ^^poorweg, door H. litnse* (Over- 
gedrukt uit het weekblad «De Opmerker».) Arnhem, 4872. 8vo. 

430. Beschouwingen over bestaande en aan te leggen spoorwegen in 
Nederland, door Jlfi^d. Cohen Maart. Amsterdam, 4873. 8vo. 

434. Goncessie-aanvrage tot aanleg van spoorwegen in Nederland, met 
memorie van toelichting. (Rotterdam), 4873. 8vo. 

432. De beraadslagingen in de Tweede Kamer over de spoorwegen en 
het aanbod der bankiers, door Mv^. Cohen ütuart. Alkmaar, 
4874. 8vo. 

133. Het koppelteeken, eene spoorwegkwestie, door 1H[*^« Cohen 
i^tuart. (Overgedrukt uit ade Economist» , Jalij — Augustus 4874.) 
Alkmaar, 4874. 8vo. 

134. Beschouwingen over spoorwegen in Nederland. (Door (J. P.) 
de Bordes.) (Overgedrukt uit ede Economisti» 1874.) 8vo. 

435. De spoorweg Utrecht-Breda. Verslag uitgebracht aan de besturen 
der gemeenten Oosterhout, Raamsdonk, Vianen, Dussen, de Werken 
en Sleeuwijk, Greertruidenberg, Lexmond, Vreeswijk en Arkel, door 
A. C. Broekman, 's Gravenhage , 4875. 8vo. Met kaarten en 
tabellen. 

136. Mededeelingen over de concessie-aanvraag voor binnenlandscfae 
spoorwegen door de Rotterdamsche Bank c. s. Rotterdam, 4875. 8vo. 

137. De spoorweg Amhem-Nijmegen en zijne naaste gevolgen voor 
het spoorwegverkeer in Nederland. (Nijmegen, 4875.) 8vo. Met kaart. 

138. Een amsterdamsch spoorwegbelang door mr. J. Cr. A. Fabe'* 
(Overgedrukt uit de Purmerender CSourant van 24 Augustus 1875.) 
Purmerende, 1875. 8vo. 

139. Het vóór en tegen van verschillende spoorwegricbtingen tnsschen 
Arnhem en Nijmegen, nagegaan door T. J. ütlel^es. Met eene 
plaat. Rotterdam, 1875. 8vo. 

140. De spoorweg (Amsterdam) Amersfoort-Wageningen-NijiDeg^ 
(Keulen) de kortste verbinding van Amsterdam met den Rijn, door 
mr. Jae. Werthelnt. Met spoorwegkaart van Nederland, waarop 
de door den hoer Kappeyne van de Coppello c. s. voorgestel"^ 
spoorwegen lijn aangeduid. Amsterdam, 1875. 8vo. 

14i, Y&rkori verslag of wenk voor den spoorweg Amhem-Nqineg®* 215 xxTin 

met kaart, die aantoont een uur Rijn-YergraYing, dam- en sluis- 
making bij de Piel en een hoofd-spoorbrug bij Elden, enz. door 
Cr. Tan Berkuvi. Arnhem, 1875. 8vo. 

42. De spoorweg Zwolle — Almelo , door TransiaalaniM, Zwolle , 
4875. 8vo. 

43. Een woord over de spoorweg-verbinding Amersfoort-Nijmegen , 
door D. Treede. Wageningen, 1876. 8vo. 

44. Nog een woord over de spoorweg-verbinding Amersfoort-Nijmegen , 
door D. Treede. Wageningen, 1876. Svo. 

45. Bezwaarschrift van de directie der Nederlandsche Rhijnspoorweg* 
Maatschappij betreffende den ontworpen Staatsspoorweg van Amers- 
foort naar Nijmegen, met bijlagen, dd. 1 December 1877 N^. 14351, 
4860, 169. Utrecht. 8vo. Met kaart. 

46. Bezwaarschrift van den directeur der Nederlandsche Centraal- 
Spoorweg-Maatschappij betreffende den ontworpen Staatsspoorweg van 
Amersfoort naar Nijmegen, met een kaartje, dd. 8 December 1877, 
NO. 15993. Utrecht. Svo. 

47. Spoorwegen in Noord-Holland en Friesland. Beschouwingen over 
hun aanleg en exploitatie van H. lilnse. 's Gravenhage , 1879. Svo. 

48. De Friesche spoorweg-quaestie, door Cr. P. H. ZlMtvtemianii. 
Met een kaartje. Leeuwarden, 1879. Svo. 

49. De rechtstreeksche spoorwegverbinding tusschen Amsterdam en 
IJmuiden, door A. Fock. Amsterdam, 1883. Svo. Met kaart. 

50. Verslag van het verhandelde op de algemeene vergadering van het 
Indisch genootschap , gehouden te 's Gravenhage den 24 Maart 1862 
(Aanleg van spoorwegen op Java) door J. Boudeurynse, secre- 
taris. Svo. 

>1. Verslag der kommissie uit het Indisch genootschap voor een onder- 
zoek naar de wijze, waarop spoorwegen op Java kunnen worden 
aangelegd. (1862.) Svo. 

)2. Spoorwegen op Java. (Overgedrukt uit het Handels- en Efiectenblad 
van 29 November 1862.) Svo. 

53. Hoe zullen op Java spoorw^egen worden aangelegd? Proeve van 
beantwoording door mr. J. W. Tydevtan. (Met eene kaart.) 
Amsterdam , 1863. Svo. 

(De kaart ontbreekt.) 

54. Gegevens omtrent de zaak der spoorwegen op Java, door T. J. 
i^tleltjes. 's Gravenhage, 1863—1865. 6 afl. Svo. 

55. Spoorweg-aanleg op Java : I. Beoordeeling van het overzigt der 
werkzaamheden , voorkomende op tabel 2 behoorende bij de aanvrage 
van de heeren Banck c. s. , door E. A. Haltlnk. — II. Aantee- 
keningen op bovenvermelde beoordeeling, door A. ÜTaviaiiS. — 
III. Missive van denzelfden aan den heer !<• van Tliet. — (1864.) fol. 456. Overzigl van hetgeen met de spoorwegen op Midden-Ja va is voor- 
gevallen, door T. J« i^tleltjes. *s Gravenhage, 1864 8vo. Met pi. 

157. Overzigt van hetgeen met de spoorwegen op Midden>Java is voor- 
gevallen, door T. J. Mlel^es. Tweede uitgave. *s Gravenbage , 
1864. 8vo. Met pi. 

158. Overzigt van hetgeen met de spoorwegen op Midden-Java is voor- 
gevallen, door T. J. i^tleltjes , toegelicht en getoetst aan de feiten 
door £• A. Haltlnk. Amsterdam, (1864.) 8vo. 

159. De aanleg van spoorwegen op Midden-Java, door ÜT* H. Henket. 
Amsterdam , 1866. 8vo. Met kaart. 

160. Prospectus , concessie , contract met het nederlandsch indisch gou- 
vernement en statuten der Pasoeroeansche trekspoorweg-maatschappij, 
gevestigd te Rotterdam, 's Gravenhage , 4866. 8vo. 

161. De spoorweg Samarang-Yorstenlanden , door J. P. de Bordes. 
's Gravenhage , 1870. 8vo. 

162. Nota over de concessie-aanvrage tot ontginning van kolen uit het 
Orabilienveld en aanleg van een spoorweg van daar naar Padang. 
(Door P. II. Tan Dlest en «f. K. W. Q^uarles Tan UITord.) 
's Gravenhage , 4872. 8vo. 

163. Concept-concessie voor den aanleg van spoorwegen op Java, met 
memorie van toelichting, aangeboden aan den Minister van Koloniën, 
12 September 1873. fol. 

164. Open brief aan den heer T. J. Mlel^es, naar aanleiding zijner 
nota dd. 18 November 4874, gevoegd bij het verslag der commissie van 
rapporteurs over het wetsontwerp tot aanleg van den spoorweg 
Soerabaija-Pasoeroean-Malang , door JU. J. Tan Bosse. Batavia, 
4875. 8vo. 

465. Rapport van den ingenieur «f. !<• Clujsenaer over den aanleg 
van een spoorweg ter verbinding van de Ombilien-kolen velden op 
Sumatra met de Indische zee. Met kaarten en teekeningen. ('s Graven- 
hage,) 4876. 8vo. 

166. Rapport van den ingenieur «f. 1<. Clujsenaer over den aanleg 
van spoorwegen in de Padangsche bovenlanden. Met kaarten en lengta- 
profil. Uitgegeven door het Departement van Koloniën. (Breda,)1878.8vo. 

467. Over spoorweg-uitbreiding op Java, door L. Tan Woudrlclievi 
Tan TUet. 's Gravenhage 9 Maart 4878. 's Gravenhage, 1878. 8vo. 

468. Het hellend vlak van Agudio en de stangen banen. Rapport van 
den ingenieur J. L. Cluysenaer over de waarde en bruikbaar- 
heid dezer stelsels bij den aanleg van een spoorweg ter verbinding 
van de Ombilien-kolenvelden op Sumatra met de Indische zee. Met 
teekeningen. Uitgegeven door het Departement van Koloniën. (Breda,) 
4878. 8vo. 

169. Spoorwegen in Nederlandsch-Indie. (Door («f. P.) de Bordes*) 
1880. 8vo. 217 xxvni 

170. Nota over spoorweg-aanleg in Midden-Sumatra door J. L. Cluy- 
senaer. Uitgegeven door het Departement van Koloniën. (Utrecht,) 
1884. 8vo. Met plaat. 

171. Beschrijving van den ijzeren spoorweg tusschen Liverpool en 
Manchester door W. Tan Houten. Met eene plaat. Breda ,1833. 8vo. 

172 De West-Europesche Spoorwegen. Uittreksel uit een dagboek ge- 
durende eene reis over de belgische spoorwegen door dr. Cr. JÜuhl. 
Uit het hoogduitsch. Deventer, 1839. 8vo. Met plaat. 

173. Considérations sur l'essor k jdonner en France aux chemins de fer, 
avantages quMls présentent, par A. Andelle. Paris, (1832.) 4to. 

'174. Description de la route en fer è établir d'Anvers k Cologne, enri- 
chie de huit cartes, par Hlmons et de Ridder. Seconde édition. 
Bruxelles, 1833. 8vo. 

175. Mémoire sur un projet de cherain de fer de Marseille è Lyon, et 
considérations générales sur ce nouveau mode de transport, par 
M. DelaTau. Paris, 1835. 8vo. 

176. Ministère des Travaux publics, etc. Mémoire sur Ie projet d'un 
chemin de fer de Paris è Rouen, au Havre eik Dieppe , par M. 
üefontalne. Paris, 1837. 4to. Met kaart en pl. 

177. Ministère des Travaux publics, etc. Mémoire sur Ie projet d'un 
chemin de fer de Paris k Orléans, par M.Defontalne. Paris, 1837. 
4to. Met plaat. 

178. Ministère des Travaux publics, etc. Mémoire sur Ie projet d'un 
chemin de fer de Lyon k Marseille par M. F. Kermaln gant. 
Paris, 1837. 4to. Met kaarten. 

179. Dépenses d'etablissement , d'entretien et d'exploitation des chemins 
de fer de I'état, du 1 Mai 1834 jusqu'au mois de Janvier 1837. Rap- 
port du ministre des Travaux Publics. Bruxelles, 1837. fol. Met tabellen. 

180. Ministère des Travaux publics, etc. Exposé général des études faites 
pour Ie tracé des chemins de fer de Paris en Belgique et en Angle- 
terre, et d'Angleterre en Belgique, par L. L. Tallée. Paris, 1837. 
4to. Met pl. 

181. Compagnie du chemin de fer du Pays de Waes. Statuts et marché 
a forfait. Bruxelles, 1842. 2 st. 8vo. 

182. Ministère des Travaux publics, etc. Rapport fait a la commission 
sur Ie tracé du chemin de fer de Paris a Ghalons sur Saone, par 
Ie comte Daru. Paris, 1843. 4to. Met kaart, pl. en tabellen. 

183. Ministère des Travaux publics, etc. Rapport fait a la commission 
sur Ie tracé des embranchements dirigés du chemin de fer de Paris 
k Lille sur Ie littoral de la Manche par Ie comte Daru. Paris, 1844. 
4to. Met kaarten. 

184. Ministère des Travaux publics, etc. Rapport fait k la commission 
supérieure des chemins de fer par üne sous-commission spéciale xxvm 218 

chargée d*examiner les tracés proposés pour rembranchement qui 
devra rattacher Grenoble è la ligne de Lyon è Avignon. Paris, 1846. 
4to. Met kaarten. 

185. Ghemin de fer de Malines è 1'Escaut. (Malines è Schelle , par Boom.) 
Goncession du 24 Juin 1847. Bruxelles, 1858. 8vo Met kaart. 

186. Mémoire sur un projet de chemin de fer de Mons vers la Sambre, 
avec deux embrancbements vers les cbarbonnages du coochant et da 
centre, par Ad. Le Hardj de Beaulieu. Bruxelles, 1847. 
8vo. Met pi. 

187. Ghemin de fer de Dendre-et-Waes et de Bruxelles vers Gand, par 
Alost. Statuts Arrêté rpyal de concession. Gonvention. Gahier des 
charges. Bruxelles , 1852. 8vo. Met kaart. 

188. Projet de chemin de fer de jonction de ligne de la Dendre au réseau du 
Midi par Enghien et Rebecq; par Denis, Tan der KIst 9 
WlUame et Carller. (Braine-le-Gomte , 1853.) fol. Met kaart. 

189. Ghemin de fer direct de Bruxelles (station du midi) k Assche, 
Alost et Termonde , demandé en concession , par £• Dupont et 
compagnie, Ie 9 novembre 1854. Senèffe. 8vo. 

190. Projet de chemin de Ter intérieur économique entre la station des 
Guillemins et la Place verte, avec embranchement vers lesentrepöts 
et les stations de Longdoz et avec ligne de raccordement vers Her- 
stal. (Par «f. Delrez.) Liége, 1855. 8vo. 

191. Rapport sur les chemins de fer du grand-duché de Luxembourg, 
par F. Ei. Majerus. Luxembourg, 1855. 8vo. Met kaart. 

192. Chemin de fer de Dendre-et-Waes d'Ath a Lokeren et de Bruxelles 
vers Gand par Alost. Batiments des stations et maisons de garde, 
par J. P. Cluysenaar. Bruxelles, 1855. folio. Met pi. 

193. Quelques mots sur Ie projet de chemin de fer de Malines è Breskens 
provisoirement restreint au tracé de Malines a Terneuse. (Ixelles, 

' 1860.) 8vo. Met kaart. 

194. Ghemin de fer : Zélande et Waes. Mémoire, devis et documents divers 
a l'appui du projet, par F. de Perre. Gand, 1858. 8 vo. Met kaart 

195. Projets de chemin de fer vers Terneuzen. Discussions. Gand, 1861. 8vo. 

196. Ghemin de fer de Malines k Terneuzen. Bruxelles, 1862. 8vo. 
Met kaarten. 

197. Ghemin de fer de ceinture du grand-duché de Luxembourg, par 
F. £• Majerus. (Bruxelles, 1866) 8vo. Met kaart. 

198. *Ghemin de fer de Gh^teaulin a Landerneau. Rapport sur Ia con- 
struction des travaux et tableau des dépenses effect nées. (Nantes, 
1867.) fol. Met kaart. 

199. Projet de construction d'un tunnel sons-marin pour rétablissenaent 
d*un chemin de fer devant relier la France è TAngleterre. Système 
Ernest Martin et «Ubert Ie «ua j, è Randau (Puy-de-Döme.) 
Paris, i869 4to. Met pi. 219 xxvra 

200. ^Ghemins de fer de Yendée. Rapports sur la construction des travaux, 
tableaux des dépenses eifectuées et résumés généraux comparatifs 
pour les lignes de Yendée et de Bretagne. Paris, 1872. fol. Met 
kaarten. 

201. ^Enea Bignavtl, La peiyiée des Alpes, traduit de Toriginal 
italien par Tauteur (Genisio e Frejus). Paris, 1872. 8vo. Met kaart. 

202. Ghemins de fer de la province de St. Paul (Brésil). Données, 
techniques et statistiques par J« liUbank da Camara. (Publié 
par ordre du Gouvernement.) Rio de Janeiro,1875. 8 vo. Met kaarten. 

203. Notice sur les travaux de construction du chemin de fer de raccor- 
dement entre les stations des Guillemins et de Yiveguis è Liége,par 
M. Debell. Bruxelles, 1878. 8vo. Met pi. 

204. Les chemins de fer è Texposition universelle par Albert Caze- 
neuTe. Première série. Section franpaise. Paris, 1878. 8vo. 

205. Le chemin de fer Trans-Saharien, jonction coloniale entre l'Algérie 
et le Soudan. Etudes préliminaires du pro jet et rapport de mission 
avec cartes générale et géologique, par A. Duponchel. Paris, 
1879. 8vo. 

206. Public Works of Great Britain, consisting of rail ways, rails, chairs, 
blocks, cuttings, embankments, tunnels, oblique arches, viaducts, 
bridges, stations, locomotive engines &c. , by F. W. HtvtMiS. 
153 plates. London, 1838. fol. 

207. The railways of Great Britain and Ireland, practically described 
and illustrated, by F. WhlshaiRF. Second edition, v^ith some 
additional useful plates. London, 1842. 4to. 

208. Report of the Gommittee on Public Lands, to whom wasreferred 
the «memorial of R. Mills, proposing a plan fur a railroad and 
telegrafie communication with the Pacific Ocean». (U. S. Senate 
Documents. August 18, 1852.) 8vo. Met kaart. 

209. A bill for the construction of a railroad from the valley of the 
Mississippi to the Pacific Ocean , in the Senate of the United States. 
March 13, 1854. fol. 

210. Report of the secretary of war, communicating copies of all 
reports of the engineers and other persons, employed to make 
explorations and surveys to ascertain the most practicable and 
economical route for a railroad from the Mississippi river to the 
Pacific Ocean. (U. S. Senate Documents. February 6, 1854.) 8vo. 
Met kaarten. 

211. Letter of J. C. Frevtont, communicating some general results 
of a recent winter expedition across the Rocky mountains, for the 
survey of a route for a railroad to the Pacific. (U. S. Senate Docu- 
ments, June 15, 1854.) 8vo. 

212. Report of the locating survey of the St. Groix and Lake Superior 
railroad, by R. Patten. Madison, 1856. 8vo. xxvm 220 

213. Drawings of maps, bridges, profiles, coal burning locomotives, 
chairs, brakes, splices etc, accompanying the report of the board of 
railroad commissioners tor 4856. Albany, 1857. 8vo. 

244. Report of the select comraittee relating to a Pacific railroad and 
telegraphic line. (Documents of the House of representatives United 
States. April 43, 4860.) 8vo. Met kaarten. 

245. Minority report of the select committee on the Pacific railroad. 
(Documents of the House of representatives United States, April 46, 
4860.) 8vo. 

246. The Pennsylvania railroad, its organisation , construction and 
management, by James Dredge. With eighty-two plates and 
numerous illustrations. London, 4879. fol. 

247. Umfassende Besclireibung der Sachsisch-Baierschen.Staats-Eisenbahn 
von Leipzig bis an die baiersche Grenze, mit Einschlussder Göltzsch- 
und Elsterthalüberbrückung, nebst colorirter Litographie. Zweite 
Auflage. Reichenbach, 4854. 8vo. 

(De plaat ontbreekt,) 

248. Kon. ungarische Staatsbahnen, I. Normalplane für Unterbau. .II. 
Normalplane für Oberbau. III. Normalplane fur Uochbau. Z. pi. enj. 
3 dln. Groot langw. fol. 

249. Technische Vereinbarungen des Vereins deutscher Eisenbahn- 
Verwaltungen über den Bau und die Betriebseinrich tangen der 
Eisenbahnen, redigirt von der technischen Commission des Vereins. 
Mit V Zeichnungs-Tafeln. Wiesbaden, 4868. 8vo. 

220. Technische Vereinbarungen des Vereins Deutscher Eisenbahn- 
Verwaltungen über den Bau und die Betriebs-Einrichtungen der 
Eisenbahnen. Redigij't von der technischen Commission des Vereins. 
Mit 7 Blatt Zeichnungen. Berlin, 4871. 8vo. 

224. Upplysningar i afseende pa jernvags-anlaggningen i Sverige, af 
A. E. T. Rosen. Stockholm, 1848. 8vo. 

222. De railroutes door Nederland, in direkt verband met de bestaande 
binnen- en buitenlandsche stoom spoorwegen , door C üoeteiüS^* 
'sGravenhage, 1859. 8vo. 

223. Railroutes. Conversie der 900 mijlen Staats- Stoomsporen in iSOO 
mijlen Soetens-Railroutes (verbeterde paard-ijzerbanen met bezuini- 
ging van honderd millioen gulden enz. Door C. üoetens. Amster- 
dam , 4864. 8vo. 

224. Ontwerp tot den aanleg van een buurtspoorweg ter verbinding van 
de Langstraat en haren waterweg de Oude Maas te Drongelen met 
den Staatsspoorweg en aansluitende lijnen te Tilburg. *s Hertogenbosch, 
4869. 8vo. Met kaart 

225. Een woord over buurtspoorwegen, door J. J. Tan Merkwyk* 
f s Gravenhage,) 4869 8vo. 221 xxviii 

6. Onderzoek in hoeverre de smalle spoorwijdte van 1.00 al. 10 meier 

voor de behoeften van het vervoer op Java toe te passen en uit een 

economisch oogpunt aan te bevelen zoude zijn enz., door J. A. 

Kool en UT. H. Henket. (Uitgegeven op last van den Minister 

van Koloniën). Rotterdam , 1870. 8vo. Met pi. 
S7. Lokaal-spoorwegen in Nederland door ÜT. H. Henket. (Met eene 

kaart op de schaal van 1 a 850 000.) Amsterdam, 1871. 8vo. 
18. De transport kabel. Rapport over een nieuw middel van vervoer, 

opgemaakt naar aanleiding van het in April 1870 op last van zijne 

excellentie den Minister van Koloniën gedaan onderzoek naar de 

proeflijn bij Brighton, door J. A. Kool en P. J. üledenburg. 

Rotterdam, 187i. 8vo. Met pi. 
J9. De goedkoope aanleg van lokaal-spoorwegen , door een voorbeeld 

in Nederland toegelicht, door E. H. Baucke. Deventer, 1872. 8 vo. 
K). Lokale spoorwegen , door C^O ^^^ Dlesen. (Overgedrukt uit 

de Gids 1872. N°. 7.) Utrecht , 1872. 8vo. 
)1. Beschouwingen over lokale spoorwegen, door H. C Bosscha» 

Groningen, 1873. 8vo. 
)2. Beoordeeling van J. Bosscha «Locale Spoorwegen» door 

J. W. i^Oous;) i^Ooot). 8vo. (Overdrukje.) 
53. Breede of smalle spoorwijdte voor locaal-spoorwegen ? Eene 

ünantieele studie door Croseurlnckel. Amsterdam, 1874. 8vo. 

34. Het stoomtram way-project Tilburg-Waalwijk en station Tilburg- 
Koningshoeven , toegelicht door J. Tan den Elzen. (Waalwijk , 
1878.) 8vo. 

35. *Stoomtrams. Beschouwingen over spoorwegen en trams, hunne 
verbindingen en aansluitingen, in verband met het ontworpen net 
vau stoomtrams voor Amsterdam. Met drie kaarten. Door T. üanders. 
Amsterdam, 1881. 8vo. 

36. Eene stoomtram-verbinding tusschen Padang en de Padangsche 
bovenlanden en de exploitatie der Ombilinkolen met behulp van eenen 
zwevenden kabelspoorweg naar de Brandewijnsbaai , door D. D. 
Teth. Leiden , 1882. 8vo. Met pi. 

37. Geldersch — Overijsselsche Lokaal-spoorwegmaatschappij. Programma 
voor den bouw der lokaalspoorwegen van Winterswijk naar Ze venaar, 
Winterswijk naar Hengelo met zijtakken naar Ruurlo en Enschedé 
en van Ruurlo naar Doetinchem. Met XX pi. (1883,) fol. 

138. Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-maatschappij. Voorstel om- 
trent het maken van afsluitingen langs de lokaalspoorwegen der 
Geldersch-Overijssel&chè Lokaalspoorweg-maatschappij. (1883). 8vo. 

539. De lokaalspoorweg Hollands Noorder- Kwartier. Verbinding van 
Medemblik langs Opperdoes Twisk , Oostwoud, Midwoud, Abbe- 
kerk , Benningbroek , Sijbe-Carspel , Wognum , Zwaag , met daiv xxvm 222 

Staatsspoorweg te (ioorn. Medemblik, 1884. 4to. Met situatiekaartje. 

240. Die Localbahnen in den Niederlanden. Reisbetrachtungen Yon 
W. Hostmanii. (Separatabdruck aus dem cWochenblatt für 
Architekten und Ingenieure».) Berlin, 1882. 8vo. 

241. Rapport sur Ie chemin de fer ètabli suivant Ie système atmo- 
sphérique de Kingstown k Dalkey, en Irlande, et sur 1'application de 
ce système aax cbemins de fer en général, par M. MaOet. Paris , 
1844. 8vo. Met pi. 

242. Cbemins de fer locaux. Embrancbements particaliers. Travaux 
publics, service des ports, docks, arsenaux etc. etc. Système patente 
du Dr. Marlii de Genève (1876.) 4to. Met plaat. 

243. Traite pratique de la construction des tramways, cbemins de fer 
i cbevaux dits cbemins de fer américains, par Ie comte d'Ad- 
hémar. Paris, 8vo. 

(Publications scientifiques et agricoles de E. Lacroix.) 

244. Cbemins de fer a fortes pentes. Système Riggenbach. Troisième 
édition. 8vo. (Olten, 1881.) Met pi. 

245. Les tramways et les cbemins de fer sur routes , par F» Sérafóvu 
Paris, 1882. 8vo. Met fig. in den tekst. 

246. Note sur Ie matériel de la voie des railways économiques par 
M. «f. W. Post. (Extrait du numero de Mars 1883 de la cRevne 
générale des Cbemins de fer,» et augmenté de calculs, instructions, 
etc). Paris, 1883. 4to. Met pi. 

247. Cbambre des Représentants. (No. 62.) Sèance du 22 Janvier 1884. 
Constitution d'une Société nationale pour la construction et Texploi- 
tation de cbemins de fer vicinaux. Rapport fait, au nom de la 
Section centrale, par M. Ie Hardj de BeauUeu. (Bruxelles.) fol. 

248. On tbe construction of borse railways for brancb lines in England 
and tbe colonies, by Ch. Burn* Londen, 1860. 8vo. Met pi. 

249. On tbe construction of borse railways for brancb lines and for street 
traffic, by Ch. Burn. Second edition. London , 1860. 8vo. Met pi. 

250. Bescbreibung der Seilbabn auf den Leopoldsberg. (1876.) fol. Met pi. 

251. Grundzüge für die Gestaltung der secundaren Eisenbabnen. Nacb 
Maassgabe der cTecbniscben Yereinbarungen etc.» von Jabre 1871 
umgearbeiteit durcb die tecbniscbe Kommission des Vereins Deutscher 
Eisenbabn-Verwaltungen. Mit 3 Blatt Zeicbnungen. Bwlin, 1873. 8vo. 

252. Die Uelibergbabn mit Steigungen bis auf 70 per Mille und Bergbabn- 
Locomotiven mit einfacber Adbasion. Mit Situationsplan, L^ngenprofii 
und drei litbographirten Tafeln. Von J. Tobler. Zuricb, 1876. 4to. 

253. Bericbt über einige sogenannte Secundairbabnen , insbesondere 
Scbmalspurbabnen in Amerika, von H. Bartels. Berlin, 1878. 8vo. 

254. Ein System für Betrieb und Anlage von Localbabnen, nebst Be* 
»bung der Gribskovbabn (Danemark), von W. R. WLqwbb» 
223 

(Aus dem Danischen Original übersetzt.) Mit 14 in den Text gedruckten 
Holzschnitten. Berlin , 1881 . 8vo. 

255. Om smalsplriga jernbanor och deras anvaiidbarhet för Sverige, 
af A. E. Ton Roseil. Stockholm, 1861. 8vo. 

256. Typer af constructioner ved de Norske smalsporede jernbaner 
sporvidde 3'6" engl. 1870. Types of constructions on the Norwegian 
railways of 3'6'' gauge. Z. pi. en j. Langw. fol. 

L« b. Exploitatie. 

(Materieel, Concessiën en Verslagen.) 

1. De locomotief populair beschreven en verklaard. Amsterdam. 4to. 
Met eene plaat. 

2. Handboekje voor den machinist-geleider van locomotieven. 'sGra- 
venhage en Amsterdam. 1848. 8vo. 

3. Het rollend materieel en de rentabiliteit der spoorwegen, door 
Ph. J. Waller. (Overgedrukt uit het Tijdschrift der Nederlandsche 
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. 3e reeks. Dl. 15, stuk 5.) 
Rotterdam, 1874. 8vo. 

4. Beschrijving van de werktuigen tot het lossen en laden van goederen 
geplaatst op de goederen-inrichting van de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij, aan de Nieuwe Vaart te Amsterdam. (Am- 
sterdam, 1879.) fol. Met pi. 

5. Stuurtoestel voor een spoortrein, genaamd c Rectificateur» , uit- 
gevonden door C R. Tan Rayven, te Deventer. (Overgedrukt 
uit het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid. Deel IV. Stuk 8.) 
(Haarlem, 1880.) 8vo. 

6. De r^eling der exploitatie van Amersfoort — ^Nijmegen. Door mr. 
H. T. d. CrCoeO* 's Gravenhage, 1884. 8vo. 

7. Constructeur des machines locomotives ou essai sur un point de 
départ è adopter dans les perfectionnements dont ces moteurs sont 
susceptibles, par C E. Julllen. Paris, 1841. Met atlas. 2 bdn. 8vo. 

8. Mémoire sur Torganisation et Ie perfectionnement du matériel des 
chemins de fer, par M. J. Rotte. Charleroi, 1845. 8vo. 

9. Nouveau système propre è éviter les accidents sur les chemins de 
fer, par M. Adorno. (Extrait du Génie industriel. Tomé XI, février 
1856.) 8vo. 

10. Cranz Sl Co. è Ofen (Bude) Hongrie. Les roues de fonte en 
coquille, leurs résnltats et les expériences faites sur divers chemins 
de fer. (Bude, 1868.) 4to. 

11. De l'exploitation des chemins de fer. Lecons faites en 1867 a 
rEcole Impériale des Ponts et Chaussées, par F. «facqMtin. Paris 
1868. 2 dln. 8vo. XXIX a^4 

12. Exploitation des chemins de fer américains par traction mécaniqae. 
Communication faite i la séance de Tassocialion des ingénieurs sortis 
de récole de Liége (Section de Bruxelles) du 27 décembre 1875, 
par Alp. üpée. Bruxelles, 187Ö. 8vo. Met pi. 

13. Les locomotives a Texposilion universelle de 1878, par A. Mallet. 
Avec deux planches et un tableau. Paris, 1879. 8vo. 

14. Sifflet electro-automoteur pour locomotives adopté au chemin de 
fer du Nord et autres applications industrielles de relectro-aimant- 
Haghes, systéme Lartigue, Forest et Digney frères. Quatrième 
édition. Paris, 1878. 8vo. Met plaat. 

15. Creorges Crrlson. Les accidents de chemins de fer. Grandes 
catastrophes. Versailles, Puteaux. Auteuil, etc. Négligences et fautes 
des Compagnies. — Gauses des accidents. Moyens de les éviter. Ge 
qu'on fait; ce qu'il faudrait faire. Paris, 1882. 8vo. 

16. Institut royal des Ingénieurs. Assemblee générale & Amsterdam. 
Aoüt 1883. Compagnie des Chemins de fer de l'Etat Néerlandais. 
Appareils de sécurité. Matériel de Ia voie. 2 st. fol. Met pi. 

17. India rubber buffers and carriage springs. 1849. 8vo. Met pi. 

(Uit «the Railway Record»). 

18. Report of «föhn Brourn's patent conical railway buffer and 
draw springs. 1850. 4to. Met pi. 

19. New England association of railway superintendents. Report oftli^ 
trial of locomotive engines, made upon Ist and 2d October, 185^- 
Boston, 1852. 8vo. 

20. Plan for prevenling railway trains from running off the rails af»-^ 
for stopping them insiantaneously by J. P. Wachter J ^* 
Rotterdam, 1852. 8vo. Met pi. 

21. Report of J. Chapman on Mess'" Cunnlngham and CarteC 
patent for improvements in propelling carriages on railways. Pa 
dington, 1852. fol. 

22. Abstract of the Report of «föhn Chapman on Mess^* Cui 
nlngham & Carters railway haulage patents. 4to. 

23. Railway speed indicator and register. Patented November 16t^ 
1858. Invented by Ch. T. Llernur. Mobile, Ala, 8vo. Met pU 

24. A few remarks on railway accidents, their cause and preventii 
by Clement E. ütretton. Third edition. London, Leicest ^3' 
1882. 8vo. Met pi. 

25. Beschreibung des patentirten Maderon (Bahnkarren) für Eisenbahn^^> 
von Carl Jüaader. Wien, 1864. 8vo. 

26. Die i^axby and Farmer'sche Eisenbahn- Signal- und Weiclaen- 
stell-Vorrichlung. Vortrag, gehalten am 17. December 1870 /i» 
öslerreichischen Ingenieur- & Architekten-Vereine durcb A» •A 225 

BoeMcolts. Mit 2 Tafeln. (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift 
des Österr. Ingenieur- & Architekten-Vereins IV. Heft. 1871.) Wien, 
1871. 4to. 

K üeber Abnutzung und Dauer der Eisenbabnschienen. Von F. 
Stockert. Mit 2 Tafeln (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift des 
österreichiscben Ingenieur- und Architekten- Vereines. XIII. & XIV. 
Heft. 1872.) Wien, 1872. 8vo. 

I. Die Kesselarmaturen und Schmiervorrichtungen , Bericht Ton 
Tlctor UToTellj* (Officielier Ausstellungs-Bericht, herausgegeben 
durch die General-Direction der Weltausstellung 1873.) Wien, 1874. 
8vo. fig. 

K Bemerkungen über den bisherigen Gang der Entwicklung des 
Eisenbahnwesens, sowie über dessen Gestaltung nach Maassgabe der 
Verhaltnisse und Bedürlnisse mit besonderer Rücksicht auf die 
Zwecke des Vereins zur Förderung der Localbahnen, von Harturlch» 
Mit VII Anlagen. Berlin , 1877. 8vo. 

D. Ueber electrische Distanzsignale für Eisenbahnen unter besonderer 
Berücksichtigung der in Oesterreich angewendeten Systeme, von 
II. KohlffUrst. Prag, 1878. 8vo. Met fig. in den tekst. 

1. Die Technologie der Eisenbahn-Werkstaetten. Lehrbuch fur M-a- 
schinen-Techniker, von F. Oberstadt, mit Vorwort von Dr. K, 
Hwrttg. Mit 21 lithographirten Tafeln. Wiesbaden, 1881. 4to. 

2. Kön. ungarische Staatsbahnen. Normalplane fur Fahrbetriebsmittel. 
Z. pi. en j. Groot langw. folio. 

Betrachtungen über die Locomotiven der Jetztzeit für Eisenbahnen 
mit Nurmalspur, von Hetnilch Jllaej. Wiesbaden, 1884. 8vo. 

Apparato imprimente di controlleria e disco indicatore a caratteri 
dei segnali dati dagli apparecchi elettro-magnetici a campana in uso 
presso Ie ferrovie. Torino, 1873. 8vo met fign. 

Rapport sur Ie frein automoteur de M. Cruérln, adressé k Son 
Excellence Ie ministre de Tagriculture , du commerce et des travaux 
publics, par une commission coraposée de MM. Plobert, Ch« 
CoMibe« et Ch. C^uche* {Extra it des Annales des Ponts et 
Ghaussées, tome XIII.) Paris, 1857. 8vo. Met plaat. 

Note sur les freins continus, par O. Bihet. (Extrait de ]a Revue 
universelle des mines, etc.) Paris, Londres et Liége, 1877. 8vo. 

Appareils de sécurité et signaux de chemins de fer, extraits d*un 
ouvrage intitulé a Railway appliances », par «föhn Wolfe Barr j, 
traduits par Émlle IJytborck. Londres, 1878. 8vo. Met atlas fol. 

Compagnie du frein continu Westlnghouse (The Westinghouse 
continnous Brake Gompany). Londres, Paris. 1878. fol. Met een 
aantal pi. en bijgevoegde circulaires enz. XXIX aae 

39. The Westinghoiuie Gontinuoos Brake Campimj. Laadon, 
1880. M. Met pi 

40. The Westlnghousc automatic brake described and illostnted. 
Thlrd edition. London, 1881. 8vo. Met pi. 

41. The Westinghouse Brake Company Limited. London, 1883L4to. 
Met pL 

42. Compagnie du frein Westlnghouse , t The Westin^ouse Brake 
Gompany (Limited».) Paris, 1886. fol. Met pi. 

43. The Westlnghoiise automatic continuous brake, descrihed and 
illustrated. Being a reprint from the Railway Engine^. Fehroary, 
1880. London. 4to. Met pi. 

44. Report by Houglas «alton , G. B., D. a L., F. R. S., os 
brake experiments , made at Gisbum on the Lancashire and Yorkshire 
raüway, on the 14th, 15th and 16th July 1880. (London,) 1880. 
fol. Met plaat. 

45. Automatic compressed air brakes versus automatic vacvom brakes 
and non-automatic brakes. (London, 1880.) folio. 

46. Gomments on the misleading statements by the Yacaum Brake 
Gompany. (London, 1880.) 4to. 

47. Ueber continuirliche Ëisenbahn-Bremsen. Entgegnung der WefSH 
tinghowse Gontinuous Brake Gompany aaf J. Cr. Mardj's Flug- 
schriften. Wien , 1880. fol. 

48. Ueber continuirliche ELsenbahn-Bremsen. Herausgegeben ¥on der 
Gresellschaft der Westinghouse*schen continuirlicben Bremse. (The 
Westlnghouse Gontinuous Brake Gompany.) Wien, 1881. 8^0. 

49. Ueber kontinuirliche Bremsen för Eisenbahn-Fahrzeuge. Vortrag 
gehalten in der Vei^sammluug des Vereins Deutscher Maschinen- 
Ligenieure am 14. April 1882 von Alb* KapteTii. MU 4 TafeliL 
(Sonder-Abdruck aus Glasers Annalen für Gewerbe & Bauwesen, 
1882. Band X, Heft 11. Ganze Reihe N^ 119.) Berlin, 1882. 8^0. 
Met pi. 

50. Note sur ie frein Westingbouse appliqpé è la compagnie des 
chemins de fer de TOuest, par M. Jules HaraMdière. £xtrait 
du compte ren du de la séance du Ier JoiUet 1881 de la Société des 
Ingénieurs civil.s. Paris, 1881. 8vo. Met pi. 

51. Railway brakes. The vacuüm principle. Startlingfacts. Experiments 
sbowing the amount of efficiency to be obtained by automatic vacaom 
brakes. (London,) 1882. 8vo. Met pi. en tab. 

52. Gontinuous railway brakes. A practical treatise on the seYeraJ 
systems in use in the United Kingdom , their construction and fer- 
formance , by M. Reynolds. With copieus illustrations and 
numero us tables. London , 1882. 8vo. 

53. The brake returns analysed, and the relative valne and progress 
of automatic and non-automatic brakes con&idered. London , 1883. 8yo. 227 

54. WestimgliOiise automatic and Westinghouse nyon-automatic 
brak€6. LoikUhi , 1883. 4ta. 

55. Memorandum on the werking and malntenance of the Westlng- 
house automatic brake on the Noi th-£astern Railway , by ¥• £• 
Harrisen. Londen, 1884 fel. 

59. Extract irom the official report of msgor JHarlndln , government 
inspector of the Board of Trade, on the accident at Peniatone, 
16ÜI J«ly iSSL fol, 

57. Sir MAward Watkln and the Penistone Catastrophe , by 
Alb* Kapteyn. (ocTbe Railway Times and Joint -Stock Ghronicle», 
ly;^ 2430, August 2 , 1884.) folio. 

58. Oontinuous Brakes. To the Ëditor of the «Railway News», by 
Albert Kapteym. (cTho Railway News and Joint-Stock Journal», 

. VoL XLIL N°. 1077, August 23, 1884»). fol. 

59. Indicateur du frein Westlnghouse , par Alb. Ph« Hapteyn* 
Londres, 1885. 4to. Met plaat. 

60. The battle of the brakes, by Alb. Hapteyn. (aThe Railway 
review and the societies' record» N^. 419. August 20, 1886.) fol. 
Met plaat 

61. Financiêele beschouwiqgen over de vermoedelijke productiviteit 
der Noorder- en Zuider-spoorwegen. Rotterdam, 1859. 8vo. 

QSL ' Handleiding voor het beheer van spoorwegen , door H. C* J«- 

Piepers. 'aGravenhage, 1860. 8vo. 
63u. Moeten de spoiurwegen door den Staat of door bijzondere personen 

geëxploiteerd worden? 'sGravenhage, 1863. 8vo. 
d4. De exploitatie der Staata-spoorwegen en de minisier van binnen- 

landsche zaken 20 Junij— 3 Augustus 1863. 'sGravenhage,1863. 8vo. 

65. Vergelijking van de schaal of het tarief van de Maatschappij tot. 
exploitatie van Staatsspoorwegen met die van de aanvrage Bredius c. s. 
's Gravenhage , 1863. 8vo. 

66. Statuten der Maatschappij tot exploitatie van Staats-spoor wegen > 
goedgekeurd bij Z. M. besluit van 7 September 1863, N°. 67. 
('sGravenhage, 1863.) 8vo. Met prospectus, circulaire en spoorweg- 
kaartje in 4to. 

67. Statuten der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen. 
Goedgekeurd bij Z. M. Besluit van 7 September 1863, n^. 67. 
Achtereenvolgens gewijzigd bij Kon. Besluit van 1 September '1867 , 
no. 20; bij Kon Besluit van 23 April 1869, n^. 11; bij Kon. Besluit 
van 1 April 1870, n^. 9; en laatstelijk bij Kon. Besluit van 29 Augustus 
1871, n°. 4 utrecht. 8vo. 

68. De Nedwlandsche spoorwegen. (Overgedrukt uit het Staatkundig 
en Staathuishoudkundig Jaarboekje, jaargang 1864 blz. 201). (Door 
JT, li» de Bruyn &ops.) 8vo. XXIX 8»8 

69. Een waarschuwend woord aan de houders van obligatién der 
Nederlandsche Gentraal-Spoorweg-Maatschappij. Rotterdam , 1866. Svo. 

70. Beschouwingen over het wetsontwerp tot regeling van de dienst 
en het gebruik der spoorwegen. Utrecht, 487i. Svo. 

7i. Het publiek en de spoorwegmaatschappijen tegenover het wets- 
ontwerp betreffende de spoorwegdiensten , door W. B. Amsterdam, 
i87i. 8vo. 

72. *Wet tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen, 
met toelichting aan de officieele stukken en de discussiên ontleend 
(met register), door B, de Trles* 'sGravenhage, 1875. 8vo. 

73. *De nieuwe politie -wet op de spoorwegen. Proeve van draconische 
wetgeving toegelicht uit de debatten gevoerd in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal , door B* Tlda Tan Pennel* Utrecht , 1875. 8vo. 

74. Yoorwaarden van concessie voor de exploitatie van Staatsspoor- 
wegen. (1875.) 8vo. 

75. Beachouwingen omtrent het eventueel wijzigen der concessie van 
de Maatschappij tot Exploitatie van Staats-Spoorwegen , door 
mr. H. ۥ dn Bots. 's Gravenhage , 1876. 8vo. 

76. *De commissie van enquête omtrent de exploitatie der spoorwegen 
in Nederland en de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
door Mercurius, Rotterdam, 1882. 8vo. 

77. Verslagen en uittreksels van verslagen betreffende den raad van 
toezigt op de Spoorwegdiensten, over de jaren 1862 — 1866, 1873, 
1875—1877, 1879—1885. *s Gravenhage , 1862—1886. 7 st 8vo. 
12. st. 4to. 

78. Verslagen betreffende den aanleg der spoorwegen van 1 Januari 
1861—1 Juli 1864. ('s Gravenhage,) 6 st. 8vo. 

79. Verslagen aan den Koning betreffende de exploitatie der Staats- 
spoorwegen gedurende de j aren 1863—1 875. 's Gravenhage , 1863—1877. 
4 st. 8vo. 9 st. 4to. Met bijlagen. 

80. Verslagen van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen 
over de jaren 1863—1871, 1874—1885. Utrecht, 1862—1886. 
20 st. 8vo. Mat tabellen. 

81. Verslag van de commissie uit de aandeelhouders in de Maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen. Amsterdam, 1868. 8vo. 

82. Technische verslagen der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, 
over de dienstjaren 1847 — ^1885. 's Gravenhage en Amsterdam, 1848— 
1886. 39 st. 8vo. 

83. Financiêele verslagen der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatsebappij, 
over de dienstjaren 1848—1885. Amsterdam, 1849—1886. 388t.8vo. 

84. Verslagen van de directie der Nederlandsche Rhijn-Spoorw^ 
maatschappij , over de jaren 1857, 1860-1 865, 1867—1872, 1874-.1«85. 
Utrecht, 1858—1886. 25 st. Svo. Met tabeUen. 2i9 XXIX 

"85. Versldgen ¥dn de directie der Nederlandsche Gentraal-Spoorweg- 
inaatschappij over de jaren 1862 — ^1885. Amsterdam, 1863—1878, 
Utrecht, 1879—1886. 8 st. 4to. 18 st. 8vo. 

86. Verslagen en processen-verbaal van vergaderingen betreffende de 
Aken-Maastrichtsche spoorwegmaatschappij , 1848 — 1851 , 1853, 1855, 
1857. Maastricht, 1848—1885. 5 st. 4to. 3 st. 8vo. 

87. Jahres-Bericht der Direction der Aachen-Mastrichter Ëisenbahn- 
Gesellschait pro 1854, 1856—1875. Aachen, 21 st. 4lo. 

88. Société anonyme des chemins de fer d'Anvers è Rotterdam. Rapports 
du conseil d'administration sur la situation de la Société et du 
Grand Central Beige. Années 1857—1885. Bruxelles , 1858—1886. 
29 st. 4to. 

89. Société du chemin de fer international de Malines k Temeuzen. 
Rapports faits au nom du conseil d'administration , pour les années 1870) 
1871 , 1872, 1873 et 1876. (Saint-Nicolas et Bruxelles,) 4 st. 4to. 
1 st. 8vo. 

90. Jahres-Berichte über die Resultate der Yerwaltung, des Baues 
und Betriebes der Rheinischen Eisenbahn pro 1864 — 1870 und 
1872—1879. Köln, 1865—1871 und 1873—1880. 15 st. 4to. 

91. Noord-Brabantsch-Duitsche spoorwegmaatschappij. Verslagen van 
den staat der Vennootschap over de jaren 1869 — ^1885. (Rotterdam 
en 's Gravenhage.) 16 st. 8vo. Met tabellen. 

92. Statuten der Noord-Brabantsch-Duitsche spoorweg-maatschappij , 
zooals die zijn gewijzigd en vastgesteld in de buitengewone algemeene 
vergadering van deelhebbers, op 24 October 1874 gehouden, en 
goedgekeurd bij Zijner Majesteits besluit van 9 Maart 1875. (Rot- 
terdam.) 8vo. 

93. Nederlandsch-Westfaalsche spoorweg-maatschappij. Ontwerp, enz. 
Zutphen, 1874. Winterswijk, 1876. 2 st. 8vo. 

94 Niederlandisch-Westfalische Eisenbahn-Gesellschaft. Pro Memoria. 
Nachtrag zum pro Memoria. (Winterswijk, 1876.) 2 st. 8vo. 

95. Verslagen ingevolge art. 24 der statuten der Nederlandsch-West- 
faalsche spoorweg-maatschappij over de jaren 1874 — ^1885. Winterswijk, 
1875—1886. 12 st. 8vo. Met tabellen. 

96. Verslagen door het bestuur der Nederlandsche Zuid-Ooster spoor- 
weg-maatschappij uitgebracht in de algemeene vergaderingen van 
aandeelhouders over de jaren 1872—1878, 1881, 1883 en 1885. 
's Gravenhage, 1873—1879, 1882 en 1886. 10 st. 8vo. 

97. Verslag aangaande de Nederlandsch-Hannoversche spoorweg-maat- 
schappij uitgebragt in de algemeene vergadering van deelhebbers op 
den 3 Mei 1858. Amsterdam, 1858. 8vo. 

98. Verslagen der Geldersch-Overijsselsche lokaalspoorwegmaatscbappij 
over de jaren 1881 — ^1885. 5 st. 8vo. 

99. Verslag van het bestuur der spoorwegmaatschappij Leiden- Wo erdöii^^^ XïiX «80 

tntgeforagt in de algemeene vergadering yan aandee1h<nider8, geboodm 
te Oegstgeest , den 14 Juli 1876. Eerste boekjaar den 30 April 1S76 
geëindigd. *s Gravenhage , Juli 1876. 8vo. 

100. Technische en financieele verslagen der Haarlem-Zandvoort spoor- 
weg-maatschappij , over de jaren 1881 — ^1885. 5 st. 8vo. 

101. Verslag omtrent de spoorweg-maatschappij A Imelo-Salzbergen uit- 
gebragt door den raad van administratie in de algemeene vergadering 
van aandeelhouders gehouden te Almelo 30 iunij 1864. Almelo, 
1864. 8vo. 

102. Verslagen van den raad van beheer der Nederiandsch-Indische 
spoorweg-maatschappij, over de jaren 1872 — 1885. 'sGraveobage, 
1873^1886. 14 st. 8vo. 

103. Vierde jaarverslag van den dienst der Staatsspoorwegen op Jan, 
loopende van 1 Junij 1878 tot ultimo Mei 1879 en verdere ver- 
slagen over de jaren 1879—1884. Batavia, 1881—1885. 2 st. 8vo. 
4 st. 4to. (*). 

104. . Documents sur les modes d'exploitation des chemins de fer. 
Paris, 1856. 8vo. 

105. Reglement pour Ie transport de voyageurs, bagages, oercueiki 
equipages et animaux sur les lignes de TUnion des diemins de fer 
allemands. Traduit de Fallemand par M. A* ClermoRt. (1865.) 8vo. 

106. Road progress; or amalgamation of rail ways and high ways for 
agricultural improvement, and steam farming, in Great Britain and 
the Golooies; also practical economy in fixed plant and rolling stock 
for passenger and goóds trains, by W. 'Brldges Adanas* Londoo, 
185a Met pi. 

107. *Railways: their oapital and dividends, with statistics of their 
working in Great Britain and Ireland , by £• 0. Ckattaway* 
London, 1855,56. 8vo. 

iOB. Railways : in a letter to the President of the board of trade: a 
plan for the systematic relorm of the railways of the United Kingdom 
by legisiative enactment. Second edition. London, 1865. 8vo. 

109. Der praktische Ëisenbahnbeamte. Ëin Handbuch für Verwaltungs- 
rathe, Directoren und Ëisenbahnbeamte, sowie für solche^ die es 
werden wollen, oder sich mit den bewahrtesten Einrichtimgen der 
Ëisenbahnen vertraut zu machen beabsichtig^i. Bearbeitet von.X 
Frank. Magdeburg, 1851. 8vo. Met plaat. 't: (*) De éhrie eerste jsarrerslagen van de opriditiiig van dea dienst fler Staats- 
spoorwegen op Java in Julij 1875 tot en met ultimo Mei 1B7S ign opgefBomen io 
^ Kolonide VenlaseD van 1876 , 1877 en 1878. 281 

10. Die Gefêhrdüngen des Personals beim Maschinen- cmd Fahrdienst 
der Eisenbahnen. Eine' Denkscbrift von M* HÊ. Freiherrn Ton 
IFeber* Leipzig, 1862. 8vo. 

11. Exposé aller bedeutenderen americaniscben Eisenbabnen zur Er- 
klSrang der beiliegenden Eisenbahn-Karte der Yereinigten Staaten 
and Canada's, hanptsacblicb nacb neuesten officiellen Qnellen und 
unter tbeilweiser Benutzung von Poor's Manual zusammengestellt 
nebst Vollstandiger Eisenbahn-Karte,berausgegeben vonM. Meyer. 
New- York, 1872 fol. Met kaart. 

[2, Wiener Welt Ausstellung 1873. Italieniscbe Abtheilung. Gruppe 
XVIII, d. Nummer. Erklaerung der Vorzüge des Systems fürEisen- 
bahn-Fahrplaene und Passagier Tarif des Ritters W. «fervls. 
Tnrin, 1873. 4to. 

13. * üeber den Kohlenverkehr auf den Preussiscben Eisenbahnen , von 
H* Kchwabe. Mit sieben Kupfertafeln. (Separat-Abdruck aus der 
Zeitschrift für Bauwesen. Jahrgang 1874.) Berlin, 1875. fol. 

14. Beitrage zur Beleuchtung der allgemeinen Yerhaltnisse der öster- 
reichischen Eisenbahnen , zusammengestellt im Auftrage des k.k. 
Handelsministeriums auf Grund des für die Weltausstellung 1878 in 
Paris angefertigten Elaborates von der k.k. General-Inspection der 
österreichischen Eisenbahnen (Abtheilung I) unter der Leitung des 
k.k. Hofrathes und General-Inspectors Mathlas Ritter von Plschot. 
Wien, 1879. fol. Met kaart en pi. 

15. cGlorine.» (Auszng ans dem Sonn- und Feiertags-Gourier N». 12.) 8vo. 

16. Ellevte drifts-beretning for den Norske hoved-jernbane, fral Sept. 
1864 til 31 August 1865. Christiania, 1866. 4to. 

17. Uittreksel uit bet verslag der verrigtingen der Staatsspoorwegen 
in België, gedurende bet jaar 1859, der wetgevende Kamers aange- 
boden door den minister van openbare werken. (Overgedrukt uit 
het Tijdschrift de Volksvlijt 1860, N**. &— 10.) Amsterdam. 8vo. 

18. Ghemin de fer du pays de Waes. 1842: I. Actes officiels. ~ 
II. Notices sur les résultats financiers présumés de Pentreprise. — 
Bruxelles, fol. Met kaart. 

19. Rapport adressé è M. Ie ministre des travaux publics sur les 
chemins de fer, par K. Telsserenc. Paris, 1843. 4to. Met 
kaart en pL 

20. Gompte-rendu des opérations du chemin de fer de TEtat pendant 
les années 1849, 1852 en 186^. Bruxelles, (1850), 1853 et 1866. 
3 st. fol. '' 

(Rapports aux Gbambres législatives.) 
Si» Enquête sur les moyens d'assurer la régularité et la süreté de 
1'axploitation sur les chemins de fer, publiée par ordre du ministre 
de ragriculture, du cammerce et des travaux publics» Paris , II 185^^^^^ 282 

122. Ghemins de ter Grand Central Beige. I. Direction des Toies ét 
Travaax. II. Direction de la Traction et du Matériel. Gompte-rendo 
de rexercice 1867—1885. 38 bdn. 4to. 

123. Compagnie du chemin de fer du Nord. Assemblee générale ordinaire 
du 27 avril 1868. Rapport par M. Aelebecque. (Lille,)1868.4to. 

124. Keport of the State engineer and surveyor on the rail roads of 
the State of New York , for the fiscal year ending September 30th, 
1857. Albany , 1858. 8vo. 

125. Annual report of the State engineer and surveyor of the State of 
New York, and of the tabulations and deductions from the reports 
of the raihroad corporations, for the year ending September 30, 1858. 
Albany, 1859. 8vo Met eene kaart. 

126. Ministro dei lavori pubblici. Direzione generale delle strade ferrate. 
Relazioni sulle construzioni e suir esercizio delle ferrovie Italiane, 
per ranno 1872. Roma, 1873. fol. Met pi. 

127. Camera dei Deputati. Atti della commissione d*inchiesta suil' 
esercizio delle ferrovie italiane, presentati dal Ministro dei Lavori 
pubblici (Baccarini) nella tornata del 31 marzo 1881. Parte I. Verbali 
delle sedute pubbliche. Vol. I — III. — Parte II, Riassunto delle 
risposte scritte ed orali. Vol. I^— III. Parte III. Relazione. Roma, 
1881. 7 bdn. 4to. Met kaarten, pi. en tabellen. 

128 De straat-stoom wagen (Veiligheids-locomotief) en zijne exploitatie 
ontworpen en kortelijk toegelicht , door H. C. F. Oomrenberj^* 
Met afbeelding, 's Gravenhage , 1879. 8vo. 

129. Verslag van de proeven gehouden met tramweg locomotieven op 
de ceintuurbaan te Arnhem, in de maanden April en Mei 1881. 
Met 34 bijlagen. Utrecht, 1881. fol. 

130. Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij. Verslagen over de jaren 
1881—1883. 3 st. 4to. 

131. Tramways their construction and werking embracing a compre- 
hensive history of the system , vnth an exhaustive analysis of the 
various modes of traction, including horse power, steam, heated 
water, and compressed air; a description of the varieties of rolling 
stock and ample details of cost and werking expenses with special 
reference to the tramways of the United Kingdom , by D. Klimesr 
Clark, C. E. With wood engravings and folding plates. London, 
1878. 8vo. 

XXX. ^- Tafels. 

1. Collection de tables pour abréger les calculs relatifs k larédaction 
des projets de routes et de chemins de toutes largeurs , par h» 
I^alanne. Appendice N^. 4 au tome 1 de la 4e édition du Cours 
de constructions de M. J. Sganzln. Paris, 1843. 4to. Met pi £38 

2. Tables relatiyes au tracé des courbes de raccordement composées 
par C. Pms. Angers, 1846. 8vo. 

3. Tracé général des courbes circulaires, elliptiques et paraboliques 
do raccordement pour chemins de fer, routes, canaux, etc. Tables 
nouvelles et complètes, par A. «lacqaet. Paris, 1858. Svo. Met pi. 

4. Tables for setting out curves on raiiways and otlier public works, 
by «I. 9. Olver* London, (1860.) 8yo. 

5. * Handbucb zum abstecken von Curven auf Eisenbahn- und Wege- 
linien, von H. Kr5hnke. Fünfte Auflage. Mit einer Figurentafel. 
Leipzig, 1867. 8vo. 

6. *Die Strassen- und Eisenbahn- Curve. Formeln und Tabellen zum 
Behufe des Bogenaussteckens nacb einer schnellen, in allen Fallen, 
namentlich im coupirten Terrain und bei Gebirgsbahnen , praktisch 
anzu wendenden Methode, von Morltz Uforamrltz. Dritte Auflage. 
Wien, Peet, Leipzig, 1871. 8vo. 

7. Tables for computing the contents of earthv^ork in the cuttings 
and embankments of railvirays, by W. Macgregor* London, 1871. 
8vo. Met plaat. 

8. * Nouvelles tables pour Ie tracé des courbes de raccordement 
(chemins de fer, routes et chemins), calculées par Chaavac de 
la Place. Paris. 8vo. 

(Bibliothèque des professions industrielles et agricoles.) 

[J 3. BRUGGBIT. 

1. Bekroonde verhandeling wegens het ontwerp van eene ophaalbrug, 
door li. F. Beaullea. Met eene plaat. 'sGravenhage en Am- 
sterdam, 1827. 8vo. 

2. De afdamming en daarsteiling van de brug over de Poldervaart, 
door F. W. Oonrad. 'sGravenhage en Amsterdam, 1847. 8vo. 
Met pi. 

3. Verslag aan den Minister van Oorlog, betreffende eenige voorname 
verbeteringen aan de ophaalbruggen, enz., voorgesteld en tot nader 
onderzoek aangeboden door jhr.J. Cr* W. Merkes van Crendt» 
door IF. A. Froger. *s Gravenhage , 1848. 8vo. Met pi. 

4. Beschouwingen over spoorwegbruggen in Nederland, door T. «I. 
Stlelljcs. Met naschrift. Zwolle, 1860. 2 st. 8vo. Met pi. 

5. De groote Victoriabrug in Canada, en de geprojecteerde brug aan 
den Moerdijk; of de theorie van T. J. i^tleltfes getoetst aan de 
praktijk van Rob. ütephenson. Rotterdam, 1860. 8vo. 

6. Verslag eener reis, gedaan in October 1859, op last van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, tot onderzoek naar de inrigting van 
eenige bruggen in Duitsche en Zwitsersche spoorwegen , door «I. li* 
Schneltter en Cr. van Ulesen. Met bijvoegsel, 's Gravenhage , 
1860. 2 bdn. 4to. Met pi. #.#f 234 7. Verslag eener reis, gedaan in Jannarij 1862, op last van den Minister 
yan Binnenlandsche Zaken , tot onderzoek naar de inrigting van de 
spoorwegbrug over den Rijn bij Mainz, door J. Cr* W. FQbJc 
en Cr. TAR Ulesem. 's Graven hage, 1862. 4to. Met pi. 

8. De spoorwegbrug te Kuilenburg, door P. üuaRt. Amsterdam, 
1867. 8vo. 

9. De brug over de Lek nabij Kuilenburg (Overdruk uit het 
tijdschrift «Onze Tijd». Met eene plaat. (Door J. M. Vclëers.) 
Kuilenburg, (1868.) 8vo. r 

10. Staats-spoorwegen. Lijn H. Sectie l. Verslag van den uitslag der 
beproeving van de brug over de Lek bij Kuilenburg. (1868.) (Aüto- 
graphie.) fol. Met pi. 

il. Staats-spoorwegen. Overbrugging van het Hollandsch Diep. Bere- 
kening van den bovenbouw der draaibrug. Opgemaakt door den 
adjunkt-ingenieur Cluysenaer. Augustus 1868. (Autographie.)fol. 

i^ Verslag van de uitkomst der beproeving van de brug over de 
Waal bij Bommel, op den 4den October 1869. (Autographia) fol. 

13. Verslag van den uitslag der beproeving van de brug over de Maas 
bij Crevecoeur, 16 Augustus 1870. (.Autographie.) fol. 

14. Verslag van de uitkomsten der beproeving van de brug over bet 
Hollandsch Diep bij Moerdijk op den 27sten December 1871. 
(Autographie.) fol. 

|5. Ontwerp van eene brug voor gewoon verkeer over de rivier de 
Kil, te 's Gravendeel , tot verbinding van den lloekschen Waard met 
bel eiland Dordrecht. (Door «I. Q. IT. Ftfi^e.) 's Gravenhage , 
1871. 8vo. Met kaart. 

16. Verslag van de commissie uit afgevaardigden voor de overbmg^n{[ 
van de rivier de Kil te 'sGravendeel. Dordrecht, 1871. 8vo. Met plaat. 

17. De overbrugging van het Hollandsch Die^ door J. 1«. Cümyse- 
naer* Met afbeeldingen en plaat van de spoorwegbrug. (Overdmk 
van «Onze Tijd».) Amsterdam, 1872. 8vo. 

18. Staatsspoorwegen. Lijn L Sectie L Viadoct in de Binnenrotte. 
Berekening van het gewigt van de 37 bruggen. Berekening van het 
gewigt van ijzeren pijlers. Uitgegeven door de directie van de ijIe^ 
gieterij ede Prins van Oranje», ('s Gravenhage, 1872.) 2 st. fol. 

19. Staatsspoorwegen. Lijn L Sectie 1. Metalen bovenbouw der bruggen 
van den Staatsspoorw^ binnen Rotterdam. Gewigtsstaten en tabellen. 
Rotterdam, 1876. 15 st, fol. Met pi. 

20. Beschrijving der inrigtingen voor de pneumatische fundering van 
pijler IV der brug over de Nieuwe Maas te Rotterdam, z. pi. en j.Svo. 

21. Metalen bovenbouw der bruggen over de doorgangen in het open 
havenfront te Amsterdam. Rottwdam, (1877.) fol. 

22l Staatsspoorwegen. Lijn K. Sectie 1. Draaibruggen voor gewoon 
verkeer over de doorvaarten in het open havenfront te Amsterdam, SS5 • »i ^IfjiSBS gewijxigd bestek SGG^Gewigtstabellen. Amsterdam, 1877. 8to. 

3. Staiis8{K)or wegen. Lijn K. Sectie 1. IJzeren bovenbouw voor eene 
draailurug over de Nieuwe Vaart en voor drie vaste overspanningen 
over het kanaal bezuiden de Nieuwe Vaart te Amsterdam , volgens 
best^ 651. Gewigtstabellen. (1878.) fol. 

I. Graphische behandeling der verschillende bruggen-systemen door 
middel van het influentie-polygoon , door A. B. Jftein^cs. 's Qra- 
venhage, 1879. 8vo. Met pi. 

S. Brugbalken^ van de tweede orde met flaauw gebogen bovenrand 
en getrokken schoren door BT. Th. IHtchaëlts. (Overgedrukt uit 
de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akademie van Weten- 
schappen. Afd.: c Natuurkunde » 2de reeks. Beel XVII.) Amsterdam, 
1881. 8vo. 

)L Staatsspoorwegen. Lijn: Arnhem-Nijmegen. Brug over den Rijn 
nabij Arnhem. Brug over de Waal beneden Nijmegen. Gewigtstaat 
van den bovenbouw voor dubbel spoor. Rotterdam, 1^8i. 2 st. fol. 
Jidet bijbehoorende platen en photographiên. 

J, Staatsspoorwegen. Lijn Amersfoort-Nijmegen. Brug over den Rijn 
nabij Rhenen. Gewigtstaat van den bovenbouw voor dubbel spoor. 
Rotterdam, (1884.) fol. Met bijbehoorende platen. 

l. Les ponts de TAmérique du Nord. Etude, calcul, description de 
ces ponts. Gomparaison des systèmes américain et europeen , par 
Ia. Ant. Comolll. Texte, 213 figures intercalées. Paris , 1879. 4to. 

). Notice sur la reconstruction des ponts de Farciennes, d'Oign^es, 
de Ta mines et d'Auvelois sur Ie chemin do fer de Charleroi a Namur, 
par M. J. Dapré. Bruxelles , 1851 , 8vo. Met pi. 

(Extrait des Annales des travaux publiés de Belgique.) 

). Note sur la construction des ponts biais du chemin de fer de 
Charleroi A la frontière de France, par M. Dupré. Bruxelles, 
1852, 8vo. Met pi. 

(Extrait des Annales des travaux publics de Belgique.) 

l. Historique de la construction du pont Veuve van Enschodt, établi 
sur Ie Rupel, entre les communes de Boom et de Willebroeck 
(Province d'Anvers) , par CJh, Tossyn. Bruxelles , 1853. 4to. 
Met atlas fol. 

l. Description du pont en treillis sur la Meuse prés de Maestricht , 
par «I. A. Kool. Paris et Liége, 1858. fol. Met pi. 

). Description du pont k bascule avec calage. (Systéme Eugène 
Roltn et Cte.) Braine'le Comte, 1875. 4to. Met plaat- Traite des ponts, par Crautler. Quatrième édition. Paris, 1765. 
8vo. Met pi. w ;•.♦;« 2S6 35. Description des projets et de la coostmctioii des pontsde NeailH, 
de Manies, d'Orléans, de Lonis XVI etc. On y a sjooté Ie projet 
dn canal de Bourgogne, ponr )a commnnication des deux m&n par 
Dijon; et de celui de la condnite des eaux deTYvette etdelaBièvre 
è Paris, en soixante et treize planches. Par M. Perramet. Paris, 
1788. 4to. Met atlas fol. 

36. Description des projets et de la constmction des ponts deNémlly, 
de Mantes, d'Orléans, etc.; du projet da canal de Bourgogne; et de 
celui de la conduite des eaux de l'Yvette et de Bièvre k Paris; a?ec 
soixante-seize planches], f par M. Perronet. Paris , 1820. 4to. Met 
atlas fol. 

37. Mémoires sur différentes questions de la science des constractions 
publiques et économiques par M. Aubry. 

Mémoire sur la construction d'un pont de bols, de 450 pieds 
d*ouverture, d'un seul jet. 

Mémoire sur les questions' proposées par la Société Royale d*émo- 
lation de Bourg-en-Bresse, pour garantir les prairies de la Reissonze 
de toutes inondations, sans nuire au travail des moulins établis snr 
cette ri^ière. Rapport sur ce mémoire par Tabbé Barqnet. Lyon, 
1790. Een bd. 4to. Met pi. 

38. Traite* de la construction des ponts, par Gaathey) publié par 
ITaTler. Paris, 1809/13. 2 dln. 4to. Met pi. 

39. Moyens faciles de parvenir k fixer les conditions de Tétablisse- 
ment des ponts suspendus, par UT. R. H. Ije-Hoyne. Avec one 
planche. Paris, 1825. 4to. 

40. Des ponts en fil de fer, par l^i^ii atné* Seconde édition. 
Paris, 1826. 4to. Met pi. 

44. Mémoire sur Ie pont suspendu en fil de fer, construit snr la 
Gbarente, k Jamac, et détails de sa construction, par J. P.ltiié- 
not. Accompagné de 14 planches. Paris, 1828. 4to. 

42. Description du pont suspendu construit sur la Dordogne,iArgen- 
tat , département de la Gorrèze , par 1«. J» Vtcat. Paris , 1890. 
4to. Met pi. 

43. Description du pont suspendu construit sur la Garonne,èLangon, 
département de la Gironde, suivie du détail des travaux exécotés 
pour sa construction, par P. D. Martin. Paris, 1832. 4to. 
Met pi. 

44. Description d'un pont suspendu de 198 mètres d'ouverture et de 
39^.70 de hauteur au- dessus des basses mers, construit snr te 
Vilaine , k la Roche-Bemard , route de Nantes k Brest , par F* 
liCblanc. Paris, 1841. 4to. Met atlas fol. 

45. Mémoire sur les ponts suspendus avec cables en rubans de f(Br 
laminé, par !!• Flachat et «I. Petiet. (Extrait des Annalesdee 
ponts et chaussées.) Paris, 1842. 8vo. Met pi. 287 

). Conddérations théoriques au point de vue de rapplication sur 
rétablissemeot des ponts suspendus des ponts en métal, en pierre, 
en bois, etc, des poitraiis, arcs de décharge, fermes, et en général 
des systèmes articnlés destinés k supporter des charges quelconques, 
par A. A. Boudsot. Paris, 1853. 4to. Met pi. 

« Galcul des ponts métalUques k poutres droites et continues, par 
O. Plarron de Mondéslr» Paris, 1860. 4to. Met pi. 

L Ponts mótalliques k poutres droites continues. Formules générales. 
Développement de la methode nouvelle de M. BressC) pour Ie 
calcul des ponts métalUques a poutres droites continues, par B* 
ColUgnon. St. Petersbourg et Paris, 1860. 8vo. 

K Ponts militaires et passages de rivières, par M. H* Meurdra. 
Paris, 1861. 8vo. Met pi. 

). Étude comparative de divers systèmes de ponts en f er, par J» Gau- 
dard. Paris, 1865. 4to. Met atlas fol. 

L. Mémoire sur Ie pont-viaduc du Point-du-Jour et sur les ouvrages 
d'art de la section du chemin de fer de ceinture, comprise entre 
Auteuil et Javel, par Bassompterrc-i^werln et de Tllllers 
da Terrage. Paris, 1870. 8vo. Met pi. 

(Ëxtrait des Annales des ponts et chaussées, tome XIX. 1870.) 

2. 'I^Notice sur Ie viaduc de PAulne, par M.Anioax C-^uipis^O* 
Paris, 1870. 8vo. M. pi. 

(Extrait des Annales des ponts en chaussées. T. XX. 1870.) 

3. Ponts suspendus de ^. Dredge, expliqués d*après les principes 
du levier, par W. Turnbull. Ouvrage orné de planches, traduit 
de 1'anglais, par G* i^omerset IrTlne. Liège, 1842, 8vo. 

4. The theory, practice '^and architecture of Bridges of stone, iron, 
timber, and wire; with examples on the principle of suspension; 
illustrated by one hundred thirty-eight engravings and ninety-two 
v^oodcuts. (By various autors.) London, 1843. 2 dln. 1 bnd. 
tekst en 2 dln. platen. — Supplement to the theory, practice, 
and architecture of Bridges; illustrating the most recent appli- 
cations of cast and vinrought iron, stone, and timber, and suspen- 
sion, etc. With engravings, and text. By Cleorge R* Burnell 
and W. Tlemey Clark. London , 1852 — 3. 1 deel. Te zamen 
4 bdn. 8vo. 

i5. Final report of J. A. Roebllng , to the presidents and directors 
of the Niagara falls suspension and Niagara falls international bridge 
companies. May 1, 1855. Rochester, 1855. 8vo. 

'A Handbook to the Grumlin Viaduct, Monmouthshire ; with copieus 
• details oi the design, dimensions, and general proportions of the 
structure, description of the locality, etc. with. illustrations. By 
H. N* llajiiard» Grumlin en London , 1862. 8vo. 238 

57. Iron Work. Practical fornmlae and genera! mies for finding the 
strain and breaking weight of wroQght iron bridges, wÜh simdry 
useful tables. With the description of a suggested railvay bridge 
across the Queensferry , on the Fii*th of Forth. N.B. By €jM. MmMom 
Aawling* London, 1866. 8vo. met houtsneden. 

58. Tay bridge disaster. — Report of the court of inqniry, and report 
of Mr. Itothery, npon the circamstances attending the fall of a 
portion of the Tay bridge on the 28th December 1879 . Londoa, 
1880. fo). 

59. Tay Bridge. -^ Appendix to the reports of the court and eridence 
taken upon the inquiry into the Tay bridge disaster. London, i8^0. 
foL Met pi. 

60. De Taybrug, door (M. ThO MlchaClls. Overgedrukt uit de 
Verslagen en mededeelingen der Kon. Akademie van WetensdiappeD, 
Afd. cNatuurkundeD. 2e reeks. Deel XVI Amsterdam, 4880. 8vo. 

64. The Delaware bridge Gompany's illustrated Albnm of bridges, 

roofs and viadacts, with general description. New York. Langw. 

foL Met pi. 
62. The Forth bridge, by B. Baker. Read at the British Assodation 

Southampton 4882. London, 4882 8vo. Met plaat. 
63L The Forth bridge, by B. Baker. Read at the British Associatioa 

Montreal 1884. London, 1884. 8vo. Met pL 

64. The theory of modern American suspension bridges, by S. G. 
Prof. C. Clerleettl of Milan. (Excerpt Minutes of Proceedings, 
Vol. LX, session 4879--80. Part. IL) London, 4880. 8vo. 

65. Ausführliche Berechnongen uber die sichere Bestimmnng aller 
beim Baue steinemer Brücken vorkommenden Abmessungen far die 
unmittelbare Ausübung, von H. C. liaBffsdorf. Erste Abtheilong. 
Mit einer Tafel. Heidelberg, 4849. 8¥0 

66. Die Brückenbaukunde in ihrem ganzen Umfange. Ein Handbuch 
tor Ingenienre und Baumeister, bearbeitet von H. Mllller. Leipzig, 
3 dln. 2 bdn. 8vü. Met atlas. 2 bdn. 4to. 

67. Der Brückenbau in seinem ganzen Umfange und mit besonderer 
Rücksicht auf die neuesten Gonstructionen. Von M. Beckeft 
Stuttgart, 4854. 8vo. Met atlas fol. 

68. Der Bau der l^rückentrager mit wissenschaftlicher Begründong 
der gegebenen Regeln und mit besonderer Rücksicht auf die neuesten 
Ausführungen , von Fr. lialsfsle und Ad üehtlbler. Stuttgart, 
4857. 8vo. Met pi. 

69. Die Ëisenbahnbrücke über den Rhein bei Mainz. Notizen überdi* 
Eisenconstruction nach PauU's system. Mit einer Totalansicht der 
Brücke und 40 Taf dn Détail- zeichnungen. Als Manuscript gedrockt. 
Mainz, 1863.10. 8m 289 ♦.♦.t X * Dio «isernen Br ucken über 1 5 Meter Spann weit e auf dm Bfithnen des 
Yereins Deutsdier Ëisenbahn-Verwaltungen. Nachweise uber deren 
Gonstruction, Dimensionen, Gewichte, Ërprobung etc. Nachtrag zu den 
Brücken- Tabellen in den Fortscbritten der Technik des Deutschen 
Eisenbahnwesens in den letzten acht Jahren. I : Supplementband zu dem 
technischen Vereins-Organ. S. 64 bis 76. Wiesbaden, 1867. 4to. 

* System einer bewegüchen Brücke. Von Oscar Roeper. Mit 2 
Blatt Zeichnungen. Hamburg, 1868. 8vo. 

* Gonstruction eiserner FachwerktragerbrQck«n. Von Dr. W. 
Fr%nkel. Separat-Abdruck aus dem «Givilingenieur:», Band XY. 
Mit sechs litbographirten Taieln. Leipzig, 1869. 4to. 

I. * Normale Durchlasse für Strassen und Eisenbahpen. Zur Erleich- 
terung des Projeclirens upd der Veranschlagung, unter Zugrundelegung 
des Metermasssystems, zusammengestelt von L. BTeuiiiann und 
C Wllke. Mit neunzehn litbographirten Tafeln. Leipzig, 1869. 
iangw. 4to. 

L Die Donau-Brucke der K K. Priv. Österr. Staatseisenbahn-Gesellschaft 
bei Stadiau. (Separat-Abdruck aus der AllgemeinenBauzeitung. Jahr- 
gang 1870.) Wien, 1870. 4to. Met fig. en atlas fol. 

3. Der Viadukt über das Thai der Iglawa bei Eibenscbütz in Mahren» 
Zum Verbindungsbahnnetz der K. K. Priv. Staatseisenbahn-Gesell- 
schaft gehorig. (Sepai at-Abdruck aus der Allgemeinen B^uzeitung.) 
Wien, 1870. 4to. Met plaat en fig.; en atlas fol. 

5. * Grundzüge der constructiven Anordnung und statischen Berech- 
nung der Brücken- und Hochbau-Gonstructionen, von Dr. F. Hein- 
zerllng. (Separat-Abdruck aus dem aGiviiingenieur», Band XIY 
und XVI.) Mit acht litliographirten Tafeln. Leipzig, 1870. 4to. 

7. * Die Brücken in Eisen- Baumaterial, technische Entwicklung, 
Konstruction und statische Berechnung Üer eisernen Brücken , bear- 
beitet von dr. F. Helnzerllng. Leipzig , 1870. 8vo. Met fig. 

'8, *Der Bau der Brückentrager mit besonderer Rücksicht aufEisen- 
Gonstructionen, von Fr. lialüsle und Ad. i^chttbler. Stuttgart, 
1871. 2 dln. 8vo Met pi. 

79. 4eYortrage über Brückenbau von Dr. E. Wlnkler, Theorie d^ 
Brücken. I. Heft Aeussere Krafte gerader Trager. 2 Lfgn. IL Heft. 
Innere Krafte gerader Trager. Lfg. 3. Hölzerne Brücken. I. Heft. 
Balkenbrücken. Eiserne Brücken. IV. Heft. Lfg. 2—4, Mit Holzschnittcn 
und lithogr. Tafeln. Wien, 1872—1879. Te zamen 7 afl. 8vo. (Niet 
compleet.) 

ÏO. Die Brücken der Gegenwart. Systematisch geordnete Sammlung 
der gelaufigsten neueren Brückenconstructionen, gezeichnet von 
Studirenden des Brückenbaus an der Kgl. rheinisch-westphalischen 
polytechnischen Schule zu Aachen, von Dr. F. Helnzerllng. 
Aacben, 1873—1883. foL Met pL . YTTT 240 

81. *6rundzüge zu Vorlesungen über eiserne Balkenbrücken , von 
F. lioewe. Mit 80 Abbildungen. München, 1877. 8vo. 

82. *Die neuen Tragersysteme für eiserne Brücken. Ein Beitrag zar 
Theorie des Brückenbaues, von A. Foeppl. Leipzig, 1878. Svo. 
Met plaat. 

83. Der Bau der Eisenbahn-Brücke über die Save bei Brood 1878- 
1879. lm Auftrage des K.K. Reichs-Kriegsministeriums verfasst von 
Otto Beek Edl. w. UTordenan und Albtn «luda. Mit 
7 Planen, 1 Photograph. Lichtdruck and 17 Figuren im Texte. 
Wien, 1880. 8vo. 

84. Notice sur Ie pont suspendu de Fribourg (Suisse). Notice par 
M. Chaley. Paris, 1839. Svo. Met pi. 

85. Den nye bro til Ghristianshavn knippelbro. Opfört for communen 
& havnevaesenet i Eiöbenhavn. (Von W. litlders.) (Eiöbenhavn, 
1872). langw. fol. Met pi. 

86. A magyar kirdlyi közmunka és közlekedesi minister jelentése a 
' Buda ès Pest között a Margits-ziget csücs^^l épitendö bid tirgyiban. 

(Pesten, 1872.) 4to. Met pi. 

87. A margitszigeti bid épitésére vonatkozó feltétel-fuzet és szerzödés. 
Cahier des charges et contrat relatif du construction du pont de 
rile de Marguerite. (Pesten,) 1873. fol. 

88. Russische vertaling van : De bruggen over de Weichsel bij Dirschat». 
en over de Nogat bij Marienburg, door Cr. Cr. van der HeeTen. Svo-T 

(Overgenomen uit de Zeitschrift für Bauwesen. Jahrg. V, 1855. S. 445. '^ 

'XXTf E. SCHEEPSBOTJWKUNDE. 

(ZEEWEZEN. ZEEYAABT.) 

1 . Aeloude en hedendaegsche scbeeps-bouw en bestier, door HT.Wltee 
t' Amsterdam, 1671. fol. Met pi. 

2. De Nederlandscbe scheepsbouw-konst OpenGestelt, door C van 
t' Amsterdam, 1697. fol. Met pi. 

3. Verhandeling van den hoUandschen scheepsbouw, raakende 
verschillende charters der oorlogschepen, door li. van Zir||n 
met eene Verhandeling van *t bouwen der koopvaardijschepen , do 
C. de Ruiter. 'sGravenhage, 1757. 4to. Met pi. 

4. Iets over stoombooten en eenig berigt aangaande die , welke a»*^ 
den Moerdijk zal worden- aangelegd , door Cr. HIoll. (Ontleend*^* 
den Algem. Konst- en Letterbode voor 1822. N». 30, 31 en 32-) 
(Haarlem, 1822.) 8vo. 

5. Verdere berigten aangaande stoombooten en derzelver gebruik» 
door G. Moll. (Ontleend uit den Algemeenen Konst- en Letterbode 
voor 1822, NO. 40, 41, 42 en 43.) (Haarlem , 1822.) 8vo. 241 

Verhandeling over de stoombooten door €r. M. ROntgen. Uit- 
gegeven door hel Provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten 
en wetenschappen. Utrecht, 18'25. 8vo. Met pi. 

Verhandeling over de zamenstelling en het verband der zeilschepen, 
door H. A. Tan der Speek Obreen. Medemblik, 1842, 
Alléén de pi. in fol. 

De schroef, door H. Hujgens. (Met eene plaat.) Amsterdam , 
1852. 8vo. 

Catalogus der verzameling van modellen van het Departement 
van Marine, 's Gravenhage , 1858. 8vo. 

0. Verhandeling over de scheeps-bouwkunde als wetenschap, zamen- 
gesteld vooral met het oog op het geheel stelselmatig ontwerpen 
van stoomschepen , voor oorlogs- marine en koopvaardij , door 
H. J. Tldeman. Amsterdam, 1859. 8vo. Met pi. 

1. Uittreksel van het Verslag over de fabriek voor de marine en het 
stoomwezen te Soerabaya in 1858, en mededeelingen over haar 
oorsprong en inrigting, door den directeur D* L. Wolfson* 8vo. 

(Uit de Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen 
en de Zeevaartkunde, door J. Swart 1858.) 
^ Woordenboek van scheepsbouw, bestemd om als handboek te dienen 
voor zee- officieren , ingenieurs, scheeps- bouwmeesters, enz., door 
B. S. Tldeman. Vlissingen , 1861. 8vo. Met pi. 

Mededeeling omtrent het ontwerpen en den bouw van Z. M. fregat 
met stoom ver m ogen , Ëvertsen ; door L. H.. Turk* Vlissingen, 
1862. 8vo. 

Rapport der commissie, ingesteld tot beantwoording van vraagpunten 
betreftende het pantseren van schepen en vaartuigen van oorlog, 
's Gravenhage , 1862. 8vo. 

Schepen van ijzer of staal. Bepaling van de sterkte en verdeeling 
van het materiaal; beschrijving van zamenstelling en aanbouw. Met 
aanwijzingen bij het inrigten van werkplaatsen en het kiezen van 
werktuigen ; door B. W. (sic) Tldeman. Met 10 platen. Amsterdam, 
1868. 8vo. 

♦ Memoriaal van de Marine, bevattende opgaven betrekkelijk de 
afmetingen , constructie , werktuigen , toetuiging en uitrusting vooral, 
doch niet uitsluitend , van Nederlandsche oorlogschepen en omtrent 
eenige havens, dokken, sluizen, werven, enz. onder redactie van 
B. S. Tldeman. Amsterdam, 1876— 1880. fol. (25 afleveringen 
tekst met pi. compleet in portefeuille.) 

* Scheepsbouw , toetuiging en praktische zeemanschap ten dienste 
van zeelieden , en inzonderheid van hen die zich voor de Rijks-exaraens 
wenschen te bekwamen, door S. Muller. Met vele figuren inden 
tekst en uitslaande platen. Harlingen, 1878. 8vo. 

^. De scheepsbouw in Nederland. Voorwaarden waaronder en middelen ., XXXII 2*2 

waardoor die tak van nijverheid hier te lande weder zoude kunnen 
bloeien, door dr. B. S. Tldeman* Amsterdam, 1882. 8vo. 

19. De la navigation è vapeur en Belgique, par Ie baron P. de Car* 
tier. Bruxelles, 1863. 8vo. 

20. Traite de l'hélice propulsive publié sous les auspices de S, Exc. 
M. Ducos parli. Paris. Accompagné de 15 planches. Paris, 1855. 
gr. 8vo. Met fig. 

21. Étude sur la détermination rigoureuse de la résistancedescarènes 
par A. Berry. Paris, (1868.) 8vo. 

22. Güide pratique d'architecture navale è l'usage des capitaines de la 
marine du commerce appelés k surveiller les constructions et réparations 
de leur navires, par Cr. Bousquet. Paris, 1869. 8vo. 

(Bibliothèque des professions industrielies et agricoles.) 

23. La science de la construction du navire , considérée dans ses 
rapports avec les lois de ia nature, par CaTeller de CuTerTtlle. 
Extrait des Annales du Génie civil, années 1870 et 1872. Paris. 8vo. 
Met pi. 

24. Galculations relating to the equipment, displacement, etc. of ships 
and vesseis of war, by J. £dye. London , 183-2. 8vo. Met pi. 

25. The modern system of naval architecture , by J. Hcott Russell) 
F. R. S. In three volumes. London, 1865. gr. fol. Met pi. 

26. (Gonstruction of yachts.) Anvisning til konstruktion of lystfartöier og 
bade, af C. Archer. (Saerskilt aftryk af «Polyteknisk Tidsskrifti 
for 1872—1873). Kristiania, 1873. 4to. Met pi. 

27. Berichten en prijsvragen, over het storten van olie , traan , teer 
of andere drijvende stoffen, in zee-gevaren; voorgesteld door F. vsB 
lieljTeld. Leyden, 1775. 8vo. 

28. De scheepvaart, of eene duidelijke voorstelling van zaken, die 
daarop betrekking hebben, of er mede in verband staan, door W» 
Tan Houten. (In één deel, met platen.) Breda, 1833. 8vo. 

29. *Mededeeling aangaande eene hoogst belangrijke praktische aan- 
wending van natuurkrachten op een instrument, dat, onafhankelijk 
van het magnetisme der aarde en van het scheepsijzer, den waren 
koers van het schip aanwijst, uitgedacht en samengesteld door L 
Janse Bz. Leiden, 1875. 8vo. 

30. Onze scheepvaart. Onze zeelieden en passagiers. Een beroep op het 
Nederlandsche volk, door J. H. Rovers. Groningen, 1876. 8?o. 

31. Theorie en beschrijving der thans bij de Nederlandsche marine in 
gebruik zijnde zeevaartkundige werktuigen, door dr. P. S» Hals*'» 
Uitgegeven op last van Z. E. den Minister van Marine. Leiden ,.187» 
en 1883. 2 dln. 4to. Met pi. 

32. ^ Het vaarwater van de schipbreukelingen van het stoomschip 248 XXXII 

«Koning der Nederlanden» en de kansen op hun behoud, door 
mr. S. C S. W. Tan Bfasschenbroek. (Met twee kaarten.) 
Amsterdam en Utrecht, 1881. 8vo. 

3. Essai sur Tart de la navigation par la vapeur , par S. Crllbert 
Paris, 1820. 4to. Met pi. 

4. De Tinfluence que Ie fer des vaisseaux exerce sur Ja boussole, et 
du moyen de déterminer cette influence en tout temps, par A. 
Tan Beek. Traduit du hotlandais , par L. Paris , 18:26. 8vo. 
Met plaat. 

5. Complément k Tötude sur la houle et Ie roulis, par £• Bertln. 
Extrait des Mémoires de Ia Société des sciences naturelles de 
Cherbourg. Tomo XV. (Année 1870.) Gherbourg, 8vo. 

6. *The pilot's handboek for the English Ghannel. Illustrated by 
plates. By John W. ILlng. London, 1864. 8vo. 

7. A list of the reported dangers to navigation in the Pacific Ocoan , 
whose positions are doubtful , or not found on the charts in general use. 
Washington, 1866. 8to. 

•8. Tweede deel, tweede stuk van het Zeemans-handboek, handelende 

over de practicale scheeps-artillerie , tot onderrichting der krijgskunde 

ter zee, opgesteld onder het opzigt van J. H. van Klnsbergen, 

door A. Heymmerdlnger. Met twee plaaten en veele figuuren. 

Tweede druk. Amsterdam, 1782. — Tractaat der vuurwerken be- 

proevd, door S* H. Tan Klnsbergen* Arasterdam, 1790. 

Een band. 8vo. 
^. Handboekje voor jonge zeelieden ter koopvaardij, door A. F. 

Crlesse. Met 7 platen , eene kaart en tabel. Derde druk. Dordrecht , 

1860. 8vo. 
O. Mededeelingen betrefifende het Zeewezen. Met platen. Uitgegeven 

door de zorg van het Departement van Marine. Deel I— XXIV 

'sGravenhage, 1861—1884. 24 dln. 8vo. 
tl. Verslag van de Kweekschool voor Zeevaart te Leyden 1861 

(Leyden , 1862.) 8vo. 
S. Statuten der Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Zeewezen 

en Scheepvaart. (*sGravenhage, 1868.) 8vo. 
■3. ^ Een brug over den Oceaan. Stoomvaart op Amerika , door 

II. H. Jansen. Delft, 1869 8vo. Met kaait 

4. * Jansen's brug over den Oceaan , door C A. W. HalTer- 
hout. Breda, 1874. 8vo. 

5. * EeneNederlandsch-Amerikaansche stoom vaafl- en spoorwegverbin- 
ding-maatschappij , door €r. C Daum. 's Gravenhage, 1870. 8vo. 

6. * Wenken voor de deelnemers in de stoomvaartmaatschappij 
c Nederland», door €r. C Daum. 'sGravenhage, 1870. 8vo. XXXII 24* 

47. * Stoomschepen op lange lijnen. Beschouwingen naar aanleiding 
van het rapport der Suez-commissie in 1859, door «I^. £• Corne- 
lissen. Utrecht, 1870. 8vo Met tabellen. 

48. *Stoomvaart: Vlissingen-New-York. Ontwerp van wet en memorie 
van toelichting, 's Gravenhage , 1871. 8vo. 

49. * Viissingen-Engeland. Een open brief aan den Minister van Finan- 
tiën. 's Gravenhage, 1874. 8vo. 

50. Jaarboeken van de Koninklijke Nederlandsche Zeemacht. 1875—76 
lot 1883 — 1884. Uitgegeven door de zorg van het Departement van 
Marine, 's Gravenhage, 1877—1885 9 din. 8vo. Met pi. 

51. *Zeemans Woordenboek, ten gebruike van zee-officieren , gezag* 
hebiers en stuurlieden der koopvaardij, ingenieurs van scheepsbouw, 
machinisten, enz. doorD. J. Boom. (In de nederduitsche, fransche 
en engelsche talen.) 's (iravenhage. 8vo. 

52. * Lijst van de Nederlandsche oorlog- en koopvaardijschepen met 
hunne onderscheidingsseinen. Uit hetjalgeraeen seinboek ten dienste 
van alle natiën. Bijgewerkt tot 1 April 1878 Uitgegeven op last van 
H. Exc. de Ministers van Binnenlandsche Zaken en Marine. 
Rotterdam, 1878. 8v(>. 

53. * Staat der Nederlandsche zeemacht en koopvaardijvloot op 1 " Januari 
1879. Veertigste jaargang. Amsterdam, 1879. 8vo. 

54. * Verslag van het Zeemanshuis te Amsterdam, over het jaar 1879. 
(Amsterdam, 1879.) 8vo. 

55. Sireys' Neêrlands vloot en reederijen. Alphabetisch opgemaakt 
door ]¥. J. de Vries. Twee-, drie- en vier-en-twintigste jaargang. 
1879—1881. Rotterdam, 1879—1881. 3 bdn. 8vo. 

56. Kan aDe Adder» gelicht worden? (Door J* J. F. Pennlnk.) 
(1884) 8vo. 

(Overdruk uit het tijdschrift «De Zee»). 

57. Utilisation économique des navires k vapeur. Moyens d'apprécier 
les services rendiis par Ie combustible, suivant la marche et la 
grandeur des bétiments, par £. Paris* Accompagné de 25 tableaus 
et de 12 grandes planches gra vees. Paris , (1858.) gr. 8vo. 

58. Des SchiiTbauers Taschenbuch. Herausgegeben von JU* Blschoff. 
Mit 48 in den Texl eingedruckten llolzstichen. Braunschweig, 1867. 8vo. 

59. Amtliche Liste der Schiffo der Kriegs- und Handels-Marine des 
Norddeutschen Bundes, mit ihren Unterscheidungs-Signalen , als 
Anhang zum internationalen Signalbuche. Abgeschlossen im Dezember 
1870. Herausgegeben vom Bundeskanzler-Amte B^rlin, 1871. 8vo. 

60. Marinewesen. Bericht von AlexanderFrledmann* (Officielier 
Ausstellungs-Bericht herausgegeben durch die (ieneral-Direction der 
Weltausstellung 1873.) Mit 109 Holzschn. und 19 iith. Tafeln. 
Wien, 1874. 8vo. 245 xxxn 

1. Die Marine. Eine gemeinfassliche Darstellung des gesammten 
Seewesens fur die Gebildeten aller Stande von weiland Rudolf 
Brommj und Helnrlch von Llttroir. Dritte,neu bearbeitete 
und vermehrte Auflage von Ferdlnand Ton Kronenfels mit 

vielen Illustrationen. Wien, Pest, Leipzig, 1878. 8vo. 

2. Aanwijzingen voor het gebruik van den vuurpeil- en mortier -toestel 
tot redding van schipbreukelingen en voor de behandeling van 
schijnbaar verdronkenen. Voorgeschreven door de Board of Trade te 
Londen. Amsterdam, 1866. 8vo. Met plaat. 

(IJit de Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en 
de zeevaartkunde door .1. Swart. 1866.'^ 
►3. * Beschrijving der beweegbare dregv uurpij Iwerptoest ellen en lijn- 
kisten voor het daarstellen van verbinding in alle positiën op zee 
tot redding van schipbreukelingen, door S. H. Meijer. (Amster- 
dam, 1879.) 4to. Met pi. 
4. Notice sur la construction et Temploi des canons et des flèches 
porte-amarres, par €r. DelTlgne* Paris, 1869. 8vo. Met pi. 

F. TECHNOLOGIE. NIJVERHEID. 

1. ALGBMEBNE WERKEN. (KENNIS VAN BOUWfiTOPIEN, HARE XXXI 
BEREIDING EN HAAR GEBRUIK. OCTROOIBESCHRIJVINGEN.) 

Technologisch handboek of beschrijving van het gebruik , hetwelk 
de raensch van de voortbrengselen der natuur maakt, door dr. 
J. A* mikens. Uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 
't algemeen. Amsterdam, 1809 — 1813. 3 din. 8vo. 

Algemeene schets der technologie of aanleiding tot eene weten- 
schappelijke kennis en beoordeeling van die kunsten , fabrijken , 
manufacturen en handwerken , welke met de landhuishouding en de 
staatkunde in de naauwste betrekking staan , door ü. F. Hermb- 
stödt. Uit het hoogduitsch vertaald onder opzigt en met aanmer- 
kingen van J. A. UUkens. Amsterdam, 1825/31. 2 dln. met 
bijvoegsel, 3 bdn. 8vo. Met pi. 

Algemeene en bijzondere technologie. Een handboek tot eene 

' wetenschappelijke en praktische kennis van handwerken , ambachten, 

kunsten, manufak turen en fabrijken, volgens derzelver tegen woordigen 

toestand, door S. Bleekrode. Groningen, 1836/43. 2 dln. 8vo. 

Met atlas. 4to. 

Het nut en de noodzakelijkheid der industrie voor Nederland 
"toegelicht en bewezen. Amsterdam, 1841. 2 st. 8vo. ■1 

1 xxxin 246 

5. Mededeelingen over verschillende takken van nijverheid, door dr. 
S. Bleekrode. 8vo. 

(Overgedrukt uit het Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij 
ter bevordering van nijverheid, deel XIV. Haarlem, 1850.) 

6. Technologisch woordenboek , of volledige handleiding voor alle 
takken van fabriekwezen en volksnijverheid , in alphabetische orde. 
Naar de tweede hoogduitsche uitgave van dr. H. Harmarsch en 
prof. Fr. Heeren. Met ongeveer 1500 tusschen den tekst gedrukte 
houtgravuren. Gouda , 1859 — 62. 3 dln. 8vo. 

7. Handboek der mechanische technologie. Naar den derden druk uit het 
Hoogduitsch van dr. H. Karmarsch, door €r. ILuyper Hz. 
Leiden, 1860/61. 2 dln 8vo. 

8. Populaire voordragt over don geest en de strekking der nijverheid, 
gehouden door P. J. de ttuartel. Arnhem, 1868. 8vo. 

9. Mechanische technologie door €r. J. litaiii. Eerste afdeeling: 
Grondstoffen. I. het Hout. Met een voorbericht van dr. C A. J. A. 
Oudemans. Met één plaat en vele houtsnêefiguren in den tekst. 
Eerste en tweede aflevering. Utrecht, 1883/84. 8vo. 

19 Rapport van B. H. Croadrlaan wegens een gedaan plaatselijk 
onderzoek, omtrent het gebruik van sommige in Duitschland voor- 
handene steensoorten, tot vervanging van de Escosijnsche, Doorniksche 
en Vilvoordsche steenen. Uitgebragt aan den Minister van Rinnen- 
landsche Zaken den 6den Julij 1833. 's Gravenhage , 1833. 8vo. 

11. Gids van de belgische industrie met betrekking tot de bouwkunde, 
en wel in het bijzonder hare steen-, marmer-, lei, kalk- en glaspro- 
ductie, bewerkt naar opgaven van J. S. J. Bottemanne^door 
S. Wlerda Wz. Amsterdam, 1875. 8vo.. 

12. Wederlegging van het rapport der commissie benoemd door het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, tot onderzoek naar de mogelijkheid 
tol invoering van een grooter steenformaat , opgezonden door eene 
commissie benoemd door heeren steenfa bri kan ten. (Nijmegen, 1876.)8vo. 

13. Ingenieurs en steenbakkei^s. De verzoekschriften tot wering van 
basalt op Rijkswerken en de pojiingen tot wijziging van het baksteen- 
formaat, door R. P. JI.TatelnIVolthenlus. Zutphen,1883.8vo. 

14. Open brief van de vereeniging van IJselsteeniabrikanten aan heeren 
ingenieurs, architecten, bouwmeesters en particulieren. Gouda, 
Kapelle a/d IJsel en IJselmonde. April 1884. 8vo. (Waarbij de «Nieuwe 
Rotterdamsche Gourant)i», No. 123, 3 Mei 1884.) 

15. De brochure van de heeren J. A D. van der Pot, getiteld: 
«Bedenkingen tegen het kyaniseeren opgeheven» , toegelicht door 
Th. J. Tan der Teer. Utrecht, 1884. 8vo. 

16. Mededeelingen over tufsteen en tras, door Crerhard Herfeldt) 
1884. Arnhem, 1885 8vo. 247 xxxin 

7, Memorie aan de gecommitteerde raden van Holland en West- 
Vriesland, door C Redelijkheid, contra de memorie van de 
^chulpkalk-branders zoo in 'tZuider- als Noorder-quartier dezer 
provintie , rakende de meerder of minder deugden van de schulpkalk 
of steenkalk. (Rotterdam), 1754. 8vo. 

l. Berigt betreffende het request van de kalkbranders in het Zuider 

en Noorder kwartier van Holland en Westvriesland tot weeringe 

zooveel mogelijk van de buitenlandsche steenkalk; en de Memorie 

van tegenwerpingen op dat request van C Redeiykheld. 8vo. 

(Uit de Nederlandsche Jaerboeken , 1 754.) 

). Verhandeling over de kalk, door L. li. de Creutznaeh. 8vo. 
(Overdruk uit de Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappije 
der Weetenschappen. Vijfde deel. 1760.) 

). Verhandeling over de deugd en bestendigheid der schulpkalk, in 
vergelijking* der steenkalk, bijzonder tot 's lands fortificatien en 
metzel werken , door Philopatris Batavus. Amsterdam, 1777. Svo. 

1. Joli. Anderson , Verhandeling over den leevendigen kalk; 
waarbij nog is gevoegt een beschryving van de verschillende zoorten van 
mergel-aardens , enz. Uit het engelsch vertaald. Gampen, 1781. 8vo. 

2. Verhandelingen over de uitvinding en samenstelling van een nieuw 
ciment , door den heer Lorlot en anderen , tot verbetering in de 
bouwkunde voor onze landgenooten bijeengebragt. Uit het fransch ver- 
taald en met de noodige afbeeldingen vermeerderd. Leyden, 1783. 8vo. 

3. Scheikundige ontleding der Amsterdamsche geoctro ij eerde en 
Duitsche, of Dordsche cement poeders , door P« J» ILasteleiJii* 
Amsterdam, 1792. 8vo. 

4. Bericht aangaande de Amsterdamsche geoctroij eerde cement , en 
redenen van aanbelang , waarom dezelve , als , alle de volmaakte 
eigenschappen bezittende tot dichte waterwerken, den voorrang zoude 
behooren te verdienen , boven de duitsche cement , door A. Tan 
der Hart. Amsterdam, 1792. Svo. 

5. Verslag aan Z. Ëxc. den Minister van Eeredienst en BinnenlandsQhe 
zaken betrekkelijk den haar opgedragen last, nopens het stuk der 
buitenlandsche, en de sedert 1789 uitgevondene binnenlandsche tras of 
cement, door de eerste klasse van het Koninklijk Instituut van weten- 
schappen , letterkunde en schoone kunsten. ('sGravenhage), 1809. 
4to. Met pi. 

3. Verslag over het Amsterdamsch geoctroijeerd kunst-cement, aan 
Z. Exc. den Minister van binnenlandsche zaken , door de eerste klasse 
van het Koninklijk-nederlandscheinstituut van wetenschappen, letter- 
kunde en schoone kunsten, ingeleverd den 4den Julij 1816. Amsterdam, 
(1816.) 4to. 

Creschiedkundig verslag, daadzakelijke bevindingen en algemeene 
aanmerkingen, benevens eene. verzameling van bewijsstukken be- xxxra 248 

trekkelijk het Amsterdamsch geoctroieerd kunst-cement, doorV.W* 
T. Cazlas. Utrecht, 1824. 8vo. 

28. Beoordeeling, geplaatst in de Vaderlandsche Letteroefeningen voor 
Januari 1825, over het werk, getiteld: «Geschiedkundig verslag, 
daadzakelijke bevindingen en algemeene aanmerkingen benevens eene 
verzameling van bewijsstukken , betrekkelijk het Amsterdamsch 
geoctroieerd kunstcement, door U* W. T. Cazlas.! Amsterdam, 
1825. 4vo. 

29. (reschied- en zaakkundige ophelderingen omtrent den twist over 
het kunst-cement, door ۥ li. Tan Kerkwlfk. Aarlanderveen , 
1825. 8vo. 

30. Eenvoudig , doch aaneengeschakeld , verhaal van hetgeen er in de 
laatst verlopen jaren in, en bij, Utrecht is voorgevallen, ter zake van 
de aldaar aan publieke werken gebruikte geoctroijeerde knnst-eement, 
door mr. J. Tan Doelen. Utrecht, 1827. 8vo. 

31 . Twee memoriên (van N. €r. Belf erlnck en B. M. Crom- 
drlaan) betrekkelijk den schelpkalk en steenkalk; voornamelijk 
dienende ter beantwoording der vraag : c Wat zoowel de theorie als 
de ondervinding geleerd heeft ten aanzien van het gebruik, voor 
waterwerken, van beide soorten van opgemelde metselspeciên, en de 
voorkeur welke de eene boven de andere zoude verdienen; alsmede 
in welke verhouding de kosten van het gebruik van de eene of 
andere soort tot elkander staan?» 'sGravenhage, 1832 8vo. 

32. Bemerkingen nopens de vervaardiging en het gebruik der kunst- 
pouzzolane, van een pleister uf mastiek en van vuurvaste steenen, 
uitgevonden en verbeterd door W. F. Camp. ( Vlissingen) , 1840. 
8vo. Met plaat. 

S3. Twee verslagen van den hoofdinhoud der rapporten van eenige 
officieren der genie omtrent het gebruik van verschillende kalk- 
soorten. 'sGravenhage, 1850. 8vo. 

34. Aanwijzing voor het gebruik van het Portland-, Roman-, Medina- 
ea Panan-cement, uit de fabrijk v an Franels Brothers. Nine-Eloos, 
te Londen. Londen, 1855. 8vo. 

35. Portland-cement van J. B. ITUte & Br^tken, Londen. 
Representanten voor den verkoop de Lint & Go., Rotterdam. (Pr^ 
spectus.) (Delft, 1866.) 8vo. 

36L Mededeeling over mortels en beton, door J. 8 li '<<tia*** 
Overgedrukt uit de Bouwkundige bijdragen der Maatschappij ^^^ 
bevordering der bouwkunst, deel XV. (1867.) fol. 

37. Iets over dordtsche tras. Waarschuvrend woord teilen het gebruik van 
die« welke uit Brohl afkomstig is , op verzoek van eenige eigenaren van 
tafsteengroeven en trasfabrikanten uit de omstreken van Andernach. 
Uit hel dahscli vertMld door S. Ia. Temed^i. Gouda, (1874) S^o. 2*9 xxxm 

:. De dordtsche tras in de tweede kamer der Staten-Generaal. Een 
paar aanteekeningen , door H. Llnse, ingenieur. Gouda, (4875.) 8 vo. 

I. *De naaldproef toegepast op het onderzoeken van tras. Beschou- 
wingen over de brochure «Iets over Dordtsche tras», enz. door 
W. liOrentz. Rotterdam, 1875 8vo. Met plaat. 

K Ordonnantie betreffende tras en trassteenen, medegedeeld door 
H. lilnse* (Gewijzigd overgedrukt uit het Tijdschrift van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs 4875— -1876.) 's Gravenhage , 
1875 8vo. 

i. Proef kundige beschouwingen, van den aard, hoedanigheid en 
sterkte van het timmer-hout, door C. J. Kra jenhoff. 'sGravenhage , 
1762 8vo. 

l. Verhandeling over eenige weinig bekende buitenlandsche hout- 
soorten, door jhr. W. b^". v. Cr 's Hertogenbosch, 1819. 8vo. 

5. Brandig hout-zuur-ijzer, of middel tegen het vervuren van het 
hout. Naar het fransch van Boucherle , door H. W. Schokker* 
'sGravenhage en Amsterdam, 1842. 8vo. 

4. Proeve óver het eikenhout, bij den bouw der schepen in gebruik. 
Naar het deonsch van D. H. Funch, door H. €r. Jansen. 

's Gravenhage en Amsterdam , 1842. 8vo. Met pi. 

5. Verslag wegens de proeven , genomen met de middelen van Hyan, 
Burnett en Pajne, tegen de vervuring van het hout, door 
C J. CrlaTlmans. 8vo. 

(Overgedrukt uit het Tijdschrift voor de wis- en natuurkundige 
wetenschappen, uitgegeven door de eerste klasse van het 
Kon. Ned. Instituut, enz. Eerste deel. 1848.) 

6. Het Surinaamsch hout bruikbaar en voordeelig bij den aanleg van 
spoorwegen; eene bijdrage tot de kennis dier houtsoorten tevens in 
verband beschouwd tot den bloei der kolonie Suriname, door 
jhr. C A. Tan Sjpestejn. Breda, 1851. 8vo. 

7. Over Surinaamsche houtsoorten; door jhr. C* A. Tan Hype- 
stejn. (Overgedrukt uit West-Indien 1854 — 55.) 8vo. 

8. Maatschappij tot bewaring van hout tegen bederf. (Prospectus.) 
Amsterdam, 1856. 8vo. 

9. Het zamenstel der voornaamste Europesche houtsoorten. Handleiding 
tot mikroskopisch onderzoek van houtachtige plantenweefsels , door 
J. W. H. Cordes. Met drie uitslaande platen. Haarlem , 
1857. 8vo. 

0. De beschot- en bekleedingsplaten uit kunsthout , bereid volgens 
het octrooi van Blelefeld. Door prof. H. Bleekrode. (Met een 
monster paneel beschot.) 8vo. 

(Overdruk uit het Tijdschrift voor Volksvlijt , 4862.) i xxxm 250 

51. Beschrijving van do timmerhoutsoorten, die in Europeesch Guiana 
wassen , door H. A. Tan der üpeck Obreen. Rotteidam, 
1864. 8vo. 

52. \)e creosotering van hout , toegepast op telegraafpalen , door mr. 
C inrirandolle. (Overgedrukt uit het «Tijdschrift ter bev. van 
Nijverheid 1866. Deel VIL) 8vo. 

53. Over het vermeerderen der duurzaamheid van hout, voor spoorweg- 
en waterbouw, telegrafie, scheeps- en burgerlijke bouwkunde, door 
J. Li. Terneden. Met uitslaande platen. Rotterdam, 1872. 8vo. 

54. Bereidingswijzen van hout , en hare resultaten , bijeenverzameld 
ten gerieve van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
afdeeling «Rotterdam», door mr. C Mlrandolle, eigenaar der 
fabriek tot houtbereiding te Feijenoord. (4879.) 8vo. 

55. Verhandeling over het nederlandsch -ijzer door U. Huguenln. 
Gevolgd van eenige aanmerkingen over den toestand der nederlandsche 
ijzerfabrijken , door W. A. Bake. 'sGravenhage, 1823. 8vo. 

56. Over het gebruik van het gegoten ijzer. Deventer, 1834. 4to. Met pi. 

57. Prospectus er) statuten eener op te rigten naamlooze maatschappij 
om het ijzer door galvaniserende toebereiding voor het roesten te 
beveiligen. (Delft, 4841.) 8vo. 

58. Verslag nopens genomen proeven ter bepaling der sterkte van 
metaal, door C J. Crlavlmans. 1848. 8vo. Met tabellen. 

(Overgedrukt uit het Tijdschrift voor de wis- en natuurkundige 
wetenschappen, uitgegeven door de eerste klasse van het 
Kon. Ned. Instituut , enz. Tweede deel. 1849.) 

59. * Het ijzer, zijne bewerking, eigenschappen en toepassing. Eenlecr- 
en handboek voor ingenieurs , bouw- en werktuigkundigen , door 
D. Grothe. *s Gravenhage , 1873. 8vo. Met fig. in den tekst. 

60. Het Hartguss van Gruson en zijne toenemende belangrijkheid 
voor de ijzer-industrie. Uit het duitsch, voorkomende in bet Zeit- 
schrift des Vereines Deulscher Ingenieure, Bd. XXII, Heft 7, van 
J. V, Schütz. Rotterdam , (4879.) 8vo. Met fig. in den tekst. 

61 . Album van de zink-fabriek van F. IT. Braat, te Delft. (1882.) Svo- 

62. Eindverslag , door den aspirant-ingenieur Tan Dlesen, opgemaakt 
uit de verslagen van eenige hoofdingenieurs van den waterstaat en 
uit andere bescheiden, nopens de uitkomst, verkregen bij het gebruik 
van zmkwit en zinkwitverwen. ('s Gravenhage) , 1853. 8vo. 

63. Handleiding tot het verwen met zinkwit. Naar het fransch Hoor 
W. F. €}. li. Tan Hooff. Amsterdam , 1885. 8vo. 

64. Mededeelingen van het ministerie van Oorlog. 1856. N** 4. Verslag 
van een onderzoek der metaalverf van Claasen, door J.P*^^^ 
der Iley. N». 5. Verslag over den schelpkalk en de schelpkaJ'^" 251 xxxin 

branderijen in Nederland , door J. P* de Bordes en dr. S, W. 
Crunnlng. Met pi. No. 6. Aanmerkingen op de mededeeling n<*. 4, 
door €r. G. van der Hoeven. No 7. Onderzoek der metaalverf 
van Claasen, door dr. Verver. 1857. No. 1. Inlichtingen omtrent 
de nieuwe wijze van solderen van lood , als aangenomen op H. (Groot 
Brittannische) Maj. werven. Uit het engelsch. Met pi. 5 st. 8vo. 

65. Beschrijving van de hoedanigheden en het gebruik van teer en 
vernist van kooien, benevens een verslag van de proeven hier te lande 
daarmede gedaan, van 1782 tot 1785. Amsterdam, 1785. 8vo. 

66. Iets over het teren van touwwerk ; de beveiliging van het ijzer 
t€gen den roest ; en om het lood onschadelijk voor het water te maken 
door W. J. de Koning. Amsterdam, 1822. 8vo. 

67. Korte beschrijving over de aanwending en het nut van het waterglas, 
bijeenverzameld door Gebr. Narlus. Derde druk. (Arnhem 1856.) 
kl. 8vo. 

68. Hartle j's gepatenteerde en andere glassoorten voor huis-, scheeps-, 
tuin- en landbouw. Uitsluitend agent W. Hoven te Delft. (Prospectus.) 
('s Gravenhage , 1856.) 8vo. Met plaat en fig. in den tekst. 

69. *De Omroeper. Maandlijst van aangeboden en gevraagde machineriên, 
gereedschappen en materialen. Redacteur-uitgever J. W. WUlekes 
Mae Donald. (Amsterdam. 1878.) 8vo. 

70. Dynamiet. Iets over haar eigenschappen en toepassingen , door 
S. J. F. Pennlnk. Rotterdam, 1879. 8vo. 

71. Verhandeling over guttn percha en caoutchouc, en derzelver 
verhouding tot onderscheidene agentia, door A. Adrlanl. Utrecht, 
1850. 8vo. 

72. Algemeene bepalingen betreffende de aanschaffing van goederen 
ten behoeve van *s Rijks overzeesche bezittingen. (Vastgesteld bij 
resolutie van den Minister van Koloniën van 20 November 1883. 
La. F. No. 1.) 's Gravenhage , 1883. kl. 8vo. 

73. Technische voorschriften voor de levering en verpakking van be- 
noodigdheden ten dienste van 's Rijks overzeesche bezittingen. Tweede 
vervolledigde uitgave. Uitgegeven op last van het Departement van 
Koloniën, 's Gravenhage , 1883. 8vo. 

74. Discours et legons sur l'industrie, Ie commerce, la marine, et sur 
les sciences appliquées aux arts, par Ch. Dupln. Paris, 1825. 
2 dln. 8vo. 

75. Recueil de la société polytechnique, ou recueil industriel, manu- 
facturier, agricole et commercial, de la salubrité publique et des 
beaux-arts, et des actes de I'administration, propres a encourager les 
diverses branches de l'économie publique. Répertoire général des 
brevets d'invention et description des expositions publiques faites en XXXIII 252 

France et è i'étranger, rédigé sous la direction de S. Cr. V. de 
Noléon. 3e serie, tome i — 20. 4e serie, lome i — 8. 5e serie, tome 
1—42. Paris, 1835—4847. 40 dln. 8vo. Met pi. 

76. Nouveau diclionnaire universel des arts et métiers, de Téconomie 
industrielle et commerciale; ou dictionnairetechnologique, contenant 
Texposition des procédés usilés dans les manufactures , les ateliers 
d'industrie et les arts et métiers, par Francoeur, Roblquet, 
Pa jen et Pelouze. Edition augmentée par Draplez. Bruxelles, 
1839. 2 dln. 8vo. Met atlas. 4to. 

77. Dictionnaire des arts et manufactures. Description des procédés de 
rindustrie fran^aise et étrangére. Publié par Ch* Laboiilaye. 
Paris, 1847. 2 dln. 4to. Met fig. in den tekst. 

78. H( Complément de la troisième edition du dictionnaire des arts et 
manufactures, par Ch. Laboulaje. Paris, 4868. 4to. Met üg. in 
den tekst. 

79. Dictionnaire des arts et manufactures et de Tagriculture , descrip- 
tion des procédés de l'industrie fran^aise et étrangére par Ch. 
Laboulaye. Ginquième édition. Paris, 1880 et 1881. 4 dln. 4to. 
Met fig. in den tekst. 

80. Etudes sur Texposition de 4867. Annales et archives deTindustrie 
au XlXe siècle. Nouvelle technologie des arts et métiers, des manu- 
factures, de Tagriculture , des mines, etc. Paris. 8 dln. in 41 afleve- 
ringen in 31 bdn. 8vo. 

(Librairie scientifique, industrielle et agricole.) 

81. Industries anciennes et modernes de Tempire Ghinois d'aprés des 
notices traduites du cliinois, par M. ütanlslas bullen, et ac- 
compagnées de notices industrielles et scientifiques, par M. Paul 
Champion. Paris, 4869. 8vo. Met pi. 

82. Rapport par de Pronj, Craj-Lassac et Crlrard sur uq 

ouvrage de M. Tlcat intitulé: Recherches expérimentales sur les 
chaux de construction etc. (Extrait des registres de Tacadémie royale 
des Sciences.) Paris, 1819. 4to. 

83. Note sur les variétés de forrae de chaux carbonatée, observées 
dans Ie calcaire de Claraecy, par M. Becquerel. (Extrait du Journal 
de Pliysique, 1819.) 4to. Met plaat. 

84. Note de Tlcat sur la fabrication et Teraploi du mortier a chanx 
hydraulique. Paris, 4823. 4to. 

85. Résumé des connaissances positives actuelles sur les qualités, Ie 
choix et la convenance réciproque des matëriaux propres è la fabri- 
cation des mortiers et ciments calcaires, par Ij. J* Ticat* Pans, 
1828. 4to. Met pi. 

86. Traite sur Tart de faire de bons mortiers et d'en bien diriger 
Femploi, ou methode générale pratique pour fabriquer en tous p«ys 253 XXXIII 

la chaux, les ciraens et les mortiers les meiileurs et les plus écono- 
miques, par Raucourt de CharleTlUe. 2e édition. Paris, 
1828. Met pi. 

Methode pratique pour Temploi du béton en remplacement de toute 
aulre espèce de ma^onneries dans les constructions en général, par 
F. M. Lebrun Jeune. Paris, 1835. Een bnd. 8vo. 
L Recherches sur les propriétés diverses que peuvent acquérir les 
pierres k ciments et a chaux hydrauliques par Veiïei d'une incom- 
plete cuisson ; precédées d*observations sur les chaux anomales qui 
torment Ie passage des chaux éminemment hydrauliques aux ciments, 
par li, J, Tlcat. Paris, 1840. 4to. 

i. Nouvelles études sur les pouzzolanes artificielles comparées k la 
pouzzolane d'Italie dans leur emploi en eau douce et en eaudemer, 
par li. J. Tlcat. Paris, 1846. 4to. Met pi. 

). * Rapport fait k Sa Majesté TEmpereur Napoléon III , surTemploi 
a la nier et sur terre des bétons agglomérés k base de chaux, par 
Colgnet. Avec une lettre du même auteur adressée au Gouverne- 
ment des Pays-Bas, en réponse a sa deraandede renseignements, sur 
les essais, exécutés k St.-Jean-de Luz. Paris, 1859. 4to. 

}. * Constructions civiles et militaires. Emploi des bétons agglomérés 
pour fortifications, ponts, digues, voutes, aqueducs, chemins de f er 
travaux a la mer, pierres artificielles, par F. Colgnet. Paris, 
1862. 8vo. 

1. Concours de 1865. Mèmoire sur la fabrication des ciments de 
Boulogne-sur-Mer, présenté a la société d'encouragement pour 
rindustrie nationale; paf £• Dupont. Boulogne-sur-mer , 
1864. 4to. 

2. Een omslag met stukken betreffende de Portland Cement van 
Demarle, liOnquéty^ A Cle. Boulogne-sur-Mer. (1866.) 4to. 

3. Carrières de la Süre inférieure concédèes a M. Guyot. Rapport 
de Mr. J. ÜÜTamur. (Septembre 1865.) (Echlemach, 1865.) 8vo. 
Met kaart en pi. 

4. Mèmoire adressé a M. Ie ministre des travaux publics, en réponse 
aux rèclamations des maitres de carrières des environs de Namur 
contre l'emploi du petit-granit dans les travaux d'utilité publique. 
1870. Bruxelles. 8vo. 

5. Exportation des pierres blanches de France. Notices sur nos prin- 
cipaies exploitations et renseignements pratiques sur Temploi de la 
pierre de taille dans les ouvrages de magonnerie, avec dessins des 
outils et engins employés , 8 planches. 1873. (Paris.) 8vo. 

3. Traite sur la force des bois de charpente, par M. Ie Camus 
de Jnézlères. Paris, 1782. 8vo. Met pi. 97. Deuxième note sur la conservation des bois, par M. iVIelsens. 
(Bruxelles, 1864.) 8to. Met pi. 

(Extrait des Bulletins de racadómie royale de Belgique, 

torae XVII, NO. 4.) 

98. Gatalogue descriptif des espéces de bois de Tarchipel des Indes 
orientales (collection de Sturler) exposées è l'exposition internationale 
de 1867 k Paris, par IT. L. de Sturler. Leide, 1867. 8vo. 

' 99. Mémoire sur la conservation des bois a la mer, au point de Tue 
surtout de leur préservalion contre les attaques du taret, par 
A. Forestler. Paris, 1868. 8vo. Met atlas. fol. 

100. Guide théorique et pralique de cubage et d'estimation des bois, 
par A. Froehoty, è 1'usage des propriétaires, régisseurs, mar- 
chands de bois, gardes forestiers etc. etc. Avec 14 fig. dans letexte 
et 1 planche. Paris , (4876.) 8vo. 

(Bibliothèque des professions industrielles et agricoles.) 

101. Mémoire sur la conservation des bois, par M. A* Boueherte. 
Paris. 8vo. 

(Bibliothèque des professions industrielies et agricoles.) 

102. Essai pratique sur la force du fer coulé et d'autres métaux, par 
T. Tredgold. Traduit de Tanglais sur la deuxième édition, par 
T. DuTerne. Paris, 1826 8vo. Met pi. 

103. Expériences sur la résistance utile produite dans Ie forage du fer 
lorgé, de la pierre calcaire et du gres, ainsi que dans Ie forage et 
Ie sciage du bois, faites k Tournay en 1848et 1849, parCoquIlhat. 
Paris, 1850. 8vo. Met plaat. 

104. Cours de metallurgie générale, par Aug. Crlllon. Liége, Paris, 
1869. Met atlas. 2 bdn. 8vo. 

105. Carbonisation du bois. Ëmploi du combustible dans la metallurgie 
du fer, par A. GlUot. ,Paris. 2 din. 8vo. Met pi. 

(Publicalions scientifiques et agricolf»s de E. Lacroix.) 

106. sKRoyaume de Belgique. Ministère des travaux publics. Rapport 
sur les emplois du fer dans Tindustrie miniere, par M. HenH 
Wltmear. Bruxelles, 1880. 8vo. Met atlas fol. 

107. Du bronze phosphoreux et de ses principales applications. BruxelleSf 
(1871 ) 8vo. 

108. Compagnie royale Asturienne. Société anonyrae pour la produc- 
tion du zinc en Espagne. Rapports présenlés k l'assemblée générale 
du 10 Mai 1875. Bruxelles, 1875. 4to. 

109. Guide du teinturier. Manuel complet des connaissances cliinoiques 
indespensables k la pratique de la teinture, par Fol« Avec nom- 
breuses figures dans Ie texte. Paris. 8vo. 

(Bibliothèque des professions industrielles et agricoles.) «w xxxra 

'110. Da miniura de fer coraparé au miniiim de plomb. Bruxelles, 1860 8vo. 
111. Société générale pour Ia fabrication de Ia dynamite. Procédés 

brevetés de A. IVobel. Mode d'emploi de Ia dynamite. Deuxième 

édition. Paris, 1878. 8vo. 
412. Société générale pour la fabrication de la dynamite. Procédés de 

A* IVobel. La dynamite, ses caractères et ses effets. Notice sur 

la gomme explosible, par L. Roux. Paris, 1878. 8vo. 

113. Société générale pour la fabrication de Ia dynamite. De l'emploi 
de réiectricité dans Ie tirage des mines. Note de M. Jutter, suivi 
d'une notice de M. !L. Roux. Deuxième édition. Paris, 1881. Svo. 

114. Société générale pour la fabrication de la dynamite. Exposition 
internationale coloniale et d'exportation générale d* Amsterdam 1883. 
Conférence faite par L. Roux 9 ingénieur en chef des poudres et 
salpêtres, Ie 17 Aoüt 1883. Paris, 1883. 8vo. 

115. A treatise on the manufactures and machinery of Great Britain, 
by P. Barloir, to which is prefïxed an introductory view of the 
principles of manufactures by Ch. Babbage. Forming a portion 
of the Encyclopaedia metropolitana. London, 1836. 4to. Met atlas. 

116. Hnlght^s CyclopaBdia of the industry of all nations. 1851. 
London. 8vo. Met pi. 

117. ^Dictionary of manufactures, mining, machinery, and the industrial 
arts, by Cr. Dodd. London. 8vo. 

118. Reports by Her Majesty's Secretaries of embassy and legation on 
the manufactures, commerce, etc. of the countries in which they 
reside, with appendices relating to coal and flaz. London, 1870. Svo 
Met kaart. 

119. The effect of sulphates or lime mortar, by Crraham Siulth. 

London, 1880. Svo. 

120. Some account of the manufacture, properties, and uses of More* 
wood and Rogers's patent galvanized tinned iron. (London , 
1850.) 8vo. 

121. More wood and Rogers's patent galvanized tinned iron. London, 
1851. 8vo. (Prospectus.) Met pi. 

122. On the application of cast and wrought iron to building purposes, 
by W. Falrbalrn. London, 1854. Svo. Met pi. en fig. in den tekst. 

123. Letter from the Secretary of the treasury (U. S.) transmitting 
results of experiments made to test the strength of wrought-iron 
beams etc. Svo. (Washington, 1855.) Met fig. in den tekst. 

(Documents 'of the House of representatives.) 

124. A treatise on the metallurgy of iron; containing outlines of the 
history of iron manufacture, methods of assay, and analyses of iron 
ores, processes of manufacture of iron and steel, etc. etc. by H. 
Raucrman. London, 1808. Svo. Met fig. in den tekst xxxin 256 

425. Iron. An illustrated weekly Journal of science, metals and mano- 
factures in iron and steel. Vol. XVI. N». 396. August 43, 1880. foL 
Met fig. in den tekst. 

J26. Steel: its history, manufacture, properties and uses, by J. 9. 
Jeans. London and New- York , 488o. Svo. Met pi. en tabellen. 

427. i^eyssel asphalte company. List of works, with their respeclife 
thicknesses. London, Svo. Met plaat. 

428. ';The united Limmer 8c Vorwohie rock asphalte company, limitei 
Mines at Limmer, near Uanover, and Vorwohie, in Brunswick. 
London, 4874. Svo. 

429. Annual report of the commissioner of patents. 4853, 4854, 1856— 
71. Washington, 4854 — 72. 45 deelen tekst en platen. Svo. 

(House documents.) 

430. Report of the commissioner of patents. Agriculture. 4853,4851, 
4856. Washington, 4854—57. 3 dln. Svo. Met pi. 

(House documents.) 

434. Patents for invenlions. Abridgments of the specifications relating 
to metals and alloys (excepting iron and steel.) London, 4861. Svo. 

432. Patents and patentees, from 4854 to 4869, by IW. H. Archer. 
Melbourne, 4868—1871. 4 dln. 4to. 

433. * Specification of U. A. Hasselon. Rilns for burning bricks, 
lime, potlery etc. London, 1869. gr. Svo. Met plaat. 

134. Der practische Chemiker und Manufactunst, oder gemeinnützige 
Erlauterung derjenigen mechanischen Rünste und Fabriken, welche 
auf chemischen Grundsatzen beruhen, von K. F. Crray. Aus dem 
Englischen. Mit Benutzung der von T. Richard besorgten franzö- 
sischen Ueberzetzung. Nebst einem Anhang: (Jeber das Druckenund 
Farben der Seide u. s. w. Aus dem Englischen von H. Mac Kenaa* 
Mit einem Atlas von 415 Tafein. Weimar, 4829. Svo. 

435. Lehrbuch der chemischen Technologie, zum ünterricht und Selbst- 
studium , bearbeitet von dr. F. Knapp. Braunschweig, 1847. 
2 bdn. Svo. Met fig. in den tekst. 

136. Kunst und Wissenschaft in Ge werbe und Industrie, von Dr. K* F* 
Richter. Wien , 4867. Svo. 

437. * Mittheilungen aus dem mechanisch-technischen Laboratoriam 
der R. polytechnischen Schuie in München. von J. BauschiBfC* 
Viertes Hett. Mitthoilung V enthaltend. Munchen , 1874. fol. 

438. *Probeheft. Export-Handbuch für das Deutsche Reich, beraus- 
gegeben von H. Toigt. Berlin und Leipzig, 4877. Svo. 

439. * Atlas für mechanische Technologie. Auf Grundlage und .als Ef' 
ganzung von H. Karmarsch, Handbuch der mechanischen Tech- 
nologie, als zweite Auflage vom Atlas für mechanische Technologe 
von J. H. Hronauer, neu bearbeitet von H. RichardU &^^ 
Abtheilung. Erstes Hefl. Tafel 1—20. Hannover 1878. langw. *to. ^57 ixxm 

O. Weber's Adressbuch für das gesammte deutscbe Baugewerbe 
und verwandte Greschaftszweige 1884. Zweiter Jabrgang. Nach amt- 
lichen Quellen bearbeitet und berausgegeben von Theophll IFeber 
in Frankfurt a. M. 8vo. 

tl. Physiscbe und chemische Beschaffenbeit der Bauniaterialien, deren 
Wahl, Verbalten und zweckmassige Anwendung, von F. Accum. 
Berlin, 1826. 2 dln. 8vo. 

•2. Bonner Portland-Cement. (Prospectus.) Bonn, 1861. 4to. Met pi. 

3. Portland-Cement aus der Fabrik des Bonner Bergwerks- und 
Hutten- Vereins. (Prospectus en attesten.) Bonn, 1863, 1866. 2 st. 8vo. 

A. Die Portland-Cement-Fabrikation. Nacb eigenen praktiscben Er- 
fahrungen. Mit Beschreibung und Abbildung eines billig berzustel- 
lenden endlosen Ofens zum Bronnen von Ziegeln, Thonwaaren , 
Kalk und Cement von A.» lilpowltz» Berlin, 1868. 8vo. Met pi. 
en fig. in den tekst. 

fö. Portland-Cement von Dyekerhoff A Mhne in Amoneburg 
bei Biebrich a/Rbein und in Mannheim. 1868, 1875. 2 st. 8vo. 

46. ^ Practiscbe Anleitung zur Anwendung der Cemente zu baulichen, 
gewerblichen , landwirthschaftlichen und Kunst-GegenstSnden, bear- 
beitet von W. A. Beeker. Zweite Ausgabe. Berlin, 1869. fol. 
Met pi. 

47. if^Der Portland-Cement und seine Fabrication, von H. Klose. 
Wiesbaden , 1873. 8vo. 

18. ^Bie Westfêlischen Kalke, deren Vorkommen, Verwendung und 
Verbreitung, berausgegeben * von der Westfaiiscben Kalk-Industrie 
A. Wleklng êt €le in Recklinghausen. (1878.) 8vo. 

O. Ein Wort über künstliche Steine und die aus denselben gefertigten 
Fabrikate, von A. Kruschke. 2er Abdruck. Berlin, 1854. 8vo. 
Met pi. 

O. ^Bie Festigkeits-Eigenschaften von Eisen und Stahl von Knut 
Styffe. Nach C* Kandberg's engl. Ausgabe des Werkes deutsch 
von C N. Freih. Ton IFeber. Mit einer Ëinfuhrung von 
M. N. Freib. Ton IFeber. Nebst Atlas, entbaltend 9 Planotafeln. 
Weimar, 4870. 8vo. 

1 . * Die mechanischen Eigenschaften des Holzes. Eine Abhandlung 
vorgelegt der Akademie der Wissenschaften in Paris von CS» 
CheTandler und C^. DFerthelm. Revidirt und übersetzt von 
Prof. Dr. W* F. Kxner. Erste Halfte. Mit zwei Tafeln. Wien, 
1871. 8vo. 

^* Die Baumaterialien der Asphaltstrassen. Ihre Gewinnung, Ver- 
arbeitung und Nachahnung. Amtlicher Bericht erstattet von K. 
Bletrtck. liit in den Text gedmckten Hp|«9Chnitten. Berlin , 

Al 153. Raccolta campionaria di inarini, pietre daco8truzione,eoc Sladiati 
e raccolti per cura e spese degli artisti Bl^nilettl C^Mpare e 
figlio Pletro, a studio patrizo dell' arte edificatoria. Veneiia, 
1873. 8vo. 

154. Genni sui marmi Veronesi esposti dal prot. PellegriBi CrftC- 
tano e Fariiia Ing. Ii«lgi a cura del comitato della lega indos- 
triale Veronese. Verona, 1873. fol. 

XIY ^' WEBKTUIGKÜNDE. 8T00MWEZSK. 

1. Architectura mechanica oi moole-boek van eenige opstallan fan 
molens, nevens hare gronden. Getekent door P. litapereh. 
Amsterdam, 1727. 

Groot volkomen moolenboek ; of naauwkeurig ontwerp van aller- 
hande tot nog toe bekende soorten van moolens, met haare gronden 
en opstallen , en al het geene verder daar toe behoort. Ten dienste 
der oeffénaaren van deze kunst , en van alle liefhebbers der bouw- 
en tekenkunst , geteekent door Ii« Tan Itfatras , J* Pally en 
C« Tan ITnnren ; en zeer naauvekeurig in bet kooper gebragt 
door J« Pnnt. Eerste deel. Amsterdam , 1734. Een bod* fol. 

2. Groot volkomen moolenboek ; of naauvekeurig ontwerp van aller- 
hande tot nog toe bekende soorten van moolens , met haare gronden 
en opstallen , en al het geene verder daartoe behoort. Ten dienste 
der oeffénaaren van deze kunst , en van alle liefhebbers der bouw- 
en tekenkunst , geteekent door li. Tan Itfatras , S» P^lly en 
C. Tan Tunren ; en zeer naauwkeurig in het kooper gebragt 
door J. Pnni. Eerste deel. Amsterdam, 1734. 8vo. 

3. Theatrum machinamm universale of groot algemeen modelboek. 
Voor het grootste gedeelte getekend door S» Tan Eyi en in 
't koper gebragt door J. üchenk* Laatste dmk. Amsterdam , 2 
dln. één bnd. fol. 

4. De nieuw uitgevonden diep-machine , afgebeeld en beschrevei 
door C Itedelykheld. 's Gravenhage , 4774. fol. Met pi. 

5. Verhandeling over de molenwieken in het algemeen ; en over die, 
welke eene schroevswijze gedaante hebben , Tolgens de nitvinding 
van J. Tan üeyi en zoon in het bijzonder, door M« Aoneae* 
Amsterdam, 1785, 8vo. Met pi. 

6. Proeve ter verbetering van den gewoonen molenvang, en ter 
zamenstelling van andere werktuigan , geschikt om molens te doen 
stilstaan. Door '**. Uit het hoogd. vertaald door C Branings Jr. 
(Uitgegeven door de Bataafsche maatschappy der wetenscbappai te 
Haarlem.) Amsterdam , 1802. 8vo. Met pi. 

7. De treerad-molen in de gevangenis van Goldbath fields te Londen, 
door C^« Noll. (Haarlem, 1823.) 8vo. Met eene plaat. 

(Overdruk uit den Al^meene Konst- en Letterbode.) . 
2&9 xxjLir 

Gronden der toegepaste werktnigkunst of volledig zamenstel van 
theoretische en practische gronden , welke tot het behoorlijk inrigten 
en zamenstelien van alle werktuigen vereischt worden , door Cr. J. 
ITerdam. Groningen , 1828—1837. 4 din. 6 bdn. 8vo. Met twee 
atlassen. 4to. 

Verhandeling over de volmaakte molenwieken, door H» deHartog» 
Amsterdam, 1829. 8vo. Met pi. 

). Beschrijving van gegotene ijzeren molen-assen met gekoppelde 
roeden, door J. A* Scholten Hz. Rotterdam, 1833. 8vo. Met plaat. 

i. Handboek der werktuigkunde, benevens een aanhangsel over den 
slinger en de balans , door D. liardner en H. Kater. Naar de 
hoogduitsche vertaling van H. Koszntann j vergeleken met de 
engdsche nitgave , vertaald door A» J» de Bratfn» Met XXI platen. 
Amsterdam, 1838. 8vo. 

l. Beschrijving van eenen verbeterden scheprad-watermolen; benevens 
ontwikkeling van een plan voor molens met ijzeren raderwerken , 
door S. A. i^eholten Hz. Rotterdam , 1839. 4to. Met pi. 

[). Beschrijving en teekening van eene verbeterde aanjager of zuig- 
en perspomp-brandspuit , door W. Tan der Os» Vlissingen , 
1840. 8vo. Met plaat. 

i. Beschrijving eener nieuwe machine ter aanwending van het elec> 
tromagnetismus als beweegbracht , door mr. P. Ellas. Met eene 
afbeelding. Haarlem , 1842. 8vo. 

5. De stoomkracht, vervangen door het electro-magnetismus. Amster- 
dam , 1843. 8vo. Met plaat. 

6. Theoretisch en practisch molenhoek , door Cr. Krook» 's Gra- 
venhage, 1850/51. 4 st. 8vo. Met atlas fol. 

7. Grondbeginselen der werktuigkunde, door K» Holtzmann. 
Uit het hoogduitsch overgebragt door dr. C F. Honnadieu. 
Met 95 afbeeldingen. Tiel, 1851. 8vo. 

8. Kort begrip der werktuigkunde. Handleiding bij onderwijs en zelf- 
oefening; door Th. Tate. Vrij gevolgd naar het engelsch door 
P. Mé Brutel de la RlTlère. Met houtsnee-gravuren, 's Her- 
togenbosch, 1851. 8vo. 

i9. Beginselen der werktuigkennis. Overzigt van de belangrijkste mid- 
delen tot het overbrengen van beweging, door W. BI» liOgeman. 
Met 3 uitslaande platen. Haarlem, 1853. 8vo. 

0. Zakboekje voor praktische werktuigkunde of eene beknopte ver- 
handeling over de eerste beweegkrachten bij werktuigen en het 
gewigt en de sterkte van materialen, met vele praktische tafels en 
regels. Uit het engelsch door F. W» Wente. Amsterdam, 1855. 8vo. 

1. Handleiding tot de kennis van het verplaatsen van zware lasten, 
door Hé A* Tan der 0peek Obreen. Met vijf platen, 'sGraven- 
bage, 1862. 8vo^ XXXIV MO 

22. De werktuigkundige. Praktische handboek voor industrièelen. Naar 
de 6de fransche uitgave van Ch» ArHtengaad «#r., voor Neder- 
landers bewerkt door Hé «I. €r. lliynsseii* Amsterdam , 1863— 
1864. 8vo. Met fig. in den tekst. 

23. Tweede open brief (over de brandbluschmiddelen hier te luide) — 
waarbij de eerste is overgenomen — aan den heej* W. Hoven te 
's Gravenhage , door A. Bikkers en zoon, te Rotterdam. 
Rotterdam, 1864. 8vo. 

24. Rapporten van den directeur der gemeentewerken te Rotterdam 
nopens de beproeving van stoom brandspuiten , enz. (Rot4erdam), 
1864. fol. Met pi. 

25. Beginselen der werktuigkunde voor de kadetten der artillerie en 
genie, door dr. I. P. Delprat. Derde verbeterde druk. Breda, 
1867. 8vo. Met pi. 

26. ^Gronden der werktuigkunde, door ]I« C^. Tiun de Sasde 
Bakhnyzen. Met vele houtgravuren. Arnhem, 1872. 8vo. 

27. Kennis van werktuigen ten dienste van civiel-ingenieurs, achitecten, 
enz. vooral als leiddraad bij het onderwijs aan de Polytechnische 
School , door B. C^rothe» Met houtgravures. Eerste deel Arnhem, 
1874. 's Gravenhage , 1875. 2 st. 8vo. 

28. ^iroltntann-Holsboer-Ribbers." Werktuig tot het meten 
van snelheid en richting van stroomen op diepte, door H. Ü^fb* 
Met vijf pi. 's Gravenhage , 1884. 8vo. 

29. Catalogus van Amerikaansche houtbewerking^machines en stoom- 
werktuigen van liéon Antenne A Co. Magazijn en hoatiagerq 
en schaverij. 's Gravenhage, 8vo. Met fig. 

30. *€rebr. Flgee, fabrikanten van werktuigen. Haarlem. Gatalogos 
van heisch werktuigen. 8vo. Met fig. in den tekst. 

31. Nouvelle architecture hydraulique, par M. de ProMj. Irepartie. 
Traite de mécanique. 2de partie. Description détaillée des machines 
è feu. Paris, 1790/96. 2 dln. 4to. Met pi. 

32. Recherches théoriques et expérimentales sur Feffet des madiines 
et outils, dont ont se sert pour produire desmouvemensinstantanés; 
principalement sur l'effet du mouton pour Tenfoncement des pieux, 
par R» Woltman. Avec une traduction allemande et 5 figures. Goet- 
tingue, 1804. 8vo. 

33. Traite complet de mécanique appliquée aux arts, p»r X A» 
Borgnis. Paris, 1818/20. 8 bdn. in 4to. M. pi. 

I. Gomposition des machines. II. Mouvemens desfordeaux.IILDes 
machines employees dans les constructions diverses. IV. Des maehines 
hydrauliques.V.Des machines d'agri culture. YI. Des machines «nployéei 
dans diverses fabrications. YII. Des machines qüi servont A.c(Mifectionner 
les étoffes. Vill. Des machines imitatives et des machines tl^^A^^^*' , m XXXIV 

k Ëssai sur la composUion des machines, par IiAüz et llétaiicoart. 

Seconde édition. Paris, 1819. 4to. Met pi. 
>. Traite élémentaire des machines, par M. Hachette. Seconde 

édition. Paris, 1819. 4to. Met pi. 
). Description d'un moulin de discipline, appelé Tread mill inventé 

en Angleterre par M. Cubltt. Traduit de Tanglais. Londres, 1822. 

8vo. Met pi. 
^ Traite de mécanique industrielle, ou exposé de la science de la 

mécaniqne déduite de l'expérience et de Tobservation par Christlan. 

Paris, 1822/25. Met atlas. 4 dln. 4to. 
l. Dictionnaire de mécanique appliqué aux arts. (Suite du Traite 

complet de mécanique appliquée aux arts) par J, A» Borgnls» 

Paris, 1823. 4to. 
). Expériences sur les roues hydrauliques k aubes planes et sur les 

roues hydrauliques a augets, par A» Morin. Metz et Paris, 1836. 

4to. Met pi. 
). Etudes des moteurs hydrauliques, comprenant les conditions théo- 

riques et pratiques de leur construction et de Tétablissement des 

usines hydrauliques , par £• Clarlnval» Paris , 1859. 8vo. Met pi. 

1. Guide pratique de Touvrier mécanicien par M. A. Ortolan» 
Avec un atlas de 52 planches. Paris, 1869. 8vo. De atlas langw. 8vo. 

(Bibliothèque des professions industrielles et agricoles.) 

2. Manufacture d^appareils pour cuisines, pharmacies, chimie, hydrau- 
liques, chaufifages en tous genres et de toutes dimensions. Boatier 
A Cle. è Lyon. liOns-le-Saunier, 1870. 4to. Met fig. 

3. Electricité. Machine magnélo-électrique Crramnie è courants conti- 
nus, par A» IVlaadet-Bregaet. Extrait de la Revue industrielle, 
Avril 1872. Paris, 1872. 8vo. Met fig. in den tekst. 

I. Theorie et applications des dynamoteurs, par P» Cruzman. Extrait 
des Annales du Génie Givil, année 1872. Paris, (1872.) 8vo. Met pi. 

5. Société anonyme des spécialités mécaniques réunies. Prix-courant 
des appareils-plongeurs. Paris, 1879. 8vo. Met pi. 

3. Société générale d'électricité. Procédés Jablochkoff» Exposition 
universelle de Paris 1878. Eclairage par la bougie électrique des 
voies publiques, des grands magasins, cafés, salles de concerts, etc. 
etc. Septembre 1880. Paris. 8vo. M. pi. 

7. Les principales applications de Télectricité, par £• Hospltaller. 
133 figures dans Ie texte et quati*e planches hors texte. Paris, 1880. 8vo. 

8. Machines électriques è courants continus, systémes Crramme 
et congénéres par A. IVlaadet. 26 gravures dans Ie texte. 
Deuxième édition. Paris, 1881. 8vo. 

9. Henrl de ParvlUe. L'Electricité et ses applications. Exposi- 
tion de Paris. Avec 187 figures dans Ie texte. Deuxième édition. 
Paris, 1883. 8vo. XXXIV ^2 

50. Description d'un navire aérien pouvant servir k une locomotion 
atmosphérique, par R» Courtemanche» Paris, (1883.) 8to. Het pi. 

51 . Le phonographe expliqué k tout Ie monde. Kdlson et ses inventions, 
par Pierre Crlllard. Cinquième édition. Paris. kl. 8to. Met portret 
en tig. in den tekst. 

52. Deutliche Abhandiung von fien RSdern der Wasser-Mühlen , ond 
vün dem inwendigen Werke der Schneide-Mühlen , von A. KaoTea- 
hofer. Mit zehen Kupfertafeln. Riga und Leipzig, 1770. 4to. 

53. Der Wassermühlenbau , mit besondrer Rücksicht auf Mahlmühlen, 
von J. C^. Hoffiiianii» Mit Kupfern. Königsberg, 1800. 8vo. 

54. Anweisung zum praktischnn Mühlenbau für Muller und Zimmer- 
leute, ausgearbeitet von H. Krnst» Zweite Auflage. Leipzig, 
1818/25. 7 dln. 8 bdn. 8vo. Met pi. 

(Het 7de deel is van den eersten druk.) 

55. Robertsen flibchanan , praktische Beitrage zur Mühlen- und 
Maschinen-Baukunst. Nach der 2. von Th» Tredgold verb. and 
verm. Ausg. Aus dem Engl. vom N. H* Jaeebl. Berlin, 1825. 
8vo. Met pi. 

56. Pi'aktiscbes Lehrbuch der Mühlen-baukunst von dr. C« KvMaert 
Quedlinburg u. Leipzig, 1832 8vo. Met pi. 

57. Vademecum des Mechanikers oder praktisches Handbucb für 
Mechaniker, Mühlbauer, Ingenieurs, Techniker und Gewerbsleote, 
von J. Cr. Rernoalll. Sechste Auflage. Stuttgart u. Tübingen, 
1847. 8vo. Met fig. in den tekst. 

58. Resultate für den Maschinenbau , von F. RedteMbaeher. Mit 
XLIV lithographirten Figurentafeln. Zweite Auflage. Mannheim, 
1852. 8vo. 

59. ^Theorie und Bau der Rohrturbinen im allgemeinen und der 
sogenannten Jonval-Turbinen insbesondere , mit Berncksichtignng der 
Resultate zahlreicher selbstabgeführter Versnche, von P. Bitter 
von Rittlnger. Mit 6 Figurentafeln. Prag, 1865. 8vo. 

60. ^Allgeraeine Theorie der Turbinen, von F. K« M. Wlebe. 
(Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für Banwesen. Jahrgang1866 
und 1867.) Berlin , 1868. 4to. Met fig in den tekst. 

61. ^Theorie der Turbinen, Kreiselpumpen und Yentilatorea, vod 
R. R. IFerner. (Separatabdruck aus der Zeitschrift des Vereines 
deutscher Ingenieure , Band XJIL) Berlin , 1869. 8vo. 

62. ^kizzen-Buch für den Ins:enieur und Maschinenbauer. Eine Sammlung 
ausgefuhrter Maschinen, FSbrik-Anlagen , u. s. w. Bearbeitet ond 
herausgegeben von F. K. M. IFIebe. (Heft LXXI.) Jabrgang 
1870. Heft V. Berlin, 1870. fol. Met pi. 

63. 'l'EIemente der Mechanik und Maschinenlebre für tecbnischs 
Lehranstalten und zum Seibststudium , von dr. W. Sehrai^i'* «es XXXIV 

Erater Theil. Mit 272 in den Text eingedruckten Holzschnitten. 
Halle, 1872. 8vo. 

(In 2 deelen compleet, het 2e deel ontbreekt.) 

it. *Die wichtigsten Maschinenelemente , als Lehrmittel für Lehrer 
and Schuier an Real-, höbern Burger-, Industrie-, Gewerbe- , Bau-, 
Handwerker- und Fortbildungsschulen und andern gewerblichen 
und technischen Lehranstalten , sowie zum SSelbststudium von 
O. Delabar. Mit 290 Figuren auf 28 lithographirten Tafeln. 
Freiburg im Breisgau, 1872. langw. Svo. 

>. Maichinenbau-Anscblage. Angabe der Dimensionen , Leistungen, 
Gewichte, Preise von Materialien,Maschinen, technischen Apparaten, 
Eisenbanconstructionen und Fabrikanlagen. Herausgegeben von 
F. üVeanianii. Band I. Mit einem Atlas von 7 Tafeln und mit 
Holzschnitten. Band II. Fabrik-Anlagen. Mit einem Atlas von 18 Tafeln. 
Halle a/S., 1875. 2 bdn. 8vo. en 2 atlassen in een bnd. , langw. 8vo. 

). Die metrischen Gewinde^ysteme für scbarfgangige Schrauben und 
die Möglichkeit der allgemeinen Einführung eines derselben. Im 
Auftrage des Yereines deutscher Ingenieure zusammengestellt und 
erlautert. Berlin, 1876. 8vo. Met pi. 

1. Skizzenbuch für den practischen Maschinen-Gonstructeur. Ein 
Hilfsbuch für Masehinentechniker aller Branchen, sowie für Schuier 
technischer Lehr-Anstalten. Herausgegeben von W. M» IFlilanfl. 
Hefl IV, V, VI und XXXI. Leipzig, 1878, 1881. 4 st. langw. 8vo. 

). Handbuch für den praktischen Maschinen-Gonstructeur. Eine 
Sammlung der wichtigsten Forniein, Tabellen, Constructionsregeln 
und Hetriebsergebnisse für den Maschinenbau und die mit demselben 
verwandten Branchen. Herausgegeben von W. H. Uhland. 
(Lieferung I bis V.) Leipzig, 1879. 4to. Met pi. 

). Die magnet- und dynamo-elektrischen Maschinen , ihre Entwicklung, 
Gonstruction und praktische Anwendung, dargestellt von dr. H. Schel- 
len. Mit 93 in den Text eingedruckten Abbildungen. Köln, 1879. 8vo. 

). Die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der elektrischen Be- 
leuchtung und der Rraftübertragung. Ein Anhang zu dem Werke 
desselben Verfassers: «Die magnet- und dynamo-elektrischen Ma- 
schinen u. 8. w.,B von dr. H. i^ehellen. Mit 21 dem Tezte 
eingedruckten Holzschnitten. Köln, 1880. 8vo. 

[. Die hydrometrische Waage in ihrem Principe , V^esen und Gebrauche. 
Erfunden, für den Gebrauch eingerichtet und beschrieben von 
F. J. T. Czerwenka» Zweite, vervollstandigte Ausgabe. Mit 
einer Zeichnung, einer Tabelle und einem Journal. Wien, 1879. 8vo. 

i. Die elektrischen Wasserstands-Anzeiger, für Wasserbau- und 
Maschinen-Techniker, Wasserleitungs-In genieure , Fabrikdirektoren, 
Industrielle u. s. w., von Ii« KohlfUrst» Mit 54 in den Text ge- 
druckten Holzschnitten. Berlin, 1881. 8vo. XXXIV ««* 

73. Die Hebezeuge. Theorie ond Kritik aosge^óhrter 

Ein Handbuch far Ingenieure und Architekten , sowie mm SdbsUm- 
terricht für Studirende von Afl. Knuit. M it xahlrachen in den 
Text gedruckten Holzschniiten and einem Atlas von 46 lithofnphir(e& 
Tafeln. Berlin, 1883. 2 bdn. 4to. 

74 Turning and mechanical roanipalatioD^intendedaaa workofgenenl 
reference and practical instroction, on the lathe, and the farions 
mechanical pursnits foliowed hy amateurs, by fjk. M^lteaplél. 
London, 1843—50. dln. I— III . 8vo. Met fig. in den tekst 

75. Platiorm weighing machines, suitable for erery descriplioii of 
mercbandise, manifactured by M. P«oley êt Hmwk. LiTeqNMl,i849. 
8vo. Met afb. 

76. Perkes's ore-pal verising, washing, and amalgamating machines. 
Patent dated October I2th 1852. London, 1854. 8vo. Met plaat 

77. if^Elements of mechanism: elacidating the scientillc prindples of the 
practical constraction of machines, by T. Baker, llhistrated by 
two hundred and sixty engravings. Second edition. London, 1858i/9. 8to. 

78. ^Rudimentary treatise on the constraction of cranes and macfainery 
for raising heavy bodies, for the erectionofboildingsandforhoistiiig 
goods , by Joseph CM jmm. Foarth edition. London, 1865. 8vo. 

79. *A manual of machinery and millwork, by W* Sm Wmi^mmrm 
KAMkiMe* With nnmeroas diagrams. First edition. London, 4800. 8fO. 

80. * Applebys*illastrated hand-book of machinery and iron work , witfa 
the cost, the werking exponses, and resnlts obtained, in the use of 
steam and hand cranes, pamps, fixed and portable steam engines, 
etc. by Appleby Bretkers. London, 1869. 8to. Mat hoatsnee- 
figuren in den tekst 

81. ^Drawing for machinists and engineers, by & A. WmwiéMÊm, 
With forty donble and six treble page fdates. London and New Tork, 
(1870.) 8vo. 

82. * A practical epitome of mechanica! engineering. GomprisiBg : instrnc- 
tions for the execation of varioos works in iron, in the fitting shopi 
foandry & boiler yard, by F* CSampta. With nomeroiis ei^niTiiigs. 
Londoa, 1871. 8vo. 

83. A history of diTing from the earliest times lo the preseat date 
compiled chi^y from the researches of the late Jl. W. WMwMt^ 
with notes and additions by F. W. MeiMke and W. Cï* WmtU» 
Fourth edition. London , 1873. 8to. Met plaat en fig. im dcB tekst. 

84. Diamond boring machinery. Paper read before the meeting of the 
iron and steel J institote Belgiam, Angosi StOth 1873 by Mijor 
BeMUMBt. Darlington, 1873. 8to. 

85. * Catalogoe of the American dredging oompany. Philade^liia, iS75. 
8to. Met pL . *#p«m's engiHeers' and con tractors' illustrated book of prices of 

machines, tools , ironwork and gontractors* material, for 4876 and 

^880—81. London, 1876 en 1880. 4to. 2 bdn. Met fig, in den tekst. 
Descriptive cata|ogue of the mining , metallurgical, geological and 

agricultural models in the national museum, Meibourne. Part. I § A. 

Exploration of the soil. Meibourne, 1878. 8to. Met pi. 
L The practical appHcations of electricity. A series of leotures delivered 

at the Institution of Civil Engineers. Sessionl882— 83. London, 1884. 

8vo. Met pi. 
I. *The Basln patent dredger. Applications of the Bazin dredger, 

removal of sand, silt, or mud, from wrecks, etc. Ch. Ball & Company , 

Limited. London, 4to. Met pi. 
). Descriptive catalogue of the diving apparatus, in vented by A.Mebe. 

With instructions for submarine operations, by 0iebe 4k C^ormaii. 

London, 4to. Met pi. 1. Algemeene konst- en letterbode voor 1802, N». 13 en 32, waarin 
berigten aangaande de nieuwe stoommachine, met negen pompen, 
onder directie van den directeur der sluis- en dokwerken J. Blan- 
ken Jb. , te Helle voetsluis gebouwd. (Haarlem, 1802.) 8vo. Met plaat. 

2. Verhandeling over eenige bijzonderheden betreffende de werk- 
tuiglijke kracht van den stoom, door J» C. van Ryneveld. 
Leuven, 1829. 8vo. 

3. Het stoom werktuig, deszelfs oorsprong, voorl gang en za menstelling 
beschreven en toegepast op fabrieken, stoombooten en stoom-rijtuigen, 
opgehelderd door twee gelithographeerde platen. Door W* van 
Mouten, Breda, 1830. 8vo. 

4. . Stoom wagens op gewone wegen, als algemeen vervoermiddel, moge- 
lijk, nuttig en voordeelig voor Nederland, door A» Crordon. Met 
eene plaat. *s Gravenhage , 1838. 8vo. 

5. Nominaal vermogen van lagendruk-stoomwerktuigen in paarden- 
krachten , gespecificeerd door B« Tan den Bosch* Amsterdam , 
1839. 8vo. 

6. Verklaring van het stoomwerktuig , opgehelderd door een aantal 
platen en de benoodigde tafels. (Door B« van den Bosch») 
Amsterdam, 1839. 8vo. 

7» Praktijk-tafelen, ten dienste van stoomwerktuigknndigen , door 
D. van den Bosch. Sommelsdijk , 1841. 8vo. 

18. De stoommachine van lage drukking voor vaartuigen beknopt af- 
gebeeld , en in derzelver zamenstelling en werking kort f erklaard y 
door B* Tan den Bosch. Amsterdam, 1843, 8to. Met plaats XXXIV 266 

99. Het marine stoomwerktuig, alphabetisch beschreven door €?• Itocft« 
Met platen. Amsterdam, 1843—48. langw. 8vo. 

100. Opmerkingen over de omstandigheden die er plaats grijpen bq de 
ontploffing en het barsten van stoomketels, door Sm Pieridiit 
Uit het Franklin-Joumaal vertaald door S» irmn Ma«Hk» 'sGrt- 
venhage, 4849. 8vo. 

101. Bijdrage tot de kennis van de afmetingen en stelling der deeleo 
van de stoom schuifbe weging door P. A. van AkeM. 's Oraveiilia|e, 

1851. 8vo. Met pi. 

10^ Aanleiding tot de kennis van de eigenschappen der stoomschnif- 
beweging en de afmetingen van hare deelen , als vervolg op de 
cBijdrage tot de kennis van de afmetingen en stelling der deelen 
van de stoomschuiflieweging», door P. A« Taa AJcea. 'sGrava- 
hage, 1855. 8vo. Met pi. 

lOB. Werktuigkundig handboek , bevattende prak tische regels en tafels 
toepasselijk op land-, boot- en locomotief^oomwerktuigen. enx. Üit 
het engelsch van IF. Templeten, door F* Cï* l^eate. AIn8te^ 
dam, 1852. 8vo. 

104. Verklaring van het stoomvrerktnig , xijnde eene algemeen be? ette- 
lijke beschrijving van desxelfe onderscheidene deelen, lamenstdiini 
•n vrerking, door D* Taa écm Baseh. Derde dmk. Amsterdam, 

1852. 8vo. Met pi. 

105. Venameling der tot heden aangewende middelen on het ontstaan 
van den ketelsteen (loogenaamde salpeter) in stoomketels te ver* 
hinderen , door dr. Ij. Elaaer. Uit het hoogdoitsch. (Met eeae 
voorrede van ¥. S. M. Taa der millsca.) Deventer, 
1854. 8to. 

i06>. Handleiding tot de kennis van bet stoomwerktaig^ door dr. €hr. 
Bemaalll. Naar de vierde hoogduitsche uitgave bevrerkt door 
C2. Hayper Bb* Met negen uitsbande platen Amsterdam, 1856. 8fO. 

107. Leerboek over het stoomvrerktnig en aifne toepassing op 090* 
vrerken « molens « stoomvaart « spoorwegen en badboiiw , door X 
B aaj ac% Uit het engekch vertaald naar den vierden en den vqfdeo 
dmk, door Jf. •adQk Taa Fattea, onder nednuerking na 
M. vraa dra Baarlu Xet mgca €■ tachtig ill iati eaeade afbeel- 
*dingen. Nieuvrediep, 1858. 8v(v 

10^ Het stooaivrvrktoig popolair besc h rev e n ca verklaard. (Naar bet 
engelMli.) >let eene aftedding. A attlc f dam . 4lo. 

109. Prakttseh handboek voor de be|ieting der afiaetii^ae vai atoo»^ 
vrarktoigea, door A I^ Xtcntraaa ma. Rotterdam, ISSa 8f0. 
3fet %. 

IIOl Ov»r eakele oaetaadig l w d wi <fee kei syringea via rt eoM ketflir '^ 
eea ten gevolge k e k ke a , ta ever de eomkca vaa kan dikwqls 
d«ar« deer ■. C. mawwfln. (Cdbakw f ^ ^SM^) ^^^ 2«7 xxxiy 

tl. Het scheeps-stoomwerktuig van den tegenwoordigen tijd. Beschou- 
wend gedeelte , bevattende eene praktische toepassing van de wetten 
der thermodynamica, door B. J« TldeHtan. Amsterdam, 1867. 
8vo. Met pi. 

12. 3|(Yraagbaak voor den stoker. De noodzakelijkste regels voor de 
behandeling van den stoomketel , door N» de Breuk» Gouda , 
(1869.) 8vo. 

13. De water-locomotief. Mededeeling in het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs, door A. Huët. *s Gravenhage , 1872. 8vo. Met plaat 

14. De water-locomotief. Eene Nederlandsche uitvinding betrefifende 
het vervoer te water met gelijke snelheid als op de spoorwegen , 
door A. Muët. 's Gravenhage, 1875. 8vo. Met fig. in den tekst. 

15. De water-locomotief, door A. Buët. Derde vermeerderde druk 
Met eene plaat, 's Gravenhage , 1867. 8vo. 

(Waarbij: Stoompost 1875, n*. 43, 44 en 45, waarin : «Open brieven 
van dr. H» J. Rink» en antwoord van A.Muët, over dit onderwerp.) 

16. La locomotive marine. Étude sur Ie transport maritime è grande 
vitesse, par A* Buët. Quatrième édition. Avec figures et deux 
pla'nches. La Haye, 1879. 8vo. 

17. *AtIas van het Leerboek der werktuigkunde , stoomketels en stoom- 
machines , met practisch onderricht over het vervaardigen en be- 
handelen der gewone stoomtuigen, enz. door C^. Plpyn en A» Tan 
den Meen. Gent, 1876. langw. tol. 

18. oorzaken van het springen van stoomketels en de middelen ter 
voorkoming, voor fabriekanten, machinisten, stokers, enz. Uit het 
hoogduitsch bewerkt door J» Spruit» Utrecht, 1877. 8vo. Met plaat. 

19. Rapport van de Koninklijke Nederlandsche Marine over Prl« 
deaux's vuurdeuren. Resultaat van proeven gedurende 5 maanden. 
(Rotterdam, 1880.) 8vo. 

20. Prldeaux's fuel economiser tot het regelen van den luchttoe- 
voer bij vuurhaarden, met bijlagen. Rotterdam, 1881. 8vo. 

21. De veiligheidskleppen van stoomketels, dienstig voor de praktijk 
en het onderwijs in de kennis van het stoorowerktuig, door F. W, 
Mondriaan» Rotterdam, 1883. 8vo. Met pi. 

22 Beginselen der stoom werktuigkunde. 'Leiddraad bij het onderwijs 
van machinist-leerlingen, door A. Johgkees» Hellevoetsluis, 1884. 
8vo. Met hontsneefiguren. 

23. Handleiding bij het onderwijs in de stoom werktuigkunde, door 
J» W. ITlsser» Met atlas. Amsterdam , Leiden , 1883. 8vo. (De 
atlas in portefeuille, fol.) 

24. Description des machines a vapeur, et détail des principaux chan- 
gemens qu*olles ont éprouvés depuis Tépoque de leur invention et 
des améliorations qui Ie? ont fait parvenir è leur état actue! de i 268 

perfection, par M. IVieh^lsen. Traduit de Tanglais par T. 
Paris, 1826. 8vo. Met pi. 

125. Rapport tait par M. de Proiiy, sur la noavdle et TaiicïeDiie 
machines a vapeur, établies è Paris, au Gros-Gaillou. AvtibdeaxnoteB 
agoutées par Tauteur. (Extrait des Annales des Mines, t 12.) Piris, 
1826. 8vo. Met pi. 

126. Traite des machines è vapeur et de leur application é la naTigatioii, 
aux mines, aux manufactures, etc. Traduit de Panglais de Tk« Tred- 
geld , par F. BT. Hellet. Paris, 1828. 4to. Met atlas. 

127. Recherches sur récoulement de la vapeur, faites pour détermiiMr 
les dimensions a donner aux orifices des soupapes de sArelé des 
chaudières a vapeur, par M. Trémery. (Extrait des Annales des 
Mines, t. XX.) Paris, (1834.) 8vo. Met plaat 

128. Relation des expériences entreprises par ordre de M. Ie Mioistre 
des travaux publics et sur la proposition de la commissiaB centrale, 
des machines k vapeur, pour déterminer les principales lois phjsiques 
et les données numériques, qui ontrent dans Ie calcul des madunes 
a vapeur , par M. T. RegAa«li« 1». partie. Paris, 1847. 4to. 

129. Theorie des machines i vapeur. Ouvrage destiné è proover l'inex- 
actitude des methodes en usage pour évaluer les effets oo les pro- 
portions des machines a vapeur , et è y substituer nne série de 
formules analytiques etc^ par F. M. Cr. de Pmmlbevr. Seedition. 
Liége, 1848. 4to. Met atlas fol. 

130. Machine locomobile pour ragriculture, exposée par M« WlkflB- 
MeMtlen et CTte. au concours central donné par la Sodété Agricole 
de lEst de la Belsrique. Jnillet 1863. Liége, 1863. Sva 

131. Notice sur les draguages et ballastages a la vapeur par M* Tilkes* 
Mentieii. Liége, 1863. 8vo. Met pi. 

132 Des machines a vapeur par A. Merta et M* Tresea. Tomel. 

Production de la vapear. Paris, 1863. 8vo. Met pL 
133. Gamet du mécaniden de la marine de Tétat et da commerce. Recual 

de tables, de formules et de renseignements osoels et pratiques. Aide- 

mémoire, suivi de tableltes de poche pour toos les jours derannée. 

Ie année (18fö.) Parts. 8vo. 
134w Le substituant du condenseur a sariace. Noovdle appticationdeto 

vapear surchauiTéev suivi de quelqoes considémtions sur des appareils 

pertectionnés destinés a vaporiser Teau , par K. MmrtlM. Londres, 

1865, 8vo. Met fig. in den tekst 
135c Recoetl d'appareüs a vapeur, employés aux travaux de navigation 

et de chemins de fer. Fondatioits é Tair comprimé, poats, quais» 

batardeaux, etc. par A. Caister, Paris, 1869. 8va Met tabel en 

atlas in groot tol. 
136i. 3^ Albom d'éléments et organes de machines « traites dans la Goors 
coostmctkii des machines (Ire année) a réooleuBpëriaia centrale 
^69 XlXtV 

des arts et manufactures, composé et dessiné sous la direction de 
F. Knuel) par A» Femlque, suivi de quelqueé planches 
relativés aux machines soufflantes d^après des documents fournispar 
N. Jlordan. Paris, 1870. langw. fol. 

137. ^Manuel des chauffeurs et conducteurs de machines k vapeur, 
comprenant la description, la conduite, l'entretienetlesdérangements 
des machines k vapeur fixes employees dans Tindustrie, par Th» 
Knreau» 2e édition. A.Yec 111 figures , dont 72 dans Ie texte et 
5 planches. Gand , 18*^. 8vo. 

138. Album du constructeur de chaudières k vapeur. Gollection méthodique 
de 165 types de générateurs, présentant les dispositions les plus nou- 
velles et les plus variées a Tusage des ingénieurs, des constructeurs 
et des propriétaires d*usines, par «I. liaurent» Accompagnée d^un 
recueil de notes explicatives générales et particuliéres, par üunkel. 
Ouvrage approuvé par la Société d'encouragement. Paris, 1875. 8vo. 
Met atlas langw. 4to. 

139. Du chargement des soupapes de sureté au moyen de ressorts, par 
Alb. Ph« Kapteyn (Extrait de la Revue universelle des mines etc.) 
(Liége, 1875.) 8vo. 

140. 2e Note sur Ie chargement des soupapes de sureté, au moyen de 
ressorts, par Alb» Kapteyn» (Extrait des publications de Tasso- 
ciation des ingénieurs sortis de Técole de Liége et de la Revue 
universelle des mines.) Paris, Londres et Liége, 1877. 8vo. Met pi. 

141. Histoire de la machine i vapeur, par R»«H» Thurston» Revue, 
annotée et augmentée d'une introduction par J» Hirsch» Avec 140 
fignres dans Ie texte et 16 planches tirées h part. Paris, 1880. 2 dln. 8vo. 

142. Handhnch der Dampfmaschinenlehre für Techniker und Freunde 
der Mechanik, von dr. Chr. BernouUl» 3te Aufiage. Stuttgart 
und Töbingen, 1847. 8vo. Met pi. 

143. * Illustrirtes Preis-Verzeicbniss. Januar 1870. Maschinen- und Dampf- 
kessel-Armatur-Fabrik von Kchilffer êt Badenberg , in Buckau- 
Magdeburg. 4to. Met fig. in den tekst. 

144. *Der Bau der Locomobilen und transportablen Dampfmaschinen , 
von M. IFeber» Mit 53 Holzschnitten nebst einem Atlas van 22 
Tafeln. Leipzig, 1871. 8vo. 

145. ^Anlage und Betrieb der Dampfkessel. Handbuch fur Ingenieure, 
Kesselbesitzer und Kesselwarter, von H. ▼• Relche. Mit 82ein- 
gedruckten Holzschnitten. Leipzig, 1872. 8vo. 

146. Beschreibung eines Dampf baggers von 40 Pferdekraften nach dem 
System von J. Ritter Ton Mawier in Triest , virelcher in Auftrage 
und für Rechnung der europ. Donau-Regulirungs-Commission in 
Stabilimento tecnico triestino gebaut virurde und gegenwartig im 
9«feil von SuKna in Yerv^endung steht. Wien, 1873. Een blad 4to. XXXIV 270 

147. * Bericht dber YersQche ao einer Yentildampfmaschine ton 100 
Pferdestarken, gebaat in der Maschinenfabrik Augsborg iór die 
Mechanische Weberei am Fichtelbach in Augsburg, vonC^LlBie* 
München, 1873. 8vo. Met plaat. 

148. * Vergleichung des Ueitiwertbes verscbiedener Stein- and Braon- 
Kohlen, von M. Wmaderllch. Wien, 1874. 8vo. 

149. *Die Dampfmaschinen-fierechnang mittelst praktischer TabeUeo ond 
Regein auf WissenschaftUcher Grundlage, von Jl. MimMk. Mit 
28 in den Text eingednickten Holzschnitten. Dritte Auflage. Pragi 
1877. 8vo. 

150. Ueber Flachendruck und Abnutiung der Dampfmascbinentbeile, 
▼on Cr. Kapp. (Separat-Abdrack aus dem c Civilingenienr», IXV. 
Band, 6. und 7. Beft.) (Leipzig, 1879.) 4to. Met plaat. 

151 . Das neue Dampf-Fortbewegungssystem, erfunden vou A* ■•llée^ 
in Le Mans. In allen seinen Theilen geschdtzt durch Deatscbes 
Reicbs-Patent. Berlin, October 1880. 8vo. Met plaat. 

152. * Die Untersuchungen an Daropfmascbinen und Dampfkessein voé 
an einigen Rbéinischen und Westfüiscben Kohleusorten auf der 
Gewerbe-Ausstellung in Düsseldorf 1880, von M. ▼• Keiche. Mit 
18 lithographirten Tafeln. Aachen, 1881. fol. 

153. Ueber Dampf kessd-Explosionen , unter specieller BerÜcksichtigtmg 
▼on vier ungewöhnlichen Fallen derselben , nebst Angabe von Maus- 
regein , sie zu verhüten , von IMiëttler* Mit zwei Tafeln lith. 
Abbildungen. Magdeborg. 8vo. 

154. Report on A. M. Perkins^ patent steam boiler, by S. Parit€i« 
London, 1840. 4to. Met plaat. 

155. Report by J* Parkcs on the patent disc steam-engine (London, 
1841.) 8vo. 

156. A rudementary treatise on the steam engine, for the ose of beginners, 
by dr. Ijardiier. London, 1848. 8vo. Met plaat en fig. in den tekst 

157. First, second and third report on the coals suited to the steam 
navy by M. de la Beehe & dr. Ij. Plajfar. London, 1848/^- 
3 bdn. 4to. Met pi. 

158. Description of M«w's patent salinometer for steam boilers osiiig 
salt veater. London, (1850.) 8vo. Met fig. 

159. * Elementary treatise on steam and locomotion, based on the principl* 
of connecting sdence with practice, in a popolar form. With fllo^ 
trations. By Jf. HcwelL Vol. I. London, 1^3. 8vo. 

160. Steam boiler ezplosions, by Kerak C^lbara. London, 1860. 8vo. 

161. ^Treatise on the mathematica! theory of the steam engine; ^^ 
mies at lengt h , and examples worked out for the ose of pra^^ 
men, by T. Baker. London , 1864. 8vo. 

162. * The constmction and management of steam hoilerS| by 27Ï stning. With an appendix , by R. Mallet. Filth edition, iUustra- 

ted. London , 1865. 8vo. 
33. ^Notes on the theory of the steam engine : being part of a course 

of instruction in the subject given in the Royal school of naval 

architecture and marine engineering , by H* Cotterlll, London , 

1871. 8vo. 
^. An essay on the steam-boiler. Read before the Franklin Institute, 

Philadelphia. January 16, 1867, by J. HaTrlson Jr. To which 

is added a report of the committee on science and arts, constituted 

by the Franklin institute, on the Harrison steam-boiler , by £• B. 

llartlii. (Philadelphia , 1871.) 8vo. Met pi. en fig. in den tekst. 
65 *A. practical treatise on boilers and boiler-making, by "Bi. P. Burgh. 

lUustrated with 1163 engravings and 51 plates. London, 1873. 4to. 

Met atlas langw. fol. 

66. On economy of fuel in ships of war (applicable to steam-ships 
and steam boilers generally.) A paper read before the Royal (Jnited 
Service Institution on March I8th 1872, by T.HymesPrldeaax. 
London, 1873. 8vo. 

67. A History of the growth of the steam-engine, by R* H* Thurs- 
ton. London, 1878. 8vo. Met fig. in den tekst. 

68. Diagraras of the steam-engine. With a popular description, designed 
to convey a clear idea of the principle and action of that wonderful 
machine. London. 4to. 

69. si^Green's verbesserter patentirter fuel economiser, etc. von £• 
Crreen ét Son. London, Glasgow and Dusseldorf. (Prospectus.) 
4to. Met pi. 

3. FABBIEKEN BN HAKDWEBKJBN. 

1. Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, 
fabrieken, trafieken, enz. ten deele overgenomen uit de beroemdste 
buitenlandsche werken. Drie-en-twintigste stuk. De bouwkunstenaar. 
Met plaaten. Dordrecht, 1806. 8vó. 

2. Verslagen van de algemeene vergaderingen der Vereeniging ter 
bevordering van fabriek- en handwerk siiij verheid in Nederland , ge- 
houden te 'sGravenhage, 's Hertogenbosch , Dordrecht en Zwolle, in 
1851, 1856, 1857, 1858, 1859, 1861, 1862 en 1863. ('sGravenhage, 
1851 -1863.) 8 st. 8vo. 

3. ^Statuten der vereeniging «Handwerkers- Vriendenkring^, te Amster- 
dam. (Amsterdam, 1873.) 8vo 

4. Iets over de voordeeligste wijze om de meekrap in de meest oven 
te bereiden, op grond van de daarop verordende besluiten aange- 
toond, door Corn. £i. Pant. Dordrecht, 1836. 8vo. 

v« De fabriek der maatschappij van verbeterde meekrapbereidin^ in. Zeeland, te Goes, (door dr. %. Bleekbnkle.) AmslerdBai. 8to. 
Met pi. 

6. Twee brieven (over de fabriek van draagbaar gas) aan de iowoiMn 
van Leyden, door F* Aroinet. 'sGravenhage en Leyden, 4848. 
"2 st. 8vo. (In het nederduitsch en fransch.) 

7. Handleiding tot een zuinig gas-verbruik. Geschiedenis, behandeling 
en voordeelen van het gas, boven alle andere wijzen van kunst* 
matige verlichting, benevens eene duidelijke verklaring van het 
zamenstel en gebruik van den meter Naar de derde engelscbe uit- 
gave van «f. Brown. Utrecht, 1853. 8vo. Met fig. 

8. De gasverlichting en bereiding van lichtgas. Naar het hoogduitsch 
van C. F. A* Jahn , door W. Rooseboom. Met leven uit- 
slaande platen. Utrecht, 1863. 8vo. 

9. De stedelijke gas-fabriek van Utrecht. Een openbaar schrijven aan 
den Edel Achtbaren Heer Burgemeester der stad, door Cr. JT.Mvl" 
der. Utrecht, 1863. 8vo. 

10. Yoorlichting betreffende een verslag eener raads-commiasie, ter 
zake der stedelijke gas-fabriek, gegeven aan den Edel Aehtbaran 
Heer Burgemeester der stad Utrecht, door Cr. «f. ll«lder. Utrecht, 
1863. 8vo. 

11. Het meten en de noodverbindingen (in zake de steddijke gas- 
fabriek te Utrecht), (door C^. J. Mulder.) Utrecht, 1864. 8vo. 

12. Verslagen over toestand, exploitatie en inrichting der stedelijke 
gasfabriek te Utrecht over 1883 en 1884, in verband met de ver- 
kregen resultaten van vroegere jaren. Utrecht, 1884, 1885. 28t.8vo. 
Met tabellen. 

13. Grondig onderwijs in de schilder- en verw-kunst,doorIi. 9tml0. 
Tweede druk. Amsterdam, 1829. 2 dln. 8vo. 

14. De veenen en veenkoloniën in de provincie Groningen, door 
dr. Cr. A. Tenema. 8vo. Met pi. 

(Uittreksel uit een grooter werk.) 

15. (areschiedkundig overzicht van de verveeningen in Drenthe, door 
mr. C li. Knlphorst. Assen, 1872. 8vo. Met pi. 

16. Hoever is men thans gevorderd met de bereiding en verwerkiog 
van aluminium? (Door dr. H. Bleekrode») 

(Overdrukje.) 

17. De jongste toepassing van het aluminium , door een voorbeeld 
toegelicht door prof. H. Bleekrode. 8vo. 

(Overdrukje.) 

18. Ontwerp der statuten van de Maatschappij tot zoutwinning op 
het eiland St. Martin. (West-Indiê.) (La Haye, 1842.) 8vo. (In bet 
nederduitsch en fransch.) 

19. Handboek voor smeden en slotenmakers. *sGravenhage, 
8vo. Met pi. 273 XXXT 

}. Beschrijving van het door ingenieur E. Jnhl verbeterde Hiel- 
nau'sche veiligheidsslot, vervaardigd in de fabriek van de firma 
Juhl en Gluenstein te Hamburg. — Representanten voor Nederland en 
Ned.-Indiê : Mesdag 8c de Bas, te Zwolle. (Zwolle, 1879.) 8vo. Met plaat. 

1. Praktische bandleiding bij het maken van stookinrigtingen in 
fabrieken en woonhuizen, en ter verkrijging van besparing van brand- 
stof bij geringe verandering aan bestaande stookinrigtingen , over 
verbeteringen aan steen-, kalk-, pottebakkers- en porseleinovens , 
benevens eene verhandeling over de rook verbranding, de verwijdering 
van den rook uit huizen, verbetering van schoorsteenen en eene 
beoordeeling der gebruikelijke stoomketels. Met 12 uitslaande platen. 
Naar het hoogduitsch van J. Hchiraby door A. Tan £giiioiid. 
Haarlem, 1859. 4to. 

l. De Memenssche ovens en hunne toepassing op de industrie, door 
II. Hymons* *s Gravenhage , 1878. 8vo. Met plaat. 

3. Uitvinding van den heer Bessemer voor het vervaardigen van 
smeedijzer en staal, door B. ii* Wolfson* (1858.) 8vo. 

(Overdrukje.) 

i. De ijzerslakken in Nederland en de ijzer bereiding in vroegeren 
tijd, door prof. H. Bleekrode* Amsterdam, (1858.) 8vo. Met pi. 
en kaart. 

(Overdruk uit het Tijdschrift de Volksvlijt.) . 

3. *De levensvatbaarheid van eene fabriek van stoom- en andere 
werktuigen, fabriekswerf, enz. te Amsterdam. Amsterdam, 1870. 8 vo. 

3. ^Sectieboek van getrokken balkijzer, hoek- en tee-ijz€r. Gebroeders 
Kam* Delfshaven. Rotterdam 2 st. fol. 

7. Album met platen der Gussstahlfabrik van Frled* BLrappy 
te Essen a/R. (1876.) fol. 

3. Ëenige berichten en tarieven betrekkelijk de cSociété des mines 
et fonderies de zinc de la Yieille-Montagne ]», over de jaren 1844, 
1847—1849 en 1851. 22 st. in 4to omslag. 

d. Berigt aangaande de voortbrengselen der asphalt mijnen van 
Seyssel. 'sGravenhage, (1852.) 8vo. 

O De meel- en broodfabrijk te Amsterdam, door prof. H. Bleekrode. 
Overgedrukt uit het Nieuw tijdschrift, gewijd aan alle takken van 
volksvlijt, enz. Rotterdam, 1859. 8vo. Met pi. 

1. Voornaamste lettersoorten voorhanden ter boekdrukkerij van C. 
Blommendaal, te 's Gravenbage. 4to. 

2. Proeve van letteren ter drukkerij van de Gebroeders Tan Cleef. 
's Gravenbage , 1850. 8vo. 

3. Dictionnaire industriel k Tusage de tout Ie monde, ou les 100 (XX) 
secrets et recettes de 1'industrie moderne, comprenant les arts et 
métiers, les mines, Tagriculture , etc, par MM. les rédacteurs des 274 

Annales du Génie ei vil. Paris, (1873/74.) 2 dln. 8vo. Mei iig.indn 
tekst. 

(Bibliothèque des professions industrielies et agricoles.) 

34. Rapport sur la conduite des foumeaux k Fair chaud, par M. E» 
C^vejmard. Paris, (1832.) 8vo. 

(Overdruk uit de Annales des mines.) 

35. Mémoire sur les foumeaux fumivores, par M. liefroy* Extnit 
du bulletin de la société d'encouragement pour Findustrie nationale 
(Juin 1833). Paris, 1833. 4to. Met pi. 

36. Notice sur des expériences relatives a Temploi de Tair chaud dam 
les forges de serrurerie, par M. liecocq* Paris, 8vo. Met plaat 

(Overdruk uit de Annales des mines.) 

37. Rapport sur Temploi de Tair chaud dans les usines è fer de 
FEcosse et de FAngleterre, par M. Anfrénoy. Paris, 1834. 8vo. 
Met pi. 

(Overdruk uit de Annales des mines. 3me série. Tomé. IV.) 

38. Rapport sur Feraploi de la tourbe pour Ie puddlage de la fonteet 
Ie travail du fer, au four a réverbère, dans les forges d*Ichoiu 
(Landes); par M. Blneau. Paris, l^<35. 8vo. Met plaat 

(Overdruk uit de Annales des mines. 3me série. Tomé VIL) 

39. Mémoire sur Ia substitution dans les bauts-fourneaux du bois en 
partie carbonisé au charbon préparé en meule dans les foréts, par 
M. HauTage* (Extrait du tome XI des Annales des mines.) 
Paris, 1837. 8vo. Met pi. 

40. Description de Faffinage par cristallisation. Nouveau procédé métal- 
lurgique ayant pour objet la séparation du plomb et deFargent,par 
M. F* liC Play. (Extrait du tome X des Annales des mines.) 
Paris, 1837. 8vo. 

41. De Fétat de la fabrication du fer, et de Favenir des forges en France 
et sur Ie continent de FEurope, par M. CruenyTeau. (Extrait da 
tome XII des Annales des mines.) Paris, 1838. 8vo. 

4^. Mémoire sur la fabrication de i'acier en Yorkshire et recherches 
sur Fétat actuel et Favenir probable de la fabrication de Fader sar 
Ie continent Europeen, et particuliérement en France, par M. F*l® 
Play. (Extrait du tome III des Annales des mines, 1843.) Paris, 
1843. 8vo. Met pi. 

43. Société anonyme des aciéries de Marquise. Notice. Statuts. Loi da 
24 Juillet 1867, sur les sociétés anonymes. fioulogne, 1867. 8vo. 

44. Album des divers fers spéciaux de la société anonyme des laminoirs, 
hauts-iournaux , forges , fonderies et usines de la Providence i 
Marcbienne-au-Pont (Belgique). Produits des usines de Fétablissefflent 
d'Hautmont prés Maubeuge, Département du Nord. Paris, 1873. 8to. 275 

S. Société de la Proiridence A Marchienne-au-Pont. Belgique. Album 

des fers spéciaux. Edition 1881. 8vo. 
}. Société de la Providence k Marchienne-au-Pont. Belgique. Album 

de Tusine de Marchienne. Ëdition 1882. Paris , 1882. fol. 
1. Exposition universelle k Vienne 1873. Aciérie de Frled. Krupp 

k Essen Allemagne. Essen. (Mede in het engelsch en hoogduitsch.) 

2st. 8vo. 
l. Études sur la fabrication de la fonte blanche pour fer fort au 

moyen des minettes ou minerais oolithiques du Luxembourg, par 

«I. Wolters. Liége, 1876. 8vo. 

(Overdruk uit den Annuaire de TAssociation des Ingénieurs 
sortis de Técole de Liége. 2me série. Tomé Y, 1876.) 
). Sur la fabrication des cylindres de laminoirs. Extraits du traite de 

la fonderie , par Ie dr. £• F. Aarre* Traduits de Tallemand, avec 

préface et notes, par J» Wolters. Extrait de la Revue universelle 

des mines, etc. Liége, 1876. 8vo. Met pi. 
). Etablissemens Aerosne et Call a Paris, Üenain, Bruxelles et 

Amsterdam. Album industriel. Met eene portefeuille met losse platen. 

Beiden langw. fol. 

1. Spécialité de fontes de fumisterie. A. ReTellhac. Paris. fol. 
Met pi. 

2. * Album de serrurerie par J. Aenfer et E. Muller) contenant 
Temploi du fer dans la ma^onnerie et dans la cbarpente en bois, 
la cbarpente en fer, les ferrements des menuiseries en bois, la' 
menuiserie en fer , les grosses fontes et articles divers de quincail- 
lerie. Paris, 1872. fol. 

3. Ancienne maison IH^enne fondée en 1804. £d. C^offfliioii Sl 
Barbas successeurs entrepreneurs de couverture & plomberie k 
Paris. Entrepreneurs des travaux des expositions universelles de 
1844-1849—1867, k Paris. (Paris.) 4to. Met fig. 

4. Manuel du zingueur ou Tart de couvrir en zinc , par H^®. C^ar- 
dlssard. Paris , 1851 . 8vo. Met fig. in den tekst. 

5. Traite de la coupe des bois , ou art du trait du menuisier en bati- 
ment, par J. J. Ausseur. Paris, 1819. 4to. Met pi. 

6. Traite tbéorique et pratique de Tart de calciner Ia pierre calcaire 
et de fabriquer toutes sortes de mortiers, ciraens, bétons, soit a bras 
d'hommes, soit k Taide des machines, par M. Hassenfratz. 
Avec onze plancbes en taille-douce. Paris, 1825. 4to. 

7. Art de construire en cartonnage toutes sortes d'ouvrages d'utilité 
et d'agrément ; par A. de Bécourt. Avec buit plancbes gravées. 
Deuxième édition. Paris, 1828. 8vo. 

i8. Traite sommaire concemant la tourbe, son extraction et son emploi 
comme combustible industriel , ou guide pratique pour la fabrication 
des briquettes de tourbe et pour leur utilisation générale en métal- XXXV 876 

lurgie , en verrerie , en cristallerie etc. etc. par A« lieiieaucliei* 
Paris. 8vo. Met atlas 4to. 
(Publications scientifiques, indastrielles et agricoles de E. Lacroix.) 

59. Lithographie appliquée sur porcelaine, terre cuite, etc. Institut 
de rindustrie. (Séance du 14 Aoüt 1850.) Texte du rapport. (Puis, 
1850). 8vo. 

60. Encyclopédie-Roret. Nouveau manuel complet de la fabrication des 
encres, par de Champoar et F* Malepeyre. Paris, 1856. 8fo. 

61 . Mémoires sur la composition et Temploi des gaz , provenant des 
opérations métall urgiques et des gaz produits au moyen de divers 
combustibles (suite) par M. Ebelmen. (Extrait du Tomé UI des 
Annales des mines 1843.) Paris, 1843. 8vo. Met pi. 

62. L'éclairage au gaz k Teau k Narbonne et Téclairage au gaz lieprlnee 
examinés et comparés k Téclairage au gaz de honille ordinaire. 
Emploi du gaz cotnme moyen de cbauffage , données sur son prix 
de revient, etc. par Ie doet. B. TerTer. Liége , Paris, Leipzig, 
1859. Svo. Met fig. 

63. Le cbauffage par Ie gaz considéré dans ses diverses applications, 
science, industrie et usages domestiques, suivi d'une notice sar leff 
moteurs k gaz , avec 126 figures dans le texte, par Cr. C^ennliielt 
Paris, (1876.) 8vo. 

(BibliotbAque des professions industrielles et agricoles.) 

64. Traite complet théorique et pratique de Ia fabrication du sucre. 
Guide du iabricant , par Ch. Utamiiier. Deuxiéme tirage. Aug- 
menté d'un supplément de 11*2 pages Get ouvrage est accompagné 
de nombreuses figures dans le texte. Paris. 

(Bibliothèque scientifique-industrielle et agricole.) 

Deuxiéme supplément. Gompte rendu des progrès de la science et 
de rindustrie sucriére pour les années 1873 et 1874, par Ch* 
Utamiiier. Paris, 1875. 2 dln. 8vo. Met pi. 

65. De la distillation des betteraves. Résumé du rapport lu au conseil 
administratif de la société centrale d'agriculture , par M. T* TM 
den Broeck. Bruxelles, 1854. 8vo. 

66. Traite ou manuel complet théorique et pratique de la distillation 
de toutes les matiéres alcoolisables , etc. par Ch* UtoHUBer* 
Paris. 8vo. Met fig. in den tekst. 

(Bibliothèque scientifique-industrielle et agricole.) 

67. Denrées alimentaires Pain. Fours économiques a circulation d'air 
cbaud, par A« Casterman. Bruxelles, 1855. 8vo. Met pi. 

68. Notice sur les fourneaux économiques pour la vente de portions 
d*alimens a cinq centimes, par P. Klein. Paris, 1856. 8 vo. Met plait. 

69. La manufacture [de porcelaines] Crlnorl k Doccia. (Tra^uit de 
Pitalien.) Paris, 1867. 8vo. 


277 XXXT 

70: Armes et poudres de chasse, par Ij. Roux. Paris, 1869. 8vo. 
(Bibliothèque des professions industrielies et agricoles.) 

71. ^Great industries of Great Britain. Illustrated. London, Paris & 
New-York. Vol. I— III. 4to. 

72. Flbrous substances, indigenous and exotic. Their nature, varieties 
& treatment, considered with a view to render them further useful 
for textile and other purposes ; by H. Ij. Hwaab. London, 1864. 8vo. 

73. The manufacture of sugar, and the machinery employed for 
colonial and home purposes. Read before the society of A rts, Adelphi, 
London, April 4th 1866, by IV. P. Burgh. London. 8vo. 

74 *The boilermakers* & iron shipbuiiders* companion: comprising 
a series of original and carefully calculated tables, of the utmost 
utility to persons interested in the iron trades. With numerous 
illustrations, by «f* Foden. London &, Liverpool, 1869. 8vo. 

75. The cotton manufacturer^s assistant; or, the art of arranging cotton 
machinery to work the different sorts of cotton, etc.; the theory 
and practice of the whole art, by £• B* Foley* Manchester, 
4870. 8vo. 

76. Steel and iron: comprising the practice and theory of the several 
methods pursued in their manufacture, and of their treatment in 
the rolling milis, the forge, and the foundry by W* H« Crreen- 
irood* With 97 diagrams from original werking dra wings. London, 
Paris & New-York, 1884. 8vo. 

77. * John Spencer A Hons , Newburn steel works. Newcastle- 
upon-Tyne. Steel cunverters & refiners, and manufacturers of best 
cast steel files, etc. (Newcastle-on-Tyne.) (Geïllustreerde prijscou- 
rant.) fol. 

78. Ausführliche Anweisung zur Erbauung und Errichtung der Torf- 
Ziegel-Oefen und zum Zubereiten und Brennen der Ziegel, von 
ir. Gillj. Berlin , 1790. 8vo. Met plaat. 

79. Memens' patentirte Regenerativ-Gasöfen. Grand prix, Extra- 
preis auf der Pariser Ausstellung 1867. PrizemedalaufderLondoner 
Ausstellung 1862. Dresden, 1869. 8vo. Met pi. 

80. Memens' Regenerativ Gasöfen in ihrer Anwendung auf Holz- 
glashutten. Grand prix. Extra-preis auf der Pariser Ausstellung 1887. 
Prize-Medal auf der Londoner Ausstellung 1862. Ehren-Diplom der 
Dresdner Ausstellung 1871. Dresden, 1872. 8vo. Met plaat. 

81 * Hohofen-Anlage des Göln-Müsener Bergwerks-Actien-Vereins in 
Kreuzthal bei Siegen. Entworfen von W* Hupfeld und W. 
Sehermeng. Mit 10 Tafeln. Halle, 1871. fol. 

81 Beschreibung der Verhaltnisse und Einrichtungen der Georgs- 
Marien-Hütte bei Osnabrflck. Ausgestelit unter Gruppe Nro 8642 au 278 

der internationalen Ausstellung in Wien im Jahre 1873. Osnabrück, 
1873. 4to. Met pi. 

83. Die Bier-Production in Oesterreich-üngarn , im Deutschen Reich, 
in Gross-Britanniên und Irland, Belgien , Frankreich , den Nieder- 
landen , Schweden und Norwegen , Russland und Nord-Amerika. 
Verfasst Yon Cr. IVoback. Wien, 1873. 8vo. Met tabellen. 

84. Der Betriebs-Ingenieur für das Bau- und Fabrikwes'en. Ein Leitfaden 
zum praktischen Gebraucbe bei Anlegung, Erbauung, Ausstattünfi;, 
Organisation , Betrieb und Yerwaltung industrieller Etablisseraents , 
von B. Kaessner. Leipzig, 1877—1880. 2 dln. 3 bdn. 8vo. Met 
fig. in den tekst. 

85. *Die Eisen- und Stahl-Indostrie in England. Der Bathometer. 
VortrSge von dr. C WllUam Memens. Mit Abbildungen in 
Holzschnitt. Berlin , 1878. 8vo. 

86. Yollstandiges Handbuch der Eisengiesserei , eine Darstellong de8 
gesamten Betriebes, Regeln fttr die Anlage der Eisengiessereien und 
eine Anleitung zur Bucbfuhrung und Kalkulation bei dem Eisen- 
giessereibetriebe entbaltend. Auf theoi^etiscb-praktischer Grondlage 
bearbeitet und für den Gebrauch in der Praxis bestimmt Ton A« 
I<edebiur* Nebst einem Atlas mit 243 Abbildungen auf 29 Tafeln. 
Weimar, 1883. 8vo. de atlas 4to. 

87. Luxemburger Bergwerks- und Saarbrncker Eisenhütten -Actiën- 
Gesellscbaft. Zusammenstellung der deutscben Normalprofile mit 
den entsprecbenden Profilen der Burbacber Hütte bei Saaiinrficken. 
(Burbach , 1882.) 8vo. 

88. W. Tlllmanns in Remscbeid, Wellblecb- Walzwerk , Jalousien- 
Fabrik und Etablissement für Eiseme Bauwerke. (Catalogus, pro- 
spectus , attesten en afbeeldingen.) Remscbeid , z. j. 8vo. 

89. * Special itaten : Dampfmascbinen , Dampfpumpen, Daropfkessel, 
Brücken. Gebrüder Becker A Co* in Ganstatt. (Württemberg.) 
Dampfkessel-Preiscourant Nr. 6. Stuttgart. 4to. Met fig. in den tekst 

90. Neuester Preis-Gourant der ersten Wiener Mübistein-Fabrik Ge- 
brüder Israël. Wien. 8vo. Met fig. 

91. Udsigt over de vsesentligste Forbedringer ved Jemtilvirkningenin 
de seneste Decennier. (Akademisk Prisafhandling). AfR.F.Stali' 
berc. Ghristiania, 1866. 8yo. 

:^XYI 4. TIUeRAPHIB. 

1. De magneto-elektrische telegraaf ^an C^awM en MeÈmkeVHi 
naar oorspronkelijke berigten en eigen behandeling voor het llede^ 
landsch publiek beschreven door CS. WenekeVacli. 'sGravenhage, 
1838. 8vo. Mei plaat. 279 XXXTI 

2. Korte beschouwing der electronnagnetische telegraaf, door A* H* 
Walter. Met eene plaat. Amsterdam, 1849. 8vo. 

3. Beknopte beschrijving der voornaamste electro-magnetischewijzer- 
en drnktelegrafen. Opgehelderd door 63 xylografische vignetten, 
's Gravenhage , 1850. 8vo. 

4. Prospectus voor de oprigting eener Nederlandsche telegraaf-maat- 
schappij. (Amsterdam, 1850.) 4to. 

5. Beschrijving van den electro-magnetischen druk-telegraaph van 
Morse. Naar het hoogduitsch van dr. H* Hchellen, door P. «I. 
II. 'de C^elder. 's Hertogenbosch , 1852. 8vo. Met pi. 

6. Eenige stukken betrekkelijk de internationale telegraaf-compagnie. 
('s Gravenhage , 1853.) 6 st. 4to. 

7. Handleiding tot de kennis der electrische telegraphie. Naar het 
hoogduitsch van J. A. Forsach , door M. J. Tan Oven. 
Met 40 houtsneefiguren tusschen den tekst. Utrecht, 1853. 8vo. 

8. De electro-magnetische telegraaf, in al zijne tegenwoordige toe- 
passingen en verbeteringen , door dr. H. M. Daparc. Met een 
aantal afbeeldingen op eene uitslaande plaat. Amsterdam, 1855. 8vo. 

9. Beschrijving van de Atlantische telegraaflijn , tusschen Amerika 
en Ierland , door J. J. Tan Herkiryk. Met eenige figuren in 
steendruk, 's Gravenhage , 1859. 8vo. 

10. De electro-magnetische telegrafie, in de voornaamste tijdperken 
van hare ontwikkeling en haar tegenwoordig standpunt, benevens 
de electro-magnetische seinklokken en uurwerken, door J. H. van 
Koten. Met 8 platen. Amsterdam , 1862. 8vo. 

11. Ministerie van Binnenlandsche Zaken. Rijkstelegraaf. Beschrijving 
van de in Nederland gebruikelijke telegraaftoestellen, van de inrigting 
der kantoren en van de geleidingen. Bijeengebragt op last van den 
minister van Binnenlandsche Zaken. Uitgegeven in Januarij 1859, 
Januari] 1863 en Mei 1867. ('s Gravenhage.) 3 bdn.8vo. Met 2 atlassen, 
langw. 4to. 

12. Ministerie van Binnenlandsche Zaken. Rijkstelegraaf. Handleiding, 
voor de beoefening van den druktelegraaf van Hughes, ('s Gra- 
venhage), 1868. 4to. Met pi. 

13. Aanteekeningen betreffende het telegraafwezen in Pruissen, Baden 
Zwitserland en Frankrijk, op eene daartoe ondernomen reis verzameld 
door A. H. Tan Thlelen «I. M. Collette. 's Gravenhage, 1869. 
gr. 8vo. 

14. Ministerie van Financiën. Rijkstelegraaf. Beschrijving van de in 
Nederland gebruikelijke telegraaftoestellen, van de inrigting der 
kantoren en van de geleidingen. Bijeengebracht op last van den 
Minister van Financiën. Uitgegeven in 1870. ('s Gravenhage.) 8vo. 
Met atlas langw. 4to. £80 

15. Aanteekeniogeo op bei gobied der telegrafie , bij een , op hit fan 
dm Minister van Financiën, aan de wereldtentoonstelling te Weeaen 
gebragt bezoek, in October 1873, door J* M. C^Uette. C^Gn- 
venhage, 1873.) Svo. 

16. * Telegraafgids Toor bet Koningrijk der Nederlanden. Met goedkearaf 
van Z. Exc den Minister van Financiën, uitgegeven door P* W.M. 
lilnekess. Vierde nitgaaf. 's Gravenhage , 1 Januari 1876. 8fo. 
Met kaart. 

17. * Telegraafgids voor het Koningrijk der Nederlanden. Met (oed- 
keuring van Z. Exc den Minister van Waterstaat, Handel enNijier- 
beid, uitgegeven door P. W. WL liinckeBS. 1882. Vijftioide oitgial 
's Gravenhage, 1882. 8vo. 

18. De rijkstelegraaf en de tegenwoordige exploitatie der telephonie, 
door Cr. C. J. Terkerk. Nijmegen, 1883. 8vo. 

19. Bescbrijving en gebruik van Cïooke's en WkeAtstoac's 
electro-magnetischen twee-naalden-telegraaph , gevnjzigd door jhr. 
A. ETerts. 8vo. Met plaat. 

(Overdruk uit het tijdschrift «Natuurkunde».) 

20. Extrait du rapport official fait d'après les ordres du Gouverne- 
ment anglais. sur les divers systèmes d'isolement des fiis télégraphi- 
ques présentés k la commission d'enquête, sous la présidence dü 
rapporteur Ie professeur Wheatstone. (Traduit du «Blue Booki 
du Parlement.) 4to. (Autographie.) 

21. Eléments de télégraphie sous- marine, par A. Aelamarche. 
Paris, 1858. 8vo. 

22. Discours sur la télégraphie sous-marine & souterraine, prononcé 
Ie 8 février 1861, par Ch. West, k Tlnstitut royal du service tmi 
i Londros. (Traduit de Tanglais.) Paris, 1861. 8vo. 

23. Nouveau traite de télégraphie électrique. Cours théorique et pra- 
tique k Tusage des fonctionnaires de radrainistration des lignes 
télégraphiques , des ingénieurs, constructeurs, inventeurs, employés 
des chemins de fer, etc. etc, par E. £• BlaTler. Paris, 1865— 
67. 2 dln. 8vo. Met fig. in den tekst. 

24. Ministère des postes et des télégraphes. Congres international des 
électriciens. Paris 1881. Comptes rendus des travaüx. Paris, 1882. 
gr. 8vo. Met fig. in den tekst. 

25. Diagram of the electric telegraph. London, (1851.) 4to. 

26. Allan's system of electric telegraphing. (London, 1851 .) 4to. Metpl. 

27. Der elektromagnetische Telegraph in den einzelnen Stadiën seiner 
Entwicklung und in seiner gegenwartigen Ausbildung und An^ndung, 
nebst einer Einleitung über die optische und akustiscbe Télégraphie 281 

und einem Anhange über die elektrischen Uhren.Von dr.H« Schellen. 
Mit 166 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Braunschweig , 
1850. 8vo. 

28. Katecbismus der elektriscben Telegrapbie, von J. A.Forsach. 
Mit 40 in den Text gedruckten Abbildungen. Leipzig, 185:2. 8vo. 

29. Die Anwendung des Elektromagnetismus mit bisonderer Beruck- 
sichtigung der Telegrapbie, von dr. J. Dub. Mit 3i4 in den Text 
gedruckten üolzscbnitten. Berlin, 186*2/63. 2 bdn. 8vo. 

30. Der Bau von Telegraphenlinien mit besonderer Berücksicbtigung 
der Vorscbriften der Telegrapben-Verwaltung des Norddeutscben 
Bundes. Für Telegrapben-Beamte und Techniker, von J. liudeirlg. 
Mit 133 in den Text gedruckten Holzschnitten. Leipzig, 1869. 8vo. 

31. Die Telegraphen-Apparate. Bericbt von dr. Ij* Dltschelner. 
(Mit 5 lithographirten Tafeln.) (Officielier Ausstellungs-Bericht 
berausgegeben durch die General-Direction der Weltausstellung.) 
Wien , 1874. 8vo. 

32. Compendium der elektrischen Telegrapbie, von Ij. Weldenbach* 
Mit 169 Holzschnitten lm Text und 47 Tafeln. Wiesbaden , 
1877. 8vo 

33. Handbuch der elektrischen Telegrapbie. Unter Mitwirkung von 
mehreren Fachmannern berausgegeben von dr. K* £• Zetzsehe* 
Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. Berlin, 1877 — ^1885 
Dln. I , II , IV en 4 afl. van deel III. 8vo. 

34b Die Telegrapben-Technik der Praxis im ganzen Umfange zum 
Gebrauch iür den Unterricht, lür Bau- und Maschinen-Ingenieure , 
Telegraphen- und Eisenbahn-Tecbniker, etc. bearbeitet von A • Mer- 
llng. Mit einer Karte zu Seite 13 , zwei lithographirten Tafeln und 
530 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Hannover, 1879. 8vo. 

35. Die elektrische Haustelegraphie. Handbuch für Techniker, Mecha- 
niker und Bauschlosser. Bearbeitet von Ii« Hcliamireber* Mit 97 
in den Text gedruckten Holzschnitten. Berlin , 1880. 8vo. 

36. Die Geschichte und Entwickelung des elektrischen Femsprech- 
wesens. Zweite vermehrte und erganzte Auflage. Mit 24 in den Text 
gedruckten Holzschnitten. Berlin , 1880. 8vo. 

5, MUNTEN, MATBN EK GEWICHTEN. XXXY. 

1. Betrekkelijke verhouding tusschen maten en gewichten van het nieuwe 
fransche stelsel en die , welke in Holland , of meer bijzonder in de 
stad Amsterdam, voornamelijk in gebruik zijn. 8vo. 

(Uit den Algemeene Konst- en Letterbode.) 
i 2. . Onderrigt over het gewigt , de gehalte en den prijs van goud en 
ziWer*, naar ..de fransche en boHandscbe wetten en gebruiken: met XXXTn «se 

de nodige vergel ijkings-tafels, enz. , door J. M. Tan Hwlaiem. 
Amsterdam, 1811. 

Onderricht over de fransche en hollandsche munten en derzelver 
vergelijking; met de noodige tafels, door J. H. Tan Hwtniem. 
Amsterdam, 1810. 

Yergelijkings-tafels tusschen de hollandsche vochtmaten en de 
fransche, genoemd litre en hectolitre; met het nodige onderrigt 
over dezelve door J. H« Tan i^wlnden* Amsterdam 1812. (In 
de nederlandsche en fransche talen.) 

Yergelijkings-tafels tusschen de hollandsche koorn-maten en de 
hectolitre ; met het nodige onderrigt over dezelve maten, door J* 
H. Tan Hirlnden* Amsterdam , 1812. (In de nederlandsche en 
fransche talen.) 
Één bnd. 8vo. 

3. Yergelijkings-tafels tusschen de hollandsche lengte-maten en den 
mètre, door J. H. Tan l^irlnden* Amsterdam, 1812. (In de 
nederlandsche en fransche talen.) 

Yergelijkings-tafels tusschen de ellemaat en de mètre; mitsgaders 
derzelver prijzen zoo in guldens als in francs, door JT. H* Tan 
i^TFlnden. Amsterdam, 1811. 

Yergelijkings-tafels tusschen de hollandsche landmaten en de hectare, 
door J. H* Tan Hirlnden. Amsterdam, 1812. (In de neder- 
landsche en fransche talen.) 

Yergelijkings-tafel tusschen het fransch gewigt of kilogramme, 
en het Amsterdamsch gewigt (door J. H. Tan Hirlndeii.) 
Tweede druk. Amsterdam. (In de nederlandsche en fransche talen.) 

Êén bnd. 8vo. 

4. Handleiding tot de verificatie der lengte-maten en gewigten, met 
standaards-naauwkeurigheid , door J. P. Bouijé. Middelburg, 
1825. 8vo 

5. Nieuwe manier om schepen te meten , door H. de Mariog* Am- 
sterdam , 1828. 8vo. 

6. Beschrijving van nieuw drie- en vierkant vaatwerk , ten gebruike 
van oorlog- , koopvaardij-schepen , enz. , uitgevonden door X B* 
Baartnians. Met eene plaat. (Ylissingen , 1844.) 8vo. 

7. Zakboekjes der maten en gewigten van het nieuwe stelsel, der 
oude, en van die welke in de Heilige Schrift voorkomen, met 
derzelver wederzijdsche vergel ij kings- en herleidingstafels, enz. door 
G. A. de C^eus. Rotterdam, 1847 en 1850. Met twee vervolgen. 
Rotterdam, 1850 en 1854. 4 st. 8vo. 

8. Yerslag van al het verrigte tot herstel van het Nederlandsche 
muntwezen, van het jaar 1842 tot en met 1851, opgemaakt door 
dr. A. TroUk. Uitgegeven ingevolge Koninklijk besluit van den 
29 December 1852, No. 77. Utrecht, 1853. 8vo. Met Ubellen. 288 xxxyn 

9. Munt-, maat- en gewigtboek. Alphabetische vraagbaak betreffende 
de geldspeciên, maten en gewigten, effecten, actiën, wisselwezen en 
koersen, banken, bandels-inrigtingen en usantiên van alle landen en 
plaatsen. Leyden, (1859.) 8vo. 

10. Noodzakelijkheid van den ijk of een bepaald toezigt op de balansen 
door J. Ringeling, 's Hertogenbosch , (1860.) 8vo. Met fig. in 
den tekst. 

11. Lijst van alle binnen- en buiten land scbe maten, gewigten en 
munten , met de onderdeelen en herleidingen. Haarlem , 1862. 8vo. 

12. * Lijst van alle binnen- en buitenlandsche maten , gewichten en 
munten , met herleidingstafels , een logarithmentafel , enz. Tweede , 
veel vermeerderde druk. Amsterdam, (1871.) 8vo. 

13. Gasmeters en hunne verificatie, door H* Brons Middel en 
€}. M. C^eertsema. 's Gravenhage , 1873. 8vo. Met pi. 

14. Eene beoordeeling van het werkje, getiteld: Gasmeters en hunne 
verificatie, van H. Brons Middel en C^. H. C^eertsema. 
Uitgegeven op last van de Yereeniging van gasfabriekanten in Neder- 
land. Dordrecht , 1874. 8vo. 

15. Eenige opmerkingen aan dr. P* Ij. Rgke, naar aanleiding van diens 
brochure over den ijk van gasmeters, door dr. Th. Tan Boes- 
bnrgh. Rotterdam , (1874.) 8vo. 

16. Les tables de Martin, on Ie régulateur universel des calculs 
en parties doubles. Ouvrage pour trouver, d'une maniere certaine, 
tous les rapport s réciproques du nouveau système des poids et 
mesures de tous les pays, ainsi que des francs, livres tournois et 
toutes les monnaies étrangères,^etc. par C F. Martin. Troisième 
édition. Paris, i821. 8vo. 

17. Gon version des mesures, monnaies, et poids de tous les pays 
étrangers en mesures, monnaies et poids de la France, par A« 
Pelgné. Paris, 1867. 8vo. 

18. Einheitliches Maszsystem fur Deutschland. Bearbeitet vom Verstande 
des Architecten- und Ingenieur-Yereins für das Königreich Hannover. 
Als Manuscript gedruckt. Hannover, 1860. fol. 

19. Vaegtsammenligninger af Kilogrammer og af de norske Normaler 
for Vflegt, af Dr. O. JT. Broch. Ghristiania, 1873. 8vo. 

20. Indstilling fra den ved Kongelig Resolution af 28de Janr. 1873 
nedsatte Kommission angaaende Lovgivningen om Maal og Veegt. 
Afgiven den 11 te September 1873 af Dr. 0« J. Broch. Eristiania, 

1873. 8vo. 

31. Beretning om den internationale Meter-kommissions Mode i Paris 
24 Septbr.— 12 Octbr. 1872; af Dr. O. Jf. Broch. Ghristiania, 

1874. 8vo. 284 

LXYIÜ 6. TBNTOOirSTBLLIKGEN. 

I. Tot 1867. 

1. Industrie frangaise. Rapport sur Texposition de 1839, par J. ■• 
A* IH. Jobard* Bruxelles et Paris, 1842. 2 din. 8fo. 

2. Mededeelingen over de tentoonstelling der nijverheid van alle vdkea 
te Londen ; door dr. H* Bleekrode. (1851.) 8vo. Met fig. in den tekst. 

3. Verslag van de reis van 14 werklieden en bazen naar de tentoon- 
stelling te Londen , opgemaakt door de geleiders P. JL« Ryke e& 
W. €. H. iltarlng. (Leiden, 1851.) fol. 

4 Voorloopig verslag van de commissie , bestaande uit de heeren 
mr. D« R. CrCTers Deynoot , dr. Cr. Mmons en B. B. 
Bllchler , belast met de regeling en leiding van de uit Nederland 
naar de Londensche tentoonstelling gezonden voorwerpen, uitgebragt 
op de algemeene vergadering der Nederlandsche maatschappij ter 
bevordering van Nijverheid, gehouden te Haarlem den 15 Julij 18M.8vo. 
(Overgedrukt uit het tijdschrift ter bevordering van nijverheid, 

dl. XV , 2de stuk.) 

5. Tentoonstelling van voortbrengselen der nijverheid van alle natiën, 
te houden in Londen, in 1851. 8vo. 

(Circulaire van de Nederlandsche Commissie.) 

6. The exposition of 1851 ; or, views of the industry, the science and 
the government of England by Ch. Babbage. Second edition 
with additions. London , 1851. 8vo. 

7. Official catalogue of articles from the German Zoll-Verein and 
northern Germany sent to the London exhibition of industry. Berlin 
& London, 1851. 8vo. 

8. Exhibition of the works of industry of all nations , 1851. Reports 
by the juries on the subjects in the thirty classes into which the 
exhibition was divided. London, 1852. 8vo. Met fig. in den tekst. 

9. Amtlicher bericht ober die Industrie-Ausstellung aller Völker zu 
London im Jahre 1851 , von der Berichterstattungs-Kommission der 
Deutschen Zollvereins-Regierungen. Berlin , 1852 — 53. 3 dln. 8fo. 
Met tabellen. 

10. Rapport der commissie , benoemd tot het opmaken van een verslig 
aangaande de tentoonstelling der voorwerpen van nijverheid, te 
Arnhem, voorgedragen op de algemeene vergadering der Nederlandsche 
maatschappij ter bevordering van Nijverheid te Haarlem. 22 Jolq 
1852. Haarlem. 8vo. 

11. Catalogus der voorwerpen , ingezonden op de tentoonstelling van 
bouwmaterialen , te houden door de Vereeniging voor Volksvlijt te 
Amsterdam. 1853. Amsterdam. 8vo. 

12. Association for the exhibition of the industry of all nations. Official 
awards of juries. 1853. New York , 1853. 8vo. 285 xlxym 

13. The world of science, art, and industry illustrated from examples 
in the New-York exhibition , 1853—54. Edited by Prof. B. MUl- 
man Jr. and C* R. C^oodrlch , aided by several scientific and 
literary men. With 500 illustrations , unter the superintendence of 
€• £• BOpler. New-York , 1854. fol. 

14. New York exhibition of the industry of all nations. Official report 
of Jury D. Machinery and civil engineering contrivances. New York, 
1854. Syo. 

15. Programma Toor de Koninklijke Nederlandsche tentoonstelling van 
landbouw te Arnhem , in October i854. Arnhem , (1854.) 8vo. 

16. Reglement voor de in 1855 te Parijs te houden wereldtentoon- 
stelling. (Utrecht , 1854.) 8vo. 

17. Amtliclier Bericht über die allgemeine Pariser Ausstellung von 
Erzeugnissen der Landwirthschaft , des Gewerbfleisses und der schonen 
Kunst, im Jahrel855,durchDr. Cr.TonTlebahn und Ür. Hchm- 
barth* Mit Grundrissen des Aüsstellungs-Palastes und einem Situa- 
tionsplan. Berlin, 1856. 8vo. 

18. Canada at the Universal exhibition of 1855. Toronto , 1856. 8vo. 
Met kaart en pi. 

19. Catalogus der tentoonstelling van voor Nederland belangrijke oud- 
heden en merkwaardigheden in de stad en provincie Utrecht voor- 
handen, gehouden van wege het provinciaal Utrechtsch Genootschap 
van kunsten en wetenschappen , in de maanden Junij en Julij 1857, 
te Utrecht in het gebouw voor kunsten en wetenschappen. Utrecht. 4to. 

20. Tentoonstelling van Limburgsche nijverheid te Maastricht. 1856. 
(Catalogus.) Maastricht, 1856. 8vo. 

21 . Verslag van de commissie uit het departement Deventer der Neder- 
landsche maatschappij ter bevordering van nijverheid , ter regeling 
van de tentoonstelling van provinciale nijverheid van den 29 Junij 
tot en met 12 Julij 1857 gehouden te Deventer. Deventer, 
(1857.) 8vo. 

22. Les nouvelles inventions aux expositions universelles, par «I. B. 
A* tÊ. Jobard« Bruxelles et Leipzig, 1857^58. 2 dln. 8vo. 

23. Catalogus der tentoonstelling van provinciale nijverheid en kunst, 
te Amsterdam. 1859. Amsterdam, (1859.) 8vo. 

24. Verslag van de tentoonstelling van Noord-Hollandsche nijverheid 
te Amsterdam, 1859. Opgemaakt door eene commissie uit de Neder- 
landsche maatschappij ter bevordering van nijverheid. (Overgedrukt 
uit het Tijdschrift der maatschappij,) Haarlem, (1859.) 8vo. 

25. Verslag der commissie , aan wie de zorg en regeling was opge- 
dragen voor de tentoonstelling van Noord-Hollandsche nijverheid, 
gehouden te Amsterdam , van wege het departement Amsterdaim 
der nederlandsche maatschappij ter bevordering van nijverheid, van 
22 Junij tot 24 Julij 1859. (Amsterdam , 1859.) 8^0. xxxym *«6 

26. Catalogus der voorwerpen van nijverheid, der tentoonstelling te 
houden te Leyden van il tot 16 Janij 18G0 , door de Leydscfae af- 
deeling der vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerk- 
nij verbeid in Nederland. Leyden , 1860. 8vo. 

27. Nederlandscbe maatschappq ter bevordering van nijverheid. Cata- 
logas der algemeene nationale tentoonstelling. Haarlem 1861. Tweede 
druk. Haarlem, (1861.) 8vo. 

28. Nederlandscbe maatschappij ter bevordering van nijverheid. Alge- 
meene nationale tentoonstelling. Haarlem, 1861. Verslag uitgebngt 
door de jury van beoordeeling. Haarlem, (1861 .) 8vo. 

29. Nederlandscbe maatschappij ter bevordering van nijverheid. Alge- 
meene nationale tenloonstelling. Plegtige uitreiking der eereblijken 
aan de bekroonden , in de Groote kerk , te Haarlem , 14 November 
1861. Haarlem, (1861.) 8vo. 

30. Rapport sur Texposition des produits de Tindustrie néerlandaise, 
a Harlem , adressé a M. Ie Ministre de Tintérieur , par JF« Mladt. 
Bruxelles, 1861. 8vo. 

31. De Nederlanden. Catalogus. (Internationale tentoonstelling te Londen 
in 1862.) (Amsterdam.) 8vo. 

32. The Netberlands. Catalogue. (Internationale tentoonstelling te Londen 
in 1862.) (Amsterdam.) 8vo. 

33. Lijst der nederlandscbe inzenders, aan welke, op de internationale 
tentoonstelling te Londen, in 1862, eerepenningen zijn toegekend. 4to. 

34. Lijst der Nederlandscbe inzenders, aan welke op de internationale 
tentoonstelling te Londen, in 1862, eerepenningen of eervolle ge- 
tuigschriften zijn toegewezen. 8vo. 

35. Verslag der hoofdcommissie voor de Londensche tentoonstelling 
van nijverheid en kunst van 1862, aan Z. E. den Minister vanBin- 
nenlandsche Zaken. ('sGravenhage,) 1863. 8vo. 

36. Exposition universelle è Londres en 1862. Empire fran^is. Notices 
sur les modèles, cartes et dessins relatifs aux tra vaux publiés, réunis 
par les soins du ministère de l'agriculture, du commerce et destra- 
vaux publics. Paris, 1862. 8vo. 

37. Notices sur les objets envoyés è Texposition de Londres dePannée 
1862 par la Société Autricbienne L R. P. des chemins de fer de 
Tétat. Vienne, 1862. 4o. Met pi. . en fig. in den tekst. 

38. Exposition internationale de Londres, 1862. Catalogue des produits 
naturels et induslriels de la Nouvelle Galles du Sud (New South 
Wales). Avec une carte et une introduction descriptive de la popula- 
tion, du commerce et des ressources générales de cette colonie. 
Londres, 1862. 8vo. 

39. The year-book of facts in the international exhibition of 1862:itsorigiD 
and progress , constructive details of the building; the most remarkable 
articles and objets exhibited, etc. byJT. TlHtbs. London,1862.8to. 287 xxxym 

4^. London exhibition 1862. Special catalogue oftbeZoUverein-Depart- 
ment, edited by authority of the commissioners of the Zollyerein- 
Governments, together with advertisements , recommendations and 
illustrations. Berlin, 1862. 8vo. 

41. Verslag der wereldtentoonstelling te Londen, in 1862,door JT. W« 
del CaHipo genaamd CaHip. (Met platen en plans.) 's Gravenhage, 
1864. 4to. 

42. Reale comitato deir esposizione intemazionale del 1862. Rela- 
zione dei commissarii speciali. Torino, 1864/65, Firenze, 1867. 
4 dln. 8vo. 

43. Actoalités. Statistique. L'exposition industrielle de fiordeaux. Le 
royaume de Tunis. L'Espagne actuelle. La Belgique en 1865. Par 
M. P. AjHiar-Bresslon. Paris, 1866. 8vo. 

44. Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. Catalogus der algemeene 
tentoonstelling van Nederlandsche nijverheid en kunst. (Nijverheid.) 
1866. Tweede druk. Amsterdam , (1866.) 8vo. 

45. Bekrooningen toegekend door de jury voor de algemeene tentoon- 
stelling van Nederlandsche nijverheid te Amsterdam. (Amsterdam, 
1866.) 8vo. 

46. Die Scandinavische Industrie-Ausstellung zu Stockholm, im Sommer 
1866, von O. Blanck. Stockholm 8c Leipzig, (1867.) 8vo. 

47. Beretninger om Norges Deeltagelse 1 den almindelige Industri- 
Udstilling og Kunst-Udstillingen i Stockholm 1866 og i Verdensud- 
stillingen i Paris 1867. Christiania , 1869. 8vo. 

48. Gompanion to the official catalogue. Guide to the international 
exhibition of 1866 opened at Melbourne October 24. With preface 
by jr. €^. Knlght. Melbourne , 1866. 8vo. 

49. Ëxposition intercoloniale , 1866. Notes sur la végétation indigène 
et introduite de TAustralie , considérée spécialement au point de vue 
de l'occupation du territoire et du développement de ses ressources 
par F. Mueller. Traduit de 1'anglais par E. lilsslgnol. Mel- 
bourne, 1866. 8vo. 

50. Ëxposition intercoloniale, 1866. Statistiques des mines et des miné- 
raux , par R. Brough §mytli. Traduit de Tanglais par £• 
lilsslgnol. Melbourne, 1866. 8vo. 

51. Ëxposition intercoloniale, 1866. Progrès de Victoria, depui8l835, 
jusqu'a 1866, par W. H. Archer. Traduit de Fanglais par £• 
lilsslgnol. Melbourne, 1866. 8vo. 

52. Ëxposition intercoloniale, 1866. Notes sur la zoölogie et la paleon- 
tologie de Victoria, par F. M' Coj. Traduit de Tangiais par £• 
lilsslgnol. Melbourne, 1866. 8vo. 

53. Ëxposition intercoloniale « 1866. Vocabulaire des dialectes des abori* 
gènes de T Australië. Melbourne, 1867. 8vo. 

54. Ëxposition intercoloniale, 1866. Notes sur les gommes et les pierres xxxvm 288 

précioDses trouvées dans Victoria , par Ie rev. père JF« JF« WktMMf 
date. Traduit de Tanglais par E. l<l99tgiioI. Melboorne, 
4867. 8vo. 

55. * Etudes sur rexposition de 1867 ou les archives de rindastrie au 
' XlXe siècle. Description générale, encyclopédique, méthodique- et 

raisonnée de Tétat actuel des arts, des sciences, de Findustrie et de 
Fagriculture chez toutes les nations, etc Eug. I^acrolx^ Directeur 
de la publication. Paris, (1867.) 4 din. Met atlas 8vo. 

56. Exposition universelle de 1867, è Paris. Gatalogue officiel des 
exposaats récompensés par Ie jury international. Ier tirage. Paris, 
(1867.) 8vo. 

57. Exposition universelle de 1867 è Paris. Gatalogue général publié 
par la commission impériale. Édition revue et corrigóe. Paris et 
Londres, (1867.) 8vo. Met plaat. 

58. Exposition universelle de 1867 è Paris. Gatalogue général pablié 
par la commission impériale. Histoire du travail et monuments bis- 
toriques. Paris et Londres, (1867.) 2 dln. 8vo. 

59. Exposition universelle de 1867. L*enquète du dixiéme groupe. 
. Gatalogue analytique des documents, mémoires et rapports exposés 

hors classe dans Ie dixiéme groupe et relatifs aux institutionspabli- 
ques et privées, créées par Tétat, etc. pour améliorer la condition 
physique et morale de la population. Paris, 1867. 8vo. 

60. Exposition universelle de 1867 a Paris. Gomité des poids et mesures 
et des monnaies. Rapports et proces- verbaux. Gatalogue olficiel. Paris, 
(1867.) 8vo. 

61. Société impériale d'acclimatation. La production animale et végétale. 
Etudes faites k Texposition universelle de 1867. Paris, 1867. 8vo. 

62 Exposition universelle de 1867, a Paris. LeGreusot.Son industrie— 
sa population. Note remise au jury spécial pour Ie nou vel ordjre de 
récompensés. Paris, 1867. 4to. 

63. Exposition universelle de 1867. Gatalogue des produits des colonies 
fran^aises, précédé d'une notice statistique. Paris, 1867. 8vo. 

64. Exposition universelle de 1867 è Paris. Section frangaise. Algérie. 
Gatalogue spécial accompagné de notices sur les produits agricoles 
et industriels de T Algérie. Paris, 1867. 8vo. 

65. Exposition universelle de 1867 è Paris. Pays- Bas. Gatalogue sjpécial. 
Edition officielle de la commission royale des Pays-Bas. 1867. Harlem- 
8vo. Met plaat. 

66. Uittreksel uit het verslag van den majoor der artillerie J» C» 
Terheye van Sonsbeeck, opgemaakt ter gelegenheid van eene 
zending naar Parijs, tijdens de .wereldtentoonstelling aldaar, in de 
maanden Junij en Julij 1867. (Delft, 1868.) 8vo. Met pi. 

(Overdruk uit Mil. Versl. IIL) .!?. »89 xxiTin 

'. NedeHandschc inzenders, aan welke op de wereldtentoonstelling f e 
Parijs, in 1867, eerepenningen of eervoile vermeldingen sijn toe- 
gekend. 8vo. 

I. Ëxposition universelle de Paris en 1867. Belgique. Gatalogue de 
produits industrieis et des CBUvres d'art. Bruxeiles, 1867. 8to. 

). Paris 1867. Amtlicher Special-Catalog der Ausstellung Preussens 
und der Norddeutschen Staat en. Mit einem Anhange enthaltend 
Anzeigen. Zweite Auflage. Berlin, 1867. 8vo. 

). Kataiog fOr die Sammlung der Bergwerks- und Steinbruchs-Produkte 
Preussens auf der Industrie- und Kunstausstellung zu Paris im Jahre 
1867. Verfasst von Dr. H. Wedding. Berlin, (1867.) 8vo. 

Verzeichniss und Beschreibung der von der Kön. Preussischen 
Direction der Niederschlesisch-Markischen Eisenbahn im Jahre 1867 
zur Ausstellung nach Paris gesandten Gegenstftnde. Berlin. 8vo. 
Met fig. in den tekst. 

L Zur allgemeinen Ausstellung in Paris 1867. Bericht über literarische 
Leistungen im Konigreiche Sachsen lebender Schriftsteller wfthrend 
der Jahre 1847—1867 von O. JNLarbacli. Leipzig, 1867. 8vo. 

3. Exposé de Tétat de Tinstruction publique dans Ie royaume de 
Saxe. On trouvera ci-après Ie catalogue des objets exposés aTexposi* 
tion universelle de Paris de 1867. Dresde, 1867. 8vo. 

4. Ëxposition universelle de 1867 a Paris. Gatalogue spécial da 
Grand-Duché de Hesse , publié par la commission grand-ducale. 
Darmstadt , 1867. 8vo. 

5. Ëxposition universelle de 1867 k Paris. Les exposants du Grand- 
Duché de Bade et leurs produits. Publication de la commission 
grand-ducale. Garlsruhe, 1867. 8vo. 

I. Ëxposition universelle de 1867 è Paris. Gatalogue descriptif des 
produits du royaume de Wurttemberg. Publié par la commission 
spéciale wurttembergeoise. Stuttgart , 1867. 8vo. 

L'industrie de la Bavière èTexposition universelle de Paris en 1867. 
Notes détaillées sur les exposants et leurs produits. Paris, 1867. 8vo. 

Internationale Ausstellung zu Paris 1867. Kataiog der österreichi- 
schen Abtheilung, herausgegeben vom K. K. Gentral Gomité. Zweite 
Auflage. Wien, (1867.) 8vo. Met plaat. 

Oesterreich's Waldschaze und sein Holzexport. Ein Rommentar 
zur Oesterreichisch-forstlichen Ausstellung in Paris 1867. Verfasst 
von jr. Wessely. Wien, 1867. 8vo. 

Les richesses forestières de i'Autriche et leur exportation. Expli- 
cation relative aux objets faisant partie de Texposition forestiére de 
I'Autriche a Paris, redigé par JT. Wesselj. Traduit en firangais 
par A. Thlerlot. Yienne, 1867. 8vo. 
* Ëxposition universelle de 1867 è Paris. Gatalogue spécial du royaume 
de Hongrie. Publié par la commission royale. Paris , 1867. 8vo. xxxvm MO 

82. Exposition anWerselle de 1867. Gatalogne général de la section 
espagnole, pablié par la commission royale d'Ëspagne. Tradoit da 
Fespagnol. Paris, 1867. 8to. 

83. Ëxposition universelle de Paris de 1867. Notice sur Tétat des 
travaux publics en Espagne et sur la législation spéciale qoi les 
régit. Traduit de Tespagnol. Madrid, 1867. 8vo. 

84. Ëxposition universelle de 1867 k Paris. Gatalogue spédal de Ia 
section portugaise. Paris, 1867. 8vo. 

85. La Suède et la Norwége k Texposition universelle de 1867, par 
P. Mellion. Paris, 1867. 4to. 

86. Quelques renseignements sur la fabrication des fers et aciers de 
ia Suède ainsi que sur les autres objets des classes 40 et 47 , 4 
Toccasion de Texposition universelle de Paris en 1867 , par L* 
Rlnman. Paris, 1867. 8vo. Mat kaart en tabellen. 

87. Gatalogue spécial de ia section russe è Texposition universelle 
de Paris en 1867. Publié par la commission impériale de Rassie. 
Paris, 1867. 8vo. 

88. Aper^u statistique des forces productives de la Russie par M. 4e 
Suselien. Annexé au catalogue spécial de la section russe de 
i'exposition universelle de Paris en 1867. Paris, 1867. 8vo. 

89. Lltalie économique en 1867 , avec un aper^u des industries italiennes 
k Texposition universelle de Paris. Publié par ordre de la commission 
royale. Florence, 1867. 8vo. 

90. Ëxposition universelle de Paris, 1867. Commission royale italienne. 
Les produits de Tagriculture du Piémont, de la Lombardie et de Ia 
Vénétie, par €^. Cantonl. Paris, (1867.) 4to. 

91. Regno d'Italia. Esposizione universale del 1867 a Parigi. Fwte 
prima. Atti ufficiali della R. commissione italiana. Firenze, 1867. 4to. 

92. Ëxposition universelle Paris 1867. Etats Pontificaux. (Gatalogue.) 
Paris, 1867. 8vo. 

93. La Turquie k Texposition universelle de 1867. Ouvrage publié par les 
soins et sous la direction de S. Exc. Salaheddin Be j. Paris,1867.8T0. 

94. Ëxposition universelle de 1867. Goup-d'oeil sur Texposition ottomane; 
Paris, 1867. 8vo. 

95. Ëxposition universelle. Paris. •» 1867. Section Égyptienne. Glasse 44 
Paris , 1867. 4to. 

96. L'Égypte a I'exposition universelle de 1867, par C Kdmoili* 
Onvrage orné du portrait de S. A. Ie vice-roi d'Égypte et de trois 
planches. Paris, 1S67. 4to. 

97. Ëxposition universelle de 1867. Description du pare égyptiai,paf 
JL* Marlette. Paris, 1867. 8vo. 

98. Ëxposition universelle de 1867. Apergu de Thistoire ancienne 
d*Ëgypte. Pour Tintelligence des monuments exposés dans Ie temple 
da pare égyptien par A. Hariette-Bey. Paris , 1867. 8vo. »9i xxxvm 

h Golorado» in the United States of America. Schedule of ores con- 
tributed hy sundry persons to the Paris Universal Exposition of 
1867. With some information about the region and its resources, by 
jr« P. Whltney. London, 1867. 8vo. Met kaarten. 

X). Le Golorado aux Etats-Unis d'Amérique. Liste des minerais fournis 
par diverses personnes a 1 'exposition universelle de 1867 k Paris , 
avec des renseignements sur le pays et ses ressources par JF, P» 
Whltnej* Traduction par Cr. Naquet. Paris, 1867 .8 vo. Met kaarten. 

M. L'empire du Brésil k l*exposition universelle de 1867 k Paris. 
Rio Janeiro , 1867. 8vo. Met kaart. 

}2. Travaux au sujet des produits du Brésil , qui sont k Texposition 
universelle de Paris en 1867 par JF. de Saldanha da CraHia. 
Paris , 1867. 8vo. 

03. Breve noticia sobre a cellec^ao das Madeiras do Brasil apresentada 
na exposi^ao internacional de 1867 pelos F. Frelre Allemao , 
Eustodlo AItcs §errao , l<adlslau Netto e JT. de 
Saldanha da Crama. Rio de Janeiro, 1867. 4to. (In de portu- 
geesche en de fransche taal.) 

04. Paris universal exhibition , 1867. Gatalogue of the works exhibited 
in the British Section of the Exhibition. In languages English- 
French'German-Italian. With an appendix in which many of the 
objects exhibited are more fully described. London , 1867. 8vo. Met 
fig. in den tekst. 

05. Malte et son industrie. Tableau par UT. Zammlt. Malte, 1867. 8vo. 
[)6. Paris universal exhibition , 1867. Indian department. Gatalogue of 

the articles forwarded from India. London, 1867. 8vo. 
)7. Exposition universelle de Paris , 1867. Gatalogue des produits 

exposés par la Guyane Anglaise, publié par le comité de corres- 

pondance de la société royale d'agriculture et de commerce. Londres, 

1867. 8vo. Met plaat en kaart. 
}8. Gatalogue of the articles contributed to the Paris Exhibition of 

1867 , by the Gape of Good Hope ; with an introductory sketch of 

the colony, its institntions , physical features, and products, by 

jr. M. Currey. London , (1867.) 8vo. 

09. South AusCralia. Gatalogue of contributions to the Paris universal 
exhibition, held in Paris, 1867. Adelaide, 1867. 8vo. 

10. Paris international exhibition, 1867. Gatalogue of the natural and 
industrial products of Queensland. London , 1867. 8vo. 

11. Gatalogue of the natural and industrial products of New South 
Wales , forwarded to the Paris universal exhibition of 1867 , by the 
New bouth Wales exhibition commissioners. Sydney, 1867." 8vo. 
Met kaarten. ^ 

12. Exposition universelle de 1867. Nouvelle-Galles du Sud-Australie< 
Paris , 1867. 8vo. xxxvra i9i 

il3. Een bundel brochures, prospectussen en prijscouranten, betrekking 
hebbende op — of uitgekomen bij gelegenheid van de — > algemeene 
tentoonstelling te Parijs in 1867.. II. Na 1867. 

114. Tentoonstelling van Nederlandsche nijverheid en kunst, te honden 
te Arnhem in Julij , Augustus en September 1868. (Programma.) 
(Arnhem, 1867.) 8vo. 

1 15. Catalogus der tentoonsteUing van Nederlandsche nijverheid en kunst 
te Arnhem, 1868. Arnhem, (1868.) 8vo. 

116. Beschrijving van het door de ijzergieterij ede Prins van Orai^ei 
te 's Gravenhage , ingezondene op de tentoonstelling van Nederland- 
sche nijverheid en kunst (Afdeeling Koninklijk Instituut van In- 
genieurs), gehouden te Arnhem in het jaar 1868. ('s Gravenhage, 
1868.) 8vo. 

117. Yereeniging tot bevordering van fabriek- en hand werks-nij verheid 
in Nederland. Internationale tentoonstelling van voorwerpen voor de 
huishouding en het bedrijf van den. handwerksman. Amsterdam, 
1869. Algemeene Catalogus. Amsterdam, 1869. 8vo. 

118. Au dela du Rhin. Visite aux expositions d'Amsterdam et de Munich, 
par Fleur j«Flobert. 2e édition, augmentée de notes. Paris, 
(1869.) 8vo. 

119. Hizott sertések tömeges kiallitasa. Pest-Köbanydn 1871— én 
augusztus 24 — 27 — ik napjain. 

Massen-Ausstellung von gemasteten Borsteuvieh in Steinbruch bei 
Pest am 24 — 27ten August. 1. j. £ jegyzék éra 5 krajczér, Pest, 
1871. 8vo. 

120. Exposition de Lyon. — Ëmbrayage è ressort circulaire brevet 
Mégy , de Ëcheverria et Bazan. Application aux appareils de levage. 
Paris, (1872.) 8vo. 

121. Verslag aan Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche 
Zaken omtrent de wereld-tentoonstelling , gehouden te VVeenen , van 
1 Mei tot 2 November 1873, en meer bepaaldelijk omtrent de 
Nederlandsche afdeeling. Uitgebracht door de Nederlandsche Hoofd- 
commissie. Leiden, 1874. 8vo. Met pi. 

122. * Galerij van Nederlandsche kunst-nij verheid op de wereld-ten- 
toonstelling te Weenen in 1873. Bijdrage tot de kennis der vader- 
landsche kunst-industrie, door C. A. JF. Creeslnk. Amsterdam, 
1874. 4to. Met pi. 

123. Wiener Weltausstellung 1873. Special-Catalog der Ausstellang des 
Königreichs der Niederlande, nebst einemUebersichtsplandieserAu»- 
stellung. Wien, 1873. 8vo. 298 xxxvra 

i4. Exposition universelle de Vienne en 1873. Belgique. Gatalogue des 
produits industriels et des oeuvres d*art. Bruxelles, 1873. 8vo. 

i5. Exposition universelle k Vienne en 1873. Etude historique et 
statistique sur les voies de communication de la France, d'aprèsles 
documents officiels, par M. F. liucas. Paris, 1873. 8vo. 

J6. Exposition universelle k Vienne en 1873. France. Notices sur les 
dessins, modèles et ouvrages relatifs aus travaux des ponts et chaus- 
sées et des mines, réunis par les soins du Ministère des travaux 
publics. Paris, 1873. 8vo. 

n, ^Description des machines les plus remarquables et les plus 
nouvelles è Texposition de Vienne en 1873. Moteurs, machines outils, 
locomotives-appareils divers; précédée d'une notice sur les progrés 
récents de la metallurgie, par H. Fontalne* Avec un atlas de 60 
planches in folio. Paris, 1874. 8vo. 

IS, Exposition universelle de Vienne en 1873. Liste des objets exposés 
par la ville de Paris. Paris, 1873. 8vo. 

19, Exposition universelle de 1873 a Vienne. Usines du Greusot. Gata- 
logue des objets exposés. Galerie des machines, en face delasection 
anglaise. (Paris, 1873.) 8vo. Met pi. 

30. Vienna universal exhibition, 1873. International Jury. London, 
1873. 4to. Met plaat. 

31. The British section at the Vienna universal exhibition, 1873. (Fine 
art galleries, industrial, agricultural and machinery halls, and park.) 
Official catalogue, v^ith plans and illustrations. London, (1873.) 4to. 

32. Welt-Ausstellung 1873 in Wien. General-Gatalog. Jury. Heft I 
bis XÏX. (Wien, 1873.) 19 bdn. 8vo. 

33. Welt-Ausstellung 1873 in Wien. Zusammenstellung der Gatalogs- 
Nummern der einzelnen Lander nach Gruppen und Sectionen ge- 
ordnet. Wien, 1873. 8vo. 

[$4. Wiener Welt-Ausstellung. Amtlicber Katalog der Ausstellung des 
Dentschen Reiches Nebst 2 Uebersichtsplanen der Deutschen Aus- 
stellung. Berlin , 1873. 8vo. 

35. Katalog zur Gollectiv-Ausstellung der Fürsten Johann Adolf und 
Adolf Josef zu Schv^arzenberg. Wien , 1873. 8vo. Met kaarten. 

36. Weltausstellung 1873. Ausstellung der Oesterreichischen Nord- 
Westbahn (Wien, 1873.) fol. Met plaat. 

37. Gatalog der durch die k. k. Priv. oest. Staatseisenbahn-Gesell- 
schaft bei der Wiener Weltausstellung von 1873 exponirten Bergbau-, 
Hutten-, Maschinenfabriks-, Forst- und Landwirthschafts-Producte. 
Wien , 1873. 8vo. Met fig. 

38. Officielier Ausstellungs-Bericht herausgegeben durch die General- 
Commission der Weltausstellung 1873. Spritzen und Pumpen-Bericht 
7on P. Ziriauer. Mit 34 Holzschnitten. Wien, 1874. 8vo. 

39. Officieller Ausstellungs-Bericht herausgegeben durch die General- xxxvm ^^ 

DirectioQ der Weltaosstellang 4873. Mathenutische and Pli|akaludie 
Instmmente. Bericht tod F. Uppicliy Dr. W. Itater 
Bitsclietaer , Dr. A. ▼. Walteali^feB , W. flc MMb ct gcr , 

Mit 34 Holzschnitten. Wieiu 1874. 8to. 

140. i87a Wiener WelUasstellang! Memorandum der Rigiar Portiind- 
nnd Ronun-Gement-Fabrik Ton C C. Scluildty aaf Perderts 
bei Riga. Riga, 1873. 8to. Met pL 

141. Wiener Wdtaasstellang 1873. Gmppe 18: Ingenien i it eM n.Grappe 
12: Vermessangswesen. 

Gatalog über die Ton der 1. nnd 3. Section der Bao-Defiiitation in 
Hamburg aosgestellten Gegenstande. Hamborg , im Min 1873. 8f o. 

142. Wiener Weltaasstellong 1873. Groppe 17: Marinewesen. 
Gatalog über die Ton der 2. Section der Ban-Depotation in Ham- 

barg aosgestellten Gegenstande. Hamborg, im April 1873. 2 bdn. 8f 0. 

143. Die Hamborg-Amenkanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft aof der 
Wiener- Weltausstellong im Jahre 1873.(Hambarg, 1873.) SvoJf et kaart. 

144. Die Wienerberger Ziegelfabriks- ond Bao-Gesellscbaft znr Zat der 
Wiener Weltaosstelloo!; 1873. Wien, 1873. 8to. Met kaart en plaat 

1^. Katalog für die Schweizenscbe Abtbeilong der Wiener Weltaos- 

stellung 1873. Winterthor, 1873. 8to. Met pi. 
14a Weltaosstellong in Wien 1873. Finnland. Knrze Notixen über das 

Land ond Verzeichniss der eingesandten Artikel. HelsingforSy1873.8fO. 

147. NéTJeg3fzék a magyar kir. vallas-és közoktatasfigyi ministerinmoak 
az 1873. ËTi bécsi TÜagkiallitason rendezett tanögyi gyi^|teniéo|e6 
kiallitiLsaról kiadta a Tallas-és közoktatisügyi ministeriom. 

Na men- Verzeichniss der, dorch das Kön. Ung. Ministeriom for 

Coltas ond öffentl. Unterricht aof der, im Jahre 1873 in Wien 

geordneten Weltaosstellong zosammengestellten CollectiT-AosstellaDg 

im Unterrichtsfache heraosgegeben dorch das Ministeriom for Goltos 

ond öffentl. Unterricht. Bodapesten, 1873. 8to. 

148. Atti officia li della esposizione oniversale di Yienna dd 1873. 
Catalogo generale degli espositori Itatiani. Roma, 1873. 8¥0. 

149. Catalogo ragionato dei prodotti minerali Italiani ad oso edilioo e 
decoratiTo spediti dal ministero d'agriooltora, indostria e oommercio 
air esposizione intemazionale di Vienna ed ordinati e descritti dal 
signori jH^f. Cr. PoBml e prof. F. Mast. Roma, 1873. 4to. 

150. Dei Tantaggi che la scienza ddF ingegnere poö trarre dallegrandi 
esposirioni intemazionali. Discorsi accademici del prol C« Am Me* 
tocchl. Roma, 1873. 8to. 

151. La Croatie et Slavonie ao point de Toe de leor coltore physiqne 
et intellectoelle. Mémoire poor Texposition oniverselle a "^eniM en 
1873 , par P. MatkoTlc. OoTrage poblié soos les aospicesdo goa?er- 
nement de Croatie et Slavonie. (Tradoit do Groate.) Zagreb (Agrao)) 
1873. 8vo. 296 xxxvm 

152. Gatalogue spécial de la section russe a réxposition universelle dé 
Yienne en 1873. Publié par la commission impériale de Russiid» 
Deuxième édition. St. Pétersbourg, 1873. 8vo. Met plaat. 

153. Welt- Ausstellung 1873 in Wien. Abtheilung der Tunesischen Regent-, 
schaft. Exposition universelle de Yienne 1873. Département de la 
régence de Tunis. Wien, 1873. 8vo. Met tabellpn. (In het hoog- 
duitsch en fransch.) 

154. Notizen über den Bau der Rotunde für die Weltausstellung 1873. 
(Wien, 1873.) fol. 

155. Congres international des sciences géographiques. 2e Session. Paris 
1875. Exposition. Gatalogue général des produits exposés rédigé sous 
la direction de MM. les commissaires étrangers et du commissariat 
général du congres , par M. F. Fournler. Avec 5 plans des locaux , 
intercalés dans Ie texte. Troisième édition revue et augmentée. Paris, 
1875. 8vo. 

156. Exposition internationale des industries maritimes 8c fluvialesavec 
section fran^aise des principaux articles d'exportation. Première et 
deuxième édition du catalogue. Paris, 1875. 2 bdn. 8vo. Met fig. in 
den tekst. 

157. Een kijkje op de internationale tentoonstelling van zee- en rivier- 
vaart-nij verheid enz., opengesteld in bet Palais de Tlndustrie te Parijs, 
van 10 Julij tot 15 November 1875,doorjr,T. F. Steenbergen. 
Amsterdam, 1875. 8vo. 

158. Catalogo da exposi^o de obras publicas do Ministerie da agricuUura 
inaugurada por Sua Magestade u Imperador em 31 de Dezembro de 
1875. Rio de Janeiro, 1875. 8vo. 

159. Congres international d'hygiène, de sauvetage et d'économie sociale. 
Bruxelles, 1876. Paris et Bruxelles , 1877. 2 dln. 8vo. 

160. Exposition internationale d'hygiène et de sauvetage de 1876 sous 
la haute protection de S. M. Ie Roi, la présidence d*honneur de 
S. A. R. Monseigneur Ie Comte de Flandre et Ie patronage de la ville 
de Bruxelles. Catalogue. Bruxelles, 1876. 8vo. Met plaat. 

161. Exposition internationale et Congres d'hygiène et de sauvetage de 
1876 k Bruxelles. Rapport sur Thygiène, Ie sauvetage et la condition 
des classes ouvrières en Suède. Rédigé, par ordre du comité Suédois, 
par Ie dr. O. PrintzskOld. Stockholm, 1876. 8vo. 

162. Internationale Ausstellung für Gesundheitspflege und Rettungs- 
wesen zu Brussel 1876. Wohlfahrteinrichtung der Frled. Krapp'- 
schen Gussstahlfabrik zu Essen zum Besten ihrer Arbeiter. (Essen, 
1876.) 8vo. 

163. Verslag der commissie van beoordeeling bij de «Internationale 
Tentoonstelling van hulpmiddelen voor landbouwkundig onderwijs 
en onderzoek», van 26 Juni tot 5 Juli 1876, te Amsterdam. Amster- 
dam, 1877. 8vo. xxxYin 2»6 

164. Afdeeling Nederland der internationale tentoonstelling ^ran TO(Nrt- 
brengselen van kunst en nijverheid en van de prodoctm van den 
landbouw, enz. te Pbiladelphia , 1 876. Officieele catalogus , nitge- 
geven op last van de boofdcom missie. Amsterdam. 8vo. 

i65. Verslag aan Zijne Excellentie den Minister ven Binnenlandsche 
Zaken over de Nederlandscbe afdeeting op de Internationale tentoon- 
stelling gehouden te Pbiladelphia van 10 Mei tot 10 November 1876, 
uitgdt^racht door de nederlandscbe hoofdcommissie, gevolgd door 
de officieele lijst der bekroonde nederlandscbe inzenders. (Gedrukt 
met toestemming van den Minister van Binnenlandsche Zaken.) 
Haarlem, 1877. 8vo. Met pi. 

166. International exhibition, Pbiladelphia 1876. Special catalogue of the 
Netberland section. Edited by autbority of the Royal commission of 
the Netherlands. Amsterdam , 1876. 8vo. 

167. Internationale tentoonstelling van voortbrengselen van nijverheid, 
kunst, enz. te Pbiladelphia in 1876. De openbare werken in Neder- 
land , geschetst door !<• C« Tam Kerkiri|k , uitgegeven door de 
Nederlandscbe hoofdcommissie. (Alsmede in de engelsche taal.) 
Haarlem, 1876. 2 bdn. 8vo. 

168. International exhibition at Pbiladelphia 1876. New metbod for re- 
producing maps and drawings , by C« £ckstelB« The Hagne. 4to. 

169. The international exhibition. IX. The public works of Holland. 
(by €^. E. WCarlng) JTr. (Geplaatst in «The Nation, Juli 20, 
1876. vol. XXIII. N«. 577».) fol. 

170. Exposition internationale de Philadelpbie en 1876. Belgique. Gata- 
logue des produits industriels et des oeuvres d'art. Bruxelles, 1876. 8to. 

171. Exposition universelle de Philadelpbie en 1876. Belgique. Gatalogne 
des OBUvres d'art. Bruxelles, 1876. 8vo. 

172. Exposition universelle a Philadelpbie en 1876. France. Notice sur 
les modéles , cartes et dessins relatifs aux travaux des ponts et chaussées 
et des mines, réunis par les soins du ministère des travaux publics. 
Paris, 1876. 8vo. 

173. Pbiladelphia international exhibition 1876. British Section, Gopyof 
catalogue interleaved for use of the judgcs. (London,1876.) 4to. Met kaart. 

174. The international exhibition of 1876, Pbiladelphia. Exhibitor's 
commercial guide, containing, among other papers, the United 
States tariff of import duties upon articles of produce and manu^ 
tures , in english currency ; etc. Catalogue. British Section. Part II' 
London, 1876. 4to. 

175. International exhibition 1876. Official catalogue complete in one 
volume. Pbiladelphia, 1876. 8vo. Met pi. 

176. United States centennial commission. International exhibition. 1876. 
Grounds and buildings of the centennial exhibition. Pbiladelphia) 
1876. Edited by B. Gardner. Pbiladelphia. 4to. Met pi. «97 xxxvra 

77. United States centennial commission. International exhibitión. 1876. 
Report of the directpr-general , including the reports of bureaus of 
administration. Philadelphia. 1879. 2 vol. 8vo. Met pi. 

78. United States centennial commission. Int,ernational Exhibitión. 1876. 
Reports of the president, secretary, and executive committee, together 
Yfiih the journal of the final session of the commission. Philadelphia, 
1879. 8vo. 

79. United States centennial. commission. International exhibitión 1876. 
Appendix to the reports of the United States centennial commission 
and centennial board of finance. Philadelphia , 1879. 8¥0. 

30. The centennial exhibitión number of the Publishers' weekly. 1876. 

New York , 1876. 8vo. Met pi. 
^1. Gontributions to the centennial exhibitión, by JF. Ericsson. 

New York, 1876. 4to. Met pi. 
32. Welt-Ausstellung in Philadelphia 1876. Deutsche Abtheilung. Amt- 

licher Katalog. (Alsmede in de engelsche taal.) Berlin, 1876. 8vo. 
83. Swiss cataiogue of the international exhibitión in Philadelphia 

1876. (Winlerthur.) 8vo. Met plaat. 
34. International exhibitión at Philadelphia 1876. Katalog der Direktion 

der öffentlichen Bauten des Kantons Bern (Schweiz) über die von 

ihr gelieferten Arheiten. (Alsmede in de firansche en de engelsche taal.) , 

Bern. 4to. 
85. Weltausstellung Philadelphia 1866. Bericht über die von der Abthei- 
lung «Bahnbau» der Schweizerischen Nordostbahngesellschaft zur 

Ausstellung gebrachten Gegenstande. Zürich, 1876. 4to. 
36. Weltausstellung in Philadelphia 1876. Katalog der österreichischen 

Abtheilung. Herausgegeben von der österreichischen commission für 

die Weltausstellung in Philadelphia. Wien. 8vo. 
87. Norwegian special cataiogue for the international exhibiton at 

Philadelphia 1876. Ghristiania, 1876. 8vo. Met kaarten. 
^. Swedish Gatalogue I. Statistics, by dr. G. Sldenbladh. II. Exhibits. 

International Exhibitión, 1876. Philadelphia. 2 bdn. 8vo. Met kaart. 

89. International exhibitión, 1876 at Philadelphia. Portuguese special 
cataiogue. Departemento I, II, III, IV, V. Mining and metallurgy, 
manufactures , education and science, fine arts and machinery. 8vo. 

90. Gatalogue of the Argentine republic. International exhibitión , Phi- 
ladelphia, 1876. Philadelphia, 1876. 8vo. 

91. L*empire du Brésil k Texposition universelle de 1876 k Philadel- 
phie. Rio de Janeiro, 1876. (Alsmede in de duitsche en de engelsche 
talen.) 3 st. 8vo. Met tabellen. 

92. Pennsylvania and the centennial exposition : comprising the preli- 
minary and final reports of the Pennsylvania board of centennial 
managers, etc. Two volumes: three parts: illustrated. Philadelphia, 
1878. 2 dln. 8vo. Met kaart en pi. 193. Advance Aastralia : o£Bcia1 catalogae of the natnral and industruil 
prodHcts of New- South- Wales, forwarded to the international exhibition 
of 1876, at Philadelphia. Sydney, 4876. Svo. 

194. International exhibition at Philadelphia. 1876. Report of the com- 
missioners for Victoria to his Excellency the govemor. Melboome, 
1877. 8?o. Met pi. 

195. Bericht über die WeltanssteUnng in Philadelphia 1876, heraus- 
gegeben von der oesterreichischen Commission für die Weltausstd- 
long in Philadelphia 1876. — III. Heft. Geodatische Instmmente. 
Von P. F. Kupka. Mit 7 Illastrationen. Mikroskope. Von Dr. E. 
wowk Flelschl. Medecin. Von Dr. E. tob Flelselil. IV. Heft. Das 
Ilöttenwesen roit besonderer Berücksichtignng des Eisenhüttenwesens 
in den Vereinigten Staaten Amerikas. Von F. Kiipel^irleser. 
Mit 5 Tafeln. VI. Heft. Holzbearbeitungs-Maschinen mit einem An- 
hang über Werkzeugmaschinen für Steinbearbeitung von F. Reifer. 
Mit 28 Illustrationen nnd 7 Tafeln. Die Holzindnstrie mit besonderer 
Rücksicht anf die Anwendnng gebogener Hölzer von F. Toluiei* 
VIII. Heft. Die Petroleum-Industrie Nordamerikas in geschichtlicher, 
wirthschaftlicher, geologischer und technischer Hinsicht. Von Prol 
H. HOfer. Mit 40 Illustrationen und 1 Tafel. XII. Heft. Hilfs- 
maschinen und Werkzeuge für Eisen- und Metall-Bearbeitung. Von 
F. Wencelldes. Mit 130 Illustrationen. XIH. Heft. Das Eisen- 
babnwesen in den Vereinigten Staaten von Amerika mit besonderer 
Berücksichtigung des Oberbaues, der mechanischen Ausrüstung der 
Wagen , dann des Verkehres in Stadten. Von E. F^ntseB. Mit 
23 Illustrationen und 18 Tafeln. XIV. Heft. Architektur und öffent- 
liche Bauten. Von A. Poseliaclier. Malerie ond Sculptur. Von 
C. C^tenoble. XV. Heft. Gesteins-Bohrmaschinen und Luft- 
compressions-Maschinen. Von A. Rledler. Mit 20 Tafeln und 
49 Zeichnungen. XVI. Heft. Der Locomotivbau in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. Von A. tob Fejrer. Mit 34 Zeich- 
nungen und 8 Tafeln. XVII. Heft. Heizung, Ventilation und Wasser- 
leitungen. Von Li. StrokHiajer. Mit 123 Illustrationen. Wien, 
1877. 10 dln. 8vo. Met pi. 

196. Ministère de Tagriculture et du commerce. Exposition universelle 
internationale de 1878 è Paris. Rapports du jury international. Intro- 
duction, par M. JF. MmoB. — Groupe I. Glasse 5. La gravure et la 
lithographie, par M. Ie Vte Selaborde. — Groupe II. Glasse 9. 
L'imprimerie et la librairie, par M. E. Marttnet. Glasse 12. Les 
épreuves et les appareils de photographie , par M. A. SavaMBCi 
Glasse 13. Les Instruments de musique et les éditions musicales, par 
M. Cr. Clioiiqiiet. Glasse 15. Les Instruments de précision, par M. 
A. CJonn. — Groupe III. Glasses 17 et 18. Les meubles A bon marché 
et les meubles de luxe , ouvrages du tapissier et du decorateur, par 299 xxxvra 

MM. Tronquols et lieHiolne. Glasse 19. Les cristaux, la verrerie 
et les vitraux , par MM. Dldron et Clémandot. Glasse 21. Les 
tapis, les tapisseries et autres tissus d'ameublement , par M. H. 
Croné. Glasse 22. Les papiers peints, papiers de fantaisie et stores, 
par M. jr. Leroy. Glasse 23. La coutellerie, par M. Parlsot. 
Glasse 24. L'orfèvrerie, par M. li. Bachelet. Glasse 25. Les 
bronzes d'art, fontes d'art diverses, métaux repoussés, par M. Cr. 
Servant. Glasse 26. L*horlogerie, par M. C. Saunler. Glasse 28. 
La parfumerie, par M. Th. Bénllan. Groupe IV. Glasse 30. Les 
fils et les tissus de coton, par M. H. Carcenac. Glasse 31. Les 
fils et tissus de lin, de chanvre, etc. par M. JF. Lte Blan. Glasse 33. 
Les fils et tissus de laine cardée, couvertures et feutres, par M. 
Blln. Glasse 35. Les chéles spoulinés, broches, lancés, imprimés 
et confectionnés, par M. Craussen. Glasse 36. Les dentelles, tuUes, 
broderies et passementeries , par M. Duhayon. Glasse 37. Les acces- 
soiresf du vêtement, par M. JT. Hartog. Glasse 38. Les habille- 
ments des deux sexes, par M. I^eTols. Glasse 39. La joaillerie et 
la bijouterie , par M. M. Bernard. Glasse 40. Les armes portatives 
(chasse), par M. H. Rouart. Glasse 41. Les objets de voyage et 
de campement , par M. A. Srlber. Glasse 42. La bimbeloterie , 
par M. RossoUln. — Groupe Y. Glasse 49. Les cuirs et peaux, 
par M. E. Rerder. — Groupe VL Glasse 50. Le matériel et les 
procédés de Texploitation des mines et de la metallurgie, par M. A. 
Rabets. Glasse 51. Le matériel et les procédés des industries agri- 
coles et forestiéres , par M. A. Rurand-Claye. Glasse 55. Les 
machines-outils, par M. A. Rault. Glasses 56 et 57. Le matériel 
et les procédés de la corderie, de la filature, du tissage et des 
apprêts sur étoffes , par M. R. Mmon. Glasse 58. Le matériel et 
les procédés de la couture et de la confection des vêtements, par 
M. R. Rarlquand. Glasse 63. La sellerie et la bourrellerie, par 
M. R. Rarlon. Glasse 64. Le matériel des chemins de fer, par M. 
F. JFacqmln. — Groupe VIL Glasse 70. Les produits de la bou- 
langerie et de la pStisserie, par M. Rucan. Glasse 71. Les corps 
gras alimentaires , laitage et oeufs, par M. Pappasslmos. — 
Groupe VIII. Glasse 84. Les poissons, crustacés et mollusques, par 
M. li. TalUant. — Groupe IX. Glasse 85. Les serres et le matériel 
de Fhorticulture , par M. Cli. JFoIy. Glasse 87. Les plantes pota- 
göres, par M. !Lalzler. Paris, 1880. 30 dln. 8vo. 

i97. Exposition universelle è Paris en 1878. France. Notices sur les 
modèles, cartes et dessins relatifs aux travaux des ponts et chaussées , 
réunis par les soins du ministère des travaux publics. Paris , 
1878. 8vo. 

i98. Etudes sur l'exposition de 1878, annales et archi^es deTindustrie 
au XlXe siècle complément de la nouvelle technologie des arts et xxxvm 800 

métiers, de ragricultare , etc. par CS. Eiaerolx. Paris, 1878. 
ir fascicule. 8vo. 
i99. * L'Exposition universelle de 1878 illnstrée. Organedesezposants, 
suite de la publication autorisée par Ia Gommission de 1867. 3me 
Volume: Avant Texposition 1876 — ^1878. 4me Volume: Pendant 
Fexposition 1878. Redacteur en chef: JT. Braafaiit. Paris. 
2 bdn. fol. 

200. Exposition universelle de 1878. Association des propriétairs d*appa- 
reils i vapeur du nord de la France, Norraande et Parisienne. Nota 
sur les associations des propriétaires d'appareils è vapeur et sur leur 
utilité au point de vue de la sécurité générale. Lille, 1878. 8vo. 
Met plaat. 

201. Ministère de Fagriculture et du commerce. Exposition universelle 
internationale de 1878, a Paris. Conférences du Palais du Troca- 
déro. Première Série. Industrie. Ghemins de fer. Travaux publics. 
Agriculture. Paris, 1879. 8vo. 

202. Ministère de Tagriculture et du commerce. Exposition universelle 
internationale de 1878, è Paris. .Congres international des architectes, 
tenu k Paris, du 29 juillet au 3 aoüt 1878. N<>. 9 de la Série. Paris, 
1881. 8vo. 

203. Ministère de Tagriculture et du commere. Exposition universelle 
internationale de 1878, è Paris. Congres international du Génie 
Givil , tenu k Paris du 5 au 14 aoüt 1878. N^". 12 de la série. IVis, 
1880. 8vo. 

204. Ministère de Tagriculture et du commerce. Exposition universelle 
internationale de 1878, è Paris. Congres international de geologie, 
tenu è Paris, du 29 au 31 aoüt et du 2 au 4 8eptembrel878.N^21 
de la série. Paris, 1880. 8vo. 

205. De wereldtentoonstelling van 1878 te Parijs. Nederlandsche editie. 
Met 220 pi. Amsterdam, fol. 

206. Verslag over de Nederlandsche afdeeling op de internationale 
tentoonstelling gehouden te Parijs in 1878, uitgebragt namens de 
nederlandsche hoofdcommissie door het uitvoerend comité. Leiden, 
1879. 8vo. 

207. Exposition universelle de Paris en 1878. Catalogue spécial des 
produits exposés par Ie royaume des Pays-Bas, publié par la com- 
mission royale, (la Haye, 1878.) 8vo. 

208. Notice , donnée sur Tinvitation de et pour mes collégues du jury 
de la classe 43 «produits de Texploitation des mines et de la metal- 
lurgie.» de Texposition universelle internationale de 1878, a Paris, 
en ce qui concerne les Indes Orientales Néerlandaises , par CorB^* 
de C^root. la Haye, 1878. 8vo. 

209. Les Pays-Bas et Texposition fde 1878 par ۥ liamarre et 1* 
de La Blanclière. Paris, 1879. 8vo. Met kaart. 801 xxxvni 

210. Exposition universelle* de Paris 1878. Section bel^. Catalogue officiel 
des oeuvres d'art, des produits de Tindustrie et de Tagriculture. 
2e édition. Bruxelles. (1878.) 8vo. Met pi. 

211. Paris universal international exhibition, 1878. Official catalogue of 
the British section. Londen, 1878. 8vo. 2 dln. Met pi. 

212. Catalogue suisse de l'exposition universelle internationale de Paris 
en 1878. Zurich , 1878. 8vo. Met plaat. 

213. '((Technische Mittheilungen von der Weltausstellung in Paris 1878. 
Mit Abbildungen im Text und auf lithographirten Tafeln. Sonder- 
abdruck aus Dingler*s polytechnischem Journal. Erste Halfte. Augsburg, 
1879. 8vo. 

214. Exposition internationale de Paris 1878. Catalogue des produits de 
TAutriche. Publié par la commission lie Rie centrale a Yienne. Traduit 
de Tallemand par F. Silas. Première édition. Yienne, Juin 
1878. 8vo. 

215. Catalogue spécial de la section Hongroise, publié par la commission 
centrale hongroise pour l'exposition universelle de Paris 187i8. (In 
de fransche en de hongaarsche taal.) Budapest , 1878. 8vo. 

216. Catalogue spécial de la section portugaise è l'exposition universelle 
de Paris en 1878. Paris, 1878. 8vo. Met pi. 

217. Regno d'Italia. Ministère dei lavori pubblici. Catalogo dei lavori 
monografici e degli oggetti inviati airesposizione universale di Parigi 
nel 1878. Roma, 1878. 8vo. 

218. Esposizione universale del 1878 in Parigi. Sezione italiana. Catalogo 
generale. Roma, 1878. 8vo. Met plaat. 

219. Rapport fra verdensudstillingen 1878 i Paris. — Om de iranske 
fiskerier og nogle fiskeri-industrielle forholde samt skibsfarts afdelingen 
pa udstillingen, af Frederik M. Wallem. Christiania, 1880. 8vo. 
Met pi. 

220. Rapport fra verdensudstillingen 1878 i Paris. — Beretning om de 
for den norske industri vigtigste maskiner ved udstillingen, af 
F. StOrmer. Christiania. 1880. 8vo. Met pi. 

221. La Nonrège. Catalogue spécial pour Texposition universelle de Paris, 
1878. Christiania , 1878. 8vo. Met kaart. 

222. Exposition universelle de 1878, a Paris. Royaume de Suède. L 
Exposé statistique par Ie dr. G. Sidenbladh. IL Catalogue rédigó 
par H. J. af Petersens. (Stockholm , 1878.) 2 bdn. 8vo; 

223. Catalogue de la section russe ^ Texposition universelle de Paris. 
Paris , 1878. 8vo. 

224* Catalogus der nationale tentoonstelling van Nederlandsche en Kolo- 
niale Nijverheid, te Arnhem, 1879. Tweede druk. Arnhem. 8vo. 

225. Catalogus van den internationalen wedstrijd verbonden aan de 
nationale tentoonsteUing van Nederlandsche en Koloniale nijverheid 
te Arnhem. 1879. Arnhem. 8vo. xxxvin 302 

226. Officielier Katalog der Gewerbe-A.usstellun(^ in Düsseldorf. 1880. 
Zweite Auflage. Düsseldorf (1880.) 8vo. Met plaat. 

227. Die Lintorfer Erzbergwerke. Gruppe II, N^. 138 in der Düssel- 
dorfer Gewerbeausstellung von 1880. Düsseldorf, (1880.) 8vo. Metfig. 
in den tekst. 

228. Gewerbe- und Kunst- Austellung in Düsseldorf 1^^. Fried. 
Krapp Gussstahlfabrik Essen, Rheinpreussen. Verzeichniss der 
ausgestellten Gegenstande. 8vo. 

229. Exposition universelle è Melbourne en 1880. France. Notices sur 
les dessins, modèles et ouvrages relatüs aux servies des ponts et 
chaussées, des mines, des bétiments civils etpalaisnationaux,réanis 
par les soins du ministère des travaox publics. Paris, 1880. 8vo. Met 
fig. in den tekst. 

230. Regno d'Italia. Ministero dei lavori pubblici. Geuni monografici 
sui singoli servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici per 
gli anni 1878 — 1879 — 1880 coropilati in occasione della Esposizione 
nazionale di Milano dell* anno 1881 a complemento delle monografie 
pubblicate per Tesposizione universale di Parigi nel 1878, Romai 
1881. gr. fül. 

231. Catalogus der geschiedkundig-O verijsselsche tentoonstelling, geopend 
te Zwolle , den 18den Augustus 1882. Zwolle , 1882. 8vo. 

232. Officieele catalogus der Internationale, Koloniale en Uitvoerhandel 
Tentoonstelling van Amsterdam 1883. Brussel, 1883. 8vo. 

233. Catalogus der afdeeling Nederlandsche Koloniën van de Internatio- 
nale Koloniale en Uitvoerhandel tentoonstelling van 1 Mei tot ult^. 
October 1883, te Amsterdam. Leiden, 1883. 8vo. Met kaarten en 
portretten. 

234. Catalogus der ethnographische afdeeling van de Internationale 
Koloniale en Uitvoerhandel tentoonstelling (van 1 Mei tot uit*». Oc- 
tober 1883) te Amsterdam, door dr. !«• i^rrmiier. Leiden, 
1883. 8vo. Met kaart 

935. Internationale Koloniale en Uitvoerhandel tentoonstelling. kwÉiff- 
dam 1883. Uitreiking der bekroningen aan de nederlandsche inzen- 
ders. Redevoering van den heer W. C^rdLes, voorzitter van bet 
Comité van uitvoering. Amsterdam, 24 Mei 1884. 4to. 

236. Génie Civil. Mécanique appliquée a Thygiène publique, utilisations 
spéciales de la chaleur. Exposition internationale d' Amsterdam, 1883. 
Paris , 1883. 8vo, 

237. Internat. Ausstellung für Colonien u. Export in Amsterdam, ^er- 
zochniss der ausgestellten Gegrastande. Frie«L Kr«pp« Gussstahl- 
fabrik Essen, Rheinpreussen. 8vo. Met photografische afbeelding. 

^JÊ^ Tien catalogussen van verschillende tentoaosteUingen m ^ 
^'^Kjmo 1856 tot 1872 8vo. 308 XXXIX 

ax KRIJGSWETENSCHAPPEN. 

1. Het groot militair woordenboek, waarin gevonden worden de 
voornaamste ligten en devoiren van alle hooge, hoofd- en mindere 
ofiQcieren, enz., een veelvuldig getal van saaken specteerende den 
krijgsraaden, enz., al het voornaamste omtrend de hollandsche 
militaire monteering, enz, een goede quantiteit ordres enz., de 
dingen rakende de betaaling der soldye-ordonnantien enz., de exer- 
citien te voet en te paard enz., de instructie vandeEd. Mog. Heeren 
Gedeputeerden te Velde enz., de con ventien raakende de deserteurs 
enz. en verscheidene garnisoens-ordres, door Johan Dibbetz* 
's Gravenhage , 1740. fol. 

2. Lessen in de krijgskunde en militaire geschiedenis, door H. C* 
Jacquinot de Presle. Uit het fransch vertaald door li. A. £<• 
Tennasen. Zutphen , 1836. 2 dln. 8vo. Met pi. 

3. Algemeen militair zakwoordenboek, in drie talen: hollandsch, 
fransch en hoogduitsch , bevattende tevens in de hollandsche taal 
eene beknopte verklaring van alle kunsttermen en bewoordingen bij 
de onderscheidene wapenen voorkomende; zoo als ook de oorsprong, 
vervaardiging , het gebruik , de bewaring van voorwerpen, enz., door 
W. J. Creutz liechleitner. 's Gravenhage, 1839. 8vo. 

4. Proeve eener verhandeling over de kustverdediging, door J» M* 
£ngelberts. Uitgegeven door^A. W. de Bruyn. 's Gravenhage, 
1839. 8vo. Met pi. 

5. Handleiding tot de krijgskunst, voor de kadetten van alle wapenen 
aan de Koninklijke militaire akademie, door J. J. Tan Mulken. 
Tweede uitgave. Breda , 1843/44. 2 dln. 8vo. Met pi. 

6. Beschrijving der kleeding , équipement en wapening van de Neder- 
landsche land- , zeemagt en schutterijen , zoo binnen het koningrijk 
als in deszelfs overzeesche bezittingen. Amsterdam,1845. 4to. Met pi. 

7. Krijgskundige leercursus ten gebruike der Koninklijke militaire 
akademie. Handleiding tot de kennis van den vestingbouw voor de 
kadetten der genie en artillerie, door Cr. A. Tan Herk^r(|k* 
Breda, 1846. 8vo. Met atlas in fol. 

8. Over den oorlog. Nagelaten werk door K. Ton ClauseirltK* 
Uit het hoogduitsch vertaald door 12. H. Brouwer. Breda, 1846. 
2 dln. een bnd. 8vo. 

9. Kort begrip der taktiek , door W. J. Hnoop. Breda, 1847. 8vo. 

10. Idealen van oorlogvoeren, in eene ontledende schets van de daden 
der grootste veldheeren. Door Ton Lossau. Uit het hoogduitsch 
vertaald door E. H. Brouwer. Breda, 1847/48. 3 dln. 8vo^ 
Met plaat. 

11. Handleiding tot de kenni» der militaire admiiii&lc«A.\& ^ ^^^\ ^^ XXXIX 304 

kadetten van alle wapenen aan de Koninklijke militaire akademie, 
door F. C R. Boers. Derde druk. Breda, 1848. 8vo. 

12. Pen en zwaard. Handleiding voor onder-officieren in het ver- 
vaardigen van rapporten en brieven over militaire onderwerpen, 
door J. C. J. Hempees. Breda , 1849. 8vo. 

13. Neèrlands weerbaarheid, opgedragen aan mijne landgenooten, door 
J. P. baron de Crirard de Mielet Tan Coehoorn. 
Utrecht, 1859. 8vo. 

14. Beknopte handleiding voor de inrigting van veldtelegraien , ten 
dienste der officieren van het nederlandsche leger, door J.lll. Ooi- 
lette. '$ Gravenhage , 1868. 8vo. 

15. *Over de rivier-versperringen en torpedo's, ook met betrekking 
tot Nederland , door P. A. H. Creraerds Thesingh. Met 8 
uitslaande platen. Arnhem, 1869. 8vo. 

16. Over den invloed der spoorwegen bij een aanval op ons land, en 
over de tegenwoordige waarde van den IJsel als verdedigingslijn, 
door W. H. Doorman. (Overgedrukt uit het Vaandel.) ('sGra- 
venhage , 1870.) 8vo. 

17. Een drieledig landsbelang , door W. H. L. Tan Helden. 
Met twee kaarten en eene houtgravure. *s6ravenhage, 1875. 8vo. 

18. *Het gebruik van spoorwegen en telegrafen voor militaire doel- 
einden , door H. £land. Ile & Ille Afdeeling. Electrische en op- 
tische telegraphie. Met 4 uitslaande platen. Schiedam, 1877. 8vo. 

19. Mémorial des camps , recueil k Tusage de MM. les officiers de Tarmée 
de terre , par J. J. H. Urbaln. Ou v rage orné d*un tableau et 
de quinze planches topographiques. Arnhem, 1827. 8vo. 

20. Précis d'un nouveau système d'organisation mliitaire, par P. A* 
Huybreeht. Extrait du Journal: Les débats Belges. Bruxelies, 
1848. 8vo. 

21. Camp retranché d'Anvers. Considérations critiques sur Ie système 
de défense de la Belgique adopté en 1859,par A. li^Cambrelin. 
Bruxelles, 1860. 8vo. 

22. Histoire de Tart de la guerre avant Tusage de la poudre , par 
£d. de la Barre Duparcq* Paris , 1860. 8vo. 

23. De la réorganisation de Tarmée. Etude par Ch. Coqulllard* 
Paris, (1871.) 8vo. 

24. Description of a system of military bridges, with India rubber 
pontons. Prepared for the use of the United States army. ByCrtW. 
CuUum. New York & Philadelphia, 1849. 8vo. Met pi. 

(N®. 4 der Papers on practical engineering.) 

25. AUgemeines Kriegswörterbuch für Offiziere aller Wafifen, von 
H. F. Rumpf. Mit einem Vorwort von Cr. J. Ton Hoyer* 
Berlin , 1821/22. 2 dln. 8vo. Met pi. 305 XXXlX 

\. Allgemeine Literatur der Kriegswissenschaften. Versuch eines sysle- 
matisch-ohronologischen Verzeichnisses aller seit der Erfindung der 
Buchdruckerkunst , . in den vornehmsten europaischen Sprachen , 
erscbienenen Bücher über s§mmtliche Kriegswissenschaften , von M. 
F. Rumpf. (Alsmede in de fransche taal.) Berl in, 1824/25. 2 din. Svo. 

'. Die Taktik der drei Waffen : Infanterie , Kavallerie und Artillerie, 
einzeln und verbunden. lm Geiste der neueren Kriegführung. Von 
C* ▼• IPecker. Berlin, Posen und Bromberg, 1828. 2 dln. 8vo. 
Met fig. in den tekst. 

i. Kriegs-Telegraphie. Geschichtiiche Ëntwickelung , Wirkungskreis 
und Organisation derselben, von R. Ton Fischer-Treuenfeld. 
Mit 2 lithogr. PlSnen, 2 lithogr. Tafeln und 26 Holzschnitten.Stutt- 
gart 8c Berlin , 1879 8vo. 

). Rapporten van de capiteins der artillerie A. £• Dupont en 
W» !!• Nusly beneevens den verbusser W. Tan D(|k, iveike 
geauthoriseert zijn geweest tot het examineeren van het geschut door 
den grofgeschutgieter Terbruggen vervaardigt. Gedrukt op last van 
Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. 1770. fol. Met pi. 

). Onderwijs in de beweging der lasten, voor artilleristen , of hand' 
leiding tot de kennis en behandeling der hef- en draag-werktuigen , 
bij de nederlandsche artillerie in gebruik enz., door H.Cr.Heelig* 
Delft, 1821. 8vo. Met pi. 

1. Onderwijs in de beweging der lasten, voor artilleristen of hand- 
leiding tot de kennis en behandeling der hef- en draagwerktuigen bij 
de Nederlandsche artillerie in gebruik, door H. €r* Seeligt (Tweede 
druk.) 'sGravenhage en Arasterdam, 1835. 8vo. Met pi. 

2. Memoriaal voor de officieren der artillerie en genie, enz., of ver- 
zameling van orders en instructiên den dienst der artillerie en der 
fortificatiën betreffende, bijeengebragt door J. D. Doorman. 
Zesde deel , eerste stuk. 's Gravenhage , 1822. 8vo. 

'S. Handboek ter vervaardiging van ernstvuurwerken , zooals die bij 

de Nederlandsche land- en zeemagt in gebruik zijn, door J. W* 

Sesseler. Delft, 1823. 8vo. Met pi. 
(4. Voorlezingen over de artillerie , door A. W. de Bruyn* Eerste 

deel, eerste en tweede afdeeling. Over het buskruid en de materialen. 

Maastricht, 1835/36. 2 bdn. 8vo. Met pi. 
'S. Handleiding tot de kennis der artillerie voor de kadetten van alle 

wapenen aan de koninklijke militaire akademie , door J. P. C* 

Tan Overstraten. Tweede druk. Breda, 1842. 8vo. Met pi. 
S* Over de drukkingen of botsingen die de affuiten ondergaan, bij 

het ontbranden der ladingen in de daarop geplaatste vuurmonden , 

door I. P. Belprat. Breda , 1849. 8vo. Met pi. 
'• Handleiding tot de kennis der artillerie voor de kadetten van dal 

^=1^ 306 

wapen aan de koninklijke militaire akademie Eerste deel, Techniek, 
door O. M. Huyck; tweede deel, Taktiek, door J. P. ۥ tab 
Overstraten. Breda, 1850. 2 dln. 8vo. Met pi. 

38. Beknopt overzicht van proeven en oefeningen, welke in het jaar 
1873 bij het wapen der artillerie hebben plaats gehad, getrokken 
uit de daarover ingediende verslagen. 'sGravenhage, 1876. Svo. 
Met pi. 

30. Expêriences sur la résistance produite dans Ie forage des bouches 
è feu, faites k la fonderie de canons, è Liége, en 1840 et 1841, 
par Coquilhat* Liége, 1843. 8vo. Met plaat. 

40. De la quantitó de travail , absorbée par les frottements dans Ie 
forage des bouches-i-feu k la fonderie royale de canons de Lié^ 
par Coquilhat. Liége, 1847. 8vo. 

41. Projet d'un diastimétre électrique , pour les batteries de cöte,par 
mf» H. Hromhout. La Haye, 1867. 8vo. Met pi. 

42. Reports of experiments on the strength and other properties of 
metals for cannon. With a description of the machines for testing 
metals, and of the classification of cannon in service. By officers of 
the ordnance department U. S. army. Philadelphia, 1856. 4to.MetpI. 

43. Reports of experiments with small arms for the military service, 
by officers of the ordnance department U. S. army. Washington, 
1856. 8vo. Met pi. en üg. in den tekst. 

44. On the practicability of constructing cannon of great caliber, 
capable oi enduring long-continued use under full charges, by 
W. Treadwell* (From the Memoirs of the American Academy.) 
Gambridge, 1856. 8vo. Met (ig. in den tekst. 

45. Nieuwe vestingbouw op een natte of lage horisont; welke op drie- 
derleye manieren getoont wordt in 't fortificeren der binnen groote van 
de iransche royale ses-hoek, waar in de sterkte der hedendaagsche 
drooge- aan de natte-grachten gevonden wordt: alsmede hoe men 
tegenwoordig langs een zee of rivier fortificeert, en op wat manier 
men daar behoorde te bouwen, enz. door H* Coehoom. Leeuwar- 
den, 1685. fol. Met pi. 

46. Verhandeling over de metselary in vestingwerken, behelzaide een 
nieuw project met derzelver verdediging en hetgene een ingenieur 
noodig te weten en waar te nemen heeft in het doen bouwen van 
de muragie der vestingwerken ; uit beschouwingen en ondervindinge 
te samengesteld, door C Redelykheid. Met koperen platen. 
Rotterdam, (1755.) 8vo. 

47. De nieuwe versterkte facen en flancquen , enz. door C* Bede- 
lykheid. Met koperen platen. Amsterdam, (1759.) 4to. 

48. Antwoord op de prijsvraag : welke vorderingen heelt de aanval en 
de verdediging der sterke plaatsen gemaakt, sedert het beleg vao 807 XXXIX 

's Hertogenbosch , in den jare 1629? door I. P* Delprat. Delit, 

1825. 8vo. 

49. Bekroonde verhandeling over de beste ivijze om in verschillenden 
aard van gronden, revêtementsmuren van vestingwerken, meteenen 
bepaalden last achter en opliggenden grond bezvsraard te fonderen , 
door J. Cr* W* Merkes. Met platen, 's Gravenhage en Amsterdam , 

1826. 8vo. 

50. Eerst beginnende lessen over de vestingvsrerken , door P. T* de 
Héprés. 1ste gedeelte, bevattende de veld verschansing. Antwerpen, 

1827. 8vo. Met pi. 

51 . Beginselen der veldverschansing. Met een 2de deel , getiteld : Be- 
ginselen der versterkingskunst. Vestingbouw. Naar het fransch van 
m. §aTart , door F. P. Crislus IVannIng. Met platen, 's Graven- 
hage en Amsterdam. 1827/28. Een bnd. 8vo. 

52. Verhandeling over het bouwen van een fort, in den mond der 
Westerschelde, buiten Ylissingen en Breskens, door A. Caland. 
Met eene kaart en een blad teekeningen. Zierikzee, 1836. 4to. 

53. Algemeen overzigt van verschillende, zoo oude als nieuwe, prak- 
tijken , betrekkelijk het bouwen van bekleedingsmuren, inzonderheid 
die met aard- of steunbogen; alsmede over de bomvrije, defensieve 
kazematten, door J. Cr* W. Ulerkes. Met eene uitslaande plaat, 
's Gravenhage , 1837. 8vo. 

54. Memoriaal voor de officieren der genie , of zakelijke inhoud van 
alle wetten , besluiten , beschikkingen, of andere algemeene verorde- 
ningen, welke sedert 1 Januarij 1814 uitgevaardigd, op de dienst 
van het Nederlandsch korps ingenieurs alsnog van toepassing zijn, 
door M* Witsenborg* Breda, (1837.) fol. Met pi. (Aangevuld 
tot 1845.) 

55. Twee gedrukte stukken van de directie der genie in Nederlandsch 
Indiê aan de nakomelingschap, betrekking hebbende op de eerste 
steenlegging der vesting Willem I en der citadel te Weltevreden 
(bij Batavia), (1837/38.) fol. 

56. Handleiding tot de versterkingskunst voor de kadetten van alle 
wapenen aan de koninklijke militaire akademie, door Cr. A. Tan 
Herkiryk. Breda , 1839. 8vo. Met pi. en fig. in den tekst. 

57. Handleiding tot de versterkingskunst voor de kadetten van alle 
wapenen aan de koninklijke militaire akademie , door Cr. A* Tan 
Kerk^ryk* Tweede druk. Breda, 1841. 8vo. Met pi. en fig. in 
den tekst. 

58. Handleiding tot de kennis van den vestingbouw voor de kadetten 
der genie en artillerie aan de koninklijke militaire akademie, door 
Cr* A. Tan Herkirijk. Breda , 1846. 8vo. Met atlas in fol. 

59. Aanteekeningen van de kapiteins Delprat en Tan der HoeTen, 
gemaakt bij de oefeningen in den vestingoorlog en de daarbij ge- 308 

nomen proeven door de pruissische troepen te Goblenz , van 25 Au- 
gustus tot 10 October 1856. Breda, 1861. 8vo. Met plaat. 
(Overdruk uit de Militaire Spectator, III serie, 5de deel, N^. 13.) 

60. Aanteekeningen over de dienst van het korps pionniers van het 
pruissische leger, gemaakt bij gelegenheid van de oefeningen inden 
vesting- oorlog te Goblenz in 1856. Over het bresschieten met ge- 
trokken geschut te Gulik in 1860, door Cr. Cr. Tan der HoeTen. 
(1861.) 8vo. Met plaat. 

61. Denkbeelden omtrent het stellen van inundatiên met drijvende 
stoomgemalen. Utrecht, 1868. 8vo. 

(Overdruk uit de Militaire Spectator, III serie, 6de deel, N» 5.) 

62. De verdediging van Amsterdam aan de zijde van Haarlemmermeer, 
door mr. J. P. Amersfoordt* 8vo. 

(Overdruk uit het tijdschrift het a Vaandel 1871.») 

63. Over de onderwaterzetting van de Amsterdamscbe verdedigings- 
linie in Rijnland, door A. £link §terk. (Dagblad van Zuid- 
holland en 'sGravenhage van 26 Januarij 1876.) fol. 

64. Beschrijving van het fort op den hooiddam van Pannerden. Met 
eene teekening. (Breda, 1877.) 4to. (De teekening ontbreekt.) 

65. (Euvres militaires du maréchal Tauban. Nouvelle édition, revue, 
rectifiée, augmentée de développemens , de notes et de plusieurs 
pianches, par F* P. Folssac* Paris, An III (1795.) 3 dln. 
8vo Met atlas. 

66. Essai sur les différentes methodes, tant anciennes que nouvelles, 
de conslruire les murs de revêtement , particulièrement ceux avec 
arceaux ou voutes en décharge, et les casemates défensives a Fépreuve 
de la bombe, suivi de considérations sur les expériences faites en 
1834 par Tartillerie saxonne sur les batteries blindées, par J. G» 
W. Merkes. Traduit du hollandais et annoté par H« C* Craabert. 
(Avec atlas.) Paris, 1841. 8vo. De atlas fol. 

67. Mémoire sur la fortification, contenant Tindication et ledéveloppe- 
ment de nioyens efficaces de défense. Avec pianches. Par W* F» 
Camp. Paris, 1840. 

Deuxième mémoire sur la fortification, contenant Tanalyse de ia 
défense d'exécution et Ie projet d'attaque d'un front bastionné i 
murailles isolées, d'aprés les idees développées dans Ie premier 
mémoire. Avac pianches (en atlas). Par W. F. del €)ampo dit 
Camp. Paris, 1850. 2 dln. in een bnd. 8vo. Met atlas. 

68. An essay on the modern system of fortification, adopted for the 
defence of the Rhine frontier , and fotlowed in a greater or less degree 
in all the principal works of the kind now constructed on the con- 
tinent, exemplified in a copieus memoir on the fortress of Goblenz, 309 XL 

and illustrated by plans and sections of the works at that place. By 
I. H. Hamfrey. London, 1838. 8vo. 
}. Officieller Ausstellungs-Bericbt herausgegeben durch die General- 
Direction der Weltausstellung 1873. Genie- und Pionnierwesen. Be- 
richt von in. Brunner, J. liauer, E. Zinner. Militar- 
Unterrichtswesen. Bericht von UI. Bmniier* Mit 30 Holzschnitten. 
Wiên, 1874. 8vo. 

AARDRIJKSKUNDE EN GESCHIEDENIS. 

A. AARDRIJKSKUNDE IN HET ALGEMEEN. 

1. Dictionarium geographicum ofte schat- en woordt-boeck desaerdt- 
rycks, door J. de HUiei de Jonge. Amsterdam, 1680. 4to. 

2. Inleiding tot eene natuur- en wiskundige beschouwinge des aard- 
kloots, beschreeven door J. liulofs. Leyden en Zutphen, 1750. 
2 dln. een band. 4to. Met pi. 

}. Volkomen geographie of beschrijving des geheelen aardrijks^voor- 
heen ontworpen door J. Hubner, en nu , naar de laatste derde uit- 
gave vertaald door W. A. Bachiene. Amsteldam, 1756, 3 dln. 
4 bdn. 8vo. 

%, Nieuwe geogi*aphie, of aardrijksbeschrijving door A. F. Buschlng. 
Naar den vierden druk en de medegedeelde nadere vermeerderingen 
en verbeteringen van den beroemden schrijver, uit het hoogduitsch 
vertaald door J. de Jongh Jr. Amsterdam en Utrecht , 1761 — 1779, 
Haarlem 1794—1796. 6 dln. 19 bdn. 8vo. 

5. Algemeene aardrijksbeschrijving, gevolgd naar den derden druk 
van IVoëls fransche vertaaling van de algemeene aardrijksbeschrijving 
van Cruthry, zijnde de negentiende engelsche uitgave. Door J. de 
Crelder. Amsterdam, 1803/8. 2 dln. één bnd. 8vo. Met pi. en 
tabellen. 

5. Algemeene sterre- en natuurkundige aardrijksbeschrijving, door 
J. de Crelder. 's Gravenhage , Amsterdam en Breda, 1819. 2 dln. 
8vo. Met pi. en tabellen. 

7. Algemeen aardrijkskundig woordenboek; volgens de nieuwste staat- 
kundige veranderingen, en de laatste, beste en zekerste berigten; 
door J. Tan Wyk, Rz., onder medewerking van onderscheidene 
vaderlandsche aardrijkskundigen. Dordrecht, 1821/26. 7 dln. 8vo. 

8. De aarde, beschouwd in haren natuurlijken toestand en verdeeling, 
door zeeën, rivieren, meiren, bergen en woestijnen, benevens der* 
zelver doelmatige strekking, door UT. Cr. Tan Hampen. Met 
kaarten. Tweede druk. Haarlem, 1823. 2 dln. 8vo. 

9. Krijgskundige aardrijksbeschrijving, ingerigt voor het eerste onder* XL 810 

wijs in militaire scholen, door J* C. Beyer. Zutphen 1828, 
Nijmegen 1834/37. 3 dln. 8vo 

10. De aarde, hare bewoners en voortbrengselen. Een aardrijkskundig 
handboek, door H. T* ToUrath Hoffmann. In het neder- 
duitsch vertaald door J. Tan Wyk Rz. Amsterdam, 1835/40. 
2 dln. 9 st. 8 bdn. 8vo. Met kaarten en pi. (Het 2de stuk ontbreekt.) 

11. Handleiding tot de aardrijkskunde, voor de kadetten van alle 
wapenen aan de koninklijke militaire akademie, door A. At tab 
Heusden* Breda, 1843. 8vo. 

12. Natuurkundige aardrijksbeschrijving. Naar het engelsch van E. 
Hughes, door J* Ringeling. Eerste stuk. 's Hertogenbosch , 
1854. 8vo. 

13. Dictionnaire géographique portatif. Traduit de Tanglois, sur Ia 
treizième édition de li. Echard , par Tosgien. Troisième édition. 
A la Haie, 1748. 2 dln. Een bnd. 8vo. 

14. Recueil de mémoires hydrographiques pour servir d'analyse et 
d*explication è Tatlas de l'Océan pacifique, par de HrusensterB. 
Saint Pétersbourg, 1824/1827. 2 dln. 4to. 

15. Précis de la géographie universelle, ou description de toutes les 
parties du monde sur un plan nouveau, d'après les grandes divisions 
naturelles du globe, etc, par Malte-Rrun. Nouvelle édition, 
revue et augmentée, par M. J* J* UT. Huot* Bruxelles, 183^35. 
6 dln. 8vo. 

16. Table des position géographiques des principaux lieux du globe, 
par M. Daussy. (Extrait de la connaissance des Temps ponr 
1854.) 8vo. 

17. Extraits des publications de la société impériale géographique de 
Russie en 1856 et 1857. St. Pétersbourg, 1859. 8vo. 

18. Nouvelles annales des voyages , de la géographie , de Thistoire et 
de Tarchéologie, rédigées par M. T* A* Malte-Rrun* Sixième 
série. Neuvième année. 1863. Aoüt. Paris. 8vo. 

19. Bulletin de la société de géographie rédigé avec Ie concours de 
la section de publication par MM. C. Maunoir, R. Cortam- 
bert et T. de Rostaing. Avril 1867, Paris, 1867. 8vo. Met pi 

20. Ma visite k Texposition de géographie et d'ethnographie duchamp 
de Mars, par E)« Rervet* Paris, 1867. 8vo. 

21. Congres international póur Ie progrés des sciences géographiques, 
cosmographiques et commercial es. Gatalogue de l'exposition ouverte 
du 14 au 27 Aoüt 1871 au local de l'académie, rue de Vénas. 
Anvers, 1871. Avec supplément. 8vo. 

22. Gompte-rendu du congres des sciences géographiques, cosmogra- 
phiques et commerciales , tenu k Anvers du 14 au 22 Aoüt 1871, 
Anvers, 1872 2 dln. 8vo. Met. pi., kaarten en fig. in den tekst. 31 1 XLI 

23. • Congres international des sciences géographiques. Deuxième session. 
Paris, 1875. Origine et historique du congres, renseignements divers 
sur son but, sa composition et sur Texposition qui Tacompagne. 
Paris, 1875. 

Congres international des sciences géographiques. Paris, 1875. 
Catalogue de Texposition des Pays-Bas. (Avec note pour MM. les 
commissaires étrangers délégués k Texposition.) Paris. Met plaat. 
2 st. 8vo. 

24. Geographical diagrams of the earth , adapted for illustrating lts 
movements &c. London. 9 st. 4to. Met pi. 

1S5. Lehrbuch der Militair-Geographie von Europa, von J. €r* B* 
Adolph. Erster Band. Mathematische und physische geographie, 
mit 2 Charten u. 2 Figuren taf eln. Zweiter Band. Erdbeschreibung 
der Pyrenaen-Halbinsel. Mit 2 Charten. Mainz, 1829/31. 2 dln. 8vo. 

26. Handbuch der physischen Geographie, von Cr. A* Ton KlOdeii. 
Mit 274 Holzschnitten. Berlin , 1859. 8vo. 

27. Menisterio dos negocios da marinha e uUramar. Annaes da com- 
missao central permanente de geographai. N^. 1. Dezembro 1876. 
Lisboa, 1876. N«. 2. Junho 1877. Lisboa, 1877. 2 bdn. 8vo. Met pi. 

28. Secretaria d'estado dos negocios da marinha e ultramar. Com- 
missao central permanente de geographia. Constituigao e regulement 
geral. Lisboa, 1876. 8vo. 

29. Boletim da sociedade de geographia de Lisboa. Fundada em 1875. 
Serie la. — 5». Lisboa 1880 — 1885. 4 bdn. Svó. Met pi. en kaarten. 

Li B. beschrijvingen van landen en plaatsen. 

1. Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, vervattende 
eene algemeene beschrijving des lands, der zeden en godsdienst van 
de inwoners, een kort begrip van *s lands historie, een beschrijving 
der hooge en mindere generaliteits-kollegiên, der maatschappijen van 
Oosten en Westen, en der handwerken, visscherijen , zeevaart en 
koophandel, enz. Amsterdam, 1739 — 1795. 22 dln. 8vo. Met pi. 

2. Compleete zak-atlas van de zeventien nederlandsche provinciën 
begreepen in XXXI, zeer naauwkeurig en zindelijk in H koper ge 
bragte kaarten, op nieuw vervaardigd naar de laatste verbeteringen 
van de heeren Fraex» Bachine en andere voornaame aardryks- 
kundigen, waar by gevoegd is een algemeen denkbeeld van deaard- 
rykskunde, benevens eene korte beschryving der XVII nederlandsche 
provinciën. Amsteldam, 1786. 8vo. 

'3. Aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk Holland,. ten 
geleide van eene nieuwe aardrijkskundige kaart van dit rijk, door 
Jl» de Crelder* Amsterdam, 1809. 8vo. XLI 312 

4. Nieuwe alphabetische naamlijst van al de steden , dorpai en der 
meeste gehuchten of buurtschappen, met het groot-hertogdom Luxem- 
burg, uitmakende het koningrijk der Nederlanden, door ^* W. T. 
I. T* B* Maastricht, 1825. 8vo. 

5. Alphabetische naamlijst der gemeenten en derzeWer onderhoorig- 
heden , uitmakende het koningrijk der Nederlanden , door J. J. 
Crosselln. Amsterdam, 1826. 8vo. 

6. Staat- en aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der 
Nederlanden of der XYII nederlandsche provinciën , benevens het 
groot-hertogdom Luxemburg, door ]tf« €r. van Kampen. Tweede 
druk. Met eene geheele nieuwe kaart. Haarlem, 1827. 8vo. 

7. Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, bijeengebragt door 
A* J. Tan der Aa , onder medewerking van eenige vader- 
landsche geleerden. Gorinchem, 1839/51. 13 dhi. Met aanhangsel, 
14 bdn. 8vo. 

8. Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van he^ koningrijk der 
Nederlanden en het groot-hertogdom Limburg, door A. J» van 
der Aa* Gorinchem, 1841. 8vo. 

9. Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het koningrykder 
Nederlanden , het hertogdom Limburg en het groothertogdom Luxem- 
burg, benevens een aanhangsel over *s rijks buitenlandsche bezittin- 
gen, door J. C* Beyer* Deventer, 1841. 8vo. Met kaart 

10. Alphabetisch register van alle bewoonde oorden des rijks. Zijnde 
een vervolg op de itineraire voor marcherende troepen in het koningrijk 
der Nederlanden. Te zamengesteld bij het topographisch bureau van 
het departement van oorlog, in verband met de étappe-kaart. 
's Gravenhage , 1850. 4to. 

11. Het koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks van 
naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, en beschreven 
door J. Ia. Verwen* Gouda. z. j. 8vo. 

12. Meetkunstige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden, 
bevattende de getallenwaarden , gebruikt bij de zamenstelUng van 
de topographisch e en militaire kaart van het rijk, uitgegeven op last 
van het ministerie van oorlog door het topographisch bureau. 
'sGravenhage, 1861. 4to. Met kaart en pL 

13. ^ Alphabetische naamlijst van al de gemeenten in het koninkrijk 
der Nederlanden, met aanwijzing der arrondissementen en kantons, 
waartoe zij behooren, door J. K* Erdman. Tweede druk. *s6ra- 
venhage, 1873. 8vo. 

14. 'i^ Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland, door 9* CrlUe 
Meringa. Derde druk. Utrecht, 1874. 8vo. 

15. Aardrijkskundig woordenboek van Nederland , door P. H. Wit* 
kamp. Amsterdam, (1877.) 2 dln. 8vo. 

16. Nederland als polderland. Beschrijving van don eigenaardigen toe- 813 XLI 

stand der belangrijkste helft van ons land , tevens bevattende de topo- 
grafie van dat gedeelte met de voornaamste détails, toegelicht door 
kaarten en teekeningen\ door A. A. Beekman. Zutfen, 18^. 8vo. 

7. Groot werreldlijk tooneel des hertogdoms van Braband. Behelzende eene 
algemeene beschrijving van dat landschap ; alsmede een chronologische 
opvolging zijner hertogen, de beschrijving der steden, enz., door J* Ie 
Roy. Met schoone koperen pi. verrijkt, 's Graavenhaage, 1730. fol. 

8. Aardrijkskundig woordenboek voor Noord-Braband, door A. J. 
Tan der Aa* Met een kaartje. Breda, 1832. 8vo. 

9. Beschryving der stadt en lande van Breda, door T* £• Tan 
Croor* Met kopere plaaten. 'sGravenhage, 1744. fol. 

0. Aardrijkskundige beschrijving van de stad Breda, door C* H. 
Wenning. Breda, 1823. kl. 8vo. Met kaart. 

1. Korte beschrijving van Geertruidenberg, voorafgegaan door eene 
plegtige jubeireden , ten tweede vereeuwing van de eerstgebeurde 
verlossing dier stad uit de magt der Spanjaarden, op den laatsten 
der oogstmaand 1574; en gevolgd door eenige historische bijlagen, 
door I. Tan Itfuyssenburg. Dordrecht, 1774. 8vo. 

2. Memoriaal of beschryving van de stad Grave, en de lande van 
Guyk , door W. Paringet. Uytgegeven en met aanteekeningen ver- 
meerdert door mr. P. Tan Alen» Utrecht, 1752. 4to. 

3. Oudheden, en gestichten van de Bisschoppelijke Stadt enMeyerye 
van 's Hertogen-Bosch , of beknopte beschryvinge der steden en 
dorpen onder dat Risdom; mitsgaders fundatien der geestelijke ge- 
bouwen , kerken, abdyen en kloosters van tydt tot tydt aldaar ge- 
sticht. Met de leevensgevallen der Bisschoppen en andere geleerde 
mannen, hun verblyv aldaar gehouden of geboren, benevens de 
capittelen van canoniken , vicaryen enz. , zoo binnen 's Hertogen- 
Bosch als in de Meyerye gelegen, alles gesterkt met oorspronkelijke 
giften, voorrechten, brieven, diplomaas enz., door een liethebber 
der Oudheit, bij een versamelt met koopere plaaten. Leiden, 1742. 8vo. 

4. Bijdragen tot de kennis van Gelderland, door mr. L. A. J. W. 
baron Sloet. Arnhem, 1855. 3 st. 8vo. 

5. Jaeob Tan OudenhoTens Out-HoUandt, nu Zuyt-Hollandt. 
Vervangende eene generale beschryvinge, mitsgaders de privilegiën, 
keuren, hant- vesten, costuymen, herkomens, observantiên en de ge- 
wijsdens, van de voorsz. landen. Dordrecht, 1654. 4to. 

B. Beschrijving van den Alblasser waard en de Vijt Heeren-landen , 

door D. Tan 't Sant. Met een kaartje. Gorinchem, 1845. 8vo. 
L Statistieke opgave en beschrijving van den Alblasserwaard en de 
Vijf Heeren Landen, door J. A. Seholten. 4to. 

(Uit de Nieuwe Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap 
der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, 

10e deel. 1850.) 28. Beschrijving van den Krimpen re waard en den Lopikerwaard, 
door A. JT. Tan der Aa. Met een kaartje. Schoonhoven, 
1847. 8vo. 

29. Korte beschrijving der stad Delft. Met koperen platen. Description 
succinte de Ia ville de Delft. Ornée de planches. (In de twee talen.) 
Delft , 1828. 4to. 

30. Beschrijvinge der J^tad Dordrecht, vervaten de haar begin, opkomst, 
toeneming, en verdere stant, als mede een verzamelinge van eenige 
geslachtboomen , verrijkt met verscheyde kopre konst-platen, door 
M. Balen Jz. Dordrecht, 1677. 2 dln. 4to. 

31. Beschrijving der stad Dordrecht, door J* ümits 9 Jsn. en dr. 
€}. B. JT. üchotel. Dordrecht. 1841— 1845. 5 afl. 8vo. Met pi. 

32. De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland , door mr. 
G. de Tries, Az. Haarlem, 1864. 8vo. 

33. Het eiland Terschelling in zijne eigenaardigheden geschetst door 
JT. A. Acket. (Overgedrukt uit de Katholieke Illustratie.) Met 5 
gravures, 's Herlogenbosch , 1882 gr. 8vo. 

34. Beschrijving van Amsterdam verkort; gevolgd naar den heer 
JT. Wagenaar. Met kunstplaaten. Amsterdam , 1782. 8vo. 

35. Verkorte beschryving van Amsteldam , geschikt voor de opvoeding 
der jeugd, door L* T. Ollefen. Versierd met kunstplaaten. Am- 
steldam, 1782. 8vo. 

36. Beschrijving van Zeeland , zijnde het negende en tiende deel van 
den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden , ten deele ver- 
volgd door mr. Z. Paspoort. Middelburg, 1820. 8vo. 

37. De provincie Zeeland , door JT. de Kanter Phz. en X Èh 
Utrecht Bresselhuis. Middelburg, 1824. 8vo. Met kaart en 
afstandstafel. 

38. De provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde 
vorming beschouwd, door JT. Ab Utrecht Bresselhals* Mid- 
delburg, 1836. 8vo. Met kaart. 

39. Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen 
of polders van het eiland Tholen , toegelicht door kaarten van de 
oude en tegenwoordige gesteldheid, door A* Hollestelle* Mid- 
delburg, 1879. 8vo. Met kaarten. 

(4e deel, 2e stuk van Archief. Vroegere en latere mededeelingen 
voornamelijk in betrekking tot Zeeland , uitgegeven door het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.) 

40. Beschrijving van de stad Utrecht door Booth, met een afdruk 
van den platten grond en het gezigt der stad, in 1598 door A. tab 
Tianen gesneden. (Utrecht, 1651.) fol. 

41. Vrijmoedige beoordeeling van de c Bijdragen tot de geneeskundige 
plaatsbeschrijving van Nederland. (Uitgegeven door het Departement 
van Binnenlandsche Zaken.) Tweede stuk : Natuurkundige plaatsbe- 815 XLI 

schrijving van de provincie Friesland, 1872», door jhr. J. A» 
Ijycklama a IVyeholt. Leeuwarden, 1879. 8vo. 

S. Bijdragen tot de kennis van de aardrijkskundige gesteldheid der 
provincie Groningen, door €r« A. Tenema. 8vo. 

(Overdruk.) 

i» De Dollard, of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving 
van dezen boezem der Eems, door dr. Cr* A. Stratingh en 
Cr. A. Tenema. Met kaarten. Groningen, 1855. 8vo. 

b. Beschrijving van de molenpolders in het westerkwartier der pro- 
vincie Groningen . en de daardoor uitwaterende in de provincie 
Drenthe. Onder toezigt van C Brunings, opgemaakt door K» 
Tan R(|n. Groningen, 1862. 8vo. 

>. Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, provincie 
Oost- Vlaanderen , beschouwd met betrekking tot deszelfs natuur-, 
staat- en geschiedkunde, enz., door jhr. A* J. L. Tan den Bo« 
gaerde. St. Nikolaas, 1825. 3 din. 8vo. Met kaart en pi. 

). Het eiland Banka en zijne aangelegenheden, door H. M« Lange. 
Met twee kaarten en een atstandswijzer. 's Hertogenbosch , 
1850. 8vo. 

7. Mededeelingen omtrent de topographie van een gedeelte dtr Pa- 
dangsche beneden- en bovenlanden, door J. L. Cluysenaer* 
(Breda), 1878. 4^ Met kaarten. 

(Overgedrukt uit het Tijdschrift van het Aardrijkskundig 

Genootschap , Deel IIL) 

3. Ëene week in Londen. Gids voor reizigers naar deze wereldstad, 
verrijkt met eenen groeten platten grond van Londen, eene afbeel- 
ding van het groote gebouw der tentoonstelling voor 1851 , en een' 
kleinen platten grond, waarop alleen de hoofdstraten, opgaven .vén 
logementen, middelen van vervoer enz. Voor Nederlanders bewerkt, 
door Cr. Ij. Hepper. Amsterdam, 1851. 8vo. 

9. Hamburg, zooals het was en thans is. Met plaat en plattegrond. 
Amsterdam, 1842, 8vo. 

0. Zwitserland en de Alpen van Savoye, naar afbeeldingen op de 
plaats zelve geteekend ^door W. H. Bartlett) , in tafereelen 
beschreven door ]tf. Cr. Tan Kampen. Amsterdam. 2 dln. 4to. 

1. De valleijen der V^'aldenzen, geschied- en aardrijkskundig ge- 
schilderd door IV. Cr. Tan Hampen , vervolgd door H. Sybrandi. 
Met uitvoerig op staal gegraveerde platen, op de plaats zelve ge- 
teekend (door W. H. Bartlett). Amsterdam, 1840. 4to. 

2. De Vereenigde Staten van Noord- Amerika ; in hunne staatkundige, 
godsdienstige en maatschappelijke betrekkingen, beschouwd door 
C* Mdons. Leeuwarden, 1828. 8vo. 

3. Gezigten in Amerika, naar aibeeldingen op de plaats zelve ge- XLI 316 

teekend door 1¥. H. Bartlett, uit het etigelsch vertaald door 
mr. C JF, Zireert». Amsterdam. 2 dln. 4to. 

54. Beknopte beschrijving van den Rhijn-stroom , benevens de steden, 
dorpen en plaatsen, aan deszelfs oevers gelegen. Tweede druk. Am- 
sterdam, 1796. 4to. Met kaart en pi. 

55. Mémoire è Tacadémie des sciences de Tinstitut impérial de France 
sur Ie Nil blanc et Ie Soudan, par M. Ferd. de LeSMieps. Paris, 
1857. 8vo. 

(Extrait de l'Jsthme de Suez , journal de Tunion des deux mers, 

no. du 10 et du 25 mai 1857.) 

56. Itinéraire historique et archéologique de Philippeville a Constantine. 
Accompagné d'une carte itinéraire, par T. A. Malte-Brmi. 
Paris , 1858. 8vo. 

57. L'Egypte contemporaine. 1840—1857. De Méhémet-Ali è Said Pacha, 
par M. P, Merruau , précédée d'une lettre de M. Ferd. de 
Lesseps. Paris, 1858. 8vo. 

58. Ems, ses environs et ses eaux ou guide pratique du malade, par 
Ie dr. H. Togler. Ems, 1859. 8vü. Met eene kaart. 

59. La Russie historique, monumentale et pittoresque par Plotre 
Artamof, avec la collaboration de M. JF. Cr. D. Armengand* 
Tomé premier. Paris, 1862. fol. Met pi. en portretten. 

60. Bade et la Forêt-Noire par A. JFoanne. 100 gravures et 4 
cartes. Paris, 1863. 8vo. 

61. Guide au tunnel du Mont-Cenis de Turin i Chambéry ou les vallées 
de la Dora Riparia et de TArc et Ie tunnel des Alpes Gottiennes, 
par A. CoTlno. (Traduction de IVoentl Crachet.) Avec 30 
gravures et 4 cartes lithographiques. Turin, 1871. 8vo. 

62. Reports of explorations and surveys , to ascertain the most practi- 
cable and economical route for a railroad from the Mississippi river 
to the Pacific ocean. Made under the direction of the secretary of 
war in 1853—6. Vol. I— VI , IX— XII. Washington, 1855-60.12 
bdn. 4to. Met pi. 

63. Exposition of the natural position of Mackinaw city , and the 
climate , soil , and commercial elements of the surrounding country, 
by E2. D. Mansfleld. Gincinnati, 1857. 8vo. Met kaarten. 

64. Handboek to Australasia ; being a brief historical and descriptite 
account of Victoria , Tasmania , South Australia , New South Wales, 
Western Australia, and New-Zealand; edited by UT. Fairfax. With 
a map of the Australasian Golonies. Melbourne, 1859. 8vo. 

65. Report upon the Golorado river of the West , explored in 1857 
and 1858 by JF. C« iTes'under the direction of A. A. Hnai* 
phrejs. Washington, 1861. 4to. Met pi. 

(Documents of the House of representatives.) 317 XLH 

66. Wisconsin : its natural resources and industrial progress, being a 
portion of the transactions of the Wisconsin state agricultural society , 
for the year 1860. Madison, Wis., 1862. 8?o. Met kaart. 

67. Tyrol and the Skirt of the AIps, by «. E. Waring «Tr. 
Illustrated. New-York, 1880. 8vo. 

68. *Die Wasser- und Landverbindungen Rotterdams und seine Erwei- 
terungsbauten auf Feijenoord. Beschrieben von C. Hairestadt. 

.Mit einer Tafel. Berlin , 1881. tol. 

69. Sociedade de Geographia de Lisboa. Mo^mbique. Gommunicagao 
a Sociedade dé Geographia de Lisboa nas sessöes de 6 , 1 3 e 22 de 
Dezembro de 1880 por JF. JF. JÜacliado. Lisboa, 1881. 8vo. 

70. Sociedade de Geographia de Lisboa. Ëxpedi^ao scientifica k Serra 
da Ëstrella em 1881. Secgao de Archeologia. Relatorio do Sr. Dr. 
F* Ilartliis Sarmento. Lisboa , 1883. 4to. Met pi . C. RBIZëK. 1. Reis naar de Zuidpool en rondom de weereld, gedaan, op bevel van 
zijne Brittannische Majesteit, met de schepen de Resolution en de 
Adventure, in de jaren 1772, 1773, 1774 en 1775, en besebreven 
door JFantes Cook, bevelhebber van het schip de Resolution. 
Waarbij gevoegt is kapitein Furneaux's verslag van deszelfs reize 
met het schip de Adventure, na dat hetzelve van de Resolution was 
afgeraakt. Uit het engelsch vertaald. Verrijkt met eene lofrede over 
James Gook , door den Heer P. Li. Paris. Utrecht en Amster- 
dam, 1794. 4to. Met pi. 

2. Reizen en aanmerkingen, door en over Barbaryen en het Ooste 
door Dr. Thomas Khanr. Uit het engelsch vertaald door F. 
Boddaerty met aanteekeningen van den vertaler K. Rau , II. 
Tydentan en C. Saxe. Utrecht, 1773. 2 dln. 4to. Met pi. 

3. Reis naar den Stillen Oceaan, ondernomen op bevel van zijne 
Brittannische Majesteit George de Derde, tot het doen van ont- 
dekkingen in het noorder halfrond, ten uitvoer gebragt onder 't be- 
stuur van de bevelhebbers Gook, Glerke en Gore in de jaarenl776, 
1777, 1778, 1779 en 1780. Met de schepen de Resolution en Dis- 
co very, en beschreven door den Commandeur «JFames Cook en 
door kapitein JFantes Klng. Uit het engelsch vertaald. Rotterdam, 
1787. 4to. Met pi. 

4. Reis naar de noord* westkust van Amerika gedaan in de jaren 
1785, 1786, 1787 en 1788 door de kapiteins IVathaniel Port- 
loek en George Dixon. Uit derzelver oorspronkelijke reisver- 
halen zamengesteld en vertaald. Amsterdam, 1795. 4to. Met pi. XLn 318 

5. Reize door de Majory van 's Hertogenbosch in den jaare i 798 (in brie- 
ven.) Amsteldam , 1799. Tweede reize door de Majory van *8 Hertogen- 
bosch in den jaare 1799 (in brieven.) Amsteldam, 1800. i bd. 8vo. Met pi. 

6. Reizen in de binnenlanden van het zuidelijk gedeelte van Afrika, 
in de jaren 1797 en 1798, behelzende korte aanmerkingen over de 
wereld- en aardrijkskunde van het zuidelijk gedeelte \an dat vaste 
land, en de natuurlijke historie der dieren, planten en mineralen; 
benevens eenige schetsen van de natuurlijke en zedelijke karakters 
van de verschillende soorten der inwoners , omstreeks de Kaap de 
Goede Hoop, waarbij is gevoegd eene beschrijving van den tegen- 
woordigen staat, bevolking en voortbrengselen van die uitgestrekte 
volksplanting door JFohn Barroir. Haarlem, 1803 — 1805. 4 dln. 
8vo. Met pi. (Het eerste deel ontbreekt.) 

7. Reizen rondom de weereld, ondernomen op bevel van Zijne Majes- 
teit den thans Regeerenden Koning van Groot-Brittanje, tot het doen 
van ontdekkingen in het Zuider Halfrond en volvoert door den kom- 
mandeur Bjron , kaptein IVallls 9 kaptein Carteret 9 en den 
luitenant Cook, met de schepen de Dolphyn, de Zwaluw en de 
Ondernemer. Uit de dagregisters der gemelde bevelhebberen en uit 
de papieren van den heer «JFoseph Banks , in orde gebragt door 
den heer JFohn Haurkesirortli. Uit het engelsch vertaalt. 2de 
druk. Amsterdam, 1803. 4to. Met pi. 

8. Herinneringen, indrukken, gedachten en tafereelen, opgedaan ge- 
durende eene reize naar het Oosten, (1832 — 1833), of aanteekeningen 
van een reiziger, door At de Lantartlne* Breda en Amsterdam, 
1835—1836. 4 dln. 8vo. Met pi. 

9. Dagboek eener reis door Bengalen in 1837 en 1838, met eenige 
vrijmoedige opmerkingen betreffende beginselen van koloniaal bestuur, 
door P, Arrlëns. 's Gravenhage , 1853. 8vo. 

10. Dagboek eener reis naar Constantinopel, in 1840, met eenige ge- 
schiedkundige mededeelingen en opmerkingen, door P. Arrlën§9 
's Gravenhage , 1854. 8vo. 

11. Het Heilige Land of mededeelingen uit eene reis naar het oosten, 
gedaan in de jaren 1849 en 1850, in gezelschap van Hare Koninklijke 
Hoogheid , de prinses Marianne der Nederlanden , door Cr. H« Tan 
itenden. Gorinchem , 1851—1852. 2 dln. 8vo. 

i2. Lotgevallen en ontdekkingen op eene reis in het noorden en midden 
van Afrika, op last der Britsche regering in de jaren 1849 tot 1855 
gedaan , door dr. Helnrlch Barth , naar het engelsch en boog- 
duitscb , met eene voorrede van J, iran der HoeTen. 's Her- 
togenbosch , 1858, 1859. 15 afl. 8vo. Met pi. 

13. Neêrlands Oost-Indie. Reizen over Java , Madura enz. enz. gedaan 
gedurende het tijdvak van 1852—1857 door dr. S. A. Buddlaffh. 
Rotterdam, 1859—1861. 2 dln. 8vo. Met pi. 319 XLn 

44. Reistogt van Zijne Koninklijke Hoogheid den prins van Oranje, 
met Zijner Majesteits schroefstoomboot Groningen , naar Spanje , 
Portugal en Napels door Jf, C Tan Lier. Amsterdam, 1858. 
4 afl. 8vo. 

15. Alexander iron Humboldt's reizen in Amerika en Azië, 
door H. Hletke. Amsterdam, 1858 — 1860. 50 afl. & 1 supp. afl. 
8vo. Met pi. 

16. Reizen naar de Landengte van Suez , Egypte , het Heilige Land 
door F. UT* Conrad. 's Gravenhage , 1859. 8vo. Met pi. 

17. Aanteekeningen op eene reis door de Vereenigde Staten van Noord 
Amerika en Canada, door jhr. mr. UT. T. GeTers Deynoot* 
's Gravenhage , 1860. 8vo. Met pi. 

18. * Plan van een onderzoekingstocht in Midden-Sumatra door 
JF. üchouir Kantiroort. Met tv^ee kaarten. Uitgegeven van wege 
het Aardrijkskundig Genootschap. Amsterdam, 1876. 4to. 

19. *De reis der Pandora naar de Noordpoolgeweslen in den zomer 
van 1875, door L. R. Koolemans Beynen. Uitgegeven van wege 
het Aardrijkskundig Genootschap. Amsterdam, 1876. 4to. Met kaart. 

20. * Nova Zembla. Verslag over de voorwerpen door de Nederlandsche 
zeevaarders na hunne overwintering, op Nowaia-Semlja bij hun 
vertrek in 1597 achter gelaten en in 1876 door Chs. Crardlner, 
Esq'e. , aldaar terug gevonden. Beschreven en toegelicht door jhr. 
mr. Jf. K. JF. de «longe. 's Gravenhage , 1877. 8vo. Met plaat. 

21. Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l'histoire 
OU recueil des relations originales inédites, communiquées par des 
voyageurs francais et étrangers, des voyages nouveaux, traduits de 
toutes les langues européennes; et des mémoires historiques sur 
l'origine, la langue, les moeurs et les arts des peuples, ainsi que 
sur les productions et ie commerce des pays jusqu'ici peu ou mal 
connus; accompagnées d'un bulletin ou i'on annonce toutes les dé- 
couvertes, recherches et entreprises qui tendent è accélérer les pro- 
grès des sciences historiques, et spécialement de la géographie , avec 
des cartes et planches par MM. JF. B. fijriès et Malte-Brttn. 
Paris, 1819—1825. 28 dln. 8vo. 

22. Voyages dans la Grande-Bretagne , entrepris relativement aux 
services de la guerre, de la marine, et des ponts et chaussées, au 
commerce et a l'industrie, depuis 1816, par Ie baron Ch. Dupln. 
Bruxelles, 1826, 1827. 6 dln. 3 bdn. 8vo. Met atlas fol. 

23. Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore , 
d'après les dessins de M. Jllelllng. Bruxelles, 1829. 8vo. 

24. Résumé historique de l'exploration faite dans 1'Afrique centrale 
de 1853 k 1856 par Ie docteur E. Togel. Par V. A. Malte- 
llruii. Paris. 8yo. Met eene kaart XLm 320 

25. Itinéraire descriptif et historique de rAIIemagne, par A. JToanne* 
L'Allemagne du Sud. Paris, i855. 8vo. Met kaarten. 

26. Les bains d'Europe. Guide descriptif et médical, par Ad. Jfeanne 
et A. Ie Plleur. Paris , (1860.) 8vo. Met eene kaart. 

27. Itinéraire descriptif et historique de PAlIemagne, par A* JT^anne. 
Alleraagne du Nord. 2e édition. Paris, 1862. 8?o. Met kaarten. 

28. Les bords du Rhin il lustres, par A. JToanne. Itinéraire 
desriptii et historique des bassins du Rhin , du Neckar et de ia 
Moselle. Paris, 1863. 8vo. Met pi. en kaarten. 

29. Les colons-explorateurs. Expédition dans Tarchipel Indien. Déli et 
les colons-explorateurs francais , communication faite a la société de 
géographie dans sa séance du 12 Aoüt 1877, par M. ]lraii«de* 
Kalnt-Pol-Iilas* (Extrait du bulletin de la société de géographie.) 
Paris , 1877. 8vo. 

30. Belgien und Holland. Handbuch für Reisende, von K. llaedeker* 
7e Auflage. Coblenz, 1861. 8vo. Met kaarten. 

31. Paris, Rouen, Havre, Dieppe, Boulogne, und die drei Eisenbahn- 
Strassen vom Rhein bis Paris. Handbuch für Reisende, 7on ft. 
Baedeker. 4te Auflage. Coblenz, 1862. 8vo. Met kaarten. Lm Z>. EARTOGRAPHIE. 

1. Beschrijving behoorende bij de hydrographische kaart van de monden 
der Schelde door JT. €. Rijk. 2e druk. Rotterdam , 1827. 8vo. 

2. Beschrijving behoorende bij de hydrographische kaart van het 
Brouwershavensche zeegat , Roompot en Oosterschelde, door 9* J* 
Keuchenlus. Rotterdam , 1827. 8vo. 

3. De algemeene kaarten van de provincie Friesland verzameld, be- 
oordeeld en geschiedkundig beschreven door mr. JF« T. Sodel 
IVlJenhals en W. Eekhoff. Leiden en Leeuvrarden, 1846. Svo. 

4. Historische beschouv\ring van de topographische en militaire kaart 
van het Koningrijk der Nederlanden, door W« Ciekliolf.1855. fol. 

(Uit den Algemeenen Konst- en Letterbode van 1 December 1855.) 

5. Notice historique sur la carte topograhique et militaire du royaume 
des Pays-Bas, levée par MM. les officiers de Tétat-major général. 
Extrait du Spectateur militaire. Paris, 1855. 8vo. , . 

6. Verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote kaart 
van de hoofdrivieren in Nederland op last van den minister van 
binnenlandsche zaken , verrigt door de ingenieurs en landmeters bij 
de algemeene dienst van den Waterstaat, onder de leiding van dafi 
hoofdinspecteur van den v\raterstaat L. Jf. A. Tan der Kont 
('s Gravenhage), 1855. fol. Met pi. /-' 

7. Bijvoegsel tot het verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling 
der groote kaart van de hoofdrivieren in Nederland, verrigt onder 321 XLm 

de leiding van den hoofdinspecteur \an den waterstaat L. Jf. A. 
Tan der Kun. (*s Gravenhage), 1860. fol. Met pi. 

). Lijst van gedrukte kaarten , voorhanden in het archief der genie 
van het ministerie van oorlog. Opgemaakt door P. Jf. M. M eyboom. 
's Gravenhage , 1857. 8vo. 

}. * Beschrijving hehoorende tot de hydrographische kaart van de 
Zuiderzee (zuidelijk gedeelte) door A. Tan RhQn. Herzien door 
A* R. Blontmendal. 's Gravenhage , 1862. 8vo. 

). Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Rijksarchief. 
Eerste en tweede gedeelte, 's Gravenhage , 1867, 1871. 2 st. 8vo. 

L De kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288. Door mr. €r. de 
Tries Az. Uitgegeven door de Koninklijke Akademie van Weten- 
schappen. Amsterdam, 1864. 4to. Met kaart. 

2. Catalogus van het kaarten-archief der afdeeling Waterstaat van het 
departement van binnenlandsche zaken, bewerkt door P. Li. 
Putters, ('s Gravenhage), 1868. 8vo. 

3. Catalogus der verzameling van kaarten van het ministerie van 
Marine, 's Gravenhage, 1872. 8vo. 

4. Catalogus der verzameling van kaarten van het Bataafsch Genootschap 
der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. Rotterdam, 
1872. 8vo. 

5. *ic De residentie-kaarten van Java en Madoera door F. de Bas. Met 
twee kaarten. Uitgegeven van wege het Aardrijkskundig Genootschap. 
Amsterdam, 1876. 4to. 

6. Ophelderende tekst tot de Topographische kaart in kleurendruk 
van den heer M. H. A. JT. Tan Ileurs door T* «I. Stlel^es. 
1ste aflevering, behoorende bij blad 13: Hoek van Holland, 's Gra- 
venhage, 1877. 8vo. Met tabellen. 

7. Departement van Oorlog. Lijst van voorhanden kaarten en in- 
strumenten, 's Gravenhage, 1881. 8vo. 

8. InTentaris van de atlassen , kaartboeken , kaarten en teekeningen 
in het archief van het Hoogheemraadschap Rijnland. Leiden, 1882. 8vo. 

9. Alphabetisehe lijst der polders in Rijnland. Behoort bij de kaart 
van Rijnland van 1884. Leiden. 8vo. 

10. Explication du plan de Moscou. St. Pétersbourg, 1851. 8vo. 

il. Les cartes géographiques k I'exposition universelle de 1855, par 
T. A. Malte-Brun. (Ëxtrait des Nouveües Annales des Voyages.) 
Paris, 1855. 8vo. 

2. Esquisse historique sur les grandes cartes topographiques de la 
France, suivie d'un tableau comparatif des cartes topographiques 
publiées en Ëurope par les soins et sous les auspices des gouverne- 
ments. Par T. A. Malte-Brun. Paris, 1858. 8vo. 

13. Catalogue chronologique des cartes, plans, vues de cotes, mé- xun 9ii 

moires, instmctions naatiqnee, etc. qai composent Thydrognphie 
frangaise. Paris, 1869. 8vo. 

24. Carte agricole de la France, par M. bel e gge, ingénieur en chef 
des mines, professeur k l*école des mines et è Técole normale. 
Extrait du bulletin de la société de géographie (Octobre iS74.) 
Paris , 1874. 8vo. 

25. Catalogue of maps and surveys, in the offices of the Secretary of 
State, of the State engineer and snrveyor, and in the New-Tork 
SUte library. Albany, N. Y., 1851. 8vo. 

26. United States coast survey, Carllle P» Patiers^M^ Superinten- 
dent. Catalogue of Charts 1875. Washington. 4to. 

27. Subsidies to the formation of the pbysical map oi Braiil designed 
for the Philadelphia centenary exhibition. Geographical study by 
CoM«elhelro Montem de Mella. Rio de Janeiro, 1876. 4to. 
Met kaart. 

28. Gatalog uber die im Königlich Bayer*schen Haupt Gonservatoriom 
der Armee befindlichen Landkarten und Plane. München,1832 8vo. 

29. Gatalog über die im Königlich Bayer'schen Haupt Gonservatorium 
der Armee befindlichen Landkarten und Plane. Supplement Bani 
München, 1848. 8vo. 

(Met wit doorschoten en bijgewerkt.) 

30. Beurtheilende Uebersicht derjenigen durch den Druck vervielfaltigten 
Karten, Situations und Festungs-Plane von Europa, welche für deat- 
sche Militairs von praktischem Interesse sind. Erster Theil. Central- 
Europa, 1849. Bearbeitet in der topographischen Abtheilung d. 
Königl. Preussischen General Stabes. 4to. Met kaarten. (Autographie.) 

31. Geognostische Karten unseres Jahrhunderts , zusammengestellt von 
M. Cotta, Professor der Geognosie in Frei berg. Frei berg, 1 850. 8vo. 

32. Historisch-geographischer Atlas der alten Welt, zum Schulgebrauch 
bearbeitet und mit erlauternden Bemerkungen begleitet von H* 
Kiepert. Neunte verbesserte Auflage. Weimar, 1851. langw. 8vo. 

33. Der kartographisehe Standpunkt Europa's am Schlusse des Jahres 
1856, mit besonderer Rücksicht auf den Fortschritt der topographi- 
schen Specialarbeiten, von £• Ton Sydanr. — Idem am Schlusse 
des Jahres 1857. — Idem ara Schlusse des Jahres 1858. — Idemvom 
Jahre 1866 bis 1879. — Idem vom Jahre 1869 bis 1871. (Aus den 
Mittheilungen von Justus Perthes' Geographischer Anstalt etc, von 
Dr. A. Petermann.) Gotha, (1857—1872.) 5 st. 4to. 

34. Uebersicht der wichtigsten Karten Europa's. Mit besonderer Rück- 
sicht auf das Miütairgeographische Bedurfniss zusammengestellt von 
E. TOn üjdow. Erster Band. Mit neun Beilagen. Berlin,1864. 8tu. 823 XLIT 

E. INLBIDING TOT DB GESCHIEDENIS. (CHRONOLOGIE, O ÜDHEID- 
EN^ PENNINGEÜNDE , HERALDIEK, GENEALOGIE, 

ARCHIEFWEZEN.) 

I. Manuels-Roret. Theorie du calendrier et collection de tous les calen- 
driers des années passées et futures; ouvrage propre aux recherches 
chrono] ogiques , et destiné è tenir lieu des almanachs qu'on est dans 
la nécessité de renouveler tous les ans, par L. B. Francoeur. 
Paris, 1842. 8vo. 

t. Calendrier positiviste ou système général decommémorationpublique, 
par A* C/Ontte. Paris , 1849. 8vo. 

). Universal-Almanach. Enthaltend 2000 aufeinanderfolgende Kalender 
vom Jahre 500 bis zum Jahre 2500 nach Christi Geburt. Entworfen 
und herausgegeben von A. T. S)ck. Berlin , 1861. 8vo. 

L Reize van den jongen Anacharsis, door Griekenland. Uit het fransch 
van den abt Barthélenty door JU. ütaart. Arasterdam, 1794 — 
1800. 9 din. 8vo. Met pi. 

). Congres archéologique international organisé par Tacadémie d'arché- 
oiogie de Belgique de concert avec la société fran^aise d'archéologie. 
Anvers. Ouverture Ie 12 Aoüt 1866, cloture Ie 21 suivant. Anvers, 
1866. 4to. 

3. Mededeelingen van de Rijks-adviseurs 'voor de monumenten van 
geschiedenis en kunst. Uitgegeven door het Departement van Binnen- 
landsche Zaken, onder toezigt van de Rijks-adviseurs voor de Monu- 
menten van geschiedenis en kunst. Eerste deel , eerste en tweede 
aflevering (met elf platen.) 's Gravenhage , 1876. 4to. 

7. Inventaris van het groot archief der gemeente 's Hertogenbosch , 
op last van burgemeester en v^ethouders opgemaakt door R. A. 
T&n Zaylen JTr. 's Hertogenbosch , 1860. 8vo. 

3. Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch, chronologisch 
opgemaakt en de voornaamste gebeurtenissen bevattende (stadsreke- 
ningen van het jaar 1399—1800) door R. A. van Zaylen JFr. 
's Hertogenbosch , 1861—1864. 6 st. 8vo. 

d. Inventaris der archieven van de stad 's Hertogfenboscb, chronologisch 
opgemaakt en de voornaamste gebeurtenissen bevattende. B. (Charters 
en Privilegiebrieven van hetjaar 1191— 1826) oorspronkelijk in Stads- 
komme voorhanden, door mr. Jf. IV. €r. üassen. 's Hertogenbosch, 
1863. 8vo. 

0. Inventaris van het archief der gemeente Alkmaar, gerangschikt 
en beschreven door dr. P, Scheltema. Alkmaar, 1869. 8vo. 

1. Alphabetisch register op de stukken van het oude archief van het 
hoogheemraadschap Rijnland. Leiden, 1871. 8vo. 

2. Inventaris van het oude archief van het hoogheemraadschap «de XMV 324 

Vijf-Heerenlanden», loopende tot Maart 1857. Opgemaakt doorJ.1. 
Minf^HM^n in het jaar 1875. 8vo. 
13. De prisca re raonetaria Norvegi» , et de numis aliquot et oma- 
mentis, in Nor?egia repertis. Scripsit C A. Molmboe. Editio 
nova recognita. Ghristianiae , 1854. 8vo. Met pi. 

SXY F. ALGEMEBNB GESCHIEDENIS. (GESCHIEDENIS VAN YERSCHIL- 

LENDB STATEN, HET ÜITZONDEBING TAN 
NEDERLAND EN FRANEBIJK.) 

1. Les fastes uni versels ou tableaux historiques], chronologicpies et 
géographiques etc, par mr. Buret deLiOMgehavtps.Seédition. 
Bruxelles, 1823—1827. 13 din. 8vo. Met pi. 

2. Historie der viraereld, door Jf. F« Martinet. Amsterdam, 1780 
—1788. 9 dln. 8vo. Met pi. 

3. Kort begrip der algemeene geschiedenis voor jonge lieden, door 
«I. G. en Jf. JU. SchrUck. Uit het hoogduitsch. Amsterdam, 
1796—1799. 6 dln. 8vo. Met pi. 

4. Kort begrip der algemeene geschiedenis of inleiding tot dezelve, 
oorspronkelijk opgesteld door H. Cara», en op nieuw bearbeiden 
ten gebruike der scholen geschikt gemaakt, door «JF. M. i^hroek. 
Van voegen de Maatschappij tot nut van 't Algemeen. Uit het hoog- 
duitsch vertaald. Tweede druk. Leiden, 1811. 3 st. in 1 bnd. 8vo. 

5. Kort begrip der algemeene geschiedenis , van de schepping der 
wereld af, tot het einde der agttiende eeuw, door IJf* van Ha* 
melSTeld. Amsterdam, 1802. 2 dln. 1 bnd. 8vo. Met pi. 

6. Inleiding j tot de algemeene geschiedenis , en betoog van het nut 
en gewigt der geschiedenis , door mr. Ch. F* Haug. 2de druk. 
Delft , 1820. 8vo. 

7. Schets der algemeene geschiedenis en van die des vaderlands, 
door JF. Bosscha. 3de druk. Breda, 1836. 8vo. 

8. Ueber den syrisch-ephraimitischen Krieg unter Jotham und Ahos. 
Ein Beitrag zur (Jeschichte Isracls in der assyrischen Zeit und zu 
den Fragen über die Glaubwürdigkeit der Ghronik und den Plan 
des Jesaia, von Dr. C P. Casparl. Ghristiania, 1849. 8vo. 

9. Romeinsche geschiedenissen door M. Staart. Utrecht, 1793— 
1810. 30 dln. 8vo. Met pi. 

10. C. JFulll Ciesarls quae extant ex emendatione JTos. §ca* 
Ugerl. Amstelodami, 1661. 8vo. Met pi. 

11. Betoog dat er uit de Gommentarii de bello Gallico van Jalliüi 
Caesar volstrekt geen bewijs kan worden getrokken, dat die veldheer of 
zijne krijgsoversten in Noord-Nederland oorlog gevoerd hebben, door 
dr. C R. Hermans. Tweede druk. 's Hertogenbosch , 1843. 8vo. 325 XLV 

2. Abrégé de l'histoire des croisades (1095—1291), par F. Talentln. 
Tours, 1838. 8vo. Met pi. 

3. Geschiedenis der kruistogten; door JToh. ISporschll. Uit het 
hoogduitsch. Amsterdam , 1845. 2 dln. 8vo. Met pi. 

4. Historische leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire 
Akademie. Handleiding tot de kennis der nieuwe geschiedenis, voor 
de kadetten van alle wapenen, door A. A* Tan Heusden* 
Breda, 1847 — 1851. 2 dha. — Handleiding tot de kennis der nieuwere 
geschiedenis, door dr. JF. H« Tan Bolhuis. 3de deel, 1ste stuk. 
Breda , 1843. 3 dln. 8vo. 

5. Exemplaar van het engelsche dagblad the Sun, van 28 Junijl838, 
in goud gedrukt en betrekking hebbende op de krooning van koningin 
Victoria. 1 vel plano met portret. 

3. Geschiedenis van het spaansch schiereiland, gedurende de jaren 1807 
— 1814. Naar het engelsch van Archlbald Allson , door €r* 
Kuyper Hz. Tweede deel. Breda, 1847. 8vo. 

7. Symbolae ad historiam antiqiorem rerum Norvegicarum. Edidit 
P. A. ]l|anch« Ghristiania, 1850. 4to. 

8. Aslak Bolts Jordebog. Fortegnelse over Jordegods og andre Her- 
ligheder tilhörende Ërkebiskopsstolen i Nidaros, affattet vet Erke- 
biskop Aslak Bolts Foranstaltning mellem aarene 1432 og 1449. 
Udgivet af P. A. Munch. Ghristiania , 1852. 8vo. 

d. Kong Ghristian den fjerdes Norske Lovbog af 1604. Efter for- 
anstaltning af det akademiske kollegium ved det kongelige Norske 
Frederiks universitet udgiven af Fr. Hallager og Fr. Brandt. 
Ghristiania, 1855. 8vo. Met portret. 

). Ghronica regvm Manniae et insvlarvm. The chronicle of Man and 
the Sudreys edited from the manuscript codex in the british museum 
and with historical notes by P. A. Munch. Ghristiania, 1860. 8v o. 

l. Handleiding tot de kennis der krijgsgeschiedenis voor nederlandsche 
militairen, door JT. Bossciia. Breda, 1836. 8vo. 

l. De verdediging van Schweidnitz in 1762. Een toonbeeld uit weinige 
voor velen, geschetst door €r. KuQper Hz. Met drie uitslaande 
platen. Breda, 1853. 8vo. 

). De veldtogt van 1848 in Sleeswijk-Holstein, eene krijgskundige 
schets door Li. Mulder. Breda, 1856. 8vo. Met kaarten. 

L Aanteekeningen over de belegering van Sebastopol in 1854 — ^1855, 
door Cr. Cr. Tan der HoeTen. (Overgedrukt uit den Militairen 
Spectator). Breda, 1860. 8vo. Met eene kaart. 

I. Krijgs- en geschiedkundige geschriften van UT. J. Knoop. 
Schiedam, 1861--62. 4 dln. in 16 aft. 326 

^LYI. o. GE80HIBDENI8 YAN IfBDBBLAHD. 

I. Geschiedkundige werken. 

1. Tooneel der Yereenigde Nederlanden en onderhorige landschappen , 
gcopent in een algemeen historisch , genealogisch , geographisch en 
staatkundig woordenboek, waar in de aloude, de opvolgende en 
hedendaagsche staat dezer gewesten naar de orde van *t A. B. G. 
ontvouwen en opgeheldert wordt , uit een zeer groot getal van oude 
en nieuwe geschiedboeken , handvesten , brieven , aanteekeningen en 
andere schriften, met behulp van verscheidene kenners byeenvergadert 
en zamengestelt door Fran^ols Halma , en na deszelfs overlijden 
vervolgt door Jflatthaeus Brouërlas Tan IVldek. Met nau- 
keurige landkaarten en fraaie printver heel dingen versiert. Leeuwarden, 
1725. 2e deel. fol. 

2. "Vaderlandsch woordenboek, door Jfacobus Kok. 2e druk. Met 
kaarten, plaaten en pourtraiten. Amsterdam, 1785 — 1796. 35 dln. 
Met Byvoegzels op genoemd werk. Amsterdam, 1797—4798. 
3 dln. 8vo. 

3. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu 
Yereenigde Nederlanden , inzonderheid die van Holland , van de 
vroegste tijden af. Uit de geloofwaardigste schrijvers en egte gedenk- 
stukken samengesteld. iMet konstplaaten opgehelderd. Amsterdam, 
1749—1759. 21 dln. 8vo. 

4. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu 
Yereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de 
vroegste tijden af. Uit de geloofwaardigste schrijvers en egte gedenk- 
stukken samengesteld, door JFan IVagenaar. Met de byvoegselen 
en aanmerkingen van de heeren mr. H. Tan ÜVQm , mr. If. €• 
liambrechtsen , mr. Ant. Jflartlnl, E. II. fingelberts 
en anderen. Amsterdam, 1790—1796. 38 dln. 8vo. Met pi. (Deelen 20 
en 21 ontbreken.) 

5. Register op de byvoegsels en nalezingen van ÜTagenaars Vader- 
landsche historie, door mr. M. iran WQn, mr. ST. C. Lam- 
brechtsen, mr. Ant. Martini, 12. M. fingelberts en 
anderen. Amsterdam, 1798. 8vo. 

6. Berigt wegens de byvoegsels en verbeteringen in de eerste uit- 
gaaven der Vaderlandsche historie, door «JFan IVagenaar (met 
20 verbeterblaadjes.) (Amsterdam.) 8vo. 

7. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Ve^ 
eenigde Nederlanden enz. Met plaaten. Ten onmiddellijken vervolge 
van Wagenaars Vaderlandsche historie, of 22ste — ^246t6 deeL 
Amsterdam, 1788, 1789. 3 dln. 8vo. 

8. Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naieeiiDgen 827 XLTI 

voor de Vaderlandsche historie van Jan ÜTagenaar, door mr. 
H. Tan Hryn, c. s. Amsterdam, 1797—1801. 2 din. 8vo. Met pi. 
9. Verzaa meling van aanteekeningen op het eerste en tweede deel der 
Vaderlandsche historie van den heere Jan ÜTagenaar, door 
Cornells Cleyn. Rotterdam, 1790, 1791. 3 st. 8vo. 

0. Vaderlandsche historie verkort; en by vraagen en antwoorden 
voorgesteld. Amsterdam , 1759. 3 dln. 1 bnd. 8vo. Met pi. 

1. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Ver- 
eenigde Nederlanden. Uit egte gedenkstukken onpartydig zamengesteld. 
Beginnende met het jaar 1752, waarmede de heer IVagenaar 
eindigt. Amsterdam, 1781—1787. 17 dln. 8vo. (Deel 16 ontbreekt.) 

2. Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Ver- 
eenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Amerikaansche 
onlusten, en den daaruit gevolgden oorlog tusschen Engeland en 
deezen Staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste 
schryvers en e^te gedenkstukken zamengesteld. Met plaaten. Ten 
vervolge van IVagenaars Vaderlandsche historie. Amsterdam , 
1788— 18U4. 32 dln. 8vo. 

3. Geschiedenis des vaderlands door mr. UT* Bllderdykf uitge- 
geven door prof. H. W. Tydeman. Amsterdam, 1832 — ^1853. 13 
dln. in 14 st. 8vo. Met pi. en kaarten. 

4. Algemeene geschiedenis des vaderlands , door dr. Jf • P. Arend , 
en voortgezet door mr. O. Tan Rees, dr. W. Cr. BrlU en 
dr. Jf. van Tloten. Met platen , kaarten en portretten . dl. I— IV. 14 
bdn. dl. V. Ie stuk. Afl. 1 — 12. Amsterdam , Leiden en Haarlem, 
1841—1879, 1882, 1883. 4to. 

5. Handboek voor* de algemeene geschiedenis der Nederlanden en 
Nederlandsche koloniën , door dr. L. Cr. Tlsscher. Eerste afdeeling , 
eerste deel. Maarssen , 1851. 8vo. 

5. De staatkundige partijen in Noord-Nederland , geschetst in een 
historisch overzigt van de§zelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van 
het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813. Amsterdam , 
1837. 8vo. 

h Hugo de Crroots Nederlandtsche jaerboeken en historiën. Met 
aenteeckeningen. Voorts met het leven des schrijvers, twee volkomen 
registers en veele koopere platen verciert. Alles vertaelt door 
J. Croris. Amsterdam, 1681. fol. 

^. P. C. Hoofts Nederlandsche historiën , met aanteekeningen en 
ophelderingen van ]fl. Klegenbeek. A. üliiions en JF. P. van 
Cappelle. Met platen. Amsterdam , 1820 — 24. 8 dln. 8vo. 

d, Documents pour servir è I'histoire des troubles religieux du XVIm» 
siècle, dans Ie Brabant sept en trionel. Bois-le-duc (1566 — 1570), par 
Prosper Cuypers-ran TelthoTen. Tomé premier. Bruxelles, 
Bois Ie duo , 1858. 8vo. Met kaarten. XLVl 828 

20. De opkomst van de Neder landsche republiek door JahM liOthrop 
Motley 9 uit het engelsch vertaald onder toezi^ van dr. R. €. 
Bakhuizen Tan den Brink. Tweede druk. 's Grravenhage , 
1860—1862. 2 afdeelingen in 7 dln. of 16 st. 8vo. 

21. Nederland en Brandenburg in 1672 en 1673 , door jhr. J, W. 
iran üjpestejn. 's Gravenhage , 186.3. 8vo. 

22. Nederlandsche jaerboeken inhoudende een verhael van de merk- 
waerdigste geschiedenissen die voorgevallen zijn binnen den omtrek 
der Vereenigde Provintiën sederd het begin van 'Ijaer MDGGXLYII 
tot en roet MDGGXGVIII met drie bijvoegsels van 1747 tot 1765 en 
een eerste register over de jaren 1747-»-1765 behelzende de namen 
der aengestelde heeren van regeeringe en amptenaren. Amsteldam, 
1748—1766. 120 bdn. 8vo. Met pi. 

23. Documents historiques et réflexions sur Ie gouvernement de Ia 
Hollande, par L. Bonaparte. Paris, 1820. 3 dln. 8vo. 

24. Geschiedkundige gedenkstukken en aanmerkingen over het bestuur 
van Holland , door L. Bonaparte , gewezen Koning van Hol- 
land. Uit het engelsch vertaald. Amsterdam, 1820. 3 dln. Svo. 
Met portret. 

25. Bijdragen tot de vaderlandsche geschiedenis van de belangrijke 
jaren 1809 en 1810, medegedeeld door den luitenant-generaal baron 
Hrai|enlioff« Nijmegen, 1831. 8vo. Met plaat en kaart.' 

26. Nationaal gedenkboek der hernieuwde Nederlandsche Unie, van den 
jare 1813, door Jf. Konijnenburg, 's Gravenhage , 1816. Svo. 

27. Geschiedenis der staats-omwenteling in Nederland, voorgevallen in 
het jaar achttien honderd dertien, door mr. H* Bosselaa. Amste^ 
dam , 1814—1817. 4 dln. 8vo. 

28. Geschied- en rekenkundig gedenkschrift van Nederlands herstelling 
in den jare 1813, door JF« H. Tan der Palnt. Schiedam, 1863. 4to. 

29. Oorsprong , aart en gevolg van den opstand in België (1830 en 
1831), benevens een krijgsgeschiedkundig tafereel van den tiendaagschen 
veldtocht der Oud-Nederlanders (van 2 tot 12 Augustus 1831). Breda, 

1833. Svo. 

30. Gedenkboek van Nederlands moed en trouw, gedurende den 
Belgischen opstand, door IV. €r. Tan Kantpen. Met platen en eene 
kaart van het tooneel des oorlogs. Haarlem , 1834. 8vo. 

31. Merkwaardigheden uit den tiendaagschen veldtogt der Nederlanders; 
in België, door Jf. OllTler JTz. Met portret en platen. Amsterdam, 

1834. 8vo. 

32. De Belgische omwenteling 1828—1839. Persoonlijke herinnerin- 
gen, met bevestigende bg lagen door de Potter. Dordrecht, 1840. 
2 dln. 8vo. 

33. Gedenkboek der inhuldiging en feesttogten van Zijne Mijesteit 
Willem II. 1840—1842. 's Hertogenbosch. 8vo. Met pi. 829 XLVI 

L Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche ge- 
schiedenis, door P. €r. IVltsen Creysbeek en Cr* Engelberts 
C^errlto. Met platen. Amsterdam , 1825—1829. 8 dln. 8vo. 

>. Historie der stad en meyerye van 's Hertogenbosch , alsmede van 
de voornaamste daaden der hertogen van Brabant, door mr. S. H* 
Tan Heurn. Utrecht, 1776—1778. 4 dln. 8vo. 

3. Geschied- en aardrijkskundige beschryving der stad en meiêry van 
's Hertogenbosch , beginnende met de vroegste tyden en eindigende 
met den jare 1802. Door Steph. Haneirtnkel, H. C Fll* 
Nijmegen, 1803. Met eene kaart. — Hetzelfde werk, op groot papier, 
met nieuw voorgevoegden titel, 's Hertogenbosch , 1838. 2 st. 8vo. 

7. Verzameling van kronyken betrekkelijk de stad en meijerij van 
's Hertogenbosch. iJitgegeven door het Provinciaal genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen in Noord- firaband. 's Hertogenbosch , 
1846-1848. 3 dln. 8vo. 

3. Geschiedkundige beschrijving van de stad Breda en hare om- 
streken, door A. Jf« Tan der Aa. Met platen en facsimile's. 
Gorinchem, 1845. 8vo. 

"è. Geschiedenis der vesting Breda , door €r. €r* Tan der HoeTen. 
Met vier platen. Breda, 1868. 8vo. . 

3. Geschiedenis van het land en der heeren van Guyk, doordr. JTan 
•r. F. Wap. Utrecht, 1858. 4to. Met pi. 

L Geschied- en aardrijkskundige beschrijving der stad Grave, door 
P. Hendrlkx. tirave, 1845. dl. I. 8vo. Met pi. 

l. Blik op 's HertQgenbosch , zijne geschiedenis en tegen woordi gen 
toestand. Met eene kaart van de omstreken der stad. 's Hertogenbosch , 
1855. 8vo. 

3. De stad en het land van Heusden, een leesboek voor de jeugd, 
's Hertogenbosch, 1824/25. 2 st. 8vo. 

4. De oirsprong van Zuid-HoUandt , met de veranderingen door storm- 
winden, en hooge water vloeden , zoo op St. Elizabeths nacht, inden 
jare 1421, als anders aan het landt en de rivieren veroirzaakt, 
verzameld in den jare 1771, door Reinier Tan Mourlk. Rotter- 
dam, 1775. 8vo. 

5. Verhandeling over den aiouden staat, de eerste bevolking en 
vroegste geschiedenis van Zuid-Holland, en de opkomst van eenige 
der eerste steden van dat gewest en deszelfs omstreken in het ge- 
meen, en van de stad Dordrecht in het bijzonder, door Jf* Kntlts Jfz. 
Met eene plaat. Dordrecht, 1824. 8vo. 

6. Gedaante en gesteldheid van West- Vriesland voor den jaare 1300 
en teffens den ondergang van het dorp Vroone; aantoonende dat de 
gemeene vertelling van een belegering en verwoesting van een magtige 
stad die Vroonen zoude geheeten hebben, niet anders is dan een XLVI 380 

verdigtzel, en verders bevattende, de verklaaring van verscheidene 
oudheden, door Mviom Etkelenberg. Alkmaar, 1714 4to. 
Met kaarten. 

47. Neêrlands heldendaden te land , van de vroegste tijden af tot in 
onze dassen , door Jf. Bosseha. Leeuwarden , 1834 — 1856. 3 dln. 
4 bdn. 8vo. Met kaarten. 

48. Verzameling van zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van 
'sHertogenbosch in den jare 1629, door dr. C R. HenBans. 
Eerste en tweede stuk. 's Hertogenbosch , 1850 — ^1860. 8vo. Met 
plattegrond. 

49. Geschiedenis van het beleg der stad Hasselt in den jare 1657, 
door F. A. Ebblnge l¥abben. Zwartsluis, 1861. 8vo. 

50. De verdediging van Nederland in 1672 en 1673. Bijdragen tot de 
staats- en krijgsgeschiedenis van het vaderland. Voor een groot deel 
uit onuitgegeven stukken zamengesteld, door jhr. J. W. Tan 
Kypesteyn en JF. P. de Bordes. *s Gravenhage, 1850. 2 din. 
8vo. Met kaarten. 

51. Nederland in 1672 en 1673. Krijgskundige beschouwingen, door 
UT. JF. Knoop. 'sHertogenbosch, 1851. 8vo. 

52. De belegering van de Willemstad in Maart 1793, beschreven door 
Pleter Tan Oldenborgb. Dordrecht en Amsterdam, 1793.8vo. 
Met pi. 

53. De belegering en verdediging van de Willemstad, in Maart 1793, 
beschreeven door Pleter Tan Oldenborgb. Tweede druk. 
Dordrecht en Amsterdam, 1793. 8vo. Met pi. 

54. Geschiedkundige beschouwing van den oorlog op het grondgebied 
der Bataafsche republiek in 1799, door den luitenant-generaal baron 
Krayenboff. Nijmegen , 1832. 8vo. Met bijlagen. 

55. Kaarten behoorende bij de geschiedkundige beschouwing van den 
oorlog op het grondgebied der Bataafsche republiek in 1799, door 
den luitenant-generaal baron Krayenboff. Nijmegen , 1832. 4to. 

56. Geschiedenis der landing van het engelsch-russisch leger in Noord- 
Holland ; alsmede der krijgsbedrijven en politieke gebeurtenissen , 
zoo aldaar, als in Vriesland en Gelderland, in den jare 1799. Uit 
echte stukken en bescheiden , door Ij. C Tonk. Met eene kaart 
en platen. Haarlem, 1801. 2- dln. 8vo. 

57. Geschiedenis van den jongst geeindigden oorlog tot op het sluiten 
van den vrede te Amiêns, bijzonder met betrekking tot de Bataafsche 
republiek, door C. Tan der Aa. Amsterdam, 1802 — 1808. 10 dln. 
8vo. Met pi. 

58. De Franschen in Walcheren, door JT. de Kanter Philz* 
Middelburg , 1814. 8vo. 

59. Verhaal betrekkelijk het beleg, bombardement en de overgave van 381 XLVI 

Gorinchem, in den winter van 1813 en 1814, door D.deCrraaff. 
Gorinchem, 1814. 8vo. 

60. Berigt aangaande de belegering en het ontzet van Gorinchem, en 
het daarbij gebeurde in den omtrek , door A. de Koning. Dord- 
recht, 1814. 8vo. 

61. Beschouwingen over Mborne's geschiedenis van den oorlog van 
1815 in Frankrijk en de Nederlanden ; en wederlegging van de , in 
dat werk voorkomende, beschuldigingen tegen het Nederlandsche 
leger, door W. «f. Knoop. 2e druk. Breda, 1847. 8vo. 

62. Geschiedkundig verhaal van de belegering der citadel van Ant- 
werpen in December 1832. Toegelicht door onderscheidene officieële 
stukken en beoordeelingen over de Nederlandsche en Belgische natiën, 
derzelver gouvernementen en legers, naar het fransch, van den ridder 
de Richemont. Amsterdam, 1833. 8vo. Met plan der belegerings- 
werken. 

63. Beknopte beschrijving van den veldtogt op Java, in 1811, door 
Bernard Hertog van §aksen-l¥einiar-Eisenach. Uit het 
fransch vertaald door «f. C Tan R^neTeld* Met kaarten en 
plans. Dordrecht , 1835. 8vo. 

64. De eerste expeditie tegen Atjih. Eene bijdrage tot de Indische 
krijgsgeschiedenis , door A. «f. A. Crerlach. Met twee schetsen. 
(Overgedrukt uit de Tijdspiegel, 1874.) Arnhem, 1874. 8vo. 

65. Geschiedenis van het regement Hollandsche hussaren , vroeger 
regiment hussaren van van Heeckeren, vervolgens regiment Bataafsche 
hussaren en j daarna 2de en 11de regement hussaren. Eene bijdrage voor 
de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van het belangrijk tijdvak van 
1784 — 1814, door jhr. «f. W. van üypesteyn. 'sGravenhage en 
Amsterdam , 1849. 8vo. 

66. Geschiedenis van het regiment Nederlandsche rijdende artillerie, 
door jhr. «f. W. Tan Sypesteyn. Zalt Bommel , 1852. 8vo. 

67. Geschiedenis van het korps Nederlandsche mineurs en sappeurs; 
van de vroegste dagen tot op den tegen woordigen tijd 1852, door 
P. F. H. Mascheck. Zalt Bommel, 1853. 8vo. 

1^^ II. Geschied- en oudheidkundige mengelingen. 

1. Batavische oudheden ofte verhandeling van P. CluTertns over 
de drie uitlopen en monden van den Hhijn, mitzgaders wegens de 
vijf volken , die eertijds aan deselve gewoont hebben, 's Gravenhage, 
1709. 2 dln. 8vo. Met kaarten en pi. 

2. Oud Nederland, in de uit vroegere dagen overgebleven burgen 
en kasteelen geschetst en afgebeeld, door mr. C P. E. Robldé 
Tan der Aa. Nijmegen, 1837—1845 2 dln. 8vo. Met pi. 

3. Ons voorgeslacht, in zijn dagelyksch leven geschilderd, door 
W^. J. HofdQk. Met platen. Haarlem, 1859—1864. 6 dln. 8vq. XLVn 882 

4. De klooster- orden in Nederland. Historisch onderzocht en geschetst 
door UT. «f. Hofdyk en D. Tan der Kelleit «fr. Eerste 
stuk. Haarlem, 1862. 4to. Met pi. 

5. Historische schetsen door mr. d. R. Thorbeeke. 's Graven- 
hage, 1860. 8vo. 

6. Worm in Nederlands paalwerk voor de zeedijken, tot een buiten* 
gewoone straffe , van den Heere der Heirschaaren beschikt, aangetoont, 
uit Jona. lY. 7. Naa Tijds en Lands gelegen theid , op deszelfs oorzaken 
en voorkomende middelen ter v^aare Bekeeringe en ongeveinsde 
Godzaaligheid. Nevens den oorsprong van de letters , papier, pergament, 
pen en inkt ook opschriften, door d* I. Harkeitroht. Gro- 
ningen, 1733. 8vo. 

7. Geschiedkundig mengelv^erk over de provincie Noord- Braband, 
bijeengebragt door dr. C* R. Hermans, 's Hertogenbosch 1839— 
1842. 7 afl. 8vo. Met pi. 

8. Bijdragen tot de geschiedenis, oudheden, letteren, statistiek en 
beeldende kunsten der provincie Noord- Braband, door dr. C* R« 
Hermans, 's Hertogenbosch, 1843—1848. 12 afl. 8vo. Met pi 

9. Naamlijst en v^apenkaart der leden van de regering, de pensio- 
narissen, grifl&ers en secretarissen van 's Hertogenbosch. Benoemd 
sedert de terugbrenging der stad onder het gezag der Staten- Generaal 
van de Vereenigde Nederlanden in 1629. 's Hertogenbosch , 1863. 
8vo. Met pi. 

10. Leerrede ter plegtige gedachtenisviering van het. honderdjarig 
bestaan der kerk voor de hervormde gemeente te Klundert, uitge- 
sproken op den 20sten September 1840 , door T* Tan Spall. Schoon- 
hoven, 1841. 8vo. 

11. Beschrijving van de verwoesting te Leyden, op den 12den van Louw- 
maand 1807, door «f. Roemer* Leyden, 1807. 8vo. 

12. Leyden in hare ramp, op den 12deh Januarij 1807, door «f. Roener* 
Leyden, 1807. 8vo. 

13. Afbeeldingen van de heerlyke graf-tombe en van de oude en 
nieuwe graf-kelder der princen van Oranje, met alle kisten, zooals 
die in dat graf geplaatst zijn. Waarby gevoegd is nette beschry vingen 
van al het bovengemelde, en van de ordre der lykstatie van haare 
koninglyke hoogheid de princesse gouvernante, onsterfifelyker 
memorie, enz. enz. enz. Delft, 1759. 8vo. Met pi. 

14. Opheffing van het Baljuwschap van Medemblik , 1413. Bijdrage tot 
de kennis van de baljuwschappen en den aard van het stederegt 
in den Grafelijken tijd, door mr. «f. Cr* A. Faber* 8vo. 

(Overgedrukt uit Therais, regtskundig tijdschrift.) 

15. Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en 
in het licht gebragt. Middelburg, 1780—1784. 6 st. 8vo. Met pi. 

16. Eenige Zeeuwsche oudheden , uit echte stukken opgeheldert en 888 xiiVn 

• 

in het licht gebragt. Behelzende de beschryving der heerlykheden 
van Vossemeer en Vrybergen. Met platen. Middelburg, 1784. 8vo. 

17. Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en 
in het licht gebragt. Behelzende de Heeren van Yere uit den Huize 
van Borssele, door «facobus ErmerlnSt Middelburg, 1786. 8vo. 
Met pi. 

18. Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgeheldert en 
in het licht gebracht, behelzende een beschryving van de eilanden 
Schouwen en Duiyeland, in het byzonder het rechtsgebied der stad 
Ziericzee, genaamd Poort- Ambacht. Voorts de heerlykheid van Noord- 
Gouwen, eri het ambacht van St. Jerqnimus-Polder , door wylen 
Jaeobus Ermerins, Middelburg, 1797. 8vo. Met pi. 

I- H. GBSCHIEDENIS YAIT FRANKRIJK. 

1. Histoire des luttes en rivalités politiques entre les puissances 
maritimes et la France, durant la seconde moitié du XVIIe siècle, 
par Ie baron Mrtema de CrroTestlns, Paris, 1852. Tweede 
deel. 8vo. 

2. Les reines du monde, par nos premiers écrivains. Ouvrage publié 
sous la direction de M. J«-G*-D« Armengaud* Paris, 1862. 
fol. Met pi. en tig. in den tekst. 

3. Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk. Amsterdam, 
1794—1807. 25 dln. en bladwijzer. 8vo. Met pi. 

4. Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk, inhoudende' de 
belangrijkste gebeurtenissen welke van den oorsprong der monarchy 
tot de groote staatsomwenteling zijn voorgevallen. 2de druk. Zalt- 
Bommel, 1824—1827. 28 dln. en bladwijzer. 8vo. Met pi. 

5. Histoire de la révolution fran^aise, par M. A. Thlers* Treizième 
édition. Paris , 1846. 1845. 10 dln. 8vo. Met pi. 

6. La révolution frangaise, par M. «fules Janin. Ouvrage dirigé 
et publié par M. J.-G.-D. Armengaud, Tomé premier. Paris « 
1862. folio. Met pi.' en portretten. 

7. Geschiedenis der oorlogen in Europa, sedert het jaar 1792, als 
gevolgen der staatsverandering in Frankrijk , onder koning Lode- 
wijk XYL Uit het hoogduitsch vertaald door E, H. Brouirer. 
Breda, 1842—1851. 6 dln. 8vo. Met pi. 

8. Victoires , conquêtes , désastres , revers et guerres civiles des Frangais 
depuis 1792. Nouvelle édition. Paris, 1854—1858. 10 dln. 8vo. Met pL 

9. * Nagelatene werken van den generaal Karel Ton Clauseirltz. 

De veldtogt van 1796 in Italië. — De veldtogten van 1799 in Italië 
Zwitserland. (2 dln.) — De veldtogt in Rusland in het jaar 1812. — 
De veldtogt van 1813 tot op den wapenstilstand en de veldtogt van 
1814^ in Frankrijk. — De veldtogt van 1815 in Frankrijk. Uit het 
hoogduitsch vertaald. Breda , 1839 , 1841 , 1843 , 1845. 6 dln. Svo. XLYin m 

10. Veldtogten van Bonaparte op Malta, in Egypte en in Syrien, be- 
nevens eene korte beschrijving van Opper- en Neder-Egypten , des- 
zelfs regeerings-iorm — godsdienst — zeden en gewoontens — 
koophandel — kunsten en v\reetenschappen enz. door «f. B. Laitll. — 
Uit het fransch vertaald. In de Hage, 1803. 8vo. Met portret. 

11. Histoire du consulat et de Tempire faisant suite a Thistoire de 
la révolution fran^ise, par M. A. Thlers. Paris, 1845—1862. 
20 dln. 8vo. Met 15 afl. pi. 

i% Geschiedenis van den oorlog der drie Europeesche keizers in den 
jare 1805. Amsterdam, 1806. 8vo. Met pi. 

13. Mijne herinneringen uit den Spaanschen veldtogt, gedurende de 
jaren 1808 en 1809, door A. Jf. P. Utorm de CrraTC. Amster- 
dam, 1820. 8vo. Met pi. 

14. Krijgskundige geschiedenis van den oorlog in het Spaansche schier- 
eiland en in het zuiden van Frankrijk van 1807 — 1814. (Ontleend 
aan het oorspronkelijke engelsche werk van IVapler.) Maastricht, 
1842. 1ste deel. 8vo. 

15. Herinneringen uit den veldtogt van Rusland in den jare 1812, 
door W. P* d^Auzon de Bolsmlnart, Amsterdam en 'sGra- 
venhage, 1824. 8vo. Met pi. 

16. Relation impartiale du passage de la Bérezina , par Varmée fran- 
^ise, en 1812, par F. Guillaame de Taudoncourt* 2e 
édition. Paris, 1815. 8vo. Met pi. 

17. Bijdragen tot de krijgsgesehiedenis van Napoleon Bonaparte, door 
E. Tan lillbeii §els. 's Gravenhage, 1839—1842. 4 dln. 8vo. Met pL 

18. Histoire de Napoléon et de la grande -armee pendant Tannée 1812 
par Ie général comte de Hégur. 5e èdition. Paris, 1825. 2 dln. 1 bd. 
8vo. Met pi. 

19. Napoléon et la grande armee en Russie ou examen critique de 
Touvrage de M. Ie comte Ph* de üégur, par Ie gén. Crourgavdt 
Bruxelles, 1825. 2 vol. 1 bd. 8vo. 

20. Geschiedenis van Napoleon en het groole leger gedurende het jaar 
1812, door den generaal grave de Ségur. Uit het fransch ver- 
taald. 2e druk. Amsterdam, 1834. 3 dln. 8vo. Met pi. 

21. Karakterschets van Napoleon's veldtogten , door TOn l^ossaii* 
Uit het hoogduitsch vertaald door E. H* Brouirer. Breda, 1849. 
2 dln. 8vo. 

22. Moskou en Waterloo. Opmerkingen betreffende de krijgsgebeurte» 
nissen der jaren 1812 en 1815; naar aanleiding der beschrijving 
daarvan van A. Thlers , in het XlVde en XXste deel van zijne 
Histoire du Consulat et de TËmpire. Door W. P. d'Auzon de 
Bolsmlnart. Utrecht, 1863. 8vo. 

23. Histoire des campagnes de 1814 et 1815, en France, par Ie général 
GulUaume de Taudoncourt. Paris , 1826. 5 dln. 8vo 335 XLTHI 

24. Geschiedenis van den grooten wereldstrijd in de jaren 1813, 1814 
en 1815, door d* Sporschll , naar het hoogduitsch bewerkt en 
roet aanteekeningen voorzien door «f. «f. Abblnk, Amsterdam , 
1841—1847. 2 dln. 8vo. Met pi. 

25. Geschichte des Krieges in Frankreich und Belgien im Jahre 1815. 
Mit- einer genauen Darstellung der Sch lachten von Quatre-Bras , 
Ligny , Wavre und Waterloo. Von W. ülborne* Nach der zv^eiten 
Ausgabe aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt von E. Slber. 

. Berlin , 1846. 2 dln. in 1 bd. 8vo. Met kaarten. 

26. Précis de la campagne de 1815, dans les Pays-Bas par E, Tan 
liliben Sels. Traduit «du hollandais. La Haye , 1849. 8vo. Met pi. 

27. Histoire de la campagne de 1815, Waterloo. Par Ie lieutenant 
colonel Charras* 2e édition. Bruxelles , 1858. 2 dln. 8vo. Met atlas. 

28. Relation fidele et détaillée de la dernière campagne de Buonaparte, 
terminée par la bataille de Mont-Saint-Jean , dite de Waterloo ou 
de la Belle-Alliance, par un témoin oculaire. 2e édition. Paris, 1815. 
8vo. Met pi. 

29. De bataille van het Schoon Verbond, met de marsch en aanval 
der Franschen op de zuidelijke Nederlandsche provinciën, en hunne 
daarop gevolgde ongehoorde vlugt. Amsterdam. 8vo. Met pi. 

30. Relation anglaise de la bataille de Waterloo, ou de Mont Saint- 
JeaUy et des évönements qui Tont précédée ou suivie, accompagnée 
des rapports francais, prussien et espagnol etc. Traduite sur la 
deuxième édition publiée k Londres en Septembrel816,parAmbroise 
Tardleu. 3me édition. Bruxelles, 1816. 8vo. Met kaarten. 

31. Quatre-Bras en Waterloo. Krijgskundige beschouv^ingen door 
W. Jf. Knoop, 's Hertogenbosch , 1855. 8vo. 

32. Wat mr. Thlers ons van den slag van Waterloo vertelt. Uit hel 
engelsch. Kampen , 1863. 8vo. 

33. Thlers over 1815, door W. «f. Knoop. Schiedam, 1864. 8vo. 

34. W. «f. Knoop, Thlers over 1815, vrijmoedig beoordeeld door 
jhr. Mock. *s Glravenhage , 1864. 8vo. 

35. Buonaparte's brieventas, op den 18den Junij 1815 te Charleroi pr ijs- 
gemaakt, 's Gravenhage , 1815. 3 st. 8vo. 

36. De Honderd dagen, dagboek van 1815, door liodeiritk Philips 
van Orleans, gewezen koning der Franschen. Dordrecht, 1850. 8vo. 

37. Veldtocht van het fransch-afrikaansche leger tegen Klein-Kabyliê 
in de eerste helft van 1851 « door P. €r. Booms, 's Hertogen- 
bosch , 1852. 8vo. Met pi. 

38. Politique contemporaine. Histoire de la diplomatie et des faits, 
des hommes et des choses 1854 — 1857, par Chéron de TllUerS. 
2e édition. Paris, 1857. 8vo. 

39. La campagne d'Italie de 1859. Ghroniques de la guerre, par Ie 
baron de Bazancourt. 2e édition. Paris, 1860. 2 dln. 8vo. Met pi. XLTUI 886 

40. L*eiDpereur Napoléon UI et Tltalie. Nouvelle édition. Paris, 
1859. 8vo. 

41. Keizer Napoleon III en Italië. Uit het fransch. 's Gravenhage , 
1859. 8vo. 

42. Brief over de geschiedenis van Frankrijk aan prins Napoleon, door 
Z. K. H. monseigneur den hertog van Awmale* 's Hertogenbosch , 
1861. 8vo. 

43. Campagne de Tarmée da Nord en 1870—1871 , avec une carte, 
des notes et des pièces justificatives , dédiè k M. Grambetta , par Ie 
général de division L. Faldherbe. Paris, 1871. 8vo. 

44. EatUe Delatas. De Froeschwillef a Paris. Notes prises sor les 
champs de bataille. Paris, 1871. 8vo. 

45. Gollection des types de tous les corps et des nniformes militaires 
de la républiqae et de i'empire. 50 planchcs coloriées comprwant 
les portraits de Bonaparte, premier consul, de Napoléon, empereor, 
du prince Eugène, du roi Murat et du prince J. Poniatowski, d'aprés 
les dessins de M. Hlppoljte Bellange. Paris, 1844. 8vo. 

46. Ilistoire de Tarmée et de tous les régiments dq>ai8 les premim^ 
temps de la monarchie fran^ise jusqu'è nos jours, par M. AdbrleB 
Pascal 9 avec des tableaux synoptiques représentant rorganisation 
des armées aux diverses époques et Ie résumé des campagnes de 
cbaque corps, par M. Brahaut, et des tableaux chronologiqnes 
des combats , siéges et batailles, par M. Ie capitaine Sicard* Paris, 
1853—1858. 5 dln. 8vo. Met pi. 

47. Napoléon Ier et la garde impériale. Texte par ESugèite Fleffé , 
des archives de la guerre. Dessins par Baffet. Paris , 1859. fol. 
Met pi. 

|[LIX I BIOOBAPHIE. 

1. Geschiedkundig woordenboek of beknopte levensbeschrijvingen van 
mannen, die, van het begin der wereld tot op onzen tijd, zich door 
vernuft , begaafdheden , deugden , dwalingen of misdaden hebben 
beroemd of berucht gemaakt; voorafgegaan door eene tijdrekenkun- 
dige verhandeling, om de verschillende artikelen in het woordenboek 
verspreid , tot een geschiedkundig geheel te maken , door den abt 
F. X. de Feller. Naar het fransch , met een groot aantal nieuwe 
artikels verrijkt, en met dezulke vermeerderd , die eene meer on- 
middelijke betrekking tot de Nederlanden hebben, 's Hertogenbosch, 
1828—1848. 25 dln. 8vo. Met portret. 

2. Supplement op de Feller'» Geschiedkundig woordenboek of be- 
knopte levensbeschrijvingen enz. benevens nalezingen op genoemd 
werk. 's Hertogenbosch, 1851, 1852. 3 dln. 8vo. 

3. Biographie Universelle ou dictionnaire de tous les hommes, qui se 887 XMX 

8ont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, 
leurs verltts et leurs crimes; depuis Ie commencement du monde 
jusqu'è ce jour, d'après la biog^aphie universelle ancienne et moderne 
de Michaudi la biogi*aphie universelle historique de WelMi 
Fencyclopédie nouvelle; Ie dictionnaire de la conversation ; Tart de 
vérifier les dates, etc. etc, par une société de gens de lettres. 
Bruxelles, 1842—1847. 21 dln. 8vo. 

L Vies des architectes anciens et modemes, qui se sontrenduscélèbres 
chez les différentes nations. Traduites de Titalien, et enricbies de 
notes historiques et critiques, par M. Ptngeroit. Paris, 1751. 
2 dln. 8vo. 

>. Histoire de la vie et des ouvrages des plus célèbres architectes du 
Xlième siècle jusqu'è la fin du XVIIIième, accompagnée de ia vue 
du plus remarquable édifice de chacun d'eux , par M. üuatremère 
de üiiliicy. Paris, 1830. 2 dln. 4to. Met pi. 

3. Memoirs of the distinguisbed men of science of Great Britain 
living in the years' 1807 — 8. With an introduction by R. Hunt. 
Gompiled and arranged by W. Walker ilr. London, 1862. 8vo. 
Met plaat. 

7. Le pantheon des hommes utiles, par MM. O. Chadeail et 
H. Ijucas. Paris, 1864. 8vo. Met portr. 

l. Encyclopédie des travaux publics. Notices biographiques sur les 
ingénieurs des ponts et chaussées, depuis la création du corps, en 
1716 jusqu'è nos jours par F. P. H. Tarbé de §t. Hardouln. 
Paris, 1884. 8vo. 

). Notice nécrologique sur M. Avrll, par M. Léonee Reynaud. 

Paris, 1872. 8vo. 
). Levensschets van «fan Anne Beyerlnck, door J. F. W. 

Conrad. (Overgedrukt uit de levensberichten van de maatschappij 

der nederlandsche letterkunde te Leiden 1873 — 1874.) Leiden, 

1874. 8vo. 
i. Gedenk viraardigheden uit het leven der hertogin van Berry, 

van haar huv\relijk tot na hare gevangenneming te Nantes. Uit het 

hoogduitsch. Met portret. Zalt- Bommel, 1833. 8vo. 
L Berzelius herdacht door O. J. Mulder. Uitgesproken bij de 

opening der scheikundige lessen aan de hoogeschooi te Utrecht. 

Rotterdam , 1848. 8vo. 

3. Het borstbeeld van Berzellus ^ geplaatst in het scheikundig 
laboratorium der Utrechtsche hoogeschooi. Vrijdag 19 October1849. 
Utrecht, 1849. 8vo. Met borstbeeld en muziek. 

4. Heldendaden van Gebh. liebr* Ton Blftehery koninklijk- 
pruissischen generaal-veldmaarschalk , door il. B. F.Bmnpf.Uit 
het hoogduitsch. Zutphen, 1814. 8vo. Met portret. ( XLIX 888 

15. Leven , daden en karakter van prins Blftcber von Wabistaét, 

door dr. Rauschnlck* Uit het hoogduitsch. Tweede uitgave. 
Groningen, 1844. 8vo. Met portret. 

16. Gedenkschriften van den majoor W. P. d'AiiK»» ée Bois- 
minart. Eerste deel, tijdvak van 1788 — 1806; tweede deel, tijd- 
vak van 1806—1840; derde deel, tijdvak van 1812 (2de uitgave.) 
'sGravenhage en Amsterdam, 1841 — 1843. 3 dln. 8vo. Met pi. 
en kaart. 

17. Leven van mevrouw Bonaparte )' gemalin des eersten konsuls. 
Uit het fransch vertaald, naar den derden druk. Met haar afbeeldsel. 
Amsterdam, enz. z. j. 8vo. 

18. Prijsverhandeling betreffende het leven en de verdiensten van 
Chrlstiaan Brunlngs , door Frederlk Willem C^iurad, 
met een voorberigt van «f. H. Tan der Palm» *s Gra venhage , 
1827. 4to. Met plaat. 

19.. Levensberigt van D* «f. Storm Buyslng, door I. P» Delprat. 
(Overgedrukt uit het Jaarboek 1871 der Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen.) Amsterdam, 1871. 8vo. 

20. Museum Catslannm» Verzameling van W. C» lI»de«fonfe 
Tan EUemeet. 1839^1870. Utrecht, 1870. 4to. (Met supplemBot 
op deze verzameling, overgedrukt uit de Navoracher, Februari] 1872.) 

21. Mes souvenirs par M. de Oanmont, Gaen. 8vo. 

22. Het leven en de krijgsbedrijven van DaTid Hendrikns baron 
Chamé , door W. d. del Campo ^ genaamd Camp. Met 
portret. *s Hertogenbosch , 1849. 8vo. 

23. **1560 — 1630. Cobergher, peintre, architecte, ingénieur, par 
P. Bortier, Quatrième édition. Brnxelles, 1875. 8vo. Mét pi. en. 
portret. 

34. "i^Coeberger schilder, bouwmeester en ingenieur, door P* 
Bortier. Antwerpen, 1868. 8vo. Met portret. 

25. Het leven van Menno baron Tan Coehoom , beschreven 
door zijnen zoon Crosenryn Theodoor baron TanCoek^ora. 
Uitgegeven en met aanteekeningen vermeerderd door jhr. «I» W. 
Tan Sypesteyn , in naam van het Friesch genootschap van 
geschied-, oudheid- en taalkunde. Leeuwarden, 1860. 8vo. Met plaat. 

26. Aankondiging: F^nje's levensberigt van Frederlk Willem 
Conrad, door jhr. C A* Tan S^pesteyn. *sGravenhage, 
1870. 8vo. 

(Overgedrukt uit ccOnze eeuwi».) 

27. Mannen van beteekenis in onze dagen. Met portretten. Aflevering 20. 
Frederlk UTlUem Conrad. Haarlem, (1872.) 8vo. 

28. Memoir of Frederlk Willem Conrad. M. Inst. G. t 
Excerpt annual report of the Institution of Givil Ëngineers, 1871—72. 
London, 1872. 8vo. 339 XLIX 

29. Notice sur Ia vie et les travaux de M. Coréüer^ par M. Ie comte 
Janbert. Paris, 1862. 8vo. 

30. Levensschets van Isaac Paal Delprat, door D. Bierens 
de Haan* (Overgedrukt uit het Jaarboek der Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen 1881.) Amsterdam, 1882. 8vo. 

31. Levensbijzonderheden van Fleschl ^ zich noemende Gérard , tot 
aan den dag van den verschrikkelijken moord den 28 Julij 1835 te 
Parijs. Gevdlgd van een berigt over vrouw Petit en Nina Lasalle. 
Uit het fransch , voorafgegaan vap een kort verslag aangaande den 
moord. Met afbeeldingen. Utrecht, 1835. 8vo. 

32. Het leven van den generaal Frederik Ton Gagern. Naar 
het hoogduisch van H. Ton Cragern, door mr. C* C* £• 
d'ESiftgelbroiiiier. Met portret. Amsterdam, 1858, 1859. 2 
dln. 8vo. 

33. Levensbericht van d. O* Tan Gendt^ gepensioneerd hoofd- 
ingenieur van den waterstaat. (Overgedrukt uit de «Opmerker» 1875, 
No. 10.) (Arnhem, 1875.) 8vo. 

34. Levenschets van ü*, £• F. Ton OumoënS) op den laatsten dag 
van de roemvolle verdediging der citadel van Antwerpen verscheidene 
wonden hebbende ' bekomen en aan de gevolgen van dezelve den 
29sten December 1832 in het hospitaal te Antwerpen overleden. 
(Getrokken uit den Militairen Spectator.) Breda, 1833. 8vo. 

35. Levensbeschrijving van Alexander Ton Hmnboldt* Naar 
het hoogduitsch van prof. dr. H* Klencke^ door dr. F» II. 
Beima. Met aanteekeningen , portret en facsimile, benevens eene 
kaart van den Orinoco-stroom. Leiden, 1861. 8vo. 

36. Karel XII en ü'apoleon , of tafereelen , schetsen en verge- 
lijking uit hunne krijgstogten in het noord-oostelijk Europa; door 
C A. Creisireit van der IVetten. 's Gravenhage en A msterdam , 
1827. 8vo. Met plaat en kaart. 

37. Karel XIT. «fait , Koning van Zweden , in zijn openlijk en 
bijzonder leven en in zyne werken geschetst, naar echte bronnen 
en de beste geschiedkundige geschriften, door Karl Grosse* Uit 
het hoogduitsch. Zutphen, 1846. 2 dln. 8vo. Met portret. 

38. Het leven en karakter van den admiraal jhr. «fan Hendrik 
Tan Kinsbergen , beschreven door mr. M. C. van Hall. 
Met portret en facsimile's. Amsterdam, 1841. 8vo. 

39. Levensbijzonderheden van den luitenant-generaal baron C« R. T. 
Krayenhoffi door hem zei ven in schrift gesteld en op zijn ver- 
langen in het licht gegeven door mr. H* 1¥. T jdeatan. Nijmegen , 
1844. 8vo. Met portret. 

40. De luitenant-generaal baron Krayenhoff voor het hoog militair 
geregtshof beschreven en vrijgesproken. Nymegen , 1830. 8vo. 

41. Levensbericht van Ij. J, A. van der Hun ^ door F* W% ^^ XLIX 840 

Conrad. Overgednikt uit het Jaarboek 1864 der Koninklijke Aka- 
demie van Wetenschappen. Amsterdam, 1864 8to. 

42. Histoire de Léopold Ier, roi des Belges , par üabfOBtalme- 
Deum. Bruxelles, 1846. 8vo. Met portret. 

43. ^Notice biographique smr Antolite liipkeiift. La Haye, 
1848. 8vo. 

44. Leeven en denkwijze van liodew(|k den XTI, geweezen 
koning der Franschen. Beknopt en onpartijdig geschetst Bene irer- 
taaling. 1794. 8vo. 

45. Intrigues dévoilées oo lionls XTII , demier roi légitime de 
France, décédé è Delft, Ie 10 Aoüt 1845, par M. draau de la 
Barre. Rotterdam , 1846—1848. 3 din. 4 bdn. 8vo. Met portret. 

46. Leven en lotgevallen van Lodeiryk XTIIy laatsten wettigen 
koning van Frankrijk, overleden te Delft den 10 Augustus 1845, 
door Graan de la Barre. Rotterdam, 1854. 8vo. Met portret. 

47. Histoire de Louls-PhUlppe 1^'' 9 roi des Francais , par M. 
Amédée Boudln. Paris, 1847. 2 dln. 8vo. Met pi. 

48. Levensschets van den vice-admiraal A. W. de MaB^ door 
jhr. H. A. Tan Karnebeek. Met portret en fac-similé. 'sGra- 
venhage, 1861. 4to. 

48. Het leven en karakter van «f ean Baptlste graaf du JÊomeeBMj 
oud-maarschalk van Holland. Uit oorspronkelijke bescheiden be- 
schreven door jhr. «f. W. Tan Sypestcyn. Met portret, 'slier- 
togenbosch, 1852. 8vo. 

50. Notice sur les services rendus et travaux exécutés par M. Honui" 
dlère ^ inspecteur-général des ponts et chaussées , par M. C^bO 
Crolzette Desnoyers. Paris, 1875. 8vo. 

51. Herinneringen uit het openbare en bijzondere leven (1799 — 1858) 
van mr. H. €r. baron üVahnys Tan Bnrgst. Met portret en 
facsimile, 's Hertogenbosch , 1858. 8vo. 

52. Het leven van Bnonaparte. Naar het fransch door mr. J* 
Tan der Linden. Amsterdam, 1801 , 1802. 3 dhi. 8vo. Met pi. 

53. Leven, veldtogten en regering van IVapoleon Bnonaparte* 
Met een volledig verhaal van de in dit tijdvak gevoerde oorlogen, 
inzonderheid tot opheldering van de oorzaken en waardeeiïng van 
de gevolgen der laatste verbazende gebeurtenissen. Uit het engelsch 
van E. CrlfTord. Amsterdam, 1814. 4 dln. 8vo. Met portretten. 

54. Mémoires pour servir è l'histoire de la vie privée, daretour etdu 
règne de üVapoléon en 1815, par M. Fleurj de ChabonloB* 
Seconde édition. firuxelles, 1820. 2 dln. 8vo. 

55. Mémoires secrets sur IVapoléon Bnonaparte; écrits par an 
homme qui ne Ta pas quitte depuis quinze ans; faisant suite au 
Précis historique publié par Ie méme auteur. Troisiéme édition. 
Paris, 1815. 2 dln. 1 bnd. 8vo. Met portret \ 841 XMX 

)6. Het ]even van IVapoleon Buonaparie , keizer der Franschen. 

Met eene voorafgaande beschouv^ing der fransche omv^enteling, 

door Sir ÜTalter §cott. Uit het engelsch vertaald door J. €r. 

SwaTlng. Dordrecht, 1827, 1828. 9 dln. 10 bdn. 8vo. 
>7. Histoire de IVapoléon, par M. de IVorTlns. Bruxelles, 1828. 

4 dln. 8vo. Met portret. 
>8. Histoire de Tempereur IVapoléoii, par P. IH. liaurent de 

l'Ardèehe, illustrée par Horace Ternet* Paris, 1839. 8vo. Met pi. 
>9. Geschiedenis van keizer ü'apoleon^ door P. JU* liaureiitde 

l'Ardèche, versierd met 500 afbeeldingen naar de teekeningen 

van Horace Ternet. Vrij gevolgd naar de hoogduitsche uitgave. 

's Gravenhage , 1840. Een deel in 2 bdn. 8vo. 

0. Vie politique et militaire de IVapoléon , racontée par lui-même 
au tribunal de Gesar, d'Alexandre et de Frédéric. Bruxelles, 1837, 
1838. 3 dln. 8vo. 

1. Brieven geschreven aan boord van Zijner Majesteits schip de 
Northumberland , en van St. Helena, v^aarin het gedrag en de ge- 
sprekken van ü'apoleon Buonaparie en zijn gevolg, gedurende 
zijne reize, en de eerste maanden van zijn verblijf op het eiland, 
naar v^aarheid beschreven en verhaald worden door William 
Warden. Uit het engelsch vertaald, naar den vierden druk. Met 
platen. Dordrecht en Rotterdam, 1817. 8vo. 

2. Documens pour servir è Thistoire de la captivité de IVapoléon 
Bonaparte k Sahite-Hélène, ou recueil de faits curieux sur la vie 
qu'il y menait, sur sa maladie, et sur sa mort. Avec cinq gravures. 
Paris, 1821. 8vo. 

3. Mémorial de Sainte-Hélène, ou journal oü se trouve consigne, 
jour par jour, ce qu'a dit et fait IVapoléon^ durant dix-huit 
mois; par Ie comte de Las Cases. Bruxelles, 1822, 1823. 8 dln. 
8vo. Met pi. 

L Suite au mémorial de Sainte-Hélène, ou observations critiques, 
anecdotes inédites pour servir de supplément et de correctif è eet 
ouvrage. Omé du portrait de M. Ie comte de l^as Cases. Paris, 
1824. 8vo. 

». Gedenkboek van St. Helena of memoriaal, in hetvirelk, eiken dag 
aangeteekend is, hetgeen ü'apoleon gedurende den tijd van achttien 
maanden gezegd en gedaan heeft. Naar het fransch van den graaf 
l^as Cases. Eerste deel. Dordrecht, 1823. 8vo. 

». Geschiedenis van ü'apoleon's gevangenschap op St Helena, 
door den graaf Montholon, deelgenoot in de ballingschap en 
eiecuteur-testementair des keizers. Amersfoort, 1846. 2 dln. 8vo. Met pi. 

^ Lijkrede aan het graf van üapoleon Buonaparie ^ ten ver- 
volge der Napoleontische redevoeringen door W. A«-Ockerse* 
Amsterdam, 1821. 8vo. XMX 342 

68. Tableanx historiqoes des fanérailles de IVap^lèoift, par M. tMmU 
Mmurïee. Paris, 1841. Langw. 8vo. met pi. 

69. Proces da maréchal IVey^ préyenu de haute tnhison et d*attaiitat 
coDtre la sureté de Fétat , par M. Helanoe. Ile cahier. Paris, 1815. 
8^0. Met portret. 

70. Personalier oplaeste ved Hans Majestael Kong #sear den Fs be- 
gravelse i Ridderholmskirken den 8de Aogost 1859. Ghristiaiua, 
1859. 8vo. 

71. Tale ved det Norske universitets niindefest for Kong Oscar den 
22de September 1859 af J. §• WelliaTen» Ghristiania, 1859. 8to. 

72. Obitaary notice. Dr. D. D. Owen. (1861.) 8¥0. 

73. Het leven en staatsbestuur vaü Willlam Pitt, eerste lord der 
thesaurie , kanselier van den exchequer etc. etc. etc. Of Pitt voor 
den rechterstoel der nakomelingschap, door eenen onpartljdigen waar- 
nemer. Uit het hoogduitsch. Vermeerderd met een bijvoegsel , be- 
helzende eenige bijzonderheden aangaande het leven van dien gewezen 
staatsman. Naar het engelsch. Haarlem , 1806. 8vo. Met portr. 

74. Herinnering aan jonkheer Hendrik Willem Anton ridder 
Tan Rappard, laatstelijk kapitein ter zee en adjudant van 
Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden. (Niet in den handel.) 
's Gravenhage , 1862. 8vo. 

75. Memoir of George Rennie, Esq. G. E., F. R. S. Extracts 
from «The Gentleman's Magazine» and cThe Artisan», May 1866. 
(Londen 1866.) 8vo. 

76. De levensgeschiedenis van Maarten Tan Rossem, voornamelijk 
met betrekking tot de tegenwoordige provincie Noord-Braband , met 
eene naauwkeurige aanwijzing van zijn verblijf en zijne verrigtingen 
in dezelve, door mr. J. D. W. Pape* (Uitgegeven door het 
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord- 
Braband.) 's Hertogenbosch , 1847. 8vo. 

77. Het leven en de daden van 1Ê. A. de Roltery Neérlands doo^ 
luchtigsten zeeheld. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne 
kinderen, door €r. Engelberts Crerrits. Met portret en platen. 
Vierde druk. Amsterdam , 1834. 8vo. 

78. Het leven van Riehiel Adriaanmoon de Ruyter. 1607- 
1676. 's Gravenhage , 1844, 1848. 2 dln. 8vo. Met pi. 

79. Rutger «fan Schimmelpenninck , en eenige gebeurte- 
nissen van zijnen tijd, beschreven door zijnen zoon O. graaf 
Schimmelpenninck. Met portret en facsimile. 'sGravenhage 
en Amsterdam , 1845. 2 dln. 8vo. 

80. Eenige merkwaardigheden uit het leven van Andries SekraTer^ 
door den schrijver van : Groed rond , goed zeeuwsch. (M* ^* ^ 
yan OosteraeeO Bvo. Met pi. 

(Uit een grooter werk) 848 XliK 

81. Leven van Jan Carel Josephus Tan §peyk, door 
J. Koning» *sGravenhage en Arasterdam, 1832. 8vo. Met pi. 

82. Een blik op het leven en de werken van Hendrik üpringer, 
architect te Amsterdam , door J. H. Leliman. (Overgedrukt uit 
de Bouwkundige bijdragen, dl. XVI, 2de stuk. Arasterdam, 1867.) 4to. 

83. *Het leven van Bethel Henry §trousberg, door hem 
zelven beschreven. (Uit het hoogduitsch vertaald.) Leiden, 1876. 8vo. 

84. Jhr. «f. W. Tan Sjpesteyn, door «f, Tideman , secretaris 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. (Overgedrukt uit de 
Notulen van het Instituut.) 's Graven hage , 1866. 8vo: 

85. Levensbericht van jonkheer Jan Urillem Tan Sypesteyn ^ 
door mr. D. Teegens, (Overgedrukt uit de handelingen van de 
maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden.) Leiden , 
1869. 8vo. 

86. *Thorbeeke« Een woord van hulde, in de Koninklijke Aka- 
* demie van Wetenschappen (Letterkundige Afdeeling) gesproken door 

haar algeraeenen voorzitter, mr. C* W. Opzoonter. Amsterdam, 
- 1872. 8vo. 

87. Leven en bedrijf van den vermaarden zeeheld Cornells Tromp, 
graaf van Sylliesburg, ridder van den Olifant, baronnet etc, lieute- 
nant admiraal generaal van Holland en West-Vriesland. Ondermengd 
met de voornaamste daaden van verscheidene andere zeehoofden , 
en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp, 
berlevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner 
bondgenooten oorlogen, sedert den jaare 1650, tegens verscheidene 

'volkeren gevoerd. Amsterdara, 1692. 4to. Met pi. 

88. Notice nécrologique sur Émile Tandrej, par MM. H. 
Rousselle et d. Darcel. Paris, 1877. 8vo. 

89. Schets van het leven en werken van Crideon «fan Terdam, 
door D. Bierens de Haan. 8vo. (Overdrukje.) 

90. Notices sur M. de Tilliers du Terrage, par MM. Mary, 
A. Maurj et «fomard. Paris, (1855). 8vo. 

91. Het leeven van «fan Wagenaar, benevens eenige brieven van 
en aan denzelven (dor P, Huisinga Bakker.) Amsterdam , 
1776. 8vo. 

92. De eer van Wagenaar, als historieschrijver, en die van «facoba 
Tan Begeren , tegen mr. W. Bilderdyk, in zijne Geschiedenis 
des Vaderlands verdedigd door M.Megenbeek. Haarlem, 1835. 8vo. 

93. Levensgeschiedenis van Arthnr Wellesley, hertog van Wel- 
lington, grootendeels gevolgd naar het engelsch van F. li. Clarke. 
Haarlem, 1814. 8vo. 

94.. Schets van het leven' en de krijgsverrigtingen des hertogs van 
Wellington. Vertaald uit de Illustrated Londen News van 18 
September 1852, door D. Bomhoff Hzn, Zutphen, 1852. 8vq. 344 

95. Hisioire du duc de Wellingtoit par A. Brlalm^nt. Puis 
et Bruxelles, 1856, 1857. 3 d]n. 8vo. Met pi. 

96. Ter nagedachtenis van W. Wenckebaeh , overleden 2 Jannarij 
1847. Uitgesproken in het natuurkundig gezelschap te Utrecht op 
15 Januarij 1847, door A. §• Rueb. Utrecht, 1847. 8vo. 

97. Carl Weyprecht, de ontwerper van het internationaal plan 
tot v^etensch appelijk onderzoek der Poolstreken, door dr. M» SnelleB. 
Met portret. (O ver gedrukt uit cMannen van Beteekenis in onze dageni 
1881.) Haarlem, (1881.) 8vo. 

98. Hulde adn de nagedachtenis van wijlen Hare Koninklijke Miyesteit 
Frederika l^omisa l¥lllieliiiliia9 koningin der Nederlanden, 
geboren prinses van Pruissen. Met portret. Amsterdam, 1838. 8vo. 

99. Het leven van UrUleni George Frederik, prince van 
Orange etc. etc. etc. Met plaaten. Rotterdam, 1802, 1803. 4dln.8vo. 

100. Het leven van Willem den tweede, koning der Nederlanden en 
groot-hertog van Luxemburg, beschreven door Johaaiies B og g rfMU 
Met negen plans en kaarten. Amsterdam, 1852. 8vo. 

101. WUlem II 9 koning der Nederlanden, herdacht bij de ont* 
hulling van zijn standbeeld te 's Gravenhage, 23 Maart 1854. 's Graven» 
hage, 1854. 4to. STAATKUNDIGE WETENSCHAPPEN. 

A, STAATET7NDE. 
(0ND£BWIJ8 Ur HET ALOBMBEN.) 

1. Het recht van hun ed. mog. de Heeren Staten van Zeeland over 
de Hoofd- of Hoogeplaat, beredeneerd en aangetoond door li. Taa 
Ooséiorp. Middelburg, 1771. 8vo. 

2. De eygendom der Staten van Zeeland over de Hooftplaet en nyt 
de gronden van het regt der volkeren en van de borger landwet be- 
toogt; alsmede de jurisdictie over de Ysendykse schorren aen de 
magistraet van Biervliet toegekent en beweert tegen het coUegie 
'sLands van den Vrye, door mr. W. §chorer. Middelburg, 
1771. 8vo. 

3. Het recht van jurisdictie over de Hoofdplaat , als zynde gronden 
van Vlaanderen, aan de magistraat der stad en lande van Biervliet 
toegekend, en tegen het tractaatje van li. Tan Oosdorp verdedigd 
Middelburg, 1772. 8vo. 

4. Zeedige bedenkingen op zeeker naamloos tractaatje, geintitoleert 345 L 

het recht van jurisdictie over de Hoofdplaat , als zynde gronden van 
Vlaanderen, aan de magistraat der stad en lande van Biervliet 
toegekend enz., door mr. UT. §chorer. Middelburg, 1772. 8vo. 

5. Concept-reglement van een algemeen waterreclit op de rivieren, 
stroomen en zeegaten , door de geheele Republiek, z. p. en j. 8vo. 

6. Iets over de directie en de administratie der dijk- en polder- 
besturen , of beantwoording der vrage : Wat is verkiesslijker om de 
directie en de administratie der dijk- en polderbesturen te laten op 
den thans plaats vindende voet, of v^el dezelve te brengen onder 
de algemeene directie en administratie van 's Rijks Waterstaat ? door 
jhr. J. C. baron du Tour. Eerste deel. 's Hertogenbosch, 1825. 8vo. 

7. De verantwoordelijkheid van Zijne Majesteit den Koning der 
Nederlanden en van Hoogstdeszelfs ministers, in verband met de 
Grondwet van dat koningrijk , beschouwd door mr. E, de Man. 
Breda, 1830. 8vo. 

8. De regtsmagt der hooge- en andere heemraadschappen betwist. 
Pleitrede van mr. D* Donker Curtius* 's Gravenhage, 1834. 8vo. 

9. Beantwoording der verdediging van de regtsmagt der heemraad- 
schappen, door mr. D. Donker Curtins. 's Gravenhage, 1835. 8vo. 

10. Verdere bestrijding der regtsmagt van heemraden, door D. Don- 
ker Cnrtius, 's Gravenhage, 1836. 8vo. 

11. Iets over het bestaan van de regtsmagt der dijkstoelen en heem- 
raadschappen, door mr. H. J. Dyckmeester* Tiel, 1836. 8vo. 

12. Geschiedenis en beginselen der nederlandsche wetgeving betrekke- 
lijk de onteigening ten algemeene nutte, door J. van den 
Honert THz. Amsterdam, 1841. 8vo. 

13. Het regt der kantons Heusden en Waalwijk , op de verbetering 
hunner onderlinge communicatie-wegen, en van die naar de hoofd- 
plaats der provincie, door J» A« Crerlaeh Jr. 's Hertogenbosch, 
1842. 8vo. 

14. Brief aan mr. J. R. Thorbecke ter wederlegging van zijn 
advies betrekkelijk dijk- en polderzaken, door mr. A* G«Droairer* 
Gorinchem, 1843. 8vo. 

15. De regten der stad Leyden op het Haarlemmermeer, verdedigd 
door mr. H. Coek, Als handschrift gedrukt. Leyden , 1843. 8vo. 

16. Over den eigendom van de Haarlemmermeer. (Overgenomen uit 
het Handelsblad van 14, 15 en 16 Februari 1844.) Leyden, 1844. 8vo. 

17. Bijdrage tot de kennis der hoogheemraadschappen, dijks- en polder- 
besturen in de provincie Zuid-Holland, door mr. W. T. Oevers 
Deynoot. Rotterdam, 1844. 8vo. ' 

18. Adres en bijlagen, ingezonden door F* Tan ToUenhOTen, 
hoofd-ingeland van Schieland van wege de stad Rotterdam aan de 
edel groot achtbare heeren staten der provincie Zuid-Holland, 
betreffende het vaststellen en invoeren van een nieuw reglement L 84,6 

voor het hoogheemraadschap van Schieland, Junij 1844. Rotterdam, 
1844. 8vo. 

19. Memorie over de regten der stad Leyden op het Haarlemmermeer, 
door «f. A. de Fremery. Leyden, 1844. 8vo. 

20. De noodzakelijkheid eener bepaling tot voorloopige in bezitstelling 
bij de wet op de onteigening ten algemeenen nutte, door F. W. 
Conrad. 'sGravenhage en Amsterdam, 1845. 8vo. 

21. Vlugtige opmerkingen bij het nalezen van het reglement op het 
beheer der dijken en polders in Noord- Braband, door mr. A* Hane- 
does. Gorinchem, 1846. 8vo. 

22. Een woord aan ]and-eigenaren, dijk- en polderbesturen , ter ge- 
legenheid van een uit te geven Handboek voor het dijk- en polder- 
beheer, door •!• A. Crerlaeh Jr. *s Hertogenbosch , 1846. 8vü. 

23. Handboek voor dijk- en polderbeheer , door «f. A. Crerlach Jr« 
's Hertogenbosch , 1846. 8vo. 

24. Handboek voor dijk- en polderbesturen in Noord-Braband, be- 
vattende al hetgene wat nog verbindende is en men bij de uitoefening 
van het beheer behoort te weten. *s Hertogenbosch , 1846. 8vo. 

25. Bedenkingen betreffende het corps der ingenieurs van den water- 
staat. 'sGravenhage en Amsterdam, 1847. 8vo. 

26. Proeve over de beperkingen van den eigendom door het politie- 
regt, door W. C. D. OllTier. Leiden, 1847. 8vo. 

27. Bedenkingen betreffende de door de regering voorgestelde Grond- 
wetsherziening. Middelburg, 1848. 8vo. 

28. De tolquestie van het Zwolsche Diep toegelicht. Regtskundig onder- 
zoek door mr. Ij. Oldenhuls Crratama. Amsterdam, 1848. 8vo. 

29. Eenige opmerkingen van B. F. €r. Tan Bloeien, naar aan4 
leiding van de tolquestie van het Zwolsche Diep toegelicht, regts- 
kundig onderzoek door mr. Li. Oldenhuls Crratama. Zwolle, 
1849. 8vo. 

30. De tolquestie van het Zwolsche Diep toegelicht, door dè binnen- 
schipperij van Zwolle, Hasselt, Zwartsluis, de Dedemsvaart , Meppel, 
Hoogeveen en de Smilde. Antwoord aan den heer B« F. Cr. van 
Biggelen. Amsterdam , 1849. 8vo. 

31. Brief van een ingenieur van den waterstaat, aan den schrijver 
van het «Woord aan de natie en de volksvertegenwoordigers, over 
artikel 10 van het besluit van 8 Februarij , houdende reorganisatie 
van het corps ingenieurs van den waterstaat». Amsterdam, 1849. 8vo. 

32. Verhaal eener onteigening ten algemeenen nutte, welke den 
28sten Februarij des jaars 1851 is voltrokken; waaruit gewigtige 
wenken , vooral bij gelegenheid der vaststelling eener nieuwe wel , 
ontstaan, door mr. A. A. «f. Beyllnk. 'sGravenhage, 1851. 8vo. 

33. Handleiding voor de vaststelling der nieuwe waterschapsreglementen, 
door jhr. mr. «f. üuarles Tan Vfford. 'sGravenhage, 1851. 8vo. 347 

34. Bedenkingen tegen het ontworpen reglement omtrent het dragen 
der kosten van den noorder Y- en zeedijk, door mr. «f. Cr. A, 
Faber. Als handschrift gedrukt. Hoorn, 1851. 8vo. 

35. Verslag over het Zwolsche diep. Aan Zijne Excellentie den heer 
minister van Binnenlandsche Zaken, door C*'. HO Ferrand, 
J. €r. Tan Crendt en C^* ^* ^O i^tartng. (*s Gravenhage , 
1851.) 8vo. 

36. Beschouwingen over het ontwerpreglement van administratie der 
polders in Zeeland , opgemaakt door de commissie uit de provinciale 
staten, benoemd in de vergadering van 13 Julij 1853, door P« J. 
Bachtene. Middelburg, 1856. 8vo. 

37. Voorstel ter benoeming eener gezondheids-commissie der stad 
Utrecht, gedaan in de raadsvergadering van 5 September 1854, door 
dr. €r. «#• Mulder. Utrecht, 1854. 8vo. 

38. Vrije beoordeeling van het ontwerpreglement van administratie 
der polders in Zeeland, door A. Caland. Middelburg, 1856. 8vo. 

39. Memorie omtrent de werking van de reglementen voor het collegia 
van hoofdingelanden van den noorder Y- en zeedijk, en het dragen 
der kosten van dien dijk op de hulpverleenende landen en bedijkte 
meeren, door mr. J. €r. A. Faber. Hoorn, 1856. 8vo. 

40. Redevoering uitgesproken door den heer mr. W. Wtntgeiis 
in de zitting van den Sisten April 1856, bij gelegenheid der alge- 
meene beraadslaging over het voorstel van wet tot het instellen van 
plaatselijke raden van gezondheid. 8vo 

41. De uitoefening der geneeskunst overgelaten aan de vrije concurrentie. 
Een woord over de gelijkstelling der geneeskunst met alle andere 
vrije takken van kunst, handel en nijverheid. Antwerpen, 1858. 8vo. 

42. Gedachten over geneeskundige wetten en gepromoveerde genees- 
heeren in verband met het natuurlijk regt en het belang der inge- 
zetenen. Antwerpen, 1858. 8vo. 

43. Nederland, in deze eeuw van vooruitgang onderworpen aan stelsel- 
loosheid , ^ aan bekrompenheid van inzigten en aan het toeval. — 
Beschouwingen over den gang van zaken in Nederland ten aanzien 
van het gewigtigste staatsbelang; de bevordering der volkswelvaart, 
in betrekking tot het groote vraagstuk van den dag; de aanleg van 
spoorwegen. Amsterdam, 1858. 8vo. 

44. Tabel van het juiste bedrag der van Staatswege aan de spoorweg- 
ondernemingen te verstrekken gelden, volgens het regeringsplan van 
1859, door Fotdevtn. 's Gravenhage , 1859. 8vo. 

45. De doorgraving der landengte van Suez, in hare staatkundige ge- 
volgen beschouwd, door D. A. I^ange. (Uit het engelsch.) 
's Gravenhage, 1859. 8vo. 

46. Is Nederland verpligt, om, bij emancipatie der slaven in West- 
Indiê, de eigenaren der slaven schade vergoeding^ volgens de waarde* I 348 

van iederen slaaf, te betalen, of kan men, regtens, volstaan, met 
eene tegemoetkoming op, door den Nederlandschen wetgever ¥ril]e- 
keurig aangenomen schaal? door mr. A. H. de Ro«Tllle. 
(Overgedrakt uit Themis , regtskundig tijdschrift.) (1860.) 8vo. 

47. Algemeene gezondheid en fabrijk-nijverheid, door li* Alt €)oheB. 
Groningen, 1860. 8vo. 

48. Bescherming bij spoorwegen, een oude strijd op een nieuw terrein, 
door A. P* Tan i^tolk* Rotterdam, 1860. 8vo. 

40. De tariefsherziening. Een ernstig woord aan onze ksimers van 
koophandel en fabrieken , industriëlen en handelaren , door Y en 
Amstel. Amsterdam, 1860. 8vo. 

50. * Handelingen van de beide Kamers der Staten-Generaal , met de 
bijlagen: 1861—1867, 13 bdn., 1869—1879, 38 bdn., 1879—1880, 
4 bdn. 's Gravenhage. 55 bdn. fol. 

51. Vrijwillige overeenkomsten en vrije arbeid op Java. 'sGravenhage, 
1861. 8vo. 

52. Beschouwingen over het eiland Schokland, naar aanleiding van 
eene voorgestelde inkorting. Met een naschrift aangaande de nog niet 
beëindigde tolquestie van het Zwolsche Diep, door W. «#• Selivtte" 
Taêr» Zwolle , 1861. 8vo. Met plaat. 

53. Adres aan Z. £xc. den minister van financiën, houdende verzoek 
van den heer P. Regovtt a. vooralsnog tot geene tariefsherziening 
over te gaan , dan nadat de tractaten met onze naburen bekend en 
gesloten zullen zijn, en h, in dat geval , bij doelmatig geachte ver- 
laging van regten, niet het verderfelijk beginsel van tarifering naar 
de waarde tot grondslag te nemen, maar wel naar het gewigt. 
Maastricht, 1861. 8vo. 

54. De Pangka-kontraktanten , de ware sloopers van het kultunr- 
stelsel , door Justus. *s Gravenhage , 1861. 8vo. 

55. De uitkomst bevestigt de finantieele opgaven door den minister 
van Finantiën in 1860 gedaan, door mr. F. A. baron Tan Hall. 
's Gravenhage , 1861. 8vo. 

56. Een woord ter toelichting van het vraagstuk betreffende de ont- 
eigening voor den spoorweg van Leiden naar Woerden, door 0* TUk 
sering. Leiden, 1861. 8vo. 

57. Een woord ter toelichting van het vraagstuk betreffende de ont- 
eigening voor den spoorweg van Leiden naar Woerden, door 9* 
Tissering. (Beoordeeling van het vorige werk door A* de 
Ptnto.) (Overgedrukt uit Themis. Regtskundig Tijdschrift IVdest., 
1861.) 8vo. 

58. Iets over de marine en het VII 1ste hoofdstuk der staatsbegrooting 
voor 1862. (Overgedrukt uit de Rotterdamsche Courant van 7^12 
November 1861.) 8vo. 

59« Adres aan de tweede kamer der slaten-generaal , benevens vei^ 849 L 

zameling van stukken op de Delftsche aangelegenheden betrekking 
hebbende. *s Gravenhage , 1861. 8vo. 

60. De Delftsche inrigting tot opleiding van civiele ingenieurs in ver- 
band met den aanleg van Staatsspoorwegen, beschouv^d door (X + Y)\ 
'sGravenhage, 1861. 8vo. 

61. Waarom in Twen the en niet te Delft eene industrieschool? Ant- 
v^oord op eenige bedenkingen tegen onze brochure, de Delftsche 
inrigting tot opleiding van civiele ingenieurs in verband met den 
aanleg van Staatsspoorwegen, beschouwd door (X -|- Y)^. 'sGra- 
venhage, 1861. 8vo. 

• Q2. üe bezwaren van handel en nijverheid tegen het wetsontwerp tot 
herziening van bet tarief van in-, uit- en doorvoer, verzameld door 
P. Regovt. 'sGravenhage, 1861 , 1862. 3 st. fol. 

63. Nog een woord over het vraagstuk betreffende de onteigening voor 
den spoorweg van Leiden naar Woerden, door i^. Ttsserliig* 

• Leiden, 1862. 8vo. 

64. Het particulier landbezit der Europeanen op Java, verdedigd tegen 
de beschuldigingen van den heer mr. P« Hy er , en vergeleken met 
het landrentenstelsel, in de gouvernements-residentiên , door •!• A* 
Mr^Jenbrlnk. Tiel, 1862. 8vo. Met tabellen. 

65. Beschouwingen over de ontwerpen van wet ter regeling van het 
geneeskundig staatstoezigt enz. (door «#« Penn.) Amsterdam, 1862. 8vo. 

(Overgedrukt uit het Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde.) 

66. Een woord over de ingediende wetsontwerpen rakende de genees- 
kundige staatsregeling. Amsterdam , 1862. 8vo. 

67. Is het eerste der vier wetsontwerpen regelende de geneeskunst zóó 
voortreffelijk , dat het geene aanprijzing behoeft , of zóó slecht dat 
het geene critiek verdient? Amsterdam, 1862. 8vo. 

68. Gedaehten over de vrije uitoefening der geneeskunst, bij gelegen- 
heid van de wets-ont werpen van 20 Junij 1862, voor de regeling der 
geneeskundige staats-aan gelegenheden , door den ms^oor «#• ReTi«s. 
*s Gravenhage , 1862. 8vo. 

69. Het wets-ontwerp op particuliere cultuur-ondememingen in Neder- 
landsch Indiê , beoordeeld in verband met het gouvernements-cultuur- 
stelsei door den minister van staat «#• «#• Rochussen, 's Graven- 
hage, 1862. 8vo. 

70. De conservatieve partij, wat zij wil en immer gewild heeft op 
koloniaal gebied. *s Gra venhage , 1862. 8vo. 

71. Het ministerie Tborbeeke en zijn daden op koloniaal gebied. 
*s Gravenhage . 1862. 8vo. 

72. De koloniaal-radicalen en het cuUuur-stelsel. *s Gravenhage , 
1862. 8vo. 

73. De koloniaal-radicalen en hunne cultuur-begrooting. 's Gravenhaj 
1862. 8vo. ir L 850 

74. Het wets-ontwerp op de kuUuurondernemingen in Nederlandscb 
Indiê, door H. J. IjIoii. Batavia, 1862. 8vo. 

75. Het ministerie Thorbecke en zijne beginselen. (Overgenomen nit 
het Nieuw dagblad van 'sGravenhage van 20, 22, 23 en 24 November 
1863.) Utrecht, 1863. 8vo. 

76. Gemis van de wet op den Waterstaat, gevorderd bij art. 191 van 
de grondwet voor het koningrijk der Nederlanden , in het algemeen 
en meer bijzonder in toepassing op de Nienwkoopsche droogmaken], 
bevattende de Nieuwkoopsche en Zevenhovensche polders. (Door 
•I. «f. Holtzman.) (Amsterdam, 1863.) 8vo. Mei kaart. 

77. Opmerkingen omtrent het wetsontwerp tot afkoopbaarstelling der 
tienden. Groningen, 1863. 8vo. 

78. Proeve om de uitvoering eener wet tot afkoopbaarstelling der 
tienden te verzekeren, na het antwoord en de wijziging van zijne 
exc. den minister van Justitie op het voorloopig verslag der tweede 
kamer, door W. A. Tan Byiert. Rotterdam, 1863. 8vo. 

79. De tolquestie van het Zwolsche Diep, ten achtste male toegelicht 
door W. •!• i^chuttevaêr 9 naar aanleiding van eenige uitdruk- 
kingen , door den heer baron i^loet tot Oldlivts , als voor- 
zitter van de Overijsselsche Vereeniging tot ontwikkeling van 
provinciale welvaart , gebezigd in het verslag dier vereeniging over 
1862 enz. Assen , 1863. 8vo. 

80. Koloniale kamerkout. Door den schrijver van cParasitische Politiek», 
enz. (Mr. P. A. %• Tan Ijtmburg BrouirerO (Overgedrukt 
uit de Gids.) Amsterdam , 1863. 8vo. 

81. De wording van het kultuurstelsel. (De gouverneur-generaal 
J. van den Bosch en mr. P. Merkus.) Historische schets, door 
Bartholo, C^x» «f. IjfonO *s Gravenhage , 1863. 8vo. 

82. Nadere uiteenzetting van den regtstoestand der slaven , aanwezig 
in het Nederlandsch gedeelte van het eiland St. Martin , op en na 
den Isten Junij 1848 (door R. F. Tan Raders.) (*s Gravenhage, 
1864.) 8vo. 

83. De Maatschappij tot bevordering der geneeskunst en het ontwerp 
van wet ; door «f. C €r. CiTers. (Overgedrukt uit het Nederlandsch 
tijdschrift voor geneeskunde , jaargang 1863.) 8vo. 

84. Bedenkingen tegen de ontwerpen van wet betreffende het genees- 
kundig Staatstoezigt enz., door dr. JU. Imans. Utrecht, 1864. 8vo. 

85. Wat heeft Limburg voor den heer Thorbecke, en de heer Thorbecke 
voor Limburg gedaan? Beantwoord door P. Regont. Maastricht, 
1864. 8vo. 

86. Wat zal de vertegenwoordiging doen ten opzigte van het aanhangig 
ontwerp regerings- reglement voor West-Indiê, door «#• F. Taunay* 
Haarlem, 1864. 8vo. 

Een woord over dr. Penn's «Nog iets over de ontwerpen van /-\' 351 L 

wet regelende het geneeskundig Staatstoezigt enz.i» door dr. Inians. 
Utrecht, 1865. 8v.o. 

88 *Het regt der gordel- of zoom-onteigening (l'Expropriation par zones) 
in verband met de toekomstige ontwikkeling der hoofdstad en andere 
groote gemeenten van Nederland door H.rxxxxxl^, Amsterdam, 
1865. 8vo. 

89. Het -wetsontwerp betreffende den suikeraccijns, in verband be- 
schouwd tot de belangen der suikerindustrie op Java. Adres aan de 
tweede kamer der staten-generaal , ingediend door «f. Mtllard en 
A. baron Moet Tan Oldrultenborgli* 'sGravenhage, 1865. 8 vo. 

90.' *De ware oorzaak der krisis in Nederland. Een kort en laatst 
woord bij de herstemming te Amsterdam en elders, door mr. «#•«#• 
W« Tan den Btesen. Amsterdam, 1866. 8vo. 

91. De vereeniging van den Rijkstelegraaf met de posterijen , wenschelijk 
in het algemeen belang, vooral van het platteland, door J. Jé Tan 
MerkwUk. *sGravenhage, 1868.* 8vo. 

92., Verslag der staatscommissie, ingesteld bij koninklijk besluit van 
26 Augustus 1867, n°. 28, om de regering te dienen van advies 
omtrent de regeling van de zaak der calamiteuse-polders in Zeeland. 
(*s Gravenhage) , 1869. 4to. Met kaarten. 

93. Rapport der commissie belast met het onderzoek naar den toestand 
der kinderen in fabrieken arbeidende. Uitgegeven op last van den 
minister van binnenlandschet zaken, 's Gravenhage , 1869 — 1872. 
5 afl. 6 bdn. 4to. 

94. Het koninklijk besluit van 26 December 1869, n^ 9, tot over- 
brenging der administratie van den Rijkstelegraaf naar het departement 
van financiën, beschouwd in verband met de vereeniging van den 
Rijkstelegraaf met de posterijen, door «f. J, Tan Merkirflk. 
's Gravenhage , 1870. 8vo. 

95. Vereeniging ter beoefening van de kr ij gs wetenschap. 1873 — ^1874. 
Verslag der bijeenkomst van den 24sten October 1873. Voorlezing 
van den heer Urabbe over: «het leger in den Staat en in de 
maatschappij», 's Gravenhage , 1873. 8vo. 

96. Indische spoorwegen en europesche bankiers. Bijdrage tot de kennis 
van het ontwerp der commissie voor de spoorwegen op Java, dd. 
12 September 1873. Amsterdam , 1873. 8vo. 

97. De beraadslagingen in de tweede kamer over de spoorwegen en 
het aanbod der bankiers, door ]II>^<^. Cohen i^tuart. Alkmaar, 
1874. 8vo. 

98. Staatsaanleg en staatshulp, door M.^^. Cohen i^tnart. (Over- 
gedrukt uit ade Economist.^» Januari 1875.) Alkmaar, 1875. 8vo. 

99. *Het departement van waterstaat, handel en nijverheid. 's Graven- 
hage, 1877. 8vo. 

100. Historische beschouwingen over het tegenwoordige departem^ L 352 

voor de openbare werken in Nederland , de hoofdri vieren en de 
voorgestelde kanaalwet, door P. J. de Haartel. September 1878. 
utrecht. 8vo. 

101. 'i^ Politiek pluksel, door A. Tan Assen, oud lid van de pro- 
vinciale staten van Friesland. Amsterdam, 1878. 8vo. 

102. Moet Nederlandsch^Indiê conservatief of liberaal geregeerd voorden? 
door F. €r. van Bloemen Waanders, *sGravenhage, 1879. 
3 afl. 8vo. 

103. ^Het toezicht van hooger gezag op de waterschappen, volgens 
hunne reglementen , door mr. E2. de Trles. 'sGravenhage, 1880. 8vo. 

104. Over den waterstaat in Nederlandsch-Indiê , door C. li* F. Post. 
Amsterdam, 1879. 8vo. 

105 Over den waterstaat in Nederlandsch-Indiê , door C* li. F. Post» 
ingenieur eerste klasse van den waterstaat en 's lands burgerlijke 
openbare werken in Nederlandsch-lndiê , aangekondigd door «f. P. 
de Bordes. (Overgedrukt uit « de Gids » , 1880 , n®. 7.) 8vo. 

106. De verwaandheid van de technici contra de kommiezerij. Een woord 
naar aanleiding van «Over den waterstaat in Nederlandsch-Indiê» , 
door C* El. F. Posty door een kommies. (Rotterdam, 1880.) 8vo. 

107. Verslag omtrent eenige buitenlandsche militaire geneeskundige ap- 
plicatie-scholen en hospitalen , bezocht door W. P. Rnyseh. *8 6ra- 
venhage, 1880. 8vo. Met pi. 

108. Geschriften van den Antidienstvervangingbond. Nieuwe druk, 
herzien door JU. D. graaf Tan Ijlmburg i^tlrnm en A. Ising. 
'sGravenhage, 1883—1885. 19 afl, 16 bdn. 8vo. 

109. Wetsontwerp tot bekrachtiging der tusschen den Staat en de maat- 
schappij tot landaanwinning op de Friesche Wadden gesloten over- 
eenkomst tot overneming door den Staat van het door de maatschappij 
aangevangen werk , met bijbehoorende memorie van toelichting en 
memorie te dier zake, aangeboden aan de beide kamers der staten- 
generaal, 21 November 1884. 4to. 

110. De wetgeving op de octrooijen voor uitvinding , verbetering en 
eerste invoering. Eene staathuishoudkundige proeve door A. «#• B. 
i^toffels. Leijden en Amsterdam. 8vo. 

111 . Les droits des inventeurs en France et k Fétranger par H« Bufirené. 
Paris, 8vo. 

(Bibliothè({ue des professions industrielles et agiicoles.) 

112. Cours de droit administratif appliqué aux travaux publics, ou 
traite théorique et pratique de législation et de jurisprudence , 
concemant: Torganisation des travaux publics en France, Texpro- 
priation pour cause d*utilité publique, Texploitation des mines et 
dépendances, etc. par M. CJotelle. Seconde édition. Paris, 1838— 
1840. 3 dhi. 8vo. i58 L 

113. Golonies agricoles, écoles rurales et écoles de réforme pour les 
indigents, les mendiants et les vagabonds, et spécialement pour les 
enfants des deux sexes, en Suisse, en Allemagne, en France, en 
Angleterre, dans les Pays-Bas et en Belgique. Rapport adressé i 
M. Tesch, ministre de Ia Justice par Kd. Dacpettaux. Bruxelles , 
1854. fol. Met pi. 

114. Réforme du service de la poste dans Fihtérieur de Paris et des 
grandes villes, par A« Sébtllot* Paris, 1860. 8vo. 

115. La liberté et Ie courtage des marcbandises. Gommentaire pratique 
de la loi du 18 juillet 1866. Par T. Émton. Paris, 1867. 8vo. 

116. La coalition et Bismarck dévoilés. Si Ia France était vaincue que 
deviendrait l'Europe? par F Flobert. Paris, 1870. 8vo. 

117. Nouveau code des bris et naufrages ou sureté et sauvetage , 'par 
J. Tartara. Paris, 1874. 8vo. 

118. *La question des sucres au point de yue beige, par P. Bortter* 
Bruxelles, 1876. 8vo. 

119. €reorg Kger. La législation internationale sur les transports par 
chemin de fer. Gritique du projet de convention internationale sur les 
transports par voie ferrée, présenté par Ie Gonseil suisse aurnabi- 
nets de Berlin , Paris , Rome et Vienne. Traduction frangaise de 
Cr. Tan Huyden. Berlin W., Genève,Neufchétel, Paris, 1877. 8vo. 

120. Société de géographie de Lisbonne. La question du Zaire. Suum 
cuique. Lettre è M. Bebagbel , par M. Luctano Cordelro. Lis- 
bonne , 1883. 8vo. 

121. Société de géographie de Lisbonne. La question du Zaire. Le Pdr- 
tugal et la traite de noirs. Lettre de la commission nationale africaine 
de la Société de géographie de Lisbonne k tous les instituts et sociétés 
en rapports avec elle. Lisbonne, 1883. 8vo. 

122. Société de géographie de Lisbonne. Le Zaire et les contrats de 
Fassociation internationale. Gonférence faite le 21 Juin 1884, par 
C Hagalhaes. Lisbonne, 1884. 8vo. 

123. Ghambre des Représentants. (N^. 32.) Séance du 29 Novembre 
1883. Budget général de TEtat. Rapport , fait au nom de la section 
centrale, par M. le Hardy de Beaaltea. fol. 

124. *Rudimentary treatise on the law of contracts for works and ser* 
vices , by DaTld Crlbbons. Second edition. London , 1857. 8vo. 

125. *Entwurf eines Wasserrechtsgesetzes mit culturtechnischen und 
volkswirlbschaftlichen Moliven für Landwirthschaft , Industrie und 
Handel , von F. W. Toussalnt. Berlin , 1876. 8vo. 

126. Geographical society of Lisbon, i^tanley's first opinions. Portugal 
and the slave trade. Lisbon , 1883. 8vo. 

127. Sociedade de geographia de Lisboa. Resposta é Sociedade anti- 
escla vista de Londres por •!• A. Corte Real. Lisboa, 1884. 8vo. S54 

128. Koninklijke akademie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs, xoo 
voor 'slands dienst als voor de nijverheid, en van kweekelingen v oor 
den handel te Delft. (Koninklijke besluiten.) Delft. 8vo. 

129. Adres aan Zijne Majesteit den Koning, ingediend door directeur en 
docenten der koninklijke akademie te Delft. (Delft, 1S48.) 8va 

130. Concept -reglement en concept-instructie voor onderwqzer», voor 
eene te 's Gravenhageop te rigten Indnstrieschool. ('s Gravoihage.) 8yo. 

131. Plan voor eene binnen Utrecht op te rigten technische school. 
Utrecht , 1850. 8vo. 

132. Verslag omtrent het onderwijs, gegeven aan de technische school 
te Utrecht 1850—1851. Utrecht, 1851. 8vo. 

133. De technische school te Utrecht. 1853. (Utrecht, 1853.) 8vo. 
134w Gedenkboek der koninklijke school voor nuttige en beeldende 

kunsten, opgerigt te ^s Hertogenbosch in 1812, onder den naam van 
Académie impériale et royale de peinture, sculpture et architecture, 
door R. A. van Zuyien «Ir. *s Hertogenbosch, 1859. 8vo. Met tabel. 

135. Die Elementar- und Mittelschulen im Kduigreiche der Niederlande, 
und deren Entwicklung nach der Einfuhrung der Gesetze vom iSten 
August 1857 (Elementar-Schule) und vom 2ten Mai 1863 (Mittel- 
und Technische Schulen.) Herausgegeben im Auftrage des Ministers 
des Innern. Leiden, 1873. 8vo. Met tabel. 

136. Organisation de l'instruction primaire, secondaire et supérieure 
dans Ie Royaume des Pays-Bas, par R* «I. i^te jm Parré. Ouvrage 
publié sous les auspices de la commission royale néerlandaise pour 
Fexpositiou universelle de 1878. Leide, 1878. 8vo. 

137. Vereeniging «De Ambachtsschool» gevestigd te Rotterdam. Pro- 
gramma van onderwijs en rooster van v^erkzaamheden. 1884. (Rot- 
terdam.) 8vo. Met tabel. 

138. Essais sur Tenseignement en général, et sur celui des mathéma- 
tiques en particulier, par 9. F. Ijacrolx* Seconde édition. Paris, 
1816. 8vo. 

139. De Ia réforme académique en France. Gaen. 8vo. 

140. Rapport sur Torganisation de Tenseignement industriel , adressé a 
M. Ie ministre de rintérieur par la commission nommée par arrêté 
royal du 14 Décembre 1851. Bruxelles, 1852. 8vo. 

141. Die polytechnische Schule zu Hannover, von JK. MMraMirseh* 
Zweite, sehr erweiterte AuflagOi mit drei Blattem Abbildungen des 
Gebaudes der Anstalt. Hannover, 1S56. 8vo 

142. Programm der Königlichen polytechnischen Schule zu Hannover; 
fur 1877—1886. Hannover, 1877—1885. 9 bdn. 8vo. 

143. Programm der Königlichen Rheinisch-Westphalischen polytech- 
schen Schule zu Aachen f&r den Cursus 1873/74 Aachen. 8vo:) Met 
plaat en tabellen. 355 LI 

144 Gommon schools. (Reprinted from the «Biblical Repertory and Prin- 
ceton Review», for January 1866. 8vo. 

B, STAATHUISHOUDKUNDE EN STATISTIEK. 

i. Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, 
en van de magt van dezen staat, enz. enz. Uit het fransch vertaald, 
herzien, vermeerderd enz. door mr. E2. Ijuzac. Leyden, 1780-^ 
1783. 4 dln. 8vo. 

2. Wijsgeerige staathuishoudkunde, bijzonder voor het thans vergroot 
koningrijk der Nederlanden, hoe deszelfs lage landen , aan de rivieren 
liggende, door de slib der rivieren verhoogd en bemest, alle over- 
stroomingen voorgekomen , en de verdere bijzondere vakken der werk- 
zaamheden des volks bevorderd zouden kunnen worden, door 
C ZlUesen. Rotterdam, ongeveer 1815. 8vo. Met fig. 

3. De visscherij in de provincie Groningen, door dr. €r. A. Veiiema. 
8vo. Met houtsnêefiguren in den tekst. 

4. Beschouwingen over den toestand van Nederland, in betrekking 
tot zijnen handel, landbouw en nijverheid, door H. F. Fynje. 
Utrecht, 1849. 8vo. 

5. Engelands wereldhandel. Verslag der commissie van onderzoek uit 
het engelsche parlement omtrent de werking der scheepvaartwetten, 
op handel, scheepvaart en fabriekwezen, Uit het engelsch vertaald 
onder toezigt van den heer Ij. Tan Tltet* 's Gravenhage , 1849 — 

1851. 4 dln. in 5 bdn. 8vo. 

6. Iets over vroegere scheepvaart-wetten , door jhr. mr. H. •!• Tan 
der Helm. *8 Gravenhage , 1850. 8vo. 

7. De hervorming der engelsche scheepvaartwetten , door mr. €r. de 
Clercq* Amsterdam, 1850. 8vo. 

8. Beginselen van staathuishoudkunde, door mr. •!• Lt* deBrayn 
JKops, Tweede druk. Leyden en Amsterdam , 1850. 8vo. 

9. Beginselen van staathuishoudkunde, door mr. «#• li, deBrayn 
Mops* (Derde herziene en vermeerderde druk.) Amsterdam, (1859.) 
2 dln. 8vo. 

10. Lessen tot inleiding der staathuishoudkunde , gehouden te Oxford , 
door Rlehard Whateley* Naar den derden herzienen en ver- 
meerderden druk uit het engelsch vertaald door W. I^loet tot 
Westerholt. Deventer, 1852. 8vo. 

11. Grondtrekken der staathuishoudkunde, door W. Flits* Uit het 
engelsch vertaald door mr. H* Hooft Crraafland. Utrecht, 

1852. 8vo. 

12. De verplegings-gestichten in al hunne bijzonderheden onderzocht 
en beschreven , behelzende : de nieuwste uitvindingen en doelmatigste 
verbeteringen in den aanleg, den bouw, de inrigting, het bestier LI 856 

on het huisraad van hospitalen, gasthuizen en verdere liefdadigheids- 
instellingen. Naar aanleiding van een van regeringswege gedaan bezoek 
op de wereldtentoonstelling te Londen en in de voornaamste ver- 
plegings-gestichten van Europa, medegedeeld door dr. li. F* Rtegler. 
Amsterdam, 1852. 8vo. Met plaat. 

13. Voorlezingen over de geschiedenis des nederlandschen handels, 
door mr. H. J. üoenen» Amsterdam, 1853. 8vo. 

14. Voorlezingen over de geschiedenis der nijverheid in Nederland, 
door mr. H, «f. JKoenen. Haarlem, 1856. 8vo. 

15* Werkverschaffing. Eene voorlezing door dr. E. Tan Toort- 
huysen. Haarlem, 1857. 8vo. Met kaart. 

16. Handboek der staathuishoudkunde, door H» Bavdrillart, 
uit het fransch vertaald door W. A* ITiriily Terbmfge* 
's Gravenhage , 1859. 2 dln. 8vo. 

17. Iets over de Rijntollen , door mr. T. JU. C Asser. Amster- 
dam, 1860. 8vo. 

18. Hypotheekbanken en pandbrieven , door J. J« WeeTeringh. 
Amsterdam , 1861. 8vo. 

(Overgedrukt uit de Amsterdamsche Courant.) 

19. Memorie betreffende den tegen woordigen toestand der suiker- 
industrie op Java, behoorende bij een rekwest dd. 5 December 1862, 
aan Z. Exc. den minister van koloniën. Amsterdam , 1863. 8vo. 

20. De omloop van vreemde munt in Nederland , bijzonder in Twentbe, 
door mr. van Wulfften Palthe. Zwolle , 1864. 8vo. 

21. Practische schets der operatien van de maatschappij van interna- 
tionaal grondcrediet en van de bank van grond- en nijverheids- 
crediet, benevens overzigt van hare staathuishoudkundige gevolgen 
voor het oogenblik en in de toekomst, door André liangrand- 
Dumonceau. Amsterdam, 1864. 8vo. 

22. De eerste winst in elk bedrijf. Voorlezing over economie in werk- 
plaatsen, door Carl Marmarsch. Arnhem, 1865. 8vo. 

23. Neêrlands streven tot openstelling van Japan voor den wereld- 
handel. Uit olficiecle, grootendeels onuitgegeven bescheiden toegelicht 
door mr. JP, A. van der Chys. Amsterdam, 1867. 8vo. 

24. Een nederlandsch-amerikaansche stoom vaart- en spoorwegverbin- 
ding-maatschappij , door €r, C* Daum. 's Gravenhage , 1870. Svo. 

25. He Een verjongingskuur voor den nederlandschen handel. Amster- 
dam, 1871. 8vo. 

26. Emigratie uit Nederland naar Nederlandsch Oost-Indiê, met het 
oog op de mogelijkheid eener kolonisatie, door C de Crroot 
(Bijlage tot de notulen der algemeene vergadering van het Indisch 
Genootschap, gehouden den 17den December 1872.) 8vo. 

27. Amerikaansche spoorwegen op de amsterdamsche beurs, door 
mr. IT. •!• den Tex. Met kaarten. Amsterdam, 1873. Svo. 857 Li 

28. De St. Vincent en Biainard Extensions der St. Paul & Pacific 
spoorweg-maatschappij, door «f. Carp, Utrecht, 1874. 8vo. 

29. Adres der nederlandsche maatschappij ter bevordering van nijver- 
heid aan Zijne Majesteit den Koning, betreffende de muntwet. 
Haarlem , 1876. 8vo. 

30. * Nederlands toestand. Een overzicht van Nederlands hulpbronnen, 
met name ten opzichte van landbouw, handel en nijverheid, ten 
dienste van allen die belangstellen in de 'welvaart van het vaderland. 
Uit officieele bronnen bijeengebracht door «f. Huyper* Rotterdam, 

1877. 8vo. 

31. * Studiën op sociaal gebied, door mr. H. P. €r, Huack. 
Haarlem, 1877. 8vo. 

32. Amerikaansche spoorwegen. Over kapitaal en schuld , door €rOse- 
iriiickel. Amsterdam, 1878. 8vo. 

33. Amerikaansche spoorwegen. Het landbezit van de Pacific-spoorwegen 
in verband met emigratie , door Crosewlnckel. Amsterdam , 

1878. 8vo. 

34. De theorie van het arbeidsloon , door C. P. «I. van den Berg. 
Utrecht , 1879. 

The theory of Wages , by C P. «I. van den Berg. Trans- 
lated from the Dutch. London, 1880. 2 st*8vo. 

35. De vermindering onzer koopvaardijvloot. Beschouwingen over 
haar toestand en toekomst, door Oedipus. Amsterdam, 1881. 8vo. 

36. De beteekenis en het verband der juridische en technische grond- 
slagen van een rechtsgeldig kadaster, door I. Boer Hz. (O ver- 
gedrukt uit ïde Economist», Mei, Juni en Juli 1881.) 8vo. 

37. Mr. ST. P. van den Berg. Over haveninrichtingen en haven- 
exploitatie. Batavia , 1882. 8vo. 

38. Mr. ST. P. Tan den Berg. De haven van Tandjong Priok. 
Staats-exploitatie of particuliere exploitatie? Tweede druk. Amster- 
dam, 1883. 8vo. 

39. Exploitatie van Tandjong Priok. Gegevens en berekeningen. Batavia, 
1883. 8vo. 

40. Gatéchisme d'économie politique, ou instruction familière qui 
roontre de quelle fagon les richesses sont produites, distribuées et 
consommées dans la société, par «#.-B. i^ay. 5e édition; revue et 
angmentée de notes et d'une préface, par M. Charles Comte* 
Bruxelles, 1839. 8vo. 

41. Etudes sur les voies de communication perfectionnées et sur les 
lois économiques de la production du transport, suivies de tableaux 
statistiques sur les frais de navigation et d^une analyse raisonnée 
des comptes des principaux chemins de fer francais, belges, alle- 
mands et anglais, par Edmond TelMerene. Paris, 1847 2 dln. 8vo. LI 858 

49. Cbemins de fer de Tétat. Cai^se de retraite et de secours poarles 
OQTriers. Coropte-renda des opéra tions de la caisse depois son insti- 
tQtion, ier Octobre 1838, )usqa*aa Ier Janvier 1849. — Depuis Ie 
Ier Janvier 1849, josqa^ao 30 Décembre IföO. Bmxelles, 1849, 
1851. 2 8t fol. 

43. Organisation du crédit indostriel, commercial, agricole et foncier 
en Belgiqae. Bruxelles , 1857. fol. 

44. Gonsidéraiions sor la revision da tarif des douanes des Pays-Bas, 
en rapport avec les traites de commerce conclus entre la France, 
TAngleterre, la Belgique et TAIIemagne, par P. Rego«t* La 
Haye, 1862. 8vo. 

45. Est-il vrai: !<>. Que des dépenses d^exploitation dn chemin de fer 
de rétat soient prélevées sur les fonds votés pour la construction da 
railway? 2°. Que Texploitation des chemins de fer administrés par 
Ie gouvernement beige ne produise pas plus de 6.50 p.^/o da capital 
de premier établissement? Réponse aux critiques et aux observations 
du Moniteur des interets matériels. Bruxelles, 1864. 8vo. 

fil6, Essai sur J'administration des entreprises industrielles et commer- 
ciales , par Ijlncol. Paris. 8vo. 

(Bibliothéque des professions industrielles et agricoles.) 

47. Conférence sur Tépargne, par F. Ijaurent. Nouvelle édition. 
Bruxelles, 1873. 8vo. 

48. Le libre-échange et les traites de commerce européens; contenant: 
1. Le compte-rendu des discours prononcés au diner du Gobden club, 
le 17 Juillet 1875; M. Mlchel ChcTalter, président; 2. La correspon- 
dance sur Tavenir du libre-échange en Allemagne, en Autriche, en 
Italië, aux Etats-ünis, en Australië, etc. 3. Les discussions sur les traites 
de commerce , de la socièté d*économie politique de Paris, le 6 Aoüt 
1875. Avec une introduction , la liste des membres, etc. London, 
Paris et New-York , 1875. 8vo 

49. Ministère de Tagriculture et du commerce. Exposition universelle 
internationale de 1878, a Paris. Congres international pour le déve- 
loppement et Tamélioration des raoyens de transport , tenu k Paris, 
du 22 au 27 Juillet 1878. N». 8 de la série. Paris, 1880. 8vo. 

50. Société de géographie de Lisbonne. Les institutions de prévoyance 
du Portugal, par Costa CrOOdolpMm. Lisbonne, 1883. 8vo. 

51. The Victorian government prize essay. Essay on the manufactures 
more immediately required for the economical development of the 
resources of the colony, with special reference to those manufactures 
the raw materials of which are the produce of Victoria, byChBrlc§ 
lllayes. C. E. Melboume, 1861. 8vo. 

52. Zur Kunde der volkswirtschaftlichen Zustande des preussiscben 
Staats. Separat-Abdruck aus dem Königlich Preussiscben Staats- 
Anzeiger. Juli 1867. 8vo. . . 859 LI 

53. Der Arbeitgeber. Archiv für die gesammte Volkswirthschaft, 
Central- Anzeiger für Stellen- und Arbeitergesuche. 1873. N®. 843. 
Frankfurt a/M. , 1873. fol. 

54. Der Donau-Oder-Canal als Actien-Unternehmung. Ein Wort an 
jene, welche Actionare des Donau-Oder-Canales werden wollen, von 
A. lllayer. Wien, 1873. 8vo. 

55. Das technische Vereins wesen des Auslandes und die daraus zu 
ziehende Nutzanwendung für die deutschen Verhaltnisse. Referate 
auf der vierten General versammlung des Verbandes deutscher Ar- 
chitekten- und Ingenieur-Vereine zu Wiesbaden \m Jahre 1880, 
erstattet von €r, Meyer und C O. Crlelni* (Met vervolg.) 
(Separatabdruck aus dem «Wochenblatt für Architekten und Inge- 
nieure», Jahrgang 1880 und Jahrgang 1881.) Berlin, 1880, 1881. 
2 st. 8vo. 

56. Om sygepleien i Slraffeanstal terne i Norge. Ved professor Frc- 
derlk Holst, Ghristiania, 1841. 8vo. 

(Overgedrukt uit North Magazin for Laegevidenskaben.) 

57. Medicinalcollegiets Skjsebne. Aftrykt fra Norks Magazin for Lsege- 
videnskaben. Ghristiania, 1848. 8vo. 

^. Om Nordmaendenes landhusholdning i oldtiden af Fr, Chr. 
Schttbeler. Ghristiania, 1861. 8vo. 

B9. Verslag der beraadslagingen op het poenitentiair congres gehouden 

te Frankfort a/M. 28, 29 en 30 September 1846. (Leeuwarden, 

1846.) 8vo. 

(Overgedrukt uit het dagblad Overijssel.) 
60. Bijblad van de Nederlandsche Staatscourant, 1853—1854. II, 

blz. 239, volgg., bevattende het Verslag van het beheer van Nederlandsoh 

Indiê en van den staat waarin hetzelve zich bevindt over het jaar 

1851. fol. 
-61. Rapporten van de commissie voor de internationale ruiling van 

voorwerpen van wetenschap en kunst, over de jaren 1853 lot en 

met 1860. 8 st. 8vo. 
•62. Verslag van den toestand der gemeente 's Hertogenbosch , over 

1858, 1860, 1861, 1862, 1863. 's Hertogenbosch , 1859—1864. 

5 st. 8vo. 

63. Landb.-kolonie Ned. Mettray. Blikken in onze kinderwereld. 8vo. 
Met pi. (Overdruk.) 

64. Verslag over de 18 jongens [van Mettray], die in 1857 geplaatst 
zijn. 8vo. 

65. Algemeene verslagen van den toestand der gemeente *sGravenhage 
over de jaren 1862 — 1884. 23 bdn. 's Gravenhage. 8vo. 

66. Verslagen der vereeniging ^de Ambachtsschoob gevestigd te Rot- 
terdam, over de jaren 1869/70— 1879/80. Rotterdam. 11 bdn. 8vo, LI 360 

67. Verslag vnn de vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse te 
Amsterdam en van hare verrigtingen gedurende de jaren 1853—1854 
en 1869—1873. Amsterdam. 2 st. 8vo. Met pi. 

68. * Verslag over den toestand van handel , scheepvaart en nijver- 
heid te Amsterdam in 1865, 1867—1872, 1876,1879. Opgemaakt door 
de kamer van koophandel en fabrieken. (Amsterdam.) 11 bdn. 8vo. 

60. Algeroeene j aarlij ksche verslagen van de maatschappij voor den 
werkenden stand over de jaren 1870—1875. Amsterdam 1871 — 1876. 
6 bdn. 8vo. 

70. Verslag der kweekschool voor machinisten. Dienstjaar: October 
1878/1879. Sliedrecht, 1879. 8vo. 

71. Algemeen verslag gedaan binnen Groningen in de jaarlijksche ver- 
gadering van contribueerende leden, gehouden in 1852, 1853, 1856, 
1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862 en 1863, wegens het Instituut 
voor Doofstommen aldaar opgerigt in den jare 1790. (GroningeD, 
1852-1863.) 10 st 8vo. 

72. Verslagen over de jaren 1864, 1865 en 1866, zamengesteld door 
de kamer van koophandel en nijverheid te Batavia. Batavia, 1865— 
1867. 3 bdn. 8vo. 

73. * Verslag van de vergaderingen over de internationale avarij grosse 
regeling gehouden te Antwerpen op 30 Augustus en volgende dagen, 
door mr. E. IT. Rahusen. Amsterdam, 1877. 8vo. 

74. Nederlandsche vereeniging van weldadigheid te Brussel. Verslag 
over het twaalfde dienstjaar, loopende van 1 Januari tot en met 
31 December 1878. Uitgebragt op de jaarlijksche algemeene ver- 
gadering op 9 Maarf 1879. Brussel, 1879. 8vo. 

75. Congres scientifique d'Anvers en 1871. Rapport k Tacadémie natio* 
nale agricole,manufacturière et commercialepar Fleury-Flobert* 
Paris , 1872. 8vo. 

76. Forces productives et commerciales de la France, par Ie baron 
Charles Dupln. Bruxelles, 1828. 2 dln. 8vo. 

77. Cherbourg. La vil ie, son port et son commerce. Études historiques, 
économiques et commerciales, par Hugène Ijtats* Cherbourg, 
1871. 8vo. 

78. La Suède. Son développement moral , industriel et commercial 
d'après des documents officie! s par C. £• IJwagberg. Traduit 
par Li. de LillUehöök. Paris, 1867. 8vo. 

79. Commission première de la Roumanie k l'exposition universellede 
Paris en 1867. Notice sur la Roumanie principalement au point de 
vue de son «économie rurale, industrielle et commerciale. Paris, 
1867. 8vo. Met eene kaart. 

.80. Notice sur Ie Portugal par J. «f. Rodrigaes de Freltef 
CJunlor>. Paris, ,1867. 8vp._ sfli Li 

"81. L'état d'AIabama — Etats-unis d'Amérique — Ses ressources 
minérales, agricoles et industrielles avec une notice sur son histoire 
primitive et ses progrès par Hlram Halnes. Paris, 1867. 8vo. 

82. First report of the society for ameliorating the condition of 
apprentices and boys in the mercantile Marine. Instituted 12th 
December 1849. London, 1851. 8vo. 

83. Preliminary report on the eighth census 1860. By Jon. C. Cr. 
Kennedy. Washington, 1862. 8vo. 

84. Wisconsin, its natural resources and industrial progress, being a 
portion of the transactions of the Wisconsin state agricultural society 
for te year 1860. Madison, Wis. 1862. 8vo. 

85. Report of the commissioner of the general land office for thé 
year 186?. Washington, 1867. 8vo. Met kaarten. 

86. Annual statement of the trade and commerce of St. Louis, for 
the year 1865. Reported to the Union merchant*s exchange by 
Creo. H. Morgan. Saint Louis, Mo, 1866. 8vo. 

87. Official record, containing introduction, catalogues, official awards 
of the commissioners. Reports and recommendations of the experts 
and essays and statistics on the social and economie resources of the 
colony of Victoria. Melbourne, 1875. 8vo. 

88. Annual report of the comptroller of the currency, December 
1876, 1878—1880, 1882 en 1883. Washington, 1876— 1883. 6 bdn.8vo. 

89. Congressional directory, compiled for the use of congress, by 
Ben. Perley Poore. First edition , corrected to December 1 1 , 
1882. Washington, 1882. 8vo. Met pi. 

90. Statistische Nachrichten von den Preussischen Eisenbahnen. Bear- 
beitet von dem technischen Eisenbahn-Bureau. Band VI, enthaltend 
die Ergebnisse des Jahres 1858. Berlin, 1859. 4to. Met pi. 

01. Bericht des Verwaltungsrathes der Actien-Gesellschaft für Strassen- 
und Bröckenbauten an die ausserordentliche General-Yersaminlung 
am 28. December 1872. Wien. 4to. 

02. GeschSfts-Bericht der Actiën- Gesellschaft für Strassen- und Brüc 
kenbauten in Wienfür die Periode vom 12. Juni 1872 bis 31. December 
1872 an die Erste ordentliche General -Yersammlung der Actionare 
am 16. Juni 1873. Wien. 4to. 

93. Erste K. K. Priv. Donau-Dampfschiffahrts-Geselischaft. Geschafts- 
Bericht der Bettiebs-Direction über das Verwaïtungsjahr vom 1. 
Uecember 1871 bis 30. November 1872. Wien, 1873. 4to. 

94. * Die Industrie Amerika's (Vereinigte Staaten von Nordamerika), 
ihre Geschichte, Kntwicklung und Lage unter besonderer Berück- 
sichtigung der Volkswirthschaft und Handelspolitik, der Erfindungen 
und Fortschritte des Maschinenwesens, etc. und der Weltausstellung 
zu Philadel^liia, von De. Hermann Crrothe. Mit vielen Illustra- 
tionen im Text und auf 35 Tafeln. Berlin, 1877. 4to. LI 36si 

95. *i( Tabellarische Uebersichten des Hamburgischen Handels imJahre 
1877, zusammengestellt von dem handel sstatistischen Bureau. Ham- 
burg, 1878. fol. 

96. Nationale statistiek. Ontwikkeling der een en dertig tabellen, 
uitgegeven door de commissie voor de statistiek , en betrekkelqk tot 
de gesteldheid der bevolking in de Nederlanden, sedert deoprigting 
van het koningrijk tot en met 1824. Memorie door Edovard 
Smits. Brussel , 1827. 8vo. Met twee staten. 

97. Hdndleiding voor grondeigenaren, betrekkelijk de kadastrale werk- 
zaamheden , door J» A. Mosselman. Middelburg , 1833. 8vo. 

98. Beschouwing van de kadastrale uitkomsten in Zuidholland , door 
jhr. J, C R. Tan Hoorn Tan Bnrgli. 's Gravenhage, 
1833. 4to. 

99. Bescheiden voor de statistiek van het koningrijk der Nederlanden. 
NO. 1. Bescheiden betreffende de geldmiddelen. Eerste stuk. Overzigt 
van de opbrengst der directe belastingen, indirecte belastingen en 
accijnsen, gedurende de jaren 1846 — ^1859. Uitgegeven door het depar- 
tement van financiën, met medewerking der rijkscommissie voor 
statistiek, 's Gravenhage , 1861. fol 

100. Statistiek van den handel en de scheepvaart van het koningrijk 
der Nederlanden , over de jaren 1846 tot 1883. Uitgegeven door het 
departement van financiën, 's Gravenhage, 1848 — 1884 53 dln. foL 

101. Statistisch tafereel der provincie Braband, bevattende derzelver 
verdeeling in districten en kantons, namen der gemeenten, bevol- 
king, onderscheidene standen van dezelve, de godsdienstige ge- 
zindheden , huizen , onderdeeüng van het mannelijk geslacht , boe- 
veelheid landerijen, aard van bebouwing, houtgewas, woeste 
gronden , enz. paarden , hoorn vee , schapen en varkens , rij- en 
vaartuigen, openbare gebouwen, etc. Op 1 Januarij 1815. 'sHertogen- 
bosch, 1815. fol. 

102. Statistiek der provincie Noord-Braband , volgens de uitkomsten 
van het kadaster bij deszelfs invoering; vervaardigd onder de leiding 
van en opgedragen door li. Tan der Toordt Pieek en M. KwUlj 
aan de ed. groot achtb. heeren staten van dat gewest. 1842. 
Maastricht, 1845. fol. 

103. Statistiek tableau der polders in Noord- Braband. 's Hertogeoboscb, 
1843. fol. 

104. Statistieke beschrijving van Gelderland , uitgegeven door de com- 
missie van landbouw in dat gewest. Arnhem, 1826. 8vo. Met pi. en 
tabellen. 

105. Statistiek van den handel en de scheepvaart op Java en Madura 
sedert 1825. Uit officieele bronnen bijeenverzameld, door Cr. F.ile 
Bruyn Kops. Batavia, 1857, 1858. 2 dln. 8va 863 LI 

106. Statistiek van het gevangeniswezen, over 1855, 1858, 1859, 1860, 
1861, 1862. 'sGravenhage, 1856—1864. 6 st. 8vo. Met pi. 

107. Revue des sociétés savantes de la Neêrlande, par W. Trolik* 
(Amsterdam, 1856.) 8vo. 

(Overgedrukt uit de verslagen en mededeelingen der kon 
Akademie van Wetenschappen, afd natuurkunde.) 

108. Verslag van de werkzaamheden der rijks-commissie Voor statistiek 
1859 en 1860. 'sGravenhage, 1861. 8vo. 

109. Geregtel ij ke statistiek van het koningrijk der Nederlanden. 1858 — 
1861. 'sGravenhage, 1859—1863. 4 dln. fol. 

110. Bijdragen en mededeelingen voor de statistiek van het koningrijk 
der Nederlanden. N^. 2. Verslag van den staat der zeevisscherijen 
in 1860. 'sGravenhage 8vo. 

111. Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijk wezen, met 
oudheidkundige aanteekeningen , inzonderheid betrekkelijk de pro- 
vinciën Groningen en Friesland, door dr. R. Westerhoff. Gro- 
ningen, 1864. 8vo. 

112. Statistiek van de fabrieks- en ambachtsnijverheid in Nederland. 
Uitgegeven door het departement van binnenlandsche zaken. 'sGra- 
venhage, 1874. 8vo. 

113. Statistiek der scheepvaartbeweging op de rivieren en kanalen in 
Nederland in 1879—1884. (Uitgegeven door het ministerie van 
waterstaat, handel en nijverheid.) 's Gravenhage, 1880 — 1885.6bdn.8vo. 

114. Statistiek van de schulden der polders en waterschappen in het 
Koningrijk der Nederlanden. Bewerkt door de vereeniging voor 
de statistiek in Nederland. Uitgegeven door het departement van 
waterstaat, handel en nijverheid, 's Gravenhage , 1879. 4to. 

115. Statistiek van het stoomwezen in Nederland op 1 Januarij 1880 — 
1883. Uitgegeven door den minister van waterstaat, handel en nij- 
verheid, 's Gravenhage , 1880 — 1883. 4 bdn. 8vo. 

116. Statistiek van het vervoer op de spoorwegen en tramwegen over 
de jaren 1880 — 1884. (Uitgegeven door het departement van water- 
staat, handel en nijverheid.) ('s Gravenhage.) 5 bdn. 8vo. 

117. Statistiek van Leiden. Leiden, 1884. fol. 

118. Tableaux de population, de culture, de commerce et de navigatión 
formant pour Tannée 1870 la suite des tableaux insérés dans les 
notices statistiques sur les colonies frangaises. Paris, 1872, 1874. 
2 bdn. 8vo. 

119. Statistique de Gopenhague. N^. 3. Tableaux statistiques concernant 
Ie port de Gopenhague. Avec une carte du port. Gopenhague, 1878. 4to. 

120. Résumé de statistique générale de la ville de Buenos- Ayres,publié 
par Ie docteur Ëmile R. Coni, avec Ie concours de M. Flo- 

rentino Garcia. Premier semestre 1882. Buenos- Ayres, 1882. 8vo. LI 8«4 

1t21. Annuaire statistique de la province de Buenos- Ayres , pnblié sous 
la direction du docteur Eville R. C^nl. Deuxième année 1882. 
c (Edition en francais.) Buenos- Ayres, 1883. 8vo. Met kaarten. 

122. Divide et impera. Synopsis of a new work, entitled Statistical 
hook-keeping; being a simplification and abbreviation of thecommon 
system by doublé entry , for the use of merchants , bankers, 
tradesmèn, manufacturers , ship-owners, farmers, householders, and 
others, etc. by Fred. C. Krepp. London and New-York, 
1858. 4to. 

123. Divide et impera. Statistical book-keeping being a simplification 
and abbreviation, etc. by Fred. C* Krepp. London, 1858. 4to. 

124 Social statistics of cities. History and present condition of New- 
Orleans, Louisiana, and report on the city of Austin, Texas, by 
Creorge £• Waring Jr. and George W. Cable. Was- 
hington, 1881. 4to. Met kaarten. 

125. The death-rate of Memphis, by Creorge E. Waring Jr. 
(Reprinted from dthe American Architect» of March 25, 1882.) 

126. Mittheilungen aus dem Oebiete der Statistik, herausgegeben von 
der Direction der administrativen Statistik im K. K. Handels-Minis- 
terium. Funfter Jahrgang. 1. Heft. Strassen-Statistik des österrei' 
chischen Kaiserstaats. Wien, 1856. 8vo. Met kaarten. 

127. Königreich Bayem. Statistische Mittheilungen. München. 8vo. 

128. Kanton Bern. Direction der Cfifentlichen Bauten. Statistik eines 
Theiles der kantonalen Bauverwaltung. 1875. Bern. 4to. 

129. Genso general de la provincia de Buenos Aires demogrific-o, agri- 
cola , industrial , comercial et verificado el 9 de Octubre de 1881 , 
bajo la administracion del Doctor don Hardo Roclia. Buenos 
Aires, 1883 fol. Met kaarten. 

130. Om nutidens kommunikations-anstalter eller landsvGgar, vatten- 
och jernvagar i Europa och förenta stateme af C* RydqnUt. 
Stockholm, 1848, 1850. 2 dln. 8vo. 

131. Norges offlcielle statistik, udgiven i aaret 1870. G. N». 8. De 
offentlige Jembaner. Driftesbei*etning for: Hamar-Elverum-jembane, — 
Kongsvinger-Lilleström-jembane, — Norsk Hoved-jernbane, — i aaret 
1869. Ghristiania, 1870. 3 st. 4to. 

132. Norges ofiQcielle statistik, udgiven i aaret 1873. G. N^.S. Deoffhet- 
lige jernbaner i aaret 1872. Driflsberetninger afgivne til departe- 
mentet for det indre af vedkommende jernbanebestyrelser. Ghristi- 
ania , 1874. 4to. 

133. Norges officielle statistik, udgiven i aaret 1876. G. NM3. Stat«like 
opgaver belysning af Norges industrielle torholde i aarene 1870— 
1874. Udgivne af departementet for det indre. Ghristiania, 1876. 4to. 

134. Norges ofiicielle statistik. Ny raekke. Udgiven 1 aaret 1881. C. 
NO. 13. Statistik over Noiges fabrikaniceg den 1ste November 1879. 
865 LH 

Udgivet af den kongelige toldkommission af 25de August 1879. 
Kristiania, 1881. 8vo. 
135. De Ralmukken. Een tafereel der zeden , gewoonten , gebruiken 
enz. van dat volk. Naar het hoogduitsch van B. Bergmann. 
Leeuwarden , 1815. 8vo. 

[ C. PLACCATEK , WETTEN , BESLUITBN , REGLEHEin^EN , 

KEUREN EN TOORSCHRIFTEN. 1. Groot placaet-boek , bevattende de placaten, ordonnantiên ende 
edicten van de doorluchtige, hoogh mog. heeren Staten Generael 
der Vereenighde Nederlanden; ende van de ed. groot-mog. heeren 
Staten van Hollandt en West-Vrieslandt ; mitsgaders van de ed. 
mog. heeren Staten van Zeelandt. Waer by noch ghevoeght zijn 
eenige placaten van de voorgaende gnaven ende princen derzelver 
landen, voor so veel dezelve als noch in gebruyck zijn; by een ge- 
bracht door mr. Cornelis Caa. 9 dln. met 2 registers (het eene 
over de vier eerste, het andere over. al de deelen.) *sGravenhage, 
1658—1770. Amsterdam, 1795—1797. 11 dln. fol. 

2. Handvesten, privilegiën, vrijheden, voorregten, octrooyen en cos- 
tumen; midsgaders sententien, verbonden, overeenkomsten en andere 
voornaame handelingen der stad Dordrecht. Opgezogt , overgezien , 
met de oorsprongkelijke stukken vergeleeken, en met geschied- en 
oudheidkundige aanmerkingen opgehelderd, door mr. Pieter Hen- 
drik Tan de Wall. Dordrecht, 1790. 3 dln. fol. Met kaart. 

3. Staatsbladen van het koningrijjc der Nederlanden over de jaren 
1813—1840 met een algemeen register. Zalt- Bommel, 1841. 4lo. 

4. Staatsbladen van het koningrijk der Nederlanden over de jaren 
1841 tot 1881 en een groot gedeelte van 1882. Gouda en Amsterdam. 
4 dln. en 1 afl. 4to. 

5. Verzameling van wetten, besluiten, reglementen enz. betrekkelijk 
den waterstaat, de wegen, bruggen enz. door €r. liuttenberg. 
Zwolle, 1835. 8vo. 

6. Verzameling van wetten, besluiten, reglementen enz. betrekkelijk 
den waterstaat, de wegen ^ bruggen enz. door Cr. liuttenbery. 
Tweede vermeerderde druk, aangevuld en voortgezet door !<• IST. 
Schuurman. *s Gra\enhage, 1852. 8vo. 

7. Wetten, decreten, besluiten en tractaten op den waterstaat en de 
spoorwegen in Nederland. Met aanteekeningen van J. F. Boogaard. 
Hoofdwerk met 18 vervolgen en alphabetisch register 1869 — 1872. 
's Gravenhage, 1858—1883. 19 dln. 8vo. 

8. Verzameling van wetten, besluiten, verordeningen en voorschriften, 
betrekkelijk het aanleggen der Staatsspoor wegen, bijeen gebragt door X, Ln 366 

den secretaris van de commissie voor de Staatsspoorwegen 1860— 
1863. (*s Gravenhage.) 8vo. 
9, Verzameling van wetten, besluiten, enz. betreffende de spooi^wegen 
in Nederland. Bewerkt door jhr. E. Tan Citters en J. C* A. 
Tan Roosendaal. 1832—1885. 's Gravenhage, 1877—1886. 14 
dln. 8vo. 

10. Af stands wijzer voor het koningrijk der Nederlanden op last des 
konings vervaardigd aan het topographisch bureau. Met itineraire 
kaart, 's Gravenhage en Amsterdam , 1818. 8vo. 

11. Lijst der objecten van den waterstaat, welke aan de provinciën 
worden overgegeven. 8vo. 

(Behoort bij het besluit van den 17 December 1819. N». 1.) 

12. Beglement op de correspondentie bij ijsgang en hoog opperwater 
op de rivieren. Goedgekeurd bij Z. M. besluit van den 21. Augustus. 
1835, N*». 23. fol. 

13. Aanteekening op de 'grondwet, door mr. J, R. Thorbecke. 
Amsterdam, 1839. 8vo. 

14. Grondwet voor het koningrijk der Nederlanden , naar de wijzigingen 
in 1848 daarin gebragt. 's Gravenhage, 1848. 8vo. 

15. De grondwet opgehelderd door eene aanteekening, geput uit de 
officieele bij de wetgevende magt gewisselde stukken, en door ver- 
wijzing naar de verwante wetsbepalingen, ter verklaring van het 
verband, waarin de artikelen der wet, zoo onderling als met de 
algemeene wetgeving staan; door mr. J. H. O. BoisseTatn* 
Arnhem, 1851. 8vo. 

(Vierde aflevering van het Staatsregt van Nederland.) 

16. De grondwet met aanteekening der gelijksoortige bepalingen van 
vroegeren tijd bij elk artikel. (Door mr. P. F. Hubrechf.) 
Rotterdam, 1863. 8vo. 

17. Itineraire voor marscherende troepen in het koningrijk der Neder- 
landen. Te zamengesteld bij het topographisch bureau van het depar' 
tement van oorlog, 's Gravenhage, 1849. 4to. Met etappekaart. 

18. *Wet van den 4den Julij 1850 regelende het kiesregt en de 
benoeming van afgevaardigden ter eerste en tweede kamer der 
Staten-Generaal , mitsgaders den rooster hunner aftreding, met aan- 
teekeningen en alphabetisch register door li. 'M. Sdtaarmaii. 
Zwolle, 1863. 8vo. 

19. De provinciale wet opgehelderd door eene aanteekening, geput uit 
de officieele bij de wetgevende magt gewisselde stukken, enz. door 
mr. J. H. Cr. BoisseTaln. Arnhem, 1850. 8vo. 

(Derde aflevering van het Staatsregt van Nederland.) 

20. *Wet van den Oden Julij 1850, regelende de zamenstelling en 
magt van de provinciale staten, met aanteekeningen en alphabetisch 
register door !«• IV. Schuurman. Zwolle, 1863. kl. 8vo. 367 Lil 

21. De nog verbindende reglementen en ordonnanciën der provinciale 
staten van Noordbrabant, uitgevaardigd van 1813 tot October 1850. 
's Hertogenbosch , 1850. 8vo. 

22. Wet, regelende de onteigening ten algemeenen nutte, met aan- 
teekeningen en toelichtingen ten gebruike van de leden der regter- 
lijke magt, burgemeesters en belanghebbenden bij onteigening. 
Middelburg, 1853. 8yo 

23. De wet op de onteigening ten algemeenen nutte van den 28 
Augustus 1851 , in hare beginselen en strekking toegelicht door 
mr. J. H. Cr. BoisscTaln. Arnhem, 1853. 8vo. 

24. ♦ Wet van den 28sten Augustus 1851 (Staatsblad N». 125) regelende 
de onteigening ten algemeenen nutte. Met aanteekeningen uit de 
literatuur, de practijk en de regtspraak ontleend, door mr. J. Cr. 
de Wltt Hamer. Schoonhoven, 1865. 8vo. 

^. *Wet van den 29sten Junij 1851 regelende de zamenstelling , in- 
rigting en bevoegdheid der gemeente-besturen met de daarbij be- 
trekkelijke besluiten, vonnissen en arresten en alphabetisch register 
door Ij. is. Schuurman. Zwolle, 1861. 8vo. 

26. Reglement op de wegen en voetpaden in de provincie Zuidholland. 
Dordrecht, 1853. 8vo. 

27. De verordeningen op veer- en beurtschepen door mr. J. T. Buys. 
Haarlem, 1853. 8vo. 

28. * Provinciaal blad van Noord-Holland. No 105. December 1857 en 
No. 98. December 1859, bevattende het reglement, regelende het 
toezigt op het onderhoud van den Noorder IJ- en Zeedijk en No. 66. 
September 1861 , bevattende wijzigingen in het reglement van bestuur 
voor het hoogheemraadschap Waterland. (Haarlem.) 3 stuks. 8 va. 

29. Wet van den 21sten Augustus 1859 (Staatsblad n''. 98.), houdende 
bepalingen omtrent het gebruik der spoorwegen , toegelicht uit de 
stukken , gewisseld tusschen de regering en de beide kamers der 
Staten-Generaal , en de discussiên in die kamers gehouden, door 
J. F. Boogaard. 'sGravenhage, 1859. 2 afl. 8vo. 

30. De wet houdende bepalingen omtrent het gebruik der spoorwegen , 
benevens het reglement op de dienst der openbare middelen van 
vervoer te lande. Met aanteekeningen, door W. HoogTliet. Leiden, 
1859. 8vo. 

31. Wetten, besluiten en overeenkomsten betrekkelijk de electro- 
magnetische telegrafen in Nederland. Uitgegeven door H. j. Stok- 
Tls en W. H. Crosler. 's Gravenhage , 1860. 8vo. 

32. *Mr. A. Meyer Blng, verzameling van wetten, betrekkelijk 
de directe en indirecte belastingen , in- en uitgaande regten en ac- 
cijnsen in het koningrijk der Nederlanden, enz. opgedragen aan den 
heer mr. G. H. B. Boot Amsterdam, 1860. 8vo. 

33. Afstandstafelen vastgesteld door den minister van oorlog, krachtens Lil 868 

art. 2 Tan 's koning bi>s1ait ^an 4 Maart 1862 (SUatsbbd ifi. 27) 
houdende invoering ^an een' nieawen aüstandswijxer toot het koeing- 
rijk der Nederlanden, 's Gravenhage, 1862. 8? o. 

34. Nederlandsche post-gids. Noodzakelijke wegwijzer toot allen ten 
aanzien van de dienst der post -administratie, 's Gravenhage, 1863. 8vo. 

35. Wet , betreffende de maten , gewigten en weegwerktaigen. Schie- 
dam , 1869. 8vo. 

36. * Wet van den 266ten Mei 1870 (Staatsblad NO. 82) betrekkdqk 
de grondbelasting , met aanteekeningen door W. Tam K«B|fBeii- 
b«rg. 's Gravenhage , 1870. 8vo. 

37. De nieuwe wetgeving op de Rijnvaart (naar de ofiScieele stakken) 
benevens bet reglement van politie voor de scheep- en vlotvaart op 
den Rijn , de Merwede , de Noord en de Nieuwe Maas en alle verdere 
voorschriften. Rotterdam , 1870 8vo. 

38. Technische voorschriften voor de leveiing en verpakking van be- 
noodigdheden ten dienste van 's Rijks overzeesche bezittingen. Tweede 
vervolledigde uitgave. Uitgegeven op last van het departemoit van 
koloniën, 's Gravenhage, 1883. 8vo. 

.39. Departement van koloniën. Algemeene bepalingen betreffende de 
aanschafifing van goederen ten behoeve van 's Rijks overzeesche be- 
zittingen, 's Gravenhage , 1883. 8vo. 

40. Tableau analytique et par ordre alphabétique, des ordres généraox 
de régie, et de ceux contenus dans les circulaires de Tadministration 
de l'enregistrement et des domaines, par Ie citoyenRippert. Paris, 
an X. 8vo. 

41. Les six codes, contenant la charte constitutionnelle , la corrélation 
des articles des codes entre eux , une table alphabétique k la suite 
de chaque code; et un appendice contenant les lois sur lesacrilége; 
sur les substitutions ; sur la liberté de Ia presse, et leur rapport 
avec les codes d'instruction crimineile et pénal; sur les chemins 

vicinaux ; sur 1'abolation du divorce ; sur Ie droit d'aubaine ; sar 
les interets; sur Ie notariat; celle du 25 Juin sur les modifications 
du code pénal ; les ordonnances sur la profession d'avocat et la 
plaidoirie; Ie tarif des frais et dépense en matière civile; letarifdes 
frais en matiére crimineile; la loi du jury; et une table analytiqae 
des six codes. Paris, 1828. 8vo. 

42. Code des constructions et de la contiguité, on législation complete 
des batiments et constructions, des servitudes et du voisinage, mise 
k Ia portee de teut Ie monde, etc. par M. li. Perrln. Deuxüémfl 
édition. Paris, 1841. 8vo. 

43. Loi sur Ie défrichement des terrains incultes. Recueil des documents 
et des discussions. Bruxeiies, 1848. fol. 

44. Législation des travaux publics en Belgique, recueil complet dtf 889 LÏI 

lois, arrêtés etréglements généraux publiés sur cette matière, suWi 
d'une table analyiique en forme de dictionnaire présentdnt Ie résumé 
de la législation, de la jurisprudence et la marche adroinistrative 
adoptée en ce qui concerne les travaux publics par C. l^abye* 
Liége, 1851. 8vo. 

45. Recueil de lois, arrêtés, règlements etc. concernant Tadminp 
stration des eaux et polders de la Flandre oriëntale, par M. J. 
Wolters, ingénieur faisant fonctions d'ingénieur en chef des ponts 
et chaussées. Troisième édition.- Revue, augmentée et complétée par 
€r« Wolters, ingénieur des ponts et chaussées. Gand, 1869,1874. 
2 dln. 8vo. 

46. Patent laws. 8vo. 

(Documents of the House of represent at ives of the U. S.) 

47. Rules and directions for proceedings in the patent office, by 
B. P. HoUoway. 1861. 8vo. 

(Documents of the House of representatives of the U. S.) 

48. Ordonnantie op de dijkagie van 't Land van Heusden van den 
7den December 1612. Ordinaire keuren van den Hoogen Maasdijk 
van stad en landen van Hensden, gemaakt en gearresteert den 
6den April 1774. AmpHatie der ordinaire keuren, 7 April 1776. 

Eén bnd. 8vo. 

49. Extract uit het octroy van de Beemster. Met de cavel-conditien, 
en de caerten van dien. 't Register van de participanten, ende 
verscheyden keuren , tot v^elstand van de dijckage : By de hooft- 
inghelanden, dijckgraef ende heemraden gemaeckt. Amsterdam, 1613. 
8vo. Met kaart. 

50. Institutie ofte erectie van het collegie van hooft-ingelanden van 
Delflandt. (1682.) 

Keuren ende ordonnantien van 't hoog-heemraatschap van Delfl- 
landt. Delft, 1722. 

Keuren en ordonnantien van het hooge heemraadschap van Delf- 
land, geêmaneert sedert de generale keure van Februari 1656. 
Delft, 1739. 

Keure en ordonnantie op de maniere van executie, in zaken het 
hoogheemraadschap van Delfland aangaande. (1741.) 

Een bnd. 4to. 

51. Keuren ende ordonnantien van 't hooge-heemraetschap van Delfflandt. 
Delft, 1668. 4to. 

52. Kant- vesten, privilegiën, keuren ende reglementen , aengaande den 
dijckrechte van den Alblasser-Waert. Dordrecht, 1678. 8vo. 

53. Octroyen, privilegiën ende keuren*, mitsgaders de ordonnantie vai^ 
de v^eeskamer en de vierschaar van de Oude-Zijpe, ende Hase-polder. 
Alkmaar, 1717. LH 870 

Ordonnantien , keuren ende statuten van de landen van derZijpe. 
Alkmaar, 1710. Met kaart. 
Ordonnantie voor de vierschare van de landen van de Zijpe. 
Ordonnantien der weeskamer van de Zijpe en Hase-polder. 1694. 
Een bnd. 4to. 

54. Keuren ende ordonnantien van 't heemraedschap van Schielant, 
ende den gevolge van dien. Gemaeckt bij hooge heemraden deszelffs 
landt. Rotterdam , 1696. 4to. 

55. Extract uit het octroy van de Beemster met de cavel-conditien, 
ende kaerte van dien alsmede H register van de participanten. 
Purmerend, 1698. 

Instructien voor dijckgraaf, hooge heemraden ,* opper-polder-meeste- 
ren, secretaris, penninghmeester ende onderpoldermeesters &*. van 
de Beemster. 

Beemsterlands keuren, wetten ende ordonnantien aangaande de 
civile regten. Purmerend, 1698. 

Een bnd. 8vo. 

56. Keuren ende ordonnantien van Hhoog-heemraatschap van Delfland. 
Geêmaneert t* sedert de keuren in den jaere 1739 gedrukt. Delft, 1755. 

Keuren en ordonnantien van het hooge-heemraadschap van Delfland. 
Geêmaneert sedert de generale keure van Februari 1656. Delffc, 1739. 

Keure en ordonnantie op de maniere van executie , in zake bet 
hoogheemraadschap van Delfland aangaande. (1790.) 

Een bnd. 4to. 

57. Kort begrip van alle de keuren van het hoog-heemraadschap van 
Rhijnland, by of aan malkander volgende, alle welke van tijd tot 
tijd omtrent een subject of zaak gemaakt zijn. Met eene generaale 
verdeeling na het alphabeth en specifique aanwyzinge derzelver daar 
achter gemaakt, enz., door J.N. Dreschlaar. Haarlem, 1761. 8vo. 

(Doorschoten en met aanteekeningen in HS.) 

58. Ordonnantie van de weeskamer van de Beemster. Purmerend, 
1761. 8vo. 

59. Water-recht waar na een yder in het furstendom Gelre en graaf- 
schap Zutphen zig voortaan zal hebben te reguleeren. Arnhem, 
1767. 4to. Met kaarten. 

60. Nader reglement en ordonnantie op de regeeringe en directie van 
en in de binnen polder onder Ter Heyde. Gearresteert den 6 Sep- 
tember 1774. 's Gravenhage , 1774. 4to. 

61. Nader reglement en ordonnantie op de regeeringe en directie van 
en in den groeten Sonseelsenpolder. Gearresteert den 6 September 
1774. *sGravenhage, 1774. 4to. 

62. Reglement en ordonnantie op het bevaren van het Schippers-Vheer 
van de heerlijkhetden de Hooge* en Laage Swaluwen, na den dijk 
yan den Wieldregtschen polder, van Ouds het Vheer van Twintig- 371 in 

hoeven en teegenswoordig het Nieuwe Yheer genaamt, mitsgaders 
op de steeden Dordrecht en Rotterdam. 'sGravenhage, d78i. 4to. 

63. Handvesten, keuren, privilegiën, octroijen, reglementen, con- 
tracten en andere brieven van den Overwaard , met een kort uit- 
trekzel der voornaamste resolutien , bij het collegie van denzelven 
waard in der tyd genomen, voor zo verre dezelve in originali hier 
zijn ingelyft, alles tot den jare 1780, door Ntcolaas Tan Mype 
RogtersE. Gorinchem, 1782. 8vo. 

64. Reglement de police des polders dans les départements de TËscaut, 
des bouches-de-rEscaut , de la Lys , des Deux-Nêthes , des Bouches- 
du-Rhin et de la Roer. Avec la traduction hollandaise. Bois-le- 
Duc, (1811.) 

Geschied- en waterloopkundige aanteekeningen nopens de dichting 
van de rivier de Dintel, enz. door J» Rochussen. Den Bosch, (1805.) 

Reglement op het beheer der dijken en verdere waterkeerende en 
waterleidende werken der polders behoorende onder het hoog-heem- 
raadschap van Maasland. 'sHertogenbosch, 1831. 

Keuren der dijken onder het hoog-heemraadschap van Maasland, 
's Hert ogen bosch, 1842. 

Wet van den 9 October 1841, betreffende de regtsmagt der hooge- 
en andere heemraadschappen, enz. (Staatsblad n^. 42.) 

Speciale instructie voor de dienst der rivier- correspondentie in 
Noord-Braband. 

Algemeene voorwaarden, behoorende bij de bestekken voor de 
verschillende rijks waterstaatswerken. *s Hertogenbosch , 1842. — Bis, 
officiële uitgave. 

Reglement voor het heffen van dijk- en polderlasten in de provincie 
Noord-Braband. -'s Hertogenbosch , 1844. 

Reglement op het beheer der dijken en polders in de provincie 
Noordbrabant. Mei 1846. 

Vlugtige opmerkingen bij het nalezen van het reglement op bet 
beheer der dijken' en polders in Noord-Braband, door mr. A. 
Hanedoes. (lorinchem, 1846. 

De werkjes, boven vermeld onder n°. 8—11 , op blz. 189 en 190. 

Algemeene bekading der polders en buitengronden onder Vlymen, 
Engelen, Bokhoven, Well en Hedikhuizen. 's Hertogenbosch , 1851. 

Reglement van policie voor de polders in de provincie Noord- 
Braband. 1826. Plano. 

Een bnd. 8vo. 

65. Algemeen rivier- of waterregt, over de rivieren en stroomen, van 
den 24 Februarij 1806. 's Hertogenbosch , 1846. 8vo. 

66. Verzameling van reglementen op de policie en publieke administratie 
der polders in de departementen van de Schelde, van de Monden 
van de Schelde, van de Lys, de twee Nethen, de Monden van den MI 372 

Rijn en de Rhoer, 1811 (in het fransch, handschrift), en van die in 
Noordbrabant. 8vo. 

(Een band met verschillende losse bijlagen in handschrift.) 

67. . Reglement van beheer der polders van het departement der Monden 
van den Rijn (1811.) Zalt-Bommel, 1834. 8vo. 

dS. Reglement waarna den dijkgraaf, gezworens en penningmeester, 
mitsgaders de gemeene ingelanden van den ouden polder te Zeven- 
bergen, zich zullen hebben te gedragen. Breda, 1826. 8fo. 

69. Reglement van bestuur van administratie voor het heemraadschap 
van de Mark en Dintel, herzien ingevolge artikel 14 van het besluit 
van Zijne Majesteit dd 15 December 1824, no. 37. Breda , 1827. Svo. 

70. Reglement omtrent het beheer en directie of administratie van 
de polders van Bloemendaal, Nassau en Arrenberger polder, onder 
de Klundert. Breda, 182d. 8vo. 

71. Reglement omtrent het beheer en directie of administratie van de 
gecombineerde vier polders onder de Klundert, genaamd : den Groeten 
polder, Zandberg, Nieuwendijk en den Nieuwen Fijnaart. (Met drie 
instructiên voor de molenaars, de sluiswachters en den dijkbode.) 
Breda, 1829, 1831. 4 st. in een bod 8vo. 

72. Reglement op het beheer der dijken en polders in Noord-Braband. 
's Hert ogen bosch , 1846. 

Reglement van policie, voor de polders in de provincie Noord- 
Braband. *s Hertogenbosch , 1846 

Handboek voor dijk- en polderbesturen in Noord-Braband. 's Her- 
togenbosch, 1846. 

Reglement op het beheer der rivier-polders in de provincie Gelder- 
land. Arnhem, 1845. 

Algemeen rivier- of waterregt, over de rivieren en stroomen, van 
den 24 Februari 1806. 's Hertogenbosch , 1S46. 

Ordonnancie op het voeren der schouwen over de gemeen te- wegen, 
waterleidingen, enz , in de provincie Noord- Braband. 's Hertogen- 
bosch , 1844. 

Publicatie van de representanten van het volk van Bataafech 
Braband, van den 27 Mei 1796, omtrent de schouwingen van wegen, 
rivieren, enz. 's Hertogenbosch , 1841. 

Reglement op de correspondentie bij ijsgang en hoog-opperwater 
op de rivieren de Lek, enz. Zalt-Bommel, 1835. 

Reglement van policie op, met gebakken steen bestraatte, pro- 
vinciale wegen in Noord-Brabrand. 's Hertogenbosch , 1845. 

Instructie voor de wegwachters , op de provinciale kei- , klinker- 
en grindwegen in Noord-Braband. 's Hertogenbosch, 1848. 

Een bnd. 8vo. 

73. Reglement op het beheer der rivierpolders in de provincie Gelder- 
land. 2de druk. Nijmegen, 1840. Svo. 373 LH 

.74. Keuren der dijken onder het hoog-beemraadschap Maasland. 
*s Hertogenbosch, 1842. 8vo. 

75. Reglement op het beheer der dijken en polders in Noord -Braband, 
toegelicht door mr. H. P. €r. Tan Diggelen, *s Hertogenbosch , 
1846. 8vo. 

76. Het concept-reglement voor het bestuur van de dijks-vereeniging , 
bekend onder den naam van Noorder Y- en Zeedijk. 1857. 8vo. 

(Overdruk uil het Algemeen Weekblad van Purmerende.) 

77. Ontwerp-regI(>ment voor het hoog- heemraadschap van Schieland.8vo. 

78. * Reglement op het openen en sluiten van de sluizen en water- 
keeringen. (Waterverdeeling te Amsterdam.) November 1864. 8vo. 

79. Algemeen reglement van politie voor het Noordzee- kanaal, zijne 
havens en zij kanalen. Amsterdam. 8vo. Met kaart. 

80. Algemeen reglement van politie en tarief van het kanaal- en 
havengeld voor het Noordzeekanaal, zijne havens en zijkanalen. 
Amsterdam , 1876. 8vo. 

81. Reglement van politie voor de scheep- en vlotvaart op den Rijn 
en eenige andere rivieren. (Bijgewerkt tot 1 Julij 1878.) Rotter- 
dam, 1878. 8vo. 

82. Reglement voor de koninklijke militaire akademie. *s (Jravenhage 
en Amsterdam , 1828. 8vo. 

83. Reglement voor de koninklijke militaire akademie. Breda , 
1841. 8vo. 

84. Koninklijk besluit houdende vaststelling van het reglement voor 
de koninklijke akademie te Delft, benevens het voorloopig programma 
der studiën en toelichting, door den directeur der akademie. *s6ra- 
venhage, 186!. 8vo. 

85. Wetten der bataafsche brand- waarbor g-maatschappij onder bestuur 
van mr. E. J. van Royen c. s. Opgerigt A® 1806. 8vo. 

86. Korte inhoud van het reglement der onderlinge brandwaarborg- 
maatschappij , onder het bestuur van Jacob de Jong c. s. te Uithoorn. 
1818. 8vo. 

87. Reglement der onderlinge nederlandsche brand waarborg<-maat8chappij 
voor meubilaire goederen, onder bestuur van mr. J. G. Faber van 
Riemsdijk c. s. Opgerigt te 's Gravenhage , A** 1827. 8vo. 

88. Plan en reglement der brandwaarborg-maatschappij Archimedes. 
J. C. Perk te Delft, direkteur. 8vo. 

89. Reglement der algemeene onderlinge brandwaarborg-maatschappij , 
onder het bestuur van M. Heereman c. s. Schiedam. 8vo. 

90. Reglement en toelichting betreffende de maatschappij ter bevorde- 
ring van wetenschap tot volksgeluk. Utrecht, 1850. 8vo. 

91. *Wet voor de hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en 
wetenschappen. 1867. 8vo. \ LUI 374 

92. Wet der maatschappij voor den werkenden stand , te Amsterdam. 
Amsterdam , 1869. 8vo. 

93. Statuts de rassociation des Ingénieurs sortis de Técole de Liége, 
revisés d*aprés les décisions des assemblees générales. Liége. 8vo. 

94. Dienstordnung und Statuten fur die Bruderladeaufdem Steinkolen- 
werke der erste k. k. priv. Donau-Dampfschiffahrt Gesellschafl in 
Fünfkirchen. 8vo. 

Z). TLUOSCHRIFTEir , BETREFFENDE TERSCHILLEimB 

ONDERWERPEN. 

1. Verhandeling van landerijen en bijzonder in de provincie van 
Holland en West -Vriesland, alsmede in Zeeland. Leeuwarden, 1739. 

Kort vertoog aantoonende de onwaare en lasterlijke stellingen be- 
treffende dijkgrave en hooge heemraden van Delfland, in voornoemd 
werk vervat. Delft, 1739. Eén band. 8vo. 

2. H Vrije metzelaars zakboekje, of omstandig berigt van de vrye 
metzelaars , opgesteld door W. I^mith 9 Een vrye metselaar , en 
€r. F. Hesagallers. Waarachter by gevoegd is IVtxonscheshIre 
prophetien , beneffens desselfs levens-bescryving. Na de agtste druk 
uit het engels vertaald, en met aanmerkingen verzeld. Haarlem, 
1740. 8vo. Met eene plaat. 

3. Verhandeling tot betoog dat de uitvinding van het buskruid onder 
de nuttige uitvindingen mag gesteld worden, door M. HLurter. 8vo. 

4. Ernstige gesprekken, tusschen een heer met ^Ijn* tuinman. Over 
de tegenwoordige aangelegenheden des lands , en d^ wet op de be* 
zittingen enz. door een vriend der waarheid. TwoedeNdruk. Amster- 
dam, z. j. 8vo. S, 

5. Beschouwingen over aan te brengen verbeteringen il^de regle- 
menten op de dijkagie en de uitwatering der Oude-Maa^I^^i^^ 
van Heusden , door J. A. Gerlach Jr. Heusden, 1843. 1^* 

6. Hoe een nederlandsch ministerie over eeden denkt, door %. ^* 
Stteltles. Zutphen, 1849. 8vo. \ 

7. Het bestuur der marine, onder den schout-bij-nacht, later W 
admiraal J. G. Rijk , gedurende het tijdvak van 3 Junij 1842^ 
15 September 1849, toegelicht door J. C. Rflk. Amsterdai 
1851. Twee din. 8vo. 

8. Het bestuur der marine, gedurende de jaren 1842 — 1849, naderj 
toegelicht en in verband beschouwd met het algemeen verslag en 
beantwoording van vraagpunten omtrent het zeewezen van den staat, 
uitgebragt in Augustus 1852, door eene speciale daartoe benoemde 
commissie, door J. C. Rflk. Amsterdam, 1853. 8vo. 

9. Programma van het Rembrand ts feest. Uitgegeven met goedkeuring 
van de commissie. Amsterdam, 1851. 8vo. Met houtsnede. 375 Lm 

0. Plan tot daarstelling van eene geregelde driemaandelijksche pakket- 
vaart voor passagiers en stukgoederen tusschen Nederland en Java , 
met ijzeren schroefstoomschepen , voorgesteld door C* Selteffer. 
's Gravenhage , 4852. 8vo. 

1. Prospectus en concept-statuten eener naamlooze maatschappij ten 
doel hebbende eene dagelijkschc geregelde stoom boot dienst tusschen 
Amsterdam en 's Hertogenbosch , over Weesp , Utrecht , Vreeswijk , 
Gorinchem en meerdere tusschenliggende plaatsen. (Amsterdam, 
1857.) 8vo. 

l. Onze spoorweg-leening, beschouwingen van Oeconomus. Am- 
sterdam, 1858. 8vo. 

). Hot dorstige kanaal , het hongerige spoor en de emancipation. Met 
algemeene stemmen van de koe — kinderen van de zondige Adam*8 
kinderen nog niet. 's Gravenhage , 1859. 8vo. 

L Een spoorweg-geschenk van 230 millioen, door PotdeTin. 'sGra- 
venhage, 1859. 8vo. 

). Eene stem uit Nederland over de cellulaire gevangenis te Bruchsal 
en de strafwetgeving in Baden en elders. In verband tot het ge- 
vangeniswezen en de strafwetgeving in Nederland, door W. H. 
üurlnyar. Met bijlagen Leeuwarden, 1859. 8vo. 

3. De stenographie in Nederland, door C Steger. 2de druk. 
's Gravenhage , 1859. 8vo. 

7. De Maas en de waterstaat, in verband met de belangen van 
scheepvaart, groot- en transithandel door een reeder en handelaar. 
Rotterdam, 1860. 8vo. 

l. Openbrief aan mr. J. Heemskerk Az., lid van de tweede kamer 
der staten-generaal , naar aanleiding van zijne redevoering uitge- 
sproken den 8sten November 1860 in de openbare zitting dier kamer, 
namens de studenten in de regten aan 's land hoogeschool te Leiden, 
door eene uit hun midden vorkozene commissie. Leiden, 1860. 8vo. 

d. De zelfontwikkeling op het gebied van wetenschap en kunst. 
Toespraak van dr. F. J. Homela IVieuwenhals bij de opening 
van de algemeene vergadering der hollandsche maatschappij van 
fraaije kunsten en wetenschappen , gehouden te Amsterdam den 
20sten September 1861. (Amsterdam, 1861.) 8vo. 

). De koloniale staatkunde van het kabinet ontvouwd en beoordeeld 
door mr. J. E. Banck. Amsterdam, 1861. 8vo. 

l. Dr. W. Bosch, de kampioen van aHet budget der koloniaal- 
radicalen», 's Gravenhage , 1862. 8vo. 

L De minister mr. J. R. Thorbecke en het rijks-herbarium in 1852 
en 1862; benoeming en ontslag van den conservator, door H. Tan 
Hall. Leiden, 1862. 8vo. 

\. Openbrief aan mr. J R. Thorbecke, door H. Tan Hall. Leiden, 
1862. 8vo. Bin 376 

24. Over de verpli^ifting des verkoopers tot vrijwaring wegens ver- 
borgene gebreken (art. 1540 — 1548.) door II. J. Li. ▼an 8a§se 
▼«n UMelt. Leiden, 1862. 8vo. 

25. Volharding. Tweede vervolg van de toespraak op 27 Mei 1861, 
en door mr. A. ]!• BfeQer aan de wetgevende magt, eerbiedig 
gerigt. [Betreffende de staats-Ioterij.] Amsterdam, 1862. 8vo. 

26. Toelichting van het vernieuwd voorstel eener — noodi ge-, nuttige- 
en financieel voordeelige — staats-Ioterij, naar het stelsel, bekend 
als mr. A. H. BleQer's plan van loterij. Amsterdam, 1^63. 8vo. 

27. Beschouwingen over de wettelijke bepalingen, ten opzigte van de 
vervaardiging en bet gebruik van stoomketels, door II* C» Sosseha. 
1863. 8vo. 

28. De vechtasche straf'inrigting , niet navolgenswaardig voor Nederland 
door 9. Cool. Amsterdam, 1863. 8vo. 

29. Wenken en opmerkingen ten aanzien van de verblijfplaats voor 
jeugdige ontslagene gevangenen te Leiden. 8vo. 

30. De stem van een oud matroos over marinezaken. (Bloö Man — 
Doö Man. Gats). *s Gravenhage , 1866. 8vo. 

31. * Zelfmoord. — Een woord over de quaestie van den dag, door 
Flavius, Amsterdam, 1866. 8vo. 

32. *De aanstaande interpellatiên in de tweede kamer der staten- 
generaal. Proeve van een parlementair tafereel door een aspirant 
stenograaf. Amsterdam, 1867. 8vo. 

33. De naamlooze vennootschap: Paleis voor Volksvlijt. Een oordeel 
over haar prospectus, hare prijsuitschrijving en haar gebouw, door 
J. W. liellman. 1867. 4to. 

(Overgedrukt uit de Opmerker.) 

34. Een keerpunt. — IJdele wenschen. 8vo. 

(Overdrukken uit de Locomotief, 1868.) 

35. Een nieuw uit wateringskanaal in het voormalig vierde district 
van Zeeland. (Westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen.) Mededeeling 
door mr. Cr. A. Fokker. April 1868. ^vo. (Niet in den handel.) 

36. Plan voor een kosthuis voor ambachtslieden te Utrecht. Utrecht, 
(1868.) 8vo. 

37. Een ziekendorp binnen Amsterdam. Eene nieuwe phase in de 
gasthuisqusestie door dr. N. W. C. Crori. Inleiding tot een debat 
in de kiesvereeniging a Burgerplicht. » Amsterdam, 1871. 8vo. 

38. De indijking van het eiland Marken. Algemeen en plaatselijk 
belang, door mr. «f. G. A. Faber. Amsterdam, 1871. (Over- 
gedrukt uit de Purmerender Gourant van 28 Junij 1871.) 8vo. 

39. * De XIXde eeuw en eenige van hare maatschappelijke vraagstukken 
door Multapatior, Amsterdam, 1872. 8vo. 

40. Oe waarde der barakken, als tijdelijke of duurzanie verblijfplaats 
ter verpleging van zieken. Uitgegeven door de cl Vereeniging ter 377 Lin 

Bevordering van Volksgezondheid » te Dordrecht. Dordrecht 1872. 

8vo. Met pi. 
41. Amerikaansche spoorwegen op de Amsterdamsche beurs, door 

ipr. UT, «f» den Tex. Met kaarten. Amsterdam, 1873. 8vo. 
i% De ingenieur en de geneesheer in Nederlandsch-Indiê door dr. C« 

(Siraving. (Overgedrukt uit het Nederlandsch Tijdschrift voor 
. Geneeskunde , jaargang 1877.) Maastricht , 1877. 8vo. 

43. Bijdrage tot de kennis der weersgesteldheid ter kuste van Atjeh , 
door dr. P, A. Bergsma en li. Backer Overbeek. Batavia, 
1877. 4to. Met pi. 

44. Amerikaansche spoorwegen over kapitaal en schuld, door Gote- 
nrlnckel. Amsterdam, 1878. 8vo. 

45. Amerikaansche spoorwegen. Het landbezit van de Pacific-spoor- 
wegen in verband met emigratie, door Croseirinckel. Amster- 
dam, 1878. 8vo. 

46. Een bezoek aan den Lekdijk Bovendams, door mr. «#• P. 
Amersfoordt. (Overgedrukt uit het «Algemeen Handelsblad» van 
7 , 8 en 9 Augustus 1878.) 8vo. 

47. Verslag omtrent het onderzoek naar het aanwezig zijn van graf- 
steden of andere historische merkwaardigheden in de voormalige 
hofkapel op het 's Gravenhaagsche Binnenhof. *s6ravenhage 1879. 
8vo. Met plaat. 

48. Verslag van den secretaris aan de leden der vereeniging «Rotter- 
damsche Schouwburg)» over de jaren 1880/81 en 1881/82, uitgebracht 
in de jaarlijksche algemeene vergadering, gehouden op 29 November 
1883. Rotterdam, 1883. 8vo. 

49. Beantwoording eener vraag gedaan in het voorloopig verslag van 
de 2de Kamer der staten-generaal over Hoofdstuk VI (Marine) der 
staatsbegrooting (dienstjaar 1884) door W. F. Bleyeii. 'sGra- 
venhage, 1883. 8vo. 

50. Baschrijving van het huldeblijk door ingezetenen van Noordbrabant 
der Regeering aangeboden , naar aanleiding der wet van 26 Januari 
1883 (Staatsblad n^. 4) tot verlegging der uitmonding van de Maas. 
*8 Hertogenbosch. 1884. 4to. 

51. Beschouwingen naar aanleiding van spoorwegpolitiek van den 
minister van koloniën van Bloemen Waanders, door een ingenieur. 
Samarang en Amsterdam, 1884. 8vo. 

52. Mijn streven. Eenige beschouwingen naar aanleiding van het daarbij 
. omkomen van den werkman Hendrik Wessel, door «f. BI. User- 

, te 's Gravenhage. 's Gravenhage , September 1884. 8vo. 53. Discours sur Tensemble du positivisme, par A. Comte. Paris, 

1848. 8vo. 
.54. Rapport a la société positiviste, par la commission chargée Lm 378 

(i'examiner la nature et Ie plan de Fécole positive, destinée sortont 
a régénérer les médicins. Paris, 1849. 8vo. 

55. Note sur 1'affaire des étangs salins de St. Martin, par A. F* 
Perrlnon. La Haye, 1859. 4to. 

56. Le palais de justice devant Ie conseil provincial du Brabant. (Par 
Ad. le llardy de Beaulleii.) Bruxelles, 1863. 8vo. 

57. De la présoraption de faute en matière de repponsabilité civiledes 
chefs d'exploitation industrielle , par ]I.-F*-€r. Adan» Bruxelles, 
1879. 8vo. 

58. Association internationale pour Teau potable.Söance générale tenue 
k Turin le 9 Septembre 1880 è Toccasion du troisième congres in- 
ternational d'hygiène. Amsterdam, 1880. 4to. 

59. L'équilibre des nations ou la securité dans son pays centre Tin- 
vasion étrangére par la défense des batteries électriques, territori- 
ales et na vales, ainsi qu'une note additionnelle d'un moyen efficace 
pour les personnes qui désirent se défaire d'un gouvernement despo- 
tique et tyrannique pour le remplacer par un gouvernement honnète 
et libéral, par «Ier. Wenmaekers. Bruxelles, 1880. 8vo. 

60. Lettre k un russe (par Xiorca.) Paris , 28 Février 188Ö. 8vo. 
Met fig. 

61. Société des Ingénieurs civils fondée le 4 Mars. 1848. Réception des 
Ingénieurs Belges et HoUandais par la société des Ingénieurs civils 
de France. Aoüt 1884. Paris. 8vo. Met plaat. 

62. The pacific guano company: its history; its products and trade 
its relation to agriculture. Cambridge, 1876. 8vo. Met pi. 

63. Adresses at the de Lesseps banquet , given at Delmonico's. March 
1, 1880. New- York, 1880. 8vo. 

64. Wider Herrn Reuleaux ! Eine Würdigung der wissenschaftlichen 
Arbeiten und Methoden des Herrn Professor Reuleaux , von J. 
littders. Kiel , 1877. 8vo. 

65 La cremazione dei morti. Ricordi e notizie pel dott. ft. PIbL 
Milano , 1880. 8vo. LIV BIBLIOGRAPHIE. 

1. Bibliographie voor Nederland of algemeene naamlijst van nieuw 
verschenen virerken in alle vakken , door «9. Tldemaii. 1 Aagustus 
1850—31 December 1854. 's Gravenhage , 1850—1854. 5 dln. 8vo. 

2. Lijst van boekwerken van C li. Brinkman. Amsterdam, 
1860—1868. 7 st. 8vo. 

3. Nederlandsche bibliographie. Lijst van nieuw verschenen boeken, 
kaarten, enz. in het Koningrijk der Nederlanden, van BI. W||hoff 379 LIV 

en «r. Li. BeQers.. 4857, 1859, 1864 en volgende jaren. 'sGra- 
venhage en Utrecht. 8vo. 
4 Bibliografie der technische kunsten en wetenschappen 4850 — 1875. 
Boeken , plaatwerken en kaarten in Nederland verschenen over en 
met betrekking tot fabrieks- en hand werksnij verheid , de bouwkun- 
dige en ingenieurs-wetenschappen , mechanica , stoomwezen , spoor- 
wegen , telegrafie , enz. met inhoudsopgaaf der voornaamste perio- 
dieken, benevens een uitvoerig alfabetisch zaakregister, door R« van 
der Bfeuleii. Amsterdam, 1876. 8vo. 

5. Repertorium der h'teratuur van den Waterstaat van Nederland , 
bewerkt door P. II. Hemper. Uitgegeven van wege de Vereeniging 
van Burgerlijke Ingenieurs, 's Gravenhage , 4883. 8vo. 

6. * Chronologisch-alfabetische catalogus van boekwerken , betreffende 
de werktuigbouwkunde en aanverwante vakken, 's Gravenhage. 
1873. kl. 8vo. 

7. Lijst der meest gezochte hollandsche, fransche, duitsche en engelsche 
tijdschriften. Nijmegen , 1867. 8vo. 

8. Eerste tot zes en twintigste jaarlijksch verslag door de hoofd- 
commissie aan de leden van de vereeniging tot daarstelling vaneene 
algemeene openbare bibliotheek en van een daaraan verbonden lees- 
bibliotheek te Rotterdam. Medegedeeld in de algemeene vergaderingen 
van 1860-1885. Rotterdam , 1860—1885. 26 st. 8vo. 

9. Catalogus der bibliotheek van de Tweede Kamer der Staten-Greneraal; 
met zes vervolgen, 's Gravenhage , 1855—1874. 7 st 8vo. 

10. Catalogus der bibliotheek van het Ministerie van Marine. 's Graven- 
hage, 1857. Met vier vervolgen, 's Gravenhage, 1859 — 1868.5 st.8vo. 

11. Catalogus der bibliotheek van het Ministerie van Oorlog. Breda, 
1850. 8vo. 

12. Ministerie van Oorlog. Bibliotheek. Naamlijst van boekwerken sedert 
het afdrukken van den catalogus ontvangen. Julij 1850 tot ultimo 
Juuij 1862. 24 geautographeerde vellen, fol. 

13. Catalogus der bibliotheek van het Ministerie van Oorlog, 's Gra- 
venhage, 1864. 8vo. 

14. Lijsten van boekwerken, enz. welke, sedert het afdrukken van 
den catalogus der bibliotheek van het Ministerie van Oorlog tot 31 
December 1875 zijn aangekocht of ontvangen. 48 st. 8vo. 

15. Catalogus der bibliotheek van het Departement van Oorlog. Breda, 
1878. Met drie supplementen. Breda en 's Gravenhage , 1879—1884. 
4 st. 8vo. 

16. Catalogus van de boeken en kaarten, uitmakende de bibliotheek 
van het Departement van Koloniën. Met een alphabetisch register, 
's Gravenhage, 1884. 8vo. 

17. Catalogus der boekerij van de Koninklijke Akademie van Weten- 
schappen, gevestigd te Amsterdam. Ie afl. Amsterdam, 1855. 8vo. LIV 8«o 

18. Catalogus van de boekerij der Koninidgke Akaderaie van Weten- 
schappen gevestigd te Amsterdam. Eerste deel, eerste stuk. Nieuwe 
uitgave. Amsterdam , 1874. 8vo. 

19. Catalogus der boekerij van de Koninklijke Akademie van Weten- 
schappen gevestigd te Amsterdam. Amsterdam, 185S — ^1881. 3 dln. 
6 bdn. 8vo. 

20. Catalogus van de bibliotheek der Polytechnische School te Delft.(Delfl), 
1867. Met eerste vervolg op den Catalogus. (Leiden), 1873. 2 bdn. Svo. 

21. Catalogus van de boeken op 1 Januarij 1877 aanwezig in de 
bibliotheek der sterrenwacht te Leiden. Uitgegeven door II. Cr. van 
de Sande Bakhuysen. 'sGravenhage 1877. Met twee supple- 
menten. 'sGravenhage, 1881 en 1882. 3 st. 8vo. 

22. Systematische catalogus van de bibliotheek der Koninklijke Militaire 
akademie. Tweede supplement. Breda, 1851. Svo. 

23. Catalogus van de bibliotheek der Koninklijke Militaire akademie, 
met eene alphabetische naamlijst. Breda , 1869. 8vo. 

24. Verslagen van de aanwinsten der Koninklijke Bibliotheek , gedurende 
1866 en volgende jaren, ('s Gravenhage.) Svo. 

25. Catalogus der bibliotheek van het provinciaal Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen in Noord- Braband. 's Hertogenbosch , 
1841. Svo. 

26. Catalogus der bibliotheek van het provinciaal Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant. 's Hertogenbosch , 
1853. Svo. 

27. Supplement-Catalogus der bibliotheek van het provinciaal genoot- 
schap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant. 's Hertogen- 
bosch, 1866. Svo. 

28. Catalogus der boekerij van het provinciaal Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen in Noord-Brabant. Tweede gedeelte, 's Hertogen- 
bosch, 1885.. Svo. 

29. Catalogus der bibliotheek van Teyler's stichting 1826. Haarlem, 
1826. Svo. 

30. Lijsten der werken, uitgegeven door de Hollandsche maatschappij 
ter bevordering van Nijverheid te Haarlem, sedert hare oprigting, 
als oeconomische tak van de Hollandsche maatschappij der weten- 
schappen tot op heden, opgemaakt door W. «9. C» Tan Hasselt 9 
secretaris van het Amsterdamsche departement. Haarlem, 1848. Svo. 

31. Liste de publications des sociétés savantes et des gouvernements, 
ainsi que des journaux scientifiques, que se trouvent dans la biblio- 
thèque de la Société hollandaise des Sciences de Harlem; et éna- 
mération complete des Mémoires contenus dans les diverses publica- 
tions de cette Société. 1 Janvier 1869. Harlem, 1869. Svo. 

32. Fondation Teyler. Catalogue de la bibliothèque, dressé par 
€• Kkama. Livr. 1—4. Harlem, 1885—1886. Svo. 381 LIV 

33. Catalogus van de bibliotheek der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst. (Amsterdam), 1885. 8vo. 

34. Catalogus van de bibliotheek der stad Amsterdam. Amsterdam, 
1856—1876. 6 dln. 8vo. 

35. Catalogus der bibliotheek van het Bataafsch Genootschap der Proef- 
ondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. Rotterdam, 1870. 8vo. 

36. Catalogus der bibliotheek van het Wiskundig genootschap: «Een 
onvermoeide arbeid komt alles te boven», te Amsterdam. Amsterdam, 
1883. 8vo. Met twee vervolgen. Amsterdam, 1884 en 1885. 3 st. 8vo. 

37. Catalogus der bibliotheek van het Indisch genootschap, te 's Graven- 
hage. Op nieuw bewerkt door «f. Boude^FUnse^ secretaris en 
bibliothecaris van het genootschap. Met supplement, 's Graven hage, 
1869 en 1874. 2 bdn. 8vo. 

38. Catalogus van de bibliotheek van het Bataviaasch genootschap van 
kunsten en wetenschappen, door dr. P.Bleeker.l846.Tweede uitgave, 
door «f. Blunntch. (Ook met latijnschen titel.) Batavia, 1853. 8vo. 

39. Catalogus der bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van kunsten 
en wetenschappen , door mr. «9. A. Tan der Chys, bibliothecaris. 
Met twee vervolgen. Batavia-*s Hage, 1864, 1872, 1877. 3 st. 8vo. 

40. Codicum Arabicorum in bibliotheca societatis artium et scien- 
tiarum quae Bataviae floret asservatorum catalogum inchoatum a 
doet. R. Frlederlch absolvit indicibusque instruxit L. W. CJ 
Tan den Berg. Bataviae et Hagae comitis, 1873. 8vo. 

41. Catalogus der bibliotheek van de Koninklijke Natuurkundige Ver- 
eeniging in Nederlandsch-Indiê. Batavia, 1884. 8vo. 

42. Catalogus van werken en kleine stukken over Neerlands water- 
staat, rivieren, droogmakerijen, polders, dijken, sluizen, enz., mits- 
gaders van rivier- en polderkaarten van Nederland. Alles verzameld 
door en verkrijgbaar bij den boekhandelaar Frederlk Huiler. Am- 
sterdam, 1855. Met supplement. September 1858. 2 st. 8vo. 

43. Tweede catalogus van boeken en kaarten, over de Nederlandsche 
bezittingen zoo vroegere als tegenwoordige, in Azië, Afrika en Ame- 
rika, enz. Verzameld door en verkrijgbaar bij den boekhandelaar 
Frederlk muller. Amsterdam, 1858. 4to. 

44. Gatalogue de livres sur lessciences mathématiques et physiques, 
(Mathématique — astronomie — cosmologie — navigation ; pilotage et ar- 
chitecture na vale — mécanique — technologie— art militaire ;)suivis d'une 
collection de portraits de mathématiciens, astronomes etc. £n vente 
chez Frederlk Huiler, k Amsterdam. Amsterdam, 1874. 8vo. 

45. Sciences exacies et naturelles. Bulletin de livres de Frederlk 
Huiler & C^'^^a Amsterdam, n°. 7 et 8. Amsterdam, 1877,1 880.2 st.8vo. 

46. Catalogus van eene belangrijke verzameling kaarten en boeken, 
betrekking hebbende op Nederland's Waterstaat, voorhanden en te 
bekomen bij Frederlk Huiler & C°. Amsterdam, 1883. 8vo. LIV 382 

47. Tan Cleef frères , librairie maritime et scientifiqne^ catalogues. 
La Haye, 1862, 1863. 2 p. 8vo. 

48. Fondscatalogus van Blartiniis Ifghoff, boekhandelaar-uitgever 
te 's Gravenhage. 'sGravenhage, 1884. 8vo. 

49. Gatalogue de la bibliothèque d'histoire naturelle, de médecine et 
d'autres sciences, de feu M. €r. Trolik. Vente décembre 1860. 
Amsterdam. 8vo. 

50. Gatalogue de la bibliothèque de sciences mathématiqnes et physi- 
ques etc. de feu M. €r. «9. Terdam. Vente Octobre 1867. Leide.Svo. 

51. Catalogus van boeken, enz. Het eerste gedeelte nagelaten door dr. 
C1-. Simons. Verkocht April 1869. 's Gravenhage. 8vo. 

52. Catalogus der bibliotheek van wijlen den heer C Tan der Sterr. 
Verkocht September 181)9. 8vo. 

53. ^eSciences exactes et naturelles. Gatalogue è prix marqués des biblio- 
théques formées par feu M. M. Ie dr. C* J» Blatthet et Ie 
dr. F. «f. Stamkart. Amsterdam , 1882. 8vo. 

54. Bibliographie de la Belgique de C» Bluqnardt. 1850, 1851, 
1852, 1853, 1854, 1835, 1857, 1858. Bruxelles, 1850— 1858. 8 st.Svo. 

55. Journal de Timprimerie et de la librairie en Belgique. Bruxelles, 
1868. 11 st. 8vo. 

56. De la nécessité de créer des bibliothèques scientifiques-industrielles 
OU du moins d*ajouter aux bibliothèques publiques une division des 
sciences appliquées aux arts et a Tindustrie. Specimen d'un catalogue 
systéraatique è Tusage des bibliothèques proposées. Paris, 1847. 8vo. 

57. Bibliographie de Ia France , ou joumal général de rimprimerie et 
de la librairie, et des carles fréographiques , gravures, lithographies 
et ceuvres de rausique. XXXIX* année et suivantes. Paris,. 1850 en 
volgende jaren. 8vo. 

58. Journal général de Timprimerie et de la librairie. Deuxième serie. 
Paris, 1857 en volgende jaren 8vo. 

59. Catalogue des ouvrages anglais et américains de la bibliothèque 
de l'école impériale des ponts et chaussèes. Paris, 1856. 8vo. 

60. Catalogue supplementaire de la bibliothèque de Fécole des ponts 
et chaussèes. Paris, 1881. 8vo. 

61. Gatalogue de la bibliothèque de la société impériale des sciences 
naturelles de Cherbourg, rédigé par M. Ie dr. Aug. Ie Jolis* 

' Première partie. Juillet 1870. Cherbourg, 1870. 8vo. 

62. Bibliographie des ingénieurs et architectes, des chefs d'usines 
industrielles et d'exploitations agiicoles et des élèves des écoles 
polytechnique et professionnelles publiée par Ijacrolx et Baadry) 
plus lard par Eug. Lacrolx. IV Séries. Paris, 1857—1869. 
24 p. 8vo. 888 LIV 

63. BibÜographie des ingénieurs , des architectes , des chefs d'usines 
industrielles , etc publiée par Eug. liBcroix. Ile Série 1857 — 
1861. Paris, 1862. 8vo. 

64. Gatalogue général de la librairie Eugéne Lacrotx. Paris,! 866.8vo. 

65. Bibliothéque des professions industrielles et agricoles , publiée par 
£ug. liBcrolx. Gollection de guides pratiques k Tusage des chefs 
d'usine, etc. Janvier, 1867; Mai, 1869; Avril, 1872. Paris. 3 st. 8vo, 

66. Gatalogue gènéral des livres de fonds et en nombres de la librairie 
scientifique , industrielle et agricole Eugène liBcroix. Paris, 
1874. 2 st. 8vo. 

67. Gatalogue sommaire des livres de fonds de Ia maison Eugène 
liacroix. Sciences , industrie , agriculture. Paris, 1874. 8vo. 

68. Gatalogue général de la librairie scientifique, industrielle et 
agricole. £ugène liacrotx^ éditeur. Livres de fonds et d'assortiment. 
Paris, 1882. 8vo. 

69. Gatalogues des livres de fonds et d'assortiment de la librairie 
scientifique-industrielle et agricole de liacrolx-Comoii. Paris , 
1857, 1858. 2 st. 8vo. 

70. Livres d'historie naturelle francais et étrangers, qui se trouvent 
chez J. B. Ballllère. Paris , 1855. 8vo. 

71. Librairie encyclopédique de Roret. Paris, 1855. 8vo. 

72. Gatalogue de Qlde et «I. Baudry. Paris , 1856. 8vo. 

73. Extrait du catalogue général de Tlctor Balmoiit. Paris, 

1856. 8vo. 

74. Gatalogues de la librairie Arthus Bertrand , libraire de la 
sociélé de géographie. Paris, 1856, 1863, 1864. 3 p. 8vo. 

75. «9. Barthelemler. Extrait du catalogue ou choix d'atlas et 
cartes géographiques. Paris, 1857. 8vo. 

76. Librairie de Crlde. Gatalogue. Paris, 1857. 8vo. 

77. Librairie militaire de «f. Dumalne* Gatalogue des livres sur Tart 
et rhistoire militaires, les sciences et les arts, en 14 parties. Paris, 

1857, 1858. 5 st. 8vü. 

78. Librairie militaire , maritime et polytecbnique de JF. Corréard. 
Paris, 8vo. 

79. Architecture. Mécanique. Ponts et chaussées. Mines. Ghemins de 
fer. Gatalogue de Dunod. Paris, 1864. 8vo. 

80. Catalogue d'ouvrages d'occasion sur les sciences, Tindustrie, Tagri- 
culture, Tarchitecture etc. provenant de plusieurs bibliothéques d'in- 
génieurs et d'archilectes. Paris, 1873. 8vo. 81. Allgemeine Bibliographie für Deutschland. (Yon J. C Hlnrlchs.) 
£in wochentliches Verzeichniss aller neuen Erscheinungen im Felde 
der Literatur. Leipzig, 1849 en volgende jaren. 8vo. LTV 38* 

82. Bibliotheca mechanico-technologica et oeconomica oder Bystema» 
tisch geordnete Uebersicht aller der aufdemGebiete der mechanischei) 
und technischen Kdnste und Gewerbe, n. s. w. in Deutschland und 
dem Aaslande neu erschienenen Bflcher herausgegeben von Dr. W. 
BItlldener. Vierter Jahrgang. 2. Heft. Juli bis December 1865, 
and Sechster Jahrgang. 1. Heft. Jannar bis Juni 1867. GAttingen, 
1865,1867. 2 st. 8vo. 

83. Bibliotheca historico-naturaiis physico-chemica et mathematica oder 
systematisch geordnete Uebersicht der in Deutschland und dem Aus- 
lande auf dem Gebiete der gesammten Naturwisschenschaften und 
der Mathematik neu erschienenen Bucher , herausgegeben von E. A. 
Zuchold. Fünfzehnter Jahrgang. 2 Heft. Juli bis December 1865. 
Göttingen, 1866. 8vo. 

84. Uebersicht der gelesensten Zeitungen und Lokalblatter des In- 
und Auslandes für welche Auftrage zur Einrücking von Anzeigen 
jeder Art von II. Engler't Annoncen -Bureau in Leipzig ange- 
nommen werden. Mit 1 neuesten Eisenbahnkarte von Deutschland. 
Leipzig , z. j. 8vo. 

85. Deutscher Zeitungs-Katalog. 4861. Verzeichniss von 2400 in Deutsch- 
land und den angrenzenden Lan dem erscheinendenperiodischen Schrif- 
ten, u. s. w. Herausgegeben von H. Htlbner. Leipzig, 1861. 8vo. 

86. Deutscher Zeitungs-Katalog. 1865. Verzeichniss von 2600 in Deutsch* 
land und den angrenzenden Landern erscheinenden periodischen« 
Schriften, u. s. w. Zusamen gestel It von C. W. Wuttig. Leipzig, 
1865. 8vo. 

87. Polytechnische Bibliothek. Monatlichés Verzeichniss der in Deutsch- 
land und dem Auslande neu erschienenen Werke aus den Fanhem 
der Mathematik und des Machinenbaues , der Baukuust und Ingenieur- 
Wissenschaft , des Berg- und Hüttenv^esens. Leipzig, 1867 en vol- 
gende jaren. 8vo. 

88. Die Literatur des Bau- und Ingenieur- Wesens der letzten 30 Jahre, 
oder Verzeichniss der vornehmlichsten Werke in deutscher, franzö- 
sischer, englischer, italienischer , hollSndischer , u. s. w. Sprache, 
welche die genannten Facher betreffen. Herausgegeben von A. Hal- 
berg. Berlin, 1852. 8vo. 

89. Architectur- Katalog. Verzeichniss der vorzüglichsten Werke aus dem 
Gesamratgebiete des Bau- und Ingenieur- wesens. Herausgegeben von 
€• Beelltz. Fünfte Auflage. Mit 39 in den Text gedruckten Holz- 
schnitten. Berlin, 1861. 8vo. 

90. *Repertürium der technischen, mathematischen und naturwissen- 
schaftlichen Journal-Literalur, unter Benutzung amtlicher Materialien 
mit Genehmigung des Königl. Preuss. Ministeriums f dr Handel, Gt*' 
werbe und o£fentliche Arbeiten, herausgegeben von F. Mehoite* 
Erster Jahrgang. Leipzig, 1869. 8vo. 885 LIV 

91. ^sRepertoriam der iechnischen Literatur. Nene Folge, Jabrgang 
1854 — 1878. lm Aaftrage des Rónigtich preussischen Ministeriums 
für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten herausgegeben von 
Bruno Herl. Leipzig, 1871—1879. 6 bdn. ^vo. 

92. Repertorium der technischen Joumal-Literatur. lm Aaftrage des 
Kaiserlichen Patentamts herausgegeben von Bruno Herl^ spater 
von Dr. Rad. Bledermanii. Jahrgang 1879, 1882 und 1884. 
Berlin, 1881—1885. 3 bdn. 8vo. 

93. Die Literatur der letzten sieben Jahre (1870—1876) aus dem 
Gesammt-Gebiete des Bau- und Ingenieur wesens , mit Einschluss des 
Kunstgewerbes in deutscber, franzosischer und englischer Spracbe. 
Herausgegeben von der Buchbandlung Crerold en Comp, in 
Wien. Wien, 1877. 8vo. 

94. Die Literatur der letzten secbs Jabre (1877 — 1882) aus dem 
Gesammt-Gebiete des Bau* und Ingenieurwesens , mit Ëinscbluss des 
Kunstgewerbes, in deutscber, französiscber und engliscber Spracbe. 
Nebst einem Nacbtrag, entbaltend die Erscbeinungen auf dem Gebiete 
der Elektrotecbnik vom Jabre 1883. Wien, 1884. 8vo. 

95. Bibliotbeca poiytecbnica. 3. Abtbeüung. Ingenieur wissenschaften u. 
Technologie. Maschinenbau. Mechanik. Mühlenbau. MilitSr-Ingenieur- 
wissenschaften. Verseicbnizs des antiquarischen Bücherlagers von 
A. Bielefeld in Garlsrube. Garlsruhe, 1878, 1881. 2 st. 8vo. 

96. Die Erscbeinungen der deutschen Literatur 1875—1879 auf dem 
Gebiete der Bau-, Maschinen- und Eisenbaimkunde , des Telegrapben- 
wesens, der Bergbau- und Hüttenkunde. Alpbabetiscb geordnet und 
mit einem Sachregister versehen von £• Baldamns. Leipzig, 
1880. 8vo. 

97. Repertorium der wichtigsten Zeitschriften des Hochbauwesens. 
Handbuch für Architekten , Bauraeister , Ingenieure , Studirende der 
Baukunst , etc. überhaupt für alle Benutzer der bautechnischen Zeit- 
schriften in öfFentlichen Bibliotbeken. Herausgegeben Ton J. Hoditek. 
Leipzig, 1884. 8vo. 

98. Verzeichniss der gebundenen Werke der Bibiiotbek des Architecten- 
und Ingenieur-Vereins für das Königreich Hannover. Hannover, 

1864. 8vo. 

99. Ratalog der gebundenen Werke der Bibiiotbek des Architekten- 
und Ingenieur- Vereins zu Hannover. Aufgestellt im Jahre 1876 — 1877, 
Hannover , 1877 , 1878. 2 st. 8vo. 

100. Bibliotheks-Katalog des österreichiscben Ingenieur- und Architekten- 
Vei-eins. (Stand am 31 December 1871.) Wien, (1872.) 8vo. 

101. Rtegel'9 Arcbitektur-Katalog. Sechste Auflage. Mit 32 Holz- 
schnitten. Berlin, 1861. 8vo. 

102. Veriags-Verzeicbniss von ESmtt en Horn in Berlin. (Breslan), 

1865. 8vo. LIV 886 

103. Verlags-Verzeichniss von CSrnst en Horn in Berlin. Architekttir 
und Technik. October 1878. (Altenburg.) 8vo. 

104. Gatalog des antiquarischen Bucherlagers von II. W* SchMtidt. 
N<>. 346. Botanik'. N^. 362. Bibliotheca zoologica et physiologica. 
N^. 364. Bibliotbeca historica-naturalis in universum. Halle, 1873, 
1874. 3 st. 8vo. 

105. The Publisber's Gircular and general Record of Britisb and foreign 
Literature 1849 en volgende jaren. London 8vo. 

106. The London Gatalogue of periodicals, newspapers and transactions 
of various Societies, etc. for 1856, 1868. London. 2 st. 8vo. 

107. Gatalogue of the library of the Institution of Civil engineers. 
Gorrected to December 31, 1850. London, 1851. 8vo. 

108. Gatalogue of the library of the Institution of civil engineers. 
Second edition. Gorrected to December 31, 1865. With an appendix. 
London, 1866. 8vo. 

109. Gatalogue of the library of* the institution of civil engineers. 
Supplement to the second edition containing the additions from 
January 1, 1866, to October 31, 1870. London, 1870. 8vo. 

110. List of foreign and colonial transactions and periodicals in the 
library of the Institution of civil engineers. December, 1880. 8vo. 

111. Gatalogue of the books in the library of the Manchester lilerary 

r 

and philosophical society. Manchester, 1875. 8vo. 

112. Gatalogue of Books relating to practical science, published and 
sold by E. A F. UT. Spon. London, 1876. 8vo. 

113. The Gatalogue of the Melbourne public Library for 1861, (Mel- 
bourne.) 8vo. 

114. Gatalogue of the casts , custs , reliëfs , and illustrations of the 
school of design and ceraraic art in the Museum of art, at the 
Melbourne public Library. Melbourne, 1865. 8vo. Met pi. 

115. The Gatalogue of donations to the public library of Victoria from 
1856 to 1872. Melbourne , 1873. 8vo. Met pi. 

116. Ëxtracts from the annual catalogue of the Mass. Institute of 
technology 1875—1876. Boston , 1876. 8vo. 

117. List of publications of the engineer departement ü. S. Army in- 
cluding reports of explorations , etc. conducted under other branches 
of the departement oi war exhibited at the international exhibition , 
1876, at Philadelphia. Washingthon, 1876. 8vo. 

118. Report of the trustees of the public library, museums, and na« 
tional gallery of Victoria, with the reports of the Bectional cpm- 
mittees for the year 1870—1. Melbourne. 1871. fol 

119. Report of the Trustees of the Public Library, Museums and Na- 
tional Gallery of Victoria , with the reports of the sectional com- 387 LIV 

mittees, for the years 1870—1 and 1872. Melbourne, 1871, 1873* 
2 8t. fol. 

120. Report of the trustees of the Public Library, Museums and Na- 
tional Gallery of Victoria with the reports of the sectional commit- 
tees for 1877, and a statement ofincomeand expenditure for the finan- 
cial year 1876—7. Melbourne, 1878. 8vo. 

121. List of works published by the Smithsonian Institution. January 
1857. — Gatalogue of publications of the S. I. Corrected to June, 
1862. — List of works published by the S. L January, 1866. Was- 
hington , 1857—1866. 3 st. 4to. en 8vo. 

122. Publications of learned societies and periodicals in the library of 
the Smithsonian Institution. (Washington, 1855, 1856.) 2 st. 4to. 

123. nrorton's literary Letter. The Bibliography of State of Maine, 
and other papers of interest; together with a large collection of 
works upon bibliography and America. New-York, 1859. kl. 4to. 

124. IVorton^s literary Letter, comprising the Bibliography of the 
State of New Hampshire, etc. New-York, 1860. kl. 4lo. 

125. Gatalogue of important english and american works on civil and 
mechanical engineering, architecture, building, etc. imported and for 
sale by H. Appleton 8c C^. New-York. z. j. 8vo. 

126. Steigers Gatalog Amerikanischer Zeitschriften. New-York, 
1868. 8vo. 

127. Gatalogue of english and american works on engineering, mechanics, 
steam engines, mining, bridge building, hydraulics, etc. imported 
and for sale by J» Wlley* New-York, z. j. 8vo. 

128. Libreria di Vlrlco lloeplt in Milano. — Nuova scelta delle opere 
piü pregevoli e delle collezioni piü grandiose italiane e forestiere 
adatte per Bibliotheche, Istituti scientifici, Scienziati, Letterati, 
Studiosi, Ingegneri , Industriali , Artisti ed Amatori. Milano , 1880. 8vo. 

129. Gaver lil Kgl. Norske üniversitels Bibliolhek. 1862,1863.2st.8vo. TAAL- EN LETTERKUNDE. 

A. TAALKUNDE. 

1. Lexicon latino-belgicum novum, proditum a 9. Ptttseo : nunc 
in hac tertia editione purgatum et ditatum cura et studio A. H. Wet- 
terhoTll. Dordraci et Amstelaedami , 1738. 2dln. één bnd 4to. , 

2. Beitrage zur Lateinischen Grammatik. L Von li. C« BI. Aubert. 

Ghristiana, 1856. 8vo. « 

( (Jniversitatsprogram für das erste Halbjahr 1856.) LY 388 

3. Verhandeling over de nederdiiitsche spelling, ter bevordering van 
eenparigheid in dezelve, door BI. Slegenbeek. Amsterdam,! 804. 8vo. 

4. Eenige aanmerkingen op de verhandeling over de nederduitsche 
spelling van den hoogleeraar M. Siegenbeek , door BI. Roelofs- 
iraert. In den Haage, 1805. 8vo. 

5. li» Meyer's woordenschat, bevattönde, in drie deelen , de ver- 
klaaring der basterd woorden , kunst woorden, en verouderde woorden; 
laatstelijk merkelijk verbeterd en vermeerderd door E. W. Cra- 
merus. Twaalfde druk. Dordrecht, 1805. 8vo. 

6. Nederduitsch taalkundig woordenboek, door P. Weiland. Am- 
steldam, 1799—1804. dl. 1—5 (A— N). 8vo. 

7. Woordenboek voor de nederduitsche spelling, door 11. Slegea- 
beek. Amsterdam, 1805. 8vo. 

8. Kunstwoordenboek , of verklaring van allerhande vreemde woorden, 
benamingen, gezegden en spreekwijzen, die, uit verscheiden talen 
ontleend, in de zamenleving en in geschriften , betreffende alle vakken 
van kunsten, wetenschappen en geleerdheid voorkomen; door P» 
Weiland. Dordrecht, 1834. 8vo. 

9. Algemeene kunst woordentolk , bevattende de vertaling en verklaring 
van alle vreemde woorden en zegswijzen, die in geschriften van 
allerlei aard, in de taal der samenleving, in handel, bedrijf, enz. 
voorkomen, door JF. Kramers JFz. Derde druk. Gouda, 1862. 8vo. 

10. Verslagen der redactie van het Nederlandsch Woordenboek omtrent 
den staat harer werkzaamheden van 1 Augustus 1854 tot 1 Juli 1856, 
en van 1 Juli 1856 tot 1 Juli 1860, door dr. If, de Tr les. Haarlem, 
1856, 1860, 2 st. 8vo. 

11. Nouveau dictionnaire portatif des langues fran^oise et hollandoise. — 
Nieuw hand-woordenboek der nederduitsche en fransche talen. — 
Par P. Agron, €}. IV. IjandréetP. Weiland, 's Gravenhage , 
Amsterdam en Breda. 2 din. 8vo. 

12. Nieuw nederduytsch en fransch woordenboek, door P, Benan. 
— Nouveau dictionnaire frangois-flamand , par P. Benan. Gand, 
1809. 2dln. 8vo. 

13. Nieuw fransch en nederduitsch woordenboek. — Nouveau diction- 
naire fran^ais-hollandais. Par Tabbe' OUnger. 2c édition. — Nieuw 
nederduitsch en fransch woordenboek. — Nouveau dictionnaire 
hollandais-franeais. Par l'abbé OUnger. Bruxelles,l 828,1 830. 2 dln. 8vo. 

14. Nouveau dictionnaire frangais-hollandais et hollandais-fran^ais. — 
Nieuw nederduitsch-fransch en fransch-nederduitsch woordenboek. 
Par D. Bomhoff Hz. Zutphen, 1835. 2 dln. 8vo. 

15. Nouveau dictionnaire frangais-hollandais et hollandais-fran^ais. — 
Nieuw fransch-nederduitsch en nederduitsch-fransch woordenboek. 
Par 9. «f. M. van Blooek. Gouda. 2 dln. 8vo. 

iö. Dictionnaire universel , historique et raisonné, fran^is-hoUandais 389 Jj\ 

de marine et de Tart militaire, rédigé d'après un nouveau plan, etc, 
par £• CrOCTlc et ]!• Cr. Jansen. La Haye et Amsterdam, 
1844. 8vo. 

17. John lloltrop^s english and dutch dictionary, revised, enlarged 
and corrected by A. Stevenson. — Nederduitsch en engelsch 
woordenboek van JF. lloltrop, herzien, vermeerderd en verbeterd 
door A« SteTenson. Dordrecht en Amsterdam, 1823,1824 2 dln. 8vo. 

18. * Nieuw brievenboek in vier talen. Hollandsch,fransch,hoogduitsch 
en engelsch. Modellen van brieven voor het dagelijksche leven en den 
handelstand, door !• JMU Callsch, P. Crauthler, J. Hnnze 
en F. M. Coiran. Amsterdam, 8vo. 

19. English grammar, adapted to the different classes of learners ; 
with an Appendix, containing rules and observations, for assisting 
the more advanced studente to write with perspicuity and accuracy, 
by It. Mnrray. London, 1886. 8vo. 

20. A dictionary of technical terms relating to iron and steel in french, 
german, and english: being an extract Irom a technological dictio- 
nary in course of preparation by A. Tolhausen, Ph. D. (Supplements 
to the Engineer.) London, 1870—1872. 3 st. 8vo. 

21. *The dictionary of every-day difüculties in reading, writing and 
speaking the english language ; or, hard words made easy. London. 8vo. 

22. * The business letter-writer. A complete guide to mercantile cor- 
respondence, with the addition of numerous commercial forms, and 
directions for addressing persons of bank. etc. London, 1866. 8vo. 

^23. Vollstandiges stamm- und sinn-verwandtschaftliches Gesammt- 
Wörterbuch der Deutschen Sprache aus allen ihren Mun darten und 
mit allen Fremdwörtern. Von dr. H. Haltschmtdt. Fünfte Stereo- 
typ-Ausgabe. Nördingen, 1865. 4to. 

24. ^Wörterbuch der practischen Mechanik und des Maschinenbaues 
in deutsch-französisch-englischer Sprache, etc. von R. Fellmer. 
Zweite Auflage. Berlin 1866. 8vo. 

25. * Technologisches Wörterbuch in deufscher, französischer und en- 
gliseher Sprache, herausg^geben von dr. C Rnmpf, dr. O. Ro- 
thes und W. IJnTerzagt, mit einem Vorwort von dr. K. Har- 
niarseh. Zweite volistandig umgearbeitete Auflage. l^nd I & IIL 
Wiesbaden, 1868 en 1869. 2 bdn. 8vo. 

26. Taschen- Wörterbuch der allgeroeinsten Schiffs-Ausdrucke in deutsch- 
en glisch-franzsöisch-spanisch 80 wie engl.-deutsch , franz.-deutsch 
und span.-deutsch von John R. Imhorst. Zweite Ausgabe. 
Bremen. 8vo. 

27. Technologische Woordentolk in vier talen, waarin de technische 
termen van het fransch, engelsch en hoogduitsch verklaard worden. 
Bewerkt door J. Hranters Jr. Gouda, 1874. 8vo. 

28. Dictionnaire technologique fran^ais-anglais- allemand. Par M. M. LV 390 

Tolhaasen frères et Crardlssal. Première partie. — Technological 
dictionary in the english, french and german languages. 6y Messrs. 
Tolhausen and Crardlssal. Second part. — Tecbnologisches 
Wörterbuch in deutscher, englischer und französiscber Sprache. 
Von dr. Tolhaasen, F. Tolhaasen und C. H. Crardlssal. 
Dritter TheiJ. Paris, 1854, 1855. 3 dln. 8vo. 

29. Tecbnologisches Wörterbuch der deutschen, französiscben onden- 
glischen Sprache. Bearbeitet von J. A. Bell. Mit einem Vorwort 
von H. Harmarseh. — Technological dictionary. Second volume. 
Englisb-german-frencb. By prof. dr. Franke. — Dictionnaire tech- 
nologique fran^is-allemand anglais, par E. Althans, etc. publié 
par C Harmarseh. Wiesbaden, Paris, New-York, Londen, 1853'- 
1868. 3 dln. 8vo. 

30. Internationales Wörterbuch der Marine über alle im Verkehrvor- 
kom menden technischen Ausdrücke, von II. Tecklenborg. Bremen, 
1870. 8vo. 

31. Det Oldnorske verbum, oplyst ved sammenligning med Sanskrit 
og andre Sprog af samme aet. Af C* A. llolmboe* Ghristiania, 
1848. 4to. 

32. Om pronomen relativum og nogle relative conjunctioner i vort 
Oldsprog, af C. A. llolniboe. Ghristiania, 1850. 4to. 

33. Grammatik for Zulu-Sproget, forfattet af II. P. S. Sehreader. 
Med fortale og anmaerkninger af C. A. llolmboe. Ghristiania, 
1850. 8vo. 

34. Norsk og Keltisk. Om det Norske og de Reltiske Sprogs ind* 
byrdes Laan, af C A. Holmboe. Ghristiania, 1854. 4to. 

35. Het schrijven van Soendaasch met latijnsche letter, door H. F« 
Holle. (Batavia, 1870.) 8vo. Met pi. 

J^yj B. LETTERKUNDE EN DICHTKUNST. 

1. Holland's roem in kunsten en wetenschappen, met aanteekeningen 
en bijdragen door ■. baron Collot d'ESseary. Tweede druk. *s Gra- 
venhage en Amsterdam, 1825—1844. 7 dln. met register. 10 bdn. 
8vo Met pi. 

2. Letterkundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire 
Akademie. Handleiding tot de beoefening der nederlandsche taal en 
letterkunde voor de kadetten van alle wapenen , door C^. Hajper Hi. 
Tweede druk. Breda, 1848. 8vo. 

3. Handleiding tot den nederlandschen stijl, of volledige aanwijzing 
ter vervaardiging van schriftelijke opstellen voor Nederlanders, too 
in het algemeen als in beroepsbetrekkingen, en gegrond op derede- 
neerkunde. door «f. C« BeQer. Rotterdam , 1820, 8vo. 391 LTT 

4. Handelingen van het zesde nederlandsch taal- en letterkundig con- 
gres, gehouden te 's Hertogenbosch den 11, 12 en 13 September 
1860. 's Hertogenbosch , 1860. 8vo. 

5. De Hollandsche Spectator, door J. van Offen. Deel 3 — 12. 
Amsterdam 1732—1735. 10 dln. in 5 bdn. 8vo. 

6. Het leven der Zweedsche gravinne G...., door C. F. Crellert. 
UU het hoogduitsch vertaald. Derde druk. Met plaaten. Amsterdam, 
1777. 8vo. 

7. De fiataafsche Menschlijkheid. Nieuwe uitgave. Met verdeedigende 
en geschiedkundige aanteekeningen opgehelderd door J. Ie Francq 
Tan Berkhey. Leyden, 1804. 8vo. Met pi. 

8. Mijne gedachten bij het beschouwen van het nieuw Canaal in 
Noord-Holland. (Door F. IV. Tan Loon.) Amsterdam, (1821.) 8vo. 

9. De citadel van Antwerpen ; vaderlandsche cytherklanken van Cr. A. 
C. !¥• marquis de Thonars. Amsterdam, 1835, 2 dln. 8vo. 

10. De St. Elizabeths nacht, A». 1421. Dichtstuk in drie zangen, door 
R. H. Tan Vomeren. Utrecht, 1841. 8vo. Met pi. 

11. De bouwkunst, leerdicht door mr. J. Tan Lennep. Amsterdam, 

1842. 8vo. 

12. Dramatische werken van A« Loosjes, Pk. Amsterdam, 3 afl. 

1843. 8vo. 

(De Ie aflevering is van den 4den druk.) 

13. Letterkundige leercursus ten gebruike der koninklijke militaire 
akademie. Handleiding tot de kennis der maleische taal- en letter* 
kunde, voor de kadetten van alle wapenen bestemd voor de dienst in 
Nederlandsch- Indiê, door J, J. de Hollander. Breda, 1845. 8 vo. 

14. Letterkundige leercursus ten gebruike der koninklijke militaire 
akademie. Handleiding bij de beoefening der javaansche taal- en let- 
terkunde , voor de kadetten van alle wapenen , bestemd voor de dienst 
in Nederlandsch Indiê, door dr. J. J, de Hollander. Breda4848. 8vo. 

15. Guillaume d'Orange. Chansons de geste des Xle en Xlle siècles , 
publiées par M. IV. J. A. Jonckbloet. La Haye, 1854. 2 dln. 
een bnd. 8vo. 

16. Het standbeeld van Z, M. den Koning Willem II, opgericht 1 
November 1853, onthuld 23 Maart 1854. — Zang des tijds, door 
S. J» Tan den Bergh. 's Gravenhage , 1854. 8vo. 

17. De werken van Tondel in verband gebracht met zijn leven, en 
voorzien van verklaring en aanteekeningen door mr. J. Tan Lennep. 
Met pi. en afbeeldingen. Amsterdam 1858 — 1868. 12 dln. 8vo. 

18. Tondel» eenvoud. Feestelijke toespraak, gehouden te Deventer, 
in December 1858, door dr. J. Tan Tloten. Amsterdam , 1862. 8vo. 

10. Tondel in eenige van zijne vrouwenkarakters. Een bijdrage tot 
billijke waardeering van 's dichters dramatische kunstwerken, door 
A. §• Kok. Amsterdam, 1864. 8vo, LTI »2 

90. AuMlmbin , Tereenifd mei de Xoordiee. Een NoTcmber I87S. (Donr 
mr, ^. P. Ateg» faTd t>) 8to. 

21. Coars de littératore a Fusage de Facadéinie royale miliUire Ma- 
noel de langue et de Httératare francakes, poar les cadets des dit- 
férentes armes ; par S* P* Bmndi Esehawiler. Breda, i8f7. 9to. 

22. (EuYres complétes de B«ilea« IPespréawXy précedées des 
oeoTres de Xalherlbe, sniTies des ararres poétiqnes de ^. ■• 

I. Paris, 1840. 4to. Met portr. 23. Literarischer Lehrcarsns zmn Gebranclie der KSniglicfaen MOitair- 
Akademie. Leitfaden zam Unterricht in der Deotadieii Sprache mid 
Literator, für die KadetteD afler Waffen, vpn M. ^Felffmbaeh* 
Breda, 1843. 8yo. 

24. Ueber Micha dien M^rasthitea and seine prophetiscbe schrift. 
Ein monographischer Beitrag ziir Gesdiichte des ahtestamentfidieii 
Schrifttbams and zar Aaslegang des Bocbes Midia, Ton Dr. 

ۥ P. Cas^Ari. Cbristiania, 1852. 8to. 

25. A coarse of literatare for the ase of the royal military academ;. 
The rodiroents of englisb grammar, and a sketch of english litera- 
tare, with extracts firom approYed anthors for the ase of the cadets 
of all the branches of the senrice, by %. Faracomlie ftandlerk 
Breda, 1848. 8vo. 

26. Fagrskinna. Kortfattet norsk Konge-Saga fra slatningen af det 
tolfte eller begyndelsen af det trettende aarbandrede. Ddgi^et af 
P. A. Manch og C. R. Vnger. Ghristiana, 1847. 8yo. Met 
fjBCsimile. 

27. Speculom regale. Konangs Skaggsja. Konge-Speilet et philoso- 
phisk-didaktisk skrift, forfettet i Norge mod slatningen af det 
tolfte aarhundrede. Udgivet af R* Keyser, P. A. Mwnehy 
Q% C* R. Vager. Cbristiania, 1848. 8vo. Met twee facsimiles. 

28. Saga Olafs Konungs Tryggvasanar. Kong Olaf Tryggvesöns Saga 
forfattet paa latin benimod slatningen af det tolfte aarbandrede, 
af Odd HnorresHii, og siden bearbeidet paa Norsk. Udgiven af 
P. A. Muneh. Cbristiania, 1853. 8to. Met facsimile. 

29. Saga Olafs Konungs ens Helga. Udf5rligere Saga om Kong Olaf 
den Heilige. Udgivet af P. A. Mmich og C. R. ITiiger. Cbris- 
tiania, 1853. 8vo. Met facsimile. 

30. Akademiske Love for de studerende ved det Kongelige Norske 
Frederiks Universitet. (Med anbang.) Cbristiania, 1851. 8vo. 

31. Det Kongelige Norske Frederiks Universitets Matrikel. 1852. 
Cbristiania, (1852.) 8vo. 

32. Index Scholarum in Universitate Regia Fredericiana babendarum. 
1855, 1856, 1857 , 1865, 1866, 1867. Cbristiania, 1855— 1867. 10st.4to. 393 LTI 

3% Det Kongelinge Norske Frederiks Universitets Aarsberetning for 
1854, 1855, 1863, 1864, 1865 , 1866, 1874, 1875, 1876, 1877,1878, 
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885. Christiania , 1857— 1886. 
18 st. 8vo. 

34. Diem natalem augustissimi regis CaroliJoaniilsabUniversitate 
regia Fredericiana die XXVI Januarii MDCGGXXXVIII celebranda 
indicit collegium academicum. — Jus nauticum recentius quod inter 
Norvegos olim valuit , latine reddidit pauculisque annotationibus adauxit 
P« A« Munchy historiarum lector. CShristianiaB , (1838). 4to. 

35. Solennia academica Universitatis literariaB regix Fredericianae ante 
L annos conditaB die II Septembris anni MDGCGLXI celebranda indicit 
senatus academicus. Gbristianiae , 1861. 4to. 

36. Gantate ved det Norske Universitets Halvhundredaarsfest, den 2den 
September 1861. Text af I. §• ITelhaireii. Musik af €• Arnold. 
(Ghristiania , 1861.) 4to. 

37. Det Kongelige Norske Frederiks Universitets Stiftelse, fremstillet 
i Aniedning af dets Halvhundredaarsfest af JU. J. lloiirad. Ghris- 
tiania, 1861. 8vo. 

-38. Tre akademiske Taler paa Universitetets Aarsfest den 2den September 
af M. S* lloiirad. Ghristiania, 1863. 8vo. 

39. De vi logicae rationis in describenda philosophiae historia ad Edu- 
ardum Zellerum epistola quam scripsit JU. J* lüoiirad. Program- 
matis nomine edidit Academia regia Fredericiana. Gbristianiae, 
1860. 8vo. 

40. ForelaBsninger og 0velser i det praktisk-theologiske Seminarium 
i forste Semester 1855. Ghristiania, (1855.) 4to. LYn 894 

LVn WERKEN VAN WETENSCHAPPELDKE 

INSTELLINGEN. 

A. KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 

1. Omslag met reglementen, verordeningen, wijzigingen daarin, enz. 
betreffende het Instituut en de Afdeeling in Indiè. 13 st. 8vo. 

2. Algemeen verslag van de werkzaamheden en notalen der vergade- 
ringen over 1847—1869. ^s Gravenhage , 1848—1869. 22 bdn. 8fo. 
Met pi. 

3. Verhandelingen, ^s Gravenhage, 1848—1851. 2 bdn. 8vo. 1851-^1869. 
18 dln 17 bdn. 4to. Met pi. 

4. Uittreksels nit vreemde tijdschriften , ten dienste der leden, 
's Gravenhage , 1848—1850. 3 bdn. 8vo. 1851—1869. 18 bdn. 4to. 

5. Tijdschrift. Bevattende: Algemeen Verslag. Notalen der Vergaderingen. 
Verhandelingen. Vertalingen. Verscheidenheden eni. *s Gravenhage, 
1869—70 en volgende jaren. 4to. Met pi. 

6. Jaarboekje, 1852 — 1855, 1857 en volgende jaren. Mei blijvend ^ 
deelte. Amsterdam, 1852, enz. kl. 8vo. 

7. Répertoire de cartes. La Haye , 1^4—1867. 9 afl. 3 bdn. 8vo. 

8. Lijsten van nieuw verschenen werken voor de leden. *8 Graven- 
hage, 1852—1869. 17 bdn. 8vo. 

9. Inhoudsopgaven van technische tijdschriften voor de leden. *8 Gra- 
venhage , 1863—1867. 5 bdn. 8vo. 

10. Alphabetische bladwijzer op de Notulen , Verhandelingen , Uittrek- 
sels en Mededeelingen. Instituutsjaren 1847 — 1857 , 1862 — 1863, 
1863—1864 , 1864—1865. *s Gravenhage, 1859—1865. 1 bdn. 8vo. 

11. R^ister op de werken van het Instituut, 1847 — 1869. Eerste ge- 
deelte : Zaakregister. Tweede gedeelte : Pet*sonenregister. 's Ghravenhage 
1875. 1 bnd. 8vo. 

12. Register op het Tijdschrift, 1869—1874. Idem, 1869—1879. 
Idem, 1869—1884. 's Gravenhage, 1874—1884. 3 bdn. 4io. 

13. Catalogus der boekerij. *s Gravenhage , 1872. 8vo. 

14. Lijst der opgaven voor den beredeneerden catalogus van kaarten, 
opgemaakt naar aanleiding van den brief van den Raad van Bestaor 
van den Uden September 1850. N». 103. 's Gravenhage , 1852. 8to. 

15. Verslag aan den Koning over de vereischten en inrigting van 
arbeiderswoningen, door eene commissie uit het Koninklijk Institoat 
van Ingenieurs, 's Gravenhage, 1855. 4to. Met pi. 

16. Verslag van de aanvankelijk verkregen uitkomsten door de com- 
missie, belast met het v«^a melen en ordenen der wetenschappelijke 
en practische woorden, bij de bouwkunst en den waterstaat io ^' 
bruik, uitgebracl.t in de Instit uuls vergadering van 12 Junij 1856. 8to* 895 Lvn 

7. Stukken betrefifende den aanleg van eene zeehaven te Scheveningen. 
's Gravenhage , 1859. 8vo. 

8. Bekroonde antwoorden op de namens den Koning uitgeschreven 
prijsvraag , betreffende den aanleg van vlugtheuvels (door dr. W. C 
M. ütarlng en S. iran der Toorn)* (Overgedrokt uit de 
Verhandelingen van het Instituut.) 's Gravenhage , 4862. 4to. 

9. Adviezen over de gevolgen der ontworpen afdammingen van de 
Oosterschelde en het Sloe. (Afgedrukt uit de bijlagen van de notulen 
der vergaderingen van 13 November 1866, 11 Februari en 14 April 
1868). 's Gravenhage, 1867 en 1868. 2 bundels. 8vo. Met pi. 

0. Technische voorschriften van den Verein Deutscher Eisenbahn- 
Verwaltun gen voor den bouw en de exploitatie van A. Hoofdspoorwegen, 
B. Buurtspoorwegen. 1871 en 1873. Met drie platen, 's Gravenhage, 
1874 8vo. 

1. Aanleg van spoorwegen op Java. (door J. P. de Bordes.) (O ver- 
gedrukt uit het Tijdschrift 1875—1876.) 's Gravenhage. 8vo. 

2. Exploitatie-kosten van spoorwegen op Java, door J. P. de Bordes. 
(Overgedrukt uit de' Notulen van 13 April 1875.) 's Gravenhage. 8vo. 

3. Ordonnantie betreffende tras- en trassteenen, medegedeeld door 
M. liinse. (Gewijzigd overgedrukt uit het Tijdschrift 1875—1876.) 
's Gravenhage, 1875. 8vo. 

4. Verslag door de commissie voor de tentoonstelling van zee- en 
riviemijverheid, in 1875 te Parijs gehouden, aan den Raad van bestuur 
uitgebracht, ('s Gravenhage, 1876.) 8vo. 

5. Stroomsnelheidsmetingen op de rivieren den Boven-Rijn en zijne 
takke